Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 DÖVİZ KURLARI Dövizın Cinsi 1 ABO Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Belçıka Frangı 1 Fransc Frangı 1 HolUnda Flonnı 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 italyan Lıreti 1 Japon Yenı 1 Steriın 1 S Arabıstan Rıyali DÖVİZ Alıs 398102 2278 77 3119 53 11099 674.58 2024 42 642 10 2701 20 308.37 28.63 6775 70 106152 9Ma EKONOMİ 10 Mayıs 1991 Efektıt Alış 3977.04 2276.49 3066.50 10910 673 91 2022 40 635 68 2698 50 30313 28.35 6768 92 1034.98 Etektıf Satış Ç APRAZKUB 4000 97 229019 313516 111 54 677.96 2034 57 645 32 2714 73 309 92 28 77 6809 65 1066 84 $ $ $ $ $ $ $ £ 1 7470 Alman Markı 5 9014 Fr Frangı 1 9664 Hdl.Flonnı : 1 4737 isv rangı 1290 98 Ital Lıreti 139 05 Japon Yenı 3 7502 S Arab Rıyali 1 7020 S DÖVİZ Satış 3989 00 2283 34 312578 111 21 675 93 2028 48 643.39 2706 61 308.99 28.69 6789.28 1063 65 Hepsi de erken seçim istiyor TCStAD Başkanı Eczacıbaşı Ankara'da yaptığı açıklamada, gereken ekonomik önlemlerin ahnabilmesi için erken seçimin çok yararlı olacağım söyledi. yılbaşından beri yaptığı açıklamalarda bir istikrar programı gerektiğini, bunun için de erken seçimin şart olduğunu tekrarlıyor. 10MAYIS 1991 TOBB Başkanı Erez BORSADA " 1 1 9 9 1 lilemMlktan: i f İ M Hscni: 95.116.064.7S0 7.438.759 Kapanıs BHoslk endaks: 3608.01 Mali endeks: 3274.41 Sınal endtks: 3810.96 (Önceki) Bileşik endeks: 3694.90 Mali endeks. 3364.34 Smaı endeks: 3895.76 (önceki) Bileşik endeks: 3688.98 Mali endeks: 3338.50 Sınai endeks 3902.41 önceki se Bugünkü BugunkO ans kapan en duşük en yiiksek 490000 4TOO0O 490000 98000 93000 96000 31000 30000 31500 4050 3850 4000 7000 6800 7000 5600 5400 5600 17000 15250 16500 30000 28000 30000 «300 4200 4390 25500 24500 25500 3150 3050 3150 1ZOOO 13290 13250 26000 24500 25500 9900 9600 9800 14500 14000 14500 4100 3900 4000 5000 5000 5000 120000 7000 6700 6900 5600 5700 5900 10750 10500 11000 4500 4000 3900 4000 9500 9100 9400 2050 2000* 2000 14500 14000 14500 22500 22000 21000 16500 16750 15750 51000 51000 9500 8700 890 890 1850 1800 8300 8100 9600 9500 3000 2950 8000 8000 3000 2800 5300 4700 5500 5300 »500 •300 1150 1050 19500 19000 2350 2300 1550 1500 16500 15760 8500 2350 2100 10500 9750 4150 4100 8700 8400 8700 8100 31000 67O0 6700 16000 15250 20000 19500 30000 29000 2800 2700 6800 6500 3200 8850 10750 10500 0 1950 2O0O 96000 93000 3250 2950 1600 1550 11250 10750 4200 4290 775 750 9*00 10000 975 675 1450 1400 1700 1(50 6800 1050 1OO0 21» 2100 9400 8600 1900 1800 4300 4100 1550 1500 6000 775 750 1750 . 1700 3600 3200 4050 3950 5200 5200 4700 4500 2300 2300 32500 31000 46500 45000 10500 9750 8700 8400 12000 11500 3200 3000 2700 2700 3250 520O 5100 4600 1950 1850 31500 30000 820000 10500 9750 2650 2500 7500 7300 3000 2850 14250 13500 4050 3900 2290 2290 8800 8600 5000 1900 1700 3300 4200 4100 1450 1400 7400 7200 •000 9000 1800 1700 3000 2950 1750 1650 51000 9200 175 1800 8200 9500 3050 8000 2950 4900 5300 «900 1100 19250 2300 1550 16250 2300 10000 4290 8400 8400 6800 15750 20000 30000 2750 6800 3050 10500 2000 96000 3050 1700 11000 4300 775 10S00 975 1450 1750 1050 2200 9100 1850 4200 1550 800 1800 3200 3950 5200 4600 2300 32500 47000 10OO0 8600 12000 3200 2700 5200 1900 32000 10250 2650 7400 2950 14000 4000 2390 8700 1950 4290 1450 7300 6100 1800 3050 1700 BuQünku kapanış 475000 93000 30000 3950 7000 5400 16500 28500 4390 25000 3150 13290 24500 9600 14000 3900 5000 6800 5700 10750 3900 9200 2000 14250 21500 15750 51000 9000 (79 1800 8100 9500 2950 8000 2800 4700 5300 6900 1100 19000 2300 1500 15750 2300 9750 4200 6400 8100 6700 15250 19500 29000 2700 6600 2850 10500 2000 93000 3000 1550 10750 4290 750 10200 925 1400 1790 1000 2200 9000 1850 4150 1550 775 1750 3200 3950 5200 4600 2300 31500 45000 10000 8600 12000 3000 2700 5200 1850 30500 10000 2650 7400 2850 13500 3900 2390 8700 1700 4190 1400 7200 1100 1700 3000 1650 Işlem mıktan 33012 48665 16000 23463 14600 114060 10600 103620 4105 263160 36150 12090 21280 79750 45120 35960 2460 57530 34677 172053 50O 8700 26110 39236 35100 251990 589890 38240 18500 14800 500 2037 500 1013657 2500 21200 5475 2127 900 212200 14960 74715 14200 7100 188095 3700 En çok soz yapılan liy 475000 94000 30500 3900 6900 5400 15500 28500 4300 25000 3100 13250 25000 9700 14250 3950 5000 6800 5700 10750 4000 9300 2000 14250 21500 16000 51000 9000 879 1800 8100 9500 3000 8000 2900 4800 5300 «900 1100 19260 2300 1500 16000 2200 9750 4200 8400 8200 6700 15250 19500 29000 2700 6500 3000 10500 2000 94000 3000 1550 10750 «300 750 10300 950 1400 1700 1000 2200 9000 1850 4150 1500 • 775 1750 3200 3950 5200 4500 2300 31500 46000 10000 6600 11500 3050 2700 5200 1900 30500 10000 2500 7400 2950 13750 3900 2290 8600 1600 4200 1400 7200 0000 1750 3000 1650 Agırtıklı ortfiy 479305 94407 30778 3893 6876 5444 15627 28591 427$ 25043 3102 13290 24909 9681 14291 3957 5000 6798 5742 10664 3954 9279 2000 14307 21313 16907 51000 8920 K2 1800 8150 9500 3001 8000 2867 4800 5300 «900 1084 19188 2300 1507 15992 2189 9785 4181 8400 82O0 6706 15357 19680 29255 2712 6552 2959 10500 1982 94255 3007 1557 10771 42)3 752 10229 929 1416 17M 1023 21M 8942 1827 4152 1517 773 1735 3200 3950 5200 4537 2300 31644 45845 9946 8514 11645 3060 2700 5166 1882 30891 10041 2547 7350 2908 13706 3923 2283 8625 1779 «200 1404 7243 9888 1741 3000 1661 birliğin yayın organına yazdığı yazıda, destekleme fiyatlarıyla ilgili olarak hükürneti uyardı ve '1991 geçim ve seçim yüı olsun' dedi. TZOB Başkanı özbek AdanaÇim (A) Adana Çım (C) Afyon Çımento Akal Tekslil Akbank Akçımento Aksa Alarko Holdıng Anıdola Cım Arçelık Aselsan »sltnÇtm. Aygaz Bagtaş Bolu Çımento Bnsa Çanakkate Çımento Çeşme Altmyurtus Çelık Halat Çımsa Ç Elektnk Oemlrbank (BU) Oenızlı Cam Deva Holdıng Dojusan Oöktas E Başı Yatırım Eczacıbaşı llaç Edıp Iplık Ege Bıracılık Ege Endustn EgeOübrt E m k Slgorta Enka Holdıng Erctyas Blractltk Erejiı D Ç fenlş Alümınyum Finansbank Gtntas GooîYear Soıfeon IfH Gubre Fab fîuney StracılıK Hektas İktısat F Klralama Intema I.Motor PBton IzmirOÇ Izocam Kav Kelebek MoMya Kenı Gıda Kepe; EleKink Koç Holdlng Koç Vatırım Konya Çımento Kordsa Koruma Tar Köytas Kulahya Porselen Makına Takım Mardırı Çımento Maret MarmartsM Otel Marenall M. Smtnl |BU) Metaş Migros Nasaş Netbank Het Hotdlnfl •Net Turizm Okan Tekstıl ^OlMfctt Otosan Parsan PEG Profllo Petkım Pınar Süt Pınar Entfigra Et hnarSu fırarUn jlmas İH>lyl»n Rabak Sabah Yayralık Santral Holdıng Sarktıysan Sifas SoKsa Sun Eiektronlk Tam Slgorta T Dışbank Tekstılbaok Teletaş Tezsan T Garantı B T Iş Bank (B) T Iş Bank (A) T Iş Bank (C TKB Toprak Kârjlt Trakya Cam T Siemens t.Şişe Cam T.S.K.B. |BU) T D Dokum Tunca Tekstil Türk Hava Yolları T Tuborg TöttntiMk Uşak Serarr* Vestel Vakri F. K M a M Yasaş Yaoı Kredl Yunsa ANKARA (AA) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden sonra, Türk Sanayici ve Işadamları Derneği (TÜSIAD) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği de (TZOB) erken genel seçim isteminde bulundular. TÜSİAD Başkanı Bttlent Eczacıbaşı, Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) düzenlenen sohbet toplantısında, bir soru üzerine, şu günlerde açıklanması beklenen ekonomik istikrar paketinden sorunlara köklü çözümler getirecek tedbirlerin çıkacağını tahmin etmediğini, siyasi ortamın buna müsait olmadığnı söyledi. Eczacıbaşı şöyle dedi: "Erken seçimin çok yararlı olacağım düşttnUyorum. Alınması gereken ön lemlerin çok ciddi bazı adımlar gerek ruz. Devlet, iki yakasını bir araya getirdigine inanıyorum. Sorunlann ne ol tirememektedir. Vergi toplayamayan, duğu ve çözümleri belli. Fakat ne ya KİT'leri verimli çatıştıramayan, maszık ki uygulamada çok büyük zorluk raflan kısamayan devlet, yarımnı dülar var. Uygulamada yapdması gere şünmeyen bir tüccar gibi borçlanmakkenler siyasi iktidan çok zoıiuyor. Ge ta, bir yandan da KtT ürünlerine zam reken önlemlerin alınması, bilemediniz yapmaktadır. Devlet, bir 'dipsiz kuyu' 1 yıl içinde seçime gidecek bir iktidar gibi parasal kaynakları emdikçe, özel için son derece güç." kesim kaynak sıkıntısına düşmekteEczacıbaşı, sanayi sektörünün ya dir." tınm yapamaz hale getirüdiğini kaydeTürkiye'de enflasyon sorununu cidderek, şöyle devam etti: diye alan herkesin belli çözümler öner"Bugiin ekonomide karşı karşıya diğini söyleyen Eczacıbaşı, "Sorunlar bulunduğumuz sorunlann hepsinin te ve çözümler konusunda görüş birligi meli yiiksek enflasyona dayanmakta olsa da, acı ilaçlann zamanı ve ölçüsü dır. Yiiksek faiz ve yüksek enflasyon konusunda fikir ayrıhklan var" diye sorunlannın altında yatan etkenin ka konuştu. mu açıklan olduğunu hepimiz biliyoTÜSİAD tarafmdan yayımlanan, "21. yüzyıla doğru kalkınma stratejileri" konulu rapor hakkında da bilgi veren Eczacıbaşı, raporun yayımlanmasından itibaren TÜSİAD ile DPT'nin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını, amaçlarının alternatif planlar hazırlamak olmadığını vurguladı. Eczacıbaşı, TÜSÎAD'ın ekonomide yönlendirme ve planlama yanlısı olmasının tuhaf karşılanmasına sık sık rastladıklarını belirterek, "Biz aslında çağın gerekleriyle uyumlu bir planın serbest piyasanın başarısı için gerekli olduğuna inanıyoruz. Serbest piyasanın planlamaya, planlamanın da serbest piyasaya ihtiyacı vardır" dedi. Devletin ekonomiyi yönlendirmesinin kaçınılmaz olduğunu da kaydeden Eczacıbaşı, en gelişmiş ülkelerde dahi sanayi sektörünün korunup teşvik edildiğini belirterek, "Sanayi daha devlet' ten ne kadar koruma ve teşvik isıeyecek diye sormak, diinyanın gerçeklerinden habersiz olmaktır" diye konuştu. öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Osman Özbek de birliğin yayın organı "Çiftçi ve KÖy Dünyası"na yazdığı yazıda '1991 yılı geçim ve seçim yılı olsun" demişti. Odalar Birliği Başkanı Yalım Erez ise bu yılbaşından itibaren, ekonomik istikrar programı uygulanması gerektiğini birçok kez söylemiş, bunun için de bir erken seçimin şart olduğunu vurgulamıştı. Döviz açığına Körfez yaması İthalat artışında yavaşlama, dış ticaret açığımn geçen yılki düzeyinde kalması ve Körfez krizi nedeniyle yapılan "karşıhksız resmi transferler" döviz açığını bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 56 azalttı. . ANKARA (ANKA) Türkiye'nin cari işlemler dengesi, yılın ilk iki ayında toplam 158 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde ithalat artışının yavaşlaması, dış ticaret açığımn hemen hemen geçen yılki düzeyinde kalması ve "karşılıksız resmi transferler"deki artış, iki aylık döviz açığımn bir önceki yılın eşdönemine göre yüzde 56.5 oranında azaİmasına yol açtı. Türkiye, ödemeler dengesi tablosundaki tanımıyla bu yılın ocakşubat aylarında toplam 2 milyar 110 milyon dolar ihracat (FOB) gerçekleştirdi. Aynı dönemdeki ithalat ise (FOB) 3 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ithalatın 97 milyon dolarlık bölümünü altın ithalatı oluşturdu. Böylece yılın ilk iki aymdaki dış ticaret açığı 1990 yılının aynı dönemine göre 2 milyon dolar azalarak 894 milyon dolar oldu. Geçen yılın ilk iki ayında ödemeler dengesi tablosundaki tanımıyla dış ticaret 896 milyon dolar açık vermişti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin di. „. „.,.„„. „ ğer mal ve hizmet gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 11.3 oranında artarak 1 milyar 104 milyon dolara yükseldi. Bunun 170 milyon dolan turizm. 167 milyon doları faiz, 767 milyon dolan da diğer gelirlerden oluştu. Turizm gelirleri bir önceki yıla göre önemli bir değişim göstermezken, faiz gelirlerindeki artış yüzde 11, diğer gelirlerdeki artış ise yüzde 13.1 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde özel transferler ise yüzde 4.1 oranında artış gösterdi ve 431 milyon dolar oldu. Bunun 426 milyon dolan işçi dövizi gelirlerinden, 5 milyon dolan da diğer özel transferlerden kaynaklandı. Bu dönemde 3 milyon dolarlık da özel karşıhksız transfer çıkışı görüldü. Ocakşubat döneminde asıl büyük artış resmi transferlerde görüldü. Karşılıksız resmi transferler bir önceki yıla göre yüzde 271.2 artarak 73 milyon dolardan 271 milyon dolara yükseldi. Tüm bu gelişmelerden sonra cari işlemler dengesi iki ayda 158 milyon dolar açık verdi. Geçen yılın eşdöneminde bu açık 363 milyon dolar olmuştu. Geçen yılki açığın 247 milyon dolarlık bölümü sadece şub a t fartom» (39M 4150 5400 ayında verilen açıktan kaynaklanıyordu. iki ayda Türkiye'ye 110 milyon dolarlık doğrudan yatınm girişi 32 milyon dolarlık da çıkış olmak üzere net 78 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi oldu. Geçen yıl bu rakam 107 milyon dolarlık giriş, 22 milyon dolar da çıkış olmak üzere net 85 milyon dolar olmuştu. Portföy yatırımları ise 5 milyon dolarlık giriş şeklinde gerçekleşti. Brezilya'da ekonomi yönetimi değişti Ekonomi Servisi Brezil ya Merkez Bankası Başkanı tbrahim Eriş, birlikte iktidara geldiği ekonomi kurmaylarıyla birlikte görevinden çekildi. Önceki gün Brezilya'da ekonomi yönetiminde büyük değişiklikler yapıldı. Geçen yıl büyük umutlarla Brezilya'da iktidara gelen Fernando Collor Mello yönetimi, aylık enflasyon oranı yüzde 80'e ulaşan ülke ekonomisini, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilk günlerindekine benzer 'genç, dinamik, htrslı ve iddialı' bir ekonomi ekibine teslim etmişti. Bu ekibin en önemli kişisi olan Maliye Bakanı Bayan Zelia Cardoso de Mello (Başkan de Mello ile akrabalığı yok) ekonomi danışmanı Antonio Kandir ve Merkez Bankası Başkanı tbrahim Eriş'le birlikte çarşamba günü görevinden istifa etti. On dört ay boyunca hiperenflasyonla mücadele etmek için dünya ekonomi tarihinin en katı para politikalannı uygulayan, bu ara»! da banka hesaplarını da donduran bu ekip, halkın büyük tepkisine yol açmıştı. Toplam 130 milyar dolarlık kişisel ve kurumsal hesabı donduran Cardoso, 18 ay sonra bunları faiziyle birlikte geri ödeyeceğine dair söz vermişti. Ancak bu önlem, özellikle orta smıf Brezilyalıların büyük tepkisiyle sonuçlannuş, tasarruf sahipleri mahkemelere başvurmuştu. Bazı mahkemeler, tasarruf sahipleri lehine kararlar aldılar. Bayan Cardoso de Mello bu şartlar altında görevime devam edemeyeceğini bildirdi. Üstelik Bayan Cardoso de Mello'nun Adalet Bakanı Bernardo Cabral ile bir ilişkisi olduğu söylentisi, ekonomi kurmaylanmn imajım büsbütün bozdu. Geçen yıl sonunda Körfez krizinden çok kötü biçimde etkilenen Brezilya ekonomisi, büyük bir gerilemeyle 1991'e girdi. Milli gelir yüzde 4 oranında düştü. Bayan de Mello, aylık enflasyonu göreve geldiği mart 1990'da yüzde 80'den alıp, geçen iki ayda yüzde 10'lara kadar indirmesine karşın, görevinden ayrılmak zorunda kaldı. De Mello'nun yerine Brezilya'nın ABD Büyükelçisi Marcilio Marques Moreiranın atanacağı belirtildi. 23460 4702O 45267 62525 47372 8950 256460 2700 87630 126030 32555 21500 43400 9000 692500 490790 73850 6200 «8200 7600 9039 18515 16900 38402 110950 75 31800 7200 1000 2500 700 15868 101O0 22540 86145 7000 10700 2600 12533 1100 4362 58750 112340 220440 17800 1550 28150 6060 51210 10000 4450 68100 74M 75805 12360 37800 132045 189190 22600 E^rdemîr'de sözleşme kurbanları Ereğli Demir Çelik'te toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra 325 işçi işten atıldı. Bu rakamın ay sonuna kadar 1500'e ulaşacağı sanıhyor. Türk Metal Iş Sendikası yaptığı açıklamada, işten çıkartılacaklar arasında 12 müdür ve genel müdür yardımcılarımn da bulunduğunu belirtti. NtHAT CAN KDZ. EREĞLİ Erdemir'de toplu iş sözleşmesinin ardından 325 işçi işten çıkarıldı. Bu rakamın ay sonuna kadar 1500'e ulaşacağı sanıhyor. Son üç yıldır kâr ve kurumlar vergisi rekortmenliğinin elin Orta ve uzun vadeli kredi kullanımı ise 495 milyon dolar oldu. Bunun 392 milyon doları kamu , . sektörünün, 24 milyon , , . „ ., d o l a r l tl . e ?în e r bankatann, 79' müycm do1 dl J " ^ ^. sektörtenn kullandığı kredllerden oluştu. Geçen yıl aynı dönemde 390 milyon dolar artan kısa vadeli borçlar, bu yıl 413 milyon dolarlık bir azalma gösterdi. Gölcük'te tersaneciler dmnişte İşSendika Servisi Geçen döııem 'hahar eylemleri'ne konu olan 5(M) bini aşkııı kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlığj kapsamındaki çeşitli işyerlerinde pasif direnişler devam ediyor. Dım de Gölcük Tersanesi'nde çalışan Harbîş Scndikası'na üye 5 bini aşkın işçi, kamu işveren sendikası TÜHİS'in tutumunu protesto ederek ö£1e»<atilierinde topiuca mbf binalarma kadaı yurüdukr. 'tşçiyiz güçlü>ui, kazanacağtz', 'Yaşasm işçilerin birliğî' slogânları atarak alkışh profestolarla yaklaşık 800 Hietre yürüyen işçiler, şube yöneticiteri ile görüştüler. Harbtş Gölcük Şube Başkanı Izzet Çetin, sendıka binası önünde toplanan işçilere hita ben yaptığı komışmada TÜHİS'in sözleşme masasım terk etmesi ve daha önce kabul ettiği bazı tnaddeleri geri çekrncsinin toplusözleşme düzenini yok edici bir lavır olduğunu söyledi. Çetin, "Bu durunı işverenlerin iilkedeiç banşı ve işyeıierinde iş huzurunun olmasını istetnediğinin açık göstergesidir. TÜHİS, işyerı,,rinrf>» !><ırg««^ rik^rimnlk !Hn Hınıtnuıi an»c\ bir kurumdur" diye konuşiu. Izzct Çetin TÜHIS ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililorini uyuşmazlığın tutultnasından sonra da nıasaya davet ettiklerini belirterek işveren tarafınm göruşrnelere gelnıeınesi, ucret artışı teklifı getirmemesi halinde önümuzdeki hafta içinde eyiemlere başlayacaklarını söyledi. nelinin işine son verildiğini vurgulayan Kaymış, işten çıkarmaların süreceğini, 29 mayıstan itibaren Erdemir'de 25 yılını dolduran 112 işçinin 55 yaşını dolduran 174 işçinin çtkarılacağını öğrendiklerini söyledi. Kaymış şöyle dedi: İsten çıkanlacaklar arasında 12 müdür ve genel müdür yardımcdan da bulunuyor. Erdemir toplusözleşmenin faıurasını işçiye çıkanyor. Her giin iiretim rekoru kırıhrken mali pazarlanıa becerisizliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Erdemir, işten çıkarmayı şu gerekçeye bağlıyor: Oncelikle DUnya Bankası'nın raporunda gösterilen kadro şişkinİiğ|ni düşurmek, ünite miidürierinden 'verimsiz" diye haklarında rapor verilen işçileri çıkarmanın yanı sıra, sözleşmenin ücret yiikünü hafifletmeye çalışmak. işçi arkadaşlarıızın mağduriyetini önlemek için her türlii eylemi yapacağız". Öte yandan DSP üyesi E. Yaman Ayözger, Ereğli DSP U Örgütü'nde düzenlediği bir basın toplantısında işten çıkarmaları kınayarak "ANAP'ın Erdemirdeki uzantıları ocak söndürüyor" dedi. Ayözger, Erdemir'in ucuz emek cenneti haline dönüştürülmeye çahşıldığını" söyledi. YATIRIM FONLARI Katıbna belgesJ adı Iş Yatınm1 iş Yatınm2 Iş Yatırım3 iş Yatınm4 Iş Yatırım6 interfon1 lnterfon2 interfon3 lnterfon4 İnterfon5 iktısat Yat1 İktısat Yat2 İktısat Yat3 İktısat Yat4 iktisat Atılım Fon Garanti Yatınm1 Garantı Yatınm2 Garantı Yatırım3 Garanti Yatınm4 Garanti Yatırım5 Esbank Fon 1 Esbank fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F. YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB ükıt F. YKB Karma F. YKB Döviz F. , YKB Kapital F. ; YKB Aktif F. ' Vakıf Fon1 ' Vakıf Fon2 r Vakıf Fon3 ı Vakıf Hisse . Vakıf Dunya Fon Vakıf Fon6 1 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz . Dışbank Pembe , Tütün Fon1 Tütıin Fon2 Mitsuı Fon1 Mitsui Fbn2 • Fınans Fon2 Fınans Fon3 1 Fınans Fon4 Fınans Fon5 Ziraat Fon1 Ziraat Fon2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon4 Halk Fon1 Halk Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon1 Emlak Fon2 lmpex Fon1 lmpex Fon2 TöbankFon Sümer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon Taris fon Ortak Fon Türkbank Fon Netfon Etifon Çdoş tarihl Çıkış defterl Dünkü değert 76.213 48604 20.163 17.096 14530 58.200 50.161 25.933 23.296 11.473 48.447 39.629 18568 19.060 14.355 59.490 26324 14.270 11.700 9439 60.151 19.970 13.999 55.296 42.889 64.150 42581 36.262 42.823 18.571 13320 13.449 43122 110.193 20.236 13680 17218 13.225 38.128 51337 14311 42.537 11,904 152834 18488 22566 19.138 11.792 12.574 22.335 16.885 17740 16.280 21.725 16741 22.580 15.330 18.333 14575 17434 12.730 15647 17.528 18375 15 278 15.756 14777 14.989 13252 12895 12725 12 281 13.07.87 10800 14.03.89 20.000 0910.89 10000 17.01.90 10.000 04.06.90 10.000 19.09.87 10.661 14.12.87 9.960 27.02.89 9.959 07.0889 11200 090190 10.000 16.09.87 9.764 10.02.89 9.806 0802.89 9596 28.02.89 9.890 1112.89 10.000 221057 9.976 10.03.89 9.731 12 02.90 10.437 30.0590 9.936 29.0391 9.209 16.11.87 10319 3110.89 10000 11.07.90 10.000 0211.87 10477 07.0388 9.785 07.03.88 9.713 0703.88 9.795 07.03.88 9.693 07.0358 9528 02.01.89 9.294 19.06.90 10.000 19.06.90 9.542 09.0588 10.000 2404.89 48.279 18.1059 10.444 22.03.90 9594 26.03.90 9574 14 06.90 10.000 28.06.88 10.057 10.0489 20558 2806.90 10.011 04.0758 11.021 10.12.90 10.000 15.07.88 40.000 201059 10.000 20.0789 9.956 181259 10428 20.03.90 9358 05.11.90 10.000 091059 10.100 14.02.90 10.000 14.02.90 10.000 20.06.90 10.000 01.1159 11397 080190 10.357 02.01.90 10724 28.06.90 10.469 22.01.90 10.000 18.07.90 10.000 02.02.90 10.086 04.05.90 9362 28.03.90 " 10.000 12.02.90 10.405 16.0490 10.808 040590 10000 0805.90 10.000 07.05.90 10.006 11.0630 10000 27.08.90 10.000 03.09.90 10000 05.1190 10.000 011190 10.000 de bulunduran Erdemir, İşçi Sağlığı ve İş GUvenliği Haftası"yla ilgili olarak düzenlediği törenin hemen sonrasında özellikle iş kazasına uğramış ve meslek'hastahğı nedeniyle rapor alan işçileri yaşına, çalışma süresine bakmaksızın işten çıkarmaya başladı. Erdemir'de bir ay 9 MAYIS 1991 BugOnka değeıi 76310 48.717 20.187 17.116 14.547 58.268 50.219 25.963 23323 11.449 48.513 39.682 18594 19.086 14365 59564 26326 14.290 11.616 9.612 60.221 19.993 14.015 55.343 42893 64.162 42.610 36.295 42.841 18587 13325 13.369 43.172 110.322 20260 13.688 17.222 13.239 38.166 51389 14.324 42.588 11319 152985 18531 22596 19.168 11505 12.592 22.296 16.902 17756 16.295 21726 16.745 22.605 15.345 18.362 14595 17459 12.736 15665 17.546 18398 15.295 15775 14.797 15007 13266 12907 12 742 12 296 Detfslm önce toplusözleşme imzalayan Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Süleyman Kaymış, "İşveren zorla aldığımızı ileri sürdüğü yüzde 185ticetzammının acısını işçiden çıkarmaya başladı" dedi. İlk günde 230 sendikalı B personeli 95 de sendikasız A perso (%) 0.13 0.23 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.21 0.14 0.13 014 014 0.07 0.12 0.01 0.14 072 1.83 0.12 0.11 0.08 0.01 0.02 0.07 0.09 0,04 0.09 0.04 0.59 İşSendika Servisi lstanbul'da yıllar sonra çıkartılan akşam gazetesi "Son Baskı"nın mali darboğaza girerek önceki gün kapanması üzerine 80 çahşanı işsiz kaldı. Dün sabah polis tarafından gazete binasına sokulmayan gazete çahşanlan, gazetenin son sahibi Prof. Ulvi Doğan'ı suçlayarak yasal haklarını almak için sonuna kadar uğraşacaklarını söylediler. Gazete çalışânlannın dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Yula gazetenin yeni sahibinin kimseye maaş ödemediğini, bunun yanı sıra matbaa, kâğıt gibi borçlannın da ödenmediğini söyledi. Yula, çahşanlann işverenden alacaklarının brüt 230 milyon lira olduğunu, kendilerine işten çıkartıldıklarına dair bir bildirimde bulunulnıadığını kaydetti. Son Baskı kapandı HAVAŞ'ta da anlaşma sağlandı İşSendika Servisi THY'nin ardından HAVAŞ'ta da 12 saati aşkın süren dünkü görüşmelerden sonra toplusözleşme imzalandı. THY, 38 gün süren grevin toplusözleşmenin bağıtlanmasıyla sona ermesinin ardından "bir daha grev olmasın" dualan arasında dün seferlere başladı. 1 nisandan bu yana grev ve lokavt uygulaması yapılan HAVAŞ'ta toplusözleşme için taraflar dün saat 14.00'te yeniden bir araya geldiler. 12 saati aşkın devam eden ve taraflann toplantı salonunu yemek için sadece 20 dakika süreyle terk ettiği görüşmeler bu sabaha karşı 02.20 sıralannda sonuçlandı. Yetkililer, anlaşmanın THY toplusözleşmesinde verilen ücretler paralelinde gerçekleştiğini ve ayrıntılı açıklamanın bugün yapılacağını bildirdiler. THY'de grev sonrasımn ilk seferi dün sabah saat 08.00'de lstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirildi. THY Genel Müdürü Cem Kozlu ile diğer görevliler Atatürk Havalimanı'ndaki THY kontuarlarına gelen yolcuları çiçeklerle karşılayarak yeniden birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdiler. AA'nm haberine göre TK 108 seferleriyle Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Ha 012 THY'DE İLK UÇUŞ 38 gün süren grevden sonra THY'de Uk uçuş dün yapddı valimanı'na gelen yolculann bilet kontrol işleminden sonra uçağa ahnışları sırasında THY filosuna yeni katılan Boing 737400 tipi "Kemer" adlı uçağın altında kurban kesilerek yeniden grev yaşanmaması için dua edildi. Kademeli olarak yeniden başlayan uçuşlar cerçevesinde, ilk seferin ardından dün îstanbul Ankara arasında karşılıklı seferler yapıldı. Bugünden itibaren Îstanbul Ankara arasmdaki sefer sayısı 6'ya yükselecek. Îstanbul Jzmir arasındaki seferler de günde 3 olarak gerçekleştirilecek. Bu arada dış hat seferlerine de cumartesi günü îstanbul Frankfurt uçuşuyla başlanacak. 012 0.12 0.12 0.06 0.02 0.11 0.10 0.10 0.09 0.12 0.13 0.23 010 013 Muhasebecüeı^^dırıııf baskın tstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ruhsatsız muhasebedleri denetledi Ekonomi Servisi Îstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ruhsatsız ve meslek yasasına uygun çalışmayan muhasebecileri belirlemek için dün bir "ani baskın" düzenledi. 130 kişilik yıldırım teftiş ekibi Eminönü ilçesine dört bir koldan girerek bu bölgedeki muhasebecileri "yıldırım baskın"la denetledi. Oda Başkanı Yahya Arıkan, birkaç teftişçi ve gazetecilerin bulunduğu bir grup, Doğubank tşhanı'nda faaliyet gösteren muhasebecilerin yasaya uygunluğunu ölçmek üzere saat 11.00 sularında, Arıkan'ın "Aman gezeceğimiz kişilere sert davranmayın. Amacınuz onları ürkütmek, korkutmak değil, onları disipline etmek. Ve aynı zamanda bir sorunları olup olmadığını öğrenmek" uyarısıyla işe koyuldu. Daha önceden hazırlanmış bir denetlenecekler listesiyle yola koyulan ekip, bu ani baskında daha çok "kapalı kapılar" ve "yetkisiz" kişilerle karşılaştı. Baskında hoş görülemeyecek bir tek olay vardı, o da ruhsatsız muhasebecilerin iş yapması. Ancak sabah gazetecilerin tanık olduğu yaklaşık 1 saat süren denetimde böyle bir olayla karşılaşılmadı. Başkan Yahya Arıkan, "yetkili kişiler ve muhasebeciler" dışında her şeyin bulunduğu bir ofiste gazetecilere, "Eğer ruhsatları olmasaydı, biz kendilerini cumhuriyet savcılığına verecektik. Ve bu işin cezası en az 6 aydan başlayan hapis ve 10 milyon liralık para cezası olacaktı" diye açıklama getirdi. Denetimde daha çok "tabela"da sorun çıktı. Her serbest muhasebeci, adının ve şirketinin isminin bulunduğu tabelasında, serbest muhasebeci ibaresini de bulundurmak zorunda. Ancak Doğubank'ta yapılan denetlemede bazı muhasebecilerin bunu yerine getirmedikleri gözIendi. Burauhasebeciferbir dahaki gelişte tabelaların yasaya uygun bir biçimde hazır bulunduruhnası gerektiği konusunda uyarıldı. Gezdikleri ofislerde özellikle "Ruhsatı var mı?", "Tabelası var mı ve yasaya uygun mu?", "Müşterileriyle sözleşme diizenlemiş mi?" gibi sorulara yanıt arayan Teftiş Kurulu, sözleşmenin düzenlenip düzenlenmediği konusunda kişilerin "sözlerine" güvenme yolunu seçti. Başkan Arıkan, bunu "Eğer üyemiz sözleşme yaptık diyorsa biz buna inanıyoruz. Çünkü bizim amacımız polisiye tedbirlerle olaya girişmek değil, daha çok ikna yoluna başvurmak. Hem zaten daha sonra yapılacak olan ayrıntılı denetimlerde sözleşme yapıp yapmadıkları, gayriresmi çalışıp çalışmadıkları ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu. Her girilen ofiste tutunaklar tutuldu, muhasebecilerin odadan bir isteği olup olmadığı konusunda sorular soruldu. Ve "Bazı eksikleriniz var, ama bunları düzeltirsiniz. Çok başarılısınız, böyle devam edin" özendirmeleriyle ofisler terk edildi. Sonuçta yeni kurulan odanın bu ilk toplu denetimi, belki de ilk olmak ve olaylara hoşgörüyle yaklaşmak eğiliminden dolayı, denetimden çok tanışma gezisini andırdı. ABD'dedev operasyon: AIT NCR'yi satın aldı 014 0.17 0.09 0.16 0.11 010 009 001 002 0.11 0.10 0.16 0.14 0.14 0.05 012 010 013 0.11 0.12 0.14 012 011 0.09 0.13 012 Ekonomi Servisi ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketi ATT ile yine ABD'li bilgisayar devi NCR birleşti. ATT, NCR şirketinin tümünü 7.9 milyar dolara satın aldı. ABD'nin haberleşme alanındaki bir numaralı şirketi olan AT and T, bilgisayarda beşinci durumdaki NCR'yle birleşmek için uzun bir süredir uğraşmaktaydı. İki şirket arasındaki görüşmeler çok önceden başlamıştı. 6 mayısta yapılan anlaşmayla satın almanın gerçekleştiği bildirildi. İki şirketin toplam gelirleri 1990 yıhnda 43.6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Toplam varlıkları 48 milyar dolara (Türkiye'nin dış borcu kadar) ulaşan iki şirket bütün dünyada 328 bin kişi çahştınyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog