Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1991 Cheney: ABD Körfez'de kalacak • RİYAD (AA) ABD Savunma Bakanı Oick Cheney, Amerikan kuvvetlerinin çekilmesinden sonra, müttefiklerini korumak amacıyla ABD'nin, Körfez'de bazı silah ve askeri malzetneyi bırakacağını söyledi. Cheney, 6 günlük Ortadoğu gezisinin son durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Fahd ile görüşmeden önce yaptığı açıklamada, askeri malzemenin nereye ve ne oranda bırakılacağı konusundaki soruları cevapsız bıraktı. DIŞ HABERLER CUMHURIYET/ll Türk ve ABD heyetleri bu ay içinde JYashington'da bir araya geliyor Stratejîk işbirliği arayışı Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın ortaya attığı stratejik işbirliği önerisi için henüz net fikirler geliştirilmiş değil. Türkiye, Körfez savaşında bir basamak yukarı atlayan ABD ile olan ilişkilerini stratejik işbirliği ile kalıcı bir hale getirmek istiyor. UFUK GÜLDEMİR VVASHINGTON Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın geçen mart ayında ABD Başkanı George Bush ile Camp David'de yaptığı görüşmede ortaya attığı TurkABD 'stratejik işbirliği', mayısm ikinci yarısında ABD başkentinde yapılacak görüşmelerde ele ahnacak. Bu görüşmelere katılacak Türk heyetine Dışişleri Bakanhğı Müsteşarı Büyükelçi Tugay öıçeri başkanhk ediyor. Ancak heyette, bu konunun ileride de takibine veriien önemi gosterecek bir şekilde mustakbel müsteşar Büyükelci Özdem Sanberk de yer ahyor. Görüşmelere, bugunkü görevine Dışişleri Bakanhğı Müsteşarhğı'ndan gelen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir'in de katılacağı göz önüne ahnırsa, dosyanın önemi konusunda bir fikir sahibi olunuyor. Aynı tarihlerde, her ne kadar bu konuyla ilgisi olmasa da kıdemli diplomat, eski Dışişleri Müsteşarlanndan Büyükelçi Kfimuran Güriin de AVashington'a geliyor. Amerikan tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Kimmet'nin başkanhk edeceği görüşmelerde, Körfez savaşı sırasında iki ülke arasındaki yakın ilişkiyi 'emsal' alacak 'stratejik işbirliğinin' yapısı belirlenmeye çalışılacak.Şimdilik ortada içi boş bir çerçeve öneri var. Ama ne Türk ne de Amerikan tarafı, her ne kadar kendi içlerinde duşünce egzersizleri yapıyorlarsa da çerçevenin içinin nasıl doldurulacağı konusunda damıtılmış fikirlere sahip değil, hatta bunun da ötesinde, her iki tarafın teknisyenlerinde de bu işin bir Amerikatngütere stratejik işbirliği düzeyinde kotarılabileceği konusunda kuşkular var. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ipleri ele alana kadar TürkAmerikan ilişkileri bir Katolik evliliğine benziyordu. Yani, eşler arasında büyük bir sevgi kalmamış olmakla birlikte boşanılamşyan rutin bir evliliği andırıyordu. Özal işbaşına geldikten sonra, uzun yılların deneyimi sonucunda yukarıda anlatılan dengeye oturmuş bu evlilikte farklı günler başladı: Türkiye, özellikle son dönemlerde Doğu Bloku'ndaki gelişmelerin de etkisiyle, ABD için 'nıasraf çıkarmayan' bir ülke haline geldi. Yani ABD, Yunanistan'ı kızdıracak bir şey yaparsa Atina'dan sert tepki alacağını biliyordu, ama Türkiye'ye karşı bir şey yaptığmda Ankara'nın bunu 'kaldıracağım' düşunüyordu. Nitekim Türkiye, gerek Bush'un Ermeni açıklamasına gerekse de Yunan SEİA'sına konan Türkiye'yi gücendirecek maddeye, biraz da çift kutuplu dünya dengesinin sarsılmasını göz önünde tutarak, yuksek perdeden tepki veremedi. Bu da ABD ile ilişkilerin Körfez savaşına kadar aynı düzeyde kalmasına yardımcı oldu. Körfez savaşı sırasında ise ilişkiler bir basamak yukarı atladı, yeni bir balayı dönemi başladı. Şimdi ABD ile stratejik işbirliği ile bu balayı dönemine 'kalıcıhk' kazandınlmak istenivor. Türkiye ile ABD arasında stratejik işbirliğinin ancak belli dosyalara, örneğin, ABD tarafından Ortadoğu, Türkiye tarafından ekonomiye mahsus olmak üzere işleyebüeceği anlamına geliyor. Ancak ikinci sınıf bir stratejik işbirliğinin de Türkiye bakımından sömürulebilecek yanları bulunuyor. Dışişleri teknisyenleri, dunyânın yeni bir denge duzeninden geçmekte olduğunu görüyor ve bu yeni dengenin başaktorü ile Türkiye'nin menfaatlerinin titizlikle korunacağı yeni bir ilişki düzlemine girilmesinde bir sakınca görmüyor. Bu yeni duzlemin pratikte 'Katolik evliliğinden' çok daha ileride olabileceği de sanılmıyor. Türk heyetı de zaten ABD'ye 'Stratejik işbirliğini yapıp ABD'ye ne istiyorsa verelim' diye gelmiyor, 'ortaya çıkan bu konjonktiirden Tiirkiye nasıl yararlanabilir, stratejik işbirliği deyiminin çağnştırdığı klasik tanımlan bir yana bırakırsak ABD ile bu yeni dönemde nasıl daha sıkı bir ekonomik ilişkiler ağı oluştunılabilir" diye düştinerek geliyor. Türk diplomasisi, yine uzun yıllara dayanan deneyimi ile bir süper devlet olan ABD'yi, ancak ona yakın durarak kontrol altında tutabilece|ini biliyor. POIİTİKADA SORUNLAR ERGUNBALa Saddam' ın Dostları Güç Durumda Körfez krizinde Irak lideri Saddam Hüseyin'i destekteyen Ürdün, Yemen ve FKÖ'nün güç durumda oldukları, Bağdat'la aralarına mesafe koymaya başladıkları gözleniyor. Ürdün Kralı Hüseyin, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ve FKÖ lideri Yaser Arafat, savaşın bitiminden bu yana ABD aleyhinde bir açıklamada bulunmaktan özenle kaçınıyorlar. Üç lider de savaşta Irak'ı destekledikleri için "cezalandırılmış" durumdalar. ABD, Yemen'e yaptığı yardımı 22 milyon dolardan 3 milyon dolara düşürürken, Ürdün'e yapacağı 35 miyon dolarlık ekonomik yardımla 20 milyon dolarlık askeri yardımı geçen ay iptal etti. Körfez ülkeleri ise FKÖ'ye yapmakta oldukları yardımı büyük ölçüde azalttılar. Irak'a gidip oradan gelen malların büyük bölümü Ürdün1 den geçtiğinden, Bağdat'a karşı uygulanan ekonomik ambargo, Ürdün ekonomisine zaten ağır darbe indirmişti. ABD 1 nin ekonomik yardımı kesmesi Ürdün'ü daha da güç duruma soktu. Ekonomisi perişan durumda olan Ürdün'ün son zamanlarda ABD ve Batı Avrupa'ya karşı giderek daha ılımlı bir tutuma girdiği gözleniyor. Bu arada ülkede Saddam yanlısı gösterilerin de azaldığı dikkati çekiyor. Batı basınında çıkan haberlere göre Kral Hüseyin yönetiminin bu tür eylemlere karşı tavrını sertleştirmesı, gösterilerin azalmasında önemli rol oynuyor. Yemen de Körfez krizinde Irak'ı desteklemenin bedelini ağır biçimde ödüyor. Körfez krizi patlak verdiğinde ülke ekonomisi zaten darboğazda idi. İki Yemen daha yeni birleşmişti. Kuzey Yemen'in karma ekonomisi ile güneyin Marksist ekonomisini bütünleştirme çabaları tam bir karmaşa yaratmıştı. Birleşmenin Alman ekonomisini nasıl sarstığı düşünülürse Yemen'in sorunlarının büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir. Yemen bu durumda Körfez krizinde Saddam'ı desteklediğinden dolayı iki darbe yedi. ABD, ekonomik yardımı keserken Suudi Arabistan da ülkedeki Yemenli işçllerin işlerine son verdi. Oysa bu işçilerin ülkelerine gönderdikleri paralar Yemen için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Ekonomik krizin ağırlaşması doğal olarak siyasal ve sosyal ortamın da gerginleşmesine yol açtı. Mal azlığı ve fiyat artışları işçi huzursuzlugunu ve grevleri de beraberinde getirdi. Böylece birleşme ve eski düşmanlıkları unutma çabasındaki Yemen'in hassas sosyal yapısı zorlanmaya başladı. FKÖ'ye gelince; örgüt Saddam'ı desteklemenin bedelini belki de Ürdün ve Yemen'den de ağır biçimde ödüyor. Ürdün ve Yemen'de iyi kötü üretim var. FKÖ ise ekonomik açıdan tümüyie dışarıdan gelen yardım ve bağışlara bağlı. Körfez krizine kadar bu yardımların büyük bölümü Suudi Arabistan'la diğer Körfez ülkelerinden geliyordu. Bunlar şimdi asgariye inmiş durumda. Kuveyt'te çalışan Filistinlilerin gönderdikleri paralar da FKÖ'nün bütçesine önemli katkıda bulunuyordu. Bu kaynak da kurudu. Bu arada kendi ekonomisi perişan durumda olan Irak'tan da yardım alma umudu yok. Sonuç olarak büyük ekonomik bunalıma sürüklenen siyasal açıdan tecrit olan Ürdün, Yemen ve FKÖ'nün çareyi Saddam Hüseyin'den yavaş yavaş uzaklaşıp Batı'ya açılmakta buldukları görülüyor. Bu gelişme de başta Suudi Arabistan ve ABD olmak üzere Körfez ülkeleri ile Batı tarafından memnunlukla ızleniyor. *Kıbrıs'tan askeri çekin' • BRÜKSEL (AA) Avrupa Parlamentosu'nun mayıs toplantısına sunulmak üzere hazırlanan bir rapor ve ekli karar tasansında, "Türkiye'nin Kıbns'tan asker çekmesi" ve "Türkiye ile Yunanistan'm, bütün sorunlarını çözmeleri için diyalog başlatmalan" istendi. Aynı toplantıda görüşülecek bir başka raporda ise Ankara ile Atina arasındaki mevcut sorunların Türkiye'nin AT Uyeliğini engellediği ve tam üyelik halinde, Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkından yararlanmalannın topluluk ülkelerinde endişe yarattığı öne sürüldü. Schwarzkopf: nrtınasıydık VVASHINGTON (AA) Çöl Kalkanı ve Fırtınası Operasyonu'nun Komutanı General Norman Schvvarzkopf, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuştu. Kongre üyeleri dışında eşi, çocukları, Kuveyt'in Washington Büyükelçisi ve savaşta kahramanlık gösteren bir grup askerin izlediği konuşmasında Schwarzkopf "Çölün yağmuru ve fırtınasıydık. ABD ordusuyuz ve bundan gurur duyuyoruz" dedi. uniformasıyla kursüde konuşan Schvvarzkopf, Amerikan Kongresi'ne en modern silah ve gereçleri orduya sağladığı için teşekkür etti. Schwarzkopf, Amerikan kamuoyunda bazı grupların savaşa muhalefetine karşm, Kongre"nin ve halkın çoğunluğunun orduyu yalnız bırakmadığını vurguladı. Komutan bu çaba için de teşekkür etti. AIRSÜPERlORny FORCIVILIANS." "ANNOÜNCING Irak'ın petrol gelirleri Kahireile yeni dönem Körfez krizinde Batı'mn kesin destekçisi olarak ön plana çıkan Ankara, Arap dünyasında yeni müttefikler arıyor. fiu amaçla Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Ankara ziyaretine büyük önem veriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Körfez krizinde izlediği politikalar ile Ortadoğu sorunlarında ilk kez 'Batı'mn kesin destekçisi' rolunu ön plana çıkaran Ankara, Arap dünyasında yeni müttefikler arıyor. Ortadoğu'da ekonomik ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve Arap ulkeleriyle Ankara arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde ilk adımlar Mısır'a yöneltildi. Bu ülkeye 46 F16 savaş uçağının satılacağınm açıklanması sonrasında, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Ankara ziyaretinin daha da önem kazandığı belirtiliyor. Çankaya Köşkü'ne yakın bir kaynaktan edmılen bilgıye göre, Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, Hüsnü Mübarek'i 'Ortadoğu'nun en tutarlı lideri' diye tanımlıyor ve AnkaraKahire ilişkilerinin geliştirilmesini, "Ortadoğu'nun en güçlü iki ülkesinin zorunluluğu" olarak gorüyor. Bu bakışla, 1920 mayıs gunlerinde Mubarek'le Ankara'da görüşmeler yapacak olan özal'ın 'dosyasında' Uç temel konu bulunuyor: 1. Kriz sonrası Ortadoğu: Irak'ta Saddam Hüseyin yönetiminin işbaşında kalma olasıhğı güçlenirken, Cumhurbaşkam Özal, Irak'ın askeri ve ekonomik yönden zayıflatılmasının yeterli olmadığı görüşunü taşıyor. özal'ın "Saddam'm uzun dönemde Arap dünyasında siyasi prestij kazanmasını engeüente" gereğınin üzerinde durduğu ve bolge liderlerinin işbirliğinin bu amaca yönelmesini istediği belirtiliyor. 2. Araptsrail sorunu: Mübarek'in ziyaretinde Filistin sorunu da ele ahnacak. ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın bölgeye başlattığı 'mekik diplomasisi' ve sonuçlarını tartışması beklenen iki lider, Israü'le ilişkiler üzerinde de duracak. Türkiye'nin Israil ile diplomatik iüşkilerinin duzeyini yükseltmesi gündemde bulunurken bu ülke ile 'büyttkelcilik düzeyinde karşdıklı temsil ilişkisine' sahip olan Mısır'ın bu konuda bazı 'telkinleri' otabilecek. 3. İkili konular: Türkiye'nin UçüncU büyük ticaret ortağı olan Irak'la ithalat ve ihracatının durması sonrasında Mısır'la ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi düşüncesi de güçlendi. ANKARA • NEW YORK (AA) BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Irak'ın insani amaçlı olsa dahi, petrol gelirleri üzerinden belli bir payı savaş tazminatı olarak ödemesi konusunda bir karar tasarısı üzerinde ilke anlaşmasına vardılar. Körfez savaşının yol açtığı yıkımı onarmak için bir fon kurulmasını öngören tasarı, Irak'ın bu fona petrol gelirlerinin belli bir yüzdesini aktarmasım öngörüyor. Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerine bugiln dağıtılacak karar tasansının, Cenevre'yi buluşma yeri olarak önerdiği bildiriliyor. Keşmir'de olaylar • JAMMU (AA) Hindistan'ın kuzeyindeki Keşmir'de önceki günden beri devam eden şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi. Eyalet başkenti Srinagar ile 5 kentte süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu birlikleri, yasağa uyulmasını sağlamak amacıyla bu yerleşim merkezlerinde devriye gezmeye başladı. Keşmir'e bağımsızlık verilmesi için mücadele eden Müslüman gerillalann, yöre sakinlerinin de desteği ile Keşmir vadisinde Önceki günden bu yana. güvenlik güçlerine top, el bombalan ve roketlerle saldırı düzenledikleri belirtildi. SCHVVARZKOPFTAN (!) SİVİLLERE Körfez savaşı ile birlikte terorizm korkusu yuzünden büyük bir buhrana sürüklenen sivil hava taşımacılığı sektörü, buhranı aşmak için akla hayale gelmedik yollara başvuruyor. Amerikan "America V et Airlines" şirketinin yeni başlattıVs ğıreklamkampanyasmda Körfez savaşındaki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Norman Sctmarzkopf kılıgına ğiirefı ünlü kcmedyen Jonathan VVinters, yurttaşlanna "hava üstünlüğü"niın güvencesini veriyor.(Fotoğraf:AP) SSCB/İSRAİL Dişkîlerde tarîlıi gün Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Alexander Besmertnih, bugün Ortadoğu turunun en önemli durağı olan Israil'e geçecek. Kurulduğu 1948 yılından bu yana ilk kez bir SSCB Dışişleri Bakanı Israil'i ziyaret ediyor. Besmertnih, ülkesinin Ortadoğu barış sürecine katılmak için ön şart ileri sürülmesini kabul etmeyeceğini belirtti. Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada, Israil Başbakam tzak Şamir'in "SSCB'nin Ortadoğu Banş Konferansı'na katılması için önce İsrail ile diplomatik ilişki kurması gerekir" şeklindeki görüş için "SSCB Ue İsrail arasında diplomatik ilişkiler, koşullar elverişli olduğunda kurulacaktır" dedi. Besmertnih, işgal altındaki topraklara Israil'e göç eden Yahudilerin yerleştirilmesi işleminin "barışın önünde engel" oluşturduArafat ile de görüşmesi bekleniyor. AP'nin haberine göre adının açıklanmasını istemeyen Ürdünlü bir bakan, Moskovanın FKÖ'ye, olası barışı engellememesi ve daha düşük bir rolle yetinmesi çağrısında baskı yapacağuu belirtti. FKÖ, olası Ortadoğu Barış Konferansı'nda aktif bir rol almak ve Filistinlilerin bağımsız olarak temsil edilmesinde ısrar ediyor. İsrail ve ABD ise Filistinlilerin Ürdün delegasyonu içersinde yer almalarını istiyorlar. Ürdün Kralı Hüseyin geçenlerde yaptığı bir açıklamada, FKÖ'nün kabul etmesi durumunda, kendilerinin ortak temsile karşı çıkmayacaklarım söylemişti. ABD ile Sovyetier Birliği, Ortadoğu'da barış konusunda pek çok konuda görüş birliğine varmış, ancak BM'nin rolü ve Filistinlilerin temsili konulan çözülememişti. ABD elçi adayı Baker'a yakuı • VVASHINGTON (Cumhuıiyet) Dışişleri Bakanhğı'nın henüz Beyaz Saray'ın onayından geçmemiş olan yeni Türkiye Büyükelçisi adayı Richard Barkley, Bakan James Baker ile iyi ilişkileri olan kariyerden bir diplomat olarak tanınıyor. Doğu ve Batı Almanya birleşmeden önce ABD'nin Doğu Berlin Büytikelçisi olan Barkley'in birleşmeyi takiben merkeze alındığı ve Dışişleri Bakanı Baker'ın bir konuşması sırasında Barkley'in merkeze yolladıgı bir değerlendirmeye katıldığım gösterir bir şekilde telgraftan ahntı yaptığı bildiriliyor. Douglas Hurd: Irak'a baskı yapabiliriz Savaş deprem nedeni • ERZURUM (AA) Körfez savaşında kullanılan bombaların, bölgede depremlere neden olduğu bildirildi. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Salih Bayraktutan, SSCB'nin Gürcistan Cumhuriyeti'nde meydana gelen, İran ve Türkiye'de de hissetilen depremlerin, bombaların etkisinden kaynaklandığını söyledi. Doç. Dr. Bayraktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Körfez savaşında atılan bombaların, depremlerin doğal oluşum surecini bozduğunu, bölge ülkelerinin 1992 yılı sonuna kadar "etküenmiş deprem"in etkisi altında kalacağını bildirdi. ^:^m^>« Mılh Pıyango Idaresı'nın B0D81991/4062842 sayılı ıznı ile duzenlenmtştır kwMm^i EDİP EMİL ÖYMEN SSCB Dışişleri Bakanı Besmertnih bugün LONDRA Ingiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, Sad Ortadoğu turunun 3. durağı Israü'e geçiyor. dam Hüseyin'in Kürtlere özerklik vermesi amacıyla Irak'a Besmertnih, îsrail'e giden ilk Sovyet Dışişleri "baskı yapılabilecegini" söyle Bakanı oluyor. Sovyet bakan dün geldiği di. Hurd, baskı ile "askeri bir Amman'da, Ürdünlülerin Îsrail'e baskı girişimi" kastetmediğini, Irak' yapması şeklindeki istekleri ile karşılaştı. ta halen surdurulmekte olan Guvenli Bölge operasyonunun genişletilmesi ve kalıcı duruma ğunu da kaydetti. Novosti haber ajansınm bilgetirilmesinin söz konusu olmaMoskova'nın 1967 yılından dirdiğine göre Sovyetier Birliği dığını vurguladı. Birleşmiş Mil bu yana İsrail ile kesik olan iliş ile Suriye, Ortadoğu Barış Konletler yaptırım ve denetiminin, kilerinin, Sovyet Yahudilerin ül feransı'nda ortak hareket etme Kürtlere özerklik sağlanması kelerine dönmelerine izin veril kararı aldılar. Alexander Besiçin ve daha sonra onemli bir mesiyle yumuşaması, Besmert mertnih, Suriyeli meslektaşı Fa"anahtar rolü" oynayabileceği nih'in ikinci durağı Amman'da nık el Şara ile görüştükten sonni kaydeden Hurd, BM'nin "Ortadoğu'da barış için önemli ra Suriye Devlet Başkanı Hafız Irak'ta "epey uzun bir süre bir kart" olarak değerlendirili Esadile de bir araya geldi. Esad kalması" ve olası bir Kurt ozerk yor. Sovyet bakanın iki günsü ile Besmertnih'in Araplsrail bölgesini guvence altma alması reyle kalacağı ve dün vardığı sorunu için Onadoğu Konfegerektiğini söyledi. Amman'da yetkililer, Besmert ransı ile ilgili detayları derinleAvam Kamarası'nda Dışişle nih'ten bu kartı Araptsrail ba mesine ele aldıklan bildirildi. ri Komisyonu'nda uzun ve ay rışının sağlanması amacıyia Îsrıntıh bir konuşma yapan Hurd, rail'e baskı uygulama aracı ola Baker yola çıkıyor lngiltere'nin Kürtlere özerklik rak kullanılmasını istiyorlar. ABD Dışişleri Bakanı James konusundaki son görüşlerini Ürdun Dışişleri Bakanı Tahir Baker, iki ay içinde gerçekleşMesri yaptığı açıklamada, tireceği 4. Ortadoğu turuna buşöyle açıkladı: "İlk adım, Güvenli Bölge Moskova'nm "Îsrail'e baskı gün çıkıyor, Baker bir hafta süOperasyonu'nu tamamlamak yapmak için elinde çok önemli recek bu gezisinde, Suriye, Mıtır. İkinci adım, burada Birleş bir kartı bulunduğunu" söyle sır, Ürdün ve Îsrail'e uğrayacak. n.'s Milletler'in bir şekilde var di. Mesri, "SSCB'nin Ortado Baker'ın pazar günü Sovyet lık göstermesini sağlamaktır. Bu ğu barışı konusunda ABD ile meslektaşı ile Kahire'de bir arahem güvenlik sağlama hem de ortak adım atmasının da Ür ya gelmesi bekleniyor. yardım faaliyetlerini içermeli. dün için önemine" değindi. İsrail İşçi Partisi lideri Şinton Böylece müttefik askerlerin ye Amman'ın Körfez savaşında Peres, Washington'da ABD Irak'ı desteklemesi, Washingrini BM alacaktır. Üçüncü Başkanı George Bush ile göruşadım, Kurtler ile Irak hüküme ton ile ilişkilerini olumsuz etki tü. AFP'nin haberine göre Peti arasında Kurtlerin gü>en du lemişti. res, Bush'un danışmanlarından yacakları bir anlaşma sağlanmaSSCB Dışişleri Bakanı Bes biriyle görüşürken başkan içesıdır. İngiltere birinci ve ikinci mertnih'in Amman'da kaldığı ri girdi ve iki lider bir saat süadımlarda rol oynadı." • süre içersinde FKÖ lideri Yaser reyle görüştüler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog