Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 Bangladeş'e yardımlar • PARtS (AA) Bangladeş'te, 126.000 kişinin ölümüne, 10 milyon kişinin de evsiz kalmasına yol açan kasırgadan sonra ABD ve Ingiltere, felaketzedelere yeni yardımlar yapacaklarını bildirdiler. Dakka'daki Amerikan Büyükelçiliği, 5.1 milyon dolar daha yardım yapılacağını ve böylece Amerikan yardımının 7.2 milyon dolara yükseleceğini bildirdi. İngiltere hUkümeti de, 3.5 milyon dolar tutarında yardım yapacağını belirtti. Yugoslavya'da ordunun Hırvatistan'da bir askerin ölümüne yol açan olaylardan sonra ordunun verdiği ültimatomun gölgesinde toplanan Başkanlık Konseyi, tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasını ve orduya özel yetkiler tanınmasını karara bağladı. Hırvatistan'ın polis gücü sımrlandırıhrken, Sırplarla Hırvatlar arasında görüşmeler yapılması isteniyor. ral Başkanlık Konseyi, ülkede etnik çatışmaların önlenmesi amacıyla bir dizi önlemler içeren bir bildiri yayımladı. Buna göre ülkedeki tüm silahlı grupları siahsızlandırılması öngörülüyor ve Yugoslavya ordusuna geniş yetkiler tanınıyor. Hırvatistan'ın Split kentinde Sırpların korunmasını protesto amacıyla gösteri düzenleyen Hırvatların bir askeri öldürmesinden sonra ordu, yönetimi çatışmalara bir an önce son vermesi konusunda uyarmıştı. Ordu, Dış Haberler Servisi Yugoslavya Fede DIŞ HABERLER Federal Başkanlık Konseyi etnik çatışmaları önlemek amacıyla bir dizi önlem alınmasını kararlaştırdı 10 MAYIS 1991 oioldu meydana gelen çatışmalarda bir kişi öldu. Belgrad radyosu ve Hırvat haber ajansı HINA tarafından yapılan açıklamalara göre çatışmalar önceki gece, 2 mayısta Sırplarla Hırvat polisi arasında 13 kişinin ölümüne yol açan olaylara sahne olan Borovo Selo köyü yakınlarında meydana geldi. Çoğunluğu Sırplardan oluşan köyün yakınlarında devriye gezen Hırvat polis ekibine bir otomobilden ateş açıldığı, buna polisin karşıhk vermesi ile meydana gelen çatışmada yoldan geçen bir kişinin öldüğü bildirildi. HINA, çatışmada bir polis ve bir saldırganın yaralandığını duyurdu. Tanjug Ajansı da olaylar uzerine, Başbakan Ante Markoviç'in Savunma Bakan Yardımcısı Amiral Stane Brovet ve tçişleri Bakanı Petar Gracanin ile birlikte yetkililerle görüşmek amacıyla çatışmalara sahne olanVukovar'a geldiğini haber verdi. Iraklı esirler • CENEVRE (AA) Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkilileri, Körfez Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 63.658 Irakh savaş esiri ile 6.242 Kuveytli rehinenin komitenin gözlemciliği altında evlerine döndüğünü açıkladılar. ' Kızıl Haç yetkillileri, şubat ayında müttefiklerin elinde 80.000'den fazla savaş esiri bulunduğunun saptanmış olduğunu anımsattılar. yönetime verdiği ültimatomda, ülkenin iç savaşın içine girdiğini belirterek çatışmalara müdahale edeceğini bildirmişti. Ordunun ültimatomu üzerine toplanan Federal Başkanlık Konseyi, üç gün süren acil nitelikli toplantısı sonunda bir bildiri yayımladı. Reuter'in haberine göre bildiride, cumhuriyetler arasında toprak bütünlüklerine saygı gösterecek sürekli bir çözümü amaçlayan acil önlemleri içeren bir programın kabul edildiği belirtildi. Yugoslavya Resmi Haber Ajansı TANJUG tarafından yayımlanan konsey bildirisinde, Hırvatistan Cumhuriyeti'ndeki silahlı çatışmalara son verecek koşulların yaratılması gerektiği vurgulanarak, bu konuda ahnacak önlemler şöyle sıralândr. 1) Bu önlemlerin yerleşürilmesi amacıyla, Hırvatistan polis güçlerinin elindeki silahların kullanımı kısıtlanacak. 2) Çatışma riskinin yüksek olduğu tüm bölgelerde silahlı gruplar ve siviller silahlarını bırakacak. 3) Yugoslavya ordusu, kendi dışındaki tüm silahlı birimlere karşı çıkacak ve güç kullanabilecek. 4) Hırvatistan'da Sırpların bulunduğu bölgelerde bir ay süreyle Federal Içişleri Bakanhğı güçleri görev yapacak. 5) Orduya, etnik çatışmaların çözümü için özel yetkiler tanınması gerekmektedir, 6) Hırvatlar ile Sırp azınhk arasında görüşmelere bir an önce başlanacak. Başkanlık Konseyi'nin aldığı karardan sonra bir açıklama yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman, askeri bir konvoyc iki gündür uygulanan blokajın kaldırılacağını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobadan Miloseviç de Konsey kararlarının, ulkedeki etnik çatışmaların önleneceğine ilişkin ilk olumlu işaret olduğunu bildirdi. Liderler arasında kararları destekleyen bu açıklamalara karşın, siyasi gözlemciler, SırpHırvat çatışmasının uzun vadede çözümünün çok zor olduğunu belirtiyorlar. Bu arada, Belgrad'da yapılan bir gösteride, Hırvatistan'ın Sırplara karşı uyguladığı politika protesto edildi. Sırplar tarafından düzenlenen gösteride, Hırvatistan'da yaşayan "soydaşları" için destek sözu verildi. AA'nın haberine göre Başkanlık Konseyi kararından önce Yugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeti'nde Hırvatlarla Sırp azınhk ara Ermenistan yönetimi Sovyet askerlerine karşı halkın silahlanabileceğini bildirdi Denktaş'tan kınama • LEFKOŞA (AA) , KKTC Cumhurbaşkanı . Rauf Denktaş, Yeni . Zelanda ve Avustralya , ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı lurgut ' Özal'a karşı bir grup Rum tarafından yapılan taşkınhkları kınadı. Denktaş, yaptığı açıklamada, saldırınm özal'ın şahsını değil, Türk'ü ve Türklüğü hedef aldığını belirterek "Sayın ' özal'a yapılan çirkin saldırınm arkasında kilise vardır. Bu tur duşmanca saldırıların planlandığı yer daima kilise olmuştur" dedi. Erivan meydan okuyor Kızılordu'nun resmi yayın orgamnda çıkanbir yazıda da ordunun Ermeni saldırısına uğrayan askerlerini korumakta kararlı olduğu belirtildi. Dış Haberler Servisi Kızılordu ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında Azerbaycan sınınndaki bölgelerdeki çatışmalar nedeniyle başlayan gerginük giderek artıyor. Ermenistan Içişleri Bakanı Aşot Manukaryan, Sovyet askerlerinin Ermenilere karşı saldırılarını durdurmaması durumunda halkın silahlanabileceğini söyledi. Transkafkasya Askeri Komutanlığı'nın bir açıklamasında ise, Ermeni çetelerin Sovyet askerlerine karşı saldırılarını sürdürmesi durumunda ordunun müdahale edeceği belirtildi. Bu arada Rusya Cumhuriyeti'nde iki ayı aşkın bir süredir grevde bulunan maden işçileri bugün işbaşı yapıyorlar. Sovyet tanklan Ermenilerin silahlannı teslim etmeleri için Artzvashen'de uya VŞBASINDAN THE INDEPENDENT Çözülemeyecek sorunlar var Yugoslavya'nın, kendi cumhuriyetlerinden çok komşuları Italya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk ile arasında çözülemeyecek sorunları var. Bu komşular, Yugoslavya'nın bölünüp parçalanmasına karşı herhangi bir şekilde ağırlıklannı koyamazlar. Italya ve Avusturya Yugoslavya'da iç savaş çıkarsa bir sığınmacı sorununun da çıkacağından endişeli. Ancak hiçbir önlem almış değiller, çünkü sığınmacı sayısını tahmin etmek olanaksız. Avusturya, özellikle olası Yugoslav sığınmacılar karşısında yabancı düşmanı siyasetçileri yumuşatma gayreti içinde. Viyana her şeye rağmen kendisini yine sığınmacılara kucak açan bir sığınak olarak gösterme fırsatı bulabilir. (9 Mayıs) Fener Patriği Bulgarıstan'da • SOFYA (AA) tstanbul Fener Patriği Dimitrios, dört günlük bir ziyaret için dün Sofya'ya geldi. Havaalanında Bulgaristan Patriği Maksim ve din adamları tarafından karşılanan Dimitrios, burada yaptığı konuşmada. Balkan halklarının din ve milliyet farkına bakılmaksızın yüzyıllarca aynı topıaklarda yaşayıp aynı idealleri paylaştıklarını ifade etti ve değişik kültür, örf, âdet ve ibadetlerin halklar arasında bir köprü oluşturması gerektiğini belirtti. Baltık liderleri destek anyor • WASHINGTON (AA) Bağımsızhk için destek aramak üzere ABD'de bulunan 3 Baltık Ulkesinin liderleri, Başkan George Bush'la görüşmelerinden sonra, ABD'nin bağımsızhk çabalarına daha aktif destek sağlayacağına ilişkin cesaret verici işaretler olduğunu söylediler. Letonya, Litvanya ve Estonya devlet başkanlarıyla görüşmeden önce Bush, SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'dan övgüyle söz ederek Gorbaçov'un şu anda karşılaştığı zorlukların, geçmişte perestroyka, glasnost ve Doğu Avrupa'nın liberallesmesindeki başarılarını 'muazzam' olarak nitelendirdi. n ateşi açtılar. Azerbaycan sırurları içinde bulunan bu Ermeni yerleşim merkezinde halkın silahlannı teslim etmemesi durumunda ordunun kenti işgal edeceği belirtildi. Sovyet askerleri, dün sabah TSİ 8'e kadar tüm silahların teslim edilmemesi durumunda evlerin aranacağını duyurmuştu. Ermenilerin sadece birkaçının av tüfeğini teslim ettikleri bildirildi. Sovyet askerleri ile Azerbaycan güçlerinin sınır köylerini ele geçirmeye devam edeceklerinden endişelendiğini söyleyen Ermenistan Içişleri Bakanı Aşot Manukaryan, halkın silahlanabileceğini txak, burııj söyledi. Başkent Erivan'da dün düzenkonferansı masajıını lediği basın toplantısında konuşan bagördttn müV Bir kan, "Sınır bölgesinde ve Karabağ böldakika önce buradaydı gesinde istikrarsızhk isteuıiyoruz, aksi takdirde olaylar şiddettenir" şeklinde konuştu. Manukaryan, "Ennenilerinsakin olduklarını ancak Sovyet askerlerinin saldırılarını sürdürmeleri durumunda ne olacağını kestiremedigini" de ekledi. Transkafkasya Askeri Komutanlığı'ndan yapılan bir açıklamada ise, Ermenistan yönetimi uyarıldı. Kızılordu'nun resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da ISewsweek'ten yayımlanan bir yazıda bölgeden sorumlu komutanların, Sovyet askerlerin güvenliklerini sağlamakta kesinlikle kararlı oldukları belirtildi. Yazıda Ermeni çetelerin bir askeri akademiden dört T54 tatbikat tankını çaldıklarına, bir albayı re Sovyetler Birliği'nin durumu uzun yıllardan beri bizi hin aldıklarma da değinildi. karşıtlıklara ahştırdı. Ama bay Gorbaçov'un bugünlerde SSCB Savunma Bakanı Dimitri Ya giriştiği egzersiz diğerlerinden daha şaşırtıcı. Kafkasya'da zov, Hitler'in ordularının yenilgiye uğ sert bir katarulık sergileyen Gorbaçov, onlarca ölüme yol ratıldığı Zafer Gunu nedeniyle yaptığı açan askerlerinin müdahalesini destekliyor. Öte yandan, konuşmada cumhuriyetlerde ayrı ordu ulkenin belli başlı kömür madenlerini Federal Rusya'nın oluşturulmasını kınadı. Yazov, "Cum otoritesine terk ederek rakibi Boris Yeltsin'e önemli bir ÖLÜLER VE DİRtLER tÇtN Sovyetler Birliği'nin dört bir yanında çatışmalar, ayaklanmalar ve kanşıklıklar siirer huriyetlerde ayn ordu oluşturulması et taviz verip böylece merkezi iktidarın Sovyet cumhuriyetleri ken Moskova'da halk, 2. Dünya Savaşf nda kaybettikleri yurttaşları ve barış için dualar edip gösteriler yapıılar. St. Banik çatışmaların kanlı iç savaşa dönüş üstündeki baskısını bu kez belki de kökten frenliyor. Fakat tüm günahları Ermenilere yüklemekle Moskpva, sil's Katedrali'nin yanında çocuklar balondan bir dünya ile gösteriye katıldılar. (Fotoğraf: AFP) mesine neden olabilir" dedi. hiçbir zaman çözmeye çalışmadığı Karabağ sorununda yine yan tutar görünmekte. Azerbaycan milislerinin tümüyle silahsızlandırıldığını kim ileri sürebilir? Bu cumhuriyet kuvvetlerinin son operasyonlara federal askerlerle birlikte katıldıkları belirtiliyor. Ermeni başkan Petrosyan'ın bugüne değin sergilediği geniş ılımlılık şu son durumda ödüllendirilmiş sayılmaz. Bu arada bay Yeltsin, kendi KGB'sini kurmak olanağım da eline geçirdi. Yeltsin, ekonomik planda açtığı aralığı men hemen tümünün caminin inşasına ni gruplara da aynı imkânların tanındı genişletebilir. Kömür madenlerinden sonra Sibirya'daki Arap ülkeleri büyükelçilerinin girişimleriyle başlatılan karşı olduğu belirtiliyor. Kopehhag Be ğına dikkati çekiyorlar. petrol ve hatta nükleer enerjinin de bu aralığa Cami konusundaki tartışmaların başlediye Başkanı Jens Kramer Mikkelsen, düşmeyeceği kesin değil. (8 Mayıs) Islam Kültür Merkezi projesi, Danimarka halkımn camiye bu kadar yoğun şekilde itiraz lamasmdan sonra yapılan kamuoyu tepkisiyle karşüaştı. Kamuoyu yoklamaları, gönderilmesini üzüntüyle karşıladığını, yoklamalan, halkın yüzde 55'inin KoDanimarkalıların yüzde 55'inin Kopenhag'da cami ancak baskıya boyun eğmeyerek itiraz penhag'da bir cami yapılmasına karşı ları sadece imar planına yapılan itiraz çıktığını gösteriyor. Camiden yana olangörmek istemediğini ortaya çıkardı. Caminin de içinde ların oranı yüzde 23'te kalırken yüzde bulunduğu İslam Kültür Merkezi için son karan belediye lar açısından inceleyeceğini söyledi. 22'si fıkir sahibi olmadığını belirtiyor. verecek. Camiye karşı çıkanlar özellikle yeni özelükle Arap ülkelerinin büyükelçi".... özellikle 1984 Avrupa seçimlerinden bu yana, İslam Kültür Merkezi 800 metrekarelik liklerinin girişimiyle başlatılan tslam gelişmekte olan îslami hareketlerin DaFERRUH YILMAZ siyasal sınıf erbabı, sahneye yeni çıkan öfkeli ve sert bir camiyle bir sergi salonu, kafeterya Kültür Merkezi projesini Kopenhag'da nimarka'yı da ele geçireceği yolundaki politikacı (Le Pen) ve Fetiş sözcüğü "Yab»ncılar"ın KOPENHAG Kopenhag'ın Ama ve kütüphaneden oluşacak. Projesini oluşturulan bir komite yürütüyor. Da korkularını dile getiriyorlar. Tartışmaulusal cepheye kazandırdığı başarı karşısmda, kobnanın ger semtinde yapılması planlanan cami Danimarkah bir mimarla birlikte Türk nimarka devleti, bütün dini gruplara ol da projeye olumlu yaklaşanlar ise özelhipnotize ettiği tavşan gibi kalakaldılar. ve islam Kültür Merkezi, Danimarka' mimar Ragıp Bulut'un gerçekleştirdiği duğu gibi cami inşa etmek isteyen ko likle üniversitenin hemen karşısına kuSol kanat "îğrenç yaratık" bayrağını sık sık sallasa da, da en çok tartışılan konular arasına gir cami planı izin için belediyede bulunu miteye de devlete ait bir arsayı çok ucuz rulacak bir İslam Kültür Merkezi'nin, yabancı işçiler ve göçmen sorunu karşısındaki gerçek di. Kamuoyu yoklamalan Danimarka yor. Cami plaruna beluliye nezdinde iti bir şekilde verdi. Danimarka'nın Hıris İslam dininin daha iyi tanınmasına yol tavrı, çok daha temkinli, örneğin sosyalist Jean Le halkımn cami yapımına karşı olduğunu raz süresi dolduğunda, camiye karşı tiyan bir ülke olduğunu belirten bir ke açacağını, kültür merkezinin aynı zaGarrec: "1978'de" diyor, "Seçim propaganda gösteriyor. umulmadık ölçüde protesto mektubu sim, Müslüman bir gruba Hıristiyanlarla manda değişik inançlardan insanlann bildirimlerimi Portekizce ve Arapça da bastvrmıştım. Islands Brygge mevkiinde Kopenhag gönderildiği ortaya çıktı. Belediyeye ya aynı imkânların tanınmasına karşı çıkı buluşma yeri olabileceğini ve böylelikle 1986'daki kampanyada böyle bir şey söz konusu Üniversitesi kampusunun tam karşısın pılacak iürazlann caminin imar planıy yor. Karşı tarafta yer alanlar ise Yahu karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda olamazdı!" (9 Mayıs) daki boş alana inşa edilmesi planlanan la ilgili olması gerekirken itirazların he diler dahil Hıristiyan olmayan diğer di bulunacağı görüşünü savunuyorlar. Sovyetler'de neler oluyor? Danimarkada cami tartışması Kopenhag'da yapılması planlanan Islam Kültür Merkezi belediyeden izin bekliyor Ulusal cephe ve yabancılar Beko Su Filtresi Birdüşünün! 4 kişilık bir aılenın gunlük içme suyu «htıyacı ne kadardır? 6 litre. Yanı ayda 180 litre. Bu da yaklaşık 180 bın lıra demektır. Çay, kahve ve yemek için gereken temiz ve sağlıklı suyu da hesaplasaydık hıç şüphesız bugüne kadar düşunmedığınız bir masrafla karşılaşırdınız. Oysa 6 ay boyunca 85 bin lıra ödeyerek, yıllarca kullanabıleceğınız sağlıklı suya Beko Su Filtresi ile kavuşabilirsınız Böylece ayda en az 180 bın liranızı içme suyuna harcamaktan kurtulur, temız su ihtıyacınızı en ekonomik yoldan çozüme ulaştırırsınız. Sudan ucuz,su kadar gerekli offaoafl/ara Filtresi isviçre'de üretılen Beko Su Fıltresi'nı dünyadaki*bütün çağdaş aılelerle birlikte sız de kullanın Mutlaka bir Beko Yetkilı Satıcısı'na uğrayın. Beko Su Fıltresi'nı yakından tanıyın. Porselen dokusundakı gumuşun lyonlaş masıyla kolera. tıfo, dızanterı gıbı hastalıklar yapan butun baktenlen, koh basılır» ve amıplerı oldurur • Sebze meyve ve salatalarda gerçek sterılızasyon sağlar • Filtresi 510 yılda bir değıştırüerek yıllarca guvenle kullanılır • Suya kanşabılecek kum, kıl ve pas gıbı maddelerı suzer • Ozel bakım ve masraf gerektırmez • Fıltresını Turkıye'nın onde gelen 8 buyuk su uretıcısı de tercıh etmıştır • Temızlık fırçasmdan bağlantı elemanlarına tam bir settır Alır ve takarsınız mutlaka sorun. Beko Bir dünya markasıdır L SAMATLAR /SAATCHI & SAATOU 85 bin peşin, 85 bin taksitle (5 ay) Topiam 510 bin ura
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog