Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/8 4 NİSAN 1991 Sinema • Tiyatro • Gösteri 1991 EN İYİ FİLM OSCAR I — ı ^\\\\\) 4Cj\4K»4C*4»«*4C»4ti _ DALDA OSCAR ÖDÜLÜ ISTANBUL UN EN BUYUK VE EN MOOERN SİNEMASI S I S L I i • EN İYİ FİLM j • EN İYİ | YONEIMEN ' • EN İYİ 1 UYAKLAMA "• SENAHYO • ENIYI i KUKGU • ENİYİ j GÖHUNTU ' • ENİYİ ı ÖZGUN ' MUZIK '• • ENİYİSES - H İ İ B * S l f l • WSıw KEMN COSrNfcR 1 1 i i 1 ! i 1 f? »3 OAIDA j m ı AaiN 1 KUKf ODULU . » m i tEKUN GUMUŞ AYI • ODUIU KEVIN COSTNER. DANCES WITH NVOLVES • tnnn (147 M 47) <t4«»2*t VA a. * « • <* ?' y REMK (OT 18 « ) Kad*«y KADIKDY (33? 7* 00) K»chhoy OCAK (3W 37 7') 30 18 0ü 2! 30 800 2i X 7 30 21 00 15-17» 21 X »21 D 00 21 -»= HERYL STREEP SHIRLEY M A C U I N E DENNIS OUAID •POSTCARDS FROM THE EDGF Harika vafcit geçiriyonınL Keşke ben <k famada obaydun' • lf 91 EN İH 4KTRİS OSCa'ADAYI-MERYL STREEP 1»« BAFTA l laafc N n w TV S r t k n Akadnm Odukı) •Eı Itı uirıs-HfflİLEY MACLUM •EılııOifiıMuııt CAM.1 SIMON •Eı lıı StıırYolurlmsı-tARRIE F1SHER DALDA OSCAR ÖDÜLÜ 3 DAlOfl 1991 ALTIN KÜRE OOULU 1991 BERLIN GUMUS AYI ODULU Sısli SITE (147 69 47) ' • 00-14 30-18 00-21 30 UMUD'A YOLCULUK (JOURNEY OF HOPE) YAKINDA PfNT» MIM AS Sineması'nın açılışı o n u r u n a... O d u ş k u r a n h e r k c s i n d u ş l e r ı n ı d u ş l u \ o r d u û/ftnı IMCl D U Ş L E R »t Tırkiye* sadece Harbıye AS Sıneımsında. HarDn» »S 2 (147 63 15| 1130 14 00 16 30-•" " ı 45 "GoodFellas* SıloDostlarBRMARTINSCORSESEFILMI 1991 EN İYİ Y ARDIMC1AKTOR OSCAR' I 4j nca • EN IYI FİLM • EN İY1YONETMEN dahü 5 DALDA OSCAR S ADAYI Ea lyı Rlm • En I»ı ı onetmen dahıl, 5 Daİda İNGlLtZ AKADEVU ODULl NEW YORK FİLM EIİŞrtRMENLERl ODULL • En tyı Pdm • F.ı lyı Ymdmen • EP trı Aktor LOS ANGELES FtLM ELEŞTtRMENLERİ ODLLl •Eal>ıninı-EDİyıV(»eloıeıı • Ea lyı Yardma Aklor • Eı Iyı Yırdmcı Aktns EHarBıy» AS 1 İKadlkoy AS (U-63 1SI 11 30-14 00-16 30-19 00-21 45> (33600 50) 1130-1400-1630-1900-2130» TOM STEVE TED SELLECK GUTTENBERG DANSON Üç Adam ve bir "Three Men and a Lıttle Lody" SHOWBUGÜN BASLADI ATALAR • GYPSY • IDE • INRNITY UMON • MOD LINE • NAF NAF PARK BRAVO • FOLO • ROMAN KOREOGRAF MATTEO Bugûn Dohı! Cuma: 11:00.19:00, 23:00 Ctesl: 17:00, 21:00,23:00 Paımr: 15:00. 19:00 4, 5, 6,7 Nisan '91 The Marmara 146 97 38 • 132 64 26 KAN KARDEŞLERİ Muzıkal 2 Botum Oyun ve Muzık. WU1y Russell Yooeten Yucel Erten Zuhal Otcay Haluk aigmer Ahmet Levendoğtu, Mahır Gunşıray Derya Aiabora Oktay Kaynarca Julıde Kural Son ovun 12 Nisan Cuma BKOer Dun»aSır«r.*s!l49936t 1520162) V»*ürımaT*s»r 1151 1571) Cjm*tKi Pazsrn»xi«rgun21 iS-DunyaSınemasi Oğretmen. oğrtno vt cmadatr cnı azH *<Vwr uy^Janır YAPI^CKREDi DORMENJF TİYATROSU tlLGIN SONBAHAR ÇEVİBEN GencayGORON Oekor NılgunGÛRKAN Koslum GulefYEİf NEVRA SEREZLI • METM SEREZÜ CEM DAVRAH > HAKAN 0KTCN • CEYIAH PALAY &n»rct:5I ri5PgjertrOıra.;i'5CjTiaıiesH3C 21 lîPazar 1430 1800 B ı l e i l e r g t s e d e v e V a k k c r a m a d a s a t 11 m a k t a d • ı Ergenekon Cad. 98 PANGALTI Tel: 141 27 37 CIHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU _; MuııMı Güldûru 2 Bolum TTTS ANTULÛ ÇtZGEN Yazan AZtZ NEStN BıMltr ayrıcı Suıdıye Vtkkoramı «ı sıtıhnılrtadır 380 90 90 Oyunun HaKkı ONK AJANS-ton Alınm^lıt 25*. KAOtKOY HALK ECtTlM MERKEZİNDE 346 01 06 Bizim Tiyatro Do*dw TiyanMu Salonu nda Turwl 144 81 V 145 24 M Om 1S30 Pz 1&30 FAUACCI mn BİR INSAM mntantrak yenmn Zrttr ırrma V ! KENT OYUNCUUUH Oenal tstek ûzerlno Mü«flk KentorGöBtartel BİR GARİP ORHAN VELİ Yızın Murıthın Mungan I ^ î • "«•" CJBI l5 - 00 ltW # oyun ;mt»ıPıari58l KanterTıyatrsMi«S35M I s t ı k l a l C a d N o 1 4 0 T e l 1 5 1 1 8 6 5 6 6 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ RNDIK KABUÖU Cumartesı 15.30 »e 18.30 Pıerre Henn Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Perşembe - Cuma 21 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI •»4--ıiM«n»nı Pazar 15.30 - 18.30 BEYOGLU KUCUK SAHNE 144 43 27-143 64 17 Ferhan Şensoy'un İİSTANBUL U SATIYORUI Munır Ozkul - Erol Gunaydın Sah 2AJ00 B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T I Y A T R O L A R I ,00 0YR Vo Nİn A D "-£ W A Î ? I T ^ L T U R " E * * " 1 İYALNIZ5OYUN BHSAVAMI ^ S S ^ ^n^^cTN^ 0 "' SANDIN? z^fBERKsov YUNUS EMRE Yüneten OGUZ ARAL Y0n«1«n ZtLlHA BERKSUY Y6n««n RAİK ALNIAÇIK 2 9 10,11 12 13 Nisan 7 14 21Noar 3 45 Nisan 210ü Smr« 2100 M«tm« 15 00 S H M S O O 6 Nsan 150021 00 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NESİN DEMOKRASİ G E M I S I GULHAN 2 3 4 5 6 ^ 9 01112 13 14 N.sap Suarc 21 00 Mdtine 15 00 Bttot S«n Y«rt«rt A Nasıt Kultut «etkeıı 572 64 39 Al 2 Nesın iahcıes. 502 08 53 556 25 38 • Ga lena Oanışma 559 95 60 MCK REKS U u i t AJCUN bnw İZMR (21 U S1) THG (USt»f) > NttAN CUMA DAN İTİBAREH «ALİKESİR BIR ATIFYILMAZFILMI Bir babanın uf çocuğu olobilir». Ama bir çotuğun üf babası?!.. YAKINDA"5 Nisan'da Sinemalarda" % CİNEMA PARADtSO'nun ünhı yönetmeni GILSEPPE TORNATORE Oütm dünyayi atust eden uyancı ve özgurtukçu fuhuna oğrf) HAU-SOYGAZI AYTAÇ ABMAN CUNEYT ÇAUŞKUR MfTlN KL&H HERKESIN KEYFİ YERÎNDE Beyoglu BEYOGIU (151 32 40 200 U İ 5 1630 ° STANNO TUTTI BENE" MARCELLO MASTROIANNI 5 Nisan'da ŞişliKENT'te Çttf SAFU I [5 6 26 60) 0 I3C 'ÜL a 21 (140 45 95) 3u 1400 16 30 19 'S 21 30 REKUM FİLMİ DAGlTIMINDA AKIL HOCASI KARA GÜNEŞ DAĞURI Mountnms o) the \(oon \OIK BOB RAFELSOIS OKM Dereboyu Cad 110 Ortakoy 158 69 87 1300 1530 1800 20 30 Bakııkty KARYA M2 11 72 12 00 14 15 1630 1845 21 00 GEL CENNETİ GÖR "Sa>aşın çırkınlıfıne ve ölümsüz bir aşka tanık olacakstnız SINEPOP(1*3 70 71) 1 30 * ûû 16 30 1900 21 30 Kadıkoy MOOA (337 01 2») 1 30 14 00 16 30 19 00 21 3C las $AFAK 2 (516 26 60) 1 30 * 00 ifi 30 18*5 ?1 ' ^ KENTI KENTII Btvsgl ATUU 1143^761 «00- 1500-U 00-21 15 Kacıt , S Ü K m [3360682) 11 OC-14 30-1815-21 15 } 5 « « T 11416203 1200-1500-1»00-21 '5 74 57204H 100 t 5-17 30-2115 ANKAPA METIONl (125 4,4 1200 1503-1«00-21 00 ZMR SflU (13910C 12 00-1500-1(100-2100 ZUlfl 0EKI7 116461 2 00-15 00-18 ÛO-2100 METRD 146996 1 5 U 15-1 7 30-21 15 AL PACINO - DIANE KEATON ANDY GARCIA Yon Francis COPPOLA Semsl» 12 00 5 K 1800 21JO ROBERTREDFORD LENA OLIN Yon Sydney POLLACK Sunstar II 30 M30 1730 21 00 ŞİŞLİ/İSTANBUL/TEL. 141 62 03 Sinema • Tiyatro Gösteri DUYURUUUUNIZ I0N 146 97 3 * • 132 64 36 ntı TFL 152 5S35 M.IU H L I OAZAMFEII OZCANİS. TİYATROSU V ^ Ç«r» Perf. Cumı-C teıı 21 00 Pızır15J)0ve19O0 14Nısanda SON OYUN P t»»t-88h oyun yoktur Ol#« nargun 12OOd«aç*r T « l : 1 4 6 8 0 9 1 İ İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1-7 NİSAN 1991 EkrM K DET/CtMl II K1 ÇMın M.TM LÜKÜSHAYAT TELEFON KİMİN İÇİN KRAL LEAR TjrttBi irt» %umn Itmtlrr l|ıl KASAPOtLU 14-M msm| Ctrtnn BUKTEL THEOPEYİMln- MI lAVtUI 17 mum 12 3-4-5 «-7»l«n| M I SIPO« ülktr KDKSAL BİR GARİP OYUNinmm H4nt DENIZNM 12 3-7 mmil Ertn »Kl» İLK GENCÜGİMTnrtt» Cnil MlTtlKUIKU fsntlut Enfın ULUDAt 12 3 Mwı| SJ» FMK/Smı mçfL MERAKUSI İÇİNÖYLE BİR DEÜ EDER İIIÇANI WHT7SM» U DÜ»WA AKTÖRKEAMBUIkmmt MK« KOna |4-S-6»l«rı) S<4un«nn Kutnl »KSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ rurkçnt Srvfi MM.I r t : T«t TMJIM e «n«T mıssaLT mıssaL BİR KADIN Turtfal Stm KAMMHISEL I I U T L H TIY«TM GtjaEMM T M SIM ' KAOKdY MHIEZ t l « «UMOIUUU T»KSM StlUtTE VE «fî B»YHETTEP£ HE ttl'« •f f«MHSKET Tt S*T11M«IITU)M tttMtrıt »l»Jt SAtUKCU O V UN GUNLEF j i i 2C 30 Caı OC 20 3L PK«1«ır2030/Pr Cyflli. 15.00 p « Cuma 2030 C tes '3002030 "ızar 1^00 183T İstanbul devlet opera ve balesi ATJITÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ROMEOVE TULİET toH3p«ttı DON GİOVANNİ 2p Ml-td nıtlj»» SıtMM (ıpat Mm taııl/ Orkatn 54ft Sılaun Adı $Hmı(ı Kıyıır Ttkta Kıra 3«ı«ln.2B0Cie OrtMn ttH- Elt»(l Blprn 2 GlTlrtl MASKELİ BALO o»«n3drt« OrttUra (dc ttanat* rılurtt Sllıne»» Koyır Mbn Gunbı» 4N«n 2aOOdl 27 Hllın l5Xdl KONSER B» e LA BOHEME IsunHul Bırak Muk TaaMap e » « « 1100 (t npera -1 n Oftotra $tl Renıu Pılunhı Sakmf< Koyııt Vttu Kırı 6 Nıun. I5.»||J • Bllt IKİSİ Korcagnlı Sıbat Kuıooglu ZİYARETÇI Karıegtli Hil*ın redıcın DtNO İLE CEREN Kırntjrıll- Twuz Oadsi KADIN Koreogrılı Hil lartaıı 5-26 « 2 gıuntH temnloen ıkl nolto finca A.K.M gl««la>lnd* Suodıyo- loksım VaUıorama Pangold S*nçlw Ma$<ualorında y« Goiierıa-Aiakdy daraşma burosunda saiişa çjfcmoMadtr G*e tM 151 10 23/151 54 00 (7 hot) 254 CaJMTFEY mımm 7 Nisan Pazar Saat 16.00 HÜSEYİN SERMET , Piyano Resitali SCHL'BEHT Sonat up 42 La mınor RA VEI. Sonattn Jeux deau BARTOK Suıte en pleın aır 8 Nisan Pazartesi Saat 19.00 BOĞAZtÇt ÜFLEMELÎ ÇALGILAR BEŞLİSÎ Sadako Yokoyama hluı M. Enun Özıstek Obua Feza Çetin Klannet Ertuğrul Kose Korno Süleyman Alnıtemız' Fagot ve Hdseyin Sermet- Piyano BEETHOYEN Pnann Obua Klannet Korno ıv Fogot ıçın Beşh op J6 BOZZA Bir Gae Muzığı ıçın Üç Parça POVIENC Pıvano Flut Obua Klannet, Korno ı<e Fagot ıçın Altılı Grup iadlriml yfnlır Bitet S a l » Yerteri Kooser Salonu 14S 53 92 Galler a Dan Jma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 ' 1 Vakkorama Suadıye 360 90 90 ' c * - • « " * ISTANBUL IDEVLET TİYATROSU Ankara Devlet Tiyatrosu Turnesi K.Kesey - D Wasserman KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU Çevlren BHge Ko4oikı Yflrveten Bnıl Coleman Dekor Roger Andrewı Kottum Gül Emre Oynayanlar l*tk Fahrcttin 0 » r Muzik Kemal GünOç Re|l Yrd Llk G«Fg«r Y A L N I 2 1 H A F T A _ Bozkuri Kuruç Kaya Akarsu-Faruk Gunugu Hayrettın Engın Sema Aybats Ayşe Başer Erdal Kuçukkomurcu-Guven Besımoğlu Can Oztopçu Tansu Aytar Turgut Sarıgol Acsız Karaduman Aklan Gunalp-Orhan Aral Ertıan Gökgucu Fıkret Ergın Mustafa Şekercıoğlu Yıldıray Akıncı Nılgun Tan Sıbel Ozer Cahıt Çagıran-Gulseren Oevor TAKSİM SAHNESİ 9-10 11 12 13-14 Nisan Suareler 'C 30 Paza' 15 00 B i l e t l e r s a t ı s t a d ı r Tel 1 4 9 6 9 4 4 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU BUDALAı Strpor Gray YonetED Eng n Ccz» 1 Çrvıren- Oyı «ertcje Larry Gtliın Btrt Sbmlnı DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Çnrı «ı R«tr M * M OVMII MUIIL Slephn &m«lnı« 23.4 5J.7Wtw KKnuy OVatnrnan NE YAŞAMAZ V K l k KUŞ UÇTU Y BŞ Vmittit Kcfim l«ık Muzık Tınıır Sela< 1314 Hıtm vnnnııı Sı«on SALINCAKTA İKİ KİŞİ Cevtren Sevgı Sanlı G.7I3M Nıun Kecatı Cumalı AHMETLERİM V VenMn | 2345.67 Nıtan •ntnn Celmv HAPŞIRIKUyvlıyııt #cluH Frıyn Yonelan Cirıı Htrrfe Ccvtrttt Lid Ertn 910 1 12I3l4»ıs»n Ç Yonaed B u ı l C n ı n n Cnırm Bılgt Kırtoglu 91011 12 13 14 Nıun Ah Taifgun MASALBAHÇES Yoneun Eıtn Ozmtn ı «»an III Jınm Kılty SEVGİLİ SOYTARI Yoneten Kırtıl Tıbst Cnıren- TıtH Halmın 3 4 . M 0 H 12 Nısan w c 5 M S 3 O » « I M HMhls hj«fcltor 14» » M Yt+dız Sarayı T yatrosu Barbaros ¥O-JŞÜ YıldzSa'av ç ntjed
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog