Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 4 NİSAN 1991 Yönetim kuruluyarın taraftarın önüne çıkıyor TrabzonVla hesaplaşma' Hesap günü Trabzonsporlu ğ Sümer'le devam Trabzon yeni dönemde /Transfer Trabzon Asbaşkanı Ergüney, yöneticiler, yarın tesis lokalinde ^ /de Özkan Sümer'le çalışacak, Sümer'in ^ /Xen ^ s e .z o n < ^a teknik direktör Özkan ' düzenlenecek panelde taraftarlann ^^'özgün futbol adamı' olduğunu söyleyen ^ p Sümer'in raporu doğrultusunda 5 futbolcu sorunlannıyanıtlayacaklar. •yöneticiler, bu teknik adamıngörevi kabul • transferedecek. Bu futbolcuların Taraftarlar bu toplantıda istedikleri her etmemesi halinde tercihlerinin Ahmet Suat Trabzon'a uyum sağlayıp sağlayamayacaklan soruyu yöneticilere yöneltebilecekler. Özyazıcı olduğunu belirtti. gözönüne alınacak. ÖMER GÜNER TRABZON — Trabzonspor yönetim ku- rulu yarın saat 11.00'de M. Ali Yılmaz tesis- leri lokalinde düzenlenecek panelde taraftar- ların sorulannı yanıtlayacak. Bu panele ka- tılacak taraftarlar, yöneticilere istedikleri her soruyu sorabilecekler. Bordo-Mavili camia- da bu panel, "hesaplaşma loplantısı" olarak nitelendiriliyor. Dün Trabzon'da bir basın toplantısı düzen- leyen Trabzonspor Asbaşkanı ve Basın Söz- cüsü Nevzat Ergüney, alınan başansız sonuç- lar üzerine taraftarlann gösterdiği tepkinin doğal olduğunu söyledi. tkinci yanya iyi bir giriş yapoktan sonra Galatasaray yenilgisi ile düşüşün başladığını kabul eden Ergüney, kupa yenilgisinin ken- dilerinde şok etkisi yarattığını ve ardından yi- tirilen puanlarla lige havlu attıklarını söyle- di. Trabzonspor'un şimdiki hedefinin ligi ka- yıpsız kapayıp, kupa almadan Avrupa kupa- lanna katılmak olduğunu söyleyen Ergüney şöyle konuştu: "Bu, Trabzonspor için acı bir tablo, ama geçmişte de boyle olaylar yaşadık. Kupa almasak da Avnıpa Kupası'na katümak isti>oruz. Buna inanıyoruz. Başansız oldnk, ama gerek teknik kadro ve gerekse yönetim olarak bariz hatalar yapmadık. Ikinci yannın başlannda gösterdigimiz çüuşı Galatasaray karşısında da sürdüremeyince bu nale gel- dik." Yeni dönemde Teknik Direktör özkan Sü- mer ile çahşacaklannı söyleyen Nevzat Ergü- ney, "Trabzonspor olarak gelecek sezonun hazıruklanna şimdiden başladık. 2 grupta ça- lışacak bir komite oluşturduk. Istanbul'da Sadri Şener, Rasim Özkanca, Necmettin Ay- dın; Trabzon'da da Hikmet Onur, Hayrettin Hacısalihoglu ve Stileyman Haasaünoğlu'nun alacağı kararlar doğrultusunda transferleri gerçekleştirecegiz. Aynca Teknik Direktör Ozkan Sümer'in verdigi rapor da goz önüne alınacak" diye konuştu. Beş yeni futbolcu Yeni dönemde en az 5 oyuncu alacaklannı ifade eden Nevzat Ergüney, "Yeni sezon icin 5 fntbolcu alınacak. Bu futbolculann kendi takımlanndaki verimieri ve Trabzon'a uyum sağlayıp saglayamayacaklan göz önine alı- nacak. Bu futbokulardan ikisi savunma, bi- ri orta alan ve ikisi forvet olacak" dedi. Siimer ya da Özyazıcı Trabzonspor'da j oancı antrenörlerin ba- şarılı olamayacağıru da savunan Nevzat Er- güneş, "Bu nedenle yeni dönemde de Sümer'- le çalışacağız. Sümer olmazsa ilk terdhlmiz Atamet Suat Özyazıcı'dır. Sümer'i inançlı, hırslı ve özgiin bir futbol adamı olarak ka- bul ediyoruz. Kısa vadeli başan ya da başa- nsızlık Sümer için hiçbir zaman ölçü degil- dir." GSanry 1 milyarlık naklenyayın alacağının ödenmesini isîedi Magic-Box'a uyarıMagic-Box'la maç başına 65 bin dolar kârşılığı anlaşan G.Saray Kulübü, dün noter aracılığıyla özel TV kuruluşunu uyardı ve 270 bin dolarbk alacaklarının ödenmesini istedi. mada maç başına 65 bin dolar alacaklan olduğunu söyleyen yöneticiler, 4 maçlık alacakları- nın bir türlü ödenmediğini vur- guladılar. Toplam 270 bin do- lariık alacak için dün noter ka- nalıyla protesto çeken Sarı- Kırmızılılar, icraya gidebilecek- lerini belirttiler. Icranın son çare olduğunu söyleyen yöneticiler, en kısa zamanda paralannı ala- caklannı söylediler. MUSTAFA ERSOY Galatasaray Magic Box'ı uyardı. San-Kırmızıh yönetici- ler 1 milyarlık naklen yayın ala- cağının ödenmemesi halinde ya- sal yollara başvuracaklarını açıkladılar. Galatasaraylı yöneticiler bun- dan önce defalarca uyardıklan Magic Box'ı dün noter kanalıyla protesto ettiler. San-Kırmızılılar sözlü olarak devanüı uyardıkla- n Magic Box'ta 4 maçlık ala- caklan olan 270 bin dolar oldu- ğunu söylediler. Magic Box'la yapılân anlaş- Maç için izin yok Noter kanalıyla çekilen pro- testodan sonra icra yoluna gidi- lirse mahkeme sonuçlanıncaya kadar maçlann naklen yayınım iptal edeceğini belirten Sarı- Kırmızılı yöneticiler, "Bedava maç yayımlanmasını istemiyo- ruz. Zaten naklen yayımlanın- ca seyirci gdmiyor. Paramız ödenmezse bundan sonraki maçlann yayuuna izin vermeye- cegiz" şeklinde konuştular. Roti kum döküyor Galatasaray'ın Rumen fut- bolcusu Rotariu'nun hastalıkla- n bitmiyor. Belfıtığı ağrılan ye- ni geçen tossif Rotariu şimdi de böbreklerinden rahatsız. önceki gün takımla birlikte çahşmalara başlayan Rotariu, dün de gününü Çapa Tıp Fakül- tesi'nde geçirdi. Bir gece önce başlayan böbrek ağnlanndan şi- kâyetçi olan Rumen futbolcu BASKETBOL Play-offun süperi Hüsnü'Basketbolun süperi kim' yarışmasında F. Bahçeli Hüsnü'yü takım arkadaşı Levent ve Kolejli Serdar izledi Spor Servisi — Reebok'un düzenlediği " ketbolun süperieri kim?" yarışmasında 16 ki şiden oluşan jüri play-off maçlannın süper bas- ketbolcusu alarak Fenerbahçe'den Hüsnü Ça- kırgU'i seçti. Yapılan oylamada aynı zamanda play-offun sayı krah olan Hüsnü Çakırgil top- lam 11 oy alarak 1. olurken,Fenerbahçe'den Levent Töpsakal ve Kolej'den Serdar Apaydm 2'şer oy aldılar. Diğer Fenerbahçeli Can Sonat ise 1 oy toplayabildi. Hüsnü Çakırgil ödülünü 6 nisanda Ankara'da oynanacak Fenerbahçe - Tofaş SAS Cumhurbaşkanlığı Kupası maçın- dan önce Beden Terbiyesi Genel Müdürü Tev- fık Sarpkaya'dan alacak. Fenerbahçe'nin lig, play-off ve final dahil attığı toplam sayının °7o 22.7'sini atan Hüsnü Çakırgil'i taraftarlar 3'lük Hüsnü şeklinde tribünlere çağınyorlar. Lig ve play-offta toplam 641 sayı atan Hüsnü, ligde *>* 45.1'lik 3 sayı yüzdesi ile oynadı. Yıldız oyuncunun attığı 641 sayının 176'sı play-offta oynadığı 9 karşılaşmada geldi. Hüsnü Çakır- gil toplam sezon boyunca 64 top çalarak takı- mının en çok top çalan oyuncusu unvanına sa- hip oldu. öte yandan Hüsnü Çakırgil takımı- nın tüm maçlannda Ferhat ve Levent'le bera- ber forma giydi. Hnsnü-Aym basketçisi Hüsnu nun istatistiği (Play-Off) Hüsnü sevinçli Ayın süper basketbolcusu seçilen Hüsnü Ça- kırgil, yaptığı açıklamada "Benim için çok iyi olda. Hem şampiyon olduk hem de bu ödüliin sahibi oldum. Başanmın devamı için çauşaca- gun. Başanmda yalnız kendi gayretim defil, ta- S«yı 176 Ş.l 9/27 3 »yı 30/70 P.Dibi 23/33 Furi 22/29 S.Rib H.Rib 34 13 T.Ç. 12 TJC. kim arfcadaşlanmın da payı var" dedi. Hüsnü, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile ilgili olarak da "Hedefimiz o kupayı da kazanmak. Tofaş'ı bir kez dataa yenmek" diye konuştu. futbol şube sorumlusu Yurdaşen Karahasan'uı isteği üzerine dok- tora gözüktü. San-Kırmızdı fut- bolcuya gerekli ilaçlan veren doktorlar, bir süre dinlenmesi- nijstediler. Bir hastalıktan kurtulup diğe- rine yakalanan Rotariu ise şans- sızlıktan yakındı. Bir an önce ta- kıma girip maç yapmak isteyen Rotariu, şunlan söyledi: "Dok- torlar kum dökmemin önemll ohnadıgını söyledi, ama ben ag- rüardan çok şikâyetçiyim." Prekazi oynamıyor öte yandan bel ağrılanndan şikâyetçi olan Cevat Prekazi'nin Gençlerbirlıği maçında oynama- yacağı öğrenildi. Hafta başın- dan bu yana çahşmalara çıkma- yan Yugoslav futbolcunun yeri- ne Yusuf orta sahada yer ala- cak. Geçen hafta libero olarak oynayan Erhan bu mevkide An- kara'da da forma giyecek. Bu arada Ankara'ya gidiş yolu ke- sinleşmeyen Sarı-Kırmızılıların durumu bugün belli olacak. Özel uçakla anlaşma sağlanırsa yarın, olmazsa mavi trenle bu- günkü çalışmadan sonra Anka- ra'ya gidilecek. Federasyon ve Magic Box sürtüşmesi Spor Servisi — Magic Box'- ın murahhas üyesi Yekta Okur, dün yaptığı açıklamada, "Fut- bol Federasyonu kuliıplerle naklen yayın sözleşmemizi onaylamadıgı için biz de fede- rasyonun hissesini odemekten vazgeçtik. Bugune kadar 95 bin dolar ödedik, şu anda ise 100 bin dolar borcumuz var. Ayda 40 bin dolar odeme planı gön- derdik, ama federasyon sözleş- meleri onaylamadıgı için ode- meyi kestik. Yoksa federasyo- nunun naklen yayından doğan hîssesinin her zaman ödemeye hazınz" dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik, Yekta Okur'un açıklamastna ve iddiasına şu ya- nıtı verdi. "Biz gelecek yıl nak- len yayına izin verilmeyeceğini bu günden büdirdik. Oysa Ma- gic Box'ın federasyona gönder- digi kulüplerle yaptıklan sözleş- menin süresi 3 yıl. Biz bu söz- leşmeyi nasıl olur da onaylanz. Bu nedenle kendilerine sözleş- meleri onaylayamayacağımızı, ancak borçlannın biriktiğini ve aylık odeme planlannı kabul et- tigimizi bildirdik. Eğer Magic Box kulüplerle teker teker anla- şacağı yerde federas>onla masa- ya otursaydı bugünkü pürüzler olmazdı." VOLEYBOL Futbolculara para cezası verihneyeceğini de söyleyen Nevzat Ergüney konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yönetim kuriıhı olarak ontarace- za vermiyonız. Onlar eğer görevkrinin bilin- cinde dav.^nmıyorlarsa kendi vicdanlan ile taesapiaşırlar. Taraftarlann futbolculara gös- terdigi tepkiyi dogru buluyonım. Ama dozaj çok önemli". Özlenen Trabzon Trabzonspor'un kısa dönemde büyük ba- şanlar elde ettigini de söyleyenErgüney,"Ku- palar, şampiyonluklar ve elde edilen başan- lar... Şimdi o günleri anyonız. Yeni dönem- de özlenen Trabzonspor'u yeniden yapılaştıracağız" dedi. ARKADAŞ SEVGtSİ— Güneş Sigorta'nın başarüı pasörii Sibei, ayagından ameUyat olan taluın arkadaşı Feng'in yiiriimemesi için çayını büe yaUğına götüriiyor. (Fotograf: Alev Anakök) Arkadaşlığın böylesiAnkara'da final grubu maçlannda sakatlanan ve ayağınd~n ameliyat olan Çinli voleybolcu Feng'e,takım arkadaşı Sibel, arkadaşının bir an önce iyileşmesi için bir hemşire gibi hizmet ediyor. ALEV ANAKÖK Arkadaşuk ve sevgi üstüne birçok öyküler ya- zılmış veya fîlmler yapdmıştır. Amaç, dostlu- ğun ve sevginin ne güzel bir duygu olduğunu, insanlan ne kadar yucelttiğini ve en güzel ar- kadaşlıklann sevgi ile kurulduğunu anlatmak- tır. İşte bugün sevgi ve arkadaşlık adına bir kü- çük öykü de bizden size... Hatırlayacaksınız, Güneş Sigorta Bayan Takımına bir Çinli voley- bolcu transfer olmuştu. Liglerimizde fırtına gibi esen bu oyuncu başarüı performansıyla tüm sporseverlerin beğenisini kazanırken takîmını da başanya götürerek gelecek sezon ülkemizi Av- rupa Konfederasyon Kupası'nda temsil etme hakkını yakalamıştı. Ne var ki bu basanlı oyun- cu Ankara'daki final grubu maçlannda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Bağlan kopan Feng, ba- şarüı bir ameliyat geçirdi ve tekrar sahalara dö- neceği günü iple çekmeye başladı. İşte öykümüz burada başhyor. Ankara'da hastaneden çıkıp tstanbul'a getirilen Feng, ta- kım arkadaşlanyla kaldığı eve yerleşti. Ancak geldiği günden beri çok yakın bir dostluk kur- duklan takım arkadaşı Sibel, Feng'in daha ça- buk iyileşeceğini düşunerek onu evine getirdi. O günden bu yana bir hemşire gibi Feng'in iyi- leşmesi için çaba harcıyor. Yaklaşık 15 gündür Feng'i evinde ağırlayan Sibel, onun ameliyatlı ayagının pansumanım bile kendi eliyle yapıyor. Yürümemesi için çay ve pastasını yatağına bile götürüyor. Feng, SibePin bu yakınlığı dolayı- sıyla yanm Türkçesiyle "O çok iyi, onu çok se- viyorum. Bana çocuğu gibi bakıyor, kendimi onun çocuğu gibi görüyorum" derken gözleri- nin dolduğunu hemen fark ediyorsunuz. Sibel ise bu konuda fazla konuşmak istemiyor. Sa- dece "O benim iyi arkadaşun, zaten kim olsa aynı şeyi yapardı" diyor. Ve Feng iyileşene ka- dar da evinde kalabileceğini vurguluyor. Günümüzde insanlann birbirlerinin gözünü oymak için fırsat kolladıklan, çıkarlann her şe- yin önünde olduğu bir dönemde ülkemiz insan- larının arkadaşhğa verdiği önemin ve Türk in- sanının her zaman ve her şekilde yardım elini uzatmaktan kaçınmayacağının güzel bir örne- ği. Bravo Sibel. Günümüzde arkadaşlığın ve sev- ginin güzelliğini bir kez daha gösterdigin ve ya- şattığın için de teşekkürler sana... GSGM KtJPASl SAHİBtNl BULUTOR Paşabahçe-KolejSpor Servisi — Basketbolda ligin tamamlanmasımn ardın- dan bugün Gençlik ve Spor Ge- nel Müdürlüğü Kupası sahiple- rini buluyor. Bu kupada statü gereği erkekler 1. liginde yan fi- nalde elenen iki takım karşı kar- şıya geliyor. Buna göre yan fi- nalde Tofaş'a 3-2 yenüerek ligi bitiren Kolej ile şampiyon olan Fenerbahçe'ye 2-0 ile elenen Pa- şabahçe Ankara Atatürk Spor Salonu'nda karşüaşacaklar. Bu karşüajma saat 15.00'te başla- yacak ve TV'nin 1. kanalından naklen yayımlanacak. Ligde Is- tanbul'da oynanan maçı Paşa- bahçe, kazanmıştı. Bu karşılaşmadan son- ra ise bayanlarda lig şampiyo- nu Galatasaray ile ligde bu ra- kibine iki kez yenilerek ilk kez mücadele ettiği 1. ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe aynı kupada saat 16.30'da karşı kar- şıya gelecekler. KARMA TOTO t Sanyar-Konyaspor 2 6 6 S IMm SJnnapor-Aydnspor p IV Sıfcgyıspor 1-2-0 2-0-1 0-2-1 1-0 1-0 1-0 1-0-2 0-1 1 1-0 1 2-0-1 2 1-0-2 1 1 1-0 2 2-0-1 1-0 1 1 1-0 1 1 1 1-0-2 1-0-2 2 1-0 1-0 1-0 1-0-2 0-2 1-0' 1 ' 1-0 1 1-0 1 1 1 1 0-1 1-0-2 1-0-2 1-0 1-0 1 1-0 1 1-0-2 2 1-0-2 1 0-1 1-0 1 1 0-1-2 1-0-2 1 2 2 1-0-2 1-0 1-0 1 0-2-1 0-2 1 1 1-0 1 1 1 1-0 1 1-0 2 1 1 1 1-0 2-0 0-2-1 1-0 0-1-2 1-0 1-0 1 1-0 1 1 0-1 2 0-2-1 1 1 ÜNLÜ ALMAN KALECÎ, YÖNETÎCİLERE KIZGEV Schumacher ve Tinaz Tîrpan Scbamacber- Yöneticilere kızgın HALİT DERİNGÖR Schumacher'in Fenerbahçe'ye geldi- ği gün antrenmana çıkmaması, maçlar- dan once kampa girmemesi kamuoyun- da ve de basında değişik yorumlara ne- den oldu. Schumacher tam bir profesyonel fut- bolcudur. Futbol açısından engin bilgi birikimi ve deneyimi vardır. Kalecilik açısından üstün yeteneklere sahiptir. Antrenmanlarda çahşması, disiplini, maçlarda göstermiş olduğu başarılarla ülkemizin en sevilen futbolculanndan biri olmuştur. 40'a yaklaşan yaşına kar- şın futbol heyecanından hiçbir şey kay- betmemiştir. Oynadığı futbolla sanki futbol yaşamımn ilkbahannı yaşıyor. Bizdeki 20 yaşmdaki milyarder futbol- cular ise futbol yerine sahada sefılleri oy- nuyorlar. Schumacher'in durumu ile ne kadar büyük bir çelişki değil mi? Için- de bulunduğumuz futbol sezonunda Schumacher'in varlığı büyük bir şanstır. Yoksa Fenerbahçe'nin puan cetveli sıra- lamasında son noktalarda olması işten bile değildir. İşte Schumacher'in adı, bu durumundan ötürii Fenerbahçe'den ön- ce dillerde dolaşmaktadır. Bir anlamda Fenerbahçe yönetiminin üzerine çıkmış- tlT. Bu yapıda olan profesyonelin, bizim alaturka profesyonelliğimizle uyum sağ- laması çok zordu. Nitekim geçen sezon, bu uyumsuzlukbirtakım tatsızolaylarla sonuçlanmıştı. Ancak, Schumacher'in Schumacher'in sessiz direnişi Tınaz Tırpan'a değil, tutarsız davranan yönetim kurulunadır. engin deneyimi ve hoş görüsü bu uyum- suzluklan da ortadan kaldırdı. Bir an- lamda Schumacher Türkleşti. Schumac- her zaman zaman PAF takımı çalıştırı- cılan tarafından bile antrene edildi. Bun- lara karşın Schumacher hiçbirini onur meselesi yapmadı. Sanıyorum, bu du- şuncede olan bir profesyonel, milli ta- kım antrenörlüğü yapmış ve de kendini kamtlamış bir Türk antrenörü olan Tı- naz Tırpan karşısında onu küçümsemek küçüklüğünü gösteremez. Ancak Fenerbahçe'nin devam edege- len başansızhklan, yediği goller, yöne- timle diyaloğu, yönetimin alaturka dav- ranışlan Toni'yi strese sokmuş olabüir. Düşünebiliyor musunuz? Hiddink git- tikten sonra yönetim içinde sezon biti- mine kadar onun görevinin Toni'ye ve- rilmesi düşünülüyor. Bu hususta tartış- malar gazete manşetlerinde yer alıyor: Bir de bakıyorsunuz, acele olarak Tınaz Tırpan göreve getiriliyor. Böyle bir du- rum karşısmda siz Toni olsanız ne ya- pabilirsiniz? Hiçbir şeye reaksiyon gös- termezseniz insanlığımzın ne anlamı ka- hr ki... İşte bu alaturka davramşlar, düşünül- meden verilen kararlar, Toni'nin ruhsal durumunda bardağı taşıran damlalardır. Antrenmana birlikte çıkmamak, maçlar- dan önce kamplara katılmamak, Toni'- nin sessiz bir direnişidir. Ama onun bu tepkisi Tınaz Tırpan'a değil, tutarsız davranışlan olan yönetim kurulunadır... Beşiktaş'ta moral yemegi • Spor Servisi — Beşiktaşlı yöneticilerden, futbolcuJara iftar yemeği. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında yenihnezlik unvanın yitiren Siyah- Beyazlılara yöneticiler, dün Çırağan Oteli'nde bir iftar yemeği verdiler. Asbaşkan Arif Entunga, bu yemekte hem yönetici hem de futbolcular olarak sorunlan gündeme getirdiklerini futbolcularla sorunlan tartıştıklannı belirtirken, "Futbolculanmızla şimdi otel olan ve bizim için çok büyük değeri olan bu yerde bir moral yemeği yedik. Hepimiz bir bütün olarak şampiyonluğa üıanmış durumdayız, herkes ligin bitiminde gerçek şampiyonu alkışlayacak" dedi. EBahçe'de §ıkı çahşma • Spor Servisi — Bu hafta deplasmanda, Adahaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklannı dün de sürdürdü. 1.5 saat kadar süren antrenmanda Teknik Direktör Tınaz Tırpan, futbolculara kondisyon agırlıklı çalışma yaptırdı. Tırpan, oldukça ağır geçen antrenmanda futbolculann pestilini çıkardı. Başkanlara hizmet ödtilti • Spor Servisi — Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, fahri hizmet veren federasyon başkanlannı teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla hizmet ödülü verileceğini açıkladı. Sarpkaya, açıklamasında, federasyon başkanlığı görevini 5 yıl yapanlara bronz, 10 yıl yapanlara gümüş, 15 yıl ve daha fazla yapanlara da altın hizmet ödülü . verilmesinin kararlaştınldığını belirtti. Buna göre 15 yıhnı dolduran Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Solakoğlu, Halter Federasyonu Başkanı Arif Nusret Say ve Masatenisi Federasyonu Başkanı Ali Abalı altın, 10 yıhnı dolduran Atıcıhk ve Avcüık Federasyonu Başkanı Metin Sertoğlu, Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, Tekvando Federasyonu Baştemı Eself'" Beder, gümüş hizmet ödülü alacak. 3Nisan Maratonu • KARABÜK (AA) — Türkiye'de ilk ağır sanayinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla 4'üncüsü düzenlenen 3 Nisan Maratonu'nu milli atlet Ahmet Altun kazandı. 24 maratoncunun katıldığı maratonu, Ahmet Altun, 1.03.35 ile birinci olarak tamamlarken ikincıligi Kâzım Yeşilkaya, 1.03.37 ile, üçüncülüğü Sefa Hed 1.03.49 ile elde etti. Maradona ^elveda futboP • ROMA (AA) — Italyan Napoli ve Arjantin Milü Takımlarının Kaptanı Diego Maradona, futbohı bırakacağını açıkladı. Maradona, Italyan Corriere Deüa Sera gazetesine yaptığı açıklamada, "Futbola elveda dedim" şeklinde konuştu. Maradona, Buenos Aires'e giderken uçakta yaptığı açıklamada, "Mücadele . etmekten çok yoruldum. Hayatımı yaşamak istiyorum" dedi. SporTotolda 10 kışi 14 bildi • Spor Servisi — 30. Hafta Spor Toto kesin değerleridirme sonuçlan açıklandı. 30. Haftada 14 bilen 10 talihli, 20 milyon 780 bin 916 üra ikramiye kazandı. 13 bilen 27 iştirakçi 11 milyon 404 bin 161 üra kazanırken, 12 bilen 1102 kişi 382 bin 898'er lira aJacaklar. At yarışı sonuçları • Spor Servisi — Dün koşulan Adana at yanşlarında altılı ganyan 1-4-3-1-3-4 şeklinde sonuçlandı. • TV'de Spor TV.l 15.00 Kolej-Paşabahçe, • Gençlik ve Spor Genel Müdür- lüğü Kupası basketbol maçı (naklen) 20.40 Günün spor haberleri TV-2 19.40 Avrupa'dan futbol Starl 00.10 S. Ray Leonard ve boks
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog