Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! ^%** PAMUKBANK Cumhuriyet Türkiye'de anında afâtjjleceğıniz ve ömür boyu kullanabileceğınlz. 2 mılvon T.L. çekiş gücüne sahıp £ k banka kartı Bank24 Kartı'dıri \BANK24I Ş L ^ H T A M A M ! 67. Yıl; Sayı: 23930 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDV dahu> 4 Nisan 1991 Perşembe Irak §uuı*ıcehennemYüzbinlerce Iruklı açlık ve hastalıkla karşı karşıya Mayın tarlalan ve dondurucu soğuk can alıyor ABD'Lt GAZETECİ; Kaçış büyüyebilir Kuzey Irak'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan Washington Post gazetesi yazan Randall, sınırın açılması halinde kaçışın hızlanacağını söyledi. 4. Sayfada IŞIK KANSU, MEHMET AKA, ERGUN AKSOY HAKKÂRİ ŞIRNAK — Irak ordusun- dan kaçan yüzbinlerce kişinin Şırnak ve Hakkâri sınınndaki bekleyişi cehennem azabına döndu. Açlık ve hastalıkla karşı karşıya bulunan binlerce Kürt ve Türkmen yağan kar ve yağmur altında Turkiye'nın sının açmasını bekliyor. Çoğunluğunu ka- dın, çocuk ve yaşlılann oluşturduğu bır grubun, sınırda yanlışlıkla mayınlı alana girmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğu öğrenildi. Sınıra gelen gruplann içinde bu- lunan 500 kadar yaralınm da tedavi edile- mediği için yolda can verdiği bildiriliyor. Bu arada Uludere sımnnda bulunan gru- bun içindeki 0-5 yaş arasındaki 30'a yakın çocuk da donarak öldü. Sınırda bekleyen Peşmergelerin bir kısmı silahlannı Türk as- kerlerine teslim ederken Turkiye tarafın- dan sığınmak için sınıra kadar gelenlere "Turkiye tarafına geçmeieri halinde ateş edileceği" yolunda bildiriler dağıtıldı. Uludere-Işıkveren'den sının gecmek iste- yen dört Peşmergenin de öldurüldüğü bil- dirildi. Çukurca'nın Üzümlü, Uludere'nin Or- tabağ ve Işıkveren köylerine yakın sınır bölgelerinde bekleyenlere acil gıda ve ilaç yardımı başlatıldı. Sınıra yakın bazı kara- kollar, yaralılann tedavisi için hastaneye dönüşturüldü. Bölgedeki gazetecilerin Şır- nak ve Uludere'ye girişleri yasaklanırken dün de Irak'tan Türkiye'ye 13 gazeteci da- ha geçti. Bunların arasında Irak'ta bulu- nan Cumhuriyet muhabiri Vedat Yenerer de yer aldı. Irak ordusunun yoğun baskısı, helikop- ter saldınsı ve havan ateşi altında kuzeye doğru kaçan yüzbinlerce insanın büyuk go- çü iyice drama dönüştu. Türkiye'nin Şem- dinli, Çukurca ve Uludere'deki sınır böl- gesinde kötü hava koşullan, açhk ve has- talıkla boğuşan yüzbinlerce insanın sayısı giderek artıyor. Şu anda Uludere'nin Or- tabağ bölgesinde 10 bin, Işıkveren'de 100 bin, Çukurca-Üzümlü'de de 60 bin insan sıfır noktasına yakın açık alanlarda bek- letüiyor. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hay- ri Kozakçıoğlu, 80 bin dolayında Iraklınîn da sınıra doğru gelmekte olduğunu açık- ladı. Irak ordu birliklerinin ayaklanmayı bas- tırmasının ardından Kuzey Irak'ta halka yönelik başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi. Irak Haber Ajansı INA, dün de Suleymaniye kentinin ordu birliklerince ele geçirildiğini duyurdu. AP de butun buyük (Arkası Sa. 17, Su. 3'te) Alptemoçin: Güneydoğu tehdit altındaGüneydoğu sınırının büyük tehdit altında olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Alptemoçin, 'Irak hükümetinin top ve havan ateşi sürmektedır. Bombalamalar sırasında 10'u aşkın havan mermisi de topraklarımıza düşmüştür. Turkiye yardım konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Irak'ın bu facia ve katliama son vermesini diliyoruz' dedi. Türkiye'nin Irak sımnnda bekleyenlere insancıl yaklaşımına dünyanm seyirci kalamayacağım vurgulayan Bakan Mehmet Yazar da "Peşmergelere" karşı kullanılan havan toplarından 15-20 tanesinin de içeri düştüğünü söyledi. 17.Sayfada ERBİL'DE CESETLER — Knzey Irak'taki Erbil kentinde Saddam'a bagn uırliklerin, deneUmi ele gecirdiği ve çok sayıda Kurt isyancıyı öldürdü|ü bildiriliyor. (Fotoğraf: AFP) İDDİA Sınır ötesinde 7 er şehit, 9yaralı Haber Merkezi — Hakkâ- n'nın Şemdınlı ilçesi Oraklı sı- nır kesımınde Derecik köyü yakınlannda meydana gelen çatışmada 7 asker şehıt oldu, 9'u da yaralandı. Iddiaya göre PKK'ya sınır operasyonu ya- pan Türk askerlerinin üzerine Irak askerleri tarafından da ates açıldı. Bazı kaynaklar da sınır ötesi çatışmada, 30 asker ile 20 korucunun öldurüldüğu- nü öne surdü. Ancak Olağa- nustu Hal Bolge Valilıği, bu id- dıalan doğrulamadı. Şırnak'ın Guçlukonak ilçe- sınde PKK ıle gırışilen silahlı çatışmada da ikisi kadın altı militanın oldürulduğu bildiril- di. (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) MUHALEFET: KABAHAT ÖZAL VE BUSH'TA 4. Sayfada IRAK BÜYÜKELÇtSt: ONLARAÇİÇEKMİ SUNALIM? 4 Sayfada BM SAVAŞI RESMEN BİTİRDİ SEBNEM ATİYAS'ın haberi 10. Sayfada Ozel lıavayollan bayram ediyor THYgrevi 4. gününde. Özelşirketler, tstanbul çıkışlı gidiş-dönüş toplam 32 sefer gerçekleştirdi tş-Sendika Seryisi— THY ve HAVAŞ grevinin 3. gününde taraflar tekliflerinde ısrarla- rını surdürürken özel havayolu şirket- lerinin "yokro kapma savaşı" hızlan- dı. Tarifeli sefer yapan özel havayolu şirketlerinin yanı sıra kiralık uçak iş- leten şirketler de tam kapasite ile dev- reye girdiler. özel havayolu şirketle- rinin dün iç hatlarda Istanbul çıkışlı gidiş-dönuş toplam 32 sefer gerçek- leştirdikleri öğrenildi. öte yandan THY'nin A-310 uçağının Adnan Menderes Havaalanı'nda Londra'ya "Charü Iima" adıyla THY için uçtu- ğu bildirildi. öte yandan SHP, THY'yi "grev kı- ncüıgTyla suçlarken, DYP'nin konu- yu TBMM'nin gundemine getireceği bildirildi. Özel havayolu şirketleri dün iç hat- larda Istanbul çıkişlı gidiş- dönüş top- lam 32 uçak seferi gerçekleştirdiler. Sultan Air 2 Ankara, 2 Izmir bir Adana, Green Air, üç Antalya, Istan- bul Hava Yolları 3 Ankara, 2 Adana, bir Izmir ve bir de Trabzon seferi dü- zenlediler. Sönmez Hava Yolları da, Istanbul-Bursa arasındaki seferlerine devam etti. THY'deki grev nedeniyle özel havayolu şirketlerinin düzenle- dikleri seferlere bu şirketler yurtdı- şuıdan daha fazla uçak getirerek de- vam ediyor. Green Air, 5 uçaklık fi- losuna bu bağlamda, Sovyetler Bırli- ği'nden kiraladığı Tupolev-154 tipi 13 uçak daha ekliyor. Green Air'in ucak- lannın hafta sonunda Türkiye'ye ge- leceği belirtildı. THY'deki grev nedeniyle tarifeli se- fer yapan özel şirketlerin yanı sıra, ki- ralık uçak işleten havayolu şirketleri de, tam kapasiteyle çalışıyor. Bu çer- çevede TV sunucusu Korhan Abay, bugun yayınlanacak Tete Çarşamba" programı için, saati 750 dolara kira- lanan ozel uçakla tstanbul'dan Anka- ra'ya gittı. Korhan Abay'ın kendi kul- landığı 6 kişilik uçakla sanatçılar, Nur (Arkası Sa. 14, Su. l'de) THY, UÇAKLARINA KÎRACI ARIYOR İDRİS AKYÜZ 14 Sayfa İŞVEREN NE VERİYOR, SENDİKA NE İSTİYOR? 14 Sayfada Karakter yaraîma ustasıydı Romancı Grahanı Greene öldü KültürSem- si — 1904 yılın- ^ a tngiltere'nin •f K. JL^^J kentinde do- ^nt jFj^^|£a n u n 'u ro ~ V ^ » C l J H mancı Graham Greene, dun sabah Cenevre'deki evinde öldu. 86 yaşındaki yazarın ölümunü Fransız yayıncı Robert Laffont basına açıkladı. Ölüm nedeni henuz bilinme- yen Graham Greene, kendine özgü bir dünya yarattığı gerilim ve seruven romanlarıyla tanını- yordu. Birçok yapıtı beyazperde- ye de uyarlanan Greene, gazete- (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) BUGÜN KtTAP Türkiye'de ve dünyada sosyalist rejimlerin sert eleştirmeni olarak şöhret yapan Milan Kundera'nın "Ölümsüzlük"vz "Rotnan Sanatı" yapıtlan üstüne / Ayşe Buğra. B U 6 0 N V E HER P E R Ş E M B E C U M H U R İ Y E T ' L E B İ R L I K T E YAREV TV $İur Sürer 'sıkı' bir sinema seyircisi... Eskiden beri si- nemanın kendini hayata bağladığını söylüyor. "Umut Yolculuğu"nun Os- car almasına ise hiç şaşır- mamış. Y A R I N V E H E R C U M A C U M H U R İ Y E T ' L E B İ R L i K T E Bankalann soluk kesen yarışı Faizler doludiz İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası faiz oranlarım birer puan daha yukan çektiler. Büyüklerin birer puan arttırmasına karşılık küçüklerden Dışbank üç ve altı ayhkta 3'er, yıllıkta ise 2 puan, TEB bir ve üç ayhkta 5, altı ayhkta 2, yılhkta 3 puanhk arttırıma gitti. gın ABDURRAHMAN YILDIRIM Kamu kesiminin büyük bir fınansman açığı içinde olma- sı para piyasalarını kasıp ka- vuruyor. Devletin para tale- bi üzerine tırmanmaya başla- yan mevduat faizleri, yeni bir sıçrama yaptı. Taban faizi uy- gulayan buyuk bankalann fa- iz oranlannı birer puan arttır- malarına küçük bankalar kı- sa vadelerde 7-8 puanhk artış- la karşılık verdiler. 1988 ekimindeki faiz yarı- şı gibi dengesiz ve çok yüksek (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) Köşk'te teravi naıııazı Cumhurbaşkanı Özal'ın iftar yemeğine katılan 90 ANAP milletvekili Köşk'te teravi namazı kıldı. tç Poütika Serrisi — Cum- hurbaşkanı Turgnt özal, ABD- den döner dönmez, ANAP mil- letvekillerine iftar yemekleri ver- meye basladı. Dün gece Çanka- ya Köşkü'ndeki yemekten son- ra dua okundu ve milletvekille- rinin bir bölümü topluca teravi namazı kıldı. özal, milletvekil- lerine, "Ben tecil yetişecek de- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) ARNAVUTLUK Muhalefetten genel grev çağrısı Genel seçimlerde yenilgiye uğrayan Demokratik Parti, İşkodra'da öldürülen 'demokrasi şehitleri ve komünizm kurbanlan' anısına bir günlük genel grev çağnsı yaptı. 11. Sayfada UMUTSUZLUK VE KARAMSARLIK SİNAN GÖKÇEN'in izleniraleri 11Sayfada ARDINDAKI GERÇEK İnsanlık Sınavu.. 21'inci yuzyılın eşiğinde Orta- doğu'da büyük bır tragedya ya- şanıyor. Kitaplı dınlenn beşiği sayılan bölgede; dınler, mezhepler, mıl- liyetler, soylar ve aşiretlerin iç içe geçmiş çelıskılen, dünyanm en zengin doğal kaynaklarımn us- tündekı topraklara yayılmıştır. Ne var ki bu zengınliğın pay- laşım kavgası durmuyor; Batı' nın giiçiu devletleri işin içinde- dir; uygar dünyanm gözleri de bölgenin uzerindedir. Bu gözler kimi zaman gö'rür kimı zaman gö'rmez oluyorlar. Hukuk kural- ları gerektiğınde kullanılıyor; ama "güçluler" işlerine gelme- dtği zaman mazlumlann ezilme- sıne ya da yok edilmesine kayıt- sız gözlerle bakabiliyorlar. Uluslararası hukukun guncel dünyamızdaki yetersizlığini bıl- meyen yok. Kımi zaman mina- reye kılıfyapılan hukuk kımı za- man kâğıt uzennde kalıyor. Ba- tılı devletler de Anadolu'da yetmiş-seksen yıl önce yaşanan acı olaylan bugüniın davası yapmaya kalkışırken, bugunun katlıamına soğuk ve mesafeli duruyorlar. Güneydoğu sınırımıza yığıl- mış yıiz binlerce Kurdun duru- mu, uzun bir sureden ben Or- • • • (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • Üniversiteye ABD modeli ÖSS öncesı YÖK ve DPT, yükseköğretımde kontenjan sıkmtısına çözüm önerdi. 3. Sayfada • Puan peşindeki genç '44 {jözlü cin'e karşı öğrencilerin kaderini belirleyen 44 gözlü optik okuyucular, sınav kâğıdımn uzennde kurşun kalemle karalanan bölümleri şıp diye yakalıyor. 3. Sayfada • Bezm-i Alem'e 'izin', Bilkent'e statü' Vakıfların üniversite kurabılmelerme izın veren tasarı Meclis'te kabul edıldi. 3. Sa. m 5O'ler1n 'klasik müzlk' modası TVÎ'te saat 22.05'te yayımlanacak Sinema Tarihinden Bir Yaprak'ta Lız Taylor 'Rapsodi' ile ekranlarda. 6. Sayfada r ada • Dansın ilham kaynağıydı Geçen gunlerde yitirdiğımiz Martha Graham, modern dansın buyuk ustasıydı. 7. Sayfada • Akın var, silahlara akin Newsweek dergisıne gore Körfez savaşından sonra silah satıalan için 'altın çağ' başladı. 10. Sayfada • 'Krizin kökeni Körfez değil' ABD'nin Türkıye raporuna gore ekonomideki sorunlar krız öncesine uzanıyor. Ekonomide • Play-off'un süperi Hüsnü 'Basketbolun süperi kim' yanşmasında Fenerbahçeli Hüsnü'yü takım arkadaşı Levent ile Kolejli Serdar izledi. Sporda • Penaltı, 100 yaşını kutluyor Futbolun gole en yakın cezası 1891 tarihinde îskoçya'da uygulanmaya başlamıştı, daha sonra başlı başına bir 'olay' halıne geldı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU İnsanlık Dramı... Ortadoğu'da bir taş oynarsa oynatılacak bu taşın bölge- ye ve ülkemize yeni sorunlar getireceğini yazanlann haklı- lıkları her gün daha iyi anlaşılıyor. ABD, Kuzey Irak'taki Kürtlere önce yeşil ışık yaktı; Tala- bani ve Barzani, Başkan Bush'un yaktığı bu yeşil ışığa gü- venerek başkaldırdılar; şımdı de Saddam'ın askerleri tara- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog