Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Para yatırırken... Anında işlem tamam! MMUKBANK Cu m huri yet Türkıye'de zarfjpBdoldurmaksızın sadece BankJrKartı'yla para yatırabilir 67. Yü; Sayı: 23929 Kumcusu: Yunus Nadi 1500 TL. Nisan 1991 Çarşamba Yüzbinler sıııırda sıkıştı Ankara, sınırda toplanan200 bin Iraklı için Birleşmiş Milletler'i acil toplantıya çağırdı 2. Halepçe korkosu İkinci bir Halepçe katliamından korkan Irakh Kürt, Türkmen ve Arap kökenliler, İran ve Türkiye sınırlarına doğru büyük bir göç başlattüar. İran'a sığınan mültecilerin sayısı 50 binı aşarken son üç gün içinde Türkiye'ye yaklaşık 10 bin sığınmacının yanı sıra 4'ü Türk 39 gazeteci giriş yaptı. Sınırda bekleyen sığınmacılardan 40'ının elverişsiz koşullardan öldüğü bildiriliyor. Saddam fosf or gazı kullanıyor Sığınmacılarla birlikte Türkiye'ye Kaçan gazeteciler izlenımlerini şöyle anlatıyorlar: "Helikopterlerin yoğun saldırılan ile birlikte çok sayıda insanın ölümüne tanık olduk. Saddam'a baglı birlikler halka karşı fosfor gazı kullanıyor. Kürtler tarihleri boyunca en büyük bozgunlardan biriyle karşı karşıya." Kürt lideri Barzani BM aracılığıyla yardım ıstedi. 14. Sayfada NGK: Acı m a n z a r a Özal'm ABD'den dönüşünden 3 saat sonra olağanüstü toplanan MGK, Irak'tan yüz binlerce sivil insanın ülkemize sığınmaya zorlanmasının durdunılmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi 5 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin BM temsilcisi toplantı için yazılı başvuruda bulundu. Özal, Bush'a telefonla bilgi verdi. 14. Sayfada Vl&SHINGTON Irak muhalefeti ABD zirvesindeABD Dışişleri Bakanlığı Şözcüsü Margaret Tütvviler, ABD yönetiminin Irak'taki Sünni ve Şii Müslümanların temsilcisi altı muhalefet fideriyle bugün Washington'da bir görüşme yapacağını açıkladı. Sözcü, daha sonraki görüşmelerde Irakb Kürtlerin de temsil edilmesinin beklendiğini belirtti. Van GĞt VAN 2M0'e yakn _L8 H M yaiua st$M racı, 15*1 yatama, 1 9 l ÖZAL UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — ABD Dı- şişleri Bakanlığı Sözcusu Mar- garet Tutwiler, ABD yönetimi- nin Irak muhalefetinin temsilci- leriyle bugün Washington'da bir görüşme yapacağını bildirdi. Sözcü dün yaptığı açıklamada Körfez krizinin başlamasından sonra yapüacak ilk üst düzey gö- rüşmeye Irak'taki Sünni ve Şii Muslumanlan temsilen altı mu- halefet liderinin katılacağını be- lirtti. ABD yönetiminin Irak muhalefet temsilcileriyle bugün yapacağı görüşme, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan dört görüşmenin ilki olacak. 1\ıtwiler, daha sonraki görüşme- lerde Iraklı Kürtlerin de temsil edilmesinin beklendiğini söyle- di. ABD Dışişleri Bakanhğı'nın Sözcü Yardımcısı Richard Buc- her da önceki gün yaptığı açık- lamada Washington'un Kurtler- le görüşmeme karannı gözden geçirüdiğini ve Kürtlerden gelen görüşme başvurularının incele- meye alındıgını bildirmişti. Boucher'in verdiği bilgiye gö- re ABD Dışişleri Bakanhğı'nın Yakındoğu Dairesi ile Kürt tem- silciler arasında yapılacak gö- rüşmelerin "düzeyi" henuz be- lirlenmedi. ABD Dışişleri Bakanı James Baker da önceki gün Ingiltere Dışişleri Bakanı James Hurd ile Kuzey Irak'taki gelişmeler ko- nusunda bir telefon görüşmesi (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) SINIRDA SORGULAMA— Irak'tan Türkiye'ye sığınan asker ve siviller özel timlerce sorgulanıjor. Taburdaki çadırlarda sığınmacılardan erkeklerle kadın- lar ve çocuklar aynı çadırlarda lutuluyorlar. Şemdinli'de bir gün bekletilen ve sorgulamalan tamamlanan sığınmacılardan evli olanlar aileleriyle birlikte Kav- seri'ye, bekârlar da Sıvas'ın Kangal ilçesinde oluştunılan kamplara gönderili- yor. (Fotoğraf: AFP / Burhan ÖzbUki) Sınınn değişmesi çokzor 1 Hrilyar geliyor Cumhurbaşkanı Özal ABD'den gelecek 1 milyar dolar yardım için "Bu ay içerisinde verilmiş olacak" dedi. NEW YORK / ANKARA (Cumhuriyet) — Cumhurbaşka- nı Turgut Özal yaklaşık 10 gün suren ABD ziyaretini tamamla- yarak dün Ankara'ya döndü. Ozal, gezisinin sonunda New York ve Ankara'da düzenledi- ği iki basın toplantısında, ABD'den Türkiye'ye bu ay için- de 1 milyar dolar yardım veri- leceğini açıkladı. Türkiye'ye donmeden önce ABD kamu te- levizyonuna bir demeç veren Özal "Bölgede sınırların değiş- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) TÜRKİYE'NlN KÖRFEZ KAZANCI BEKLENENİN GERİSİNDE SEMİH İDfc ve YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 10. Sayfada THY'nin yerine özel sektör Uçaklardan sonrayer hizmetleri veren HAVAŞ'a ait bazı araçlar da kiraya veriliyor Haber Mer- kezi — Türk Hava Yolları ve HAVAŞ grevinin ikinci g ü n ü n d e THY'den bo- şalan seferlerin özel havayolu şirketlerince dolduruhnası çaba- sı ağırhk kazandı. Özel şirket- ler, ellerindeki olanakların tü- munu kullanarak sefer sayıla- rında onemli artışlar yaptılar. Bazı şirketler bilet fiyatlannı arttırdılar. Hava-İş Sendikası yeni bir teklif hazırladı. Sendikanın tek- lifi, birinci grupta yer alan işçi için ilk altı ayda 1.5 milyon, ikinci altı ayda 1 milyon 950 bin Urayı öngörüyor. Işveren, ilk al- tı ay için 880 bin, ikinci altı ay için 1 milyon 150 bin lira öner- mişti. THY'den sonra HAVAŞ'a ait bazı araçlann da özel bir şir- kete kiraya verildiği bildirildi. Ulaştırma Bakanı Cengiz Tun- cer, hava ulaşımının aksama- ması için gerekli önlemleri al- dıklannı beUrterek "Özel şirket- leri devreye soktuk" dedi. THY grevi konusunun Bakanlar Ku- rulu'nun gündemine getirilece- ği belirtildi. Bu arada THY'nin uçak, pi- lot ve hosteslerinin özel şirket- ler tarafından kullanılabilmesi yolundaki çalışmalar da hızlan- dınldı. Bu konuda ilgüi yasalar- da boşluklar arandığı, uçaklar uzerindeki THY amblem ve ad- larının boyanarak değiştirilme- sinin bile gündeme geldiği öğre- nildi. THY uçuşlannın iptali ile bir- likte çok sayıda iç ve dış hat yol- cusu ellerindeki biletlerle orta- da kaldı. THY, yolculann mağ- duriyetini önleyebihnek amacıy- la özel şirketlerle kupon anlaş- ması yapıyor. THY ve HAVAŞ çahşanı toplam 10 bin 500 işçinin grevi nedeniyle duran uçak seferleri- ni, özel havayolu şirketlerinden Green Air, Pegasus, İstanbul Havayollan, Sultan Air, Nobel Air, Tur Avnıpa Havayollan ve Birgen Air yerine getirmeye ça- (Arkast Sa. 17, Sü. l'de) HAVAALANIGÖZ HAPSİNDE DENİZTOPALOĞLU'iMin izteflfanİGri Ekononidc YAREV KÎTAP i Yarın ve her perşembe Cumhuriyet'le CUMA TV Her cuma Cunhuriyet'le birlikte Muhalefetin protestosunda çatışma Arnavuthık'ta kan aktı: 3 ölü Muhalefetteki Demokratik Parti'nin, seçimlerde iktidara gelmek için gerekli çoğunluğu alarnaması üzerine parti taraftarlannın İşkodra'daki gösterileri büyük gerginlik içinde geçti. Seçimlerle ilgili olarak yaşanan ilk olaylar üzerine ordu birliklerine bağlı tanklar İşkodra sokaklarına daldı, iktidardaki Emek Partisi merkez binası saldırı sonucu yanmaya başladı. 11. Sayfada İZLENİMLER Özgürlük ve yiyecek eşanlamlı Tiran, sık sık muhalefetteki Demokratik Parti'nin merkezi önünde toplanan insanlann "hri demokrasi" (özgürlük ve demokrasi) haykınşlanyla yankılanıyor. Özgürlukten ne anladıkları sorusuna ise tek kelimeyle yanıt veriyorlar: Yiyecek. SINAN GÖKÇEN'in yazısı 11. Sayfada Sonay (solda) ve Nalan'a astronomik teklif var. (Asena Özkan) Voleybolda da rakamlar çıldırdı 2 kardeşe 1 milyar Spor Servisi — Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi'nde yeni sezonun başlamasına çok zaman olmasına karşm Vakıfbank büyuk bir transfer atağına geçtı ve gelecek sezon şampiyon olabilecek bir kadronun oluşması için de kesenin ağzını açtı. Vakıfbank geçen sezon Emlak Bankası'nı şampiyonluğa taşıyan ıki kardeş oyuncu Nalan ve Sonay'a 250'şer milyon teklif etmişti. Ne var ki bu iki oyuncu Emlak Bankası'nda kalarak bu kez de takımlarını şampiyonluk kursusüne taşıdılar. Böyle olunca da Vakıfbank bu oyuncuları alabilmek için yeniden atağa kalktı ve bu kez onerdikleri rakam 500'er milyon. Ancak şampiyonluğu ikinci kez yakalayan Emlak Bankası da iki kardeşte ısrarlı. Yöneticiler, "Vakıfbank'ın önerdiği rakamı biz de (Arkası Sa. 17, Su. Tde) Akbulut Söz verdim, senet değil Mahkûmlara bayram müjdesi yok ANAP Grup Yönetim Kurulu, Başbakan Akbulut'a ceza teciline karşı olduğunu bildirdi. Milletvekillerinin, tecil tasarısının bayrama yetişmeyeceğini belirtmeleri üzerine Akbulut, "Yetişirseyetişir, yetişmezse yetişmez. Ben söz verdim, senet vermedim" dedi. ANKARA (Cumhuri- yet Biirosu) — Başba- kan Yıldırım Akbulut- un, cezalann tecilinin bayrama yetişmesi ko- nusunda ANAP millet- vekillerinin karşı çıkma- sı üzerine, "Ben soz ver- dim, senet vermedim" dediği oğrenildi. Başba- kan Akbulut, cezalann tecili konusunda ANAP grup toplantısında ve dı- şarıda da farkh göruşler ortaya koydu. Akbulut, ANAP grubunda "Ne zaman yetişir, bilmiyo- rum" derken kuliste ga- zetecilerin sorusu üzeri- ne, "Yetişebilir de. Bu bir taahhüt müdiir, ha- ta mıdır yani? Mühim olan tıiyetimiz değil mi- dir? Vallahi arzu ederiz ki bu bayrama yetişsin. Yetişmeyecek diye bir kaide yok" diye konuş- tu. Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP grubu- na girerken gazetecilerin cezalann tecili ile ilgili sorûlanru ya- nıtladı. Akbulut, ANAP Grup Yonetim Kurulu'nun tümüyle tecile karşı olduklarının hatırlatılması üzerine, önce "Grup ka- rar mı almış" sorusuyla karşılık verirken daha sonra nihai ka- rarın grup ve Meclis tarafından verileceğini söyledi. Akbulut, cezalann tecili ile ilgili yasayı bayrama yetiştirmeye çalışacak- larını tekrarlarken "Ama yetişmezse de haliyle gecikecek" de- (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) Memura tecil' darbesiDevlet Memurları Yasası'nda yapılan değişikliğe göre cezası tecil edilse bile mahkûmiyet alan memurların görevine son verilecek. 4- Sayfada DEMİREL: AF ÇIKARTILMALI 4 Sayfada ÇETİN: TECİL DEĞlL GENEL AF 4 Sayfada Enflasyon... Grev... Uzlaşma... liınflasyon, Türk ekonomisinin yapısal bir hastalığı haline gelmiştir. Ne yazık ki yıllar- dan beri yüzde 40'lann altına düşürülebilmiş değildir. Bu yılki gidiş de iç açıcı gözükmüyor. İb- re şimdilik yüzde 60larda. Ama yeterli dış kaynak sağlanıp kamu açığı hafifletilemez- se, hiper enflasyonun kapıyı çalma olasılığı da var. Böyle bir enflasyon ekonomisinde iş ban- şını sürdürmek kolay olabilir mi? Kuşkusuz hayır. Genel olarak bakıldığında, hem işçi hem de işveren açısından bu konuda bazı güç- lüklerden söz edilebilir. Hayat pahalılığı karşısında hiç olmazsa gerçek ücreti koruyabilmek için verilen eko- nomik mücadele, işyerlerinde kimi za- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Son durak lise-son ÖSYS'ye katılacak 876 bin öğrencıden sadece 173 bini ünîversiteye devam etme hakkını kazanacak. 3. Sayfada • ÖSYM Başkanı: Sorular basit ÖSS için geriye sayma başladı. ÖSYM Başkanı Toker, pazar giinkü sınavda gelecek soruların basit olduğunu söyledi. 3. Sayfada • 50 km filmden 221 dakika Arabistanlı Lawrence, saat 21.35'te Starl'de. 6. Sayfada • Kurtuluş Savaşı filmi Bir Film, Bir Yonetmen'de 'Düşman Yolları Kesti' adlı 1959 yapımı film yayımlamyor. 6. Sayfada • Bırakın gençleri denesinler Türk balesı kurucularından Beatrice Fenmen, 40 yıldan beri Turkiye'de bulunuyor. 7. Sayfada • Piyanistler haftası Cemal Reşit Rey'de hafta boyunca 3 resital dinlendi. 7. Sayfada • Almanya'yı sarsan suikast Doğu Alman ekonomisinin yönetimınden sorumlu olan Detlev Rohv/edder öldümldu. 11. Sayfada • Yan sanayi anaya kızgın Otomotiv yan sanayicileri otomobil sektorunun yan sanayi_IJe ilişkisini eleşüriyorlar. Ekonomide • Çağdaş dansın anasıydı Yaşarken efsaneleşen modern dansın öncusu Martha Graham 96 yaşmda bldü. Graham, 20. yu'zyılın çağdaş balede yetiştirdiğı en onemli sanatçılanndandı. Arka Sayfada • Yediğimiz et hormonlu mu? SHP Ankara Mılletvekilı Yaşar Yılmaz, etlerde hormon olup olmadığı konusunu Meclis'e getirerek araştırma istedi. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Ipek Halı... Altmışlı yıllarda Ruhi Su'nun sesinden Nâzım'ın bir za- manlar gizli gizlı okuduğumuz şu dizelerini hep birlikte din- ler ve "Bizim dostlar bizim" diye Ruhi Su'ya eşlik ederdik: — Dört nala gelip Uzak Asystdan I Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan I bu mertıleket bizim I bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak I ve bir ipek halıya benzeyen bu (Arkası Sa. 17, Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog