Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

29NİSAN1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu OPERASYON SONRASI Katrlı ekonomi Güneydoğu'da operasyon yapan askerlerin, pusu kurdukları yerlerde bulunan boş teneke kola kutuları, yabancı sigara artıkları subayların, astsubayların dikkatini çekiyordu. Subaylar, astsubaylar; önce askerleri, "tayınınızın yanında bir de kola mı taşıyorsunuz?" diye başladıiar, ancak daha sonra gerçek ortaya çıktı. Yöre halkı, operasyon yapan timlerin ardına katırlarla takılıyorlardı. Katırlar, teneke kolalar ve karton karton yabancı sigara yüklüydü. überal ekonomi, sınır ötesi operasyonlara değın ulaşmıştı. Katırlı seyyar satıcılar, pusudaki askerlere yabancı sigara ve kola satıyoıiardı. LAIKLIK Din, devlet, demokrasi ve de diplomasi Danimarka'nın eski dışişle- ri bakanlarından, kabinede yeniden görev aimayı bekle- yen parlamenter, Ulusal Eçe- menlik ve Çocuk Bayramı içın Ankara'daydı. Eski dostu, Dı- şışleri Bakanı Alptemocin'le sohbetlerinden birıne kulak kabartiık: —Danimarka'daki Türkler yeni cami yapılmasını istiyor. Ama biz yaptırarr.ıyoruz, çün- kü Hıristiyan halkın muhale- feti var. —Gördünüzmû Işte... BJr de bize anti-demokrat dl- yorsunuz... —Peki ya Türkiye'de Hıris- tiyanlar yeni kiliseler irteseler yapılacak mı? —Neden olmasın? H«m mevcut kiliseler açık. Tatep olsa yenisi de yapılır. —Az sayıda kiliseyle nasıl yetiniliyor? Türkiye'de Hıristi- yanların oranı ne? —Tahmln edin. —Yüzde 50-60 MüsKıman olsa... —Müslümanların oranı yüzde 98... —Nereden biliyorsunuz? —Nüfus sayımlanndan, kayıtlardaıı. —Gördünüz mü işte, asıl antidemokratiklik buna denir. —Nasıl yani? —Sayımda, nüfus kaydırt- da adama ctinini soruyorsu- nuz. Çoğun'uğu Müslüman oian bir ülkede korkup "İs- lam" diyor. Başka bir şey da- ha hayat boyu ranat vermez- siniz... Alptemoçin bu yorumu te- bessümle geçişfirdi. Sonra gaz9tecilerle sohbetinde açıkladı. Avrupa'daki demok- rasi anlayışımn biraz daha hızlı bir evrim yasadtğını ka- bullenmek gerekti. PORTRE / MUBERRA KAROL Nazmiye Demirerden Semra Ozal'a Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hükümeti uyarmış... Hükümeti uyarmak için önce uyandırmak gerek!.. • • • Sabah gazetesinde yayınlanan tarihi yazı başlığı: "Hanedan eğleniyor, halk seyrediyordu". Cuma günkü düğünde de durum aynıydı!.. • • • Özal: "Ben cumhurbaşkanlığını çok cazip hale getirdim" Sadece maddi yönden!.. * • • Tercüman gazetesinde büyük soru: "Seçim hangi eylülde?" 12 Eylül'de değildir inşallah!.. ANAP Ankara II Yonetim Kurulu'na tartışmalı bir şekilde seçilen ve "Terzi Müberra" olarak bilinen Müberra Karol kımdir? Kendisini tanıtalım: Semra Özal'ın terzısi olarak ünlendi. Mesleğıni çok seviyor. Semra Hanım'la OYP lıderi Süleyman Demirel'in eşı Nazmiye Demirel aracılığıyla 1965 yılında tanıştı. 0 yıldan bu yana Semra Hanım'la yakın arkadaş. Yaşını soranlara, "26 yıllık evliyim, 25 yaşında kızım var" diyor. Semra Hanım ile ne zamandan beri dost olduğunu soranlara ise "Tanıştığımızda daha Efe doğmarnıştı" karşılığını veriyor. Süleyman Demirel ve çevresindeki mühendıslerin eşlerinin elbiselerini dikerdi. 1983'te ANAP'ın kuruluşundan hemen sonra partiye üye oldu. Papatyaların da en aktif üyelerinden. Son üç yıldır ANAP Ankara il örgütü disiplin kurulundaydı. Şimdi de . yönetim kurulu üyesi ve genel kurul delegesi. "Politikayı seviyor musunuz?" sorusuna, "Bu arkadaş çevresiyle olmaktan hoşlanıyorum" karşılığını veriyor. Babası OP Çubuk ilçe Başkanlığı yaptığı için politikaya soğuk değıl. Milletvekıli olmaya da istekli, "Neden olmasın? Gurur duyarım" diyor. Köşk'e ıstediği zaman girip çıkabılıyor. Semra Özal'ın iç ve dış gezilerinın de değişmez konuklanndan. Geçen yıl Marrnaris Otlukbelı'nde Özallar'ın tatilene sonradan "askerı helikopter"le katılmıştı. DİPLOMASİ Genscherie sohbet Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin kayrtlara göre üç dil biliyor: ingilizce, Almanca, İtaJyanca. Amerikan aksanıy- la konuştuğu ingilizcesı dip- tomatik çevrelerden tam not almıstı. TBMM'nın kuruluş yı!- dönümü kokteyiınde bazı Ur- dünlü konuklarta Arapça soh- bet efmesi ise herkesi şaşırt- tı. "Siz Arapça da mı biliyor- sunuz?" "£h, işte kulaktan dolma, kokteyl sohbetlerini idare edecek kadar." "Dile hayli meraklı olmaiı- sınız..." "öyteyim" dedi Alptemo- çin. Alman Dışişleri Bakanı Genscher gelince önce Al- mancaya cesaret edemeyip İngilizce konustuğunu, birlik- te yaptığı gezi sırasında ise açıldığmı anlattı. Sonra da bir sır verdi: "Şimdi eski kitapfan çıkart- tım. Her gün yarım saat Al- manca çaiışıyorum. Gramer tekrarı... Kendime hedef koy- dum. Hazirandaki NATO Ba- kaniar Konseyi'ne dek eski akıcı Almancama kavuşup orada Genscher'le uzun soh- betıer yapacagtra.." HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ İC-.'N PO&AL Of?TAWfi ÜA YAMMA KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK Galeri . Atölye 97 38 • 132 «4 26 CAHİT GÜRAYDIN Resim Sergisi • 27 Nisan - 18 Mayıs Ni>p*Ky« Aytar Cad. Nil Apt. 24/6 L»«ıl 169 80 14 SEZAIÖZDEMÎR Resım Sergısı 25 Nısan-15 Mayıs 1991 RAMKO SANAT MEKKEZI Atıye Soi Yuyo Apt 8/2 Te»vılcıy» 136 15 3S Ş ÜREN HAMİT GÛRELE CEMAL TOLLU CEVAT DERELİ ZEKİ KOCAMEMİ İLHAMİ DEMİRCİ Resim Sergısi 1 Mayıs - 14 Mayıs Şakayık Sok. 45/4 Nişanta? 148 31 65 giizel sanatlara hazırlık ..........KAZANMAK İSTEYENLER İCİN H.İCI-H SONü Güzel sanatlar fakültelerini birincilikler ve derecelerle kazananlar başanlannı uzun dönem çabşarak elde etmişlendir. Lütfen zaman kaybetmeden başvurun. istasyon sanat evi TEŞVİKİYE 1405650-1306617 ERENKÖY 3854131-32-33 ıTekstilbmk Sanıt Galerisi MUHSİN KUT Resim Sergisi 3 Nisan-2 Mayıs Husnm Gwtdc Cmö 126 Tej.fcir.Tel 136 12 79 TEM SANATGALERİSİ ADNAN YARIMCA Resim Sergisi 25NisM-2SMayıs1991 U2 IIHUIII 1 M7«tl 3 MAYIS'DA ŞİŞLİ ÇİZGİ AÇILIYOR ! SANAT ETKİNLİKLERÎ 91 3-12 MAYIS PROGRAM -Mmı DefüeSaat l ^ - l ^ • Hüstw bfcndnaroglu Gıtar Rralalı Süt V" - Mahır GflMn ve Oğrencıierinın resım gosterisı Saat 16* Halaskargâzı Cad No 260 6-7-8-9 Şıjlı Tel 132 22 22 ARKEONSANAT GALERISI SOREKLl ÇAĞDAŞÖZGÜN BASM SERAMİK. HEYKEL YAĞLJBOYATABLOLAR SATIŞMERKEZİ Iskele Cad. Salhane Sok. MK 19 OrtakttrTel. 159 92 57 ÇAĞDAŞTURK RESSAMLARI DEVAMLI SERGİSİ Asrra Katımızda galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 URART SANAT GALERİSİ BEDRİ BAYKAM "Gerceksahteler" 28 Mort-30 r*tsan Abdı Ip^ıçı Cad No: 18 Ni,ant(^.-Ut 141 21 83 Cafer Bater Dilek fşıksel suluboya resim sergisi resim sergisi 2 Nisan - 10 Mayıs 1991 Destek Reasürans Sanat Galerisi I? gunlerı 11 00 - 18 30 Tel. 131 28 32 (!»»«*• ööSşfe:^ „ YAZA BAKIMLI VE DİNÇ GİRİN EMİK FITNESS CLUB • AERO-CİM • BODYVVORK • KONDİSYON (18 Ayn Alet ile) • HAMİLE CİMNASTİĞt (Uz. Terapısl t-jlığındel • YOGA DANS • FREE DANS (CAZ DANS) • STEP D A N S (Amer.kalı Hoca Eşlığtnde) • KL4SIK DANSLAR (Tango. Vals. Ça-Ça. Rmk'n Rotl) MASAJ • AYLIK SAUNA-MASAJ 12-16 Seans • AYLIK MASAJ 12-16 Seans • FİZİK TEDAVİ • SAUNA • PARAFİN \e FLtKTRİKLİ ZAYIFLAMA fepecik Yolu Cevhef Sok. No: 6 ETİLER 157 01 54 625 Sayıh Kanuna Tabı Değıldır. 0 PİKNİK PtYALE M.4DRA SİZ' ELİNİZl TUTARAX,EU'NİZDE HIZLI GAZETECİ \ECDET ŞK\ ÇtZGİLİK KÂMtL K4SARACI GARFIELD JIM DAVIS i ^ J j b ^ j ^ \ SJAS1L ? HA.'fM.'' TARİHTE BUGÜN MUMTAZ 29 Nisan BOTAMY BAY " , AVUSTISAL Y/t 'A j erez "M£ G/gM/çr/. COOK, '£NP&4VOU£*'ADCt G£MlStrL£ Çf/C- TTĞ/ ILK OCf/vy/) YOLCULUĞUMUfJ(jr?£8 - SfA/D/> y£*/' z£o4UOA ' MIŞ77. vsfPH BAHKS, c£vG£P£& Bintu öen SÜAJUN ÇOK ZEHG/fJ OLPU6UUU SÖYLE- £ *o * g 4 6*" KOMÜÇ, Ç -. 'L£/?O£ 8U&4V4 SfDNSY K£N- £0/L£C££rf /. f * ^ T YUSUF 17 Mart 1991'de gözaltmda "kayboldu" SEN ÖFKEMİZDE, KAVGAMIZDASIN ARAMIZDASIN. HİÇ SEVİNMESİN KATtLLER YUSUF GİBİ DİRENECEK YUSUF GİBİ ÖLECEK. NtCE NEFERLER BIRAKTIN ARDINDA. AKAD'lılar, GULKAD'lılar, BEYKADIılar, GEYADlılar. ÇIKAD'lılar, EŞKADIüar. HAKADlılar. BtKADTılar Sl I.k AD'lılar ADLNA GULDANE İŞEBİ T r ^ w Cumhuriyet Kitap Kulübü •L^L Kastamonu Temsilciliği L ^ A Özkan Kitabevi İMZA GÜNÜ 30 Nisan 1991 Salı RIFAT ILGAZ M. EMİN DEĞER, ERBİL TUŞALP, HALJL NEBİLER, METİN ÜSTÜNDAĞ, GANİ MÜJDE, BOZAN YAMAN Saat 20.00 Yer: Belediye Düğün Salonu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog