Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 29NÎSAN1991 Siıtema • Tİyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 36 1991 "En İyi Yabancı Film" O S C A R ' I Yönetmen: XAVIER KOLLER UMUD A YOLCULUKANNELER BABALAR GENÇLER ÇOCUKLAR Bu fiimde gozyaslarınm tutmayın... Bu film hepimize İBRET olsun... PENTA FİLM CATP1CS & CONÜOR Fealures ŞulıKENT 1 .141 42 03ı •eyoğlu FIT*5 149 01 64 Ankoro DSM îî» 74 U r SfMA:13»l 00. KafMcoy MOOA (137 01 21 Ko4lıoy KSM 34* 0* S3 II O J E X î D E N 11 0 BIZMELEK DEGHIZOKNTDareboyu Cal 110 Ortaköy 158 69 87 13.OO-18.3O-18.OO-2O.3O Yatağımdaki Düştnan sJeepıng wıth JhtSenerajr BERGIN KEVIN ANDERSON [İİR JOSEPH RUBEN filmı TAKINOASİNEMALAR0A "1991 En İyi Makyaj O«car Adayı" Erkek, masumiyeti kadın. güzelüği simgeliyordu. MAKAS ELLER EDWARD SCISSORHANDS JOHNNY DEEP WIN0NA RYDER DIANNE WIEST Yönetmen :TIMBURTON 3 MAYISTA "VAROLMANIN OAYANILMAZ HAFÎFLİĞİ" FÎLMİNtN YÖNETMENİNDEN Düşünebileceğiniz tüm fantazilerden daha erotik, gerçekbir öykü. 3 Mayısta Sinemalarda ZEKİALASYA METİNAKPINAR DEVEKUŞU KABARE TİYAIROSU § ( M f l f V H4fm> KonrJemir KONOUK Pazar-Pazarlesi hariç fıer gece soaf 2) 3O'cta Moline Cumariesi 17.00 X50inr*im« ) 000 TL ve 30 000 Tfdir. »let satiş yerteri: fryolro (Ttt. 148 82 83) Vaktoramo-Suodlye (TW: 360 90 90) Vaktoramo-Tataırn (TM: 151 15 71) YENİ SALONUMUZ: Elmodayı ndG Dolopdere Yoiundc eskı 5on Tıycnrosu orkasınûadif ÜRTAOU W1UH J t t i k l a l C a d . N o : 1 4 0 T e l . 1 5 1 18 6 5 - 6 6 TURNE NEDENIYLE SON OYUNLAR Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ DIK KABUĞUCumartesi 15.30 ve 18.30 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Perşembe - Cuma 21.00K'flMM'KI Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER CRrafEES Carsamha 71 00 fflflCH'HÇarşamba 21.00 Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL MARKETE KARŞIPazar 15.30 - 18.30 N O I E T Ç I T I y A T t O c ertıan Şenso-y un İSTANBUL'U SATIYORUM Munır özkul- Erol Gunaydın | M Mar» n m . y o ç J Oueeau Arzu BkgatBartl ONU IÜKLENMEMİŞ TRAMVAY• 21M Paar R N Senaryo ve Yonetınr Fehmı YAŞAR 1991 EN İYİ FİLM OSCARI I2 0AL0AA0AY i İ* < <4 V y <, GENCO ERKAL • ŞERIF SEZER - 06Nİ2 GOKÇER I IW1 UkBijnr»taöndulFlln Fsthoü •(• M FU I B t n M E W « . UUBUUMS ELBTMHLB M U I««WI I feyMla »EY06LU |I51 32 40| 12 00-14 15-1630-1900 2i 15 DALDA OSCAR ÖDÜLÜ fh iyi FİLM • EN Irl rON£7MEft • EN 1*1 UURLAMA SSMfirO EN İYİ KURGU • EN İYİ GORUNTU • EN İYİ OZGUN MUZIK • EN İYİ SES • 3DAIDA 19")1 AITIN KUKE ODUIU I9VI K t U N GUMUS A Yl OOUIU KKV1N COSTNKR B A K I R K O V T I V ATROL ARI AZİZ N6SİN SAHNESİ 1 Azız Nesin DEMOKRASt GEMİSİ Yöneten. Ahmet Guhan Çdgıh, sarfcıi, güidüru MhÇa>-P*t.-Cıım-tM 2a» CJari-Fıar IUH I t o Sotı* A.No«.l Kull Me*«ı 572 64 39 Golltno Donıjmo 559 95 60 A J I Ne»n Soraıes. 502 08 53 SON HAFTA Btystlu SİNEPOP(1« 70 71) 12 00-14 15-16 3O-18 45-210O 8»yo«lu DÜNYA (149 93S1) 11 00-14 15-17 30-J1 00 Beyojlu LALE (149 25 24) 113O-14 4S-18O0-213O KadıMy KADIHör(337 74 00) 11 00-1430-1800-21 15 K.dık6y OCAK (336 37 71) 11 30-15 00-18 30-21 45 I BakırtıSy RENK (57Î 11 (3) 1i 00-14 1S-17 30-21 00 I AnUrı KIZILIRMAK • IgnH ÇIMAB » Imıtc KONAK 5. HAFTA AHMED ARIF RAHMİ SALTUKİSTANBUL KONSERİ 4Mayıs 1991 -21:00 Taksim Açıkhava Tiyatrosu 'ii>«*- jŞIEŞK, İŞTETURKÜDünya Sıneması 1499361 Vrttofima: 151 28 88-360 90 90 Açıkfava rıyatrosu 146 26 53 TopkjBielSatısı. 513 73 69 STEVEMARÜN RKKM0RANB btrfoks. RrFM ş y ğ MAVİ CENNETIM DLU OZANLAR DERNEGİ'NİN YÖNETMENİNDEN. GERARDDEIMDIEU ANDİEM«DOWELL Unceevlendıler, sonra tanıştüar.. Sonunda bırbırienne aşık oldular! •YEŞİLKAKT GREENCARD, * * 1991ALTINKÜREÛDÜLÜ! 9 = EN IYIFHM • EN İYİ AKIÛR 3 ı mutlakagonın 1 ç m s»f«ı AnUnMCUN llMr İ2HİR Ad«u METRO (144 44 » ) 12 00-14 15-16 30-ta 45-21 (334 «11») 12 00-14 15-16 30-18 «5-21 (5162IM) 1100-1330-1600 1830-21 (I27re56) 12 15 1430 1645-1900 21 (2142S1) 12 15 1430-1645-1900 21 (14« <M) 12 0O14 15-16 45-19O0-21 TOM STEVE SELLECK GUTTENBERG Üç Adam ve bir "Three Mefi and o Lıttle TED DANSON Lad Bir babanm Of (ocu4ju oMtiRr... An» bir (<xu$un üf babası?!- 4. HAFTA (147 6315) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 30 (3S660M) 1100-1400-1630-1900-2130 RDİ(S7S 45 M) 11 00 '300-15-00-1700-1915-21 15 2 15-14 30-16.46-19 00-21 15 2 15-1430-1645-19 00-21 15 K«d*»y AS Anttra GOLBASI (221 37 M ) Kjrııyalu KARŞIYAKA<115 OM) STEVEN SEAGAL "SAF DİNAMİT" Ho//ywood «eporter SON HAFTA TABU ŞljUSİTE (1476947) 1100-13 00-15 00-17 00-19 15-2130 Çt»»ŞAFAK2(516 26 60) 11 00-13 0O-15 0O-17OO-19OO-21 15 Bir EMİR KUSTURfCA Rlmi Bolurköy KARYA 1542 11 72) 12 00-15 00 18 00 21 00 İSTANBUL FİLM FESTİVALİNOE EN ÇOK OİKKAT ÇEKEN FİLM ^ BAĞLA BENI S-'ATAME 1 ' PİYANO RESİTALİ CHOPIN «RAHMANINOF»LISZr YÖN. PEDRO ALMODOVAR f Victorla AbrH • Antonia Banderas < Harbiy* AS (147 63 15)11 00-13 X 1 5 00 17 15 19 30 21 45 X Ç«mb»rt«n ŞAFAK (516 26 60) p) MHvycHsr VMh 13 miYB 1991 Paztrtesi Sut: 20.00 4KM Bûyıik SakM üA'.'tTivtLEP ASAGIOHKI ADRESLEBDEÎİ lEI.Vt: FDHfBH ««KOMM*/TAKSİM İCTAMUL »ÜUdYHJl» »«CFVKURUÇE5ME TaiS1t571 TEL 1S7a«-157547» VM0UNUMA' SUADIYE URTA jOJLTÜB MBKOİ A » TAKSİM TELMMM BAKIRKÖYTa5421172 GISE TH. 1S1M YUNUS EMRE 20 Ç*şi1 (t»«*Ö flrmmmızd* mevcuttur. Rooboh* REEBOK BJ KEZ D€ ÇOCUK SİNEMAS^VERLER İÇİN SURPBIZLERHA2IRLADI Sınema Tiyatro Gösteri DvyvrvlanMZ 146 97 38 132 «4 26 fMR^THEY P ^ H R SALONU AH7(re Konjederasyonunun 700 Yıl ktıtlamalan çerçeresınde İsııçre'nm Turhye Buyukelçisi bımayesınde "FEST7VAL STRINGS LUCERNE" Topluiuğu Şef: Rudolf Baumgartner 5 Mayıs Pazar - 6 Mayıs Pazartesi Saat 1900 ALBKASTRO BACH WZARr. /EVAT HISDEUITH, MESDELSSOM BATHOLD) VKAIDI PIRCELL HAYDS SCHOECK ABB-Hochspannungstechnik, Zürich-Oerlikon ABB-Kraftvverke AG., »rr/AG 0ectrowatt Ingenieurs-Conseils S.A., Zürich Sulıer-E$cher/Wy»ı AG., Zürich Katkılanyla •Blletler sattşa sunulmuştur. Grup Indlriml yaptlır. Habcrin Yarmı COŞKUN' SABAH eOSTANCr UST IOSTANCI lUNAr>AKK Tanı ff 4/5 MAYIS Saat: 16.00 ve 21.00 •İİ4Jii<in 384 72 10 1 MLDLEt^OSTANa GOSTf«l MERKEZI * VAKKOtAMAToks.m »•• Suod-,.- LAJş E H İ R T İ Y A T R O L A R I I İstanbul devlet opera ve balesi 30 Nisan - 5 AAayı$ 1991 SEZONUN SON HAFJASI HltH »HITEPKORE BİR Mln ALT»« TELEFON YALAN ÇEMBERİ KİMİN İÇİN ÇAUYOR Yimtın Enoin ULU0A6 Jmtmı TMr« TDIKEİ Yimln: IMua «LTKI e» MM-I Z-M-S nnK ımi SlblMln KuOrıl AKSAL BAY HİÇ-SONSUZLUK KİTABEVİ Ymttnf Bıpr SABUdCU a » uw 15.00 Fatih flesal Nurı Sahresii526 53 80) POMIsan-l 2 3-4-5 «>m 1991 Kadıkoy Hatdun Ta Sjrt FAİX/Swn DtNÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE MKII KOffB Luıgı PIRANDELLO İNSAN, HAYVAN ve ERDEM TJrtçBİ SvrıTlMAZ •(tmm. ZSImi KİICOKN PO ««»-1-2 3-45 Ifyts 1991| Vacln MVEL GÖRÜŞME- KUTLAMA rEıta Tılıı Ç£LKKAM Obn CUKT (2J4-5 «Uyıt I9BII BİLETLER TtYATRO GİŞELERİNDE SATIIMAKTADIR OYUN GUNLERl Scl. 20 30'Çar 15 00 20 3a'Per 20 30 Cumartesı 1 5 00 20 30/Pazar 15 00 18 30 ATATÜRKKÜLTÜRMERKEZt'NDE Sınaı KEREM OrMDn (dl Frtu B SatMrt Kı»w «»tıo 8M 11 «ıya IİJtr*ı |Prinrr«1 İKİSİ Kmınfl Sıbel Knafağltı ZtTARETÇİ DtNO tLE CEREN Karaogrı<ı Yıvu2 İzm KADIN İM tark» ANTONİUS VE KLEOPATRA f U M T I «na VıM Pam «rlMt! *A Btad tatm a n 2 a a i 4 Mn«. • A Vw> 2nllnttl BtSFLOSANSA TRAJEDtSİ •fVIİHTtl SIIIIMTI tom 4«*r Hknnı T&ŞAM VE İNSAN Karaırtfln ı Satan» K*|ML Srtpk Bnk : T.TİBMraaB/S.Ma/ KONSER Mılnv üok \aşm»t Lütiiyır taınov |ta«r| Ikımn KHçık TDIRM H n M | 6 Mıro. l3.or/«* 041 TlyMma'nti IHıdrıMu Kndan tnlı# StHİRBAZ OZ t 4-11 H Ba*ll«r t.muld«n ıkı hofto örne A.K M ^»«lerind., Suadryo- Takum Vakkoromo. Pongolt, G«.(l«. Moğaxa«annda v* G«l«na-Atakoy dontfma burosunda lahşo çAmaktodlr. 6if< t«t 151 10 23/151 56 00 (7 hat) 254 DEVLET TİYATROSU AKM MlTOl SAtON (151 M M/2M) JıroMKIHy SEVGİU SOYTARI BUDALA ı HırMTIM Çnlra: Trf* W n » • MtM. 1ZJ.4İ fcyu | Cnlm OyıKtMın ri SaM Brıy Azlı «nln YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ « M L TNMT Utçok HAPŞIRIK Ybnürt dva tarıı Çnrtnn L>M Ern 7 89.10.1112 «rya TAKSİM SAHNBt ( 1 4 * * * 44) Llrry Gritan-ttrt StMntm DÜN GECE YOLDA GİDERKEN ÇHl IMIHKH Giton SAUNCAKTA İKİKİŞ i Haldun Omıtn Mblk. Süplın Soulııın 30 «I«M. Iİ3.45 Ma«a 4.5.1112 «ıyB SON OYUNLAR MdMHFnyn OYUNUN OYUNU YimHıt O r t Hırrlı Çnim LıU Efin 7.8.9.10.11.12 «taya Klal Solı». Vokkoro-no Taks.m 151 15 71 Vokioromo Suodıyt 360 90 90 Galler.o Dan,5mo Bu'osu 559 95 60/1153 Ckr.1.1 Tıyotroton hfalklo ll^kil., 145 53 36 B<letle<iiT>z .k> noftol.k olorak so* ştadir Her Scl' bır tonrokı hoftamn bıtetlerı satı»a sunulur İLAN KOVANCILAR KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1989/258 • Davacı Maliye Hazınesi tarafından davalılar Abbas Çelik, tsa Çe- lik, Ağa Çeük, Hanife Çeük, Lütfiye Çeük, Aü Çelik ve Reşit Çeük adlanna ikame edilen kadastro tespitine itiraz davasının yapılan du- ruşması sırasmda verüen aıa karan gereğince: Davalılar Abbas Çelik, îsa Çelik, Ağa Çelik, vsînin adresleri meç- hul olduğundan dava dilekçesı teblığ edilememış olmakla Hazine ta- rafından Kovancılar ılçesi A. Kanatlı köyünde bulunan 262 No'lu parselin kadastro tespitine itiraz edilmis ve buna dair dava mahke- memizın 1989/258 esas nolu davası ıle devam etmektedir. lş bu ila- nın yaynnı tarihinden lübaren davalıiar Abbas Çelik, vsîye 15 gün sonıa tebliğ yapümış sayılacağı, davalının durusma gunü olan 3.7.1991 gü- nO saat 09!da Kovancılar Kadastro Mahkeraesi'nde bu davada kendi- lennin hazır bulunmalan veya kendilenni bir vekılle temsil ettirmeleri, aksı takdirde kendılerine başvurulmaksızın durusmaya devam oluna- cağı ve karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak Uzere ilanen lebliğ olunur. Basın: 46773 İLAN T.C. ÇORUM İŞ MAHKEMESİ 1990/141 A.D.C. Insaat Sanayii Tic. Ltd. Şti. Abdullah Cevdet Sk. No: 5/3 Çankaya-ANK. Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Gülten Çırakoğlu ta- rafından davalılar A.D.C. İnşaat Sanayii Tic. Ltd. Ştı. Hüze>Tne Uslu, Ahmet Uslu, Aziz Uslu, Meral Uslu haklannda raahkemertuze açı- lan davacı kurum zaran olan 3.311.263.— TL tazminatın tahsis onay tanhinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan müştere- ken ve müteselsilen tahsüi davasının mahkememizde yapılan açık yar- gılaması sırasında verılen ara karan uyarınca; tum araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen davalılardan A.D.C. inşaat Sanayii Tic. Ltd. Şti. hakkında ilanen tebligat yapıl- masına karar verilmıs olmakla; Duruşmanın bırakıldığı 27.5.1991 günü saat 09.00'a kadar bu da- va ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri göndermeniz veya durus- maya getirmeniz gerektiği, durusmaya gelmedığiniz veya bır vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceğı ve karar verüeceği dava dilekçesi ve mesruhatlı da- vetiye yerine kaim olmak uzere ilanen tebliğ olunur. 28.2.1991. Basın: 46771 İNEGÖL SULH CEZA MAHKEMESÎ ESAS NO: 1990/451 KARAR NO: 1990/509 C.M.U NO: 1990/665 HÂKİM: özdemir Akon 23582 KÂTİP: Fatma Aslan DAVACI: K.H. SANIK: OSMAN BURAN: Cemal Ue Ayşe'den 1953 yılında doğ- ma Çeltikçı köyünden olup halen tnegöl Çeltikçi köyünde oturur Sul- tan Suyu Işletme Müdürü SUÇ: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. SUÇ TARlHİ: 16.7.1990 KARAR TARlHİ: 28.12.1990 Gıda Maddeleri Tuzuğü'ne muhalefetten sanık yukanda adı geçen şahıs hakkında açılan kamu davası üzerine sanığın suçu sabit oldu- ğundan eylemine uyan T.C.KÎmn 3%, 3506 sayıü kanunun ek 1 ve 2. TCK 4Ö2/1, 2, 647 sayüı kanunun 4/1 ve 6'ncı maddeleri gereğince 490.000 lira ağır para cezası ile tecziyesine; meslek, ticaret ve sanatı- nın 3 ay tatıline, 7 gün işyerinin kapatılmasına, hüküm özetinin Istanbul-Ankara ve tzmir illerindeki tirajı 100.000"ı geçen gazeteler- den binsi ile mahalli gazetede ve işyerinin görülebilen yerinde ilanı- na, cezalannın ayn ayrı teciline; masraflann ve yapılacak üan giderlerinin samktan tahsiline karar verildiği ilan olunur. 28.2.1991 İŞÇİLERİN EMEKÇtLERlN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ SELAMLIYORUZ. tHD tSTAJNBUL ŞUBESİ MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ANKARA DEFTERDARLIĞINDAN İŞYERİ KAPATMA DUYURUSU "AsagKİa adı ve soyadı beürtilen rnükellefın işyeri, belge düzeni- ne uymaması nedeniyle, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 354. mad- desi uyannca, 1990 yılı içinde bırina defa üç gun, ıkinci defa beş gün süre ile kapatılmıştır. İşyeri kapatüan makellefin adı soyadı veya unvanı: tlyas Güneş İşyerinin adı veya unvanı: Güneş Tercürae. Adresi: Güven Sok. N: 6/C Kavakhdere/Ankara Kapatma nedeni: Belge düzenine uyulmaması. Duyunınun kanuni dayanağı: Bu duyuru 213 sayüı Vergi Usul Ka- nunu'nun 5'inci maddesı hukmu ile aynı kanunun 182 sıra numaralı genel tebliği uyannca yapılmıştır. Basın: 24516
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog