Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 29NÎSAN1991 "0 06.00 Açıköğretim 07.00 Haberler 07.05 ÇocukKuşağı 08.00 Haberler 08.10 GûnBaşlıyor 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağı: Bir Varaıış Bir Yokmuş 09.35 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Yeni evli bir aitaıin koraşularıyla aralannda geçen olaylar dramatıze ediliyor. î 0.00 Haberler 10.15ArkasıYarın:Kuğu Sılvana,BeatnzkVictor'un yakınlaşlığının farkındadır. Bunu Victor'a karşı koz olarak kullanmaya karar verir. 10.40 Okul TV'si ve Dersanesi 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Program Atlı Kannca, Dağ Gülü. ve Elıfın Rüyaları adlı bölumlerden oluşuyor. (Akış içerisınde saat 16.00'da haberlen bülteni yayımlanacak.) 16.30 Bu Toprağlü SeSİ Programda bal üretiminde Akasya ağacının önemi konusunda Zıraal Yüksek Mühendisi Ahmet İna ıle yaptlan röportaj, "Alim Dayı" adlı skeç, Ismai] özkahraman'ın sohbetı ve Beypazan ilçesinde dokumacılık, Türk halk müziği yer alıyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 18.00 AnadolıTdan Görünüm 18.30 A Stüdyosu'ndan 19.20 Dizi: 077 Hızır Adl Servis 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 Stüdyo A: Ayda Bir 22.00 Yerli Drama: Köroğlu Oğul Rusen Ali, gözlerini kaybetmiş.babasıveannesiHabıbeHatunveSıvas'takendiIerinebir yurtedınmışlerdır. Yusuf yınebirrüyagörürveKırtay'ıbiryılboyunca günışıgındanuzakbırahırakapatırlar. 22.45 Eski Bab-ı Ti 23.15 Haberler 23.25 Müzik: RûzgârGİbİ (Aynntılıbilgjyandakisütunlarda) ÖÖ. 10 Haberler 00.25 Dizi Film: Maceracı Milyoner Bir piyano yansması sırasında. yanşmanın favonlennden bırı kalp spazmı geçtnr. Ancak janşmadakı şansını kay_betmek ıstemedıği ıçın hastaneden kaçarak jünnın başkanını öîdürur. 0130 Haberler-Kapamş 08.00 Okul Televizyonu 10.45Açıköğretim 18.10 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rûzgân Lauren'in annesıne gıderek Paul'ün kendisıyle evlenmek ıstemedığını bildırmesi üzerıne Joanna da Paul ile görüşrneye gıder. 19.20 Spor Panorama 20.10 Dizi: Başkentten Haberler Annela Redmond, konut kredisi veren kurumun yoisuzluk yaptığmı ve işin gerisinde senatör Monktan olduğunu öğrenirler. 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Beraber ve Solo Şarkılar Şef Kutlu Payaslı yönetimınde tzmir Radyosu TSM korosu ekrana geliyor. 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 22.30 Karşi Açi (Bugünköşesınde) 23.10 Dizi: J a k e ve Şişman Adam Kirli ışlerden kazandığı parayı aklamak için çeşitli karanlık işler çeviren Brad, bu arada ajan Caron'un babasını da öldürmüştür. Caron bu işı araştırmayı ûstlenir. 00.00 Kapanış 19.59 Açılış • Belgesel: Vücudumuzu Tanıyalım Bu bölümde vücudumuzdaki yağlann nasıi oluştuğu, bu yaglann faydalan ve zararian örneklerle aniatılıyor. 20.30 Video Müzik Türkiye 21.20 DİZİ: Tehlikeli Sokalüar önemti bir işadamı Valeden yardım ıster. Johnny Tam adlı birinın kendını öldüreceginden korkmaktadır. 22.10 Operalar Richard Wagner"in birbırini tamamlayan 4 operalık "Niebolung'un Yüzüğü" adlı telralojinıni son operası olan "Tannlann Sonu"yeralıyor. 00.10 Kapanış 18.59 Açılış- Okul TV'si ve Dersanesi Lise2Mate matık, Lise 3: Fizik, Lise 2: Kimya. Lise 3: Bıyoloji. Lıse 1: ln- gilizce. Orta 2: Türkçe. Lise 1: Kimya, Lise 2: Mat., Lise 3: Fi- zık, Lise 3: Biyo. Lıse 1: tngılizce, Reh.- 3. Mat.: 21, Mat. :22 19.00 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.45 Müzik: Melodi 20.00Açıköğretinı 22.10 DİZİ: Kelebek Adasi Adada çalışmaya başlayan Mayk, eskıden dublorlük yapmışür, ama bir kaza sonucu mesleğini bırakmıştır. 22.35 Belgesel: Perspektif 23.05 Start-Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedeneri; insan yapısı çevre, doğal çevre, hoşgörû - duygudaşlık. sebze ve meyvenin tanıtımıdır. 19.50 Türkçe Dil Dersi ~ 20.15 Kadın Saati "An Şu Komşularımız^ 20.40 Son 7 Gün Türkiye 21.10 DoğuEkspresi 22.00 Haberler ve tngılizce, Almanca Haberler 22.35 Yerli Drama: Alman Gelini 23.25 Turizm 23.35 Müzikte Arayışlar 24.00 Belgesel: Avşar Düğünü 00.30 077 HızırAcil Servis 01.00 Portreler: Ömer Seyfettin 01.25 Kapanış 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Küçük Canavarlar 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 15.05 Haberler ~ 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Süpermarket 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.35 Dizi: Çin Plajı • ~ 21.35 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçısı 22.35 Haberler ~ 22.40 Cinayet Dosyası 23.40 Sİnema: Kent State (Aynnlılı bilgı yandakı sütunlarda) 02.10 Haberler - Kapanış TV1 RÜZGÂR GİBİ 23.25 90Tı yılların kadın mtizisyenleri Yapımcılığını Ekrem Ergüder'in yaptığı programın bu akşamki içeriği tümüyle kadın müzisyenlere aynlmış. BURAK ELDEM SAM BROWN — 'Stop' adta parçayla katıhyor. Rock müzikte iki yıldır en çok dikkati çeken olgu, kadın- ların belirgin biçimde ağırhkla- nnın artması. 1989'da iyice hız- lanan "kadınlar harekâtı", doksanlarla birlikte müzik dün- yasına çekici renkler taşıtnaya ve derinlik getirmeye başladı. Erkeklerin çoğunlukta olduğu lcimi topluluklar bile (Transvi- sion Vamp ve Divinyls en taze örnekler), kadın şarkıcılannın karizması sayesinde zirveye tır- manıyorlar. Kısacası pop müzi- ğin, kadınları birer "süs" ola- rak kullandjğı dönemler iyice geride kaldı artık. Ekrem Ergü- der'in yapımcılığını, Orhan Kahyaoglu'mın da danışmanh- ğını üstlendiği "Rüzgâr Gibi" adlı program da bu nedenle bu akşamki içeriğjni tümüyle kadın müzisyenlere ayırmış. "Kadın ve rock" dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri, so- ul rock türünün "süper nine"si Tina Turner. Yirmi beş yıldır enerji ve dinamizminden hiçbir şey yitirmeyen Tina, RUzgâr Gi- bi'de "I Don't Wanna Lose Yon"yu seslendiriyor. Ardın- dan, Berlin'deki The Wall '90 konserinde "Anotber Brick In The WalJ"u seslendirdikten sonra yeniden parlayan Cyndi Lauper alıyor sırayı. Müziğe ilk başladığı yıllardaki "şunank kız" görüntüsünden sıynlan ve giderek olgunlaşan Cyndi, prog- rama "Otner Way To China" ile katıhyor. Kadın şarkıcılar üzerinde yo- ğunlaşan bir programı Madon- na'sız düşünmek mümkün mü? "Like A Prayer"dan sonra be- lirgin biçimde değişen ve yavaş yavaş kendi istediği müzdği yap- maya yönelen seksenlerin bu sü- perstan, bilinen parçalanndan birini, "Vogne"u seslendiriyor. Arif Mardin'in "keşfî" oyuncu ve şarkıcı Bette Midler ise ken- disine Grammy kazandıran "From A Distance" ile geliyor ekrana. Ruzgâr Gibi'de iki de film müziği var: Birincisi, Cynda Williams'ın seslendireceği "Harlem Blues", ikincisi de Jessica Rabbit adlı animasyon harikasından dinleyeceğimiz "Jessica's Song". 1984 yıhnda "Self Control" ile diskolann gözdesi olan Laura Branigan ise uzun bir aradan sonra yayımla- dığı son albümünde yer alan "Moonlight On VVater" Ue programa katılacak. Sesi, fiziği ve şarkı sözlerin- deki lirizm ile 1988'den bu ya- na büyük beğeniyle izlenen Ju- lia Fordham, "Porcelain" adlı ikinci albümünden seçilmiş "Girl Friend" ile ekrana gelir- ken onunla aşağı yukan aynı dönemlerde parlayan Sam Brovvn da, ilk albümünün unu- tulmaz hit parçası "Stop"u bir kez daha seslendirecek. Rüzgâr Gibi'nin son parçası, Sinead O'- Connor'ın, "Three Babies"i. tçeriği güzel bir düşünceyle be- lirlenip parcalan özenle seçilen bu akşamki Rüzgâr Gibi, kadın şarkıcilann tınnanışını ilgiyle iz- leyenlere keyifli dakikalar yaşa- tacak. TV1 STÜDYO A TV3/ OPERALAR: NTOELUNGEN YÜZÜĞÜ-TANRHARIN SONU 22,10 'AYDA BtR' 21.00 'Ayda Bir'in gündenü basın krizi Gazetelerde görülen mali sıkıntının nedenleri ve krizin atlatılması için önerilen çözümler ekrana geliyor. TV Servisi — "Ayda Bir" bu hafta basm sektöründe son yıl- larda yaşanan krizi gündeme ge- tiriyor. Ban gazetelerdeki mali sıkıntının nedenleri ortaya ko- nurken bu krizin atlatılmasının ne şeküde olabileceği, alternatif- lerin neler olduğu stüdyoya da- vet edilen konuklar ile tartışıla- cak. Krizin yanı sıra basında lo- tarya da gündeme gelecek. Programda ayrıca mali krizden etkilenerek işsiz kalan ya da ma- aş alamayan gazetecüer ile kısa röportajlar yer alacak. Ayda Bir programma Yazı tş- leri Müdürümüz Okay Gönen- sin, Devlet Bakanı Kemal Akka- ya, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası adına Aydın Dogan, TGS adına Orhan Erinç, Gü- naydın gazetesi Genel Yayın Yö- netmeni Saruhan Ayber, Hürri- yet gazetesi Genel Yayın Yönet- meni Ertuğrul Özkök, Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetme- ni Keaan Akın katılacaklar. TNfibelungen' operasının sonuncusu Taardaruı Sona (Nibelungen Yüzüğü 4. Bölüm) / Müzik ve libretto: Richard Wagner / Yönetmen: James Levine / TV yapımcısı: Mine Erkan / 4 bölümlük opera / Süresi: 180 dakika. TV Servisi — Alman besteci- si Richard Wagner'in (1813-1883) birbirini tamamla- yan 4 operalık "Nibelungen Yü- zttğü - Der Ring des Nibelungen" tetralojisinin üçüncüsü "Siegfried"i geçen hafta operalar kuşağında izle- miştik. Bu gece de dörtlunun so- nuncusu "Tannlann Sonu - Die Götterdaemmenıng" yayımla- nıyor. Dörtlünün ilki "Ren Al- tını - Das Rheingoid" efsanesi- nin önsözüdür. "Valküreler • Die YValküre" ikinci, "Siegfried" üçüncü, "Tannla- nn Soau" ise dördüncü bölümü oluşturmaktadır. VVagner bu yapıtını, düşün- meye başladığı günlerden ancak 28 yıl sonra tamamlayabümiştir. Genç yaşta tskandinav, Alman ve Izlanda efsaneleriyle ilgilenen besteci, önce "Siegfried'in Öliimii" şiirini yazmıştır. Tiim efsaneyi bir tek büyük operada birleştirmeyi düşündüyse de sonralan yine kendisinın yazdığı metni, dört ayrı sahne yapıtı ha- linde düzenleyerek 1853'te ta- mamlamıştır. Bunlar, sahneye konmalanndaki güçlükler yü- zünden yıllar sonra gösterime çıkmışlardır. Son bölüm olan "Tanrıların Sonu", ancak 1876'da Bavyera Kralı II. Lud- wig'in besteci için yaptırdığı Bayreuth'daki tiyatroda sahne- lenebilmiştir. Dünyanın yaradılışı, batışı, kahramanlık, şiddetli istek gibi çeşitli insanüstü olaylar ve insa- na özgü özellıklerle işlenen "Nibelungen" dizisi, anlamına ulaşılması pek de kolay olma- yan derinlik ve genişlikler gös- termektedir. Tannlann isteğiy- le yaratılan yeryüzü, insanlığın doğuşu, tannsal güç, "Nibelun- gen"in ana düşüncesini oluştur- maktadır. Valküre kayalıklannda topla- nan üç kader tannçası, Wotan'- ın mızrağını parçalayan Siegfri- ed'den söz ederek ban kehanet- leri açıklamaktadırlar. STAR1 StNEMA: KENT STATE 23.40 60*11 yıllarda üniversite olaylanKeat State Yönetmen: James Goldstone / Oynayanlar: Jane Fellis, Charley Long, Talia Balsam, Keith Gordon, Jeff McCracken / 1981 ABD yapımı. TV Servisi — 1970 yıhnda Ohio Kent State Üniversitesi'n- de yaşayan öğrenci olaylan ko- nu ediliyor. 68 kuşağı olarak tarihe geçen bir dönemi "gerçek" senaryoya dayandıran bir fîhn. O günlerin heyecanını tum açıklığı ile yan- sıtan film özellikle çarpıa çatış- ma görüntüleri ile eıkileyici. Ge- çen çarşamba günü TV3'te ek- rana gelen 'Acemiler Çetesi'nin yönetmeni James GoMston'un 81 yılı yapımı bir filmini daha sey- redeceğiz. Star'ın fihni yayın sa- ati oldukça gec. özellikle bu ku- şağı anlamak için ekran başına oturacak olan genç izleyiciler düşünulerek "Kent SUte" daha uygun bir saate alınabılırdi. Uy- kunuzdan bir akşamlık fedakâr- lık edebiliyorsanız izlenmesi ge- reken bir fdm. BaşroUerde Janes Fellis, Charley Lang, Talia Bal- sam, Keith Gordon, Jeff McCracken var. Gerçek senaryoya dayanaa film çarpıcı sahneierie dolu. RADYOLAR R A D Y 0 1 (M.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Turkuler geçıdı. 05JO Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler için. 07.30 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- leriniz, seçtiklerimiz. 0935 Reklamlar. 09.40 Ar- lcası yann 18.60 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunu yaşarken. 12^5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Turk balk çalgılarından ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 tş ve ijçi dünyası. 17J0 Hafıf müak. 17^40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk jarkısı. \%M Haberler. 1&05 Hayatın ıçınden. 18^5 Böl- gesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19 J0 Türkçe sözlu hafıf müzik. 20.00 lyi u;*ular ço- cuklar. 20.10 Çocuk korolaıı. 20.25Ela Altın- dan Şarkılar. 20.45Köksal Coşkun'dan Turku- ler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçıdı. 21J0 Beraber ve solo turkuler. 22.00 Yorumculanmız. 22J0 Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 00.55 Gunun haber- lehnden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04^5 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler. 07JO Haberler. 07.40 Turkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 iki solistten şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09J5 Çeşitli müzik. lO.OOMahallı Sanaı- çılanmız 10.20 Zaman ve demokrası. 10.40 Türk- çe sozlu hafıf muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 1135 Hafıf muzik. 12.00 Solistler ge- çidi. 12J0 Turkuler ve oyun havalan. 13.00 Ha- berier. 13.15 Hafıf muzik. 13J0 Merhaba dün- ya. 13.45 Alâeddın Yavaşça'dan Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu top- rağın sesi. 15J0 Sazlarla Turk sanat muziği. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyosu. 16J0 Hafıf muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Kadınlar top- luluğundan şarkılar. 1730 Kadınlar topluluğun- dan turkuler. 18.00 Bestenigâr faslı 1830 Hikâ- yecilerimiz ve hikâyeleri. 19.00 Haberler. 1930 Solistlerden birer şarkı. 20.00 Yabancı Dil Der- si. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Hafif muzik. 22.00 Solisüer geçidi. 2230 Necla Erol'dan Türkülcr. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 tki solistten şarkılar. 2340 Hafıf müzik. 23.55 179rden 1991'e VVolfgang Amadeus Mo- zart. 0OS5 Gunün haberlerinden özetler. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 SabaH için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.1S Sabah konsen. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Oğleye doğru. 12Ü0 Ha- berler. 12.15 Mikrofondan size. 13.00 Günun konseri. 14JK» Haberler. 14.15 Dünyanın dört bu- cagindan.15.O0K.uzr, ulkelennden müzik. 15.45 Ölttmunün 200. yılında Mozart. 1630 Caz us- talan. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler ıçın. 18.00 Te- mpo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sanat müziği. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Muziğe ö\- gü. 22J» Haberler. 2Z15 Gökkusagı. 23M Ope- ra saati. 24.00 Gece ve müzik. 90.55 Gunün ha- berlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08J» Turkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 TUrkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11J» Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 1135 Beraber ve solo şarkılar. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yur- dun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Be- raber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Gençlik korolarmdan. 15.00 Sizin için sectikle- rimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler ve oyun havalan. 1630 tstekleriruz, armağanlanmız. 17.00 Haberler. 17.05 Türkuler geçidi. 1730 Fa- sıl. 18.00 Türk halk muziği dinleyici istekleri. 1830 Solistler geçidi. 18J8 Program ve kapa- nış. POLİS İSTANBUL , v . ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Kavıp Haberlen. 11.05 lşte Saz lşte Söz. Solist: Selahattın Alpay. 1130 Bir So- üst Kim Carnes. 12J» tstekler. 13i» Türkçe Söz- lü Hafıf Müzik. Solist: Rıza Silahlıpoda. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. Crosby Stills/ Nash. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. So- list: Tuncay YalmBehiye Aksoy. 15.10 Emel Sa- yın'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberlen. 1535 Türkçe Sözlu Hafıf Muzik. 16.00 Mercek Prog- ramı. 17JM) Müzik Dağarcığı. 1730 Gün Biter- ken. 18.15 Müzik Denince. 19J» Program ve Ka- pamş.pş POLİS TÜRKİYE ^ ram. 07.00 Göne Başlarkea. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Durumu. 0835 tşte Saz tşte Söz. Solist: Selahat- tin Alpay. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935 Emıne Gevhen Andiç"den Şarkılar. 09^5 Hava Durumu. 10.00 Hayatın içinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Tuncay Ya- lın. 11.25 Bilge Şan'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberieri. 11^0 Sizin Seçtikleriniz. 12^5 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Edip Akbayram. 13.15 Ögleden Sonra. 14.15 Türkuler'Geçidi. 1445 Yol durumu. 14.50 Çetin Körükçü'den Şar- kılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haber- len. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Rüstem Av- cı'dan Turkuler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Mü- zik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Ka- panış. Sİstem Analist ve Programcılar Bilgi İşlem Bölümünde görev alacak, Konusunda yüksek tahsilyapmış İyi derecede İngilizce bilen 35 yaşını geçmemiş Askeriikle ilişkisi olmayan (erkek adaylarda) Deneyimli, deneyimsiz Sistem Analist ve Programcılar aranmaktadır. Ücret düzeyi günümüzün ekonomik koşullan dogrultusunda belirlenmiştir. Adayların fotoğraflı ve ayrıntılı özgeçmişlerini (varsa telefon numaralarını) içeren bir mektup ile en geç 10 Mayıs 1991 tarihine kadar TERSONEL" P.K. 297 KARAKÖY-tSTANBUL adresine başvurmaları rıca olunur. Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır. OSMANLI BANKASI TRT konserleri • ANKARA (AA) — TRT, yaz döneminden itibaren halk konserlerine başlayacak. Turk sanat, Türk halk ve hafif müzik sanatçılarının katılacağı halk konserleri televizyondan banttan yayımlanacak. Fulya Ergüneş'in sunacağı halk konserleri programının ilk çekim yeri Iskenderun olarak belüiendi. Programa Ayşe Tlınalı ve Şakir Oner Günhan solist olarak katılacaklar. Program aralannda şov bölümleri, güldürü sanatçılan yer alacak. Programın yapım ve yönetimini Flgün Soysev üstlendi. Radyo paneli • ESKİŞEHİR (ANKA) — Anadolu Üniversitesi'nce düzenlenen "Çağdaş Gelişmeler Işığında, Dünya'da ve Türkiye'de Radyonun Yeri" konulu panei, Eskişehir Anadolu Universitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılacak. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo- Televizyon Bölümü Başkanı Ünsal Oskay, lletişim Araştırmalan Derneği Başkanı Hıfa Topuz, Anadolu Universitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Sacide Vural, Ankara Radyosu Şef Prodüktörü Selma Özinanır, Ankara Radyosu Çoksesli Müzik Yayınlan Müdürü Yavuz Aydar'ın katılacağı paneli Vakur Kayadar yönetecek. Alman TV'ciler AntalyaVla • ANTALYA (AA) — Almanya'nın "Vesely Television-VTV" fdm kuruluşu, "Turistler için Türkçe" adlı 26 bölümlük TV filminin çekimlerini gerçekleştirmek için Antalya'ya geldi. Ekibin prodüksiyon amiri Rainer Hackenberg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 37 ili gezerek, tarihi ve turistik yerleri filme alacaklannı söyledi. Her bölümu 30 dakikadan oluşacak TV filminin, Ahrıan televizyonu birinci kanalında gösterileceğini anlatan Hackenberg, dizinin bir dil kursu olmayacağına işaret ederek "Amacımız, Ahnan TV izleyicisine Türkiye'nin kıyılarını, görühneye değer • kültürünü, doğasını ve insanlarını tanıtmak" diye konuştu. Dizide dört turistin Türkiye'yi gezmeleri sırasında başlanndan geçen olaylann anlatıldığını söyleyen Hackenberg, Türk dilini ve insanlarını Almanlara yaklaştıncı bir atmosfer içinde vermeyi amaçladıklannı söyleyerek şöyle devam etti: "Dizide iki kız ve iki erkek gencin gezisi anlatıhyor. Erkeklerden biri Almanya'da büyümüş bir Türk genci. Bu Türk genci, öteki üç arkadaşına ülkesini tanıtıyor. Edirne'den başlayan gezi Ağn Dağı'na kadar sürüyor." UGUN • Karşı Açı TV2 22.30 Değişik görüşlerden konuklann bir konuyu tartıştıkları programda, aile planlamasının toplumsal ekonomik ve sosyal boyutları tartışıhyor. Programa, aile sağbğı Planlaması Vakıf Genel Sekreteri Yaşar Yaser ve Türkiye gazetesi yazan Ergun Göze katıûyor. T.C. KONYA EREĞLİSt SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/339 Karar No: 1991/167 C.M.U. No: 1990/499 Hâkim: Hamza Aydın 23128 Kâtip: Ali Sanryar 109 Davaa: K.H. Sanık: Ali Savran. Mustafa ve Havva oglu 1944 D.lu. Ayrana Bö- ğecik Köyü nüf. kayıtlı ve oturur, evli 4 çoculdu, okuryazar, sabıka- sız. T.C. lslam, mandıracı. Suç: Gıda Maddeleri Tuzttğü'ne muhalefet Suç Tarihi: 16.5.1990 Karar Tarihi: 7.3.1991 Yukanda suçu ve açık kimhği yazılı sanığın 3005 sayüı yasa hüküm- lerine göre cezalandırılması istemi ile mahkememize açılan işbu ka- mu davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen hüküm gere- gince düzenlenen hüküm özetidir. GEREĞÎ DÜŞÜNÜLDÜ/ Sanığın sağhğa zararlı gıda maddesi sat- masından dolayı eylemine uyan G.M.Tnin 67/a maddesi delaletiyle T.C.K:nun 396, 647 S.K!nun 4, T.C.K.'nun 72. maddeleri gereğiııce 490.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırümasına, Cezasuun ertelenmesıne takdiren yer olmadığına, T.C.KInun 402. maddesine göre failin cünne vasıta kıldıgı meslek ve sanatının ve ticaretinin takdiren üç ay süreyle taüline ve fiilin işle- niş şekli ve niteliğine göre takdiren yedi gün süreyle işyerinin kapatıl- masına, Karar kesinleştiginde özeti büyük harflerle yazılmak suretiyle sa- nığan kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine kapatma süresi so- nuna kadar kalmak üzere asılmasına, Kesinleşen karar özeti C. Başsavalığı'na bildirilerek masrafı bila- hare hükümluden alınmak üzere Ankara, tstanbul ve Izmir'de yayun- lanan ve tirajı yüzbinin üzemide bulunan bir veya iki gazetede ve ay- nca bir mahalli gazetede derhal ilanına, Aynca karar özetinin Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na C. Baş- savcıbğı kanalıyla gönderilmesine, Dair kanun yolu açık olmak üzere karar verüdi. 07.03.1991 Basın: 24411
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog