Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

29NtSAN1991 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Devlet Meteoroloji İşleri Genel, Mûdüriûğû'nden alınan bilgiye j göre yuraun kuzeybat keamteri i parçalı bulutiu, Marmara'nın doğusu, Bab Karadeniz'in iç ke- simleri ile İç Anadolu'nun ku- zeybatsı sağanak ve gökgûrül- tûlü sağanak yağışlı, öteki yer-1 ler az bulutiu ve açık gececek. ' HAWA SICAKLIÖ: Ûnemli bir de- deniz mili hızla esecek, dalga yüksekliği 0.5-1.5 metre ğişiktik olmayacak. RÜZGÂR: dolayında olacak. van Gölü'nde hava: Az buluttu ve Güney ve batı yönlerden hafif, açık geçecek. Rüzgâr, güney yönlerden hafif olarak ese- ara sıra orta kuvvette esecek. cek. Göl küçük dalgalı olacak. Denizlerimizde kıble ve lodos- tan 2-4 kuvvetinde, saatte 4-16 A 28° 13° ftyarta/ar Y 21° 10° E*ne A 26° 9°Erancan A 23» aPEranm A 21° 3°Esbş«hır Y 23° 7°Gazun1»p A 29° 12° Gıresun A 24» 11° Gümüsfcme A BtaoM Brtfc BOHJ Bursa Çanattofc Çorum Demrt A 20° 9°Hal<kân A 29° 13° Isparta Y 23° 9°lsUnOjl Y 23° 7°l3nır A 24° 8°Kars A 21° 4°KasBmonu Y Y 22° 7°Kays«i Y 24° 10° Kırttare» B 21° 12° Kcnya A 22° S°Ku«*ı A 27° 12° Malatya 27° 9"Mamsa 21° 8°KMaraş 24° 8°M«sn 20° OfMuOta 23° 7°Muş 27° 9°Nıflde 16" 9°0rtu 21° S"RİZB 21" 8°Samsım 25° 8°Siirt 20°10°Sinop 26°12°S«as 20° 2°*lortaO 21° 5°lrato» 24° F'Tunraİ! 21°12°Uşak 23° 7°Van 23° 8°Vtagat 25° 7 ° Z ( A 25° 11° A 28° 12° A 24° 16° A 2«° 9° A 23° 6° A 24° 7° A 15° 8° A 18M1» A 18° 8° A 26° 13° B 16° 8° A 21° S° B 18° 9° A 16° 9° A 24° 8° A 24° 10° A 20° 5° A 20° 6° B 14° 8° fl A*ç* B-hılulkı G-gûm$k K-ksiı S^sl Y-yjJmufiu BULMACA 6 SOLDAN SAĞA: 1/ Deri, göz ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonlannın te- davisinde kullanılan antibiyotik. 2/ Ça- maşırın az kirli su- yu... Jokeylerin giy- diği kenarsız başhk. 3/ "Çok önemli kişi" anlamında uluslararası kısalt- •ma... Un, et ve bam- ya ile yapüan bir Arap yemeği. 4/Bir ay adiı... Temel nite- liğinde olan. 5/Nijerya'nın para birimi. 6/lnsanın işiae uymasını, amaca göre çalışma- sını düzenleyen inceleme ve araşlu- malarm tümü. 7/Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan mil... Mektup dipnotu olarak kullanılan yabancı bir kısaltma... Bir nota. 8/"Her yaz şimale doğru asırlarca bir /Bağrunda bir akis gibi kalnuş uğultulu" (Yahya Kemal)... Oyun ar- gosunda Ermeni tiplemesine verilen ad. 9/Esnaflardan, getir- diği yeni müşteri karşıhğı komisyon alarak geçimini sağlayan kimse. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Türk müziğinde bir makam. 2/ Sanat, hüner... Yapraklan salata gibi yenen kokulu bir bitki. 3/ Eti lezzetli bir tavuk ırkı. 4/ Bir soru eki... Çin'in ünlü lideri... Bir gösterme sıfatı. 5/Yapma, etme... Iktisatta "girdi" anlamında kullanılan sözcük. 6/ Yurdumuzun batısında bir körfez. 7/Günahtan ve kötülük- ten sakınma... Derviş selamı. 8/ Üstü toprakla örtülü saman yığını... Kinaye. 9/ Sürülmemiş tarla... lstenilen nitelikleri taşıyan. 60 YIL ONCE Cumhuriyel 29 NtSAN 1931 Kurban bayramı nedeniyle gazetemiz bugün yayımlanmamıştır. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Gazetecilere eleştiri 29 NtSAN 1961 Başkan Kennedy perşembe gecesi gazetecilerin verdikleri haberlerde daha dikkatli davranmalannı istemiştir. Başkana göre, bir faaberi verirken gazeteci her şeyden önce dünyanın bugünkü gergin durumunu göz önünde bulunduracak ve bazı durumlarda kendisini frenlemesi lazun gelecektir. Kennedy Kennedy "yeni bir tip sansür" teklif etmediğini, bilhassa belirtmiştir. Ancak verilen haberlerin seçimi yapılırken "milli menfaatlere uygun olup olmaması" hususunun birinci planda göz önünde tutulması gerekecektir. Kennedy sözlerine şöyle devam etmiştir: "Gazeteci aldığı bir haberi sadece heyecan verici olan veya olmayan bir konu olarak görmemeli, ama bunu verirken miUi menfaatlere uygun olup olmadığmı da hesaba katmalıdır. Hiçbir zaman bugünkü kadar büvük tehlikeler içinde kalmaıruştık. Bu durum vazifelerde, hadiseleri mütalaa etme şeklinde, dünyayı görüş tarzmda bazı değişiklikler icap ettinnektedir. Bu değişikliklere hükümet olarak, halk olarak, işçi veya gazeteci olarak ayak uydurmamız lazundırT ABD Naşirler Birliğinin verdiği bir yemekte konuşan Başkan bu durum karşısında her zamankinden daha çok milli emniyetin göz önünde bulundurulması gerektiğüii söylemiş, Amerikalılann ise gelenekleri icabı, herhangi bir casusluk faaliyetinden daha çok gazetelere itimat ettiklerini belirtmiştir. Kennedy'ye göre gazeteciler gazetecilik alanında denemeler yapmalı ama milli emniyet alanında deneme yapmamahdır. Kasavubu ve Çombe Katiovilleden gelen haberlere göre, Kongo meselesini halletmek için bir yuvarlak masa toplanüsı yapan Afrikalı diplomatlar Kongo askeri birlikleri tarafından salon hapsine ahnmışlardır. AraJannda Kasavubunun da bulunduğu Afrfkab liderlere Kongo meselesine bir çare bulamadıkça serbest bırakılmayacaklan bildirümiş ve ancak toplanüyı kesin bir neticeye bağladıklan takdirde geldikleri yerlere dönebilecekleri söylenmiştir. Çoguilhatville hava alanının küçük bir odasında mevkûf tutulan Katanga Başkanı Moise Çombe, Kongo'lu liderler konferansına dönmesi için yapılan bütün talepleri reddetmiştir. Kongo îçişleri Bakanı Cyrille Adonla ve merkez hükümet Başbakanı Joseph lleo Çombe'yi konferansa dönmeğe iknaya çalışmışlarsa da muvaffak olamamışlardır. Çombe GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Iliescu: İstifa etmem 29 NtSAN 1990 Romanya'nın geçici Devlet Başkanı Ion Iliescu, istifa etmesini ve ülkede daha fazla demokrasi olmasını isteyen göstericilerin taleplerini kabul etmedi. AA'nın haberine göre Başbakan Petro Roman'la birlikte düzenlediği basın toplantısında oldukça sinirli görünen Iliescu, başkentin merkezindeki Üniversite Meydanı'nı işgal altında tutan göstericilerin buradan çıkanlması için kuvvet kullanümayacağını bildirdi. Iliescu, "karşı devTİmci" olarak nitelediği göstericilerle görüşmeyeceğini söyledi ve "Bizi rahatsız etseler de onlan 20 mayıstaki seçimlere kadar kendi hallerine ibırakacağız" dedi. Î1946 yüından bu yana ilk kez 20 mayısta yapılacak olan |serbest seçimlerdeki adaylığını çekmesinin söz konusu olmadığını belirten Iliescu, göstericilerin, seçimlerin ertelenmesi yolundaki isteklerini de reddederek, "Bu istekler görüşükbilir nitelikte değil. Eline megafonu alan, halkı temsil ettiğini sanıyor" diye konuştu. "Sonınlann, bütün partilerin temsil edildiği geçici Ulusal pirlik Konseyi'nin mart ayında kabul ettiği Seçim Yasası'yla çözüme kavuşturulduğunu" kaydeden Iliescu, basın toplantısında oldukça kızgın göründü. •»Berlın L .._. Parıs Madrid •Lızbon Helsınki [ Lenıngrad L Moskova S a m DUNYADA BUGÜN Amslenüm B 14° Afnfnan A 29° Alına Y 21° A30° A M° Y 16° Y 14° Y M° Y 12° Y 10° Y 16° Y 18° A 28° A 32° A 35° Y 14° A 35° Y 12° A26° Y 10° Y 14° A 27° Lenıngrad Londra Madnd Barcdona Basd Bdgnd Botn Bonn Bfûksef Budaoeşte Cenem Cazayr Odde Dubat Franktmt Gime Kahıre Kopenhıg Y 11° B 14° A 16° Y 14» Uontreal UostaM Mûnh NmYoric Osıo Pans Prag Rryad Roma So«ya Şam VtMm \na Y V Y 14° Y 11» WshınQton Zûnh Y 18» Y 18» Y W> Y 1O0 Y 12» Y 18» A 36» Y 17» Y 16» A 27» IART1SMA İstanbııl*ım Adalan Ölöyor Acele önlem alınmazsa yakın bir gelecekte Adalar'ın bütün toprakları denizlere gidecek ve bitkileri yok olacaktır. Adalar da Hayırsız Ada'ya dönüşecektir. tstanbııl'da yaşayan herhangi bir kimse- ye, Istanbul'un en güzel yerleri neresidir diye sorulsa verilecek yanıtlann başmda Adalar gelir. Adalar'ın güzelliği de üzerindeid bit- ki örtüsünden ikri gelmektedir. Adalar'da kuzeye bakan yamaçlar, kuzeydeki bitkiler- le, güneye bakan yamaçlar da Akdeniz'e has bitkilerle kaplıdır. Bu bitkilerin başhcalan şunlardır: Kİalçam, kocayemiş, menengiç, sakız ağacı, kermes meşesi, defne, delice, katran ardıcı, laden vb. Adalar'ın doğal olan bitkilerine uzaktan gelen birçok egzo- tik bitki de kanşmış ve bir bitki koleksiyo- nu oluşturmuştur. Geniş alanlan kaplayan agaç türü, kızılçamdır. Güney Anadolu'da düzgün gövde yapan i l Adalar'da, Istanbul'un diğerğ yerlerinde olduğu gibi düzgUnlükten çok uzaklaşmakta, kavisler yapmakta ve eğıi büğrü şekiller oluşturmaktadırlar. Bu du- rum ağaçlara bir başka güzellik vermekte ve piknik için gelenlerin hayal dünyalannı zenginleştirmektedir. Ender bulunan bitki türlerinin kolayhk- la yetiştiği Adalar'da, botanik bahçeleri, bit- ki sergileme alanlan, arbaratum ve kültü- rel nitelikli diğer yeşil alanlar kurulabilir, kurulmalıdır. Adalar doğarun bizlere sun- duğu harika bir yerdir ve cennetten bir kö- şedir. Bürün dogal kaynaldafda oldugu gi- bi Adalar'dan da tam rahıiıman alabilme- miz için doga yasalanoa uygun işteüne şe- kiDeri geiiştirmemiz ve uygûlamamu gerek- Udir. Aksi halde dogal denge bozulur ve cennet adalannuz cehenneme döner. Adalar'da uyguladığunız faydalanma şe- killeri, doğa yasalanna uygun mu? Bu soru üzerinde dikkatle durmamız ge- rekmektedir. Kırk yüdan fazla bu konula- nn içinde yoğrulmuş bir kimse olarak biz bu sonıya olumlu yanıt veremiyoruz. . Son yıllarda Istanbul'un her yerinde ol- duğu gibi, Adalar'da da nüfus çok arttı. Ada Dosüan Dernegi'nin düzenlediği pa- nelde, dernek başkanı Prof. Asım Mutla- nun söylediği şu sözler, gerçek durumu tam olarak yansıtmaktadır: "Adalannuzın günden güne, camlannın, yeşiUikJerinin aatfdıgını, sahiUerinin doldu- ruldugunu, eski köşkkrinin rcstorasyon ba- haoesi ile yıkılaıak yerierine oranlan ve ka- raktericri bozuimuş, esidsuıden daha büyttk ve yüksek binalar yapüdıgını, bag ve bah- çelerinin parsellenerek kanunsuz, kaçak, yüksek ve bnyük apartmaniarla doldurul- dngonu, dehjetk görüyoruz. Bunlan yapan- lar yalnız kendi çıkariaruu döşünen, hissiz ve hoyrat insanlardır." Dernek baskamnuı söylediklerine katıl- mamaya olanak yok. Son yıllarda hern Ada- lar'da devamlı yaşayan hem de piknik için gelenlerin sayısı çok arttı. Ada topraklan eskisine kıyasla çok daha fazla çiğnenme- ye başladı. Adalar'daki bütün bitkiler, es- kisine oranla çok daha fazta zanr görmek- tedir. Yeni koşullann doğal sonucu olarak top- rak erozyonu arttı ve artmakta. Yağmurlu günlerde, derelerin ve dere ağızlanndaki de- nizlerin çamurlaştığı, çıplak gözle görülür hale geldi. Üst tabaka taşındıkça toprak inceiiyor, alttaki kayalar meydana çıkryor ve agaçlar başta olmak üzere, toprak üzerindeid bü- tün bitkileri besleyemez hale geliyor. Bes- lenemeyen agaçlann ve diger bitkilerin has- talanarâk ölmesi, doğal bir sonuç olmak- tadır. Toprak erozyona artökca, bitki ölüm- leri de artacaktır. Piknik yapanlar, erozyo- nu arttırmakla, bitkilere ikinci bir zarar da- ha vermektedirler. Acele önlem alınmazsa, yakın bir gelecek- te adalann bütün topraklan denizlere gide- cek ve bitkileri yok olacaktır. Adalar da Ha- yırsız Ada'ya dönüşecektir. Denizlere giden topraklan geri getirme olanagı bulunmadı- ğından, yetkflilerin çok acele önlem alma- lanm istiyoruz. Cennet Adalannuzın, ce- henneme döomesine seyird kalmayaüm. Prof.Dr. TAHSİN TOKMANOĞLU TMMOB Orman Münendiskri Odası Başkanı YENİPAZAR SULH CEZA MAHKEMESİ KARARÖZETİ ESAS NO: 1990/60 KARAR NO: 1990/44 DAVACI: K.H. SANIK: Ahmet Muştucu, Hasan ve Fatma'dan olnıa, W52 Klu, Yenipazar Uçesi Direcik köyü nüfusuna kayıtlı, halen Yenipazar ilçe- â, Yeni Mahaüe Yörükali Efe Caddesi No: 2'de oturur, evli, üç ço- cuklu, okuryazar, pastaahk yapar, sabıkasız, T.C., tslam. SUÇ: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. SUÇ TARİHİ: 22.5.1990 KARAR TARİHİ: 13.9.1990 Yukanda açık kimliji yanlı sanık hakkında Yenipazar C. Başsav- alığı'nın 25.7.1990 tarih ve 1990/74-45 sayüı iddianamesi ile mahke- memize açılan kamu davaiının yapılan açık yargüaması sonunda: SanıŞın Yenipazar ilçe merkezinde çahşünnakta olduğu pastanede imal edip satışa arz ettiği dondurmalarda bakteriyolojik E. Coli üre- diği, bu durumun Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefette bulundu- gundan eylemine uyan TCK'nın 396, 647 SK 4/1, TCK'nın 72, 402. maddeleri gereğince neticeten 490.000 TL ağır para cezası, 3 ay süre ile cürme vastta kıldığı meslek ve sanatının ve ticaretinin tatü olun- masına, fıilin işlenış şekline göre işyerinin takdiren 7 gün süre ile ka- patılmasına karar verilmiştir. TCK'nın 402/2. maddesi gereğince ilan olunur. Basın: 24404 İLAN MAZGİRT ASLİYE HUKUK HÂKtMLtĞİ'NDEN Dosya No: 1990/75 Davacı Hıdır Akdağ tarafından davalı Veysel Başkan aleyhine mah- kememize açümış olan tazminat davasının yapılan açık duruşması so- nunda: Tüm aramalara ragmen adresi tespit edilemeyen davalı Veysel Baş- kan'ın açık adresi meçhul olduğu anlaşıldıgından ilanen tebliğine ka- rar verildiği, karar gereğince, 2.5.1991 tarihli dava düekcesi tebliğ yerine gecerli olmak üzere ilanen tebliğine 2.5.1991 tarihli duruşmada hazır bulunması, hazır bulunmadığı ve kendisini bir vekil ile temsil ettir- mediği takdirde yargılamanm yokluğunda devam edilip karar verile- ceği Uanen tebliğ ve ihtar olunur. HUMK'nın 213-337 Ma. Basın: 46780 T.C. İNEGÖL SULH CEZA MAHKEMESt Esas No: 1990/478 Karar No: 1990/476 C.Savcı No: 1990/689 Hâkim: özdemir Akon-23582 Kâtip: Fatma Arslan Davacı: K.H. Sanık: Mehmet Fışkın - Osman ile Vasfiye'den olma, 1936 doğ. Inegöl Hamidiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen tnegöl Ke- malpaşa Mah. Çamdere Sokak Çamdere Apt. No: 5 Kat 3'te oturur evli, 2 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, meşrubatçı, TC, Islam. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. SuçTarihi: 20.8.1990 Karar tarihi: 25.12.1990 Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefetten mahkemetnizce 25.12.1990 tarihli kararla sanığın Cuma Mah. M. Esatbey Cad. No: 7'deki Oy- lat Gazoz işletmesinde imal ettiği gazozlann maya ve küf bulunduğu görevlilerce yapılan kontroUerden anlaşumakla, sanığın eylemine uyan TCK'nın 396.647 S.Y.'nın 4/1. TCK'mn 72. maddesi uyannca 490.000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCK'nın 402/1. maddesi uyannca 3 ay süreyle meslek sanat ve ticaretinin tatili ile 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına, TCK'run 402/2 maddeleri uya- nnca karar özetiunin sanığın işyerinin göze çarpan bir yerinde ilanı- na, masrafı bilahare sanıktan tahsil edilmek üzere karar özetinin Ankara, Istanbul ve Izmir'de yayımlanan tirajı 100.000'nin üstünde olan bir gazete ile suç yerinin bulunduğu mahalli bir gazetede ilanı- na, samğa verilen 490.000 lira ağır para cezası ile 3 ay süre ile meslek ve sanat ve ticaretinin tatiline, 7 gün süre ile işyerinin kapatılması cezalannın 647 S.Y.nın 6. maddesi uyannca ayn ayn ertelenmesine 25.12.1990 tarihinde karar verilmiştir. 15.2.1991 tSTANBUL ASLtYE BİRİNCİ HUKUK 1991/39 HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı Suat Serol Kabil vekili tarafından davalı Huriye Kabil aley- hine açılan boşanma davasında; Davacı vekili 18.1.1991 havale tarihli dava dilekçesi ile; taraflann 1986 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden Buıak Okay isimli bir çocuklannın bulunduğunu, evlilik birliğinin kunılmasmdan bir müddet sonra başlayan anlaşmazlıklânn giderek büyüdüğünü, müşterek ha- yatm çekimıez hale geldiğini, taraflar üç yıldan beri de ayn yasadık- lanndan evlilik birliğinin temelinden sarsıldıgını bildirerek M.KÎnın 134. maddesi uyannca taraflann boşanmalanna, çocuğun velayeti- nin davacı babaya verilmesine, masraflann karşı tarafa tahmiline ka- rar verilmesini talep etmiştir. Mahkememizce "Dere Çıkmazı Sok. No: 1 Kat 1 Arnavutköy/tst." adresinde bulunan davahya tebligat gönderilmiş, ancak tebligat bila tebliğ iade edilmekle, mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiştir. Davalı Huriye Kabü'in duruşma günü olan 10.5.1991 günü saat 15.00'te mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir ve- kille temsil ettirmesi, aksi halde HUMK'nın 377 ve 213. maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunda devam edüecegi ve karar verilece- ği, cevap süresinin 10 gün olduğu tebliğ makamına kaim olmak üze- re ilan olunur. 8.4.1991 Basın: 4690 GAYRİ MENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI KARASU İCRA DAİRESİ'NDEN Dosya No: 1990/1195 Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı; Karasu Karapınar Köyü, köy civan mevkiinde pafta: 4, parsel: 65O'de kayıtlı 0975 m 1 taşınmaz ve iki katlı kâgir ev ve kâgir ahır olup taşınmaz üzerinde halen bir adet ev ve yığma tuğla bodrum üze- rine iki katlı ve bir adet besi ahın ile bir adet samanhk bulunmakta- dır. Ev olan binanın bodrum katında bir oda, bir mutfak, hol, WC, banyo ve binanın müşterek kömürlüğü, zemin ve l'inci katlarda ise üç oda, bir mutfak, WC, banyo ve holden ibaret olup binanın değe- ri 50.000.000.- liradır. Besihanenin ebadı ise 9.19 m olup tek katlı yığma tuğla ve kolon takviyeli binanın değeri ise 25.000.000.- lira- dır. İki katlı ahşap samanlıgın değeri 750.000.- lira olup taşınmazın m"si 40.000.- Hradan taşınmaz değeri 39.000.000.- lira olup tüm ar- sa ve bina değerleri 114.750.000.- liradır maliki: Kemal Kara'dır. Sadş şartlan: 1- Satış: 28/5/1991 günü saat 11.00'den 11.15'e kadar Karasu i> ra Dairesi'nde açıkartunna suretiyle yapılacaktır. Bu artürmada tah- min edilen kıymetin 1t 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıa çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 7/6/1991 günü 11.00-11.15 arası ikinci arttırmaya çıkanla- caktır. Bu antırmada da bu miktar elde edilememişse gayri menkul en çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak üzere araınna ilanında gös- terilen müddet sonunda en çok amırana ihale edilecektir. Şu kadar . ki arttırma bedeünin malın tahmin edilen kıymetinin Vo 40'uıı bul- ması ve saüş isteyenin alacağına rtlçham olan alacaklann toplamın- dan fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflanm geçmesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıa çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akcesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn temi- nat mektubunu vernıeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebüir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan, KDV alıcıya aittir. Biriİcmiş ver- giler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgüilerin (*) bu gayri menkul uzerindeki haklanru hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç brrakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm akcılar ve kefiüeri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakur. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebümesi için da- irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir öraeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/1195 sayüı dosya numarasıyla müdürluğümuze başvurmalan ilan olunur. 8.4.1991 (îc. lf. jÇ. 126) (*) tlgUiler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. ORDU SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN İLAN Dosya No: 1991/160 Davaalar Dursun Ersoy ve arkadaşlan vekili tarafından davalılar Savak Çavdaryan ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan tak- sim ve izaleyi şuyu davasının yapılan açık dunışmalan sırasında ad- resi tespit edilemeyen davalılardan Savak Çavdaryan, Araksi Çav- daryan, Varyak Çavdaryan, Dikronohi Çavdaryan, Puzant Çavdar- yan'a dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş ve bu karar gereğin- ce yukanda isimleri yazüı davahlann duruşma günü olan 15.5.1991'de saat 09.55'te Ordu Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ha- zır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, bu da- vayla ilgili ibraz etmek istedikleri belgeleri duruşma gününe kadar göndermeleri veya duruşma günü bizzat getirmeleri, dunışmaya gel- medikleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yoklukianada devam edileceği ve karar verüecegi dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 12.4.1991 Basın: 46822 SAMSUN İKİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN ENVER ERDEM'E DUYURU Dosya No: 1990/63 Davacı Nuriye Ayar vekili Av. Gürol Göl tarafından davalılar Sa- fer Muzaffer Tüfekçi ve Enver Erdem aleyhine Samsun Cedit Ma- hallesi 43 pafta, 136 ada, 650 parselde kayıtlı taşınmazın davacıya satışı yapılan 14/343 arsa paylı 15 numarah daireye tekabül eden kıs- mının iptali ve davacı adına tescih' istemiyle açılan bu davanın mah- kememizce yapüan dunışmasında: Davalı Enver Erdem'in adresi tüm araştırmalara karşın buluna- madığından dava düekçesinin ve duruşma gün ve saatini içeren da- vetiyenin Uanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Enver Erdem'in duruşmanın bırakıldığı 15.5.1991 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HUMY.mn 213 ve 377. maddeleri hü- kumlerince yokluğunda yargılama yapüıp yokluğunda karar verile- ceği hususun Tebligat Yasası'mn 28. maddesi hükmünce ilan olunur. Basın: 46782 POLİTİKA VE ÖTESİ MEHMED KEMAL Tiirkü Müfettişi... Bundan 160 yıl kadar önce Gogol, Puşkin'e bir mek- tup yazar, "Lütfen bana bir konu bulun. Beş perdelik bir piyes yazacağım; yemin ediyorum öyle komik olacak ki ölüyü bile güldürecek..." der. Puşkin konuyu verir, ortaya bildiğimiz ünlü Müfettiş çıkar. Gogol 1836 yılında oyunu yazar, 1836 yılında kitap olur, Moskova ve Petersburg'da sahneye konulur. Müfettiş dünyaca ünlüdür. Bir yerde müfettiş dendi mi, akla ilk gelen Gogol'ün oyunudur. Yazar bu oyunda mü- fettiş sanılan bir hükümet göreviisinin bir kasabada ge- çen serüvenlerini yazar. Bizde de müfettişlikler vardır. Halk Partisi'nin tek parti, tek şef döneminde bu müfettişlere rastlarız. Gerçi devlet içinde de müfettişlikler vardı. Her bakanlığın teftiş kuru- lu... En önemli müfettişlik, şair Cemal Süreya'ya göre "maliye rnüfettişliği" idi. Şurasını göz ardı etmeyelim, Ce- mal de bir maliye müfettişi idi, her müfettiş denildiğinde koltuklannın kabardığt belli olurdu. Maliye müfettişleri ara- sında gözdesi de İsmail Rüştü Aksal'dı. İnönü'nün Milli Şef döneminde parti müfettişlikleri vardı. Bunların kimileri de bölgelere ayrılmış coğrafya içinde "parti genel müfettişlikleh'ydi. Valiler il başkanı (hem de belediye başkanı) olduğundan bu müfettişler valileri de denetlerdi. Artık bir düşünün, bir parti genel müfettişi uzaktan görünmeye görsün... Yer gök inlemez de ne ya- pardı? Parti müfettişlerinden başka, Partinin yan kuruluş- larının da müfettişleri vardı. Halkevleri müfettişi, Türk Hava Kurumu müfettişi... Belki bunların içinde Çocuk Esirge- me Kurumu bile vardı. Orasını iyi çıkaramayacağım. Çok iyi bildiğim şair Behçet Kemal Çağlar, Halkevleri müfetti- şi idi. Yurt çapında tettişe çıkıp döndüğünde şair arkadaş- larını arar, sorardı. Tarih ve Toplum dergisinin son sayılarında Taha Toros üstadımızın bir yazısında okudum; Adnan Saygun da bir Halkevi müfettişi imiş, hem.de "türkü müfettişi"... Taha Toros, Elazığ'da müfettiş iken Adnan Saygun geliyor "...Halkevleri müfettişi olarak (elinde valizi) Elazığ'a gel- mişti. Yörenin zengin folkloru üzerine araştırmalar yapı- yordu. (..) O dönemde bölgenin ünlü ve bir bakıma tarihi simalarından sayılan Izoli aşiretinin reisi ve İttihat ve Te- rakki Partisi'nin komitecilerinden olan Hacı Kaya Bey (Se- bati Duman) bizim en yakın dostumuz oldu. Hacı Kaya, çevredeki aşiretler üzerinde etkili bir kişiydi. CHP Genel Sekreteri Memduh (Şevket) Esendal da bu konuda ken- disine bir mektup göndermişti. Hacı Kaya Bey'in aşiret ağalarına bir bildirgesi niteliğinde gönderdiği mektuplar- daki satırları hatıriarım. Mektuplarını zaman zaman bize de yazdırdığı olurdu. Mesela bir mektubunda, evvela selam ile başlamış sonunu şu cümlelerle bitirmişti: '....Ankara 1 dan buraya bir türkü müfettişi geldi. Memduh Şevket Bey- imiz göndermişler. Aşiretinizde ne kadar türkü söyleyen, saz çalan kişi varsa nepsini toparlayıp acele gönderesi- niz.' 1943 yılının yaz sonuna doğru Adnan Saygun'la Ela- zığ'da geçirdiğimiz günler belleğimden hiç silinmemiştir." O yıllarda Halkevleri önemli kuruluşlardı. Köy Enstitü- leri nasıl köylü çocuklarını bağrına basıyorsa, Halkevleri kent gençlerini ve aydınlarını çevresinde toplardı. Anka- ra başta olmak üzere bütün Halkevlerinden sorumlu yö- netici Ferit Celal Güven vardı. DP iktidara gelip Halkev- »lerini darmadağın edene kadar başında kaldı. Halkevleri kaç kez batırıldı, kaç kez bataktan çıkarıldı. Bu serüveni merak edenlere Doç Dr. Anıl Çeçen'in "Halkevleri" adlı kitabını salık veririm (Gündoğan Yayınları- Ankara). ?, Halkevleri müfettişi denince bunları anımsadım. Bir de Türk Hava Kurumu müfettişi var mıydı? Bana vardı gibi geliyor... ÇAUŞANLARIN SORULAR1/SORUNLARI YflMAZŞİPAL "Emeklinin Sigortalı Olması" SORU: Benim küçük bir kırtasiye dükkamm vardı. Ben baş- ka bir işyerinde çalıştıgıın için bu dükk&nda tatfl gün- kri dışında emekli ögretmen bir arkadaşun, yegenim re eşim dunıyordu. Şimdi yeni dükkâna geciyorum. Emekli ögretmen olan arkadaşun ile bir başkasını şimdilik asgari iic- retten çalışbnnayı düşünüyorum. Durumum bugün için bu ücretleri asgariden ödememi gerektiriyor.be- ride geürimin artügı ölçiıde, ben de ücretleri arttıra- g EmekHnin sigortalı olması söz konusu degil. Onun için yalnızca gelir vergisi stopajı ödemem gerekiyor. Diger çaltştıracağım kişiyi berhalde zorunlu olarak SSK'ya kaydettirmek gerek. Dolayısıyle sigorta pri- mi ile gelir vergisi stopajı ödeyecegiın. Asgari ücretten çalışbracağım kişinin bana mali- yeti ne olur? H.K. YANTIi Sosyal Sigortalar Yasası'mn 2. maddesine göre "Bir hizmet akdine dayanarak bir ya da birkaç işveren tarafından çalıştınlanlar", sigortalı sayılırlar. Yasa uyannca, emekli aylığı alanlann da hizmet akdine da- yanarak çalışmalan dunımunda sigortalı olmalan zomnludur. Ancak yasayla kurulu "sosyal güvenlik kurumlanndan ma- lullük veya yaşlıbk ayhğı almakta iken" Sosyal Sigortalar Ya- sası kapsamında çaüşanlann ücretlerinden, °/o 18'i işveren ve % 6'sı da sigortah payı olmak üzere toplam Vo 24 oramnda sosyal güvenlik destek primi kesilir. Emekli SandığYndan emekli ayhğı alan ögretmen arkadaşı- nızın dükkânınızda çalışması dunımunda, sigortah olması ge- rekecek ve aldığı brüt ücretten toplam % 2A sosyal güvenlik destek primi de kesilecektir. Bu nedenle çahştırmayı düşündü- ğünüz emekli ögretmen arkadaşmızm da sigortah ohnası söz konusudur. Emekli ayhğı ahnayan sigortahmn brüt ücretinden, Vo 5 has- talık ve Vo 9 malullük, yaşhlık ve ölüm sigortalan primi ohnak üzere toplam,"% 14 oramnda prim kesilmektedir. Bu, V* 14 ora- mnda prime işveren de aynca ödediği brüt ücretm % 1.5'u iş kazalan ile meslek hastalıklan, Vo 6'sı hastahk, °!o l'i analık ve *)t ll'i malullük, yaşlıhk ve ölüm sigortalan primi olarak katılmakta, böylece brüt ücretten en az % 33.5 oramnda top- lam sigorta primi kesilmektedir. Günümüzde geçerli asgari ücret olan 414 bin lira için işve- ren aynca en az % 19.5 oramnda sigorta işveren payı ödemek- te ve asgari ücretle çahşan bir sigortahmn işverene maliyeti 494 bin 730 liraya gelmektedir. (414 bin TL. asgari ücret + 80.730 TL Vo 19.5 sigorta işveren payı) Emekli ayhğı aldığı için sosyal güvenlik destek primi ödeye- rek ve yine asgari ücret alan sigortah için işveren aynca % 18 katkıda bulunacak ve asgari ücretten çahşan emekünin işvere- ne maliyeti de 488 bin 520 lira olacaktır. (414.000 TL asgari ücret + 74.520 TL % 18 sosyal güvenlik destek primi işveren payı: 488.520 TL.) ÇARDAK ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1987/181 1989/267 Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili Av. Berat Figen Pelek tara- fından davahlar Çardak Hürriyet Mahallesi'nden Şakir oğlu Şenpo Çandır ile Şaldr kızı Emine Çandır aleyhine açtığı tescil davasının mah- kememizde yapılan açık duruşması sonunda: Davalılann adreslerinde bütün aramalara rağmen bulunamadığın- dan ve adresleri de tespit edilememiş olduğundan davanın kabulüne karar verildiğinden karar yerine kaim ohnak üzere ilanen tebliğine ka- rar verilmiştir. B a s m .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog