Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Para yatırırken... Anında işlem tamam! FAMUKBANK Cu m hur iyet Turkıye'de zarf üstû doldurmaksızın sadece 6ank24 Kartı'yla para yatırabilirsiniz! v İ Ş L E M . TA MA y ! 67. Yü; Sayı: 23953 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL. <MH ^H.,,29 Nisan 1991 Pazartesi BingöPdekaıılı baskınSolhan ilçesindeki öğretmenevini tarayan bölücüler, kaymakam, sava ve orman müdürünü öldürdü Teröristlerin saldınsında hâkim Mustafa Arslan, mal müdürü Nurettin Gök, polis komiseri Nuri Aydın, kaymakamlık yazı işleri müdürü Muzaffer Özgün ve Maliye'de görevli memur Mustafa Bağsu ağır yaralandı. Bölücü teröristler olaydan sonra kaçtı. SOLHAN (Cumhuriyet) — Bıngol'un Solhan üçesinde öğretmenevmi basan silahlı bir grup mi- litan, içeride bulunanlan kurşun yağmuruna tut- tu, olayda Solhan Kaymakamı Metin Ateş, sav- cı Mebmet Tnrksever ile orman muduru Abmet Yener aldıldan kurşunlarla olay yennde ölurken, 6 kişi de ağır yaralandı. Güneydoğu'da yasadışı silahlı orgütlerin terör eylemlerinde ilk kez kay- makam ve savcı olduruldu. Edinılen bılgilere göre olay dun saat 18.40 sı- ralannda meydana geldı. Kımlıklen belirleneme- yen ve yetkililerce PKK'b olabilecekleri ifade edi- len silahlı bir grup militan, kaymakamlık binası yakınındaki öğretmenevine girdiler. "Tıirk or- dusu Kurdistan'dan çekilecektir" şeklinde slo- gan attıkları belirtılen mihtanların, içeride bu- lunanlan ellerindekı otomatik silahlarla taradık- lan kaydedildi. Olayda, tlçe Kaymakamı Metin Ateş, savcı Mehmet Türksever ile orman mudüru Ahmet Yener olay yerinde ölduler. Saldın sırasında il- çede görevli mal muduru Nurettin Gök, polis ko- miseri Nuri Aydın, hâkım Mustafa Arslan, ma- liyede görevli memur Mustafa Bağsu, kayma- kamlık yazı işleri muduru Muzaffer Ozgun ile kimlıği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Saldın sırasında öğretmenevi lokalinde bulunan bazı kişiler ise yara almadan kurtuldu. Silahlı militanlann saldından sonra öğretme- nevini terk ederek olay yerinden uzaklaştıklan kaydedildi. Yetkililer, pazar günü olması nede- niyle lokalde ilçe protokolünden çok sayıda ki- şinin bulunduğunu belırttiler. Silahlı militanla- nn yakalanabilmeleri için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma güçleri Solhan ılçesinin tüm giriş ve çıkışlannda barikat kura- rak kimlik kontrolu yaptı. Bingöl Cumhuriyet Savcısı Mehmet Erol Tannkol, soruşturmaya başlandığmı bildirdi. Yaralı 6 kişi önce Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Durumu ağır olan 3 yaralı ise bura- dan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Bölgede yasadışı bölücü örgütlerin silahh ey- lemlerinde ilk kez bir kaymakam ve savcının öl- durüldüğu belirtildi. Bu arada Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Ay- dınkavak köyu kırsal kesiminde teröristlerle gü- venlik guçleri arasında çıkan çatışmada 1 terö- rist ölü olarak ele geçirildi. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Başköy köyunü IArkası Sa. 19, Sü. l'de) Talat Yılmaz'ın 269 oyuna karşıhk 351 oy alan Semra Özal, ANAP Istanbul 11 Başkanı oldu Özallar yükleııcli,kazaııdıKongre öncesi seçim kurulu başkanı olarak İ Başbakan A kbulut kongredeyaptığı konuşmada f Kongre sırasında delegelere PTT'nin matbu görev yapan iki yargıç rapor alarak ayrıldı. ^İYılmaz'ı söz verdiği halde çekilmemekle, kendi +/başvuru dilekçesi dağıtıldı Ulaştırma Bakanı ?. yargıç Hasan Dinçok'un kararıyla T menfaatini gözetmekle suçladı. Başbakan, T Tuncer, yüzlerce delegenin f bakan tercihli' Semra Özal seçimeyeni liste ile girebildi. 'Semra Hanımefendi il başkanı olsun' dedi çağrı cihazı ev-araç telefonu talebini kabul ettl TMinyanın gözü bu kongrenin üzerinde' diyerek konuşmasına başlayan Başbakan Akbulut, 'Şemra Özal için bütün ilçe başkanlannın onayını aldım, hepsi 'evet' dedi' diye konuşunca Talat Yılmaz yerinden 'Çekilmeyeceğimi söyledim' diye bağırdı. GÜNDÜZ tMŞİR ANAP Istanbul Kongresi, "siyasi" ve "hukuk" skandalla- rı arasında dun tamamlanırken Semra. ÖzaJ_i51 oyla il başkanı seçildi. ANAP yönetimine kar- Si direnen Talat Yılmaz ise 269 oy alabildi. Kongre öncesinde seçim kurulu başkanı üç yargıç defişirken Başbakan Yıldının Akbulut, Talat Ydmaz'ı "çekil- mek için verdiği sözde dur- mamakla" suçladı. Yılmaz, bu iddiaya karşıhk "Ben bir baskan adayı olarak çekilmeyeceğinıi, delegeyi yolda bırakmayacağımı söyledim" diye bağırdı. Bu ara- da kongre sırasında Ulaştırma Bakanı Cengiz Toncer'in, yuz- lerce delegenin çağn cihazı, araç ve ev telefon taleplerini içeren dilekçelerini kabul etti. 3 martta çıkan olaylar üzeri- ne yarıda kalan ANAP 3. Istan- (Arkaa Sa. 19, Sü. 4'de) BUSH DA KULLAMYOR Özal'a 'KaraŞahin' helikopteri geliyor Emniyet Müdürlüğü'nce sipariş edilen ve iki ağustosta gelecek olan Black Hawk tipi VIP helikopterinden biri özal'a veriliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Çankaya Köşkü hizmet binasına abnacak 5 milyarlık avizenin Tlırgut özal'la bir ilgisinin olmadığım bildirdi. ANKARA (AA) — Cumhur- başkanı Turgut Özal'a, ABD Başkanı Bush'un kullandığı Black Hawk (Kara Şahin) tipi VIP helikopten geliyor. Bu ara- da Cumhurbaşkanlığı Sözculu- ğu'nce yapılan açıklamada, ye- ni yapılan Cumhurbaşkanlığı hizmet binasına 5 milyarlık kris- tal avize akmının Turgut Özal- (Arkaa Sa. 19, Sü. l'de) SEMRA ÖZAL VE TALAT ^TlftiEE* L * S T E L E R * 82 OY FARKLA — Semra özal, 82 oy farkla ANAP Istanbul D Başkanı oldu. Semra Özal'm 19. Sayfada U başkanı olması için milletvekilkri, bakanlar ve başbakan da çalıstı. (Fotoğraf: tbrabim Günel) TEPKİLER BAKAN, TELEFON DAĞITTI — PTT'nin matbu dilekçelerini delegelere dağıttıran Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, yüzlerce delegenin ev-araç telefonu ile çagrı cihazı talebini parafe ederek Yılmaz: Devlet gücüyle kazandılar Oylamadan sonra Talat Yılmaz, Semra özal'ı kürsüde kutlayıp birlikte ellerini havaya kaldırarak gazetecilere poz verdi. İç Politika Servisl — İl baş- kanlığı seçımini 82 oyla kaybe- den Talat Yılmaz, "Karşı taraf kongreyi devlet gucuyle kazan- mıştır" dedi. Yılmaz, kursude te- şekkur konuşması yapan Sem- ra Özal'ı kutladı ve elinı öptü. Semra özal, mazbatayı aJdıktan sonra il başkanlığı makamına oturacağını bildirdi. Kongre sonuçlannın açıklan- masmdan sonra Talat Yılmaz'- ın gazetecilere tepkisi şöyle ol- du: "Kongreyi kaybetsem bile benden kolay kurtulamazJar. Ne yapalıra, devlete karşı mıicade- le ettik, ancak bu kadar yapabfl- dik. Parti içi mücadelem süre- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) ÎZLENtMLER Şemra Özal nereye koşacak? Bir engelden kurtulan Semra özal, yalnızca il başkanlığında mı kalacak? ANAP genel başkarüık yarışına katüacak mı? Belediye başkanı mı olmak istiyor? FARUK BtLDİRİCt ~ tki aylık mücadeleden sonra "şu ya da bu şekilde" Semra Ozal kazandı, Talat Yılmaz kay- betti. Bundan sonra ANAP'ta neler olacak ve bu, genel siyasete nasıl yansıyacak? Bir engelden kurtulan Semra özal, yalnızca il başkanlığında mı kalacak? ANAP genel başkanlık yarışına katılacak mı? Belediye başkan- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) İSTANBUL'DA 2 ANAP SONUNA KADAR DÎRENDİ -Tüm baskılara karşm adayuktan çeldlmemekte direnen Yılmaz, BÎNASI BOMBALANDI oylamadan sonra verdiği demeçte, parti içi mücadeleyi surdürecegini söyledi. X Sayfada aldı. Tuncer, "Herkesin dilekçesini alıyor musunuz" sorusuna, "Evet, ama öncelik ANAPTılann" yanıtını verdL (Fotoğraf: Ugur Günyüz) Böyle Gitmez!.. y denilebilir mi: Dikkat çekici bir bıkkınlık var politika ve po- Irtikacıya karşı. Politikayla ilgili her şeyden gına gelmiş gibi bir durum söz konusu. Onun için de tepkısizlik belirginleşiyor davranışlar- da. Kayıtsızlık ve adamsendecılık gıtgıde yaygınlaşıyor. Siyasette olan biten sankı kım- senin umurunda değil; yaprak kımıldamıyor. öyle mi? Demokrasileri gerçekten demokrası yapan kamuoyu denetiminden sürgit yoksun mu kalacağız? Demokratik bir kamuoyunun ko- şulları bir türlü oluşmayacak mı bu ülkede? Bu tepkisızlik neden? Oysa demokrası ve hukuk devleti açısın- dan, demokratik gelenek ve görenekler açı- sından olağandışı, ıbret verici gelişmeler ya- şanmakia. (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Yeşil dünyadan kara haber Her yıl 300 bın hektarlık alanın ağaçlandırılması gerekiyor. Aksı takdırde bugun var olan ormanlanmızı bıle yıtıreceğız. 3. Sayfada • Öğretmenlerde ayrıcalıklı tayin Mıllı Eğıtım Bakanlığı, ıllenn oğretmen atama puanlarım belırlemeye başiadı. 3. Sayfada • 'Üç parti de samimi değil' DSP lıderi Bulent Ecevıt, anayasa değışıkliğı onerılerını Cumhuriyet'e değerlendırdı. 4. Sayfada • Kadın müzisyenler Orhan Kahyaoğlu'nun yaptığı "Ruzgâr Gibi", bu akşam tumuyle kadın muzısyenlere ayrılmış. Sam Brown da "5 Top" adlı parçayla katılıyor. 6. Sayfada • Batı, Türkiye'ye önyargılı Ingılız, Alman, Italyan ve Fransız basınında sığmmacı Kurtlerle ilgılı olarak "olumsuz Turkıye" ımajı işlenmeye başlandı. 10. Sayfada • Ankara-Tahran: Yeni dönem tran Cumhurbaşkam bugun Turkıye'de. 11. Sayfada • İlk sığmmacı grup Zaho'da Turkıye için 200 mılyon dolarlık fonun Amerikan butçesme konduğu bıldırıldı. 11. Sayfada • Londra'nın esin kaynağı Kıbrıs Kıbns'ta Bırleşmış Milletler Polis Gucu, 1964 yılından ben görev yapıyor. 11. Sayfada • Doların kaderi Washington 'da dun başlayan 7'ler Grubu toplantısmda ABD Doları'mn yuksehşı tartışıiıyor. Ekonomide • Benimle dans eder misiniz? Bugun dans gunu. Haydı rap yapalım. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Yenge Hukuku... Hukuk devletinde "yargı bağımsızlığı"nın ne kadar önemli olduğu ANAP İstanbul II Başkanlığı secimlerinde bir kez da- ha anlaşıldı. Kongrenin "yargı gözetimi altmda" yapılması gerekir. Se- çim Kurulu Başkanı yargıç, "Seçim sonuçlannı etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama" görür- se seçimlerı erteler. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog