Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penattı-91 her Pazar 16.40'daTV2'de! Penaltı'yı kaçırmaym! % % n PAMUKBANK Cumhu67. Yıl; Sayı: 23952 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. Nisan 1991 Pazar Gönül Üyesi Kartı'nız Pamukbank'ta. Taraitara selam: İşlem tamam! \ BANK24 Ş L E M : T A M * y i 3 marttaki olaylar nedeniyleyarıda kalan Istanbul il kongmsi, bugün 'seçim' gündemiyleyeniden yapılıyor ANAP Semra Ozal'ı oyluyor ANKARA Kavgah kongreMehmet Demirel il başkanlığına seçildi. Demirel'in listesinde yer alan Semra özaTm terzisi Müberca Kaıol da yönetim kuruluna girdi. Mehmet Demirel'in, listesine üç ilçe başkamru almamasını protesto eden işadamı Hamdi Eriş, divan sekreteri tsmail Saruhan'la yumruklaştı. Izmir'de tek aday Fevzi Kahraman il başkam seçildi. ANKARA (Cumhuriyet Bfi- ruklaşmaya kadar vardı. Başba- kan Yıldınm Akbulut'un açılış konuşmasını yaptığı kongreye bakanlar ve ANAP Ankara mil- letvekilleri ilgi gösteımedi. ANAP'ın tzmir kongresinde de rosn) — ANAP'ın olaylı geçen Ankara kongresinde Mehmet Demirel il başkanlığına seçilir- ken, Semra Özal'm terzisi Mü- berra Karol da yönetim kurulu- na girdi. Karol'un, Demirel'in listesinden aday gösterilmesi ve örgüt tabanının istediği bazı isimlerin liste dışı kalması nede- niyle başlayan tartışmalar, yum- tek aday olan Fevzi Kahraman başkanlığa seçildi. ANAP Ankara İl Kongresi- ne Semra Özal'ın adaylığına (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal ile Talat Yılmaz 56 gün sonra yine karşı karşıya geliyorlar. Başbakan Akbulut, Semra Özal'dan yana tavır alarak Talat Yılmaz'ı 'verdiği söze rağmen adaylıktan çekilmemekle' suçladı. Semra Özal'ı Istanbul il başkanlığına seçtirme savaşında baskılar hâkimler üzerinde de sürdü. Beyoğlu îlçe Seçim Kurulu'nun 2 hâkimi rapor alarak görevinden ayrıldı. 3. hâkim Semra Özal'ın istediği doğrultuda listelerin yenilenebileceğine karar verdi. Bütün baskılara karşın adaylıktan çekilmeyen Yılmaz 'Orman hukuku uygulamyor' dedi. karşı karşıya gelecekler. Baskı- açık tavır alarak Talat Yılmaz'ı lar nedeniyle seçim kurulunda- "verdiği söze ragmen adaylıktan ki iki yargıcın rapor alıp çekil- çekilmemekle" suçladı. mesinden sonra, itirazı mceleyen ANAP Istanbul II uçuncu yargıç, listelerin bu sa- Kongresi'nde "başkanlık baha kadar tamamen yenilene- düğümu" bugün çözülüyor. 661 rek teslım edilebilmesini kabul delegenin oy kuüanacağı kong- etti. Taraflar arasında uzlaşma rede, Beyoğlu İlçe Seçim Kuru- FARUK BİLDtRtCt GÜNDÜZ tMŞİR SEMRA ÖZAL — Tüm giicii- nükullandı. TALAT YILMAZ — Baskılara boynn eğmedi. ANAP'ın, 3 martta olaylar nedeniyle yarıda kalan Istanbul kongresi, il başkanhğı seçimi için bugun yeniden yapılıyor. Cumhurbaşkanı'nın eşi Semra Özal ile yapılan butün baskıla- sağlayabilmek ıçin dun ilçe baş- ra rağmen adaylıktan çekilme- kanlanyla yeniden goruşen Baş- yen Talat Yılmaz, 56 gün sonra bakan Yıldınm Akbulut, top- gundemındeki tek madde lantıdan sonra yaptığı açıkla- "seçim" olan kongrede yeniden mayla Semra Özal'dan yana lu yapılan baskılar nedeniyle "listelerin yenilenmesi" karan- nın alınmasmdan sonra bugün- kü kongrede her iki başkan ada- (Arkaa Sa. 16, Sü. 2'de) Avrupa Konseyi'nin 'Kürtlere bölgesel özerklik* kararı çelişkili ve talihsiz olarak nitelendi Ankaradan Baü'ya Kürt tepkisi*İç işlerlae nriıdakale' Dışişleri yetkilileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin kararını, topraklannda Kürt nüfusu banndıran bütün bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale olarak niteleyerek, "Portekizli parlamenterin görüşleri, bölgedeki soruna tepeden bakan bir tarzda oluşturulmuş" dediler. 'Belgelere ters' Diplomatik kaynaklar sözkonusu kararın, başta Helsinki Nihai Senedi olmak üzere birçok uluslararası belgeye de ters düştüğünü vurguladılar ve "Şimdi bölgedeki ülkelerin egemenliğini tehdit edebilecek formüller aranmasından söz eden bu karar acaba smırlarm dokunulmazlığı Ukesini göz ardı mı ediyor" sorusunu gündeme getırdjler. YASEMİN Ç0W6AB'ın haberi 11. Sayfada ÜNLÜLER, KÜRTLER İÇÎN SAHNEDE 3. Sayfada ~ BAKER'IN GEZİSt UMUT VERMEDİ URJK GÜLDEMİR'in haberi 11. Sayfada Sotheby's'te açıkarttırma 3 Kıırarra 1.1 milyar ödendi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin satıldığı açıkarttırmada kitaplan, Londra'da uluslararası antika kitap ticareti yapan Quaritch fınnası satm aldı. EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Selçuklu ve Os- manlı dönemlerine ait tarihi ve manevi değeri çok yüksek üç Kuran, Sotheby's muzayede fir- ması tarafından duzenlenen açı- karttırmada bir Ingiliz antika kitap tüccarına satıldı. Piyasa- daki genel durgunluk nedeniy- le Kuran'lar, satılması hedefle- nen fiyatların çok altında alıcı buldu. Londra'da uluslararası anti- ka kitap ticareti yapan "Quaritch" fîrması, sadece bu (Arkası Sa. 19, Sü. 4'te) BORSAYI GEÇTİ Dolar, öç ahyor Ydın ilk üç ayı içinde sağladığj getiriyle tüm yatınm araçlannı geride bırakan borsa, daha 4. ay tamamlanmadan beşinci sıraya düştü. ABD Doları yüzde 39.24'lük net getirisiyle kâr yarışında açık farkla öne geçti. Ekonomide NISANIN MUTFAK FATURASI 720 BİN LİRA1S. Sayfada 'Sevr' hortlatılıyor mu? Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin, Batıh bir savunma kuruluşu olan Batı Avrupa Birliği Parlamenter Asamblesi, Belçika Ulusal Meclisi ve Avrupa Parlamentosu'ndan sonra aym doğrultudaki son kararı düşündürücü. Aynı yöndeki kararlann belli aralıklarla birbirini izlemesi "Uluslararası hukuk ve dunya politikasından habersiz Batıh parlamenterlerin iç politik hesaplara önayak ve kopuk tesadüfi kararlar aldıklan" tezini çürütücü nitelikte. Avrupa Konseyi'ne üye olması nedeniyle, Türkiye'nin hem iktidar, hem de her iki muhalefet partisinden milletvekilleriyle temsil edildiği bu asamblenin verdiği tüm kararlar gibi, adı geçen karar da "tavsiye" niteliği taşıyor. Başka bir deyişle "bölgesel özerkliğe" ilişkin cümlenin de bulunduğu "Körfez Savaşı Sonrası Avrupa'nın Yeni Dünya Düzenindeki Rolü" başhklı 6418 numarah söz konusu kararm bu aşamada herhangi bir yaptmm değeri yok. SABE1AY VMOL'un haberi 11. Sayfada SINIR BOYUNDA BİR YOLCULUK I üz binlerce insan, ayakları çıplak, karınları aç, yağmur, kar, soğuk ve salgın hastalıkJarla birlikte Şırnak ve Hakkâri'nin sınırlarına dayanmış. Uludere'nin Altınyayla, Kayadibi, Yekmal, Andaç, Ortaköy, Çukurca'nın Üzümlü, Narlı, 49 nolu sınır taşı, Pirinçeken, Hakantepe, Yüksekova'nm Derecik bölgeleri binlerce çaresiz insanla dolu. Amacımız, Şu-nak'tan Hakkâri'ye dek uzanıp, ölümden kaçan bu çaresiz insanların 'toplanma merkezleri'ni görmek. Bir kısmı sınırın Türkiye tarafında, ama büyük bölümü Irak topraklarında. Türkiye ile Irak'ı ayıran incecik dereleri bir an önce aşıp kendilerini güvenlikte hissetmek istiyor insanlar. Yaralılar, hastalar ilk geçenler oluyor Türkiye'ye zYncak Türkiye'nin 'en yeni' illerinden Şırnak ile 'en geri' illerinden Hakkâri arasında ulaşım pek öyle kolay değil. Haritalarda Şırnak'tan Hakkâri'ye birkaç yüz kilometrelik yol uzanıyor. Ama bu yolu aşmak için otomobile, ZPT-Condor'a, jipe ve katıra binmek gerekiyor. CELAL BAŞLANGIÇ'IN ŞIRNAK, HAKKÂRİ İZLENİMLERİ 14. Sayfada HACET KAPILARIAÇILPI DtYEN ÖZAL: Derlemeıııiz AUalrm lütfuö z a l Türkiye üerledi. Sanınm Allah'ın bir lütfu var. Diğer ülkeleri gerüettiler. Kuveyt'i biz mi işgal ettirdik? Adam Kuveyt'e girdi, perişan oldu. Rusya'da komünizmi biz mi çökerttik? Yok Hazreti Allah yukanda. İslamda bir kaide var. Hacet kapılan açıldı. Türkiye için açıldı. Böyle 300,500 senede bir olur. Ufak meselelerle ufak tefek adamlarla ufak tefek münakaşalarla esas büyük kapıyı görmeyi unutmayınız. ALİ TEVFİK BERBER SÜLEYMAN SARILAR Cumhurbaşkanı Turgut Özal, değişik düşuncelerin "cemiyetin renkleri" olduğunu belirterek "Türkiye daha serbest, tabusuz bir iilke olmalıdır" dedi. Turki- ye"de işçi-işveren ilişkilerinde yanhş politikaların güdulduğü- nü ileri süren Özal, sendikacıla- rın Batı sendikalarını örnek al- malan gerektiğıni söyledi. Özal, Cumhurbaşkanı olarak ulke so- runları üzerinde duşüncelerini açıklamasının eleştirilmesi ko- nusunda da "Benim fikrimi ya- saklamava kalkıyorlar. Konuşa- mazsın diyorlar. Tarafsız olun- ca hiçbir şeyi konuşamazsın. Böyle şey olur mu" diye sordu. Özal, Türkiye'nin son yıllarda ilerlediğini ileri sürerek bunu "Allah'ın lütfuna" bağladı. Cumhurbaşkanı Turgut özal, oğlu Efe Özal'ın görkemli düğü- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) THY'DE İPLER YİNE KOPUYOR 19. Sayfada SHFNİN YEREL YÖNETİM KURUIJMI LıöııüVleıı başkanlara: Uyıım içînde çalışın Ankara'da başlayan yerel yönetim kurultayının açış konuşmasım yapan SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın 'tek adam yönetimini pekiştirmeyi amaçladığını' söyledi. Partili yerel ve örgüt yöneticilerinin katıldığı kurultayda înönü, 'parti-yerel yönetim' üişkilerine ağırhk verdiği konuşmasında 'uyum' istedi. 5. Sayfada TAŞDELEN: OLANAKSIZLIKLARA KARŞIN HİZMET SÜKRAN KETENCİ'nln röportajı 5. Sayfada Kahire'den Kflometre kare>« 1 milyon insan NtLGÜN CERRAHOCLU Gezira'yı çevreleyen 14 milyonluk metropolün bazı yörelerinde kilometre kareye bir milyondan fazla insan düşüyor. Yılda yüzde 3'ü bulan bir doğum artışı ve iç göç nedeniyle kentin nüfusunun her 90 saniyede 1 kişi arttığı söyleniyor. Atina'dan Yeni otomobil salgını STELYO BERBERAKİS Çevre bakanlığı katalizörlü ve iskontolu otolarla ilgili çıkardığı yasadan sonra bu haklannı satan Pontusluları işlerinden etmiş oldu. Pontuslu Rumlar, şimdi kendilerine yeni iş ararken Atina yollarındaki yeni ve lüks, üstelik katalizatörlü, iskontolu otolar çoğalıyor. Stockholm'dan Borg, tenis veLoredana YAVUZ BAYDAR tsveç haftalarca Borg'la yattı, Borg'la kalktı. Ancak milli kahramana bağlanan umutları Anvese adb genç tenisçi Unlü tenisçi Borg'u bir saat 17 dakikada silip süpürdü. Estergon'dan TstergonKal'aa bre dilber aman' CUNEYT AKALIN Türklerin Macaristan'a hâkim olduğu yıllarda Tuna boylarında bulunduklan en ileri uc beyliği olan Estergon Kalesi'nin yalnızca adı kalmış, sam Macar Müzesi'ne dönüştürülmüş. Budapeşte'den Metroda müzik MEHMET MESTÇİ Yürüyen merdivenlerden inince bir anda karşımza çıkan rengârenk ekranların yeri akıllıca seçilmiş. Çünkü şehirdeki tüm metro hatlannın kesişip en yoğun insan seline neden olduğu nokta burası. 10. Sayfada BUGÜN DERGİ BUGÜN VE HER PAZAR C U M H U R İ Y E T ' L E Pis Oyun... Anthony Levvis, The New York Tımes ga- zetesinin önde geien liberal yazarianndan bi- ridir. Geçen gün "Irak'la Gizli Suç Ortaklığı" başhğım taşıyan makalesinde şu satırlar il- ginçti: "Başkan Reagan'ın CIA Dırekiörü Casey, 1982 mart ayında Bağdat'a gizli bir ziyaret yapar. Bu ziyaret sonrasında ABO, Saddam Hüseyin'in Irakı'nı terorızmi destekleyen ül- keler listesinden çıkartır. Irak'ın bu kararla duyarlı Amerikan tekndojisini almasına tzin verilir. Oysa Reagan yönetimi, Irak'ın aynı dö- nemde hâlâ terorizmi himaye ettiğini, ona parasal katkıda bulunduğunu ve cinayet araçları sağladığını biliyordu. Irak askeri is- tihbaratının aleti olan birterörist örgüt, dün- yadaki Amerikan, Israıl ve Yahudı hedefle- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Barış Derneği 141. maddenin kalkması sonucu Askeri Yargıtay'daki davanın beraaı, ortadan kaldırma ya da davanın duşurulmesi şeklinde sonuçlanması beklemyor. 4. Sayfada • Oktay Rifat'ın ünlü oyunu Oktay Rıfat'ın 1969'da yazdığı en tamnmış oyunlarından bıri olan 2 perdelik Yağmur Sıktnttsı TV2'de izlenebılecek. 6. Sayfada • Manço Uzakdoğu'da Barış Manço bu hafta 7'den 77'ye programında Uzakdoğu ulkelennden Kore'den sesleniyor. 6. Sayfada • Gangstere yeni kimlik Bir sure once "Çelık Manolyalar"ını ızledığımız yönetmen Ross'un yeni fılmı 6 smemada 7. Sayfada • Stratejik işbirliği ABD ile stratejık ışbırlığı konusunun önumuzdeki haftalarda ele alınacağı bildırildi. 11. Sayfada • Maraş hizmete açılıyor KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 17 yıldır sorun olan Maraş bolgesinin yakında hizmete açılacağım söyledi. 11. Sayfada • Bombalı gece htanbul'da dun gece 6 yere patlayta madde atıldı. Kartal'daki operasyonda 1 polıs öldü. 15. Sayfada • Modanın modası geçmez Modasız bir moda anlayışı var bugun. Artık her yıl her şey var. Kısası uzunu, kapalısı açığı, darı bolu... Arka Sayfada İtalya'da sahte dişçiler Sahte dişçı dıplomaları üreten şebekt 300 ile 600 milyon lıra arasında değişen fiyatlarla 'umversite mezunu' verdi. Arka Sayfada FM UĞUR MUMCU Yiyin Efendiler... Tevfik Fikret'in htihad Terakki yonetiminde duyduğu düş kı- rıklığı ile yazdığı "Hân-ı yağma" şiiri "bu sofractk, efendiler-ki ittikâma muntazır/huzutvnuzdatitriyor-şu milletin hayabdır" diye başlar. Ve devam eder: Şu milletin ki muzdarib şu milletin ki muhtazır/Fakat saktn çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog