Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

27NİSAN1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu MODA Yaralı yüz Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın bayram sonrası yüzünü görenler, saldırıya uğradığını sandılar. Yılmaz'ın sol gözünün yanında ve dudağının hemen aitında yeni kabuk tutmuş yaralar vardı. Yılmaz, bayram tatilini geçirirken küçük torununun, araba aitında kalacağından korkarak hamle yapmış, ancak düşüp "yaralı yüz" olmuştu. Başbakan Yıldınm Akbulut'tan sonra kol, diş kırma, yara bere tçınde dolaşma moda mı oldu? SINEMA 91 Filmler, festivaller, çekim yanlışları Oscar ödüllerı ılk kez bu yıl ucundan da olsa Türkiye'y© dokununca, •sevınç çığlıkları attık Ödüllü filmlerin artık gecikmeden Türkiye sınemalarına gelmesi. ödül törenlerinın televizyondan yayımlanması festivallere ve filmlere ılgıyi arttırıyor. Sinema dunyası 9-20 mayıs günleri arasında da Altın Palmiye heyecanı yaşayacak. Cannes jürısinde Alan Parker, Vangelis, VVhoopi Goldberg gıbi ünlülerte bırlikte görev yapacak olan Roman Polanskı, festıvali 'tehlikelı' buluyor. "Saldırganlık ve düşmanlık o denlı üst boyutlarda ki her an nefret gösterileri yapılabilir Insanların sabahları kan görme ısteği daha az olduğu için, yarışan filmlerin gösterimini erken saatlere aldık." Polanskı, jürıyi önceden uyarıyor: "Bazıları hıçbır sanat değerı taşımasa da Üçüncü Dünya'dan gelen esrarengiz bir filme ödülu dayama nıyetlisi Bız onlardan olmayacağız." Amerıkan sıneması da nasibıni alıyor: "Onlann fılmlerinın çoğu altı yaş grubu içın. Keşke yetişkınleri de eglendırebılecek filmler yapabılseler. Pornolar dışında tabiı..." * • • "Fil Adam" (The Elephant Man), "Mavı Kadife" (Blue Velvet) ve "Vahşi Duygular" (Wtld at Heart) filmlerıyle bizde de çok tanınan Amerikalı yönetmen Davıd Lynch ise yenı bır proje peşinde. Türk TV ızleyıcısının ılgiyle izlediği Lynch ımzalı dizı "İkız Tepeler"in (Twın Peaks) bır metre dokuz santimetre boyundaki kahramanı Mıke Anderson, yönetmenın yeni fılmi "Rennıe Rockef'da başrol oynayacak. Anderson'a göre canlandıracağı karakter, "normal gerçeklığı sınırlı algılayabiien, ancak uçuk gerçeklığı çok lyı kavrayan bıri." * • * Beyaz perdede söylenen 'yalanların1 ' adı kurgu'. Ancak bazı çekım hataları, yalanları ele veriyor Bırkaç ay önce sınemalarımızda oynayan Yıldınm Günleri'nde (Days of Thunder) Tom Cruise sağ gözünde mor bir halka ıle hastaneye girer. Hastaneden çıktığında bu halka sol gözüne geçmiştir. Birkaç sahne sonra da eski yenne, sağ göze döner... "Hayalet" (Ghost) fılmınde ıse Remı Moore'un Whoopi Goldberg'in evınde parasını aradığı sahnede, televızyondaki Arsenio Hall Şov ile "Aşk Bağlantısı" (Love Connection) programı arasında kanal seçimı tartışması vardır. Bu sırada saat 23.00'ü geçmiştir. Amerikan televızyonunun meraklı ızleyıcılerı bu duruma şaşırır. Çünkü her iki programında aynı kanalda yayımlanırken birinin yayın saati 23 30, dığenninki de sabahın 9'udur. "Zor Ölum-2"de (Dıe Hard-2) Bruce VVıllıs VVashıngton D.C.'deki Dulles Havaalam'ndan bır teiefon konuşması yapar. Jetonu attığı teiefon Pacıfic Beli şırketıne aıttır. Şirket film gösterime girdikten kısa süre sonra açıklar: "VVashington'un hıçbır yerınde bıze aıt jetonlu teiefon yoktur." ESKİ ÇAMLAR... INONU HIKAYELERI Işgüzar'la yolsuzluk söyleşisi TBMM'nın kuruluşunun 71. yıldönümü dolayısıyla, düzenlenen resepsıyona bu yıl eski bakanlar da davet edıkü. 12 Eyiül donemınde, yolsuzluk iddiaları ıle yargılanan ve mahkûm olan Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hılmı İşgüzar da resepsıyona katılanlar arasındaydı. TBMM tören salonundakı resepsiyonda, Işgüzar'la ayaküstü ANAP dönemindekı yolsuzluk iddiaları uzerıne konuştuk: —12 Eylul'den sonra Meclıs'e ılk kez mi geliyorsunuz? İşgüzar: Ahmet Kenan Evren'in parlamentoyu kapatmasından sonra ilk kez geliyorum BIRANI Protokol gelişmeleri TBMM Başkanı Kaya Erdem, tören salonunda 23 Nisan kutlamalarını kabul edıyordu. SHP liderı İnönü de Genel Sekreter Hikmet Çetin ve öteki partılilerle kutlama içın sıralarını bekliyordu. Bir ara, DYP'nın eski genel başkanlarından TBMM Başkanvekil Yıldırım Avcı İnönü'nün yanına yaklaştı. Avcı, İnönü ile tokalaştıktan sonra bir anısını anımsattt: "Sayın İnönü hatırlryor musunuz, 12 Eylül'de partıler yeni kurulduğu sıralarda da yıne böyle bir kutlama içın buraya gelmiştık 4 genel başkan bir arada bekliyorduk. O zaman nasıl bır protokol düzenlemesı yapmışlarsa bızı Hayvanları Koruma Cemıyetı'nın yanına vermışlerdı Bunu görünce , tepem attı ve Bu düzeltılmezse bır daha buraya gelmem' dedim kendi kendime." Avcı bır daha aynı durumla karşılaşıp karşılaşmadığını söylemeden uzaklaşırken adının burada yazılmasını istemeyen bır SHP'li yanındakilere son gelişmelere göre açıklama yaptı: "O zaman protokolü düzenleyenler bugünü önceden görmüşler herhalde. Baksanıza ANAP'ta ayılar ve finolar bırbırlerıne girdı" T.C. SUSURLUK ASLtYE CEZA MAHKEMESİ KARAR Esas No: 1989/230 Karar No: 1990/79 C. Savcıhk No: 1989/348 Hâkim: Nazun Ünal 20505 C. Savcısı: A. Tamer Targan 24472 Kâtıp: Selma Demırel 915 Davaa: K.H. Müdatıil: Malıye ve Gümrük Bakanhğı Balıkesir Defterdarhğı'na izafeten Susurluk Mal Müdürlüğü. Vekili: Avukat Tangul Targan, Hazine Vekilı Susurluk. Sanık: tsmail Pakol, Mehmetoğlu Emine'den olma 1956 d. Susur- luk Burhaniye mahallesi nilfusuna kayıth olup halen aynı mahalle Milli Kuvvetler Caddesı'nde otunır, evli 3 çocuklu, okur-yazar, sabıkasız T.C., Islam, büfecilık yapar. Suç: 213 sayılı yasaya muhalefet Suç Tarihi: 7.5.1989-28.7.1989 Karar Tarihi: 21.5.1990 Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında yazılı suçtan cezalan- dınlması içın mahkememızde ıcra kılınan açık yargılama ve inceleme sonunda: GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ: tlçemizde kuruyemış ve Tekel bayüiğiy- le iştigal eden vergi mükellefi sanığın 7.5.1989 ve 28.7.1989 tarihlerin- de sattığı emtialar karşısında ödeme kaydedid cıhaz fişi vermediği, bu hususlann da aynı tarihlerde görevli vergı dairesi memurlannca düzenlenen tutanaklarla teşpit edildiği ve C.Savcüığı'na yapılan ih- bar sonucu, sanık hakkında kaçakçılığa teşebbus suçundan 213 sayı- lı Vergi Usul Kanunu'nun 360. maddesınin tatbıki suretiyle cezalan- dınlması için kamu davası açılmış, yapılan yargılanmasında, beürle- nen tarihlerde başının çok kalabalık oluşu nedeniyle fîş veremediğini beyanla suçunu kabul etmıştir. Yargılama sürecı içınde Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa Bölge Müdürlüğü'ne muzekkere yazılarak suç tarihi itibariyle sanayi kesimındeki asgarı ucret sonılup tespit edılmış ve açıklandığı uzere, sanığın musnet suçu ışlediği dosya münderecatı ile subuta ermekle, aşağıdaki hüküm kunılarak sanığın cezalandınlması yoluna gıdilmistir. HÜKÜM: Yukanda izah olunan hale göre sanığın subuta eren ka- çakçılığa teşebbus suçundan eylemine uyan 213 sayılı yasarun degışik 360 maddesi uyannca takdiren 1 ay hapis cezası ile teczıyesıne, Sanığın sabıkasız oluşu göz önünde tutularak verılen cezadan TCK 59. maddesi uyannca 1/6 oranında indırim yapılması sonucu 25 gün hapis cezası üe teczıyesine, Sanığa verilen hapis cezasının beher gıinu 360 maddeye ek ikinci fıkıa uyannca sanayi kesimındeki asgari ücretın aylık tutannın yansı olan 63 bin TL hesabı ile 1.575.000 TL ağır para cezası ile teczıyesi- ne, 25 gün süre ile ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetine, Masraf sonradan hükümlüden alınmak üzere keyfiyetin gazetede ilanına, Sanığa verilen para cezasının 10 eşıt taksitte sanıktan tahsıüne, tak- sitlerden birinin süresınde ödenmemesi halınde dığer taksıtlennın mu- acceliyet kesbedeceğine, Avukatlık ücretı tanfesi gereğince 100 bin TL maktu ücreti vekale- tin sanıktan alınarak müdahil Hazine"ye venlmesine, Yargılama gıderi 2 bin TL PTT masrafının sanıktan tahsılı ıle Ha- ane"ye irat kaydına, Mütedair verilen karar sanık ve müdahil Hazine vekılınin yuzleri- ne karşı C.Savcısı A. Tamer Targan'ın huzuru ıle ve temyızi kabıl ol- mak üzere usulan okunup tefhim kıhndı. 21.5.1990 Basın: 2441* —Eskiye göre bır değışıklık yar mı? İşgüzar: Zıhntyet bakımından çok şey değışmış. Küllenmış bır ateşım içınde ufleyınce görülen kıvılcımlar gıbı tek tek bazı arkadaşlan görüyorum, yanı parlamentoda. —Siz yolsuziuk iddiaları ile yargılanıp mahkûm olmuştunuz?.. İşgüzar' Bakın bunlar Rusya'yı hıç sevmezler. Ama ben Moskova'da yargılansaydım beraat ederdım. Orada bıle hukuk üstün gelir, bana ceza verilmezdi —Eski Moskova'd&'m», bugünkünde mı? İşgüzar: Eskısinde de beraat ederdım, şımdi de beraat ederdim. —Şimdi yine yolsuzluk iddiaları var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? İşgüzar: O meseleye gelince olay başka, bunlar haklarındakı yolsuzluk iddialarından ötürü yargılansa, Türk Ceza Yasası'nın asgari değıl, azamı hadlerınden ceza görûrler. Hatta yasalarda öngörülen cezalar bıle az gelir Erdal Bey ve çocukları Erdal Bey'in çocukları çok sevdiği bilinır Bu sevgisını 23 Nisan'da açık bır bıçimde gösterdi Partı Meclısı uyelerı ve gazetecilere konuşurken, "Hepinızin bayramını kutluyorum" dedi ve hemen ardından ekledi: "Burada olmayan çocukların da bayramını kutluyorum." Sankı başka stkınttmız yokmuş gıbı kataiarda bir soru: "Özal, Evren'i nasıl öptü?" Mınnetle1 .. * • • Semra Özal: "Turgut Bey'in politikaya girmesi çok iyı oldu..." Sadece ailesi için!.. • • • Devlet Bakanı Cemil Çiçek: "Cumhurbaşkanı Öza/'ın söyledikleri her zaman doğrudur" Salla başı, al maaşı!.. Şinasi Nahit Berker HAYVANLAR İSMAİL GİLGEÇ T.C SUSURLUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARAR ESAS NO: 1989/171 KARAR NO: 1990/89 C. SAVCILIK NO: 1989/255 HÂKİM: Nazım Ünal 20505 C. SAVCISI: Davut Telli 23825 KÂTİP: Selma Demırel 915 • DAVACI: K.H. MÜDAHİL: Mal Müdürlüğü Susurluk VEKİLJ: Avukat Tangül Targan Hazine vekili. Susurluk SANIK: AHMET METİN GULER, Mehmet oğlu, Bedriye'den ol- ma, Susurluk Han Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı yerde oturur. Evli, 3 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, TC Islam. SUÇ: 213 sayılı yasaya muhalefet. SUÇ TARÎHt: 24.6.1990 KARAR TARİHt: 28.5.1990 Yukanda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında yazılı suçtan cezalan- dınlması için mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargıla- ma ve inceleme sonunda: Gereği dusdnuldu: Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ışığında sanığın ilçe merkezınde Garajlar mevkiinde dinlenme tesislen çahştırdığı sırada bir hesap dö- nemi içensinde ayn ayn tarihlerde olmak üzere iki defa fiş duzenle- mediğınin Balıkesir vergi memurlan tarafından tespit edilmesi üzerine durumun defterdarhğa büdınldiği, gerekli teftis raporu düzenlendikten sonra sanığın eyleminın 213 sayüı kanunun 360. maddesıne uygun düş- tüğü, bu nedenle sanık hakkında kamu davasl açılmasımn uygun ola- cağı raütalaası ile birükte Balıkesir Defterdarhğı'nca Susurluk C. SavcılığYna suç duyumsunda bulunulduğu, savcıhkça 11.9.1989 tari- hinde dava açıldığı, müdahil idarenin sanığın suçu ışlediğinden ba- hisle cezalandınlma talebinde bulunduğu, sanık Metin Güler'in de her ne kadar devamlı kasanın başında oturmadığını, işçılerin fîş kes- medigini sö>'lemiş ise de tevüli olan suçu ıkrar ettiği kanaatine varıl- dığından sanık hakkında mahkûmıyet cıhetine gidılmıştir. Huküm: Gerekçesi yukanda izah edildıği üzere, Sanığın subuta eren kaçakçılığa teşebbus suçu nedeniyle eylemine uyan 213 sayılı kanunun değısik 360. maddesi gereğince takdiren 1 ay hapis cezası ile cezalandınlmasma, Sanığın sabıkasız oluşu lehine takdiri tahfıf s«bebi sayılarak veri- len cezanın 1/6 oranında indinm yapılması sonucu 25 gun hapis ce- zası ile teczıyesine, 25 gün süre ile meslek, sanat ve ticaret icrasından mahrumiyetine, 647 sayılı kanunun 4. maddesi tatbıki neticesi 213 SK'nın 360. mad- desine ek 2. fıkra uyannca hapis cezasının beher günu sanayi kesi- mindeki asgari ucretin bir aylık tutannın yansı olan 63.000 TL hesabı ile paraya çevrilmesi sonucu hapis cezasından mütevellit 1.575.000 TL ağır para cezası ile teczıyesine; Masraf sonradan hükümlüden alınmak üzere keyflyetinin gazete ve mutat vasıtalar ile ilanına, Sanığa verilen para cezasının 10 eşit taksitte sanıktan tahsiline, tak- sitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde diğer taksitlenn mu- acceliyet kespedeceğine, Avukatlık asgari ücret tanfesi gereğınce tespit olunan 100.000 TL ücretı vekâletin sanıktan alınarak müdahile verilmesine, Yargılama gıden olan 1235 TL posta gıderının sanıktan tahsili ile Hazıne'ye ırat kaydına mütedair verilen karar müdahil vekihnin yü- züne karşı sanığın yokluğunda C. Savcısı Davut Telh'nın huzunı ile talebe uygun ve temyizı kabıl olmak uzere açıkça okunup usulen tef- him kıhndı 28.5.1990 Basın: 24416 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK . . . . TAMâıl \ miHfe/ık/erı ıKHdardan dftteM / 4FTK 2&*.<>MV- PİKNİK PİYALE MADRA SfLfVDR MUSUN, BENİAA TAV£ANI KOKlUSAÖLiyOC. HIZLI GAZETECİ \ECDET ŞEN ASLtUPA ALPAMMAK AEASIMRAICI 5INIR04 /MUYüZ ?.. ^ - ^ » ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl GARFIELD ğ €^\ J?M PAVTÎ3 H H jm DAVIS m VA\ %&* o 0 S TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAIS 27 Nisan ROMA İMPARATORLUĞU TARİUİ.. D£ 8UGUM, u*JLU INGILIZ TAKJHÇlSl £DU/A8O GI88ON POS MUŞTU.ZEMGlM BlR AttENtN ÇOCUĞU OLA/V GıBSON(jS(gtfi/),~ SAĞL/Ğf Y£ GOGDĞ OĞ&£MrO£M HOŞLAA/MAMAS SD NtrL£ PUZEML/ OKULA G/0£A4£MffT7 /C£ DIN KOMULAIS/ND4 £P£YC£ 1763'TE,FSAMSA'rA H4P77ĞI YOLCULUK StNPA, "AYP/MLANMA ÇAĞl'MlN ÜMUJİ-EB.IY- L£ TANIŞMtŞjA&OfNPAM /TAi.y* Ğ U2E&NE ç . /A/SİLT£ge'YE OÖN0ÛK- 72VV SOMGA, 6 C/LTLIK UMM YAP/T7 * Ğ NU YAZM/ŞT7. 6t88OM 'UN T.C. LAPSEKİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ İLAN Esas No: 1989/103 Karar No: 1991/32 Sanık: Zafer Ulaş, Mehmet Naci kın, 1939 D.lu, PTT üstü Saray Apt. D. 52, Merter-Bakırköy Suç: Hırsızlık, hakaret Suç tarihi: 7.9.1989 Sanık Zafer Ulaş hakkında mahkememizde yapılan yargılama so- nunda sanığın hırsızlık suçundan beraatıne, hakaret suçundan hak- kında açılan davanın duşurülmesıne daır karar sanığın adrev.nın meçhul olması nedeniyle tebliğ edılemedığınden kararın ılan laı hın den 7 gun sonra sanığa tebliğ edılmış sayılacağı ilan olunur Basın: 24395 T.G FATİH 3. ASLtYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 990/879 Karar No: 991/133 Hâkım: M.Fendun Celayiroğlu 14862 Y.Iş.Müd.: Ali Orta Sanık: AHMET KAYA BAYO. Mustafa Zihni ve Ikbal'den olma 1955 D.lu tst. Fatih, Beyceğız nufusunda kayıtlı olup, tst. Fatih, Nı- sanca Cad. Ispanakçı Sok. No: 7'dc mukım. Yukanda açık kimliğı >-azıh sanık hakkında mahkememızm 4.3.1991 tarihi 990/879 Es 991/133 karar sayılı ılamı ile Vergi Usul Kanununa muhalefet suçu sabit göruldüğünrten 213 S.K. 360. maddesi gereğin- ce 3 ay hapis ve aynı madde uyannca 3 ay müddetle ticaret sanat ve meslek icrasından mahrumıvetine daır cezalannın 647/6. maddesi ge- reğince crtelenmesıne ka r ar venlmıştır. Ilan olunur. 4.4.991 Basın. 24410
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog