Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 27NÎSAN1991 Sinema • Tîyatro • Göstori " SenaryoveYönetim Fehmı YAŞAR 146 97 38 • 132 64 26 GENCO ERKAL - ŞERİF SEZER - DENİZ GÖKÇER YALNIZ BİR HAFTA İCİN 1991 En İyi Yabancı Film" O S C A R ' I Yönetmen: XAVIER KOLLER UMUD'A YOLCULUKANNELER BABALAR GENCLER COCUKLAR Bu filmde gozyaslarınızı tufmayın . Bu film hepimıze IBRET olsun... B c M î M a T ^ 1 PENTA FİLM CATPICS A CONDOR Features I0IL A8LA ÇOCUK TimRÛSU FITAŞ 14» 01 . . Ankara DSM 122* •* I I hntirSEMAlUtl OOı KaaUoy MOOA 137 01 2t Kaakkay K5M 34* O» «3 ÇEKİRGE y BİR SIÇRAR "SON OYUNLAR" C«vr« Tıy dl Ctesi 10.30 ve I3 3O565 52 63 SıUrıyt Kı4ıa*y TıvftkMHtaT Saton 33» 21 03 Pııar- 13.90 1991 Uluslararası Istanbul Film Festivali » EN İYİ FİLM > EN İYİ YOHETMEN ve »ULUSLARARASI ELEŞTİRMENLER ODULU [FİBRESCİ) Beyoğlu BEYOGLU (151 32 40] 12 00-14 15-16 30-19 00 2115 < YILIN EN İYİ 10 FİLMİNDEN BİRİ ıme Magazine - L.A. Times - New York Post R o 111 n g S t o n t 1991 En lyi Makyaı Otcar Adayı" Erkek, masumiyeti kadın, güzelliği simgeliyordu. "ÖLÜ OZANLAR DERNEĞl'NİN YÖNETMENİNDEN GERARD DEPARDIEU ANME M.cD0WELL U n c e evlendıler sonra tanışnlar. Sonunda bırbırienne MAKAS ELLER EDVVARO SCISSORHANDS JOHNNY DEEP VVINONA RYDER DIANNE WIEST lYonetmen TIM BURTON 3 MAYIS7A İSTANBUL FİLM FESTIVALINDE EN ÇOK DIKKAT ÇEKEN FİLM BAĞLA BENİ YÖN: PEDRO ALMODOVAR Vlctoria Abril • Antonia Banderas Horb.y« AS (147*3 1S| 1 00 1300 15 00 17 15 19 30 21 45 Ç«mbrlıt<M ŞAFA K (516 26 60) •YEŞtLKAltr GREENCARDf * 1991ALTIN KÛRE ÖDÜLÜ' S = EN IYIFHM • EN IYIAKIÖR ö * * "Öıd Bır Kadnfı bq>endınızse *GreCTiCanfı mutblugorun1 Anfcara AJCUN Imvr IZHtf! A d M MCTHO (144 M a*) 12 00-14 15 16JO 18 45-21 15 |U««112) 12 00 14 15 18» 11 45 2 15 IS11SİI) 1100 13 X 16 00 18 30 21 X (1277t5t) 12 1S-14 30 1645-1900 21 15 (2142(1) 12 15-K 30 16 45-19 00 2' 15 1144 M«| 12 00 14 15 6 45 19OO2115 STCVEMAKnN boOangsta "MY BLUE HEAVEV B«yo4>u FITAS (149 01 M)n2 00 14 15 1630 18 45-21 15 Sfel NOVA BARAN (140 35 S«|n2 0O 14 30 1700-1930 21 45 Kadıfcftr YHDIZ (348 51 24^11 15-13 15 15 15-17 15-'9 15 2' 30 ÇI«»SJ>FAK (51626»)H00 1330 1600-1930-2100 A.nkaraB*TI (118 13 231 2 15-U 30 16 45 1900 21 * (14 3a 021 12 00 14 15-16.45-1900 2115 B A K I A K Ö Y B E L E D I Y F T İ Y A T R O L A R I A NAŞİT KULT MERK [ y E M E T BAYDUR YANGIN YERİNDE ORKİDELER Yon CAN GURZAP Salı (an ftn.UnU ttti 2IL30 CJnl-razar 15.00 I A2İZ NESİN SAHNES) | AZtZ NESİN DEMOKRASt GEMİSİ Yonetcn AHMET GÜLHAN 23-24-2S-2577 21 H 30 ahan I A Novl Kutl Merk 572 64 39 J Golleno Damsmo 559 »5 40 £ Azıı Nesm Sohoesı 502 OB 53 (^ Bizim Tiyatro Ooslar Tryatrosu Satoou IKJI Tunel 144 81 37 145 24 90 Ca» 1530 Pz 1530 "SON OYUNLAR" SUiKAST TEVFİKGELENBE TİYATROSU 33e 21 03 Yılın ton komedi ziysfıtt SEVDAK o m e d ı 3Perde SALATASI vazan Jean oe Letraz Yön Tevf* Gelenöe taaMı Tananl MaMyta S O N 3 O Ü N 336 21 O3 I s! ı k l a l Cad No I 4 0 T t l 15) 186 5 66 T U R N E N E D E N I Y L E S O N O Y U N L A R , Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ IDIK KABUĞU Cumartesı 15 30 ve 18 30 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Perçembe - Cuma 21 00 UJIMI Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLERÇarşamba 21 00 Ferhan Şensoy un KAHRAMAN BAKKAL IPERMARKETE KARSIIPazar1S30- 18 30 BEYOGLU KUÇUK SAHNE 1 44 43 27 143 64 1; Ferhan Şensoy un İSTANBUL U SAT1Y0RUMMunır Ozkul - Erol Gunaydın ~ ' Sah 21 00 N Ö B E T Ç İ T İ Y A T R O Raymond Oueneau/Arzu Bıgat Barıl ÖNÜ İÜKLENMEMİŞ TRAMVAY Çarf 21 00 - Pazar 15 30 STEVEN SEAGAL "SAF DİNAMİT" Holiywood Reporter Bir EMIR KUSTURICA Filmi ZAJSdANI Bokırkoy KARYA (542 11 72H20C150C1800 21 00 AHMEL) ARIF RAHMİ SALTUK İ S T A N B U L K O N S E R İ 4Mayıs 1991 • 21 00 Taksım Açıkhava Tiyatrosu İŞTE ŞIIR, İŞTETÛRKÜOûnya Sineması 1493361 VlAtorama 151 28&8-360 90 90 Açıkhava Tıystrosu 148 26 53 Toplj B M Sarçı 513 73 69 (147 6947) 1100 3 00-15 00-17 00 19 15 21 30 (516 26 60) 11 00 1300 1500-1700-1900 J1 15 LESLIE NIELSEN • LINDA BLAIR Yön: BOB LOGAN B«yo4lu SlNEPOf (143 70 71) 12 00 14 15-16 30-18 45-21 00 K M SALONU Isttçre Konjederas\onunuıı 700 )ıl kutlamaları çenetesınde Isrtçre nın Turkıye Buvukelçısı hıma)esınde "FES7TVAL STRINGS LUCERNE" Topluluğu Şef: Rudolj Baumgartııer 5 Mayıs Pazar - 6 Ma>'is Pazartesı Saat 19 00 ALBKHSTRO BKHU021RT JE\K) MSDEUITh w£V}£LsmmmrH0w> U\AWI PIPCEU. HAW\ SCHOECK ABB-Hochspannungstochnik, Zurich-OeHilcon ABB-Kraftwerke AG , Birr/AG Bectrovvott Ingânıeurs-ConKils S.A., Zurich Sulzer-EschoçAVy»$ AG., Zurich Katiahnyla *BH»Her tatış» sunutmuştur. Grup Indiriml yapılır. 1991 ENİYİ FİLM OSCAR I 12 DALDA AOAY DALDA OSCAR ÖDÜLÜ EN IYI FİLM • EN İVI YONETMEN • EN IYI UYARLAMA SENMYO EN iri KURGU • f NIW GOmJNTU • EN M OZGUH MUZIK • EN IYI SES • 3 0A10A 1 « l ALIINKUKE ODUIU l « l »HtllN GUMMJS AYI OOUIU K t \ l \ C'OSTNKR B*yo9lu DUNYA (149 93 61) •teyogiu LALE (149 25 24) Kadık&r KAOIK0Y(337 74 00) Kadcköy OCAK (336 37 71) ıkırkSy BENK (572 18 63) 11 00 14 15 1730 21 00 11 30 14 45-1800 21 30 1100-14 30-18 00 21 15 1 30 15 00-18 30 21 45 11 00-14 15 1730-21 00 «ntoıı KIZ1LIRMAK • İMrtr Ç1HAH • U n * K0WAK 5. HAFTA TOM STEVE TED SELLECK GUTTENBERG DANSON Üç Adam ve bir Küçî'icf Three Men ond a Lıtrfe Lody" Bir babamn uf (ocugu otoM». Ama bir (ocugun ûf babotı?!- htarWr«AS 4 HAFTA (147*9 19) 12 00 14 15-16 30-1» 45-21 » r (SM00M) 11 00-14 00-1630-1900-21 30 Mnta*nWf (MVfHOİ(S7S 45 M) 1100 13 00 1500-1700-1915-2115 Ankara GOLBASI (22t 37 M) 12 15-14 30 1645-1900-21 15 KartfatalURŞIYAKAÜISOa*) 12 15-14 30 1645-1900-2115 Yenı repertuarları ıle M O D E R N D A N C E C O M P A N Y SEZONUN SON TEMSİLİ 29 Nısan 21 00 IST Devlet Tiyatrosu TAKSIM SAHNES! Biletler Taksım Sahnesi vakkorama raksim ve Vakkorama Suadiye de Satılmjktactır \M4Alt\l.lHLili TllıiTllOSIJ|Habcrin Varnıı A "^ICOŞKUN' ( L E R "™V İS sOSTRNCı ÜST İOSTANCI IUNAPAKK r.n, ZEKI GOKER PtR SUbTAN ABDAb SEZONUN SON OYUNU 27 Nıson C tesı 15 30 ve 18 30 da 28 Nısan Pozar 15 30 ve 21 00 de Beyoğlu KARACA T.yatro do 143 17 63 Hovo muHo/efcfınden dolay Ac W»ovo 7 yotrosü gosJ«r T Kamca T ^froyo oJınmifr r 4/5 MAYIS Saat: 16.00 ve 21.00 HlQH«-4nDSTANCI GOSTERİ MERKEZI pröjTrrüTTilo BIZMELEK DEGHIZO K M DereboyuCad. 110 Ortakoy 158 69 87 13 OO-1S 3O-1 B.OO-2O 3O * ACILDI IOHS Somu» jr>M) m 20 19 ÇOCUK TİYATROLARI ŞENLIĞI (22-28 NISAN 91) KDNSFJ1SAİDM1 MOZART'IN ÖLÜMÜNÜN 200ÜNCÜ YIU NEDENIYLE MOZART KONSERLERİ "BRODSKY STRING QUARTET" YAYU ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ ve RUŞEN GÜNEŞ - VnoLı HÜSEYİN COŞKUN Kornn BÜLENT CİVELEK Kknnel 29 Nısan 1991 Pazartesı Saat 1900 MOZAJtT Vıyob Ikilısı Kornolu Bc^lı MUzıklı Şatj Vıvolalı Beşlı Du majOr 30 Sısan 1991 Salı Saat 19 00 MOZART Yıvola Ikıluı Klannetlı Beşlı \ivolalı Be$lı Sol mınör • IndlrimH grup satiflan yapıldığından yerferlmlz sınırbdır. POLİSI ÇocuMar.. ona yapmadiğınaı •Unen n>Y 22 13 13) BEEBOK 8U KE2 Dt ÇOCUK SINEMASE^ERLEH İÇİN SUHPRİ2LER HAZIBLADI FllMI DACITIMND/I FİDfl Flffl149 50 33 Sinema . Tiyatro | Gesteri 1 | Duyurularııııı 146 97 38 132 64 26 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Mıaik Tıımır Se(çuk mtmım talırmkı BUOALA VtMan EH«M Ccznr Cmırtn Oyı MeMttt Uyıriıyın SiRMm 6rıy 5 Mıyıs NKıhı Vız BALLAR BAUNI BULDUM •Kik FVİİBİ llapir L«TY Seltan Sert SnnaİMc DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Çemı «m Hılaan Danıan Mıcık Sajpftın Ssndtıam 30»n«ı Willıwı Gıtıtom SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Cnırtn Swg< Snilı Z7ZB W»aw 4.5 »<r» »nlKi Ctlmv HAPŞIRIK Uyarlayııı H d ı u l Frıyn TSnel» Oıriı Hırns Çevlrın lalcEren 2124.ZS.mZ7 28 Nısan Jarana Kilty SEVGİLJ SOYTAM rtnelan Kınal TIM vtvırnı TH«1 mlnın 30 «IIHI I 13 4.5 Mıyu tlı Tar»un MASAL BAHÇESİ ICactık Oymu 11001 2124 25.28 Nmn 5 « l y * Kreıti Cunılı AHMETLERİM Y«ıtfm K n ı Ipk 24^5 28 W»an ko»ı»Tıiıvm 5 akt,aRia S^aoiy* 360 90 90 Gi * DB fn>« Burosu S&4 « 6O 153 O» T l M Mfel* lM*klİM 14S S3 Yıtdtı Sarayı Tyairosu Barbaros YokU>u Y dız Saray çmdedır TnTHrt DZAKMAN SON HAFTA Hınrik İ8SEM— w~ SON nAr<" RIIII» iBotn ., RESİMLİ HORTLAKLAR § OSMANLI ı*".*&r TARİHİ MntHiı (atia IPEKKAT» (23-24-2&26I Malkal Kamtfi) rtnttn: Erjın 0B8EY (2*24-2S-2»27 2* Laıgı PHAMKLLO INSAN.HAYVAN ve ERDEM Turttai Sarrı TUMZ rtn ZıM KUCÜIKN|Z3'24-2S-2t'27 281 SON HAFTA «ecatl CUHALI BİR SABAH GÜLEREK UYANfitlen EnBifl GüflMENranden [27 2» SabaMDn Kadrrt »K8AL İ Dn Kadrt 8AL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yinalan latar SABUNCU (ftttı 2030/PnCumı 15-001 NailSIMM H^FTA TllrilÇBİ CftlJI BUYÛKUrKU Ykıalaıı Enfln ÜLUDAC I2J24-JS-26-27 28» BlirriiRlMlZ TİYATRO GIŞELERİNİN DIŞ1NDA, KADIKOY HALDUN TANER MERKEZı VAKKORAMA TAKSİM »• SUAOlrE lli APS MA6AZASINDA SAT1LMAKTADIR- 3»UN GUN »e SAATIERI Sal 2030-Çor 1500 20JO'Per Cumo 20 30 Ctea 15 00 20 30'Pozor 1500 1830 ttMAlRESITREY KDNSER SALONU 28 Nisan Pazar Saat 16.00 HÜLYA ARDIÇ Piyano Resitali BEETHOVEN Tema F0g ve 15 Çrtıtleme tEroıca Çeşttlemeiert) op 35 Mı bemol majör ADNAN SAYGUN Sonatmo op 15 SCHUMANN Kamoıal op9 4 Mayıs Cumartesı Saat 19.00 ŞEFİKA KUTLUER Fiat AHMET KANNECİ Gitar SATIE Gymnopedıe no l Gnouenne no.1 SCHEIDLER Sonat Re majör CIMAROSA tkı Sonat GREENSLEElES $arkusı Oıenne çe$ıtlemeler DEMILLAC SuUe Uedıevalt" PAGANINI Sonata Concertata IBERT Entracte Grup Indiriml fmpjır Konser Salonu 148 53 32-Ga lerıa Oan şma Bijrosu 559 95 60 Vakkorana *aKs m 15' 15 "1 Vakkofana Suad ,e 360 90 90 İstanbul devlet opera ve balesi aTATÜRKKOLTÜRMERKEZİ'NDE ANTONİUS VE ELEOPATRA talt 2 atraı Karaaşrafı vı SaMaya Rayııt VtMrl Pam Ortaam (rt: Elt*« l a m * MASKELt BALO afanj Ortcslrı Ş«(î S »«ın Gaıtay 30 Nlm. aOTda Hûayı Ban 6aw| 4 Maııa. \S.Xiı •k 11 Pvgılaıl HJUHMOLAN HtZMETÇt InHrnazn 2 tmm HCıınaraıı ORKESTRA ŞEFİ Mrnczn 2 takna Ortmııîili Sarılıryıl«ıo Saknaya Kayıa tyHnı tarın . 27 NKan 2O.arM |C*mal Bıpi Day K.ntr Satonul • KONSER • Ma tösi Knraaajıll Smtl KASAPDGLU ZIYARETÇİ Kırtojılll HilJıın 4l)lCM DINO ILE CEREN l v u : OzSalKADIN Kjftogrıl: Hıi Sertjn 26 Nıun aı arm 3 Mıyıı 2aw fc 2. Çocıık Şenliği 23 »ua 1500 (rat Uk» » tan» B ta 1İ00 SlarlK (& [CaeM tfiml » «ıu« 1in CM>> t k ı w «anıa C i v l CamaieMln KurogaJlu fttnarl Jan Stlıy lolyanoi 29 NitM Hûffdl 1081 TIy<roıu Kdt) V Tıml rill»ı Maılml H KIM ISOP attlrtK b I(M* IrMI 24 »ını IİM Oe* Uhli »• bran I B4*tl*r l*msıld*fi ıkı htrfta onc* A.K M gi|elannd«, Suadiy* TakiHii Vakkof-oma, Pangottı Gtnçlar Mağcızakınnda v* Galvno-Atakoy doratma burotuncia latiso qlunaktodır Gı>* Itk 151 10 23/1S1 56 00 (7 hatl 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog