Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 27NİSAN1991 07.00Açılış-Aciköğretim (Akışiçerisinde08.00, 09.00 ve 10.00'da haber bûltenleri yer alacak.) fO.05 Çizgi Film 11.05 Palet (11 .OO'de haber bülteni yayımlanacak.) 12.00 Haberler 12.05 DİZİ : Sevimlİ Kanguru Havvanlar üzerinde bir çalışma yapacak olan Dr. Steinerr, Matt Hamond'ı öfkelendirir. 12.30 Start (13.00'te haber bülteni yayımlanacak). 13.10 Dizi: Şllt ve Gol Ginette ve Maroussia. evde Pierre için bir parti düzenlemışlerdir. Ancak bu partiye Denis katılmaz. 14.10 Beigesel: Nippon 15.10 Haberier 15.15 Hafta Sonu (Akışiçerisinde 16.00 ve 17.00dehaber bûltenleri yayımlanacak). 17.15 Gençliğin Dünyası 18.00 Haberler ~~ 18.05 Tarihte Bu Hafta 24 Nisan I877'de Osmanlı Rus savaşmın başlaması konu ediliyor. 18.20 Dizi: Guldenburglar'ın Mirası Christine Brezilya'da Frederice Torreo ile konuşur. ama olumlu bir sonuç alamaz. 19.10 Altin Ylllar Opera sanatcısı Belkıs Aran konuk oluyor. 19.30 Türk Silahlı Kuvvetler Saati 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Cumartesi Cumartesi 22.05 TV'de Türk Sineması: Av Zamanı (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 23.00'te haber bülteni yayımlanacak. 23.50 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası 00.10 Haberler 00.25 Dizi: Son of The Morning Star Kızılderililerin ellerindeki toprağı almak için beyaziar yeni bir yöntem bulmuşlardır. (Akış içerisinde 01.00'de haber bülteni yayımlanacak) 01.35 Caz 02.00 Haberler 02.05 TV'de Sinema: Yarılı Yüz Brian De Palma'mn yönetip Al Pacino ve Mihelle Pfeifer'ın başrol oynadıkları, geçen salı günû ekrana gelen film tekrar yayımlanıyor.(Akış içerisinde 03.00'ıe haber bülteni yayımlanacak) 04.40 TV'de Sinema: Benim Çocuklanm Bugün köşesinde ( Akış içerisinde 05.00 ve 06.00da haber bûltenleri yayımlanacak) 06.20 Toplu Müzik Programı 07.00 Haberler 08.00 Lisans Tamamlama Programları. 14.58Açı)ış-MarcoveAnnesi Marco ucakta uyamr. Gece Anna tarafından yatıştınlmış ve karnı acıkmıştır. HavaalanındaAnna'yı bekler. 15.25 Çizgi Film: Polis Akademisi 15.50 Tatil Sineması: Geriye Dönmek İçin 17.30 Son 7 Gün Türkive 18.00 Beigesel: Dünyayı Dolaşıyoruz Güvercin yanşlan ve Sibirya'dakı Bavkal Gölü'nün tarihı ve turistik deeerleri anlalılıyor. 18.50 Geçmiş Zaman Olur ki Cantekin - Zafer ikilisinin yer aldığı programda şu parçalar var: Let ıt Be Me. Drea Lover, Can'ta Help Falling In Love With You. That Naughly Lady Of Shady Lane. 19.00 Haberler 19.15 DİZİ: Adalet Beynindeki bir rahatsızlık dolayısıyla ölüme rnahkûm olan hastasına onun isteğıyle ilaç verip öldüren dokior cinayetten yargılanmaktadır. 20.00 Dünya Listelerinden (Bugün köşesinde) 20.30 Bizim tnsanlanmız 21.05 Müziğimizde Kadın Programın konuğu lstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Müdiresi Oya Sünder. 21.30 Konuların lçinden 22.00 Haberler ve tngilizce Haberier 22.30 Portreler (Bugûn köşesinde) 19.59 Açılış - Dizi: Kökler Simon yoksul ve eğitimsiz zencileri devlet yardımı konusunda bılgılendırmeye çalışır. 20.50 Dünya Sinemalarından: Sakindi Oranın Şafakları (Ayrıntılı bilgi yandaki sütunlarda) 23.27 Video Müzik Türkiye-Kapanış (Bugün köşesinde) 16.15 Açılış-Lisans Tamamlama Dersleri 18.15 Geoçlik Konserleri 18.35 DİZİ: Batman Cezaevinden yeniçıkan soyguncu Penguen garip işjerçevirmektedir. 19.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.45 Beigesel: BİIİm ve Enerji Enerji nedir? Nasıl elde edilir? özellikleri ve aktanlması. 20.10 Yanşma: Bir Kelime Bir Işlem 20.40 Pop Saati 21.10MicroAtWork 21.25 Gençliğin Dünyası Tekrar program 22.10 MÜZİkhol (Bugün köşesinde) 22.55 Dizi: 21 Sokak-Kapanış 17.58 Açılış -TRT Çocuk Korosu ve Halk Oyunlan 18.30 Gençlik 19.00 Haberler 19.15 Dizi: Perihan Abla 20.00 Konuların İçinden 20.25 TV'de Türk Sineması: Sevgi Çıkmazı Filmde Kadir tnanır ve Harika Avcı başrol oynuyorlar. 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Dizi: Fosforlu Cevriye 23.30 Bir Başka Gece Tekrar program. 01.10 Bizimkiler - Kapanış 10.00 Açılış- Haberler 10.05 Çizgi Fijm: Küçfik Canavarlar 10.30 Sİyah Yele Biratın maceralan. 11.00 Sinema: Anma Günü (Bugün köşesinde) 12.45 Moda Magazin 13.45 Big Break 14.45 Sinema: X, Y ve Z (Bugün köşesinde) 17.00 Haberier 17.05 SuSporlan 17.30 Youngstar Galaxy Müzik programı. 18.00 Marlboro Motorsporları Dünyası 18.55 Dizi: A Takımı 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Genç Politikacı 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi (Bugün köşesinde) 22.05 BİZ Her Şeve Karşiyiz Ahmet Uğurlu'nun hazırladığı güldürü programı. (fiugün köşesinde) 22.35 Haberler 22.40 Polisiye Dizi: Simon ve Simon 23.40 Sinema: Şüpheli ölüm (Bugün köşesinde) 01.10 Haberier - Kapanış 7T/AÇIKÖĞRETİiyrDEYARIN 07.05 Dördüncü sınıf dersleri: Kalkınma (Kaynakların projeler arası dağılımı). Maliye politikası (Kamu gelirleri ve iktisadi gelişme). Vergi uygulamaları (Emlak vergisi ve vesaret ve intikai vergisi). Muhasebe denetimi (Mali analiz). Atatürk ilkeleri ve nikilap larihi (A la türk 'ün dış politikası). TV 3 StNEMA SAKİNDİ ORANIN ŞAFAKLARI 20.50 Savaşın şîîrsel anlatıım 1970'li yülann çoksalan bir romanından alınan bu ilgi cekici Sovyet filmi iUkemizde de gösterilmis ve ilgi toplamıştı. Sakindi Oranın Şafakları / Yönetmen: Stanislav Rostotsky / Oyuncular: Andrey Martinov, Irina Dolganova, Elena Dropenko Irina Shevchuk, Olga Ostrumova, Yekaterina Markova / Bir Sovexport (Rus) filmi. Ikinci Dünya Savaşı'mn küçük, ama gerçek bir olayı. Bir subayın yönetimin- dekj 5 kadın askerden oluşan bir küçük birliğin, bir adacıktaki Alman birliğinin işini engellemeye çaJışması... 1970'li yıllann çok-satan bir romanın- dan alınan bu ilgi çekici Sovyet filmi, 1977 mevsiminde ülkemizde de gösteri- lerek büyük ilgi toplamıştı. Kadın kah- ramanlann savaştaki direnisi, dayanışı ve çabası, Amerikan sinemasının hareketli- bereketli, gürültülü ve küfürlü savaş filmlerinden farklı bir atmosfer içinde anlatılmış. Filmin şiirsel görüntüleri, ya- pıma çoğu zaman savaşın dehşetini aşa- rak egemen olan tipik bir Slav lirizmi- nin de yansımasını oluşturuyor. Kadın oyuncular, birbirinden ilginç perfor- manslar veriyorlar. Sinemaseverlerin il- gisine layık, değişik ve düzeyli bir Sov- yet sineması örneği... TV1 TÜRK SİNEMASI: AV ZAMANI 22.05 Bir yazann iç hesaplaşmasıAv Zamanı / Yönetmen: Erden Kıral / Senaryo: Ferit Edgü / Görüntü yönetmeni: Kenan Ormaniar / Müzik: Sarper özsan / Oyuncular: Aytaç Arman, Zihni Küçümen, Şerif Sezer, Nuvit Özdoğru, Dilaver Uyanık / Yapımcı: Kadri Yurdatap / 1987 yapımı TV Senisi — önemli bir döneme, 12 Eylül 1980 ön- cesi anarşi ve terör dönemine kı- sıtlı da olsa değinen Erden Kı- ral'ın "Av Zamanı" filmi TV ek- ranında. 12 Eylül'ün neden ve sorunlannı, insan üzerinde ya- rattığı yıkıntıyı, terörün saçtığı korkuyu, ideolojik düşmanlık- ları, bir yazann terörden kaçış öyküsu içinde anlatan "Av Za- mam"nın sinema seyircisine TV'den uzanışı, şaşırtıcı ve de sevindirici bir olay. TRT bu se- çimi rastgele değil de bilinçli ola- rak yaptıysa kutlamak gerek. Sayılan çok az olan düzeyli filmlerimizin TV ekranına ulas- ması öylesine ender bir olay ki, böyle bir gösteri bile çok olum- lu bir gelişme sayılmah. Son dönem sinemamızın önemli yönetmenlerinden Erden Kıral, "Kanal", "Berekelli Top- raklar Üzerinde", "Hakkâri'de Bir Mevsim", 'Ayna", "Dilan" gibi kırsal kesimi işleyen yapıt- larının arasına 1987 vılında kat- tığı "Av Zamanı" ile çalışmala- rını bu kez siyasal örgülü kent ortamına kaydırıyor. Politik olayların ve terörün bir fon ola- rak kullanıldığı filmde anarşi- den kaçarak sakin bir adaya sı- ğınan genç bir yazann kendisiyle iç hesaplaşması, bir çocukluk arkadaşı, yaşlı bir balıkçı dostu ve hizmetini gören dul bir kadın aracılığıyla yaşama dönüp, yeni- den yazmaya yönelirken teröre kurban gidişinin öyküsu artla- tılıyor. 12 Eylül filmi olmasına karşın "Av Zamanı"nda terörün kendisi yok. Sadece insanlar üzerindeki ideolojik yansımala- rı, sıkıntısı, baskısı, korkusu, yı- kıntıları var. Dehşet, bunalım, panik ve çaresizlik içindeki bir insanın yaşadığı olaylar, sığındı- ğı adada duygusal bir burukluk içinde anlatılmış ŞERİF SEZER — Son dönem sinemamızın önemli yönetmenlerin den Erden Kıral'ın "Ay Zamanı" filminde başlıca rolleri Şerif Sezer (iistte) ve Aytaç Arman paylaşıyor. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılıs, program. 05.00 Ha berler. 05.05 Türküler ve oyun havalan. 05-30 Beraber ve solo sarkılar. 06.00 Deniz hava ra- poru. 06.05 Bölgesel yayın. 06.30 Günaydın. 07J0 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası ya- ruı. İ0M Haberler. 10.05 Türkçe sûziü hafif mü- Zİk.10.25 TUrküler.10.40 Bir şiirin hıkâyesi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta sonu. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın vereklamlar.15.00 Haberler. 15.05 Hafif mü- zik. 15.20 Solistler geçidi. 15.45 Türk halk çaJ- gılanndan ezgiler. 16.00 Haberler. 16.05 Türk- çe sözlü hafif cmlrik. 16J0 Türküler geçidi. 17*) Haberler. 17.05 Okuldan iş hayauna. 17.25 Di- lek kutusu. 18.25 Bölgesel yayın. 18.55 Reklam- lar. 19.00 Haberler.19J0 Çeşiüi müzik. 20.00 Be- raber ve solo sarkılar. 20.25 Türkce sözlü hafif müzik. 20.44 Türk halk müziji sanatçılanmız. 21.00 Haberler. 21.05 Hafif müzik. 21.20 Şarkı- lar. 21.40 Türküler. 22.00 Mercek. 23.00 Haber- ler. 23.15 Cumartesiden pazara (1). 09^5 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayıru. R A D Y O 2 07.00 Afihş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07M Haberler. 07^40 Türküler ve oyun havalan. OS.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo sarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Iki solistten türküler. 09J5 Çeşitli müzik. 10.00 Küitürümüz, dilimiz, tarihimiz. 10J0 Bizden sesler. 11.00 Haberler. 11.05 Genç- lerle baş basa. 12.00 Sarkılar. 12.20 Yüce ilke- ler. 12.40 Bağlama grubundan türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Gecmişten günumüze çalgılarımu. 13.45 Çocuk korolan. 14.00 Sanat dergisi 14J0 Hafif müziğimizde admılar. 15.00 Haberler. 15.05 Münir Nurettin Selçuk'un ölüm yıldönümü özel programı. 15J5 Hafif müzik. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Türk mü- ziği özel programı. 16.30 Fransa'dan müzik. 17.00 Haberler. 17.05 Kadınlar topluluğundan şarkı- lar. 17J0 Erkeklo- topluluğundan türküler. 18.00 Konuların içinden. 18J0 Türkçe sözlü hafif mü- zik. 18.45 Türküler. 19.00 Haberler. 19.30 So- listlerden birer şarkı. 20.00 Müzik dünyasından. 20.45 Türkçe sözlü hafif müzik. 21.00 Radyo ti- yatrosu. 22.00 Türkülerden bir demet. 22J0 Şar- kılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Ha- berler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafif müzik. 2355 Genç solistler. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.08 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Minyatür müzik. 10.00 New Age dünyasından. 11.00 Şimdi müzik vak- tidir. 12.00 Haberler. 12.15 Müzik şöleni. 13.00 Müzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Mü- zik mozaik. 15.00Yorurnculanmiz.15J0 Armo- ni. 16.00 Müzik evreni. 17J» Haberler. 17.15 Gö- ninüm. 17J0Günbatımı. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Görünüm.l9J0 Roman- tiklerden günümüze. 20.00 Gramofon. 21.00 Gü- nümüzde caz. 2100 Haberler. 22.15 Görünüm. 22J0 Oda müziği. 23.00 Müzikte iz bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 00SS Günün haberlerinden Czetier. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 AÇÎIIŞ, prorram ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- lialer geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 TOrkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Türküler ve oyun havalan. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın ge- tirdikleri. 11^10 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Solistlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahcesi. 13.00 Solistler geçidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha- berler. 14.05 Solistler geçidi. 14J0 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yıırttan sesler. 16J0 Be- raber ve solo şarkılar. 17M Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17J0 Kadınlar faslı. 18.00 Yurttan ses- ler. 18JO Solistler geçidi. 1838 Program ve ka- panış. POLİS İSTANBUL7 8 IP g ram. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- ları. 09.15 Sevilen Melodıler. 10.00 Müzik Dün- yası. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz tşte Söz. Solist: Günay Şimşek. 11J0 Bir Solist: Dı- ana Ross. 12.00 fstekler. 13J» Türkçe Sözlu Ha- fif Müzik. Solist: özdemir Erdoğan. 13.15 So- listlerden Birer Şarkı: 1/1. 13.45 Bir Topluluk: Deep Purple. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Zeki Topçuojlu. 15.10 Nigar Uluerer'den Şarkılar. 15.25 JCayıp Haber- leri. 15J5 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. 16.00 Ha- fif Batı Müziği Dinieyici lstekleri. 17.00 Müzik Dağarağı. I7J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik De- nince. 19.00 Program ve Kapanış. POÜSTÜRKİYEo«58Aç.,,sprog ram. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrümantal Mü- zik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Duru- mu. 08.35 İşte Saz İşte Söz. Solist: Günay Şim- şek. 09.00 Sabahın Getırdikleri. 09.30 Yol Du- rumu. 09J5 Muazzez Abacı'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Zeko Topçuoğiu. 11J5 Ve>'siye Şirin'den Türküler. 11.45 Kayıp Ha- berleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafif MUzik. Solist: llhan Irem. 13.20 So- listlerden Birer Şarkı. 1330 Hafif Müzik Dün- yasından. 14^0 Yol Durumu. 14.45 Türküler Ge- çidi: Tahir Engin tçöz'den Şarkılar. 15J5 Mü- zik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 So- listler Geçidi. 16.40 Ümit Tokcan'dan Türküler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.20 Gün Bi- terken. 18.00 Program ve Kapanış. inSeJçuku Yapı Kredi, ölümünün 10. yılında Üstad Münir Nurettin Selçuk için özel bir anma günü düzenledi. Ölümünün 10. yıldönümü olan 21 Nisan Cumartesi günü (bugün). Üstad Münir Nurettin Selçuk'un, Yapı Kredi tarafından yaptınlan bronz bir büstü, Kadıköy Belediyesi Atatürk Parkj'na konulacak ve saat 11 .OO'de, Kadıköy Belediye Başkanı tarafından açılışı yapılacaktır. Ayrıca, Üstad'ın duygularında ve yaşantısında özel biryeri olan Kalamış'taki İskele Caddesi'ne, "Münir Nurettin Selçuk Caddesi" adı verilecektir. Aynı gün, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Türk Musikisi İcra Heyeti, Kadıköy Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, saat 20.00'de, Üstad'ın eserlerinden oluşan özel bir konser verecektir. Yapı Kredi. Münir Nurettin Selçuk'u, genç kuşaklara devretmekten onur duyduğu bir kültür mirasının temsilcisi olarak. bir kez daha anıyor. YAPI^KREDi M HALKEVLERİ GENEL MERKE2İ 1. BÖLGE TEMSfLCİLİĞİ • SADIK GÜRBÜZ • BELKIS AKKALE • YAVUZ TOP • MEHMET GÜMÜŞ Halkevlerinden yetişen gecemize katılacak onur konuğu sanatçılanmız: AhmatAçan • SadriAlışık • Hayati Asılyazıcı • ÛstünAsutay Kenan BOke • Gûrs«l Boyla • Mahir Canova • Belfcıs Oilligii Ekrem Dümer • Köksal Engür • Sadettin Erbil • Orhan Erçin Sırn Gültokin • Çolpan ilhan • Hulusi Kentmen • Pekcan Koşar Ahmet Mekin • Atilla Olgaç • Zafer Önen • Mûnir Özkul Murat Somay • Ayten Uncuoğlu • Yılmaz Uyar LÜTFÜ KIRDAR KAPALJ SPOR SALONU 28 NİSAN 1991 PAZAR GÛNÜ SAAT : 19 BİLETLER KAPIDAN TEMİN EDİÜR. Uzak semtiere gece dönüşü otobûs seferleri olacaktır. PEN YAZARLAR DERNEĞİ HACIBEKTAŞ KÜLTÜR VE TANITMA DERNEĞİ însanda ve Sevgidc Çoğalan Ozan YUNUS EMRE Şöleni . Açış konuşrnası: Şükran Kurdakul Ülkü Mete Şöleni ve şürleri sunan: Sennur Sezer Pıof. Server Tanilli'den Yunus'a selam PANEL: Cahit TanyoL Recep Bilginer, İsrnet Zeki Eyüboğlu, Cengiz Bektaş, Abidin Özgünay, Semah gösterisi Ali Ekber Çiçek: Yunus'un deyişlerinden örnekler Kadıköy. Cafertfja Kapah Spor Salonu 27 nisan cumartesi 19.000 Davetiyeler için Hacıbektaş Kültür Demeği (Attıyol, Mürver Çiçeği Spk. 7/3-Kadıköy) EVRİM KİTABEVt, KADIKÖY İŞ MERKEZİ No. 74 TV'de gazete reklamları • ANKARA (MAK Ajans) — Mart ayında TRT reklamlarında Sabah gazetesi basın sektöründe birinci oldu. Gazetelerin harcamalan şöyle: Sabah (2.5 milyar), Milhyet (1.5 milyar), Meydan (1 milyar), Hürriyet (400 milyon), Günaydın (50 milyon), Güneş (20 milyon), Türkiye (600 milyon), Bugün (400 milyon) lira. Diğer sektörlere gelince; fınans sektörü 12 milyar, gıda sektörü 10 milyar, lemizlik sektörü 9 milyar ile reklam harcamalannda ilk üç sırayı paylaştı. TV'de yeni • ANKARA (AA) — Televizyonun birinci kanalından yayımlanmak iizere hazırlanan "21. Yüzyıla Girerken Türk Ailesi" adlı program yeni yayın döneminde ekrana gelecek. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından televizyon için hazırianan ve Taha Akyol ile Attilâ llhan'ın danışmanlığını yaptıklan program 13 bölümden oluşuyor. Çekimleri sona eren ve montaj aşamasında bulunan programın sunucusu ise Eskişehir Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Nabi Avcı olacak. BUGÜN • TV'de Sinema: Benim Çocuklanm TV1 04.40 Joanna yedi yıldır bir sosyal görevli olarak çahşmaktadır. Evinden kaçmayı alışkanlık haline getirmiş bir çocuk la yeni başladığı işte tanışır. Lindsay Wagner ve Peter Coyo başrolde. • Dünya Listelerinden TV2 20.00 Daha önce hafta içinde ya da geçen haftalarda izlediğimiz kliplerin bir tekrarı. C and C Music Factory, Pet Shop Boys, Herp Albert, Gloria Estefan, Roxette, Amy Grant, Lenny Kravitz, Chesney Hawkes ve Bee Gees ekranda. • TV2 Portreler 22.30 Ünlü sinema sanatçılannı tanıtan Portreler kuşağının bu akşamki konuğu Marlon Brando. Dizide, sanatçının, film setinden evine ve yurtdjsı gezilerine dek merak edilen yönleri ekrana gelecek. • Video Müzik Türkiye 23.27 TV3 TV'nin en uzun müzik kuşağı yine kliplerle dolu. İlk bölüm Countdown'da bu hafta Rick Astley, Madonna, Quincy Jones, Taylor Dane ve Massive var. Aynca MC Hammer'ın Avrupa turnesinden görüntüler yer alacak. Bu hafta kuşağın özel bölüm, rapa aynlmış. TV'^ıin en çok klip yayımlanan türü olan rapta Redhead Kingpin, Monie Love ve Adeva, Vanilla Ice, Joey Ellis, Rappin Fundemental yer ahyor. Konser bölümünün bu haftaki konuğu Bily Idol'un, Wembley'de verdiği konser ekrana gelecek. • Müzikhol TV4 22.10 Izmir Televizyonu'nun hazırladığı eğlence programında Murat Köseoğlu, Erol Büyükburç, Hüseyin Güleç ve Mihriban Sayın yer ahyor. • TV'de Sinema: Anma Günü Starl 11.00 Vietnam'da savaşarak yaralanan bir futbolcu, yeniden yeşil sahalara dönmek için büyük çaba harcar. Tipik bir Amerikan TV filmi. Film kılavuzlannda adı sanı olmayan bu filmden özelh'kle son yüların başanlı ikinci kadın rollerinin oyuncusu Bonnie Bedelia'yı izlemek içinı ekran basında kahnabilir. • TV'de Sinema: X, Y ve Z Start Daha önce naklen yayın olarak saptanan bu saatlere alelacele konuhnuş bir film. Evli bir kadının kocasının kendini aldattığını öğrendikten sonra eşini kaybetmemek için verdiği mücadele. • Bir Cumartesi Eğlencesi Starl 20.35 Programda Ayse Tunalı, Selami Şahin, Alex, Suavi, Emel yer alıyor. Komedi bölümünde Demet Akbağ ile Öztürk Serengil şovları "ar. • Biz Her Seye Karsıyız Starl 22.05 Şov programın bu haftaki konusu 'Pezevenklere KarşıyızJ Necef Uğurlu yazdı, Mahinur Ergun yönetti. • TV'de Sinema: Şüpheli Ölüm 23.40 özel bir dedektif şüpheli bir ölüm araştınr. Sıradan bir TV yapımı. Bu türe hiçbir katkısı olma olasılığı olmayan adı sanı duyuİmamış sanatçıların bir filmi. İlla da izlemek istiyorsanız...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog