Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 27NİSAN199I Liselemmsı Basketbol ŞampiyonasıfinalindeIsndl'i 69-55 yenerek mutlu sona ulaştı Çavuşoğlu dünya şampiyonu Çavuşoğlu Lisesü 69 - İsraİU 55 SALON: Atatûrk HAKEMLER: C Rigas (Yunanistan) 7, T. Burke (îrlanda) 7 ÇAVUŞOGLU LİSESİ: Hakan 7 (6), tbrahim 6, Tolga Tekinalp 7 (9), Tolga Karadeniz 6 (4), Gökhan 6 (4), Barış 7 (15), Gülhan 7 (11), Oktay 9 (20) İSRAİL: Eli Balul S (8), Kobi Balul 7 (20), Cohen 4 (3), TUrge- man 5 (7), Karay 7 (3), Ushpiz 3 (2), Levy 5 (12), Goldstein 3 5 FAUL: Karny tLK YARI SONUCU: 37-26 (Türkiye lehiıte) MERİH AK İZMİR — Dünya Liselerara- sı Basketbol Şampiyonası'nda Israil'i 69-55 yenen İstanbul Ça- vuşoğlu Lisesi şampiyon oldu. Kızlarda Finlandiya şampiyon- luğa ulaşırken, Kadıköy Kız Li- sesi 3'üncülüğü kazandı. Bir haftadır süren Dünya Li- selerarası Basketbol Şampiyona- sı dUn oynanan maçlarla bitti. Atatürk Spor Salonu'nu hınca hınç dolduran yaklaşık 5 bin iz- leyicinin desteğini alan Çavu- şoğlu Lisesi, maçın başından so- nuna kadar üstün bir oyun ser- giledi. Karşılaşmalar sonucunda bir Türk takımının şampiyon olma- sı Atatürk Spor Salonu'nda bel- leklerden silinmeyecek görüntü- ler yarattı. Daha Çavuşoğlu Li- sesi'nin koridorda görülmesiyle başlayan tezahürat ve sevgi gös- terileri maçın sonuna kadar sür- dü. Seyircinin desteğini de arka- sına alarak coşan Çavuşoğlu Li- sesi karşısında, tsrail'in kısıth kadrosu ile yapacağı pek fazla bir şey yoktu. Karşılaşmanın başlaması ile birlikte Çavuşoğlu Lisesi üstün- lüğü ele geçirdi Rakibini hücum ve savunmada ilk dakikalardan başlayarak durduran Çavuşoğ- lu Lisesi arka arkaya kazandığı sayılarla ilk 5 dakikaya 8-5 ön- de girdi. Çavuşoğlu Lisesi'nin giderek artan temposu ve üstün oyunu karşısında alan savunma- sını bırakan Israil daha sonra yan alanda adam adama savun- maya başladı. Israil takımından Kobi Balul Oktay'ı, Turgeman da Gülhan'ı prese aldı. Ancak oyuna iyice hâkim olan Çavu- şoğlu Lisesi karşısında Israil ye- nitien alan savunmasma dön- mek zorunda kaldı. 10. dakika- ya 10-6 önde giren Türk ekibi bundan sonra farkı açmaya baş- ladı. Oktayuı pota altındaki üs- tünlüğü 15. dakikada farkın 10"a çıkmasına neden oldu: 26-16. Karny tsrail'den izlenmeye de- ğer oyuncuydu. Tek başına sa- vunma içine dalan Karny güç- lükle durduruldu. Diğer Israilli basketbolculann bu oyuncuya yetişememesi Kamy'nin oyun- dan düşmesine neden oldu. 17. dakikada 32-20 üstünlük sağla- yan Çavuşoğlu Lisesi ilk yanyı da 37-26 önde bitirdi. MARSİLYA'DAN Izleyicilerin "Işte şampiyon, işte taraftar" sloganı ile ikinci vanya başlayan Çavuşoğlu Lise- si oldukça tutuktu. Sayı bul- makta zorlanan Çavuşoğlu Li- sesi karşısında Israil hücumda ve savunmada çok büyük hata- lar yapınca aradaki farkı kapa- tamadı. Türk takımı 25. dakika- ya 44-30, 30. dakikaya da 50-34 önde girdi. Bu dakikadan son- ra iyice şampiyonluk havasına giren Çavuşoğlu Lisesi tsrail'in presi karşısında bir ara saşkına döndü. Bu dakikalarda Eli Ba- lul, Kobi Balul ve Karny geliş- tirdikleri hücumlarla 16 sayılık farkı 9'a kadar indirdi. 35. da- kikada 54-45 olan skor karşısın- da bocalamaya başlayan Çavu- şoğlu Lisesi, Oktay'ın yeniden pota altında üstünlüğü ile ken- disini topladı. Bu dakikadan iti- baren Banş, Oktay ve Tolga Te- kinalp'ın kazandırdıklan sayı- larla rahatlayan Çavuşoğlu Li- sesi maçı 69-55 alarak şampiyon oldu. Bu arada Türkiye'yi temsil eden diğer takım Bursa Erkek Lisesi İsveç'le oynadığı karşılaş- mayı 55-52 alarak beşinci oldu. Erkeklerde Yunanistan 3., Fran- sa ise 4'üncülüğu elde etti. Kız takımlan karşılaşmalann- da ise Finlandiya Yunanistan'ı oldukça zevkli geçen maçın so- nucunda 75-73 yenerek şampi- yon oldu. Üçüncülük için mü- cadele veren Istanbul Kadıköy Lisesi lsraiFi 70-58 yenerek üçüncülüğü elde etti. Diğer Türk takımı Ankara TED ise Ispanya ile yaptığı maçı 52-45 kaybederek 6. olabildi. 11 altın adam ŞAMPtYON KUPASIYLA — tstanbul Özel Çavuşoğlu Lisesi, finai maçında dun tsrail'i de farklı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon basketbolcular, maç sonrası, aldıkiarı kupa ile büyük sevinç yaşadılar. (Fotoğraf: Zafer Aknar) TAPIE — Bisikkti futbola tercih ettigini söylüyor. Marsilya Kulüp Başkanı transferleri de kendisi yapıyor Tapie: Takımı benkııranmMtNE G. SAULNIER s o n u ç e ş i t **"• MARSİLYA — Biri kupay- la beraber olmak üzere 3 lig şampiyonluğu, 3 Avnıpa Kupa- sı yan finali, hatta bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası fi- nali oynama başansı. Politika- a, işadarru, kulup başkanı Ber- nard Tapie*nin başkanlığmüa gecirdiği 5 yıl boyle özetlenebi- lir Fransız Marsilya takımının. 5 yü önce Avrupa'da söz sahi- bi olacak bir takım yaratacağı- nı söyleyerek işe başlayan ve bu süre icinde 147 oyuncu transferi yapan (takımın transferlerini kendisi yapıyor) Tapie, Fransa- run en nefret edilen adamların- dan biri olarak nitelenmesine karşın, 3-4 yıl daha Marsilya1 run kulüp başkanlığını yapaca- ğmı belirtiyor. Onu ne disiplin komisyonunun "ocak 1991 ta- rihinden itibaren kulüp baskan- lığı yapamaz" cezasını verme- si, ne de basında "Tapie —Çocukken iyi bir taraftar- mışsımz? —Reims Stadı'nda ölmeyi is- terdim. Gaston futboldan ko- nuştuğunda kapalı tuttuğum bir çekmeceyi açtı. Artık futbol da oynuyorum. Isterseniz ant- renmanlara gelin, görün, çok komik olduğum söylenemez. —Futbol ve bisiklet karşdas- tınldığında, her iki sporda da kulüp başkanı olarak ne söyle- yeceksiniz? —Başanlı olan futbolcu yıl- dızdır, başanlı olan bisikletçi ise kahraman. Bisiklette futbol- da olmayan bir derinlik vardır. Bacağında hafif bir sakatlık olan futbolcu bir bandajla, 15 gun dinlenmeye cekilir. 20 etap sürecek bir bisiklet turunun 2. etabında kası çeken bir bisiklet- çi ise ağlayarak da olsa bisikle- tinin üzerinde turu tamamlar. Jflarsilya Kulübü Başkanı Bernard Ta- pie "Transferleri kimseye bırakmam. 4 sekreterimle bir takım kurarız, transfer- leri yaparız ve o takımbaşarılı olur'dedi. karşıtı" yazılann her geçen gün artması engelleyebiliyor. Spor- la politikayı içiçe götürmeyi ba- şaran Marsilya Kulübü Başka- nı Bernard Tapie'yle Fransız "Iiberation" gazetesi Marsilya- Spartak Moskova şampiyon kulüpler kupası yan fınal ma- çından önce konuştu: —Kulüp başkanbğmda ge- çen 5 yıl futbola olan ilginizi azalttı mı? —Doğrusu, 5 yıl öncesiyle bir kıvaslama yapmam çok zor. Bazı planlanmı değiştirmek zo- runda kaldım, heyecan ve hırs duygulan ise halen devam edi- yor. Gerçi artık 5 yıl öncesiyle aynı sekilde yaşamıyorum on- lan. —Bu yanlış mı? —Futbol, her gun 2 saatimi alıyor olsa da, hayatımda bir aksesuar olarak kalacak. —Politik hayatmızı önemli ölçüde etkileyen bir aksesuar an»? —5 yıldır bu sorunun yanıtı "hayır"dı. Şimdi politika yap- tığun doğru mu? Futbolun po- litik yaşamıma getirebilecekle- ri olduğu gibi, götürebilecekleri de var, bunlar hesaplandığında Futbolda da büyük sevinçler, coşkular yaşadım, ama bisiklet- teki kadar dramatiklerini gör- medim. Bisikleti bırakmamın nedeni ise bisiklet sporunu de- ğil, bir bisikletçiyi çok sevmem- di: Hinault'yu. Fransızlann ün- lü bisikletçisi Hinault bisikleti geçen yıl bıraktı. — Transfer dönemini futbol sezonuna tercih ettiğiniz doğn.ı mu? —Tabii doğru. Transferleri de kimseye bırakmam. 4 sekrete- rımle bir takım kurarız, trans- ferleri yaparız ve o takım başa- nlı olur. Göethals kendisine verdiğim oyuncuları çalıştır- makla yukümlü bana göre. Eğer sezon başında seçilen fut- bolculan beğenmediğini, onlar- la çalışamayacağını söyierse, gorevini bırakıp gidebilir. Ama takımı ben kurarım. Transfer sezonunda hoşuma giden san- ki tablolarımı çoğaltıyormuş duygusuna kapılmam. O duy- gu çok hoşuma gidiyor. Daha sonra, sahada ise, bir top, bir- kaç oyuncu, bir kronometre, her şey uçup gidiyor. Türkiye'de kulübü daha çok düşünür bir hava olduğunu söyleyen Piontek Milli takım düşünühnüyorKendisinin ve Fatih Terim'in çok çabştıklarını belirten Milli Takımlar Teknik Direktörü 'Yerimize Beckenbauer ya da bir başkası bile gelse bir şey yapamaz. Bu noktada Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda ya da Dünya Kupası'nda final grubuna götüremez' dedi. NÜVtTTOKDEMİR tZMİR — A milh futbol ta- kımımızın İngiltere maçı kampı dun İzmir'de başladı. Balçova Grand Plaza Otel'de kampa gi- ren 19 kişilik aday kadroda sa- katlığı nedeniyle kaleci Engin, Oğuz ve Nuri bulunmuyor. Mil- li Takım Teknik Direktörü Sepp Piontek, İngiltere karşısında bugune dek aldığımız sonuçları bildiğini belirterek, "Artık bu şanssızlıgıır kınlması gerek. Po- lon>a karsısındaki 70 dakikalık futbolu oynarsak kınlmaması için de herhangi bir nedeıt yok" diye konustu. Milh Takıni Teknik Direkto- ru Sepp Piontek, kadroda bu- lunan 19 futbolcu için de Ünal ve Ugur'uU sakatnkîarı bulun- duğunu, maç gunüne dek ba- kımlarınifi sureceğini, oynayıp oynamama karannı doktorların gorüşune gore vereceklerini sö> - ledi. Piontek, kampın başlama saaunden itibaren tngiltere ma- çını duşünmeye başladıklarını, her açıdan bu karşılaşmaya ha- zır olduklarını vurgulayarak, şoyle konuştu: "Rakibimiz iyi bir takım. El- bette ki zor bir maç bizim için. Ancak onlan sahada zor du- rurtıda bırakmak için en iyisinî >apacağız. Çunku geçmise gö- re daha profesyonelce oVnuyo- nız. Ama nıcmnun olmadığımız şey sonuç. Örnegin son Polon- va maçında 70 dakika çok iviy- dik. Ben yolumuzun doğru ol- duğuna inanıyorum. Bu yolda da devam edeceğiz. Eğer Polon- ya maçının son 15-20 dakikası- nı unutursak ajnı o\unu o>na- mak istiyoruz. Dolayısıyla ken- di sahamızda o>nu>oruz. Seyir- ci üstünlüğü de bizde. tlk diı- şüncemiz onlan durdurup hızlı alakla sonuca gitmek." Sepp Piontek, milli takımın İngiltere ile bugune dek oynadı- ğı maçların sonuçlarını da bil- diğini belirterek, "Ama artık bu şanssızlığın kınlması gerekivor. Yani şansın gelmesi lâzım. Bu- nun için yapacağımız şeyler de var. Benim tngiltere karşısında bir şanssızlığım yok. Örnegin Danimarka'da gorev >aparken onlan yenmiştik. Bu maçta da her şey değişebilir " dedi. Kendisinin ve Fatih Terim'in çok calıştıklannı belirten Pion- tek. "Yerimize Beckenbauer ya da bir başkası bile gelse bir şey japamaz. Bu noktada Turkiye'- >i Avrupa Şampiyonası'nda VP da Dünya Kupası'nda final gru- buna götüremez" diyerek, soz- lerini şöyle surdurdu: "Şu anda kulübü daba çok, milli takımı a/ duşunur gibi bir hava var. Bir İngiltere takımın- da bunu göremezsiniz. Önemli ntaç öncesi futbolcular milli maç dışında konuşmazlar. Türkiye ile mukavele im/aladı- ğımda tanınmış arkadaşlarım 'işin çok zor' diye beni uyardı- lar. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'de sabır yok. Benim için bütün oyunculann iyi olma- sı hiç fena olmaz. Ancak bu du- rum oluşmuyor. Eğer Türk ful- bolcularını çok iyi tanısaydım, bilgi sahibi olsaydım iki yıllık mukavele imzalardım. Sonrası- nı düşünurdum." E Bahçe Başkanı Metin Aşık, 'Kulüplerdeyönetim eski tas eski hamam' diyor Kulüplere paralı başkan şartFenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, kulüplerin forma reklamı, hasılat ve sosyal tesislerden başka gelir kaynağı olmadığını söyledi. Aşık, 'Benbugünpara vermesem başkası çıkıp verecek.Buböyîe gelmiş böyle gider' dedi. ARİF KIZILYALIN Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık, Türkiye'de kulüplerin yö- netime giren 'paralı' kişiler sa- yesinde ayakta kaldığım söyledi. Devletin spor kuluplerine gere- ken yardımı yapmadığını ve ta- kıtnların futbolu endüstri haü- ne getirmedikçe hiç bir ek gelir bulamayacağını savunan Sarı- Lacivertli kulübün başkanı, "Eski tas eski hamam. Ek gelir olayı çok zor. Fabrika mı var, yoksa dtikkân mı? Kulubün ge- lirieri tamamıyla yonetime giren kişilerin verdiği paradan ibaret" diye konuştu. Parsan tarafından düzenlenen '11 Altın Adam' yarışmasına MHK koordinatörü Hilmi Ok ve son haftaların flaş hakenıi SORUNLAR TARTIŞILDI — Parsan'ın düzenledigi "11 Altın Adam" yanşmasında Hilmi Ok, Metin Aşık ve Ahmet Çakar konuk jüri olarak katıldı. Fenerbahçe KulUbü Başkanı Metin Aşık, kulüplerin maddi sıkıntısının ancak paralı başkanlar sayesinde çuzümleneceğini dile getirdi. Ahmet Çakar ile birlikte *konuk' jüri olarak katılan Fe- nerbahçe başkanı, kulüplerin modern yonetime ayak uydura- madığını vurguladı. Bir takurun forma, reklam, sosyal tesis \e hasılattan başka geliri olmadı- ğını, bunun da günümüz harca- malan yanında çok komik bir rakam olduğunu vurgulayan Metin Aşık şunlan söyledi: 'Ilir kürek şubesinin yıllık gideri 500 milyon, amatör olarak geçen basket şubesi 4 milyar, voleybol şubesi ise 1.5 milyar ile ayakta durabiliyor. Futbolu da eklersek bu para nereden geliyor? Elbet- te yonetici veriyor. Ben bugün vermesem başkası çıkacak, yo- netime gelecek, o da elini cebi- ne atacak. Bu boyle gelmiş böyle gider" Transfer konusuna da deği- nen Fenerbahçe Başkanı, takım- da gereksınim duyulan bazı mevkilere futbolcu ahnacağını söyledi. Başkan Aşık, teknik di- rektör arayışı içinde olduklan- nı da kaydederken bu kişinin kendilerine 2.5 milyar gibi ast- ronomik bir rakam önerdiğini belirtti ve şoyle konuştu: "Tek- nik adamın vanı sıra transfer ko- mitemiz ve eski f utbolculanmız futbolcu arayışında. Geçen yıl uyguladığımız transfer politika- sını bu yıl da sürdtireceğiz ve güçlü bir Fenerbahçe yarataca- g Takımın bu yıl şanssızlık ve sakatlıklar sonucu lige ve kupa- ya veda ettiğini de söyleyen Baş- kan Metin Aşık, "Şimdi oyle ki, bir ekipte 5-6 star ve 5 tane de onlardan biraz daha az meziye- te sahip oyuncu bulunur. Bizde Rıdvan, Hakan, Oğuz, Schu- macher, yani tüm aslar sezona sakat başlayıp doğru dünist oy- nayamadı. Veni elemanlar da ta- kıma gereken uyumu saglaya- mayınca bu başansulık ortaya çıktı. Ama önümüzdeki yıl ay- nı durumun tekrarlanacağmı sanmıyorum" diye konuştu. Babası gibi hakemliği seçen ve son Galatasaray-Beşiktaş ma- VRUPA GREKOROMENGÜREŞ ŞAMPİYONASI Ekgünde mindere yapıştık ASCHAFFENBURG (Cum- huriyet) — 53. Avrupa Greko- romen Güreş Şampiyonası Al- manya'nın Aschaf fenburg ken- tinde başladı. 23 ülkeden 151 güreşçiniu mücadele ettiği şampiyonanın ilk günunde Türk güreşçileri 6 galibiyet, 12 yenilgi aldılar. 5 gü- reşçimiz ilk günde elendi. İlk gün karşılaşmalarında alı- nan sonuçlar şöyle: 48 kiloda ömer Elmas ilk tu- ru maç yapmadan geçti. Elmas ikinci turda Polonyalı Mıros- law'ı 10-2 yendi. 52 kiloda Ömer Esmer ill» turda Bulgar, ikinci turda ise Macar rakiplerine yenilerek ele- nen ilk güreşçimiz oldu. 57 kiloda Erdoğan Karaali ilk turda İsrailli rakibini yendi, ikinci turda ise Yunanlı rakibi karşısında diskalifıye oldu. Karlı 3. turda da Rumen rakibine ye- nilerek elendi. 62 kiloda M. Arif Pirim, ilk turda başanlı maç çıkararak Bulgar rakibini 10-0 yendi. Pi- rim ikinci turda Macar rakibi karşısında uzatmada 5-4 kaybet- ti. 68 kiloda Ümit Karlı, ilk tur- da Finli, ikinci turda ise İsviç- reli rakibine yenildi. 74 kiloda madalya umudu- muz Erhan Balcı ilk turu maç yapmadan geçti. Balcı ikinci turda İsveçli rakibine yenildi. 82 kiloda ilk turu maç yap- madan geçen Erol Koyuncu, ikinci turda Finli rakibini 5-1 yendi. Koyuncu 3. turda da Hol- landalı rakibini yenerek 4. tura yükseldi. 90 kiloda Hakkı Başar ilk tur- da Yunanlı, ikinci turda da Al- man rakiplerine yenilerek elen- di. 100 kiloda Celal İnceler ilk turda Yugoslav rakibini yendi. 130 kiloda Şaban Donat, ilk turda Sovyet rakibi karşısında 8-0 galipken tuşla yenildi. Do- nat ikinci turda da Polonyalı ra- kibine yenileıek elendi. çındaki yönetimi ile yıldızı par- layan genç hakem Ahmet Ça- kar, onumüzdeki yıllarda birçok hakemin kendini göstereceğini söyledi. Ahmet Çakar, "Babam Mustafa Çakar'ın hakemliğini izleyemedim, ama o MHK'da görevliyken büyume çağınday- dım. Elbette etkilendim, sonun- da da hakem oldum. 5 yıl önce Sapanca'da bir kurs yapıldı. Bu kursa gelen birçok hakem arka- daş şimdi başan ile düdük çalıyor" dedi. Önceki dönemde MHK baş- kanhğında bulunan ve şimdi ay- nı kurulda gorev yapan Hilmi Ok ise Türk hakemliğinin aşa- ma kaydettiğini söyledi. Hakem- lik olayına profesyonelliğin ge- tirilmesi gerektiğini savunan Ok, "Hakemlik de futbolculuk gibi meslek olmalı. Futbol oynamış ve futbolun içinden gelen bir ha- kemle dışandan kursla hakem olan bir arkadaşın arastnda kı- yas yaparsak, elbette top koştu- ran hakem başanlı olur. Ama hakemlik zaman isteyen bir iş. Keza Merkez Hakem Kurulu'n- da gorev almak da normal ca- lışma ortamını etkiliyor. Bu ne- denle hakemlik müessesesi pro- fesyonel olmalı" dedi. Hilmi Ok, son haftalann göz- de hakemı Ahmet Çakar'm da Galasaray-Beşiktaş derby maçı- na 1 ay öncesinden hazırlandı- ğını söyledi. Çakar gibi, 3-4 genç hakemin daha kendini göstere- ceğini vurgulayan Ok, "Bu genç hakemler Türk hakemlik mües- sesesinin yüzaklarıdır" dedi. Günün programı FLTBOL 2. LİG: İzmir (Atatürk): 15.00 Altay - Alanyaspor, Ankara (Cebeci İnönü): 14.30 Petrolofisi-Vanspor. 3. LİG: 14.00 Iğdırspor - Batman Bld., 14J0 Polisgucu - Adıyamanspor, 12.30 D.Y. Ankara D.Sr Y.Sincanspor, 15.U0 Ant. Yolspor - "V Dinarspor, 15.00 Selçuk Efospor - Manisaspor, 15.00 Be\leıbc\i - Erdekspor, 15.00 İManbul - Malkara, 15.00 kapalıçarşı - Kır klarelı Toni SchnmacİKr AH Galüken Schumacher ve Ali ayın futbolcusu Spor Servisi — 11 altın adam yanşmasında Fenerbah- çe kalecisi Schumacher ve Be- şiktaş'ın golcusu Ali Gültiken, 'ayın futbolculan' seçildiler.. Parsan'ın düzenledigi '11 altın adam' yanşmasında ka- leciler ve forvetler arasında se- çim yapıldı. Kalecilerin oylandığı ilk bölümde Sanyerli Muller ve Beşiktaşlı Engin'i geride bırakan Schumacher ayın kalecisi olup " 1 ! altın adam' yanşmasının kalecisi seçildi. Forvetteki seçimde ise Galatasaraylt Koseçki ile Be- şiktaşlı Ali arasında oylar da- ğıldı. 28 oydan 27'sini alan Ali, ayın futbolcusu seçiürken, Koseçki'ye l oy çıktı... Yarışma sonrası 1990-91 futbol sezonunun 11 altın ada- mı şoyle belirlendi: Schumac- her (F.Bahçe)-Kemal (Trabzon), Bülent (G.Saray), Gökhan (Beşiktaş), Jacolce- wicz (F.Bahçe), Mehmet (Be- şiktaş), Rıza (Beşiktaş), Novak (Bakırkoy), Hami (Trabzon), Ali (Beşiktaş), Tanju (Galata- saray). Beşiktaş gençlerde şampiyon Spor Servisi — Beşiktaş, dün oynanan maçta Galatasa- ray'ı 1-0 yenerek Istanbul Pro- fesyonel Gençler Ligi fmal grubunda şampiyon oldu. Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünu 8. dakikada Beşiktaş adına Ser- gen atarken, final grubunda Beşiktaş genç takımı tek gali- biyet alan takım oldu. Istanbul Profesyonel Genç- ler Ligi final grubunda çar- şamba günu oynanan maçta, Beşiktaş, Fenerbahçe ile 0-0, perşembe günü ise Galatasa- ray, Fenerbahçe ile 2-2 bera- bere kalmıştı. , tstanbul şampiyonu olan Siyah-Beyazhlar, Türkiye Gençler Şampiyonası'na katı- lacaklar. VOLEYBOL Portekiz'i yendik BRATİSLAVA (AA) -f Çekoslovakya'nın Bratislavj kentinde devam eden Avrupa Bahar Erkekler Voleybol Ku- pası'nda Türkiye ikinci maçın- da Portekiz'i 3-0 yendi. Gençleştirilmiş bir kadro ile! turnuvada mücadele ederj Türkiye, oldukça cekişmeli ge- çen karşılaşmanın setlerini 15-13, 15-7, 15-3 alarak maçT tan 3-0 galip ayrıldı. Turk milli takımı, bugün ev sahibi Çekoslovakya ile grup birinciliği için mücadele edecek. Dedeler l^uışı; Ali Güleçfin î Spor Servisi — Hürriyet Gazetesi tarafından düzenle- nen geleneksel "Dedeter Yan- şı"nın 18'incisi dün yapıldı.' • 18. Hurriyet Dedeler Yanşı'n- da, Istanbul Bölgesi'nden Ali, Güleç, 5.58'lik derecesiyle bi- rinci oldu. Hürriyet Gazetesi önünden verilen startla başlayan ve Di- van Yolu Caddesi - Sultanah-; met Meydanı - Gulhane Par-ı kı arasındaki 1700 metrelikj parkurda yapılan yarışı, katı-^ lan dedelerin tümü bitirdi. Kartinge j. büyük ügi !I Spor Servisi — Türkiye Bü-! yükler ve Minikler Karting Şampiyonası'nm ikinci ayağı bugün ve yann yapılacak. Tuzla Karting pistinde ger- çekleştirilecek şampiyonanitt ikinci ayağına rekor düzeydei katılım olacak. X Türkiye Karting KulübOJ Müdürü Mümtaz Tahincioğ^ lu, kartinge ilginin her geçen; gün daha da arttığını bu ne-! denle şampiyonayı minikler! kategorisinde de yapmayı ka-| rarlaştırdıklannı söyledi. ' TV'de spor TVl 20.40 Günün spor haber- leri 23.50 Avrupa Grekoro- men Güreş Şampiyonası Starl 17.05 Su sporlan 18.00 Motor sporlan dünyası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog