Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

27 NİSAN 1991 BüGÜN KENT3AŞAM CUMHURİYET/15 • Cumhurbaşkanı Turgut Özal, saat 1 1 OO'de Sarayburnu'nda Norveç'te yapılan "Kapian Burhanettin Işım" adlı roro gemisinin ticaret filosuna katılma, Sedef Gemiciliğin de saat 14.00'te Tuzla Tersanesi'nin açılış ve bir Sovyet firması adına yapılan geminin denize indiriliş törenlerine katılacak. • 35 dönümlük bir arazide yeni bir "dûrtya korusu" otuşturulmasına tüm çevre gönüllülerı davetli. Toplantı saat laOO'te İstiklâl Cad. Akdeniz mahallesi, Atakent 6. Ümraniyede. MEKTUP Taksim'e ulaşmak zor • Tek bilet uygulamasına v geçilmesinden bu yana ıncirli'den Taksim'e ulaşmak, şehirlerarası yolculuk yapmaktan bile daha zor oluyor. Her sabah Bakırköy ve çevresinden hareket eden otobüsler, yolcularını Topkapı'da boşaltıyorlar. Büyük bir izdihamın yaşandığı duraklarda, ikinci bir otobüse binebilmek için saatlerce beklenirken durak ve otobüslerde aşırı yolcu nedeniyle son derece çirkin durumlar yaşanıyor. Bu uygulamanın düzeitilmesini ve yolculara insanca koşullar içinde hizmet verilmesini istiyoruz. CAĞALOĞLU Çöp kutuları yetersiz irtanbul*. bırçok semtinde çöp sepetleri olmasına karşın özellikle turistlerin en yoğun şekilde dolaştıklan Cağaloğlu ve çevresinde çöp kutusu bulmak mümkün olmuyor. Belirli yerlere konnıuş bir-ıki tane çöp kutusu var. özellikle Cağaloğlu'ndan irkeci'ye inerken yüz binlerce insanın her gün gidip geldiği cadde Uzerine ;öp kutusu konmasını tstiyoruz. llaç bilimi Sandoz'un ödüfleri lsıanbul Haber Servisi — Sandoz Ürünleri AŞ farmako- loji dalmda ilaç biüminin ge- lişimine katkıda bulunanlara dün düzenlenen bir törenle ödüllerini dağıttı. Jiiri tarafından birinciliğe değer eser belirlenemezken, ikincilik ödülünü "Hipertansi- yonda ozun süe guanfasin uy- gulamasraın vazopresinin kan- daki yüksek diizeylerine etkisi" konulu yazısıyla Prof. Dr. Kcmal Berkman, Dr. Alpaslan Dedeoglu, Dr. Filiz Onat, Doç. Dr.Nurdan Tözön, Doç. Dr. Yavuz Taga ve Nural Bekiroğta kazandı. Üçüncülük ödülü ise Dr. Hınr Kurtd, Yrd. Doç Berrak Yegen, Dr. Alpas- lan Dedeoglu, Prof. Dr. Nefi- se Ulusoy ve Doç. Dr. Şule Ok- tay'a verildi. GEREKLİ TELEFONLAR 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİanza:068 «dtO77 Hm MMIlllH- 511 89 18 ClırrtMH T»: 588 48 00 Çap« T * 525 92 30 H M M T*: 340 01 00 *at**m* h H K 345 46 80 9 0 Bf* 131 22 09 Tttota kyvtfa: 152 43 00 « t %m*ır 588 44 00 SSK > • ) < • ; 132 30 00 SH Mıtapt: 358 67 60 • TMffc: Tnflk $ * • m.: 176 24 14 (tst.). 356 04 85-86 (Kadıkdy) H t H Tnflk: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehiriçi), 314 36 (B.Çekmece) • DtY: SMnd B M i f i . 527 00 50, rrnr ırıı !•• r •.Pap SMinl 348 80 20 • VAPVR: $tHr Itataı: 526 40 20. 144 42 33, •Mb TMan (Acaatt): 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 (Hava tahmmi ftftrenme) 573 89 80 526 62 74, hTtfrtak* 526 62 74 150 83 50, 348 71 40 • TB:069 • M2 AMZA: 585 19 90 152 10 15, 339 46 48 •91. 522 97 03, 147 51 10, r. 333 02 20, İETT BM. ML: 145 07 20 (17 hat) •11 (Biiınmeyen numaralar ve nöbetçı eczane sorma), 021 (anza), 021 (damşma), 031 (şehirlerarası), Oti (sıra sorma). 031 (milleferarası). M 2 (sıra sorma), OM (masal antatma), 072 (uyandırma). Oit (posta kodu danısma), 041 (fono tel). 013 Alo Post Servisi İki banka şubesinden 100 milyon lira gasp ettiler Yîne banka soygunu Galeri • Atölye Eyüp Topçular'daki Garanti Bankası'na gelen süahlı 4 soyguncu, 20 milyon lira aldı. Eyüp'teki Ziraat Bankası şubesinden 80 milyon lira gasp eden soyguncular, banka müdürünü yaraladılar. tstanbul Haber Servisi — İstanbul'da dün de otomatik silahlı kişilerce iki banka şubesi soyul- du. Banka şubelerinden yaklaşık 100 milyon li- ra gasp eden soygunculardan birinin yakalandı- ğı öğrenildi. Siyasi polis, soygunculan yakalamak için özellikle Aksaray ve Bakırköy semtlerinde yoğun arama ve operasyon düzenledi. Soygun- cuların yasadışı sol bir örgüte üye oldukları öne surüldü. llk banka soygunu saat 15.30 sıralarında Eyüp Topçular'da oldu. Silahh 4 soyguncudan 2'si Ga- ranti Bankası'nın Emin Taş Sanayi Sitesi 70 nu- marada bulunan Topçular şubesine girerek gü- venlik görevlisi Mevliit Özcan'ı etkisiz hale ge- tirdi. Görevlinin silahını alan soyguncular, vez- nelere yönelerek Yaşar Daglı ve Ûğur Memecan adlı veznedarlardan silah zoruyla ilk belirleme- lere göre 20 milyon lira aldılar. Kapıya fitilini ya- karak ses bombası bırakan soyguncular, yaya ola- rak olay yerinden uzaklaştılar. Ses bombası, fî- tilin sönmesi üzerine patlamadı. Soygunculardan birinin elinde Israil yapısı UZİ marka otomatik silah, ötekilerinde de 14'lü tabancalar bulundu- ğu öne sürüldü. Eşkâli belirlenen soyguncuların yakalanması amacıyla özel timler, çevrede geniş araştırma yaptılar. Eyüp'teki banka soygunundan bir saat sonra. bu kez yine otomatik silahlı 3 kişi Ziraat Ban- kası'nın Vatan Caddesi'ndeki şubesini soydu. Bankaya giren 2 soyguncu, kendilerine direnen banka müdürü Mehmet Özcan Çağlı'yı yarala- dılar ve havaya 2 el ateş açtılar. Daha sonra vez- neden 80 milyon lira gasp eden soyguncular, ka- pıya bomba süsü verilmiş bir paket bırakarak bankadan ayrıldılar. Uzun namlulu silah taşıyan soyguncuların ka- çışlarında kullandıkları 34 TAD 41 plakalı tak- si, Fmdıkzade'de terk edilmiş olarak bulundu. Soygunculardan olduğu ve çevreye ateş ettiği bil- dirilen bir kişi, elinde 14'lü bir silahla yakalan- dı. Soyguncunun olay üzerine konuşmadığı öğ- renildi. Görgü tamklannın bir soyguncunun Ak- saray'daki Güneş Sineması'na silahlı olarak gir- diğini ihbar etmesi üzerine sinemanın tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Sinemaya girerek seyircileri yere yatıran polisler, arama ve kontrol çalışma- Iannı uzun süre sürdürdü. Bu arada soyguncunun ardından Aksaray Ufi mağazasınm arka sokağında bulunan "Devrira- ci Gençlik Dernegi"ne polis baskın düzenledi. Abdüllatifpaşa Sokak, 15 numaradaki dernek- teki aramada kimse bulunamadı. Soygunlarla ilgili polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken "bir polisin vurulduğuna ilişkin" bir ihbar üzerine çok sayıda ekip Yusuf- paşa ve çevresine toplandı. Ancak ihbann asıl- sız olduğu anlaşıldı. Bu arada olayları görüntü- lemeye çalışan gazeteciler de güvenlik görevlile- rince engellendi. öte yandan, Zeytinburnu'nda polisin "dur" ihtanna uymayarak kaçan otomobilde- ki bir kişinin yakalandığı, öteki 2 kişinin ise kaç- tığı bildirildi. Robert Lisesi Matematikte uluslararası başarı FİGENAIALAY B o x ' 8*«W* yanşmasıoda giren adaylara ödülterini Otel Ramada'da düzenlenen bir kokteylle verdi. Birinci olan Pı- nar Özdemir, ToyataSA Corolla marka ojomobilinin anahtannı alırken ikinci olan Ece Balamir'e 30, üçüncü Defne Samyeli'ne ise 20 milyon liralık para ödülleri verildi. Öte yandan yansma ge- cesi Magic Box'a telefon azizligi yapan Ahmet Öztürmen'in ödülü bu gece "Bir Cumartesi Eglencesi" programında bir başka izle- yiciye verilecek. Bant yayın olarak yayunlanacak programın nor- mal akışından sonra Göler Kazmacı iki ntımara beliıieyecek. Telefonlannın son iki numarasıyla belirlenen numaralar aynı olan izleyicilerden ilk telefon eden 50 milyon liralık ödülü kazanacak. (Fotoğraf: Enis Onat) Özel Robert Lisesi öğrencile- ri uluslararası bir matematik ya- nşmasmda bir kezdaha derece- ye girdileT. Iür Mogultay, Kerem Limon, Emre DeHveri. Kaan Onıır, Zeynep Eren, Banu Bay- dil ve Çagan Hakla Şekercioglu, 20-21 nisan tarihlerinde Viyana 1 da yapılan matematik yanşma- sında ikinci oldular. Aynı yarış- mada, Üsküdar Amerikan Lise- si öğrencileri üçüncülüğü, tzmir Amerikan Lisesi öğrencileri de dördüncülüğü kazandılar. Viyana'da Amerikan Ulusla- rarası Okul'da düzenlenen yanş- marun şampiyonu dabu okulun öğrencileri. 25 okuldan 44 takı- mın kaüldığı yanşmada toplam 65 puan alarak ikinci olan Ro- bert Lisesi öğrencüeriyle mate- matik, Türk eğitim sistemi, iç ve dış politika üzerine konuştuk. Türk eğitim sisteminin en büyük sorununun "ezberciliğe dayalı bir eğitim verilmesi" olduğunda birleşen öğrenciler, bu sistemde bireyin göz ardı edildiğini, ken- dine güven duygusunun ve kişi- üğinin gerektiği gjbi gelişmediği- ni ve bunun sonucuolarak da ay- nı tip insanlar yetiştiğini vvurgu- ladılar. öğrenciler, okullannda mate- matiği sevmeyi öğrendiklerini, bunun yanında diğer derslerin- de de başanlı olduklanru, ancak okul dışındaki zamanlannın ço- ğunluğunu ders çalışarak değil hobilerini yerine getirerek din- lenme ve eğlenmeyle geçirdikle- rini anlattılar. AT1KLARIN KONTROLU, KONULU PANEL 6 Devlet desteği şart'tstanbul Haber Servisi — Ka- tı Atık Türk Milli Komitesi'nce dün düzenlenen "Katı Aüklann Kontrolü Yönetmeliği ve Lygulanması" konulu panelde, bir süre önce yürürlüğe giren il- gili yönetmelik eksik ve yetersiz bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde rek- tör Ergün Togrol'un başkanlı- ğında yapılan panel Prof. Dr. Adem Baştürk'ün hazırladığı yönetmeliğı tanıtımıyla başladı. PET-PVC ve metallere kota ve depozito uygulaması getiren ve katı atıklann kontrolü konu- sunda yerel yönetünleri ve işlet- meci firmalan yükümlü tutan vönetmelik, daha sonra işadamı Üzeyir Garih tarafından değer- lendirildi. Yönetmeliğin uygula- nabilmesi için işletmeci firmala- ra devlet desteği sağlanması ge- rektiğini söyleyen Garih, "ser- maye itibanyla zayıf olan özel sektönin, yardım alamamas- halinde iyi niyetli sanayicilerin bile katı aüklann uzaklaştınl- ması ve geri kazammı konusun- da yükümlulUklerini yerine getiremeyeceklerini" kaydetü. Izin başvurulannın tamamen Çevre Müşteşarlığı'na bağlan- masıyla yerel yönetimlerin saf dışı bırakıldığmı belirten Alia- ğa Belediye Başkanı Hakkı Ül- kü, "Belediyeler işçilerinin üc- retlerini bile ödeyemiyor. Bü- yük yatınmlar gerektiren bu yö- netmeliğin devlet desteği sağlan- madan belediyelerce uygulana- bilirtiği yoktur" dedi. Osmanh SanatMüzayedesi Kültür Servisi — Selçuklu- Osmanh sanat eserleri ve Türk resim sanatı müzayedesi 5 mayıs pazar günü saat 15.00'te Pera Palas Oteli'nde gerçekleşecek. Raffi PortakaTm yöneteceği müzayedede yer alacak yaklaşık 310 parça eser 4 mayıs tarihine dek her gün saat 11.00-21.00 arası Nişantaşı, Portakal Sanat ve Kültür Evi'nde sergilenecek. Selcuklu dönemine ait Türk seramik ve maden sanatının örneklerinin yer aldığı müzayede tznik ve Çanakkale seramiklerini de bir araya getiriyor. Müzayedede Türk hat sanatının çesitli örnekleri, tuğralı gümüşler, tombaklar ve lstanbul yazmalannın yanı sıra 19. yüzyıl primitifleri, Süleyman Seyyid, Halil Paşa ve Nazmi Ziya gibi klasikler de bulunuyor. M« 97 3S • 132 «4 26 TKSVİKIM-: SANAT GALERİSİ EROL KINALI Resim Sergisi 5-30 Nisan 91 Abdi l*«kcî Ctd «1:41/1 Te»vllii»« 141 M 58 f u l « 67 6» TEM S&NAT GfrLERİSİ ADNAN VARINCA Resim Sergisi 25 Nisan-25 Mayıs 1991 DADYADOS-T SANATEVI SETTAR BİRECtKLtGtL Resim ScrgİM 26NİSAN-ISMAYIS KındH C»d. Dtngaztno So». Mo: 4 ı Eskı AinncMr) Kadtker 34S 40 M - 345 40 28 Prof.KenanYONTUNÇ ATATCRK'ÜN HEYKELTIRAŞI 4 NİSAN-15 MAYIS tlgi üzerine uzatılınıştc TttSZ273S2-5265239 TOPRAK SANAT GALERİSİ ATLAR... Heykel Sergisi _ 4 Nisan Ş 4 Mayıs'91 (0 YttikuyuİH Çıkmuı fi/7 O) l$«ı TlfilrütD krkuıl Elmdığ 132 59 59 Kaü Atık Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kriton Curi ise yönetmeliğin yetersiz oldu- ğunu ve ülke gerçeklerine uyrna- dığım söyledi. Yönetmelikte PET-PVC ve diğer kaplara do- lar üzerinden depozito bedeli konmasınm Türk Lirası'na say- gısızlık olduğunu belirten Curi, "Öyieyse depozito bedellerin- den önce memur maaşlannın, enflasyondan konınması için dolar üzerinden ödenmesi sağlanan" dedi. Yönetmeliğin uygulanmasın- dan sorumlu Çevre Müsteşarlı- ğı, Aük Yönetimi Daire Başka- nı Zeynep Yönıem ile sanayici- lerin uygulayabileceği biçimde hazırlanan yönetmelikle, katı atık sorununun asama aşama çözümleneceğini söyledi. GORBON "5ÂNÂT GÂLERİS1 SABAHATTİN ŞEN RESİM SERGİSİ 2 Nisan - 4 Mayıs 1991 ue A EKCNK&v TSt vt t BIRSEN SELAHI RESİM SERGİSİ 27 NİSAN-25 MAVIS 199! F o t o ğ r a f ı Y a ş a y a r a k Ö ğ r e n i n Fıtiğralı öireınele suiiTStz eUmaklar B i I g i i ç i n Hariciye Konağı Sokak 6 / 6 Gümüşsuyu - İSTANBUL Tel.: 145 73 75 GALERİ LEBRİZ ÇEŞİTLEMELERI Avni Arbaş Aydın Ayan Gevher Bozkurt İbrahlm Çallı Eren Eyüboğhj Leyla Gamsız Nedim Günsür Nuri İyem Feytıa Kısakürek Edip H. Köseoğlu Orhan Peker Hale Sontaş Burhan Uygur Eşref Üren 27 Mart - 4 Mayıs Eyt»m CM. A«tth»M «pl. 16 NlMnUu 140 23 12 SEZAİ ÖZDEMİR Resim Sergisi 25 Nısan-15 Mavıs 1991 RAMKO SANAT MERKEZİ A«v* Sok Yuvo Apt. t/2 Utvikiy* 134 15 M Güzel Sanatlara Hazırhk Çalışmaları sanat 'galensı PINAR KUTAT EKİM Resim Serghi • 25 Nisan-25 Mayıt 1 Levent Sülün Sok. No: 14 Tel: 170 03 62 DCCLUSIVE S A N A T M E I K E Z İ özel Kolleksiyondon HAMİT GÖRELEB«gd»t ttt 389/1 SuHtyı ıSuadıye lşBmkaaüslül363 7594-3591784 URART SANAT GALERİSİ BEDRİ BAYKAM Gerçeksahteler 28 Mart-30 Nisan Abdi iptkçi Cod. No: 18 J 141 21 13 iUygulamalı Vitray ve. Seramik Çahşmalan KADIKÛY 336 90 49 BURHAN DOĞANÇAY Fotoğraf Sergisi 6 Nisan-13 Mayıs 1991 DEKIMOD KÜLTÜR MERKEZİ S l h ' l y o l u . B e | k > r d < s l « r O u r ı k , K l t l ı t t t m c ür iQ00'a kodot ooğız SAIM BUGAY Heykel St'rgisj .? Nisan-4 Mavıs'91 SOYAK SANAT GALERISI Buyukd»re Ça6. No. U n»cir»r«*oy " 5 M io 20 HK ARKEONSANAT GALERISI sORoaJ ÇAÛDAŞÖZGÜN BASKl SERAMİK. HTYKEL YAÛU BOYA TABLOLAR SATÇMERKEZJ MIEU. tAO. a onturreuu§* s SANAT ODASI BERNA ERKUN Resim Sergısı 24 Nisan-7 AAayıs 9". Heıgün 11 00-1900 ıPazaı daliı Gmm »(cnatw »tm M 13/1 tımtm 366 35 87 2-3ONiSBil < Wl. 11.» -18.00 , Faargünkn Jemij' İstiklâl Caddesi 141 Bev$u-isunbul TH 15216 98 Resim Sergisi EKREMKAHRAMAN G . \ R . \ N T İ S A S A T G A L E R İ S İ AEDf>A jMKîekstilbank SaGalerisi San* MUHSİN KUT Resim Sergisi 3 Nisan-2 Mayts Hu>re> Ocnoe C * 12» T«>.İUj« T<t: 1 » 13 79 AYŞE GÖNÜLLÜLEROĞLU Fotoğraf S e r s i 25 Nisan -10 Mayıs 1991 Akhank ŞaşkınbakkalŞb. Bağdat Cad.522/C lstanbul YORUMCULAR GRUBU Mustafa Kemal Derneği Yararma Resim Sergisi 29 Nisan -15 Mayıs 1991 Akbank leıtnl Şb lij/S, Çmrfı Cad. 1 5-19 lstanbul güzel sanatlara hazırbkKAZANMAK İSTEYENLER İCİN H.İÇİ-H.SONU Güzel sanatlar fakültelerini birincUSüer ve derecelerie kazananlar başanlanru uzun dönem çalışarak elde etmişlerdir. Lütfen zaman kaybetmeden başvurun. istasyon sanat evi BURHAN UYGUR Resim Sergisi 27 Nisan-24 Mayıs Cevdet Paşa Cad. No: 384 ftebek 165 74 96 fotoğraf sanatıÖĞRENMEK İSTEYENLER HAFTA İÇİ-HAFTA SONU CÜNEYT BAYKURT yönetimin- de fotoğraf ve çekdm teknikteri stüdyo ve model fotoğrafçılığı karanhk oda ve fılm banyosu moda ve reklam fotoğrafçıhğı profesyonel stüdyoda çekimler istasyon sanat evi tülinonat U Mort-U Moyn'91 Uzottldı M İ N E SANAT GALERİSİ KMMlSy-lst »*5 64 40 KORAY ARİŞGaleri NevB 131 SANF* IAHAT GALERİSİ İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU 2 Nısan-7 Mayıs Espas Sarkaç ve Tlk Resim Sergisi Ihlamur Cad Ye$ilçımen Sok. No 91 Befıkiav'ST 159 72 55 TEŞVİKIYE ERENKÖY 1405650-1306617 3854131-32-33 TEŞVİKİYE 1405650-1306617 ERENKÖY 3854131-32-33 rioM sanat MARİA KILIÇLIOĞLU Heykel Sergisi 1 Nisan-30 Nisan Vttkonağı CKL Paut «5 Nit«nl««ı 146 72 81 CLASSİCCD4MC JAZZ ROCK POP Halep iş Ha" istiklal Cad l«/95 BEYOĞLU (Ses 1885 Tıyoirosu Pasaf) Upuzun boyun Kapkara sıcak gözlerinle Hep yarumda gibisin. 60'h kuşaklann Güleç, konuşkan ve yapkm tıbbiyelisi 5462. Dr. H. BAKİ GÜRKAN Seni sonsuza uğurladık Anılann kaldı düğüm düğüm boğazımızda Hoşçakal dostum. 5463. Dr. ALPER AKÇAM ACI KAYBIMIZ Değerli arkadaşımız, iyi dost, Giresun Devlet Hastanesi doktorlarından Op.Dr. BAKİ GÜRKAN ve sevgili yavruları ZEYNEP ile DİLEK'i elim bir trafık kazası sonucu 21.4.1991 tarihinde kaybettik. Acımız büyüktür. Kendilerine rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz. GİRESUN DEVLET HASTANESt TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ İSTANBUL MERKEZİ SUNAR YALNIZ 1 GECE İÇİN ÖZEL GALA Johann Strauss'un YARASA OPERETI Ankara Devlct Opera ve Balesi Sanatçılan 4 Mayıs 1991 Cumartesi Saat: 21.30 Atatürk Kültür Merkezi BİLETLER TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİNİN RUMELİ CADDESt KAYMAKAMLIK ALTINDAKİ DAİMİ SERGİStNDEN TEMİN EDİLEBİÜR TeL 147 52 58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog