Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu işlem tamam! PAMUKBANK Cu m huriyet Türkiye'deki banka kartları arasında sadece Bank24 Kartı'nın üzerinde "son kullanmatarihi: ömür boyu" yazar! s, BANK24 İ Ş L K M : T A M A M I 67. Yıl; Sayı: 23951 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDI d<Mo 21 Nisan 1991 Cumartesi Ankara, İzmir kongreleri bugün, îstanbul kongresi yann ANAP*m2 zor güııüSEMRA ÖZALTV BÜYÜK SEVAVI ANAP'ta futınalar kopartacağı belirtilen îstanbul il kongresinin 2. raundu yann yapılıyor. Başbakan Akbulut'un, Cumhurbaşkanı Özal'ın isteğiyle devreye girerek Yılmaz yanlılannı ikna çabası da sonuç vermedi. Semra Özal'ın rakibi Talat Yılmaz adaylıktan çekilmemekte ısrar ederken, tek liste hazırlama girişimlerinden de sonuç alınmadı. İLÇE SEÇİM KURULUNA BASK1 Teşkilat Başkanı Demirtaş ile Divan Başkan Yardımcısı Talat Zengin'in geceyarısı Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na gelerek her iki adayın da listelerindeki adaylann istifalannı içeren dilekçeler verdikleri ve yeniden tanzimini istedikleri öne sürüldü. Talat Yılmaz, karara itiraz etti. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu da Yılmaz'ı haklı buldu. İSTANBUL ÖRGÜTÜ FESHEDİLEBİLİR ANAP 3. Olağan Büyük Kongresi, Semra Özal'm il başkanlığını kazanıp kazanmamasına bağlı gözüküyor. Semra Özal'ın seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Özal'ın anayasa değişikliğini TBMM gündemine getireceği belirtiliyor. Semra Özal kaybederse il örgütünün feshi gündemde. 4. Sayfada ANKARA VE İZMIR SORUNSUZ 4 Sayfada Polis kuşatmasındaCumhurbaşkanı'nın oğlu Efe Özal ile Zeynep Beşikçioğlu'nun Swiss Otel'deki düğünleri 500 polisin koruması altında yapıldı. Yaklaşık 1400 konuk üç kademede yapılan üst ve davetiye kontrolünden sonra salona alındı. Eski Cumhurbaşkanı Evren şeref masasmda yer aldı. Muhalefetten düğüne katılan olnıadı. Gazeteciler düğüne alınmadıkları gibi otelin karşısındaki kaldırımda tutuldular. FARUK BİLDİRİCİ'nln haberi 3. Sayfada İZLENİMLER: MAÇKA'DA POLİS VE GAZETECÎLER KOVALAMACA OYNADI 3. Sayfada ÖZALLAR'IN MUTLU GU\U — Zeynep ve Efe'nin nikâhları saat 21.45'te kıyılabildi. Efe'nin tanıklığını Ayla Darman, Zeynep'in tanıklığını ise işadarnı Sahir Şamlı yaptı. Dügünle flgili fotograflar, Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviriiği tarafından çektirilerek Anadolu Ajansı tarafından gazetelere dagıüidı. Vakfa bağış ve telgraf yağdıANAP Konya Milletvekili Talip özdemir, unuttuğu davetiyesini otobüs kargosu ile Ankara'dan getirterek otele girebildi. Davetiyelerde çiçek yerine Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı'na bağışta bulunnlması istendiğinden vakfa 500 bin liranın altına düşmeyen rakamlarla büyük para bağışında bulunulduğu öğrenildi. Davetliler arasında bulunan İngıltere eski başbakanı Thatcher'm Londra'daki ofısinin yetkilileri, "nasü bir kutlama yapıldığı" sorusuna, "Özel şeyler açıklanmaz" yanıtını verdiler. AYŞE YILOIRIM'ın notlan 3. Sayfada KONUKLAR Özal kardeşler gelmedi TBMM Başkanı, Başbakan, bazı bakanlar, milletvekilleri ve Îstanbul ilçe başkanlan düğüne katıldı. Mustafa Taşar'ın gelmemesi dikkati cekti. 3. Sayfada Kurmaylar, Cumhurbaşkanı ÖzaVa sunulmak üzere acı bir reçete tasarısı hazırlıyor IMFsiz kıırtıılma çabası BAŞKENTTEN AHMET TAN Ekonomi hamile ANKARA — Onlar erdi muradına, vatandaş çıkacak mı kere\etine? "Damadın babasf'ndan öğ- rendiğimize göre çıkamayacak. "Baba", onceki gıin "mem- Itketin geleceğini kritik gördüğünü" belirlerek, şöyle dedi: "— Önıimiizdeki günlerde tınlış kararlar alınmaya de- vim edilirse, üç dört yıl içinde 1*80 öncesine döneriz..." Özal'm bu açıklaması, son derece tarafsız, yansız, korku- suz. Buna hiç kuşku yok. Düğunden 24 saat once, "Ekonomi kötüve gidiyor" açıklaması, hedi>e trafiğini ha- fifietecekti. Düğüne harcanan mil>onları daha da göze batı- racaktı. Ama Özal bu riski bi- le goze aldı. Oteki riskler de cabası... (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Ekonomiyi IMF'ye muhtaç kalmadan kurtarmak için bürokrasi, planlar hazırlamaya başladı. DPT, Hazine ve Merkez Bankası'nda bir süredir yürütülen çalışmalann tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Geçen hafta DPT ve Hazine, Cumhurbaşkanı Türgut Özal'a ayn ayrı iki rapor sundular. IMFnin acı reçetelerine benzeyen önlemler paketi yaşama geçirilirse, memurlara yapılacak zam yüzde 15'i geçmeyecek. Yatınm harcamaları kısılacak. Hazine, müteahhitlere olan ödemelerini durduracak. Teşvik amaçlı bütçe transferleri dondurulacak. Ek ödenek talepleri karşılanmayacak. Özelleştirmeye hız verilecek ve buradan elde edilen gelir, kamu fınansmanında bir rahatlama sağlanıncaya dek bütçeye aktarılacak. Toplu konut kredileri daha da yavaşlatılacak ve faizleri arttınlacak. Savunma Sanayii Fonu hariç, fonlardan yapılan harcamalar DPT ve Hazine'nin kontrolünden geçecek. Buğdayda bu yıl destekleme alım politikasını terk etmeyi göze alamayan hükümet, yine de buğday üreticisine düşük bir taban fiyat verecek. Buğday fıyatının gecen yılki gibi 500 lira düzeyinde tutulması isteniyor. KÎT'lerde bu yıl 20 trilyon lirayı aşması beklenen açığı kapatmak için yüksek zamlara başvurulacak. Ekonomide BUGUN BİLÎMTEKNÎK BIUMTEKIHK YAREV DERGI Irakpetrolünün tek çıkışı Yumurtalık hattı Bağdat Ankara flörtüIrak Başbakan 1. Yardımcısı Tarık Aziz'in ziyaret falebi, Büyükelçi Tıkriti'nin eskiden daha iyi ilişkiler kurmak istediğini söylemesi, 2 kişinin ölümüne neden olan konsolosluk güvenlik görevlisinin teslim edilmesi Ankara tarafından olumlu gelişmeler olarak not ediliyor. Irak'm çabalannın en büyük etkeni olarak Kerkük-Yumurtalık boru hattının Bağdat için taşıdığı önem gösteriliyor. Botaş Genel Müdürü Vural, Basra hattının tahrip edildiğini belirterek "Irak petrolünün tek çıkış yolu Yumurtahk'tır" dedi. ANKARA (Cumburiyel Bü- rosu) — Kürt liderlerinin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin ile gorüşmesi çeşitli ulkeler- de üst duzeyli resmi açıklama- lara neden olurken, bu gelişme Ankara tarafından diplomatik bir şekilde "Irak'ın bir iç meselesi" olarak nitelendirildi. Ankara, buna rağmen bu geliş- menin "Irak halkının esenliği yonünde bir gelişme teşkil etme- sini temenni ettiğini" bildirdi. Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Mu- rat Sungar, bu konuda yaptığı açıklamada, Turk sınırlarına yı- ğılmış bulunan Iraklıların bu çerçevede en kısa zamanda ev- lerine dönebileceklerinin ümit edildiğini de belirtti. Ankara'nın, Turkiye'yi ret etmek isteyen Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz ile "gö- riisme eğiliminde oldugu" bildi- rilirken, Bağdat'ın Türkiye ile ilişkilerini duzeltme yolunda at- tığı adımlar yetkiü çevrelerde not ediliyor. Bu çerçevede, "konsolosluk krizinin" Turkiye'nin arzula- madığı yollara başvurmasına rneydan verilmeden çözülmesi ve Irak'ın Ankara Büyükelçisi Rafi Daban Mücvel El Tıkriti'- nin bu ve diğer konularda ver- diği son demeçleri dikkat çekiyor. (Arkası Sa. 19, Sü. S'te) WASHINGTON Kürt politikası: Bekle-gör Saddam Hüseyin-Talabani anlaşması Washington'u fazla rahatsız etmiş gözükmüyor. Çünkü bu anlaşmanın hem Irak'ın parçalanmasını önleyeceği, hem de ABD'nin gönülsüz girdiği Kuzey Irak'tan erken kurtulmasına yardıma olacağı umuluyor. Irak'taki askeri varhgını arttırmayı düşünen ABD, Kürtleri, tamamen Saddam'ın insafına bırakma eğiliminde de değil. Bölgede 'deneysel bir politika' izleyerek bir adım atıyor, tepkisine bakıyor ve yeni politika oluşturuyor. UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON — Irak Dev- let Başkanı Saddam Hüseyin'in Kürdistan Yurtseverler Birliği li- deri Celal Talabani ile yaptığı sürpriz anlaşma Bağdat'ın kri- zin başlangıcından bu yana el- de ettiği en önemli siyasi zaferi oluşturuyor. Saddam Hüseyin'in iktidan- nın suresinin belki de uzaması- na yardımcı olacak olan bu ge- lişme Washington'u fazla rahat- sız etmiş görünmüyor. Çünkü Bağdat ile Kürtler arasındaki anlaşmanın, hem Irak'ın parça- lanmasını önleyeceği, hem de ABD'nin zaten gönülsüz girdi- ği Kuzey Irak angajmanından daha erken kurtulmasına yar- dımcı olacağı umuluyor. Was- hington, özetle, bu anlaşmayı ne kendisinin, ne Batı âleminin, ne de kazançh çıkması gereken Körfez krizinden zararla çıkma- nın eşiğine gelen Türkiye'nin aleyhine göruyor. ABD, Kuzey Irak'ta uzun sü- re kalmayı ve Kürtler için yara- tılan guvenli bölgenin, Kürtlerin (Arkası Sa. 19, Sü. l' Saddam-Talabani gorüşmesi Anlaşmada üçpürüz Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Talabani, Saddam Hüseyin ile bir anlaşma imzalanmadığını, özerk alanın genişliği, özerkliğin içeriği ve bölgenin dış dünya ile olan ilişkileri konusunda görüşmelerin kilitlendiğini söyledi. Önümüzdeki hafta yapılacak 2. tur görüşmelere Mesut Barzani'nin başkanlık edeceği belirtüdi. ia Sayfada BM KAMPLAR İÇİN ÇÖZÜM ARIYOR 10. Sayfada EL YAZMA KURAN'A 1 MÎLYAR Affca Sayfada Bağdafla... Ortadoğu söz konusu olduğu zaman al- t özellikle çizilir: Bu bölgede zemin çok kay- çan, dengeler çok değişken, oyun çok acı- nasızdır diye... Geçen akşam televizyon ekranlarından >ansıyan kimi görüntüler bu konuda yeni bir crneği sergiledi. Irak Devlet Başkanı Sad- cam Hüseyin'le Kürdistan Yurtseverler Bir- Iği liden Celal Talabani'nin Bağdat'ta kucak- lişıp öpüşmeleri, reel politikanın Ortadoğu- da bazen ne kadar ürkütücü boyjtlar kaza- nabildiğini ortaya koyuyordu. Birbirterinin can düşmanı olan taraflann bir anda böylesine sarmaş dolaş olabilmeleri çarpıcı olduğu kadar düşündürücüydü de. Düşündürücüydü; çünkü bölgede oyunun, ayaküstü demeçlerle, paldır küldür değil, kılı kırk yararak, olağanüstü bir özen ve dikkat- (Arkası Sa. 16, Su. l'de) HASAN CEMAL • Kent insanı tükeniyor Buyük kentlerde araç ve insan sayısmm artışı güriiltüyü ürkutucu boyutlara ulaştırdı. 3. Sayfada • Savaşın şiirseJ anlatımı "Sakindi Oranın Şafakları" adlı Sovyet filmi, TV3'te saat 20.50'de ekrana gelecek. 6. Sayfada • Oscar'a giden yolculuk Geçen ay Oscar kazanan Umuda Yolculuk îstanbul, Ankara ve îzmir'de altı sinemada üçüncü haftasmda. Filmde Necmetün Çobanoğlu başrollerden birini oynuyor. 7. Sayfada İnsan ve sevgide çoğalan ozan Yunus Emre Gecesi bugun Kadıkoy Caferağa Spor Salonu 'nda gerçekleştihliyor. 7. Sayfada • İsrall'den barışa taviz ABD Dışişleri Bakanı James Baker, gezisinin son durağı Kudüs'te önemligörüşmeleryaptı. 11. Sayfada • Tiitün ihracatçısı memnun Mayısta yürurlüğe girecek olan Tekel kararnamesine ihracatçılardan destek geliyor. Ekonomide • Yeni teşvikler Yatınm teşviklerinden artık vakıflar da yararlanacak. Ekonomide • Çavuşoğlu dünya şampiyonu Liselerarası Basketbol Şampiyonası finalinde İsrail'i yenerek mutlu sona ulaştı. Spor'da m Bir de 501'imi isteseydin!' Çıkık kalçalı, düşük kemerli, bol paçalı 501 jean gençlerin gözdesi haline geldı. Arka Sayfada • Erkekler gereksiz mi oluyor? Doğum kontrolü gelıştı, erkeğin çocuk yapmadaki rolü figuranlığa indirgendi. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU İltihabı... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için önümüzdeki günler- de seçim yapılacak. Adaylar kimler acaba? En uygun aday Prof. Dr. Erol Cansel'dir Neden mi? O zaman anlatalım: Cansel'ın müzikle ilgisi vardır. Keman çalar. Keman kon- çertolarında yıldızdır. Cansel'in başkan seçilmesi ile yüce (Arkası Sa. 16, Su. 1 'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog