Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

22NÎSAN1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 BALE Dünya Daııs Günü kutlanıyor • ANKARA (AA) — Dünya'daki tüm- bale ve dans sanatçılan 27 nisanda Dünya Dans Günü'nü kuüamaya hazırlanvjjor. Bu yıl ülkemizde 4. kez kuüanacak Dünya Dans Günü'nün bildirisini İstanbul Devlet Balesi Sanat Yönetmeni Geyvan Mc Millen hazırladı. Bildirisinde, savaşlann yoğun bir şekilde yaşamı etkilediği, insan uygarhğının bugüne kadar geçirdiği olumlu aşamalann yok olma riskinin yaşandığı bir ortamda, "dans olgusunun nasıl kutlanabildiği" sorusunun akla gelebileceğini belirten Mc. Millen, şu görüşlere yer verdi: "Yanıtı dansın kendi mütevazı olanaklanyla uygar insanın kendini ifade yolianndan biri olmasında yatıyor. Dans bir dildir, kökeninden bağımsız, sınır tanımayan, dinsiz ve ölümsüz. Doğaya insanın varlığıru kanıtladığı, evrensel duygu birlikteliğini yaratabildîği için kutlanmahdır. Belki de insanlar tarafından yaratılan ama yine insanların nedenlerini kavrayamadığı bu gibi bunalımların sonrasında hümanist bir geleneği yaşatmak için kutlanmalıdır. Gönül isterdi ki insanlar arası iletişim, bombalar, roketler yerine, dans gibi sanatlar yoluyla kurulabilseydir Tüm dünyanın, 27 nisanda dans aracılığıyla iletişim kurarken duyabeldiği sanatsal hazzı da kutladığını belirten Mc Millen, şunları kaydettû "Bu yılki dans gününü geleceğe umutla bakmak isteyen insanh|a ve 30. yıldönümlerinde sanatlanna özveri ile hizmet veren, şartlar ne olursa olsun yılmadan çalışıp daha iyi bir gelecek için imkân arayan Türk danscüanna adamak istiyorum" SERGİ ~ Asker'in kişisel üslııbu • KiUtttr Servisi — Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık görevini sürdüren Mustafa Asüer'in retrospektif niteliği taşıyan resim sergisi Harbiye Garanti Sanat Galerisi'nde 7 mayıs günü açılacak. Eserleri İstanbul, Ankara, tzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, New York Üniversitesi Müzesi, Prag- Bükreş-Varşova muzeleri, Avusturya Kültür Bakanlığı koleksiyonunda bulunan sanatçırun yurtiçi ve yurt- dışında aldığı çeşitli ödülleri bulunuyor. "Varohnayana Biçim Vermek", "Grafik Sanatlar Tarih ve Yorumlar", "Çağdaş Türk Resim Sanatı", "Türkische Malerci" (Almanca, Fransızca, lngilizce) adlı kitaplan yayımlanan Aslıer yurtdışında çeşitli uluslararası sergilere de katıldı. Zahir Güvemli'nin sanatçınm sergi broşüründe yer alan yaası şöyle: "Dünyanın neresinde eserlerini görseniz iki şey mutlaka kendini belli eder; kişisel üslup ve yetiştiği çevre. Renksiz, kokusuz bir kişiliksizliğin kurbam olmaya katlanmaz... Onun eserleri, kendi inançlanna ihanet etmeyen bir sanatçınm dürüst ve samimi çahşmalarıdır..!' MUZIK ttalyanlardan oda nıüziği • Kültür Servisi — Altı sanatçıdan kurulu Ensemble per I'Esperienza Contemporanea Topluluğu 29 nisanda italyan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda (Meşrutiyet Cad. 161 Tepebaşı) bir konser verecek. Konser, saat 18.30'da başlayacak. Toscana bölgesinden bir grup sanatçırun 1989 yıhnda bir araya gelmesiyle kurulan topluluk, fazla duyulmanuş 19. yüzyıl oda müziğini tarutmayı amaçlıyor. Topluluk, 1991 yılı içinde Yunanistan ve Türkiye'ye yaptıkları turnelerin yanı sıra kendileri için bestelenmiş bir dizi yeni yapıtı da seslendirecek ve aynca çalışmalanru konu alan seminerler de verecek. Stefano Agostini (flüt), Carlo Franceschi (klarnet), Gloria Merani (keman), Renata Sfriso (keman), Sabrina Giuliani (viola) ve Claudio Proietti'den (piyano) oluşan topluluk, fstanbul'daki konserlerinde B.Maderna, S.Sciarrino, I. Fedele, L. Francesconi, M.Betta ve A. Schoenberg'in yâpıüanru seslendirecek. TİYATRO Gebze'de çocuk şenliği • Kültür Servisi — Gebze Belediyesi 1. Çocuk Şenliği 23 nisan salı günü Autürk llkokulu Ardahan Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayacak. Aynı gün Beksem Çocuk Korosu bir konser verecek, Yunus Emre tlkokulu Adıyaman Halk Oyunlan ekibinin gösterisinden sonra çeşitli sergiler açılacak. 24 nisan günü Belediye Kültür Sitesi'nde iki müzikli çocuk oyunu sahnelenecek. 25 nisan perşembe günü yine aynı yerde çocuk eğitimi konusunda bir forum gerçekleşürilecek. Etkinlikler kapsamında aynca, yazarlar Gulsüm Akyüz, Şennur Sezer, Turan Yüksel, Adnan Özyalçıner ve genç şair Akgün Akova kitaplannı imzalayacaklar ve okurlanyla söyleşecekler. Şenliğin son günü olan 26 nisan cuma günü bir çocuk balosu yapılacak. Folklor gösterileri, konserler ile devam edecek etkinliklere tüm çocuklar öğretmenleri ile kaülabilecek. Çocuk Tiyatrosu Kıbrıs'ta • ANKARA (UBA) — Ziraat Bankası Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katümak için Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Enis Fosforoğlu yönetimindeki çocuk tiyatrosu KKTC'de "Ormandaki Sır" adlı oyunu sahneleyecek. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kültür protokolü uyannca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden çocuk tiyatrosu 15 kişiden oluşuyor. Topluluk 3 gün içinde değişik sahnelerde "Ormandaki Sır" adlı oyunu Kıbnslı Türklere sunacak. Zinu.. Bankası İstanbul Çocuk Tiyatrosu, 24 nisan günü Lefkoşa'da Devlet Tiyatrolan saionunda yer alacak oyun, 25 nisan günü Gazi Magosa Namık Kemal Lisesi'nde, 26 nisan günü ise Girne Anafartalar Lisesi saionunda oynanacak. KITAP Ankara'da kitapbklar • ANKARA (UBA) — Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralı öğrencilerin kitap gereksinimlerini karşılamak amacıyla semt kitaplıkları açacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özellikle ortaöğrenim öğrencilerinin gereksinmelerini karşılamak amacıyla planlanan semt kitaplıkları daha çok okuyucuya hizmet verebilmesi için semt okullarına yakın çevrelerde ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde açılacak. Temel işlevi odunç kitap vermek olan kitaplıklarda, aynı zamanda 24 kişi için oturarak kitap okuma ve araştırma yapma olanağı yaratılacağı ve her kitaplıkta 1300 kitap bulunacağı belirtüdi. İ S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T Ç İ Z E L G E S İ BİSTEHİIStYtESİ • Orhan Koloğlu, per- sembe günü saat 16.00'da 100 Yıl Önce Servet-i Fü- nun başlıklı bir konferans verecek. Basın Müzesi1 nde. (Tet 513 84 57). • Snriçi StT alanı ilan edilmeli midir? Persembe günü saat 19.00'da Mülki- yelihr Birliği'nde Prof. Dr. Erendiz özbayoğlu, Doç. Dr. İhsan Tünay, Eminönu Belediye Başka- nı Naci Akgün, Anakent Çevre Komisyonu Başka- nı Nusret Avcı ve rehber İbrahim Eren bir araya gelerek konuyu tartışa- caklar. (Tet 157 46 34) • Leyla Özalp persembe günü saat 10.00'da, Film Seti Pratigi konusunda bir konusma yapacak. Bilar- da... (Tet 149 42 86) • Zeynep Kuban cumar- •esi günü saat 12.00*de Bi- lar'da Yonan Mitolojisi konusunda bir konuşma yapacak. • Ressam Mustafa Aslt- er, cumartesi günu saat 15.00'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi1 nde Çağdaş Türk Resmin- de Ozgun Baskı Resim konulu bir konferans ve- recek. (Tet 143 30.53). • Beşir Ayvazoğlu, Be- yazıt Devleı Kütüphane- sfnde cuma günü saat 15.00'te Yunus Yommlan başbklı bir konferans ve- recek. (Tet 522 31 67) • Yazar Adalet Ağaoğlu son kitabı 'Rnh Üşümesi' üzerine persembe günü saat 17.00'de Kadıköy Kültür ve Sanat Merke- zi'nde bir söyleşi yapacak. (Tet 360 90 95) • Bodrum Muzesi Müdü- rü ve Sualtı Arkeoloğu Oğuz Alpözen, cumarte- si günü saat 18.00'de Dün- ya Deniz Müzeleri ve Bodrum başlıklı konfe- ransını Sadberk Hanım Müzesi'nde verecek. (Tet 142 38 13) • Plastik Sanatlar Derne- ği'nin kültur^etkinlikleri kapsamında Hasan Bü- lent Kahraman cuma gu- nü saat 16.00'da Cemal Reşit Rey Konferans Salo- nu'nda Yeni Bir Gerceklik Olarak Resim başlıklı bir konferans verecek. (Tet 148 08 63) • Kadın Eserleri Kütüp- hanesi ve Bilgi Merkezi et- kinlikleri kapsamında Prof. Dr. Çiğdem Kâğıt- çıbaşı, cumartesi gunü saat 15.00'te Kiiltürlerara- st Yaklaşımda Cins Olgo- su başlıklı bir konferans verecek. (Tet 523 74 08) • Yönetmen Halit Refiğ cuma günü saat 16.00'da Taksim Atatürk Kitaplı- g/'nda Faruk Şüyun ile 'dobra dobra* bir konuş- ma yapacak. (Tet 149 09 45) • Prof. Dr. Cahtt Tan- yol, Prof. Dr. Baykan Sezer ve Dr. Ertan Eğri- bel, Günümüz Türkiye- si'ade Aydın Kesimin Ma- ziğe Bakış Açısı başlıklı bû panelde bir araya ge- lecekler. Cumartesi günü saat 14.00*de Taksim Ata- türk Kitaplığı'nân gerçek- leştirilecek paneli Gönül Paçacı yönetecek. (Tet 149 09 45) NewYork macerası "Mavi Cennetim-My Blue Heaven" cuma günü gösterime giriyor. Birçok kez Oscar'a aday gosterilen ünlü yönetmen Herbert Ross, bu filminde New York sokaklarında geziniyor; kendi başını kurtarmak için arkadaşlan aleyhine tanıklık eden bir gangsterin peşinde. Kısa bir süre önce sinemalanmızda 'Çelik Manolyalar' filmini izlediğinıiz Ross, kariyerine dansçı olarak başlamıştı. Bugüne dek müzikal de dahil olmak üzere çeşitli turlere el atan yönetmenin bu yeni filmi, tam bir macera. Warner Bros firması tarafından getirilen fılmin hangi sinemalarda gösterime gireceği ise henüz belirlenmedi. • Prof. Dr. Havspeter Nevhald, Avrupa'da ye- ni mimari' konusundaki konferansını persembe ve cuma günleri saat 10.00'da Marmara Üni- versitesi Rektörlük Bina- sı'nda verecek. Konferans lngilizce olarak gerçekleş- tirilecek. MÜZİK • Nuri İyicil (keman) ve Judith Uluğ (piyano) 25 nisan persembe günü sa- at 19.00'da Atatürk Kül- tür Merkezi'ndt bir kon- ser verecekler. Filarrnoni Derneği konserleri kapsa- mında yer alan konserde Locatelli, Prokofief, Saint-Seans ve Gers- hvvin'in yapıtlan seslen- lendirilecek. (151 56 00) • İstanbul Devlet Senfo- ni Orkestrası'nm bu haf- taki konserlerine, isimleri dünyaca tanınmış piyano ikilisi Güher-Süher Pe- kinel kardeşler solist ola- rak katılacaklar. Tadeusz Strugala'nın yöneteceği cuma ve cumartesi kon- serlerinde Bizet'nin LAr- lesienne suiti No. 2, Men- delsohn'un İki Piyano İçin Konçertosu ve yine Bizet'nin Do Majör" sen- fonisi yorumlanacak. (151 56 00) • Piyanist Hülya Ardıç- ın resitali 28 nisan pazar günü saat 16.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinlenebilir Sanatçı, bir süre önce yi- tirdiğimiz ünlü besteci A.Adnan Saygun'un "Sonatina" op. 15 çalış- masmın yanı sıra Beetho- ven'ın Eroica çeşitlemele- ri ile Schumann'ın Kar- naval adlı yapıtını da su- nacak. (148 53 92, 140 50 12). •Üstbostancı Lunapar- kı'nın yanına kurulan Bostancı Gösteri Merke- zi"nde düzenlenen konser- leT bu hafta başlıyor. Anadolu yakasının muzik kalesi olması tasarlanan Bostancı Gösteri Merke- zi'ndeki ilk konserler Se- zen Aksu'ya ait. Sanatçı 25 nisandan başlayarak dört gün boyunca muzik- severlerle birlikte olacak. Konserler 25 ve 26 nisan- da saat 21.00'de, 27 ve 28 nisanda ise saat 16.00 ve 21.00'de izlenebilir. Kon- serleri Most Production düzenliyor. (384 72 10). • Kayahan'ın ilkbahar konserleri 26 nisanda sa- at 18.30 ve 21.30, 27 nisan gunü ise saat 16.00 ve 21.00'de Hılton Conventi- on Center'dn yer alıyor. Kayahan Sevenlere Kon- serter'i Hedef Production düzenliyor. Biletler Vak- korama Taksim ve Suadi- ye, Galleria Ataköy, Mo- da ve Dünya sinemaların- dan edinilebilir. TİYATRO • Bizlm Tiyatro cumar- tesi ve pazar gunleri Dost- lar Tiyatrosu Sahnesi'nde Orianna Fallaci'nin 'Bir İnsan' adlı romamndan uyarlanan Suikast'ı sah- neliyor. Son oyunlar... (Tit 1448137) • İdilAbla Çocuk Tiyat- rosu muziklerini Rey- man Eray'ın hazırladığı Çekirge Bir Sıçrar adlı oyunu çarşamba günü sa- at 13.00'te Kadıköy Halk Eğitim Merkezfnde sah- neliyor. Aynı oyun, cu- martesi günü saat 13.3O"da Kocamustafapa- ra Çevre Tiyatrosu''nda, pazar günü ise Kadıköy Tevfik Gelenbe Ttyatro- su'nda izlenebilir. (Tet 3456067/5855263/33621 03) • Leverrt Kırca Tiyatro- su 60 kişilik kadrosuyla Gereği Düşünüldü adlı oyunu persembe, cuma, cumartesi ve pazar günlen Yenikapı Hürriyet Göste- ri MerkezPndt sahneleni- yor. Son 15 oyun... (Tet 5162075) • Nöbetçi Tiyatro Ray- mond Quenau'nun yazdı- ğı Önü tliklenraiş Tram- vay'ı pazar ve pazartesi güjoleri Beyoğlu Küçük Sahne'de sahneliyor. (Tet 1444327) • İstanbul Devlet Tiyat- rosu Aziz Nesin'ın Vaşar Ne Yasar Ne Yaşamaz adb oyununu AKM Büyuk Salorfda, VVilliam Gib- son'un Salıncakta İki Ki- şi oyununu AKM Konser Sa/onu'nda, Anton Çe- hov'un Hapşu-ık'vaı AKM Oda Tiyatrosu'ndiL, Nezi- ha Araz'm Ballar Balını Buldum adlı oyununu, Ali Taygun'un Masal Bah- çesi'ni Taksim SahnesPn- de, Necati Cumah'nın Ahmetlerim adlı oyunu ise Yıldız Sarayı Tiyatro- su'nda hafta içinde sahne- lenecek. (Tet 1515600) SİNEMA • Kurtlarta Dans Kevin Costner'ın yönetip baş- rolünü üstlendiği fibn, bu yü yedi Oscar aldı. Film, Amerikan iç savaşı sıra- sında Kızılderüilerle dost- luk kuran bir beyaz aske- rin öyküsünü konu alıyor. (Beyoğlu Dünya, Be- yoğlu Lale, Kadıköy Ocafc, Baktrköy Renk). • Hiç Bitmeyen öykü 2 ÖzelliKle çocukların ilgi- sini çekebilecek bu yapım fantastik ögelerle yüklü. Tam anlamıyla bir ma- sal... (Beyoğlu Frtaş, Şiş- II Nova Baran, Kadıköy Yıldız). • Bağla Beni Ünlü Ispanyol yönetmen Petro Almadovar'ın bu ilginçj fılmi Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsanunda da yer almıştı. Victoria Abrtl ile Antonia Bande- ras'ın başroUerini üstlen- dikleri filmi, 16 yaşından küçükler göremiyor... (Harbiye As, Çemberli- taş Şafak). SER6İ • tlk kişisel sergisini 1987 yılında açan Ankaralı sa- natçı Sezai Özdemlr'in ikinci kişisel sergisi Ram- Tiyatro çocukları bekliyor İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 7. Çocuk Tiyatrolan Şenliği bugün başlıyor. 28 nisana dek sürecek etkinliklere giriş ücretsiz olacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Musahipzade Celal ve Kadıköy Haldun Taner sahnelerinde gerçekleştirilecek şenliğe Türk Ticaret Bankası Oyunculan, Banş Oyunculan, Şehir Tiyatrosu, Ziraat Bankası Çocuk Tiyatrosu, çeşitli oyunlarla katılıyor. Şenliİcte $ehir Tiyatrosu 27 nisan cumartesi günü Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Kutuda Rahat Dur" adlı oyunu (üstte) sahneleyecek. ko Sanat Merkezi"ndc persembe günü açüıyor. (Tet 136 15 38) • Ankaralı sanatçı Ber- na Erkün'ün dördüncü kişisel sergisi Mutlu Sanat Odası"nda çarşamba günü açüıyor. Mimar Sınan Üniversitesi Güzel Sanat- lar Fakültesi resim bölü- münden yuksek lisans il- me mezun olan ve 1989- dan bu yana çeşitli karma sergilere da katılan sanat- çının sergisi her gün 11.00 -19.00 arası izlenebilecek. (Tet 355 35 87) • Eski oyuncaklar... Ço- cuk Dünyasından Gec- miştc Eyüp Oyuncaklan sergisi çarşamba günu sa- at 18.00'de tstanbul Bü- yükşehir Belediye Başka- m Prof. Dr. Nurettin Sö- zen'in katılımıyla açıla- cak. Şehir Müzesi'nde (TeL 158 53 44) • tspanya Başkonsoloslu- ğu ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın Cüzzamla Savaş Vakfı yararına bir- likte düzenledikleri Teo- doro Nieto Anton resim sergisi çarşamba günü Taksim Sanat Galerisi'nde açılacak. 1944 yıhnda Ispanya'nın Segovia şeh- rinde doğan İspanyol sa- natçı Anton 1980'aen bu yana çeşitli ülkelerde sayı- sıı sergi açt». Sanatçınm resimlerinden Meksikalı duvar ressamlannın etki- si açıkça görüyor. (TeL 145 20 68) • Klasik resim tarzını bozmadan çağdaş sanata yaklaşan ressam Adnan Vannca, son dönem yağ- lıboya resimlerîni perşem- be gunünden ifibaren Tem Sanat Galerisi'nde sergile- yecek. Sanatçı, bu son ça- lışmalannda, bir boya şi- irseiligi yakalamaya çalışı- yor. Galeride aynca. Ad- nan Vannca'mn yaşamını ve sanatını konu alan audio-visial tamtım prog- ramı da pazar hariç her gün saat n.lffda izlenebi- lecek. (TeL 147 08 99). • Gönül Sen ve Ahmet özol'un resim sergileri persembe gunünden itiba- ren Türkiye tş Bankası Sanat Galerisi'nde görüle- bilecek. (TeL 144 20 21) • 1957 yılından bu yana karikatür çalışmalarını sürdüren Ergin GÜIen'in Tuvalde Karikatür sergisi persembe günü Operu Sa- nat Galerisi'nde açılacak. çeşitli mizah dergilerinde çalışan Gülen, karikatü- rün gazetelerden, dergiler- den cıkıp, yağlıboya ile tu- vale yansıdığında nasıl zengmleştiğini göstermeye çalışıyor. (Tet 146 92 02). OPERA/BALE • İstanbul Devlet Opera- sı, Mozart'm "Sihirli Flüt" operasını 24 nisan- da saat 20.00'de sahneli- yor. Yekta Kara'mn yö- nettiği operanın orkestra şefliğini Cem Mansur ya- pıyor. Altan Günbay'm sahneye koyduğu orkestra şefliğini Antonio Pirolll- nin yaptıği Verdi'nin "MaskeH Balo" operası 27 nisanda saat 15.30'da, AKMde izlenebilir. (151 56 00) BirAnarşistin Kaza Sonucu Ölümü 'Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndesahneleniyor Bir cînayettenpolitîk mesajlar Bir Anarşlstin Kaza Sonucu Olünıü / Yazan: Dario Fo / Türkçesi: Yücel Erten / Dekor-Giysi: Naz Erayda / Yöneten: Macit Koper / Oynayanlar: Hadi Çaman, Erdinç Dinçer, Bora Ayanoğlu, Oğuz Oktay, Gönül Tuncay, Osman Özçelik, Birtan Turan. DtKMEN GÜRÜN UÇARER 1945'lerden başlayarak İtal- ya'da sol kanadın etkinliğinde sistematik bir kültür politikası izlenmiştir. Komünist ve sosya- Ust partiler, sanatı ve özellikle ti- yatroyu sürekli olarak emekçi kesimin siyasal bilinçlenmesin- de kullanmıştır. Böyle bir or- tamda Dario Fo'nun radikal ti- yatrosu giderek sadece Italya'nın değil, dünyanın onemli politik tiyatrolanndan bıri olmuştur. Maîakovsky'nin sözlerini tek- rarlayarak "taşlama ve yerginin bitiiği yerde demokrasi de biter" diyen Dario Fo, politik mesajı- nı hep güleç bir yüzle aktarır iz- leyiciye. Popüler tiyatro türleri fars, grotesk, vodvil "Fo tiyat- rosu"nun parçalandır. Toplum- sal duzeni yargılamada izlediği güldurü mantığındaki çarpıcıbk ve fantezi onu ülkesinin gerçek- lerini cesaretle tartışan bir sanat- çı olarak belirler. Değişik türle- ri iç içe yoğuran tekniğinde Commedia Dell'arte'den epik ti- yatroya, emprovizasyona dek uzanan bir çeşitliliğe yer verir- ken, dil akrobasisinin yanı sıra hızlı tempolu bir gorsellik de dikkat çeker. Franco Zeffirelli, Dario Fo'yu "büyuk bir yönet- men, bü\ük bir aktör, bü>1tk bir soytarı" olarak tanımlar. '"Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü"nde kurumsal çöküntü- nün ve baskı yönteminin yerili- şi birbirini tamamlayan bir sis- tem eleştirisidir. Bu eleştiriden toplum da nasibini alır: "Sokak- taki vatandaş için butun bu re- zilliklerin sona ermesi fazla bir şey ifade etmiyor. Bir skandal çıksın, birkaç kişinin kirli çama- şırları orla\a dökulsün, homur- danıp söylenmek için malzeme olsun; o kadan yetiyor sokakta- ki vatandaşa. Sonra bunun adı da 'özgürlük' oluyor." "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü"nde gerçek bir olaydan yola çıkarak onu en ince ayrın- tısma dek didikler Dario Fo. Goiseppe Pinelli adlı bir demir- yolu işçisi 1%9'da bir bombala- ma olayı nedeniyle tutuklanır ve sorgulaması sırasında emniyet mudürluğunün 4. kat. ıdan at- layarak intihar eder. Bu zorun- lu intihann ya da düpedüz cina- yetin aliında yatan nedenlerin araştırılması, olayın sorumlula- nnın ortaya çıkartılması episo- dik bir anlatımla işlenir. Tiplerle episodlar arasındaki bağlantı siyasal panoramada kurumlann eleştirisine değişik açılardan yaklaşımı belirler. Bir DELİNİN MANTIKOYUNLT—HadiÇaman veYeditepe Oyuncu- lannın sahnelediği o> unda. bir deli çeşitli kılıklara girerek sistemde- ki aksaklığı politik çöküntnyü yansıuyor. "Arkkino" olarak karşımıza çıkan deliyi Hadi Çaman canlandınyor. (Fotograf: İbrahim Günel) deli çeşitli kılıklara girerek sis- temdeki aksaklığı, politik ço- küntüyu yansıtır. Pinelli dava- sıyla ilgili olarak polis tutanak- lanndaki yalanları, uydurmaları tek tek ortaya koyar ve sanki bi- reyin akılhhğıyla yönetimin de- liliğinı karşılaştırır. Bunu yapar- ken Arlekino olarak karşımıza çıkan deli ile emniyet gorevliie- ri arasındaki alışverişte iki yön- lü işleyen mantık oyunu, olayın komiğini ortaya çıkartır. Burun- düğü çeşitli kıhklarda polisleri serseme çeviren deli, sanki yöne- timin bir parçası olarak sistemtn gerçek yuzunu acımasızca sergi- ter. Hem nalına hem mıhına bir dengedir izlenen. Hadi Çaman'ın değişik kışı- liklere giriş çıkışlarında gerekli renk değişimleri yakalanmıyor. Bu, sanırım Çaman'ın tipleme- lerinde belli bir çizginin dışına taşmamasından ve oyununu ay- nı tonda sürdürmesinden kay- naklanıyor. Burada yönetmenin .Arlekino esprisinin de yerine oturup oturmadığı tartışılabilir. Gazeteci'de Gönül Tuncay'ın bilgiç, uyanık, cerbezeli, hatta hin bir tavır içinde olması gerek- mez miydi diye düşünüyor in- san. Deli ve Gazeteci çok zeki ve akıllı iki insan olarak, bazı ko- nularda a>Tiı düşunseler de kar- şıt sol tezleri ustaca tartışırken birtakım politik kilitlenmeleri ortaya ko>-arlar. Sahne üstünde bu çatışmayı yakalamak biraz zor oluyor. Bora Ayanoğlu ve Erdinç Üstün, çizdikleri "aı gelişmiş" tiplerde groteske yak- laşırken, Oguz Oktay'ın düz bir yoruma kaydığı gozden kaçmı- yor Macit Koper, "Bir Anarşis- tin Kaza Sonucu ÖlıimıT'nu, kendini Dario Fo'nun görsel fantezisini ve temposunu aktar- maya koşullandırmadan yorum- lamış. Fars ve grotesk dozunun olanaklarla dengede tutulması yorumda akılcı bir yaklaşım. Naz Era>ds'nın izleyiciye belli bir mesafe koyan metal göru- nümlu çe\re duzeni yaraıuğı çar- pık faşızm atnıosferiyle Macit Kopeı'ın yorumunu destekliyor. Hadi Çaman \e arkadaşları- nın sezonu, guncelliğını ulke- mızde de pek >itireceğe benze- meven bo>le bir politik guldu- ruyle av'ması olumlu bir girışım. Halkoyunları toplantısı • Kültür Servisi — İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvan Mezunlan Derneği, Türk müziği ve Türk halkoyunlannı konu alan 1. danışma kurulu toplantısmı 29 nisan pazartesi günü saat 13.30'da yapacak. ÎTÜ Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'ndaki toplantıda "Sahne Sanatı Olarak Türk Halkoyunlan" incelenecek. Deri, seramik, fotograf • Kültür Servisi — İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde, Hırayr Kavukçu'nun "Deri Üzerine Desenler" sergisi açıldı. 27 nisana kadar görülebilecek sergide deri üzerine dekoratif desenlerden oluşan çahşmalar yer ahyor. Aym mekânda 2^eynep Ergin'in çanak, çömlek, vazo sergisi de 29 nisandan itibaren görülebilecek. Ergin'in seramik sergisi 11 mayısta sona erecek. lzzet Keribar'ın "Safranbolu" başlıklı dia gösterisi ise 25 nisan günü saat 18.00'de sunulacak. Neşeli resimler • Kültür Servisi — Resimlerinde doğa-insan ilişkileri ile yaşama sevincini konu alan Alp Bartu'nun sergisi 6 mayısta Opera Sanat Galerisi'nde açılıyor. Resimlerinde balıkçı kahvelerine, rıhtımlara, gece eğlencelerine, ışıkh bulvarlara yer veren sanatçı, Atatürk Eğitim Fakulte'si'ni bitirdi. Yurtiçinde birçok kişisel sergi açan Bartu, karma sergilere de katıldı. Alp Bartu'nun resimleriyle ilgili olarak önder Şenyapılı, şunları söylüyor: "Alp Bartu'nun kapalı mekânlannda, 'açık mekânlan'nda hüzün, melal, tasa, elem, uzuntü izi yok. Fırçası o tür izler bıraknuyor. Sevinç var, neşe var, renklere, lekelere, çizgilere dönüşmüş sevinçler neşelerf' 'Yıınus Bjnre' gecesi • Kültür Servisi — Pen Yazarlar Derneği ile Hacıbektaş Kültür ve Tanıtma Derneği'nin birlikte düzenlediği 'Insanda ve Sevgide Çoğalan Ozan Yunus Emre Gecesi' Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda 27 nisan cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak. Gecede Cahit Tanyol, Recep Bilginer, Ismet Zeki Eyüboğlu, Cengiz Bektaş, Abidin özgünay konusacaklar. Semah gösterisinin yanı sıra Ali Ekber Çiçek, Yunus'un deyişlerinden örnekler sunacak. Güraydın'ın • Kültür Servisi — Ressam Cahit Güraydın'm sergisi 27 nisan cumartesi günü Levent'teki Almelek Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi, 18 mayısa dek izlenebilecek. 1954 yıhnda Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde mezun olan Güraydın, 1960 yılında Amerika'ya giderek Indiana Üniversitesi'nde 'grafik iletişim' konusunda öğrenim gördü. Sanatçı, 1963-78 yıllan arasında Ankara Film-Radyo- Televizyon ile Eğitim Merkezi'nin grafik şube şefliğinde bulundu. Şefik Bursalı Sanat Galerisi • BURSA (AA) — Bursa Büyükşehir Belediyesi KültUrpark'taki sanat galerisine ünlü ressam Şefik Bursalı'nın admın verilmesini kararlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Şefik Bursalı Sanat Galerisi 23 nisan günü törenle açılacak. 22 Nisan 1990'da ölen ressam Bursalı'rnn adı daha önce Bursa'da doğduğu sokağa da verilmiş, aynca Kültürpark'a bir büstü dikilmişti. Plinius'ıın 'Altm KentH • Kültür Servisi — Bir grup İtalyan araştırmacı, Afrika'da Nubya Çölü'nde eski bir kent yerleşmesine ait kahntılar ortaya çıkardılar. Uzmanlar, söz konusu kentin Plinius'un "Naduralis Historia" adlı kitabında sözunü ettiği 'Altın Kent' olabileceğini belırtıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog