Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 22 NİSAN 1991 06.00 Açıköğretim 07.00 Haberler 07.05 Çocuk Kuşağı 08.00 Haberler 08.10 GünBaşlı>or 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağı: Bir Varmış Bir Yokmuş 09.35 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Vem eviı bıraılemn komsuUmld jraldnndd geçen oldvldrdrdinulıze edılıyor 10.00 Haberler 10.15 Arkasi Yann: KugU Sergıo LılMnd'ddnduyduklarınj Mercedes c anlatır 10.40 Okul TV'si ve Dersanesi 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağı Program Atlı Karmcd. Ddğ Gulu. ve Elıfın Ruyaldn ddlı bolumlerden oluşuyor (Akış ıçensınde iddl ]6 00'da hdherlerı bullenı ydvımldrucak ) 16.30 Bu Toprağin Sesİ Programdd. Bursd Ipekbocekçılığı Ard^lırnid Enstıtusu nden Cdhıl Topmeşı ıle yetıştmcıiık ılkelen konusundd >dpıldn roportaj \er alıvor 17.00 Haberler 17.15 Arkasi Yarın: Ha>at Ağacı 18.00 Anadolu'dan Görünüm 18.30 A Stüdvosu'ndan 19.20 Dizi: 077 Hızır Acii Senis 20.00 Haberler ve Ha\a Durumu 20.40 Spor 21.00 Belgesel: Amasya'da Yaşanan Tarih ı Avnntıh bılgı \dnddkisutunldrdd) 21.30 TVDergisi 22.30 Yerli Drama: Köroğlu < Avrıntılı bılgı yandakı sülunlarda Akış ıçersınde sddt 2^ OO'te haberler yayımlanacaktır ) 23.30 Eurovision Şarkı Yarışması Tanıtım Programı ersındc5ddt24 00 tehdberler\d\ımldnacak!ir ) 01.15 Dizi Film: Maceracı Miljoner Chanotte Ukm'ın unavctını ara}iırmdk uzere Hollv\*ood d gıden J J . buradd kddının ılk e\ iılığmden olan oğlu Chdrles'ld tdnışır 01.30 Haberler-Kapanış 08.00 Okul Televizvonu 10.45 Açıköğretim Iktısadd Gınş Eksık lstıhdam ve I Genel Denge Gene/Mdlemalık LıneerDenklemSıslemı AldlurkllkelerıvelnkılapTanhı AtaturkveKadın MuhdsebeUvguldmaldrı LımıledŞırketınTdsfiyesı 18.10 Açılış - Arkası Yarın: V alan Rüzgârı Jıllın Cncket'ia Phılıp ı berjber yemeğe ddvet ettığını oğrenen Nına. hırsını almak ıçın Ddnny ye ıkısı hdkkıiîdd olumsuz sözler soyler 19.18 Fragman 19.20 Spor Panorama 20.10 Dizi: Başkentten Haberler 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Türkive İlaç Endüstrisi 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 Forum (Bugun ko^esınde) 23.30 DİZİ: Jake ve Şişman Adam Sapık bir katıl olan Davıd sersenlerı oldurmektedır Sonundd bir mıras yuzunden dğabevım de öldurur 00.20 Kapanış 19.59 Açılış - Belgesel: Vücudumuzu Tanıvalım Bu bol jmde dlkolun iinır sıstemını nasıl tdhrıp ettığı orneklerle anlatılıvor Gızlı kamera yardımıyld ınsanlann fdrkında olmaddn nasıl aşm dozda alkol dldıklan 1 ıncelenıvor 20.30 Video Müzik Türkiye 21.20 Dizi: Tehlikeli Sokaklar Genc bir çocuk araba olur Arabadd bulundn bir kızda kdçirıimıştır 22.10Operalar(Avnntılıbılgıydnddkısutunlardd) 02.17 Kapanış 18.59 Açılış 19.05 A.-kası Yarın: Hajat Ağacı 20.00 \çıköğretim 1 sınıflarıçınİktısadaGırış Ek- sık İstıhdam ve Genel Denge Genel Matematık: Lıneer Denk- lem Sibtemlerı Ddvranış Bılımlenne Gınş Ruh Sağlığı ve Uv,um Genel Muhasebe Ka\ıt Hatdlannın Düzeltılmesı İngi- lizce Whdt"s thedate°3 sınıfiar ıçın Atatürk llkelen ve tnkılap Tanhı AuturkveKadın 22.10 DİZİ: Kelebek Adasi Denı? yıldızlan bölgede sorun yardlmaktadır Charlıe bunların denızdltına zardr vermeden elle lemızlennıeMnı ıslemekledır 22.35 Belgesel: Perspektif Bılgısaydr programcılığı ve bılgısjvarların gunluk yaşdmd getırdıklen kolaylıkldr 23.05 Start-Kapamş 19.00 Açılış - Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedeflen doğal cevre pd\laşmd. benzerlıkler. rıtm tekrdrldma. kalıp M3/cuk!erdır T9T50 Türkçe Dil Dersi 20.15 Kadın Saati *" \h Şu Komşularımız" ~ 20.40 Son 7 Gün Türkive 21.10 GAPaBakış 22.00 Haberler ve İngilizce, Mmanca Haberler 22.35 Yerli Drama: Alman Gelini 23.25 Turizm KÖşeSİ Llkemızın tanhı ve tunstık yorelen lanılılmdktddır 23.35 Müzikte Arayışlar 24.00 23 Nisan Demokraside İlk Adım 00.30 077 Hızır Acil Servis 01.00 Portreler: Omer Sejfettin (Bugun ko>esmde) 01.20 Kapanış 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Küçiik Canavarlar 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 15.05 Haberler 15.10 Pembe Dizi: Hastane Gönlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular R 3 0 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: TaşDevri 18.30 Komedi Dizisi: Süpermarket 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19^50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.35 Dizi: Çin Plajı 21.35 Polisi\e Dizi: Adalet Savaşçısı 22.35 Haberler 22.40 Cinavet Dosvası 23.40 Sİncma: Sahne ( Avnnlılı bılgı vand.ıkı sulunljrdd) 01.20 Haberler - Kapanış TVl AÇIKÖĞRETİM DE YARIN 05.30 Birınci sınıf derskri: Ddvranij Bılın.icrıne Gırı^ (Dıl. Du>uıııııc \e llclı^ınıı. Genel Malcmdlık (Mdlr^ler) İLinci sınıf dersi: Kaınu Malıyesı(KİT) STAR1 SİNEMA: SAHNE 23.40 30'lann modaşın Donen yorumuSahne (Movie Movie) / Yonetmen: StanJey Donen / Senaryo: Larry Gelbart, Sheldon Keller / Oyuncular: George C. Scott, Trish Van Devere, Red Buttons, Eli VVallach, Michael Kidd, Barbara Harrıs, Barry Bostvvick, Art Carney, Jocelyn Brando / 1978 ABD yapımı / Suresi: 106 dakika. TV Servisi — Biri dramatik diğeri güldürü türundeki iki film birden esprisinde kotarılan 'Sahne'. Stanley Donen imzası- nı taşıyor. 1930'larda çok moda olan bu tur filmlerin 1978 yapımı örne- ğinuı bir dram türundeki bırin- cı bölumunde genç bir boksör, şampiyonluk ödulu olan 25 bın dolan kazanıp kızkardeşınin Vı- yana'da goz ameliyatı olması için çalışmaktadır. Bu bölum- den sonra ekrana gelen guldu- ru turundeki ikinci bölumde ise Broodvvayli bir yapımcı bir ay sonra öleceğini öğrenır.Bunun üzerine unutulmayacak bir mu- zikal sahnelemeye karar verir. TRT'de daha once 'Film... Film..' adıyla gosterılen fılmı, 'Yedi Kardeşe Yedi Gelin' mu- zikalini de ımzalayan Stanley Donen çekmiş. Gerek tekniğı gerekse övkuleriyle I930'Iu yıl- lan anımsatan filrnin oyunculan arasında George C.Scott, Trish Van Devere, Red Buttons, Eli VVallach \e Michael Kidd yer alıyorlar. Ilgıyle izlenebılecek hoş bir yapım. Yonetmenliğini Donen'in yaptığı filmde başlıca rolleri, George C Scott, Trish VonDevere oynuyor. Film TRT'de daha once "Film Film" adıyla gösterilmişti. TVl YERLİ DRAMA: KÖROĞLU 22.30 TVl MİLLİ MÜCADELE 1 - 21.00 10 böltimde Kurtuluş Savaşıbelgeseli 'Köroğlu'Köroghı / Yonetmen-Yapımcı: Huseyin Taşkın / Senaryo: Tufan Guner / Gorüntu Yönetmeni: Serhat Karaca > Oyuncular: Bulent Bilgıç, Melike Zobu, Eşref Kolçak, Çetin Öner, Erdinç Akbaş, Kaya Akarsu, Koray Ergun, Oktar Durukan, Erol Tezeren, Mecit Yavuz, 1990 yapımı / Suresi: 10 bolum, 30'ar dakika. 9BDİ MöcMİele (Amasya'da Yaşanan Tarih) / Yonetmen: Behlul Dal / Yapımcı: Nevin Dal / Oyuncular: Doçent Lemi Bilgin (Mustafa Kemal), Prof. Bozkurt Kuruç (Hüseyin Rauf Bey), Sönmez Atasoy (Fevzi Çakmak), Muharrem özabat (Kâzım Karabekir), Toygun Ateş (Ali Fuat Paşa) / 1990 As Ajans yapımı / TV Servisi — Kurtuluş Sava- nin yapımcısı Nevin Dal, yönet- TV Servisi — 16. yuz>ıl halk ozanlarından, doğum ve ölum yılları kesm biünmeyen "efsane" kahramanı Köroğlu Ue Sultan 3. Murat doneminde (1574-1595) Osmanlı ordusuyla Iran savaş- lanna (1578) katıldığı bilınen, Bolu Beyi'nden öç almak ıçın dağlara çıkan yığıtlık simgesı Köroğlu, halk zihnınde kaynaş- mış bir haldedır. Halk ozanı Kö- roğlu'nun coşkulu bir seslenışle yığitlik, dostluk, aşk, ozgurluk, eşitlık gıbı kavramlann yer aldı- ğı dızelen, âşıklann oykulerı arasına yerleştırılmıştır. Sayıla- rı 24'u bulan bu öykuler, Turk halk yazınında "Köroğlu" des- tanının hazırlanışına yol açmış- tır. Bu destan yuzyıllar boyun- ca turkulere, roman ve oykule- re, tıyatro yapıtlarına, fılmlere esin kaynağı oldu. Sinemamız- da ilk "Köroğlu" fılmı, 1945'te Ses Film tarafından çevnldi. Yo- netmenliğini Refik Kemal Ardu- man'ın, görüntu yonetmenliğini Baha Gelenbevi'nin yaptığı bu filmde Mumtaz F.ner. Gulistan Gnze>, Haşim Evci oynadılar. 1953'te Faruk Kenç'ın yönetme- liğınde "Koroğlu-Turkân Sultan" fılmı çevrildı. Bulent Ufuk, Belgin Dorak, Cihan Işık rol aldılar. 1%8'de Atıf \dmaz, Ayşe Şaşa'nın senaryosundan "Köroğlu" filmini çevirdi. Bu- nun oyuncuları da Cuneyt Ar- kın, Fatma Girik, Mumtaz Ener, Hayati Hamzaoğlu, Reha Yur- dakul'du. Ankara TV'sinden Huseyin Taşkın'ın yonetmenliğini ve ya- pımcıhğını ustlendiğı, Tufan Guner'in senaryosundan uyarla- nan 10 bölumluk "Köroğlu" dı- zisinin yayımlanmasına bu gece TV l'de başlanıyor. Koroğlu- nun çocukluğundan başlayarak yaşamını ve Bolu Beyi'yle sava- şımını anlatan dizinin çekimi 1990'da Uşak, Ödemiş, Kula, Bolu, Bursa, Aydın, Izmir, Ti- re, Tokat, Sıvas ve Bingöl yöre- sinde yapıldı. 75 günde bitirilen dizide yore halkından 200'u aş- kın figuran kullanıldı ve 830 milyon liraya çıktı. Köroğlu'nun 19 yaşına kadarkı halini Musta- fa Erçel, 30 yaşından sonrasını ıse Bulent Bilgiç oynadı. "Deniz Atının Tayı" adlı ılk bölumun konusu: Beyler arasın- da duzenlenen at yanşlannda ılk kez Bolu Beyi'nin (Erdinç Ak- baş) atlan kazanamaz. Arazisı- nin bir bölumunu yitiren Bolu Beyi'nin bu yenilgısi, onu çılgı- na çevirır. Gelecek yılkı yarış ıçin tum seyıslerini at bulmaya Anadolu'ya gondenr. En guven- dıği se>ısı Delı Yusuf (Çetin Oner), gorduğu bir ruya uzerı- ne alız ve gösterişsiz bir ta>ı Bo- lu Beyi'ne getırir Ta>ı beğenme- yen Bey, çok ofkelenir. Hır- sını alamayan Bolu Beyı, onun gozlerine mil çektırır. şımızı konu alan dramatik- belgesel türunde 'Milli MucadeJe' adlı yeni bir dızı baş- lıyor. Dört gün arka arkaya ya- yımlanacak dört bölumden olu- şan dizide, Atatürk'un Kurtuluş Savaşı'nı baslatmak için lstan- bul'dan yola çıkarak Ankara'- ya varısına ve Bınnci Meclis'in toplanmasına dek geçen olaylar anlatılıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası'nın katkısıyla gerçekleştirilen dizi- meni Behlul Dal. Daha önce ha- zırladığı tarihsel belgesel drama- larla TBMM'nin teşekkur şildi' ile öduUendirilen Behlul Dal'ın, yine Kurtuluş Savaşı'na ilışkın 'Ük Işık', 'O Gece' gibi drama- belgeselleri TV'de yayımlanmış- tı. Dört bölumluk 'Milli Mucadele' belgeselının bu gece TVl'de gösterilecek ılk bölumu 'Amasya'da Yaşanan Tarih' adım taşıyor. Bu bolumde. Mustafa Kemal'ın Samsun'dan Amasya'ya gelışmden Erzurum Kongresi'ne değin yaşanan ke- sit ekrana getirilecek. 23 nısan- da yayımlanacak dizinin ikinci bölumü 'Erzurum'dan Gelen Ses'te Erzurum Kongresı önce- sinde yaşanan olaylarla kongre ve sonrasındaki gelişmeler anla- tılıyor. 24 nisanda dianin uçun- cu bölumü 'Sıvas Bayraklaşır- ken' ekrana gelecek. Bu bolumde, Fransızların Sıvas Kongresı'nı engellemek ıçın yaptıklan çalışmalar anlatılıyor. 25 nisanda ise dizinin dordun- cu ve son bölumu 'Milli lrade İçin' yayımlanacak Bu bölüm- de de Mustafa Kemal'in Anka- ra'ya gehşı konu edilecek. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan dramatik belgesel 4 bolum halinde ekrana gelecek. TV3 OPERALAR: NIBELUNGEN'İN YÜZÜĞÜ-SIEGFRIED 22.10 Wagner'in üç perdelik operası RICHARD VVAGNER — Tanınmış Alman Besteci VVagner'in 'Siegfried' operası ekrana geliyor. TV Servisi — Tanınmış Al- man bestecisi Richard Wagner- in (1813-1883), birbirinı tamam- layan dört opera yapıtından olu- şan "Nibelungen'in Yuzuğü-Der Ring des Nibelungen'" tetraloji- sinın (dramatik çevrim) uçuncu- su olan uç perdelik "Siegfried", bu gece operalar kuşağının ko- nuğu oluyor. Dortlunun sonun- cusu "Tannlann Çökıişu" ıse gelecek hafta yayımlanacak. Dı- zının ilki "Das Rheingold" ef- sanenin onsozudur. Geriye ka- lan uç opera, dizinin asıl bölum- leridir. "Ren Altını-Das Rheingold" 1853-54, "Valkureler-Die Walkure" 1854-56, "Siegfried" 1857 ve "Tannlann Çoküşü-Die Gotterdaemmerung" bir sıra gozetilmeden bestelenmıştir. Çe- sıtli kesıntıler ve birçok duzelt- me yuzunden bu opera yedi yıl- lık bir gecıkmeyle son biçimini ancak 1864'te alabilmıştır. Yapıt tam olarak ılk kez 1876'da Bay- reuth'ta sahnelenmiştir. Nibelungen, Germen mitolo- jisinde bir cüce soyudur. Kral- lan Nibelung'un adıyia anıl- maktadır. Nibelungenlerin bu- yük bir hazinesi vardı. Siegfri- ed, kralları Schılbung ıle Nıbe- lung'u öldürdukten ve cüce Al- berich'i yendikten sonra bu ser- veti ele geçirdi. Bunun uzerıne Siegfried'in savaşçıları "Nibelungen" admı aldılar. "Ni- belungen'in Yuzüğu", felsefe ile şiiri birbirine kanştıran konu- suyla VVagner'in Germenlere oz- gu romantik dehasını ortaya koymaktadır. Nibelungen dizi- sinde dünyanın yaradılışı, batı- şı, kahramanlık, guç ve şiddetli istek gibı motıfler işlenmektedir. Hafif ve hareketli bir atmosfer- de geçen "Siegfried", bestecinin doğaya hayranlığını yansıtmak- tadır. Konu, efsane çağlarının Almanya'sında geçmektedir. Sık ağaçlı loş ormanlar ve mağara- lar, yapıta gizemli bir derınlik kazandırmaktadır. Siegmund ve Sieglinde'nin oğ- lu olan Siegfried, cüce Mıme ta- rafından ormanda bulunarak mağarasına göturulmuştür. Mi- me, demiri ateşte kızdırarak dö- vüp kılıç yapmaktadır. Amacı sihirlı (Tarn) miğferi sayesinde dev sürüngen Fafner'ın sakladığı yüzüğu ele geçırmektır. Bu önemlı ışi de ancak Siegfried'in başaracağına inanmaktadır. Mi- me, Siegfned'e annesi Sıeglinde1 - yi ormanda bulup mağarasına getirdiğini, kadının da onu do- ğurduktan sonra öldüğunu, ço- cuğu kendisinin büyuttuğunü anlatır. Siegfried, 'Mime'nin yap- tığı kılıa bir vuruşta kırar. Sonra onu yine kendı onarır. Ejderha kılığındaki Fafner'i bir kılıç dar- besiyle olduren korkusuz Sıegf- ried'e korkuyu ılk tattıran ise Wotan'ın kızı Brunhilde olur. Si- egfried, kendisini zehirle oldur- mek isteyen cüce Mime'yı bir kı- lıç darbesiyle ortadan kaldırdık- tan sonra tılsımlı bir kuşun yar- dımıyla alevler ıçınden geçıp gu- zel Brünhilde'yi bulur. Onu du- daklarından öptukten sonra ev- lenme önerisinde bulunur. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Turkuler geçidi 05J0 Şarkı- lar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve denız, hava faporu. 06.15 Gunaydın 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler ıçın. 07J 0 Ha- berler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler 09.05 Istekleriniz, seçtiklenmız. 09J5 Rek- lamlar 09.40 Arkasi yann. 10.00 Haberler 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar 12.10 Günu yaşarken 1Z55 Reklamlar ve rad- yo programları. 13.00 Haberler 13.15 Turk halk çalgılanndan ezgıler. 13.30 Bölgesel ya- yın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Iş ve ışçi dünyaa. 17.30 Hafıf muzık. 17.40 Ço- cuk bahçesı. 17^5 Haflanın çocuk şarkısı 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içınden. 18.55 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler 19.30 Turkçe sözlu hafıf muzık. 20.00 lyı uy- kular çocuklar. 20.10 Çocuk koroları 20.25 Şarkılar. 20.45 Turkuler. 21^)0 Haberler 21.05 Sohstler geçıdı. 21J0 Beraber ve solo turku- ler 22.00 Yorumcularımız 22JO Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenın içınden (2) 00.55 Gunun haberlennden özet- ler 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını R A D Y O 2 07.00 \çıhş, program ve ha- berler 07.05 Sobstlerden secmeler 07.30 Ha- berler 07.40 Türkuler ve oyun havalan 08.00 Sabah konsen. 0830 Ikı solıstten şarkılar 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesı. 09.20 Tanhte bu hafta. 09.35 Çeşitlı muzık. 10.00 Cönklerden gunumuze halk şairlerimız 10.20 Zaman ve demokraii. 10.40 Turkçe sozlu hafif muzık. 11.00 Haberler 11.05 Okul radyosu 11.35 Hafıf muzık. 12.00 Soüstler geçıdı 12.30 Türkuler ve oyun havalan. 13.00 Ha- berler 13.15 Hafif muzik 13.30 Merhaba dunya 13.45 Şarkılar 14.00 Yabancı dıl der- si 15.00 Haberler 15.05 Bu toprağın sesı. 15J 0 Sazlarla Tuı k sanat muzığı 15.40 Ar- kası yann. 16.00 Okul radyosu. 1630 Hafıf muzık. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler top- luluğundan şarkılar. 17J0 Kadınlar toplulu- ğundan turkuler. 18.00 Isfahan fasb 18J0 Hı- kâyecüenmız ve hıkâyelen. 19.00 Haberler 19.30 Solıstlerden bırer şarkı. 20.00 Haber- ler 21.00 ^çıköğretım. 21.40 Hafif muzık 22.00 Solıstler geçıdı. 2230 Turkuler. 22.45 Bir roman / bir hıkâye 23.00 Haberler 23.15 İki solıstten şarkılar 23.40 Hafıf muak. 2335 1791'den 1991'e VVolfgang Amadeus Mozart 00.55 Gunun haberlennden ozetler. 00.58 Program ve kapanış R A D Y O 3 07.00 Açıuş, program ve ha- berler 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için muzık 09.00 Haberler 09.15 Sabah konseri, 10.00 Muzıklı dakıkalar. 11.00 öğleye dogru 12.00 Haberler 12.15 Mılcrofondan size. 13.00 Günun konseri. 14.00 Haberler 14.15 Dun- yanın dört bucağından 15.00Kuzey ülkelerin- den müzik. 15.45 Ölümünün 200. yılında Mo- zart 16.30 Caz ustalan. 11M Haberler. 17.15 Sizler ıçın. KJ00 Tempo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Turk sanat muzığı. 20.00 Pop stüd- yosu 21.00 Muziğe övgü. 22.00 Haberler 22.15 Gökkuşağı 23.00 Opera saati. 24.00 Ge- ce ve muzık 00.55 Gunun haberlennden özet- ler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve ha- berler 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 07 J 0 Sobstler geçıdı. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkı- lar. 08.30 Türkulerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar 09.30 Turkuler geçıdı. 10.00 Haberler. 10.05 Saba- hın getırdikleri 11.00 Haberler. 11.05 Turku- ler 11.20 Şarkılar 11.35 Beraber ve solo şar- kılar 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesı. 13.00 Sohstler geçıdı 1330 Yurdun dört bu- cağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Turkuler. 14.45 Gençlik korolanndan. 15.00 Sizın için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler ve oyun ha- valan 16.30 tstekleriniz, armağanlanmız. 17.00 Haberler. 17.05 Turkuler geçidi. 1730 Fasıl 18.00 Turk halk muzığı dınleyıcı ıstek- len. 18.30 Sohstler geçıdı. 18.58 Program ve kapanış. P0Lİ$TÜRKİYE p ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Muzık. 08.00 Sabahın Konuklan 08.30 Yol Durumu 08.35 Işte Saz Işte Soz Solıst Sey- han Tutun 09.00 Sohstler Geçidi. 09.30 Yol Durumu 09.35 Gönul lpek'ten Şarkılar 09.55 Hava Durumu 10.00 Hayatın İçınden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber Solıst Seracettın Er- man. 11.25 Dursun Pakkan'dan Turkuler. 11.45 Kayıp Haberlen 11.50 Sızın Seçtıkle- rınız. 12.55 Turkçe Sozlu Hafit Muzık So- lıst Nıl Burak 13.15 Oğleden Sonra 14.15 Turkuler Geçıdı 14.45 Yol durumu 14.50 Vie tın Everest'ten Şarkılar 15.10 Muzık Dunya- sı 16.10 Kavıp Haberlerı 16.15 Muzık Da- ğarcığı 16.45 Gulşen Kullu'dan Turkuler 17.05 Turkçe Sozlu Halıf Muzık 17.25 Gun Bıterken 18.00 Program ve Kapanış. Trabzonda FM verici istasyonu • ANKARA (ANKA) — Trabzon FM radyo verici istasyonu hızmete girıyor. PTT Genel Mudurluğu'nden yapılan açıklamaya göre Trabzon'da radyo 1 programını FM bandından yayımlanacak olan verici istasyonu yann hizmete girecek. Trabzon ve bağlı ilçelerde oturanların yayını duzenli olarak tzleyebılmeleri ıçin alıalarını 88.8 MHZ'e ayarlamaları gerekti^i belirtildı. Arap yapımı Körfez • TV Servisi — Cinetelefîlms adlı Tunuslu film produksiyon kuruluşu 8 Arap sinemacıya Körfez savaşı ile ilgili uzun metrajh film hazırlattığını açıkladı. "Körfez ve Savaşı ve Sonra?" adlı sekiz Arap ulkesinden unlu sınemacıların ortaya çıkaracağı fılmin amacının "yeni dünyada Araplann yeri ne olacak" sorusuna cevap bulmak olduğu açıklandı. Böyle bir filmin yapılmasımn bir diğer nedeninin de Körfez ile ılgilı tum medyaların "tek taraflı ve Batı kaynaklı" olması nedeniyle "Arap gözü ile" savaşın şimdiye kadar yeterince verilmediği olarak kaydedildi. Marmaris'ten CNN ? e reklam • MUĞLA (Cumhuriyet) —Marmarisli Turizmciler CNN ve BBC'ye yöreyi tanıtıcı reklam vermeye karar verdıler. Yetkililer, Körfez krizi nedeniyle iptal edilen turların ve rezervasyonlann yenilenebilmesi için Rodos'tan gelen lngiliz ve Finlandiyalı tunstlerin ızledıği BBC ve CNN TV'lerine verilecek reklamlar ile mayıs ayında yüzde 70 oranında doluluğa ulaşabileceklerini belirttiler. Yeni müzik programı • TV Servisi — Mayıs ayında yenı bir muzık programı ile tanışacağız. Evın tlyasoğiu'nun hazırlayacağı "Dunden Yanna Muzik" başhklı belgeselde 21. yüzyıla doğru kimlik değıştıren müzik sanatı konu edilıyor. 1 mayısta yayımlanacak olan ilk programda fizıksel sesin ozellıği, muzik dünyasına ilk kez yapay deneylerin girişi, sentetik seslere ve elektronik studyolara geçiş anlatılacak. 10 yerli film • ANKARA (UBA) — Televızyonda, gelecek iki hafta ıçınde on yerli film ekrana getirilecek. TRT'nin çeşitlı kanallannda yayımlanacak yerli fıbnler arasında 27 nısan cumartesi gunu, yonetmenliğini Erdem Kıral'ın yaptıgım, başroUerim Aytaç Arman ve Şerif Sezer'ın oynadığ Av Zamanı', 28 nisan pazar gunu, yonetmenliğini Kunt Tulgar'ın yaptığı, başrollerinı Tolga Savacı ve Yaprak Tan'ın oynadığı 'Kurtlar Gece>ı Sever', 2. kanalda 24 nisan çarşamba gunu, yonetmenliğini Engin Ayça'nın yaptığı, başrollerinı Hulya Koçyiğit ve Hakan Balamir'in oynadığı 'Bez Bebek', 1 mayıs çarşamba gunü, yonetmenliğini Atılla Candemır'in yaptığı, başrollerıni Perihan Savaş ve Halıl Ergun'un paylaştığı 'Kırlangıç Fırtınası'. 5. kanalda 22 nisan pazartesi gunu, yonetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı başrollerini Hulya Koçy'iğit ve Sezer Inanoğlu'nun paylaştığı 'Sezercık Aslan Parçası', 27 nısan cumartesi gunu ekrana gelecek. UGÜN M Forum TV2 22.30 Filiz Ozankaya'mn hazırladığı programın bu bölumunde evlilik konusu ele alınıyor. Kız ve erkek arkadaşlığı, eş seçimı, kan-koca ve çocuk ılışkileri, boşanma gibi konulara değinilen geçen hafta ilk bölumu yayımlanan programm bu hafta ikinci bölumu ekrana gelecek. Programda bu konularla ılgilı uzmanlardan goruşler alınıyor. • Portreler TV5 01.00 Programın bu bölumunde hıkâyecilerimızden Omer Seyfettın'in hayati ve kışlıği, dramatik bir kurgu ıle ele ahnıyor. 36 yaşında olen yazann Haydarpaşa Hastanesi'ndeki son iki saati ile hayatındaki çeşıtli anıları ve edebi kişiliğıne de yer verıliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog