Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cebinizdeki paraya otomatik faiz! FAMUKBANK Cumhuriyet Bank24 Kartı'yla hesabınızdaki parayı hem cebinizde tutar, hem otomatik faiz afırsınız! İ3ANK24 IfltU T A M A M ! 67. Yıl; Sayı: 23946 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDY dahmll Nisan 1991 Pazartesi ABD ve Fransa'ya ait askeri araçlar Türk sınınndan giriş yaptı Çokulııslu güç Irakta Irak topraklarına giren kamyonların bazılannda tam donanımlı askerlerin bulunduğu, araçların tümünün makineli tüfeklerle korunduğu gözlendi. Giriş yapan askeri araçlardan 6'sı Fransa'ya, 46'sı da ABD'ye ait. Saddam askerlerini iç bölgelere çekiyor. özal.sırurda inceleme yapan ABD Kongre heyeti ile görüştü. MEHMET AKA — YUSUF TOPRAK SİLOPİ — ABD ve Fransa1 ya ait askeri araç- lar, dun sabah Habur sırur kapı- sından Irak top- raklarına girdi. Askeri araç kon- voyu Habur'un Irak kesiminde herhangi bir mü- dahaleyle karşı- laşmadı. Habur1 daki Irak askerle- rinin de sınır ke- simini terk etmek Ozere toparlandıklan görüldü. Askeri araçlann uçaksavar ve tanksavar da taşıdığı, askerlerin de tam donanımlı olduğu gözlendi. ÖğJe saat- lerine kadar Irak'a geçen 52 askeri araç dışında Silopi yolu üzerinde uzım araç konvoylannın da Irak'a girmek üzere beklediği görüldü. ABD, în- giltere, Fransa tarafından tran ve Türkiye'ye sı- ğınan Kurtler için güvenlik bölgeleri oluştunıl- (Arkaa Sa. 14, Su. 6'da) 12 3V1AYISTA ^EMBLEY'DE Kürtler için pop konseriLONDRA ' (Cumhuriyet) — Kürt sığmmacılar için S S S U S Londra'mnycmblcy n.geüriniKurtsı- Stadyumu nda ğınmacıiara bıra- yapılması planlanan kacakianbirkon- «Kürtleri Kurtarın' S S r £ £ £ kpnsçrine Pet«; mn "WemWey" uabnel, Cnrıs de Stadyumu'nda Burg ve Mc Hammer yapılması planla- kat^mayı kabul etti. konserinfSEltonJohn.Rod john, Rod ste- Steward, Paul Mc w*rt, ftıni Mc- Cartney gibi ünlüler c J *, r İ" e Ln da . vet de davet edüenler edıldı. "Uluslar- „__.,_ j _ «msıAförgütü" arasında. tanıtım konserle- — — ^ — — — ^ — — rine katüan PrterGabrid ve Chris de Burgb Ue ha- len Ingikere'de turnede bulunan sivah "rap" sa- natçısı Mc Hammer 12 mayıstaki konsere ıcatı]- mayı kabul ettiler. 6 saat sürmesi beklenen ve BBC'nin naklen yayımlayacağı "Kurtleri Kurta- nn" konserine Luciano Pavarotti, Kiri te Kana- wa, Nigel Kennedy gibi "popiiler" klasik muzik (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) IRAK'A YOLCULUK VE NÖBET — 7 paletli nrhlı, bir sivU araçla, 19 malzeme, 8 adet de uçaksavar taşı- yıcısı bulunan ABD-Fransız konvoju Türk askerinjn nöbet tuttuğu Habur sınır kapısından Irak a girdi. ÇUKUBCA Yardım çatışması: 1 ölü, 4 yaralı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, olayırı, 'sığmmacılann arasına sızan bazı kişilerin kışkırtmalanndan' kaynaklandığıru açıkladı. Bir Fransız gazeteci de başından taşla hafıf yaralandı. Haber Merkezi — Hakkâri1 nin Çukurca ilçesinde 49 No'lu sınır taşı etrafındaki sıgınmacı- lar ile Türk askerleri arasında "gıda malzemesi dagıtımı" sıra- sında çıkan olayda 1 IraJdı sığin- macı öldü, 4 sığınmacıyla 1 Fransız gazeteci de yaralandı. Olağanustu Hal Bölge Valiliği, olayın "sığmmacılann arasına sızan bazı kişilerin kışkırtmala- rından" kaynaklandığını ve ha- vaya ikaz ateşi sırasında seken kurşunların 1 kişinin ölümüyle, yaraianmalara neden olduğunu açıkladı. 1. Dağ ve Komando Tiıgayı Komutanı lüğgeneral Kâmİl Başar ise olaylar sırasın- da kimliklen belirlenemeyen ba- zı askerlerin sığmmacılann üze- rine ateş açtıklarıru ve bundan büyiık üzuntü duyduğunu söy- ledi. (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) SIĞINMACININ MESKENİ DAĞLAR SİHAH ŞflKÇEN 10, Sayfada TÜRKtYE UZMANI: TALABANİ VE BARZANİ ÖNEMÎNİ YİTÎRDİ EDİP EMİL ÖYMEM 10. Sayfada ZAHO ÖRNEK KENT SSMİH İDİZ 11. Sayfada GÜNEYDOĞU'YA ÇIKARMA UFUK TEKİN 14. Sayfada tRAN: GÜVENLİK BÖLGESİ OLUMLU 14. Sayfada 7 günlük baymm tmfığinin bilançosu:123 ölü, 175 yaralı Önleme rağmen yoldaöltimANKARA (AA) — Bayram tatili nedeniyle karayollarında alınan önlemlere karşın arife gününden bu yana yurtta mey- dana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı, dünkü kazalar- da ölen 10 kişiyle birlikte 123 kisiye ulastı. Bu süre içinde 175 kişi de trafik kazalarında yara- landı. Arife günü olan 15 nisan ile bayramın son giınu 18 nisan arasında meydana gelen kaza- larda toplam 49 kişi öldu. Bu sayı 19-21 nisan tarihleri arasın- da 123'e ulaştı. Bir haftaJık su- re içinde yaralı sayısı da 175 olarak belirlendi. Geçen yıl da Ramazan bayra- mı ile 23 Nisan Ulusal Egemen- lik ve Çocuk Bayramı tatilinin birJestirilmesiyle 9 güne çıkan tatil süresince meydana gelen trafik kazalarında 75 kişi ölmuş- tü. Geçen yıl Kurban Bayramı ta- tilinde meydana gelen trafik ka- zalannda ise 133 kişi ölürken, 147 kişi de yaralanmıştı. Yurdun çeşitli bölgelerinde dün meydana gelen trafik kaza- larında ise 10 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Istanbul-Ankara karayolunun Beşköprü mevkiinde, Baki Gür- kan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen kamyon ile aşın hiz nedeniyle çarpıştı. Oto- mobil sürücusü Baki Giirkan ile kızlan Zeynep (14) ve Dilek (7) (Arkası Sa. 17, Su. 4'le) GÜNLERİN KÖPÜĞU: KARADA ÖLÜM VAR AHMET TAN 5. Sayfada Londra'daki müzayedenin en gözde parçaları Iznikçinileri Osmanlıya milyarlar yağacak 24-26 nisan tarihleri arasında yapılacak açıkarttırmada Osmanlı dönemine ait enfiye kutuları, gümüş kemerler, kalem hokkaları, gümüş at koşumları, rahleler, tombaklar, tekke halıları sahiplerini bulacak. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Osmanlı sana- tmın sata sata bitirilemeyen, her sanştan sonra durduğu yerde de- ğeri daha da katlanan eski eser- Ieri yine satıbğa çıkıyor. 24-26 nisan arasında uç gün boyunca Sotheby's "Açıkarttırma Fir- ması"nda bini aşkın parça saiı- lacak. "Osmanlı-lslam satısı"n- da halılar ayn, Kuran ve fer- manlar ayn, sedef kakmaJı piş- tovlardan tznik çinilerine kadar çok çeşitli eserler ayn satılacak. Körfez bunalımı nedeniyle Irak ve Kuveyt'e Birleşmiş MilJetler tarafından uygulanan ekonomik ambargo halen yurürlükte oldu- ğu için bu ülke vatandaşlan açı- karttırmaya yine katılamayacak. Ambargo, aracı antikacılann, varhklı muşterileri adına satışa katılmalarına engel değilse de eserlerin Irak ya da Kuveyt'e doğrudan ihracı hâlâ yasak. Iznikler de gözde sanatçılar gibi sahneye en son cıkacak. Her zaman heyecan yaratan Iznikler, Osmanlı-lslam satışlannda uzun süredir "iyi sattı." Altı ay önce aynı salondaki satışta en yüksek fiyata giden ilk 10 eserden 4'ü tznik idi. Mavi ve turkuvaz bir tabağa, açıkarttırmaya telefon- la kaulan bir kişi 57 bin 200 ster- lin (yaklaşık 400 milyon 400 bin (Arkası Sa. 17, Su. 3'te) 400 MİLYONLUK Ç t N İ - Dttnyada yalnızca ttç örnegi daha bulunan Iznik çinisinin 400 milyona alıcı bulması bekleniyor. İNÖNÜ: 6 Ozal hikâyeyî bıraksırf 'Molıatabıınız o degiT SHP lideri İnönü şöyle konuştu: 'Sayın ÖzaJ'ın başından beri uyguladığı bir yol var: Seçim Yasası'nı kendi şartlanna göre değiştinnek. Bıraksın bu hikâyeieri. Muhatabımız Özal da değil. O karışmasm. Çıkıp, anayasayı değiştireceğiz, ondan sonra seçim yapacağız demesi bir küçük çevrenin arzusunun devanu anlamına geliyor.' 4. Sayfada Semra Ozal, kontenjan istedî ANAP Istanbul ll Başkaru adayı Semra özal, 4 ilçe başkanından kurulu 'uzlaşma komitesi'yle bir toplantı yaparak 'kendisine kontenjan aynlmasını' istedi. 5. Sayfada DÜNYANIN DOĞUM GÜNÜ BUGDN/ 175 ÜLKEDE KUTLANIYOfi İYJ K İ DOĞDUN DÜNYA tlk kez 1970 yılında Amerikab bir gencin girişimiyle başlatılan Dünya Günü nedeniyle Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Izciler Belg- rad Ormanı'nda "unutulan" çöpleri toplayıp Taksim Meydanı'nda "çöp- ten heykel" oluşturacaklar. Cemal Reşit Rey Salonu'nda ücretsiz Dün- ya Günü kutlama töreni yapılacak. A R K A S A Y F A D A D Ü N Y A M I Z A 7 0 ARMAĞAN VEREBİLİRİZ Bundan böyle kâğıt havlu değil, ku- maş havlu kullanabilir, ağaç dikebi- lir, özel araba yerine toplu taşım araçlanndan daha çok yararlanabUir, işyerimizde yeniden kullanma kam- panyası başlatabiliriz. A R K A S A Y F A D A İ N S A N İ DEGERLERLE A V R U P A B İ R L İ 6 İ HELSİNKİ YURTTAŞLAR MECLİSİ'NİN TÜRKİYE'DEKİ KURULUŞ ÇALIŞMASINI Y Ü R Ü T E N M U R A T B E L G E ÖRGÛTÜN AMAÇLARINI ANLATTI 1 4 S A Y F A D A ÇOCUKESİRGEME'DE BİLMECE ÇOCUK SATIŞI Ml, S İ Y A S I KADROLAŞMA Ml? TAYFUN GÖNÜLLÜ / ALİ DOĞAN 3. Sayfada SHÇEK BAŞKANI GÖKÇEK: HÂKİME ANLATMAK İSTİYORUM 3. Sayfada Olumlu, Ama... 1 ürk Ceza Yasası'nın 140, 141, 142 ve 163. maddeleri, demokrasi açısından ülke- mizin ayıplarıydı. Çünkü düşünceyi, anlatım özgürlüğünö, siyasal örgütlenme serbestisini kısıtlıyor, cezalandırıyorlardı. Ceza Yasası'- nın bu hükümlerinden ötürü binlerce kişi sa- nık olmuş, hükümlü olmuş, demir parmak- lık arkasında çile doldurmuş, daha dürte ka- dar da dolduruyordu. Onun için bu kötü ünlü maddelerin iptal edilmesi iyi olmuştur. Bayram öncesi parla- mentodan geçen Anti-Terör Yasası'y'a bu maddelerin variığına son verilmesi ve hapis- hanelerde bu yüzden yatmakta olan binler- ce kişinin serbest bırakılması, demokratik- leşme açısından olumlu bir gelişmedir. Ama abartılmaması koşuluyla... Demokrasilerde her türlü düşünce ser- (Arkası Sa.17, Sü. lde) HASA1N CEMAL • Kuran kurslan okullaşıyor Kültür dersleri eklenen kurslardan fark derslerini verenler, ortaokul âiploması alacak. 4. Sayfada • VVagner'fn operası TV3'te saat 22.10'da tanınmış Alman bestecı Richard Wagner'in 'Sıegfned' adlı operası ekrana geliyor. 6. Sayfada m On bölümde 'Köroğlu' TVl'de 'Yerlı Drama 'da Köroğlu yaymlanacak. 6. Sayfada • 30ların modasına Donen yorumu Yönetmenhğıni Stanley Donen 'in yaptığı 'Sahne'adlı fılm Starl 'de 23.40'ta. 6. Sayfada • Atina 'Apache' peşinde ABD'ye giden Yunanıstan Savunma Bakanı Vervıçiotis, Apache 'lerı inceleyeceğını söyledi. 11. Sayfada • Gorbi sıkışıyor Sovyet Parlamentosu 'ndaki muhafazakâr kanadın Gorbaçov'un görevden ahnması için harekete geçmesi bekleniyor. 11. Sayfada • 'Ekonomik afet korkusu' 91, tanmda verimli olacak. Üretici şimdi diişük tabanfıyatı ve aksayan ödemelerden korkuyor. Ekonomide • Turizm haftası başlıyor llhan Aküzüm, 1991 yılının turizm bakımından şanssız bir dönem olarak anılacağmı söyledi. Ekonomide • Ermenistan'dan ticaret atağı Ermeni Kooperatifler Birliği Başkanı Hovhannesyan '1915'te yaşananlann sorumluluğunu Türkiye omuzlamak zorunda değil' diyor. Ekonomide • Tırpan'ın istrfası cebinde F.Bahçe Teknik Direktöru Tırpan, dünkü maçtan sonra futbolculara veda etti. Sporda UĞURMUMCU Öpme Tüzüğü... Parti yöneticilerinin başbakan ve cumhurbaşkanının el- lerini öpmelerine ne diyorsunuz? El öpme, eski bir gelenektır. Küçükler, bayramlarda bü- yüklerin ellerini öperler. Büyükler de küçüklere 'bayram harçlığı' veririer. Geleneğe-göreneğe bir diyeceğimiz yok. (Arkası Sa. 17, Sü. 7"de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog