Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuri Türkiye'deki banka kartları arasında 3ce Bank24 Kartı'nın üzerinde kullanma tarihi: ömür boyu" yazar! BANK2A İŞLEM TAVAMI 67. Yıl; Sayı: 23945 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. Tatilciler yollarda Büyük donuşKarayollarına çıkmalan dünden başlayarak yasaklanan TIR, kamyon gibi ağır araçlar bugün de bazı kesimlerde trafiğe çıkamayacak. Dün meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi yaşamını yitirirken 50 kişi de yaralandı. Haber Merkezi — Bayram tatilinin sona er- mesiyle birlikte "büyük dönüş" başladı. Turis- tik bölgelerde ve karayollannda arife günü alı- nan önlemler bu kez de dönüş için tersine işle- yecek. Karayollanna çıkmalan dünden başlaya- rak yasaklanan TIR, kamyon gibi ağır araçlar bugün de bazı kesimlerde trafiğe çıkamayacak- lar. Dün meydana gelen kazalarda 22 kişi haya- tım yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Sağlık Bakaru HaBl Şıvgın tüm onlemlere kar- şın bayram döneminde trafik kazalarında çok sayıdaki can kaybuıdan uzüntü duyduklannı, safc- lık ekiplerinin kritik yollarda sağlık sorunları- na müdahale etmek üzere çalıştıklarım söyledi. Şıvgın, yaptığı yazıh açıklamada, Ankara, Bo- (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) n Özal turizmcilene öğüt verdi < Tiıristi sağıAmayasa degişikllgi özal, Alanya'da halka hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin sıkıntısırun bulunduğunu, bunun çözümünün ise anayasa değişikliğinden geçtiğini ifade etti. özal, bu konuda önemli olanın anayasarun artık bürokratlar tarafından değil halkın temsilcileri tarafından değiştirilmesi olduğunu söyledi. TURAN YILMAZ ~ MANAVGAT/ALANYA — Cumhurbaşkanı Türgut özal, anayasarun bürokratlar tarafından değil, halkın temsilcilerince değiştirilmesi gerek- tiğini söyledi. özal, gündemde olan anayasa de- ğişikliklerinin muhalefet partilerinin desteğiyle gerçekleşebüeceğini vurguladı. Özal, turizm ko- nusuna değinirken de "Sinekten yag çıkann, tu- ristleri sagın" dedi. Cumhurbaşkanı özal dün kalmakta olduğu Kemer'den helikopterle Manavgat'a geçti. Ge- leneksel Türk mimari tarzına göre inşa edilen Clup Alibey Tatil Köyü'nü açtı. Işadamı Nafı Gürel'in yaptığı otel 880 yataklı. Açılışa Başba- kan Akbulut ve eski cumhurbaşkanı Evren de katıldı. Türkiye'nin tüm alanlarda olduğu gibi (ArkasıSa. 14. Sü. i'de) İlk Kürt kampının Türk sınınnaçok yakın bir yerde kurulması Ankara\rtedifgî Zahokritik bölğeIrak askeri çekilsin ABD ve Iraklı yetküilerin önceki gün yaptıklan toplantı sonunda ilk iki kampın Türkiye sınınna 16 kılometre uzaklıktaki Zaho'da ve Uludere'ye 10 kilometre uzaklıktaki Sinadh çevresinde kurulması kararlaştırıldı. ABD, Bağdat'tan bölgenin Irak askerlerinden arındınlmasını istedi. Beş ABD Kongre üyesi, Silopi ve Çukurca'da incelemelerde bulundu. Zaman k a z a n m a Diplomatik kaynaklar 'Müttefiklerin kamplan Türkiye sınınna yakın tutmalan ve Irak'ı, Musul, Erbil gibi merkezlerde de yardım operasyonuna göz yummaya zorlamalan, Saddam'ı devirmeye yönelik bir zaman kazanma olarak gözüküyor' yorumunu getiriyor. 3. Sayfada "İNSANKALMA" SAVAŞI SİNAN GftKÇEN 11. Sayfada SHP'NİN LAİKÜK RAPORU Laik düzen baskı yapmamalı D İ B egitimi SHP'nin raporunda, din eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gereği vurgulanarak, imam hatip liselerinin teknik meslek liselerine dönüştürülmesi görüşü yer alıyor. Din eğitimini de 0-3 ve 5-* yaşlannı kapsayan biçimde okul öncesi oluşturulacak yuva sistemi ile gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. ÜNİT ASlANBAY'ın haberi 5. Sayfada HELSİNKİ YURTTAŞLAR M E C L İ S İ Murat Belge, Türkiye'de kurul- ma aşamasında olan Helsinki Yurttaşlar Meclisi'nin amaçları- nı ve hedeflerini anlatıyor. A.vrupa'da barış ve işbirliği süre- cine katkıda bulunmak için bir "yurttaşlar inisiyatifı" şeklinde kwulan örgiit dünyadaki sorun- ların çözümü için öneri getiriyor. fARIN CUMHURİYET'TE StLOPt'DE ABD KAMPI — Amerikalüann Irak sınınna 15 kilo- 3* th 2nd>>" tsüopı, 36. paralei ikincı kampı) yazısı asıldı. Kampa t metre uzaklıkta SUopi yakınlannda oluşturduğu karargâhında yo- içerisinde tank ve diğer zırhlılann bulundugu askeri araç ve gereç BUSH OZAL IN IMDADINA ğun bir hareketlilik gözleniyor. ABD kampına dün ilk kez "SUopi sevki giderek buyü>or. (Fotograf: Yusuf Toprak) YETİŞTÎ UFUK 6ULDEMIR 11. Sayfada Kürdistan Yurtsever Birliği lideri, Irak'tan, özerkliği öngören 1970 anlaşmasına uymasını istedi Talabani Saddamla pazarkktaKürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani ve öteki liderler Saddam'ın görüşme talebini kabul ederek gittikleri Bağdat'ta.'Her türlü anlaşmanın, tercihen BM'nin garantisi altında yapümasını' istediler. Görüşmelerde Bağdat'ın "Federal bir Irak rejimi içinde Kürtlere genişletilmiş özerklik verilmesi, demokrasi, çoğulculuk ve anayasal yönetim kurulması önerisi" ele ahnıyor. Dış Haberler Servisi — Kürdistan Yurt- sever Birliği lideri Celal Talabani ve diğer Kurt liderler Bağdafta Irak Devlet Başkam Saddam Huseyin ile görüştüler. Reuter ve CNhrin haberine göre Kürdis- tan Yurtsever Birliği (KYB) sözcüsü Berfaam Salih ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sozcüsü Şervan Bizaye dün Ingiltere'nin baş- kenti Londra'da ayrı ayrı yaptıklan açıkla- malarla, KYB lideri Celal Talabani'nin de aralannda bulundugu dört kişilik Kürt he- yetinin, Saddam Hüseyin'in görüşme talebini kabul ederek Bağdat'a gittiğini bildirdiler. KYB sözcüsü Salih, Kurt heyeti ile Iraklı yetkililerin, Irak'ın, "Federal bir Irak reji- mi içinde Kürtlere genişletilmiş özerklik ve- rilmesi, demokrasi, çoğulculuk ve anayasal yönetim kurulması önerisini görüşmekte olduklanm" soyledı. Saddam'ın Kürtlere karşı kimyasal silah kullandığını unutmadıklanm, ancak sorum- lu insanlar olarak bu görüşmelere ölen be- bekleri nedeniyle gittiklerini belirten sözcü, Irak yetkililennin "Kürt halkına karşı geç- mişte yaptıklan hatalan düzeltme sözü ver- diklerini de" ifade etti. KYB sözcüsü, Irak'ın önerisine karşı ol- dukça kıışku duyan Kürt liderlerin Türkiye sınarı ve fran'da Kuzey Iraklıların yaşadık- ları trajedi nedeniyle Irak yönetiminin gO- ruşme önerisini kabul ettiklerini kaydetti. KDP sözcüsü Bizaye ise açıklamasında Kürt heyetinin Kürtlere özerklik tanınması- nı öngören 1970 tarihli anlaşmanın uygulan- masını istediklerini belirtti. Şervan Bizaye, "Her türlü anlaşmanın, tercihen Birleşmiş Milletler'in garantisi altında yapümasını öneriyoruz" dedi. Bizaye, Bağdat'ta görüşmeye katılan he- yette, Kürdistan Demokrat Partisi lideri Me- snt Barzani'nin yeğeni Nechirvan Barzani, parti yetkilisi Sami Abdül Rahman ve Kür- distan Sosyalist Partisi yetkilisi Resol Ma- mand'ın bulunduğunu söyledi. (Arkası Sa. 14, Su. l'de) Maç öncesi hooligan kavgası Beşktaş'ta şampiyorduk •• * •• MAÇ SONRAS1 SOKAKLAR — Lig lideri Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray, şampiyonluk düğümünü çözecek maçı Ali Sami Yen Stadı'nda oynadılar. Beşiktaş kazanarak 4 puan öne geçti. Maç son- rası Beşiktaş semtinin caddeleri ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntuler vardı. Ligin bitmesine 3 hafta kala Beşiktaşlilar şampi- yonluk türküleri söylüyor. (Fotograf: Mustafa Ersoy) Lider Beşiktaş, takipçisi Galatasaray'ı 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Tanju ve Ulvi'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşen Siyah-Beyazlı ekip, çabuk toparlanıp Ali'nin golleri ile beraberliği sağladı ve Feyyaz'ın golü ile galibiyete ulaştı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki dev maç öncesi çıkan olaylarda 50 kişi gözaltına abnırken, iki takım taraftarlannın kıyasıya kavgaettiği gözlendi. 14. Sayfada MİLNE VE DENÎZLİ: HENÜZ LİG BİTMEDİ TRtBÜNLERDEN YUSUF'A PROTESTO PİONTEK: HARİKA MAÇ MAÇLA İLGİLİ ÖTEKİ HABER VE YORUMLAR Sporda Louisville'den 'Sigaralar azgelişmişlere* FÜSUN ÖZBİLGEN Dünyanın en çok sigara üreten ülkelerinden biri olan ABD'de insanlar sigarayı 'bırakmış'. Kamuya açık yerlerde kesinlikle sigara içilmiyor, dışarıda içenlere de kötü gözle bakıhyor. Assuan'dan Ağa Han'a tek bir gül NİLGÜN CERRAHOĞLU Elaphantine adasının pembemsi kumları üzerinde yükselen Ağa Han'ın mozolesine eşi Begüm her gün bir kırmızı gül bırakıyor. Assuanhlar ise bunu hiç anlamıyor. New York'tan Amerika'nın Adanası ŞEBNEM ATİYAS Yeryuzünde ne kadar çeşit insan varsa, New York'un tanımı da o kadar çeşitlidir. Kimileri her şeyin bulunabildiği bu şehirde bir tek hindistancevizi ağacı olmamasına akıl sır erdiremez. Finningervden Üç canavar: Kadın, su,ateş REFtK DURBAŞ Finningen'de 1834 yılında kurulmuş olan îokantada, tuvalete giderken duvarda bu sözlerle karşüaşıyorsunuz... Kapınm girişinde bir şitamşiş, etrafında 6 yaşlı Alman, biralarını yudumluyor. Sofya'dan 10gün bir otobüste YONCA ÖZKAYA Adım atılan eski Avrupa ülkeleri topraklarında, sadece gecelemek için terk ettiğimiz 'ikametgâh'ımızda tüm yolcuların özellikleri ortaya çıktı. Paris'ten Tarita'ya nasıl tutuldu? MİNE G. SAULNIER Marlon Brando, inat almlı, şehvet dudaklı, cesur bakışlı... Üç kere evlendi, 9 çocuğu oldu. Esmerliğe ihanet etmedi. 10. Sayfada BUGUN DERGI BUGÜN VE HER PAZAR C U M H U R İ Y E T ' L E OUffLARIN ARDINDAK1 GERCEK -KomedyaL tstantul nere? Antalyı nere? Güniinüzde uzaklan yakın e/en ulanm araçlan geçerli ol- dığundcn böyle sorular kimisi- m anlarrsız gelebilır; "çağ atla- yan bir ülkede" sorulması bile gereksizdir. Türkiye öyle bir aşa- maya gelmiştir ki ikndar parti- si ANAP'ın Istanbul ll Başkan- lığı seçiminin kulisi, tstanbul'da değil, Antalya'da bizzat Cum- hurbaşkanı özal tarafından ya- pılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, eşi Semra özal için kollanm sıva- mış, bu faaliyeti önce tstanbul Orduevi'nde yurülmüş, ancak orduevlerini ANAP kulislerine çevirmenin yakışıksızlığı kendi- sine nazik bir üslupla duyuru- lunca karargâhını baymm tati- linde Antalya'ya taşımıştır. Antalya'ya apar topar getiri- len ANAP tstanbul ilçe başkan- lanna bir ziyafet çeken Sayın Cumhurbaşkanı, karısının ilçe duzeyindeki kulis faaliyetinin heyecantı bir mılitanı olarak Şe- ker Bayramı tatilinde büyük öz- veriyle çalışmıştır. Bu olağanüstü çabalarla Cumhurbaşkanı'mn karısı Sem- ra Hanım'ın seçim şansı artmak- ta mıdır? Bilemeyiz. Ancak Sa- yın Semra Özal seçimi kazamr- sa bir gerçek ortaya çıkacaktır: ANAP tstanbul tl Başkanlığı, • • * (Arkası Sa. 14, Su. I de) • Uydu yayınlarında suç tartışması RTYK uydu yaymlannm suç olmadığını söylerken Telsiz Genel Müdürlüğü konunun suç teşkil ettiğini savunuyor. 6. Sayfada • Spencer-Hill güldürüsu StarJ 'deki 'Super tkili Miami'de'fîlm'. 'de başrolleri Bud Spencer ile Terence Hillpaylaşıyor. 6. Sayfada • Hüzünlü bir karşılama Getz, son albumünun kayıtlarım Kopenhag'da Montmartre Kulübü'nde yaptı. 7. Sayfada • Dünya, güldüğü İçin yaşıyor Bu yıl 10. 'su düzenlenen Gabrovo Mizah Bienali'nde Türkiye'yi gazetemiz çizerlerinden Tan Oral temsil etti. 7. Sayfada • Kapıdakiler için yeni formül AT Komisyonu, topluluğa girmeyi bekleyen ülkeler için formüller arıyor. 11. Sayfada • Pazar Konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkam Bülent Eczacıbaşı, Ekonomi Servisi Şefimiz Cengiz Turhan'a toplumun uzlaşma noktasından çok uzakta olduğunu söyledi. 12. Sayfada iürolar incelemede THY'nın yurtdışındaki II bürosunun kapatılmasınm îtmdılık düsünülmediği bildirildi. 14. Sayfada • Fortuny'nin Rönesans büyüsü 1949'da ölen ünlü modacı, ince ve akıcı plilerinin sırrmı beraberinde götürdü. Arka Sayfada • Kemanın büyük ustası 75 yaşında 1916'da New York'ta dunyaya gelen Yehudi Menuhin, doğum gunıinü yann Londra Kraliyet Festival Salonu 'nda kutlayacak. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Örnek Olmaz mı?.. Cumhurbaşkanı Özal, ABD Başkam Bush'u çok şeviyor. İki başkan birbirlerinden güç alıyor Bush, Özal'a; Özal da Bush'a akıl verıyor. özal'a sorarsanız, 'fampon öö/ge' for- mülünü de Bush'a öneren kendisidir. ABD ile bu açıdan 'milli birlik ve beraberiik içindeyiz! Bush, Özal'ın bir dediğini iki etmıyor Tek sorun mali yardımda... O kadarı da olacak, o da atla (Arkası Sa. 14. Su. 7 Je)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog