Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET/8 2NİSAN1991 Siıtema • Tiyatre • Gösteri 146 97 38 • 133 64 36 1991 EN İYİ FİLM OSCARI H t t f f f4 k » DALDA OSCAR ÖDÜLÜ ISTANBULUNENBÜYÜKVEENMODERNS|NEMASI ROBtkl DE NIRÜ RAY L1OTTA JOE PESCI • ENlrlFlLM ! • EN İYİ j YÖNETMfN EN İYİ ' UYAKLAMA SENAKYO • EN İYİ • KUHGU • ENIYİ J GÖHUNTU ' • ENİYİ ı ÖZGUN ' MUZIK I • ENİYİSES KEMN COSTMR ı3 OALOA 1991 AITIN K U « ÖDUIU • 19V1 1EKUN GUMUS AYI ODUIU KEVIN COSTNER _ DANCES WITH VVOLVES • \\W\\\ DALOA OSCAR ÖDÜLÜ 3 DAIDA 1991 ALTIN KURE ODULU 1991 BERIIN GUMUS OVI ODUIU S15I1 S I T E ( 1 4 7 6 9 4 7 ) ' • •: • - ' ^ Xî-J 1 JÜ _ uaıt |t47 M 47> HllflçlliOt (S72 U C3) (»T 7* 00) (3M37 71) ı 00 * t 30*1 ı 00 ' ! 00 ' 100 30 ) X 45 15 t 15 * 15 »45 a oo 2 30 800 21 X 7 » 21 7X 7 7 30 21 800 2 00 00 15 45 j l UMUD'A YOLCULUK (JOURNEY OF HOPE) YAKINDA PfNTA MIM MERYL STREEP SHIRLEY MACUINE OENNIS OUAID 'POSTCARD^ FHOM THE EDGF Hjrila raMt geçmyomm... Keşkt ben <k bunda obaydım 1 • 1991 ENİYİAKTRİSOSCAR 1 ADAY1MERYL STREEP • imBUTAIIdHİnniıınTV Smtki AladnÖtit) AD4YI •Et lıı UtnsSHKLEY MACLAUİE • EıİYiÖıgı.MııııkCARUSWON •Eı Ijı Seıırj»Ujırlı«ıi5iCAWUE FISHER 0tyo4kı EHEK (»« M ») KadıUrREKS (33*01 12) AnUr» AKUN (127 7» St| Imıir IZUtfl (M ««t) > METRO (14I1M) 5 NfSAN CUMADAN İTİSAREN 1*UHESİ* S S AS Sineması'nın açılışı o n u r u n a... O , d u § k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u 4. VE D U Ş L E R SON HAFTA $ ç Turkıyede sadece Harbıye AS Sınemajındı Hırbirt « 2 |M7 63 15| 11 30 14 00 16 30-19 00 21 45 TOM STEVE TED SELLECK GUTTENBERG DANSON Üç Adam ve bir "Three Men and a Lıttle Lady" İtırafçı" Henry tlill'in jçeıvek yasam öyküsü. 'GoodFeüas" SıkıOostlarBRMAmNSCORSESEfUI 1991 EN İYİ YARDIMO AKTÖR OSC \ R s I Avnca • EN IYI FİLM • EN tYI YÖNETMEN dahil 5 DALDA OSCAR *ADAYI Ea tyi Film • En lyi Yooetmen dakü, 5 Dalda LNGıLİZ \KADEMl ODULÜ NEW YORK FJLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDCLÜ: En ljı Füm • En lyı Yonetmea • En lyı Aktor LOS ANGELES FtLM ELEÇHRMENLERİ ÖDtlÛ- • En İyı HJn • Ea trı Yonetmen • E« lyı Vardımcı 4ktor • Eı lyı Yardımcı Aktns İHarlj.ye AS 1 İKadıkOf AS (14-63 15) 11 30-14 00-16 30-19 00-21 (336 00 50) II 30 1400 1630-1900 21 VİZON SHOWRezervasyon Yaptırdınız mı ? ATALAR • GYPSY • IDE • INFINITY LJMON • MOD LINE • NAF NAF PARK BRAVO • POLO • ROMAN KOREOGRAF MATTEO Per : 11.00 (Dolu) Cnma: 11-00,19-00,23«) Ctesi: 1700,21KX), 23-00 Pazar 15-00,19-00 (Hnal) 4, 5, 6,7 Nisan '91 The Marmara KAN . KARDEŞLERİ Muzıkal 2 Bolum Oyun ve Mûzik. VVılly Russell Yoneten Yucel Erten Zuhal Oicay Haiuk Bılgmer Ahmet Levendoğtu Mahıf Cunşıray Derya Alabora. Oktay Kaynarca Julıde Kural 1499361 15201 62) vat*orama Tansr- (151 15 71) VanhoraruSuafflye» 360 90 90ı sumıktaar Curranes- Pazar rjncher gun 21 15 Dunya Sıreması YAPf^KREDf DORMENj^ TİYATROSU CILGIN SONBAHAR YMtKfiENUTOOMN mOYUN CF.iREN GencayaiRÛN-Deto Nılgud«JRKAN-Kostûm NEVRASBIEZLI • MET1NSEREZLİ CEM DAVHAM • HAKAH O K T E M • CEYUUt PALAY 1430-18-00 Ergenekon Cad. 98 PANGALTI Tel: 141 27 37 CIHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU Muzıkiı Güldürû 2 Böfurn İNSAN SUBETLEBİ TLT.Ü Çİ2GEN Yazan \ZtZ NEStN Y«*n MfHartMfa^rtflv» Son<«t»y»t»n 2 f t ı m^B^nflB 251, Ovunun HaUo ONK İ ^ İ ^ B l J l S B H f l H i l H I H 0yw KMUKÛY HALK E6İTİM MERKEZJNDE Bizim Tiyatro Do«lar Tıyamnu Salonu'nda Tûnel 144 81 37 145 24 90 C M 15» Pz. 1530 FAUACCI'nkl BIH İMSAN yapmnKn —inl»n«r»tı y a a n H M I V I KENT OYUNCULARI Oenel tetek üzerine Müçflk KanterQöst«rlel BİR GARİP ORHAN VELİ YUMI Muratlnn Mungın 5 Ihnı Cgtnı 21J» , n l u l l C ] ( J | | S J ) 0 | | J X ) I s t ı k 1 a l C a d N o 1 4 0 T e l 1 5 1 1 8 6 5 6 6 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ RNDIK KABUfiU Cumartesi 15.30 ve 18.30 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy IGUN MATADOR Perşembe - Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21.00 Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞIPazar 15.30 - 18.30 B E Y O C L U K U C U K S A H N E I 4 4 4 3 2 7 - 1 4 3 6 4 Ferhan Şensoy'un lİSTANBUL'U SATIYORUI Munır özkul - Erol Gunaydın •tM.-m«vııi?| Salı 21.00 B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T I Y A T R O L A R I ,00. OYUN İAPİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ I Y A L N C 5 O Y U M DARIO FO BEDAVA MI SANDIN? YönetOT OĞUZARAL 2,9 1011 12 13Nısan mrrZlOO M m . 15 0 NECAH CUMAU MİNE Yeneten ZELtHA BERKSOY 7.14 21 h&san Sul 15(0 ÜSKÜP HALKLAR TİYATROSU RECEP BLGtNER YUNUSEMRE er RAİK M.NIAÇIK 3 4 5 Nısan 21 00 6 Nsir 15 00 21 00 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NESİN T G E M İ S İ GÜLHAN 23.4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 Nısan Sı-a-c 2i 00,Milınc 15 00 m\ •*« I T«nwl A N>%ıt Kultur Merkea 572 84 38 Aztz N««n Sannesı 502 06 53 - 556 25 38 • Galtena Oar şma 559 95 60 K«Pt SAMIL TOLU N0*MTn GOSTERI MEÜKEZI AMİAH A Hlltl tlt TİY/iritOSII 143 68 83 EROL TOY ZEKI GOKER PİR SUbTAN ABDAb 8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN BEYMLU'NDA KAH»CA TtTATHOSU NDA 143 17 63 PuırZIOO Sllı I8.M »ı 21 00 m U M R K O f '01 BELEUVE $EHIR TİYATROSU NOA 572 64 39 PtKİ 1130 «21-00 *• FAUSTO uuu TİYâTHOSU Çır? Pert-Cumj-C l«i 21 00 Pazır 15.00 v« 19.00 U N ı s a n d a SON OYUN P.taol-Salı oyun yoktur Ol^a hargûn ızooda aç*r T « l : 1 4 0 8 0 9 1 V J S E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1-7 NİSAN 1991 EkrM l «ET/C41Mİ II RfY Crtîn M.TAN LÜKÜSHAYAT TELEFON KİMİN İÇİN ÇAUYOR GENCUĞİM CBMALHESİTFtY KONSER SALONU 7 Nisan Pazar Saat 16.00 HÜSEYÎN SERMET Piyano Resitali SCHUBERT Sonat op 42, La mınör RAVEL SonaUn, "Jeux d'eau" BARTOK "Suıte en pleın atr ' 8 Nisan Pazartesi Saat 19.00 BOĞAZİÇt ÜFLEMELÎ ÇALGILAR BEŞLÎSÎ Sadako Yokoyama: Flüt M. Emin özistek: Obua Feza Çctın: Klannet Ertugrul Köse: Korno Süleyman AlnıU-miz: Fagot ve Hüseyin Serroet: Piyano BEETHOVEN Ptyano Obua, Klannet Korno ve Fogot ıçın Beşlt, op 16 BOZZA Bir Gece Muzıgı ıçın Üç Parça POULENC Piyano, Flut, Obua Klannet Korno te Fagot ıçın Altıh • f5 Kltlnln 0»tQnö*U grupMn tndtrlm fapiır Bllet S»»» YMİtfi Konıer Salonu 148 53 92-Ga(l«rıa Danışma Burosu 559 95 60 Vskkorama Taksım 15ı 15 '1 VakkoraTpa Suadıye 360 90 90 BİR ATIF YILMAZ FILMI Bir babanın üç çocuğu olobilir... Ama bir cocuâun üç babosı?!- YAKINDA"5 Nisan'da Sinemalarda" KRAL LEARTlrt««tt Irt» t YüMtn: M UUTUUI 14-54 liaatCİNEMA PARADİSO'nun ünhi yönetmeni GIUSEPPE TORN\TORE UjiiHi IUKTEL THEOPE (1964 i dunyayı altüst *d«n syancı ve oıgurtukçu ruhuno agıt) HAU S0YGAZ1 AYIAÇ ASMAN - CUNEYT ÇAUŞKUB MET1N BELSJN HERKESİN KEYFİ Tvtcai- CMIII BUYUKUTKU r u t n Engln ULUOAC I2 3DUM) Sat FAtl/Smf OMÇEL U N D A BLAİR LESUENIELSEN Beyoğiu BEYOĞLU {151 32 40) 2C0 1415 1630 1900 21 '5 BİR GARİP M r a A i n I Q I nvıiM McnAKUSI 0 T U N tÇİNÖYLE BİR DEÜ EDER H l K A Y E "Çıplok Silah'da' sılahını '< çıkaran Le^lie Nielsen, bu kez n* akaracak? YERENDE "STANNO TU1TI BENE" MARCELLO MASTROIANNI PEK YAKINDA Ç«viran BUge Kologkı Y0n«tan Baıil Cottman Dakor Rogcr Andrem Kottflm 601 Emra Oynayanlar TM(HİtanKAMHIİII81 YİMİK Çflln İPBCKAYA Yön: BOBTOGAN S1ADIYE Vt APS GAYHEHErE LE KIP» MKMUIIKETTE SATILMMTAOIR YİMm: B x v SAIUKU OYUN GUNIER! Sal 20 X Ç» 15 00 K 30 rntrtmt 2031/rır C « u İ M B P« Cuma 20 X C tesı 15 00 20 30 Pazaf 1500 830 Ovnanb«f GAZİ 147 96 651 11 00 13 00 15 00 17 15 19 30 2M5 5 f*«on do Bcyc^lu SINEPOf f Kadıkoy VODA »-10-11-12-13-14 Msan Suareler 20 30 Pazar 15 00i t» n x 16 I>J m 30 2i is PaıgMı İNCİ (1« « » ) 1 30 14 00 16 30-1915 21 30 Ç taş ŞAFAK 4 (518 » 60) 11 00-14 30-16 00-18 45-21 15 Blletler satıştadır Tel-1496944 • * * * " — * ISTANBUL DEVLET REKUM FİLMI 046ITIKHND» AKIL HOCASI KARAGUNEŞ DAĞLARI LKry 6*lb»1-B*rt S M V I I H I DÜN GECE YOLDA GİDERKEN ATATÜRK KttLTÜR MEKKEZt'NDE Mountotn5 o\ the Mocn Yon: BOB RAFELSON OKM Dereboyu Cad 110 Ortakoy 158 69 87 DON GİOVANNİ ROMEO VE?0C J 15 16 30 '8 45-21 ı 3C 430 1,IB19»?1I^ ''•U 15-15 5 1 'S1S13 ' » 330 İO0OIU3-2100 15 2 414 3D ı,«'91»' 15 JÜLİET ' Iult3|»r«t C«vrı vı »ıjr Halduıı Otrmnı McllL Stt»*ta Sw«M« 2J.4 58.7 WSM K KtuiY 0 WmtnıiM Siaw Gn» VimlR Ea|hı Cozır Çnirtıc Oyı Mulm operı 2 perdt Orkıttrı Ş«rı Stlmın »dı t«mey« Koyııt Yektı Kırı 3 Dlnn. ZOOtTtı BaklrtOy KARYA 542 11 72 1200-14 15 1630-1845 21 00 SMncyt ««»«t Etrint Sum$<ı>l OrtMlrı Ş«M: El«nl BıprH GEL CENNETİ GÖR NE YAŞAMAZ rbnKiıt Kaun l*ık MBzfe. Timıır 13 14 Nıım LA BOHEME VtMMt Btol CKıaın Cnrrrn: 8d|< KMojhı 910.11 12!3l4Kııın AH Tıygn MASALBAHCES Yornlın Etın dzınıı 7HIIH1İ11 "Savaşın çırkınlı^ıne ve âlümsüz bir aska tanık olacakaınız" MASKEU BALO Srtmrt Komr Y*tı Km 6 M>»ı ısjtrm Wılı» eiktan SAUNCAKTA B«yo0iu SJNEPOf><143 70 T1) 11 30 14 00 16 30 19 00 2i 30 Kadıköy MOOA (337 01 2t) 11 30-1400 1630 1900 2i 30 Ç l » ŞAFAK 2 (516 26 60) 11 30 14 00 16 » 18 45 2i "5 Ortestrl ftlk Satanrt IUfK M H Sakt? 4 »an. 2OıVfe 27 Nıun 15.30 dl Blit tKİSİ Knrngnti SIM Kmt»jly J m a KHty SEVGİLİ SOYTARI Cevıren Sevji Saılı 6 7 13 14 Nlun EONSER tllgl Shıan |n»nnl ZtYARETÇI I n n r r t HrSın Yedlan KENTI KENT II Ntcıtı Ciimiı AHMETLERİM Kmnlıık DtNO İLE CEREN Y»IB tıM blıoM Bırık Mıuık TıpluMgu 1900(1 KADIN KnagrıD Kil BrUr 5-S Rhıa. 20 0(r* Kadkov SltttrYA 3360682 1100 U J O - ' 8 İ 5 - 2 ' 1 5 S.Şİ « » T H162O3 12M-3 0O-18O0-2-15 r1 74 5720144 1100 14 15- 17 30-2'15 AM«RA «FTIMfOL H25'<"^ 1200- 500-1800-2'00 ItMıB SEM« Iİ3910O) 1200-1500-800-21 I7M a OEHtZ 1'646'l 1200-15 00-800-21 ADA>,i- »EHO 1469561 v 15-H 3- ' 30-' ' AL PACINO - DIANE KEATON ANDY GARCIA Yon. Frande COPPOLA Sunsltr I200 150OI80Ü2IJO ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yon Sydney POLLACK BlKıtlef tomıllden kl hcfta Snca AK.M aHelednd» Suoâly» Takum VaUtOfamo Pangattı G«nçl«r Ucsğa^alorında v« &alto(ia-*)oköy danı»mo 1 bOıonında aakfa çıkmaMadır 10 23/151 54 00 (7 twf) 2M Stanttar II30 I43D I730 ?lin Yndız Sarayı T yatrosu Barbaros Yokuşu \ tdit Sarayı çtndedtr ŞIŞLİ/İSTANBUL/TEL: 141 62 03 ISTANBUL * DEVLET TİYATROSU Ankara Devlet Tiyatrosu Turnesi K.Kesey - D.Wa$serm»n KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU lıık F»hr»tün 0 » r Müzik- Knnal OûnOç Re|l Yrd L»l« Gcf«w V A L N I Z 1 H A F T A Bozkurt Kuruç Kaya Akarsu-Faruk Gunuğur Hayrettn Engın Sema Aybars Ayşe Başer Efdal Kuçukkomurcu-Gjven Besımoğlu Can öztopçu Tansu Aytar Turgut Sarıgöl Adsız Karaduman Aktan Gunalp-Ortıan Aral-Edıan Gokgucu Fıkret Ergın Mustata Ş«kerooğlu Yıldıray Akıncı Nılgun Tai Sıbel Ozer Cahıt Çagıran Gulseren Devor TAKSİM SAHNESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog