Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 2NİSAN1991 05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 Gün Doğarken Progamda.Vanın kurtuluşu. köyierde yardımldşmdnın önemi ve tarım alelleri anlatılı>or. 07.00 Haberler 07.05 Gün Başlıyor Akıs içerısinde 08 00"de haberler ızlenebilr. 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Programın hedeflen duygular - korku. 09.35 Kadin Saati Programda'Her Çocuk Bır Can' yayımlanıyor 10.00 Haberler 10.15 Arkasi Yann: Kuğu Mercedes, Sergio ile beraberlığini devam eılırebılmek ıçın annesıyle mücadele elmektedir 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dersanesi Akış içerismde 1 i 00. 12.00 ve 13 00 saatlerınde haber bültenı yer alacak. 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Atlı Kannca. Dağ Gülü. Elirin Rüyaları. Susam Sokağı ve 'Yok Yok Televizyonu' yayımlanacak. 17.05 Haberler 17.20 Arkasi Yann: Hayat Ağacı 18.00 Haberler 18.10 tki Solistten Şarkılar 18.38 Iftara Doğnı 19.25 DİZİ: Sayin Başkan Sam. görevınin ağırlığı allmda bır strese gırmıştır Karibi onu bır ıkı gün tatıle gölürmek ıster 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 DİZİ: Cassidy Annesı ve bır oğluyla tngıltere'de yaşayan Charlienın babası Cassidy yıllar önce terkettiği evine bır gün çıkagelır 21.50 Ramazan özel Programi Programda •geçmışte biresnaf loncasındakı" heiva sohbetınden bır örnek yer alıyor 22.40 Belgesel: Dünyada Türk Vakıf Medeniyetleri BELGESEL "DÜNYADA TÜRK VAKIF MEDENİYETİ" Bölüm V Sabahın ilk KaptsT Btt VakıfBu. K MJHUT hızmetf olan attı bolumtuK belgesel dızı bu tafta agırlıklı oiarah f unamstan dakı Turfc eserienm ıncelıyof araştırtyor Çekımtenn yaptldıgı şehırtef Atına Gümütcme Kavala Seia- ntk v anya Gırıt ve Rodos Yapımcı -e yonetrrenı Şenoi Demıroz olafi dıztnın sunucuso Çetın Tekmdof Rodos Suleymanıye Camıı 23.10 Haberler 23.20 Kabare: İnsanlık Hali (Bugün köşesmde) 24.00 Haberler 00.15 GAP'aBakış 01.05 Haberler 01.20 Kabare: Göler misin Ağlar mısın? 02.20 Anadolu Sanatı 02.50 Bir Solist 18.00 Açılış - Açiköğretim 2 sınıflara Muhasebe Uvgularnaları (Anonım Şırkeılerde Tasfiye tşlemlerı ve Muhasebeleştırilmesı). Iktısadi Analiz: (Klasık Sıstem). Tıcaret Hukuku: (Bono ve Çek). 3. sınıf ıçın Işletme Fınansmanı. (Sermaye Malıyetı). 18.00 Arkasi Yann: Yalan Rüzgârı Jıll'in projesmi sunmak ıçın Brad. Bav Abboı'ı acıl olarak yönetıcıleri toplamaya ikna eder 19.03 Haberler 19.20 Ekonomi Dosyası ıBugun köşesinde) 19.50 DİZİ: Benson Benson, Vah Gatling'ın bekleme odasında zencı bır kadırüa flort edıp onu yeme^e davet eder. 2O.r5*Yantn Ehna (Avnmılı bılgi yandaki sütunlarda) 21.00 Günlerle Gelen : 21.30 CNN Dfinya Raporu (Orjjınal sesı Radyo 4te verilecek ) 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 TV'de Sinema: Üç Adam ve Bir Bebek (Aynntılı bılgi yanldkısusunlarda) 00.10 Kapanış 19.59 Açılış - TV'de Sinema: Sıradan Insanlar (Avnntılı bılgi yandaki sütunlarda) 21.50 Dizi: Girdap Benedıct. yaşadığı tatsız olaylann etkısınden kurtulamadığı ıçın kıtabı yazmaktan vazgeçer. 22.40 Klasik Müzik 23.20 Belgesel: Nil Nehri'nin Türküsü-Kapanış Luksor ve Karnak tapınakları tanıtılıvor 13.59 Açılış - Okul TV ve TV Dersanesi 19.05 Arkasi Varın: Hayat Ağacı 20.00 Açıköğretim 2. sımflar ıçın Kamu Malıyesi: (Kamu Borçlan) Istatıstık: (Hıpotez Sınaması İçin örnekler). Iş Idaresi (Yönetımde lletişım) 22.25 Belgesel: Yaşama Savaşı 22.50 Komedi Dizisi: Farklı Dünyalar Dvvayne. Suzan'a bir yüzuk alır \e varkı Suzan daha sonra yuzüğü lade eder . 23.00 NBA (Tekrar) 23.35 Kliplerden - Kapanış 19.00 Açıhş- Haberler 19.20 Susam Sokağl Programın hedefleri. meslek tamtımı.çevre 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyahm Konuşalım 20.15 Kadın Saati: Her Çocuk Bir Can 20.40 İftar Programı 20.55 Bir Solist 22.00 Haberler ve İngilizce, Almanca Haberler 22.35 Yarışma: Tamam mı Devam mı? 23.15 Haber Program: 32. Gûn 00.15 Türk Sineması: Hafız Yusuf Efendi 13.00 Açılış - Haberler 13.05 Çizgi Film: Transformers 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.:0Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 15.«5HaberIer 15. 0 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.K) Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.K) Haberler 17.»5 Pembe Dizi: Komşular 17.50 Çizgi Film: Zıpzıplar 18.K) Çizgi Film: Taş Devri 18.5O Eşek Şakasi Gızlı kamera şakaları konulu yabancı dizi. 19.K) Komedi Dizisi: Muhteşem İkili 19.İ0 Haberler ~ 20.15 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar Bemice "Yaşlı Kerh Bayanlar Güzellik Yanşmasfna girmek istemektedır 2O.İ5 Haftanın Dizisi: İngiliz Usulü 21J5SalıPazan 23J5 Haberler 24J0 DİZİ: Stüdyo 5 Ünliı bır televız\on dızısınin çok sevılen 7er ojuncusuyla vapılan röportaj sırasında tartışmalar çıkar. 0CM) Lee Ritneour Konseri -Kapanış TU AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 05.30 İlcin sınıf dersleri Kamu malıyesi (Kamu borçları), Istatıstık (Hrolez sınaması içın örnekler). tş idaresıne eırıs . TV3 TV'DE SEVEMA: SffiADAN INSANLAR 20.00 REDFORD YÖNETİMİNDE — Rob«rt Redford'un yönettiği Sıradan İnsanlar'da Donaid Sut- herland, Marry Taylor Moore başrol oynuyorlar. Bobert Redford'un 3 OscarkfilmiS ı r a d a a I n s a n l a r (Ordinary People) / Yönetmen: Robert Redford / Oynayanlar: Donaid Sutherland, Marry Taylor Moore, Timothy Hutton, Judd Hirsch, Elizabeth McGovern / 1980 ABD yapımı. TV Servisi — Judith Guest'in romanından usta senaryocu Alvin Sargent'in senaryolaştırdığı bu öykü, 2 oğullarından birini bir deniz kazasında yitirmiş bir ailenin seruvenidir. Küçük oğul Conrad, ailenin, özellikle annenin gözdesi olan ağabeyinin ölümünden kendisini sorumlu tutmakta (kazada birliktedirler) ve bir intihar girişiminden sonra bir türlü dengesini bulamamaktadır. Baba, oğlunu yeniden yaşama döndürmek için onu bir sevgi ve anlayış çemberiyle kuşatmaya çabalar. Oysa anne oğluna bir türlü yaklaşamaz. Ölen oğlunun anılarıyla, toplumsal etkinliklerle, dışarıya karşı belli bir rolu sürdürmekle uğraşır. Conrad, hastanedeyken tanıştığı bir kızın tam dengesini bulmuş gözükürken kendini oldürmesi haberiyle yeni bir bunahma duşer. Ancak bir suredir devam ettiği bir ruh doktorunun yardımıyla çılgınlık noktasından geri döner. Aynı doktor, babaya da olup bitenlerin açıklamasını yapacak, annenin yanlış davTanışlarımn yıkıcı etkisini gösterecektir. Ve kadına, kişisel ve derinden derine süren rahatsızlığı nedeniyle ayakta tutamadığı bu evden çıkıp gitmekten başka çöziım kalmayacaktır. "Sıradan Insanlar" daha çok ruhbiiime dayanmakta, 1949'lann Amerikan sinemasında çok görüldüğü üzere, ruhbilimin klasikleşmiş bazı ilkelerini, psikanalitik tedavinin gucünü ve etkisini abartarak kullanmaktadır. Buna karşın Robert Redford'un bu ilk yönetmenlik denemesinde şaşılacak bir başarıyla filmine yadsınamayacak bir gerilim kazandırdığı söylenebilir. Filmin kişileri birinci sınıf bir oyunun da yardımıyla kısa zamanda ilgimizi kazanmakta ve özellikle Timothy Hutton'un, Oscar'ını doğrulayan muthiş bir oyunla verdiği Conrad'ın ruhbilimsel gelişimi, sanki nefes nefese izlenmektedir. Redford'un anlatımı, yine tüm olası melodram öğeleri törpülenmiş, alabildiğine ekonomik, ölçülü ve incelikli bir anlatımdır ve film, yapısal bütünlüğü ve sağlamlığıyla, kazandığı tüm başarılan hakketmiştir. TRTNIN IâNDEN MAHMUT T. ÖNGÖREN Kamuoyuna Duyurulur Gazeteciler ve radyolarda-televizyonlarda çalışanlar bir yanda; onların hazırladığı haberferi, yorumları, araştırmala- rı, incelemeleri, izlenceleri, belgeselleri, filmleri alan kitle- ler öte yanda... İzleyiciler pek bilmeyebilir, ama yazılı ve elektronik basın için çalışanlar şu ilkeleri iyi bilirter: Gazeteci, yapımcı, metin ve senaryo yazarı, yönetmen ve diğerleri, tüm baskılardan olanaklar ölçüsünde uzak kalma- yı başarmak zorundadırlar. Gerçı demokratik ülkelerde ba- sın özgürlüğünü güvence altına alan ve radyoların ve televizyonların siyasal iktidarların, hatta devletin baskısı al- tında ezilmesini engelleyen yasal önlemler vardır Ama bu yasal önlemlere karşın gazeteciler ve radyocular- televizyoncular resmi ve özel çevrelerin etkisi ve baskısı altı- na girmemek için hem kendi meslek örgütleri ve gazeteleri, radyoları, televizyonları içinde ve hem de kendi kişisel ça- baları ile daha başka önlemler alma gereğini de duyarlar. Bu önlemler hakkında daha yeterli bilgileri edinmek isteyenler, Zeynep Alemdar'ın Bilgi Yayınevi tarafından basılan "Oyu- nun Kuralı" adlı ilginç kitabını okuyabilirler. Gazeteci, radyocu ve televizyoncu herhangi bir siyasal par- tiye üye olmamalı ya da bağlanmamalıdır. Hatta son derece bağımsız bir cumhurbaşkamna bile gazetecilik alanında ya da bir başka konuda hizmet etmemelidir. Gazeteci, cumhur- başkamna ya da bir devlet ya da işadamına "kuryelik" ya- pamaz, yapmamalıdır. Ama gazeteci haber elde etmek için herkesle iyi ilişkiler kurabilir. Bu "iyi ilişkiler" gazetecinin ga- zeteciliği dışında yer alan bir başka göreve dönüşemez. Or- neğin olayları izleyen bir gazeteci o olaylar içindeki karşı cinsten birine âşık olsa bile görevini bırakmalıdır. Eğer bırak- mazsa yanlı davranmaktan kurtulamaz. Yabancı devlet adamlanndan bıriyle bir Türk gazetecinin söyleşi yapmasının söz konusu olduğunu varsayalım. Hem de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın o yabancı devlet adamını zi- yarete gittiğini... Ziyaretten hemen önce Türkiye Cumhurbaş- kanı, yabancı devlet adamıyla hangi Türk gazetecisinin söyleşi yapacağına karar verirse ne olur? Ne olacak, böyle bir söyleşiyi kabul eden gazeteci, izleyicilerin güvenini yiti- ;ebilir. Hatta kendisinin o yabancı devlet adamına, ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın istediği "çanak sorulan" sorduğu izlenimini bile yaratabilir Gazeteci mesleksel ilişki kurduğu ya da kurabileceği ku- rumlardan ve kişilerden armağan da almamalıdır. Ama bu ilkeden çok daha önemli bir başka ilke var ki demokrasiler- de ya da demokrasinin kurulması için çalışıldığı ileri sürü- len ülkelerde kesinlikle korunmalıdır. Gazeteciler, radyocular ve televizyoncular, gerek kendi ülkelerinin ve gerek yabancı ülkelerin "gizli örgütleri" ile gizli ilişkilere girmemelidirler. CIA, KGB ve MIT gibi örgütlerin gazetecileri etki altına almaya ça- lışmalanna gazeteciler izin vermemelidir. Eğer herhangi bir gazeteci hakkında bu konuda olumsuz savlar ileri sürülür- se, meslek örgütleri araya girip söz konusu savların ne de- receye dek doğru olduğunu araştırmalı ve kamuoyuna gazetecilerin doğal olmayan baskılar ve etkilerle haber ve- rip vermediklerini anlatmalıdır. Peki, gazeteciliğin doğal baskılan ve etkileri olur mu? Eko- nomik zorluklar, zaman darlığı, meslek eğitiminin yetersizli- ği meslek alanı içinde olağan sayılabilecek gerginliklere yol açabilir. Ama bu sorunun çözümlenmesi, ancak meslek içi önlemlerle sağlanabilir. Örneğin ekonomik zoriuğu yenmek için büyük işadamlarının gazeteleri satın almaları, yeni ga- zeteler çıkarmaları ya da radyo ve TV kurmaları olumlu so- nuçlar getirmez. Tekelciliğe yol açar. Tekefcilik de kimi gazetecilerin görkemii, lüks ve olağanüstü varlıklı bir yaşam biçimini benimsemelerine ya da böyle bir yaşam sağlamak için mesleği sömürmelerine neden olur. Son günlerde karşılaştığımız olumsuz örneklere ya da ile- ri sürülen olumsuz savlara karşın Türkiye'de gazeteciliği her çeşit baskıdan ve etkiden sıyrılarak yapmaya çalışan dürüst gazeteciler vardır. Kamuoyuna duyurulur... TV2 UÇ ADAM VE BİR BEBEK 22.30 Bol starh gülduru Cç Adam ve Bir B e b e k (ThreeMen And a Baby) Yönetmen: Leonard Nimoy, Oynayanlar: Tom Selleck, Steve Guttenberg, Nancy Kravis, Ted Danson, Margaret Colin, Celeste Holm, Philip Bosco, 1987 ABD yapımı. TV Servisi— Aynı evı paylaşan bir yazar, bir çizer ve bir pilotun kapıda buldukları bir çocuğa zorunlu olarak dadılık etmeleri. Ve tesadüfen uyuşturucu işine bulaşmaları filmin konusunu oluşturuyor. Film 1985 yılında Fransız yönetmen Coline Sernıu'nun 'Trois Hommes Et un Coffin* 'Üç Adam ve Bir Beşik'in sahne sahne kopyası. Leonard Nimoy'un Tom Selleck, Stee Guttenberg ve Ted Danson gibi ünlüleri bir araya getirdiği film önemli olmamakla birlikte sürükleyici bir komedi. Tom Selleck, Stewe Guttenberg ve Ted Danson gibi perde ve ekranın ünlülerini bir araya getiren bu film, oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Yönetmen Leonar Nimoy'u ise "Uzay Yolu" dizisinden tanıyomz. TV2 YARIM ELMA 20.15 BANU KIRBAĞ — Istanbul Televizyonu'ndan Cumhur Atalay'ın hazırladığı ve sunuculuğunu Ömer Taşkın'ın yspüğı progra- mın bu akşamki konuğu Banu Kırbağ. Sanatçı programda 'Lnutulur', 'Bir Babar Aşkısın', 'Beni Düşiineceksin', 'Bırak Ellerimi', 'Gözlerin' 'Kınk Hava', 'Kan Çiçekleri', 'Tanliye', 'Neset', 'Insan' ve 'Içimizden Biri' adlı şarkılannı seslendirijor. TV1 DİZİ: CASSİDY 21.00 Avusturya yapımı macera dizisi Cassidy / Yönetmen: Carl Schultz / Oyuncular: Caroline Goodall, Bill Hunter, Martin Shaw, Tracy Mann / Süresi: 3 bölüm, 50'şer dakika / Avustralya yapımı. TV Servisi — Sona eren "Kasırga"nın ye- rine Mini Dizi kuşağında "Casâdy" adlı yi- ne Avustralya yapımı bir dizi başlıyor. Haf- tada üç gün, salı-perşembe-cumartesileri ya- yımlanacak üç bölümlük "Cassidy"nin yö- netmeni, geçen kasım ayında TV'de "De- nizdeki Fırtına-Sea Quest" filmini izlediği- miz Carl Schultz. 1939'da Budapeşte'de doğan Macar kökenli Avustralyalı yönet- men 1956'da TV yönetmeni ve yapımcı ola- rak mini seriler ve dramalar yaptı. 1978'de "Blue Sin", 1982'de "Goodbye Paradise", 1983'te "Carefull the Night Hear Yon" fılm- leriyle une kavuştu. "Cassıdy"de annesi ve oğluyla Ingiltere'de yaşayan bir kadımn, babasının yıllar önce terk ettiği eve yeniden gelmesi ve ardından hemen ölmesinden sonra kalan mirasın gi- zini çözmeye çalışırken karşılaştığı olaylar konu ediliyor. Filmin oyunculanndan Mar- tin Shaw 1947 doğumlu profesyonel bir İn- giliz TV sanatçısı. 1972'den bu yana çevir- diği filmler arasında "Sinbad'm Altın Yol- culuğu". "Daybreak Operasyoau", "Cream in My Coffee", bulunuyor. RADYOLAR R A D Y O 1 0435 Açıbş, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tstekleriniz, seçtikJerımiz. 09J5Reklamlar. 09.40 Arkasi ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 1İO0 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 12^5 Reklam- lar ve radyo programlar;. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Ormanda bir köy. 1730 Hafif muzik. 17.40 Çocuk bahcesi. 17.55 Haf- tanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Bol- gesel yayın. iftar programı ve reklamlar. 20.00 Haberler. 20.30 Türkçe sözlu hafıf müzik. 21.00 Saz eserleri. 21.15 Türk ve lslam dünyasmdan. 21J0 Türküler geçidi. 21J00 Kucuk konser 22JO Yeni şarkılar yeni turkuler. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin ıçinden. 00^5 Günün haberlerınden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04.30 Sahur programı. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08-30 Beraber ve solo şarkılar 094» Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesı. 09.20 Konumuz eko- nomi. 09.35 Çeşitli muzik. 10.00 Konularla tur- külenmız. 10JO Bir destan adam Cevat Şakir Ka- baağaçlı. 10.40 Türkçe sözlu hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 1135 Hafıf mu- zik. 11.45 Ahmet Vefik Paşa'run ölum yıldonu- mü özel programı. 12.00 Devlet korolan konser- lerınden. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çal- gılanndan ezgiler. 13J0 Koleksiyon. 13.45 Ha- fif muzik. 14.00 Yabancı dıl dersı. 15.00 Haber- ler. 15.05 Sanatlarımız ustalarımız. 15.20 Tur- kuler geçidi. 15.50 Arkası yann. 16.00 Okul rad- yosu. 16J0 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Günümüzde caz. 18.05 Tasav-vuf musıkısi ve saz eserleri. 1830 Din ve ahlak. 19.00 Haberler. 19J0 Türküler geçidi. 20.00 Haberler. 20.30 Beraber ve solo şarkılar. 21.00 Açıköğretim. 21.50 Hafif muzik. 22.00 Kuçük koro. 22J0 Türkçe sözlu ha- fif müzik. 22.45 Bir roman / bir hıkâye. 23.00 Haberler. 23.15 Solistlerden birer şarkı. 23.40 Hafif muzik. 23.55 Gece konseri. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Fransa'dan muzik. 12.45 Günun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik tüneli. 15.00 Perde açılıyor. 15.30 ÇaJgılann dili. 16.30 Caz sanatı. 17J» Haberler. 17.15 Okyanus. 18.00 Mercek. 19.00 Haberler. 19.15 Muzik dunyasın- dan sayfalar. 20.00 Almanya'dan müzik.20-30 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Muzik yelpazesi. 23.00 \Volfgang Amadeus Mozart: 1791'den 1991'e. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün ha- berlerinden özetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07.30 So- lıstler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09J05 Be- raber ve solo şark.lar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahm getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şar- kılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesı. 13.00 Solistler ge- çidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha- berler. 14.05 Solistler geçidi. 14.30 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Erkekler topluluğundan türküler. 16.30 Çeşitli Türk müziği. 17.00 Ha- berler. 17.05 Ezgi kervanı. 17J0 Fasıl. 18.00 Yurt- tan sesler. 18J0 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBULn 5* ,v ,h, P rog ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevılen Melodüer. 10.00 Hayatın Içinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lste Saz tşte Söz. Solist: Gulşen Kutlu. 11.30 Bir Soüst: George Harrison. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Sözlu Hafıf Muzik. Solist: Ayşegul Aidinç. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: White Sna- ke. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Faruk Tınaz. 15.10 Ali Rıza Kural'dan Şarkılar. 15^5 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik. 16.00 Meridyen Programı. 17.00 Müzik Da- garcığı. 17J0 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denin- ce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE..H -,„ ,,, ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahm Konuklan. 08J5 Işte Saz Işte Söz. Solist: Gülşen Kutlu. 09.00 Solist- ler Geçidi. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Serap Mutlu Akbulut'tan Şarkılar. 0955 Hava Durumu. 10.00 Hayatın Içinden. 11.06 Bir Sanalçıyla Beraber. Solist: Faruk Tinaz. 1125 Esat Kabakh'dan Türk- üler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtik- leriniz. 1255 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Ayşegül Aidinç. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 11.45 Yol Durumu. 1450 Ay- şe Özel ve Celal Abacı'dan Şarkılar. 15.10 Mü- zik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mu- zik Dağarcıgı. 16.45 İbrahim Tatüses'den Turk- uler. 17.05 Turçe Sözlu Hafıf Müzik. 17J5 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Zamsız kablolu TV • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)— PTT Genel Müdürlüğü, kablolu TV'de başvuru süresini 31 mayısa kadar uzattı. Kablolu TV başvuru sahiplerinin olası tarihli artışlardan etkilenmemeleri amacıyla başvuru sahibinin isteği üzerine tesis ücrednin tamamı olan 500 bin lira alınmaktaydı. Bu ücretin yatırılması için tanınan süre 29 mart tarihinde sona ermişti. Ancak Genel Müdürlük Ankarr., İstanbul, îzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Antalya, Izmit, Konya ve Kayseri gibi büyük kentlerde başvuru sahiplerinden gelen yoğun istek üzerine bu süreyi 31 Mayıs 1991 tarihi mesai bitimine kadar uzattı. Bu tarihe kadar kablolu TV tesis ücretinin tamamını yatıranlar olası bir tarıfe değişikliğinden etkilenmeyecekler. Aydm Erdeırfe plaket • ANKARA (Mak Ajaas) — Bulgaristan-Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneti, TRT Genel Müdürü Kerim Aydm Erdem'i ziyaret ederek bir şükran plaketi verdi. Dernek Başkanı İbrahim Efendioğlu başkanlığındaki 5 kişilik ekip, ziyaret sırasında Erdem'e Bulgaristan olayları sırasındaki TKTnin kararh yayınlarından dolayı teşekkür ederken bazı dileklerini de dile getirdi. Dernek Başkanı Efendioğlu, Bulgaristan Türklerine yapılan baskıları, TKTnin Türk ve dünya kamuoyuna duyurmada çok önemli rol üstlendiğini söyleyerek Balkanlar'da Türkçe eğitimin yer aldığı bir yayın yapılmasını istediklerini belirtti. TV5'in 1991 yıb hedefleri • ANKARA (Mak Ajans) — Yüzde 91'i yerli, yüzde 9'u dış kaynaklı yapım olmak üzere haber-eğitim- eğlence ve muzik programlanndan oluşan ilk Türkçe sınır ötesi TV yayın yapan TV5 (TRT-INT) 1991 yılı hedeflerini belirledi. Beş maddede toplanan hedefler söyle: 1) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ile soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerin kablolu TV sistemlerinden seyredilebilmesi için henûz görüşme yapılmayan ülkelerle anlaşmak, 2) TRT- INT yayınının kablolu TV sistemiyle dağıtımının yanı sıra, küçük çaplı çanak antenlerle de izlenebilmesi için özendirici çalışmalar yapmak, 3) TRT-INT'in ABD'deki vatandaşlarımıza da ulaştınlabilmesi için başlatılan çalışmalan tamamlamak. 4) TRT-INT programlanmn yüzde 15'inin vatandaşlarımızuı yaşadığı ülkelerde çekilmesine çalışmak, 5) lngiltere ve ABD'deki yayınların tekrar edilerek sürenin 14 saate çıkanlması için başlatılan çalışmalara devam etmek. Üeninıini diziler • ANKARA (Mak Ajans) — TVl'de günaşın ekrana gelen ve TV3'te tekrar edilen "Mini Dizi" kuşağında yeni dönemde de nisan-mayıs-hazîran ayına kadar yayımlanacak 9 dizi belli oldu. Ramazan bayramı dolayısıyla 16-18-20 nisanda mini dizi yok. Nisan ayından iübaren ekrana gelecek mini diziler ise şöyle^_Indefenşe of a Married Man (2 bölüm / 11, 13 nisan), Son of the Morning Star (4 bölüm / 23, 25, 27, 30 nisan), Love and Hate (4 bölüm / 2, 4, 7, 9 mayıs), Seperate But Equal (4 bölüm / 11, 14, 16, 18 mayıs), Always Afternoon (4 bölüm / 21, 23, 25, 28 mayıs). BüGÜN • TV2 Ekonomi Dosyası 1920 Nazmi Kal'ın hazırlayıp sunduğu programda ünlü modacı Zeki Başeskioğlu'nun hayat öyküsüyle beraber bu yılın mayo modelleri ünlü mankenlerin yer aldığı bir defılede sunuluyor. • TV1 İnsanlık Hall 23.20 Yönetmenliğini Ali Poyrazoğlu'nun yaptığı programda bu hafta Avukat 'Mazluk Kırkayak' ve 'Bir Dakika Müsaade* adlı skeçler yer alıyor. Skeçlerde Ali Poyrazoğlu'na Bülent Kayabaş, Nur Gürkan, Aysen Gruda, Levent Kazak, Zerrin Sümer, Duygu Ankara eşlik ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog