Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 yolunuzun üstünde! Paranız elinizin altında! PAMUKBANK Cumhuriye Bank24'ler, şube dışı birımler halınde alışveriş merkezlerinde ve önemli noktalarda da hizmetinizde! fK24 67. Yıl; Sayı: 23943 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDV dahü) 19 Nisan 1991 Cuıtıa Kurtarma opemsyonu, Kuzey Imklılann eve dönmesini hedefliyor ABD'nin Kürt planıABD'nin Ankara Büyükelçisi Abramovvitz, "Operasyonun asıl hedefi eve dönüştür" dedi ve Türkiye'den lojistik destek sağlanacağını bildirdi. ABD'li yetkililer, Saddam'ın yönetimden ayrılmasının şart olup olmadığı sorusunu "Güvenlik üç-dört ay içinde bu insanların evlerine dönebilecekleri ölçüde mutlaka sağlanmalıdır, şu veya bu şekilde" diye yanıtlıyor. YASEMİN ÇONGAR'ın kaberi 10. Sayfada Sınır ötesinde görüşme ABD'li komutan Zaho'ya gidiyor Yardım operasyonu için Turkiye'de bulunan müttefik askeri gıiç komutanı ABD'li korgeneral, bugün TSİ 12.00'de Zaho'ya geçerek Iraklı komutanlarla görüşecek. Ele alınacak konulara ilişkin bilgi verilmedi. 3. Sayfada UMUT VE BEKLEYİŞ — Tdrkiye'ye sığınan Iraklı sıgtnmacı kadın sırtındabebegiyle, topraklanna geri dönecegi güniı umuüa bekliyor. (AA) Avrupa Parlamentosu, 'üzerindeyaşadıkları tüm devletlerin*Kürtlerin varlığını kabul etmesini istedi Ktirt özerkliğine yeşil ışıkAvrupa Parlamentosu'nun dün aldığı kararda yalruzca Irakh Kürtlerle yetinilmeyip Türkiye, Suriye ve Iran'da yaşayan Kürtleri de içine alacak biçimde genişletme eğilimi göze çarpıyor. Ancak kararın hiçbir yerinde ayrı devlet kurma hakkına ya da kendi kaderini belirleme hakkına değinilmiyor. Tavsiye niteliği taşıyan karar, Avrupa kamuoyunun "vicdanı"nı yansıtması açısından önemli. SABETAY VAROL STRASBOURG — Avrupa Parlamentosu, "üzerinde yaşa- dıkları devletlerin" Kurtlerin varlığını tanımasını ve Kurtlere özerklık hakkı vermesini istedi. Başlangıçta yalnızcâ Saddam Huseyinrejimindenkaçan Irakh Kürtlerin durumunu ele aimayı amaçlayan karar tasarısı, grup- lar arası karmaşık pazarlıklar sonunda, Ankara'nın da tepki- sini uyandıracak bir şekle bü- ründü. Avrupalı parlamenterler, "Kurtlere yapılan insancıl yar- dımlann ulaşımı konusunda ko- laylık gostermelerini" ve "miıl- tecilerle yardırn kumluşlanna kendi ulosal sınırlarını açmalarını" da Iran'dan ve Türkiye'den talep etti. Avrupa Parlamentosu'ndaki tüm grup- ların onayıyla kabul edılen bu tasanda "Kurt sorununun, Or- tadoğu'ya ilişkin uluslararası bir konferans bumesinde, tum ilgi- li ulkelerin ve Kurt temsilcileri- nin katılımıyla" çözume kavuş- ması gereği de vurgulandı. Birçok gözlemci tarafından "siyasi uzak göruşlülukten yoksun" bulunan ve duygusal yönu ağır basan söz konusu ka- rar, ad belırtmeden Türkiye'yi hedefleyerek "Iraklı Kurt mul- tecilerin zorla Irak'a geri gonderilmelerine" de karşı çık- tı. Parlamento öte yandan ABD, Fransız ve Ingilız hükümetleri- nin, Kuzey Irak'taki "güvenlik alanları"nı korumak üzere böl- geye asker göndermelerinden (Arkası Sa. 17, Su. Vdt) TEROR YASASI NE GETIRIYOR? Yasaklar yeniden yürürlükteTerör ile Mücadele Yasası, Marksist partilerle dinsel ideolojiye ağırlık veren partiler hakkında soruşturma açılmasını kolaylaştırdı. Aynı yasa Kürt sorunuyla ilgili görüş açıklayan, çözüm yolu öneren kişi ve kuruluşlar hakkında dava açılabilmesini kolaylaştıncı düzenleme getiriyor, Kürtçe pankart taşımayı ve Kürtçe slogan atmayı, ağır hapis cezalarına bağhyor. Haber Merkezi — "Terör ile Mucadeie Yasası" Ceza Yasa- sı'nın kaldırılan 141,142 ve 163. maddelerindeki yasaklan yeni- den getirdi. Yasanm 7. madde- si anayasada belirtilen cumhu- riyetin niteliklerini, siyasi, hu- kuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değıştirmek amacıyla örgut kuranlar için 5 yıldan 10 yıta kadar ağır hapıs cezasını öngöruyor. Bu niteliktekı örgut- lerin propagandasını yapmak da bir yıldan 5 yıla kadar uzanan ağır hapis cezası yaptırımına bağlanıyor. Yasanın I. maddesi, aynca, "Devlet otoritesini zaafa ugrat- mak", "devletin iç ve dış guvenliğini" ya da "kamu du- zeni ile genel saglıgı bozmak gibi so>ut gerekçeler ile her turiu orgutlenme>i" suç sayma tehli- kesi taşıyor. Bu gerekçeler ile Marksist partiler ve dinsel ide- olojiye ağırlık veren partiler hakkında ceza soruşturması açılması kolaylaşü. "Terör ile Mâcadele Yasası'- na göre bir Marksist parti ve- ya dernek hakkında "devletin iç ve dış guvenliğini" bozduğu sa- vıyla dava açılabilecek. Bu der- (Arkası Sa. 14, Su. 3 de) TERÖR YASASI: SORULAR-YANITLAR 14 Sayfada AÇIKOTURUM Islamcı siyasi hareketler ve terör Prof. Dr. Dogu Ergil Terör olaylarını tartışmaya başlayınca sorulması gereken ilk soru, 'Bunlardan kim yararlanıyor' olmalı. Hasan Hüseyin Ceylan İslarnı devlete yönelik bir din olarak kabul ettiğimiz zaman ortaya belli unsurlar çıkar. GENCAY ŞAYLAK'ın yöiMtd«! açıkotunım 4 Sayfada 1980y de Tatsa Operasyonu'nu yöneten Akkaya göğsünden yaralandı Emekli valiye salchrıTerör bayramda da durmadı. Eski Ordu Valisi Reşat Akkaya, Mersin'deki evinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Son Baskı gazetesinin Teşvikiye'deki idari ve irtibat bürosuna bomba kondu. 'Menzil Şeyhi' olarak bilinen Mehmet Reşit Erol bir müridi tarafından öldürülmek istendi. Haber Merkezi — Bayram su- resınce teror eylemlerı durmadı. 1980'deki unlu 'Fatsa operasyo- nu'nu yoneten donemın Ordu Valisi, emekh valüerden Reşat Akkaya, Mersın'deki evınde bayramın binna günu süahlı bir saldın sonucu ağrr yaralandı. Is- tanbul'da da Son Baskı gazete- Bayram trafiği: 55 ölüHaber Merkezi — Şeker Bay- ranu'nın ikincı günunde tum yurtta guzelleşen hava yuz gul- dürdu. Havanın açmasıyla bir- likte parklar, plajlar, gezı yerle- ri ve piknik alanlan yurttaşlann akınına uğradı. Bayram suresin- ce meydana gelen trafik kazala- nnda ise karayollarında alınan önlemler sonucu geçen yıllara oranla duşuş gozlendı. Yurdun çeşitli yerlerindeki kazalarda, toplam 55 kişi öldu. Arife gunu, Kahramanma- raş'ın Türkoğlu ilçesıne bağlı Beyoğlu kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, Huseyin Gfintaş, Elif Guntaş, Suna Kök- sal ve Pergun Koksal ölduler. Bayramın birınci gunu, Bahkesir-Havran karayolunda meydana gelen trafik kazasında Gulten Gonül ile Murvet Gonul. Burdur yakınlanndaki kazada Gulizar Karakaya ve Hatice Ka- rakaya, Nevşehır'in Dennkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyuk koyun- de Tuncay Kapaktepe. Erzu- rum|un Karskapı semtınde Yal- çın Özdemir, Samsun'un Vezır- kopru ilçesindekı kazada Murat Mercan, Konya'nın Bozkır ılçe- si yakınlanndaki kazada Rama- zan Çardak, Gaziantep'te mey- dana gelen kazada Eyüp Topal ve Cemal Erdem, Şanlıurfa'da- ki kazada Nazan Toprak, E-5 karayolunun Tarsus-Adana bo- liımundekı kazada Metin Duz- gun yaşamlannı kaybemler. Bayramın ikinci gunu ise Art- vin'in Yusufeli ilçesi yakınlann- da meydana gelen kazada Ser- vet Guven, Elif Guveh, Murat Guven, Mustafa Giiven, E-5 ka- rayolunun Pozanh-Tarsus kesi- minde Zblfiye Akay ve Gülha- nım Akay, Nurettin ve Nuh Naci Akay, Istanbul Karakoy'de Ali Akman, İstanbul Gaziosmanpa- şa'daki Osman Galip Çakır, İs- tanbul Eyup'te Cevat Demir, Kocaeli'nın Korfez ilçesinde Er- dogan Bıiyükyaşar, Kayseri'nın Talas ilçesinde Meliha Ateş, Ga- ziantep'te kimliği henüz belirle- (Arkası Sa. 14, Su. l'de) sinın Teşvikiye'deki idari ve ir- tibat burosuna bombalı saldın- da bulunuldu. Bu arada 'Men- zil Şeyhi' olarak bilinen Nakşı- bendi tarikatı liderlerinden Mehmet Reşit Erol, Adıyaman- ın Menzil köyünde bir muridi tarafından, içine haşere ilacı doldurulmuş enjektör koluna saplanarak öldürülmek istendi. Erol, hastanede tedavi altına alındı. 12 Eylül öncesi dönem- de Ordu Valiliği yapan Reşat Akkaya, bayramın birinci gunu Mersin'in Çamlıbel Mahallesi'n- deki evinin kapısını çalan iki ki- şinin silahlı saldırısına uğradı. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda evin kapısını çalan saldırganlar, kapıyı açan hiz- metçiye Akkaya'yla görüşmek ıstedıklerini söylediler. Reşat Akkaya'nın kapıya gelmesi üze- rine kapıda bekleyenlerden biri elindeki silahla iki el ateş etti. Kurşunlardan biri sol göğüs boşluğuna isabet eden emekli Vali Akkaya ağır yaralanırken saldırganlar kaçarak izlerinı kaybettirdiler. Olaydan sonra saJdınyı yasadışı bir örgıit üst- lenırken, Içel Emniyet Müdüru Naci Parmaksız, saldırganlann eşkâlinin behrlendiğini, çizilen robot resimlerınin de polis örgu- tüne dağıtıldığını söyledi. 1978 yümda Ordu Valiliği gö- revine atanan Reşat Akkaya, Ordu'da, özellikle de Fatsa'da yaptığı uygulamalar ile 'kukule- talı vali' olarak sol örgütlerin he- defi olmuştu. 12 Eylül 1980'den sonra valiliğin yanı sıra bir süre de Ordu Beledıye Başkanlığı gö- revinde bulunan Akkaya, MHP'lilerle iç içe olmakla suç- lanıyordu. Fatsa'da 12 Eylul ön- cesi görülen kukuletalı kışileri, gazetecilere, "devletin muhbirleri' olarak tanıtmış, an- cak bu kişiler daha sonra MHP militanı çıkmıştı. Akkaya'nın (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) ÖZALLAR VE İBO — Özal ailesi bayramın Uk gunu, Antalya'da tatil yaptıkları Simena Tatil Köyıi'ne gelen İbrahim Tatlıses ile ayakustıi bir gonişme yaptılar. (Fotoğraf: Jan Paçal) Özal'dan kongre hediyesiDolmakalen setl Cumhurbaşkam Turgut özal, ANAP İstanbul ilçe başkanları ve yardımcılannı, Antalya'da tatil yaptığı Simena Tatil Köyu'ndeki yemekli toplantıya davet ederek kendilerine birer dolmakalem seti hediye etti. özal, İstanbul delegasyonuna "Partiye sahip çıkın, birlik ve beraberliğı koruyun" dedi. Bir ilçe başkam, gazetecilerin "Herhangi bir telkin oldu mu?" sorusuna "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizleri buraya çağırması bile başlı başına bir telkin değil mi?" karşüığıru verdi. Uzlaşnuı koaltesi Seçim için ortak bir listede birleşilmesini öneren özal'ın isteği üzerine Talat Yümaz ile "uzlaşma" için görüşecek 4 kişilik bir komite oluşturuldu. Mustafa Çebi, Kadir Coşkun, Alaattin Elmas ve Osman Ceylan, komitenin isimleri. ANAP İstanbul delegasyonu, Antalya'ya Ahmet özal'rn ortağı Yavuz Çizmeci'nin Sultan Havayolları'na ait özel bir uçakla geldi. Toplanüya Ümraniye ve Üsküdar ilçe başkanları katılmadı. TURAN YILMAZ VB BÖLENT ECEVİT'ln haberi 5. Sayfada Denktaş'tan Cuellar'a 6 ek' paket KKTC Cumhurbaşkam Denktaş'ın üzerinde görüşulen pakete 'ek' olarak nitelediği yeni öneriler, silahlanmanın dondurulması, Maraş'ın durumu, ticaret ambargosu, bilgi alışverişi, mal kaybedenlerin kayıtlan ve kayıp kişiler konularını içeriyor. Kıbrıs Rum lideri Vasiliu da Ankara'dan yanıt beklediğini açıkladı. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — KKTC Cum- hurbaşkam Rauf Denktaş dün New York'ta BM Güvenlik Konseyı Başkanı, Belçika Dai- mi Temsilcisi Paul Notradaeme ile goruştukten sonra yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Pe- rez de Cuellar'a iletilmek üzere yeni bir paket getirdiğini belirt- ti. Denktaş "istikrar tedbirkri" olarak nıtelendirdiğı paketin ıçınde "silahlanmanın dondu- rulması" ve Maraş'ın durumu (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi uyardı: Turistlere ek güvenlik önlemialın STRASBOURG — (Cumhu- riyet) — Istanbul'daki otobus faciası, Avrupa Parlamentosu- nun genel kurul gundemıne ka- dar geldi. Yunanh üyelerin giri- şimi sonunda parlamento Anka- ra'dan "Yabancı turistlerin gu- venliğini saglamaya yonelik önlemler" almasıru istedi. Avru- pa Parlamentosu'nun karann- da, "tnkân olanak dışı kesin ka- <Arkası Sa. 17, Su. S'de) BUGUN YAREN PAZAR BiUMÎEKNİKzzszr H E R C C U M H U R İ U M Y E T ' A E TMc topUtmunda kolesterol (fceyidûşûk T H E R C U M A R T E S İ C U M H U R İ Y E T ' L E H E R P A Z A R C U M H U R İ Y E T ' L E • Teröristlere 'özel' cezaevi Adalet Bakam Oltan Sungurlu, "terörist tıpı" cezaevlerinin projesinin ihale aşamasında olduğunu söyledi. 4. Sayfada • Amerika'nın son kovboylan TV2'deki Toplu Gösteriler'de aat 23.00'te 'Konvoy' adlı ABDyapımı film yayımlanıyor. 6. Sayfada m Bir kent, bir kadın, bir erkek Peter Weır'in 'Yeşil Kart'ında Fransız Gârard Depardieu filrnin baş kadın oyuncusu Andie MacDowell ile bırlikte ilginç bir ıkili oluşturuyor. 7, Sayfada • 'Salon açtım' demekle olmaz Temız ve çağdaş olarak açılan yeni sinema salonlan bazı teknik aksaklıklar taşıyor. 7. Sayfada • '24 nisan' beklentisi 'Ermenı soykırımının yıldbnumu' sayılan 24 nisan, ABD ve Ermenıstan ıçın bir 'sınav'. 10. Sayfada • Borsanın kolları her yerde Borsadakı alım satım bölgesel acentelerle Anadolu'nun değişik kentlerıne yayılıyor. Ekonomide • Her şişede ayrı fiyat Avçiçekyağı piyasasında kızgın rekabet var. Ekonomide • Atatürk filmini Evren istedi 1986'da Prof. Tezcan'ın 'Ataturk'un özel yasamına ait fılm projesı 'nı Evren destekledı. Arka Sayfada • Kabarede meze olduk' Alasya ile Akpınar tıyatro seyırcisiyle daha iyi ıletışım kurduklarını söyluyorlar. Arka Sayfada • Polisin ağırlığı 'The Economıst'e göre SSCB'de suç isleme oranı artarken güvenlik guçlerı de mılyonu aştı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Yine Suç, Yine Yasak! Bazı gazeteciler, "Terör ile Mücadele Yasası" çıkar çık- maz "şeriatçı ve komunist partilerin" kurulabıleceğini yazdılar Ooğru muydu bu yazılanlar? Hayır değildi. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası değişmeden ne komü- nıst partılerı kurulabilır ne şerıatcı partiler. Siyasi Partiler Yasası açıkça yazıyor (Arkası Sa. 14, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog