Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Turkıye'de anında alabılecegınız ve ömur boyu kullanabıleceğınız, £ mılyon T L çekış gucune sahıp tekbanka kartı Bank24 Kartı dıri \BANK24 İŞLEM T A H A M I 67. Yıl; Sayı: 23942 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 16 Nisan 1991 Salı Özallar'da îkî telaşEFE ÖZAL 26 NİSANDA EVLENİYOR Düğün hazırlığı26 nısan akşamı İstanbul Swiss Otel'de yapılacak Efe Özal'la Zeynep Beşikçioğlu'nun duğunune 800 kişi davetli. Bugun Marmaris'ten Antalya'ya geçecek olan Semra- Turgut Ozal burada Beşikçıoğlu ailesi üe bayramlaşacaklar. ABD Başkanı Bush ile Ingiltere eski Başbakanı Thatcher, Efe Ozal'ın duğunune davetli olanlar arasmda. Düğünün solistleri îbrahim Tathses, Nukhet Duru, Muazzez Abacı ve Coşkun Sabah. Haber Merkezı — Ö2al aıle- sı, bayram sonrası ıkı heyecanı bırden yaşayacak Efe'nın dun- ya evıne gınnesı ve ANAP İs- tanbul ıl başkanlığının zorlu seçımı özallar 26 nısan cuma akşa- mı düğün konuklarıyla bır ara- da olurken oğullarının "muruvvetini' 1 ' görecekler Semra Ozal ıçın ıkı gun sonra asıl savaşım olacak, ANAP İs- tanbul örgutunün başına geçe- cek mı, Talat Yılnmz karşısın- da kaybedecek mı 9 ANAP'hsını, muhalefetım, Istanbullusunu, lzmırlısını me- rak ettıren "yıhn dugunu" na- sü olacak 9 Kız tarafı konuşu- yor, ama özallardan ses çıkmıyor llk haben Cumhun>et ver- nuşü, Efe Ozal'ın Arnavutköy'- de 7 bın dolara daıre tuttuğunu Ama Zeynep - Efe çıftı bunu ya- lanladılar ve burarnn kırasının 1500 dolar olduğunu sdyledıler Herkes, böyle bır daıreye 1500 dolan çok az görmuştu Çunku çevredekı bıitun daırelenn fıyat lan 6-8 bın dolardan az değıldı Şımdı de yenı açılan S w ^ Oteh'nde 26 nısan akşamı yapı- lacak duğun ıçın bütun gazete cıler aynntı peşınde Sabah ga- zetesı, 800 kışının davetli oldu- ğu dügunden kışı başına 210 bin hra alınacağuu yaidı Yemek faturası 168 mılyon olurken, pasta ve yabancı ıçküere 50 mıl- yon, ışık, sahne, ses ve süsleme- ye de yaklaşık 70 mılyon harca- nacağını belırttı Semra Özal, oncekı hafta Sabah'ın Genel Yayın Muduru Zafer Mutlu'yu aradı ve şu bılgılen verdı. Otel yönetımı reklamlan olsun dıye bır kere kendılerınden normal tarıfe almayacaklar. Sadec£ masraflan alacaklar Ayrıca (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) AJNAP İSTANBUL tL KONGRESİ ÖÖzal, delege kulisindeANAP İstanbul il kongresine 12 gun kala Cumhurbaşkanı Özal, bayram tatilinden yararlanarak istanbul ilçe başkan ve yardımcılannı Antalya'ya çağırdı. Başbakan Akbulut'un da katılacağı Antalya zirvesi'nde Ozal'ın, Semra Ozal ıçın kulıs yapacağj ve ilçe başkanlannı iknaya çalışacağı belirtildi. Semra Ozal'ın rakibi Talat Yılmaz, Uçe başkanlanmn Cumhurbaşkanı'mn ozel uçağı üe Antalya'ya gideceklerıni one surdu. Efe Ozal ile Zeynep Beşikçioğlu'nun duğuBtine Bush ve Thatc- her da davetli. Dugunden sonra Ozallan zorlu sınav beklıyor. SEMRA ÖZAL- Afiş bastardı. YILMAZ— Gazete çıkardı. FARUK BtLDtRİCt GUNDÜZ tMŞİR ANKARA/tSTANBUL — ANAP tstanbul İl Kongresı du- ğümunün çözulmesı ıçın bay- ramda Antalya'da "ANAP Zirvesi" toplanacak Cumhur- başkanı Turgut Ozal'ın çağrısı uzerıne 21 ilçe başkan ve yar- dıması bayramın son gunu An- talya'ya gıdecekler Cumhrbaş- kanı ve eşının ilçe başkanlany- la yapacağı görüşmeye, Başba- kan Yıidırun Akbulut'un da ka- tılması beKlenıyor Semra Ozal'ın rakıbı Talat Yılmaz ve Semra özal'ı destekleyenlen "fino köpekleri" olarak nıtele- ven Necdet Tarık Pişkin Antal- va'ya vağnlmadılar Talat Yıl- maz, adayhktan çekılmesının kesınlıkle söz konusu olmadığı nı >ınele\erek "Olaganustu bır şe> olmazsa kongreyı alacağız. Kongreyı ıptal etme yoluna gı- derlerse eylem yapanz" dedı ANAP Teşkılat Başkanı Orhan Demırtaş da 65 ıl kongresının tamamlandığını ve buyuk kong- renın 15-16 hazıranda yapılabı- leceğını açıkladı Çıkan olaylar nedemyle 3 martta yanda kalan ANAP İs- tanbul İl Kongresı'nın 28 nısan- da yapılacak ıkıncı bölümü ıçın hazıriıklar yoğunlaştı Semra özal'm tstanbul tl Kongresı ıçın propaganda amacıyla bastırttı- ğı afışlere, genç demokratların adayı Talat Yılmaz da bır gaze- teyle karşılık venyor "A'dan Z'ye Kongre" adlı gazetede kongrede çıkan olavlar-dan son- rakı geuşmeler, kongre gunu ya- pıian haksızlıklar, aşama aşama anlatılıp ANAP'm bır daha bö>le durumlara getırılmemesı ıstenerek, verüen dayanışmadan ötürü delegeler kutlanıyor. (Arkası Sa 14, Su. l'de) Olağanüstü Hal Bölge Valisi Işıkveren'deki Kürtleri yerleştirmek için çalışmalann sürdüğünü söyledi 160 bin sıgınmacıya yer aranıyor ELBİSTAN Minibüs tarandı 7ölüKöy mınibusünü tarayan terörıstler yolculan indırerek kurşuna dızdıler Yaralı 5 kışıden l'ırun durumu ağır. ELBİSTAN (Cumhuriyrt) — Kahramanmaraş'ın Elbıstan ıl- çesınde köy trumbüsünu tarayan terönstler 7 kışıyı öldürdü Kahramanmaraş Valısı Mus- tafa Demir'den alınan bılgıye göre, olay dün akşam 17 30 sı ralannda meydana geldı Içın- dekı yolcularla ılden dönen Ka- rahasanuşağı köyu muubüsu, yol üzennde Kantarma köyüne (Arkası Sa 17, Sü. 3'te) YARDIM GELDİ Memurun maaşı Japonlardan Japonya'dan gelen 400 mılyon dolann 200 mılyon dolannı bozdurarak bayram öncesınde maaşlan ödeyen Hazıne, 200 mılyon dolannı da dış borç, faız odemelenne ayırdı. BtLAL ÇETİN ~ ANKARA — Bayram öncesı gelen dış yardımlarla hukümet, içınde bulunduğu para sıkmtısı- nı bır ölçüde atlattı Memur ma- aşlanıun bır bölümü Japon yar- dımı de ödendı. Cuma günü ve dün toplam 550 milyon dolar (Arkası Sa. 14, Su 6'da) EKMEĞE HUCUM — Sınırda beUeyen 400 bin Kurt'e gelen yardunm dagıümında buyuk aksamalargozleniyor. (AFP) Sığınmacüardan her gün 2 bın kişının Süopı'dekı Hac Konaklama Merkezı'ne götunileceğı behrttlerek 'sadece yaşhlar ve hasta çocuklann nakledüeceğV açıklandı. Kozakçıoğlu sınırda bekletılen ve sayüan 400 bm olan kuzey Iraklı sayısının 700 bine çıkmasmra beklendığını söyledi Haber Merkezi — Turkıye*ye sığınan Kuzey Iraklı Kürtlenn bır bölumunun Süopı Hac Ko- naklama Tesıslerı'ne yerleştınl- melerı ışlemıne başlandı Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıogln, sınırın ıki yanında bekletılen ve şu anda sayılan 400 bın olan sığınmacı- lann sayısının 700 bıne ulasma- sını bekledıklerını söyledi. Uludere/Dıvarbakır'dan Cumhurı>et muhabırı Yusnf Toprak'ın bıldırdığıne göre Al- tınyayla kesımınde bekletılen sı- ğınmacıların mensup olduğu 12 (Arkası Sa. 17, Su. S'te) BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Ramazan Bayramı nedemyle gazetenız CumNıriYCt, çarşamba ve perşembe günlen yayımlanmayacaktır Bu günlerde Gazetecıler Cemıyetı'nın Bayram Gazetesi yayımlanacaktır Bu arada perşembe günü çıkmadığımızdan, Kitap ekını veremıyoruz Cuma TV, cumartesı Blllm Teknik ve pazar günü Cumhuriyet Dergi yıne Cumhuriyet'le bırükte BÎUMTEKNIK H E R C U M A C U M H U R İ Y E T ' L E H E R C U M A R T E S İ C U M H U R İ Y E T ' L E H E R P C U M H U R A Z A R İ Y E T ' L E . lla- . tıconnınıst e göre Güvenlik bölgesi risldi tngıliz dergisi, "Kürt sığuunacüar ıçın kurulacak güvenlik bölgesi, ilende Saddam Huseyın devrilse büe muhtemelen Bağdat'ın otontesını kabul etmek ıstemez" yorumunu geürdı. KLSayfada MAJOR: KÜRTLERİ SILAHLA KORUYABÎLtRÎZ EOİP EMİL ÛYMEN'in haberi KLSaytada TERÖR YASASI NE GETİRİYOR? y Kimler terör suçlusu sayılacak? ^ Komünist partileri kurulabilecek mi? y Dinci partilerin kurulması serbest mi? Bir derneğin hiçbir eyleme katılmamış üyesi terör suçlusu sayılarak tutuklanacak mı? • Laiklik ilkesine aykın örgüt kuranlar ve eylem yapanlar kaç yıla mahkûm olacaklar? \ Yasadışı örgütler hakkında haber yayınlayanlara ne ceza verilecek? y Yasadışı örgütlere yardım edenler ne olacak? \ Kürtçe pankart taşıyanlar ve slogan atankr kaçar yıl hapis cezası alacak? ^ Laiklik karşıtı propaganda yapmak isteyenlere kaç yıl hapis cezası verilecek? SORULAR VE YANITLARI CUMA GÜNÛCumhuriyet'TE A Ç I K O T U R U M İSLAMCI SİYASİ HAREKETLER V E T E R Ö R K A T I L A N L A R Prof. Dr. Doğu Ergil Ankara Üniversıtesı Sıyasal Bıhmler Fakültesi Öğretım Uyesı Hasan Hüseyin Ceylan Yazar, Dış Pohtıka Dergısı Edıtoru, Refah Partısı Merkez Yürütme Kurulu Üyesı Ruşen Çakır Gazetecı, Ayet ve Slogan kıtabının yazan Uğur Mumcu Gazetecı-yazar Y Ö N E T E N G E N C A Y Ş A Y L A N CUMA GÜNÜ Cumhuriyet'TE KARADENIZ'İN DOGUSU SARP KAPI'DAN GEÇMEK KOLAY MI? Türk-Sovyet sınırına giden yoldaki heyelanlar, inşaat faaliyetleri ve hatalar... Sovyet ekonomisinin işleyişinde göze çarpan çelişkiler Batum'da karaborsacıların döviz oyunları Ladalarına binip girişimciliğe atılan Sovyet kadınları PROF. DR. GÜLTEN KAZGAN'IN KRASNODAR I Z L E N I M L E R I CUMA GÜNÜCumhuriyet'TE OLAYLABIN ARDENDAKI GERCEK Bayram Düşünceleri Her ulke gıbı Turkıye'nın de sorunlan vardır, her zaman da olacaktır Sorumsuz toplum olmaz. Bugıin Turkıye'nın en önem- lı sorunu, çözumlenmesı en ko- lay sorun gıbı görunüyor Ülke- mızde yonetım ile haik arasm- da kopukluk vardır Butun ka- muoyu yoklamalarına göre ıktı- dar partısı oy oranımn yuzde 10'larv düştuğu saptanmaktadır Son yerel seçımde yuzde 20 dti- zeyınde oy alan ANAP'm dun- den bugune daha da gerıledığt- nı, halkla partı arasındakt uçu- rumun dermleştığını herkes bı- lıyar~ ANAP ıktıdan, 12 Eylul aske- rı yöneıımının gözetımı attında kurulmuş ve gudumlu seçımlerle ıktıdara gelmıştır, henuz muha- lefet sınavından geçmemıştır Bır genel seçımde muhalefete duşmesı, hempartı hem ulkemn de yararınadır, çunku muhale- fette sınav vermemıs bır partı- ye kuşkulu gozlerle bakılması doğaldır Genış tabanlı bır sıyasal ıktı- darın kurulması 1990'lar Turkı- yesı'nın bırıncıl sorunudur Sıyasal gerılım bır genel se- çımle duşecek, polıtık ortam yu- musayacak, ulkemızın çevresm- • • • (Arkası Sa. 17, Su l'de) • Fonun paralan luks konutaToplu Konut Fonu 'nda bırıken kaynaklardan yandan fazlası butçeye aktarıldı 3. Sayfada • İstanbul karanlıkta yaşıyor Kent, yetersız ışıklandırma yuzunden güvenlik ve trafîk açısından çok tehhkeh 3. Sayfada • Ekranda 'sonük' bayram TRT bu yıl özel eğlence programı hazırlamadı Starl, özel programı yaymdan çıkardı 6. Sayfada • 'Bireysel kırgınlıklar bir yana' Oktay Akbal, öncekı hafta 7 Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştıren Turkıye Yazarlar Sendıkası'nın Genel Başkanlığı'na ıkıncı kez seçıldı. 7. Sayfada • Sapıkhğın spekulasyonu mu? 'Amencan Psycho' romanı son yıllann en şıddetlı yazın tartışmasını başlattı 7. Sayfada • Kıbrıs goruşmesı A ATC Cumhurbaşkanı Denktaş dun Washmgton 'da James Baker'la bır araya geldı 10. Sayfada • Bayram THY'ye barış getirmedi THY ve HA VAŞ ta 10 bm 500 ışçımn 1 nısanda başlayan grevı bayramda surecek. Ekonomide • Mısır'a yardım yağıyor Mısır'm 40 mılyar dolarlık borcunu sılmek ıçın Baulı ûlkeler mayısta bır araya gelıyor. Ekonomide • Son umut Mıllı Takım yann, daha bnce 1-0 venıldığı Polonya ile karşılaşıyor Sporda • SSCB'deki goz fabrikası Çeboksarı'dekı göz hastanesmde mıyop hastalar amelıyatla gozluklerını atıyorlar Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Madalya... "Madalya" Italyancadan dılımıze gırmış bır sözcüktür "Nışan" Farsçadan dılımıze gırmıştır Savaşlarda yarariılık, yanşmalar ve sergılerde başan gös- terenlere ya da bellı olayları anmak uzere verılen metal pla- kalardan oluşan sımgesel armağanlara madalya denır Altın madalyalar vardır, gumuş madalyalar vardır, tunç- tan yapılmış madalyalar vardır (4rkası Sa 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog