Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 Kartı alırken... "İşlem tamam" deyinceye kadar işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Türkiye'de başvurduğunuz anda, yani hemen, yani derhal, yani anında alabileceğiniz tek banka kartı Bank24 Kartı'dır! ) BANK24İ Ş L E M . T A M A M ! 67. Yıl; Sayı: 23938 Kumcusu: Yunus Nadi 1500 TL. (KDVdahu> 12 Nisan 1991 Cuma 141,142 ve 163 kaldırıldı 125 ve 146'dan hüküm giyenleryasadan 'koşullu'yararlanac Cezaevlerî boşalıyor TECİLLlAF KURTÇE DE SERBEST TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar süren görüşmeler sonunda 141,142 ve 163. maddeler kaldırıldı. 125 ve 146. maddelerden hüküm giyenlere cezanın üçte birini çekme koşulu getirildi. Buna göre bu maddelerden idam cezası alanlar toplam 20 yıl, müebbet hapse mahkûm olanlar ise 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olabilecekler. 125 ve 146 için *iyi hal koşulu' aranmaması kararlaştınldı. Kürtçe serbestisi de TBMM'de kabul edildi. 5. Sayfada ÖZALTN İSTEĞİ İLE ÖNERGE Şartlı salıverme ANAP grubunda görüşülürken tasarıyı savunan olmadı. Mesut Yümaz ye arkadaşlannın Doğulu milletvekilleri ile Kürtçenin serbest bırakılmasına ilişkin önerge hazırlaması ANAP grubunu kanştırdı. Başbakan Akbulut, toplantıya sonlara doğnı katıldı. Cumhurbaşkanı Özal, ANAP grubunun karışması üzerine Meclis'e gelerek Grup Başkanvekili Yasin Bozkurt, Mesut Yılmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı ile görüştü. & Sayfada KİMLERİ KAPSIYOR? Bankalar Kanunu'na aykırı hareket edenler ile usulsüzlük, yolsuzluk ve hayali ihracat yapanlar cezalarını para olarak ödeyerek salıverilecek. Basına tirajıyla orantılı para cezası ile sorumlu müdürlere altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bakan Aykut'un son anda verdiği önerge ile DISK'in mal varlığının Iş ve İşçi Bulma Kurumu'na devredilmesi kararlaştırıldı. Ancak Işıklar ve Baştürk buna kanuni olmadığı gerekçesiyle karşı çıktılar.5. Sayfada Ingiltereve ABD, KJrak'ta oluşturulacakbölgenin tanımı konusunda anlaşamıyorlar Rürt bölgesine6 ad' aranıyorAZİZ, ANKARATA GELECEK Bağdat, ilişki arayışında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'in Türkiye'yi ziyaret etme isteğinde bulunduğunu, isteğin bakanlıkça incelendiğini bildirdi. Aziz, komşu ülkeleri uyararak 'Kürtlerle aramızdaki iç soruna İran ve Türkiye kanşmasın' dedi.16. Sayfada SANBERK MÜSTEŞAR OLDU Dışişleri'nde altı atamaDışişleri Bakanlığı'ndaki yeni atamalara göre Tugay Özçeri NATO Daimi Temsilcisi, Ozdem Sanberk Dışişleri Bakanlığı Müsteşan, Ünal Ünsal Müsteşar Yardımcısı, Cem Duna AT Daimi Temsilcisi, Gündüz AktanCenevre BM ofisi daimi temsilcisi, Tanşuğ Bleda, Paris Büyükelçisi oldu. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) — Dışişleri Bakan- lığı'nın en üst kademesınde 'devir teslim' dönemine giri- liyor. Dışişleri Bakanlığı Musteşarı Buyukelçi Tugay Özçeri ile Türkiye'nin kilit görevlerdeki bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerinin ye- ni görevlere atandıklan oğ- renildi. Atamalara ilişkin kararnamenin Cumhurbaş- kanı Turgut Özal tarafından onaylandığı bildirildi. Edinilen bilgiye gore Dı- şişleri Bakanlığı Musteşarı Büyükelçi Özçeri, NATO (Arkası Sa. 16, Su. 4'de)DUNA - ATyt Kürtlerin küftigü Orhan Pamuk Irak şınıhna CEHENNEM SINIRI — Romancı Orhan Pamuk, yaşam savaşı veren Kiırt sığınmacılarta biriikte Irak suunnda. (Fotograf: Osman Yüdız) Onurunu düşünen aç kalır!Irak sınırındaki bu dağ kutsal kitapların felaket ve cehennem tasvirlerinden çıkmış gibi. Çocuk ağlamaları, haykınşlan, silah sesleri,bağrışmalar, öfke ve utanç duygusu, topallayanlar, yüzü napalmla yanmış olanlar, delirenler, her şeyi sakin sakin seyredenler... Dinannız yoksa, dağı aşırmak için onca zahmete girdiğiniz keçiyi ucuza satar, kampa sızmış karaborsacılardan çadır için naylon alabilirsiniz. Her şeyi geride bıraktıran bu göç, tıpkı ölüm gibi felaketlerin de insanların arasmdaki eşitsizliği azalttığını hissettiriyor. 3. Sayfada Kuzey Irak'ta oluşturulacak bölge için uluslararası düzeyde kavram tartışması sürüyor. ABD 'güvenli alan' tngiltere ise 'güvenli sığınak' kavramında ısrarh. Türkiye ise tampon bölge oluşturulmasında ısrar ediyor. Dış Habeıier Servisi — Kuzey Iraklı Kürt sığınmacı- lar için Irak topraklarında oluşturulacak "güvenli bir bblge" için uluslararası dü- zeyde kavram tartışması ya- pılıyor. ABD Başkanı Bush ile Ingikere Başbakanı John Major arasında önceki gece yapılan telefon görüşmesin- den sonra bu tartışmalar ye- ni bir boyut kazandı. ABD, oluşturulacak bölge için "gü- venli alan" (safe zone), Tn- giltere "giivenlik sıgınak" (safe heaven) deyimlerini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Özal ile Dışişleri Bakanı Alp- temoçin'in önerisi ise "tam- pon bölge". Nitekim; îngiltere, Bush'- un "güvenli sığınak" fikrine yeşil ışık yaktığım bildirir- ken, ABD'nin bu konuda baa sorunlar gördüğü ve "güvenli sığınağa" Îngilte- re' nin anladığı biçimde bak- madığı, K.Irak'ta bir "gü- venli alan" oluşturmadan yana olduğu belirtiyor. Söz konusu tartışmalar bütün hızıyla surerken, Bir- leşmiş Milletler'de tüm dik- katler Bağdat'a çevrüdi. BM, Bağdat'a yarın gidecek olan elçi Eric Suy'un, Irak yetki- (Arkası Sa. 16, Su. 6'da) IRAK'TA 4 TOPLU MEZARDA 450'DEN FAZLA CESET 3. Sayfada AT'DEN 180 MİLYON DOLAR YARDIM 1&Sayfada Büyükelçi VuraVın gezisi olumlu Ankara- Erivan sıcaklığı Türkiye'ye gnvence Moskova Büyükelçisi Volkan Vural'ın Errnenistan'a yaptığı gezinin son derece umut verici geçtiği, Ermeni yetkililerin Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusunda en üst düzeyde güvence verdikleri belirtiliyor. 11. Sayfada Italya Denizde facia: 140ÖİÜ Livorno Limanı'ndan Sardunya Adası'na gitmek üzere önceki geceyansı yola çıkan 'Moby Prince' adlı feribot, yoğun sis nedeniyle demir atmış petrol yüklü bir tankere çarptı. Yangın ve dumandan 74 yolcuyla, 66 mürettebattan kurtulan olmadı. Arka Sayfada Bayram tatili başhyor Karayollan Genel Müdürlüğü bugün öğleden sonra başlayacak uzun tatil için önlemler aldı. 13, 14, 20 ve 21 nisan tarihlerinde ağır taşıtlar bazı yollarda trafiğe çıkamayacak. 19. Sayfada THY GREVINDE GÖRÜŞME UMUDU Ekonomide îstmbuVda otobüsü kundaklayan "uyuştunıcu müptelası"Kadir ÇaTı ük eşi anlatıyor. 4 Kadir çok dengSebahat Erdemir, akraba olduklan ilk eşi Kadir Çal'dan Özlem ve Kâzım adlı iki çocuğu olduğunu belirterek şunlan söyledi: "Kadir sık sık ailemden para isterdi. Çalışmaya yanaşmazdı. Kendisinden çok çektim. Doğrusu ölümüne çok sevindim, ama Yunanlı turistlere yazık olmuş" dedi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — Yunanlı turist kafilesi- ni taşıyan otobuste çıkan yangı- nı başlattığı ve aynı yangında öl- düğu belirtilen Kadir Çal'ın ai- lesi onun suçlu olduğuna inan- mıyor. Kadir Çal'ın babası Kâ- zım Çal, "Benim oğlum yapmış olamaz. Zararlı bir kişi değildi. Zorla yaptırdılarsa bilemera. Kendisine muallik değildi" de- di. Kadir Çal'ın iki yıl once bo- şandığı eşi Sebahat Erdemir, "Kadir'in akli dengesi yerinde değildi, ama böyle bir olaya kal- kışacağını hiç aklıma getirme- miştim" diye konuştu. Kadir Çal'ın 29.3.1989 tarihinde Mani- sa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde "uyuştunıcu ve hap müptelası" olarak 15 gün (Arkası Sa. 16, Su. 3'de) SAVCI: RAHATSIZ EDİLİNCE KIZDI 16. Sayfada bir ınsandı' BUGÜN TV YAREV BİLÎM TEKNÎK ATİNA ÇAL — Yakü ve yandı Tazminat isteniyor Yunan basını, Türkiye aleyhindeki yayımnı sert biçimde sürdürüyor. Bu arada Avrupa Parlamentosu'ndaki PASOK milletvekilleri, Türkiye'nin, faciada yakınlarını yitiren ailelere tazminat ödemesini ve güvence vermesini istedi. STELYO BERBERAKİS'in haberi 16. Sayfada B U G Ü N V E H E R C U M A C U M H U R İ Y E T ' L E Y A R I N V E H E R C U M A R T E S İ C U M H U R İ Y E T ' L E Tampon. Irak Kürtlerinin yaşadığı dram, Türkiye açısından bazı noktaların bir kez daha vur- gulanmasını gerektirıyor. Şöyle: (1) Gerçek çözüm, bu talihsiz insanların can ve mal güvenlikleri sağlanarak bir an ön- ce evlerine dönmelerinden geçiyor. Bu he- defe varılması açısından, başvurulması ge- reken adresierin en başında kuşkusuz Bağ- dat geliyor. İnsanlık dramını sona erdirebil- mek için Bağdat nezdinde diyalog dahil bir- çok ikna yöntemi kullanılabilir. Uluslararası topluluk, Saddam rejimıni yola getirmek için baskıyı da elden bırakmamalı, yoğunlastırma- lıdır. (2) Bu arada yardım mekanızmasının da- ha yeterli ve daha hızlı çalıştırılması için ça- ba sarfedilmelidir. Özellikle Batı ülkelerinin (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Sinema TVl'deyayımlanacak olan 'Vahşi Belde', sinemanm en kanlı westerni olarak kabul ediliyor. Yönetmen Peckinpah. 6. Sayfada • Bir Başka Gece Komıklar Muazzez Ersoy, Fusun önal \e Hulya Süer. Guldürü köşesmde 'Alışkanhklar' konu ediliyor. 6. Sayfada • Geçmişin güzelliklerine ağıt 'Cennet Sineması' fîlmiyle tanıdığımız ttalyan yönetmen Tornatore, bu kez başrolunde Marcello Mastroianni'nin oynadığı 'Herkesin Keyfi Yermde'yle sinemaseverlerin karşısında. 7. Sayfada • Baba' veliahtını arıyor Coppola'nın 'Baba'sı iktidar ve intikam öyküsu. 7. Sayfada • Gençliğin kadrfe devrim'i Yugoslavya'nın Sırbıstan Cumhuriyeti'nde siyaseü öğrenciler yonlendiriyor. tçişleri Bakanı Bagdanoviç istifa etti. 11. Sayfada • Tüm elmaslar tek şirketin Güney Afrikalı De Beers Grubu dunyada işlenmemiş taşlarm yüzde 80'ini denetliyor. Ekonomide • Milli takım kampa girdi (A) Milli Takım Teknık Direktörü Piontek, tek sorunlarının golsüzluk olduğunu söyledi. Sporda • Koseçki mi, Rıdvan mı? Futbol çevreleri şimdi bu konuyu tartışıyor. Sporda • 100 yaşındaki müze Istanbul Arkeolojı Muzesi yaşgünune hazırlanıyor. Arka Sayfada • Çocukların savaş uçağı çiçek yüklü Doğan Kardeş Dergisi tarafından duzenlenen 1. Çocuk Kurultayı tamamlandı. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Embriyon Devlet... İngiltere Başbakanı John Major'ın önerdiği "gûvenlik bölgesi" ya da "tampon bölge?' ne gibi gelişmelere yol açar? Bu "tampon bölge" pek öyle kolay kolay kurulamaz. Ku- rulursa da bu bir "embriyon devlet" olur. Bu embriyon dev- let, ileride özerk ya da bağımsız bir"Kürt devletTne dönü- şür. (Arkası Sa. 19, Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog