Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Turkıye'de anında alabıleceğınız ve ömur boyu I ııliimhılrrrötntTı ümilinn T L çekış gucune sah Bank24 Kartı'dıDİ 67. Yıl; Sayı: 23936 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 10 Nisan 1991 Çarşamba Yunan turist kafılesinin tstanbul turu atmak için bindiği 2 katlı otobüsteyartgtn-çıM Otobüstefaeia: 36 ölttŞEHtR TURUNA ÇHOYORLARDI İstanbuPa paskalya tatili için gelen 120 kişilik Yunan turist kafilesi, Şehzadebaşı'nda bir otele yerleşti. Istanbul gezisinin 3. gununde kafile sabah 10.00'da yine otobüslere doluşarak şehir turuna çıkmaya hazırlandı. 1. otobus hareket etti. 2. otobus peşinden gidecekti, ama bir anda yukselen alevler her yanı kapladı. Şofor kapıları kilitlemişti. YANGEN VE PANİK Bazı yolcular şoför kapısından dışan çıkmayı başarırken otomatik kapıların açılmaması nedeniyle ust katta ve arka bolumde olanlar panik içinde camlara saldırdılar. Camların uzun süre kırılamaması, alevlerin hızla yükselmesi 3'u çocuk, 36 kişinin yanarak ölmesine neden oldu. 6 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İTFAİYE YETİŞTİ, AMA... İtfaiye ekipleri kısa surede olay yerine geldiler, ancak otobus alevler içindeydi. İtfaiye ekipleri camlan kırarak yolcuları kurtarmaya çalışırken camlara yapışan, turistler âdeta kavruluyorlardı. Şofor, bir kişinin otobuse binerek ortalığı ateşe verdiğini öne sürerken Savcı Aydm, yangının buzdolabı bölümunden çıktığını soyledi. 14 Sayfeda ATEVA Kaza şokuYunanistan Dışişleri Bakanı Samaras, iki kez göruştuğu meslektaşı Alptemoçin'den resmi bilgi beklediğini söyledi. Bazı Yunan TV ve radyolan, yangına "sabotaj" susu vermeye çalışırken otobus fırması sahibi otobusu meçhul bir kişinin ateşlediğıni one surdu. STELYO BERBERAKİS ATtNA — Paskalya yonu su ıçın tstanbul'a gıden yüz- lerce Yunan tunst otobüsün- den bınnde 36 kışının yana- rak can vermesı Atma'da şok etkısı yarattı Bazı Yunan TV kanallan ve radyolar, olaya "sabotaj" süsü vermeye çalı- şırken Yunan hükumetı ıse temkınlı açıklamalar yaparak Türkıye'den gelen resmı bılgı- lerı beklıyor Yunanistan Dışişleri Baka nı Andonıs Samaras, Dışişle- ri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'ı ıkı kez aradı ve ayrıntılı bılgı aldı Samaras, olayın bır "sabotaj" olabüe- ceğı yolunda çıkan söylenülen yorumladı ve araştırmanın so- nucunu bekledıklerını bıldır- dı Cumhurbaşkanı Kara- manlis, ölenlerın aılelenne başsağlığı dıledı Turıstlerı Turkıye'ye yolla- yan Angelos Tours'un Atına- (ArkasıSa. 14, Su. l'de) YANGINDA ÖLENLERIN LISTESI 14. Sayfada SABOTAJ Vir — Sabotaj olasılıgını araşüran tstanbul 1. Şube'ye bagiı eidpler otobusun ıçıne ozel egitımu kopeklen sokarak bomba konulup konulmadıgını araştırdılar. Otobusun içinde bir patlamanın olmadığı betiriendi. (Fotoğraflan Erdoğan Koseoğlu) Görgü tanıklarıfaciayı anlattı Ifadeler çelişkili CESETLER ÇIKARILIYOR — Yangından hemen sonra olay yerine leten itfaiye, yolculardan bır bolumunu kurtarmayı başanrken 6 Yunan da ağır >aralı olarak hastaneye yerleştırüdı. Oto- busun bir anda alevler içinde kalması 36 kışının kurtanlamamasına neden oldu. SAfUÇHAK Otobüsün şoförü Otomatik kapıların kapanması için birkaç saniye gerekiyor. O sırada içeri bidonla biri girdi ve yere bir şeyler dökerek ateşledi. Yunan yolcu Ön tarafta oturuyordum. Arkadan yoğun biçimde duman ve ateş geldi. Panik çıktı. ttf aiye çavuşu Geldiğimizde otobüsün alt ve üst bölümleri olduğu gibi yanıyordu. Yolcular cama yapışmış, kuçukler ise onların altında ezilmişti. Otobüsün camlarını kırdık, içeri girmeye çalıştık. Görüntu korkunçtu. u. Sayfada YARIN KITAP Y A R I N V E H E R P E R Ş E M B E CU M H U R İ Y E T ' L E CUMA TV H E R Ç U M A C U M H U R İ Y E T ' L E B İ R L İ K T E Taıııpoıı bölgeye sıcak bakıştngıltere, Kurtlere "guvenli bir bolge" oluşturulması ıçın Guvenlık Konseyı uyelerine çağnda bulundu. Ingıltere, bolgenin siviller tarafından denetim altında tutulmasını istiyor. ABD'nın BM Daımi Temsilcisi, Kürtlerin guvenlik sorununa bir çozum getirilmesi için her turlu gınşımı destekleyeceğini duyurdu. Barzanı, "Guvenlık bolgesı onerisi ileriye doğru atılmış, son derece insani ve politikadım" dedi. Dış Haberler Servısı — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal- ın Kurtler ıçın Kuzey Irak'ta "guvenlık bolgesi" oluşturul- masına ılışkın önensı yoğun bı- çımde tarüşüıyor İngütere Baş- bakanı John Major'ın, söz ko- nusu önenyı "zenginleştirip" Avrupa Topluluğu'nda kabul edılmesını sağlamasından son- ra gözler Bırleşmış Mületler'e çevnldı BM'de Guvenlık Konseyı uyelerınce "guvenlik bolgesi" uzenne tartışmalar surerken Irak, böyle bır hareketı engel- lemek ıçın tum olanaklarını kullanacağını açıkladı Kurdıs- tan Demokrat Partısı lıderı Me- sut Barzanı, "guvenlik bolgesT kurulmasına ılışkın önenyı memnunlukla karşıladıklarmı belırttı Ingıltere Dışışlen Bakan Yar- dımcısı Douglas Hogg, "Kurt- ler için ozel bır koruma bolge- sinın kurulmasını istiyoruz, an- cak Kurdistan yaratmak istemryoruz" dedı Fransa'da da (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) SADDAM KOVALIYOR 3. Sayfada GOÇUN YUKU KADINLARA CELAL BASUNCIÇ 3. Sayfada TAMPON BOLGEYE MUHALEFETTEN TEPKI 4. Sayfada IRAKLI ŞIİLERE SUUDl YARDIMI EDİP EMİL ÖYMEN 10. Sayfada YANLIŞLIKLAR" KOMEDİSÎ ER6UN BALC111. Sayfada OZAL KURTLER, IÇ SORUN DEĞIL HAUIK BAKIR - SABETAY VAROL 16. Sayfada ANKARA ABD'DEN TAVIR BEKLIYOR 16. Sayfada Tedle 'kademe? getiıUiyor TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Pehlivanlı, tasanyı 'hilkat ganbesi' diye nıteledi. Komisyonda "kademelitecıl'ağırhk kazandı.5. Sayfada HAKKIN, ADALETİN VE VlCDANIN SESİ HALİT ÇELENK'in yazısı 17. Sayfada ERTELEME YASA TASLAĞI VE ONERILER Prof.Dr.ERDEMER YURTCAN'ın yazıa 17. Sayfada Alman arkeolog anlatıyor. TroyaHazinesi'ni şalın içine doldurduk Heinrich Schliemann: Kral Priam'ın sarayının yanındaki doğruca uzanan duvarın otesini kazarken buyukçe, bakir bir nesne ile karşılaştım. Işçilere hemen 'Paydos' diye bağırdım. ÖZGEN ACAR'ın haberi Arka Sayfada OLAYLARIN ARDHNDAKI GERÇEK Thrnpon Bölge... DYP Genel Başkanı Suley man Detnırel, partısmın Meclıs gntbunda yaptığı konuşmada, ANAP ıktıdanm sert bır dılle eleştırerek "Turkıye'nın parça- lanmasımn dunyamn bırçokye- rınde yapılan plan ve program- lara konu olduğunu" söyledi. Turkıye'ye "Lubnan modeh"mn uygulanmak ıstendığım öne su ren Detnırel, "Insanların ınanç ve ırk kaynağına gınp bırbırle- rrne duşmesım sağlamak ıstıyor tar Bızım dostumuz diye baktı- ğımız ve sarıldığımız ınsanlar, ellerınde hançer olsa arkamız dan saplarlar" dedı Cumhur başkanı özal'ı ağır bır dılle suç- Utyan DYP Genel Başkanı "Ktirt kozunu kullanarak Çankaya'da oturmaya devam yolunu arayan zat, Talabanı'yı, Barzanı'yı da- vet edıp masum ınsanlann ka- fasına çeşıtlı ımalar koyarak, Kuzey Irak'takı kalkışmanın manevı sorumlusu olmuştur" diye devam ettı Guneydoğu 'da sığtnmacılar ıçın bır "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çı- kan DYP lıderı sözlennı şöyle surdurdu. "Insanlan tampon bölgeye alırsanız ıkıncı bır Fılıs- tın sorunu çıkar" Demırel'ın kuliandığı "Fılıstın" sözcuğunun çağnşım *** (Arkası Sa. 19, Su l'de) • 30 yıllık Amerikan guldürusu TV 3'te Tatlı Sersen adlı 106 dakıkalık komedı fılmı saat 20 00'de yayımlanacak 6. Sayfada U Bir Memduh Un başyapıtı TV 2'dekı Bır Fılm Bır Yonetmen'de Üç Arkadaş adlı 1958 yılı yapımı fılm yayımlanacak Başrollerı Muhterem Nur, Fıkret Hakan, Semıh Sezerlı paylaşıyorlar 6. Sayfada • Yetenek var ortam yok Pıyanıst Huseyın Sermet, TUrkıye'dekı müzık koşullarını değerlendırdı 7. Sayfada • Nlsanla gelen piyanlst yağmuru Meral Güneyman, Huseyın Sermet ve Selen Bucak nısan başında tstanbul'da çaldılar 7. Sayfada m Gazete kâğıdına zam Çeşıtlı ürünlere zam suruyor Dun de gazete kâğıdına yuzde 9 4 oramnda zam yapıldı Ekonomide m THY grevinde söz duellosu THY ve HA VAŞ'ta grevın 9 gUnünde ışveren ve sendıka yıne söz duellosu yaptı Ekonomide • Istanbul yağmura esir Son ıkı gundur yağan vağmur bazı semtlerde su baskınlanna yol açtı Elmalı 'da kapaklar açıldı 15. Sayfada • 2 maçtan birini seçin Bayern Münıh- Kızılyıldız maçı 21 15, Barcelona-Juventus maçı 21 45 'ten ıtıbaren ekrana gelıyor Sporda m Pulitzer odullerı açıklandı ABD'lı yayıncı Joseph Pulitzer onuruna verılen ödûller 75 kez sahıplerını buldu 19. Sayfada • Muzelik ekmekler Almanya'dakı müzede ekmekle ılgtlı ne ararsanız var Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Washington-Tel Aviv ABD Dışişleri Bakanı Baker, Kuzey Irak'tan kaçıp Turkı- ye'ye sığınan Kurt ve Türkmenlenn içinde yaşadıkları da- yanılmaz koşulları yerınde gorup ınceledıkten sonra hemen Israıl'e gıttı Israıl ıle ABD arasında ımzalanan "Stratejık Işbırtığı Aniaşması" gereğınce bu ıkı devlet, bölgede yaşanan so- runlar konusunda goruş alışvenşınde bulunuyorlar (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog