Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 1NÎSAN1991 Sinema • Tiyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 1991 EN İYİ FİLM OSCAR I -, n t î u t4C*4t»4C»«»4IC*4C»4C» DALDA OSCAR ÖDÜLÜ I S T A N B U L U N EN B Ü Y Ü K V E EN M 0 D E R N s t N E M A S I ROBERT DE MRO RAY LIOTTA JOE PESCI • ENtYl FİLM • EN İYİ YdNETMEN • EN İYİ UYARLAMA SENAKYO ENİYİ KÜ«GU • ENİYİ GOtUNTU • EN İYİ OZGUN MUZIK • EN İYİ SES KFVIN COSrsKR ' • 3 DAIDA [ 1*91 ALTIN | KUKE ODULU . »1991 lEftllN GUMÜŞ AYI ODUIU KEVIN COSTNER. DANCES WITH VVOLVES • nmtt DALDA OSCAR ÖDÜLÜ 3 DALDft 1991 ALTIN KURE ODUIU 1991 BERUN GUMUS «VI ODULU Sısh SİTE (147 69 47) : 1 00-14 30-16 X - 2 i 30. / V YOLCULUK !H\CE ı/ai£> mOUHYA Bcyoftfcı DUNYA < 114/ 0» •') (M*2S24) 30 1 OC »*rtt «/ 21 00 MM (S72 11 U) (337 74 M) {3M 3' ?1) ii 00 n 00 ' 30 14 JU 4 * i U iS • r«* »4 15- 8 0C 21 30 ?i "30 ?1 7X71 600 2 MERYL STREEP SHIRLEY MACLAINE OENNIS ÛUAIO 'POSTCAROS FROM THE EDGE' Hariln vakft geçiriyorum... Keşfct ben de bmada ofeaydun! • 1991 EN (Yİ AKTRİS OSCAR # ADAYI- MERYL STltEEP • 1991 BAm<lARtawTVS«nfon AbMÖdii) ADAYI ^ E Y M I N E •Eıf;ıOzgN«ıiTk-CAttl'giNN «EıtjiScııryoljırlmKiCARRIEFlSHEK (JOURNEY OF HOPE) YAKINDA PENTA FIIM AS Sineması'nın a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... O d u > U r j n h e r k c s ı n d u •} I c r t rı ı <J u 5 I u \ ı> r ı) u D L Ş L E R 4 VE I HAFTA Ttrtiyeıfc sadece Hannye AS Sıneması ndı Hardıre AS ? |147 63 I5| n 30 14 00 16 JÛ 19 00 21 4o TOM STEVE TED SELLECK GUTTENBERG DANSON Üç Adam ve bir Three Men and a Lıttle Lady" "'İtirafçı" Hcnry Hıllin gerçek yaşam öykûsü. "GoodFeHas" SıkıDosilaraRMARTKSCCHSESEFLMI 1991 EN îYI ı \RDIMCI AKTOR OSCAR' I \vnca • EM\ IFILM • EİS ÎYİ Y ONETMEN dahil 5 DALDA OSCAR'ADAYI En Ivi Fılm • Eı tyi Yöodraen dakM, 5 Dalda İNGILİZ AKADEMİ ODULU NEW YORK FtLM ELEŞTİRMENLERİ ODÛLl: Ea lyi film • Eo Ivi Yöoetmen • ED ITI \kter LOS 4NGELES FİLM ELEŞT1RHEM.ER] O D I U . •EatjıFılm-EılpYoMtam • En lyı Yıntancı Aktor • Ea Iji Yanfana Aktns [ HrftO ,»• AS 1 |K«1ı«or AS (14> 63 15) ı ı JO-I4OCM63O J9no-2l 45^ 036 00 50] -1 3CM40O-163O-1900-21 308 MZON SHOW1991 Yaz Defileleri ATALAR • GYPSY • IDE • INFINITY LIMON • MOD LINE • NAF NAF PARK BRAVO • POLO • ROMAN KOREOGRAF MATTEO Per.: 11.00 (Dolu) Cuma: 11 00,19-00, 23-00 Ctesi: 17-00,21 «0,23-00 Pazar 15 0O,19-00(Rnal) 4, 5, 6,7 Nisan '91 The Marmara Oyvjnun Hokio ONK I AJANSIon Almıru5tı- CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATflOSU | D O R M E N JE T İ Y A T R O S U Muzıklı Gulduru 2 Bolum INSAN SUHETLERÎ TULCÇİ2GEN Yazan A2İZ NESİN G(?E APU1IJTTR KAOIKÖY HALK EĞtTIM MEHKEZINDE £ILGIN SONBAHAR^KOHBHIBÛUM SOMiHtfTA OYUN ÇEVTREN GencayGURUN Detar Nılgun SORKAN Kostum GulefYİOlT NEVRA SEREZU • METtN SEREZU CEM DAVHAN • HAKAN OKTEH • CEYLAH PALAY Ç»j»Tte.BIII'?115Pw;awıe<lra?il5Cuni3rte5, M3) ?HjPmr 1430 1100 Bıletler g $«de ve V ı k k o ' i m a da sat 11 mıktad 1 r trgenekon Cad. 98 PANGALTI Tel: 141 27 37 FAUSuMomnmu n» 593= | V ! KENT OYUNCUUIM Oenai istek uzeıine MüşflkKenterGösterlel BİR GARİP ORHAN VELİ Yazın Murathtn MungtR V-,-,» 5 Itaa Caw îli» i ^ l _ «»«l«CI«tll5J»lUİ 4 Oyun 7»ıu»p,ı»ıs00 Kenter Tiy»trosu 146 35 V* \Mi\U\ Itİltl llı IİYVIIUKI 143 £>8 83 EROL TOY ZEKİ GOKER PtR SULTAN ABDAb 8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN •ETOClU NOA K»H»CA TtTOTROSU NM 143 17 63 Puar2100 Sılı lB30>t21X4( BAKICKOT DE BELEUYE 5EHIB TİYATROSU KA 572 M 3) I L 3 O 2 Ü O < Bizim Tiyatro Dostlar Tıyatrosu Sakmu nda Tunal 144 81 37 145 24 90 OtMilSJOPz 15JC FALLACCIranBİR INSAN yapıtından «SHi*6n«f«lf yazuı HaM BEYTAS yAımıaiHr'»^[»3 OZCANİS. TIYATMSU W Çırj Per$. Cuma-C teti 21 00 Pazır liûûve 19.00 ORASINIESGEÇ SON HAFTA P teal-Sah oyun yoktur Gl«e h«rgun 12 OO de sç*r T e l : 1 4 6 8 0 91 I s l i k l a l C a d N D 1 4 0 T e l 1 5 1 1 8 6 5 - 6 6 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEIYIİSİ RNDIK KABUĞU Cumartesı 15 30 ve 18 30 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Perşembe - Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Ferhan Şensoy un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Pazar 15 30 - 18 30 BEYOGLU KUÇUK SAHNE 144 43 27-143 64 17 Ferhan Şensoy un İSTANBUL U SAT1Y0RUI Munır Ozkul - Erol GunaydınSalı 21i»O B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T İ Y A T R O L A R I ,00. OYUN ADİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİI Y A L M C 5 O Y u r 4 - J P j î i ? , ^ . ^ NFCATİ C\ IMAI I OSKUP HALKİjMi TİV ATROSU BEDAVA MI ^ S c R E C E P BİLGİNER SANDIN? T^ABFRKSOY YUNUSEMRE Yonelen OĞUZ ARAL YOmtCT O U H A BtKKSOY Yöneten RAİK ALN1AÇIK 2 9 10 11 12 13 Nisan 7 14^1 NİSJII 345N»an210O Sıı»« 2100 Mmmt 15 00 S M IS.00 6 Nısan 1500 2100 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NESİN GEMİSİ GÜLHAN 2 3 4 5 6 - 9 0 1 12 13 14 Nisan Suarc 2 00 Mahne 15 00 Sltol $atı> Ynitrf A Najrt Kullur Uerkezı 572 64 39 kzı Nesm Sahne» 502 06 53 556 25 36 • Ga erıa Oar ima 539 95 60 BİR ATIF YILMAZ FILMI Bir babanın ü( (ocuğu okıbtlir... Ama bir cocuğun ü< bobası?!.. YAKINDA"5 Nisan'da Sinemalarda" CINEMA PARADİSOnun iınlii vonetmeni GIUSEPPE TORNMORE (IMfindûnyoyıatuıfadanByancıv* âtgûtukçu ruhuno ogrt) HAİİ SOYGAÜ AYTAÇ AtMAN - CUNEYT ÇAUŞKUB - MEDN B£LG*N HERKESBN KEYFİ YERÎNDE LINDA BLAJR LESUENIELSEN Beyoğlu BEYOGLU (151 32 40) 1200 U 15 1630 19 00 21 15 "Çıplok Silah'da sılahırn çıkaran Letlıe Nielten, bukez STANNO TUTT1 BENE" MARCELLO MASTROIANNI Şışb KENT (141 62 03) 12 15 U30 1630 18 4S 21 15 Yön: BOBTOGAN Oamonboy GAZI 147 M 65ı U 00 >30O15O0 7 15 1930 2145 y MOOA ' | Ç I » SAFAK 4 (516 26 60) 11 00 1130 1600-18 45 21 15 REKLAM FİLMİ DA&TIMINOA AKIL HOCASI KARAGUINEŞ DAĞLARI Moıntauıs of v\e \loon Von BOB R4FLLSO1N OKM Dereboyu Cad 110 Ortaköy 158 69 87 1300 1530 1800 2030 "The Freshman M/VKİ.ON BRANDO MATTHE* EKXSUQ< B.kırtS» KARY* 542 11 72 12 00 14 15 16 30 18 45 21 00 FETIS 4 9 Q 1 W S.ıl. « m U M I « 35 * t 3« 51 241 c m »fl« 15li » a laUn MI H E ?S umr t « 11141(11 GEL CENNETI GÖR Sa^aşın çirkıniı£lnç \e filiımsuz bir asktf tanık olacaksınız BİR \1 \ \ P\RKFR H| \ll KENTI KENT II kt>> SUBfm I3360682 100 14 30-18 3 KENT 11620. 2OO-T50D-1SOO-2' 15 3 - . 74 (5/2(>t« 1100 14 15-17 30-2115 »ETIOCOL I 257478 12 00-15 OD-18 00-2100 ?MıR Sf»« ı •'9100» 12 00-15 00-18 00-21 ~ Z\'P OEMIZ 1646 12 00-15 00 8 0 ^ 2 ' -Ot-U- HSTRO « j 0 * 1 v l 4 b AL PACINO - DIANE KEATON ANDY GARCIA Yön- Francle COPPOLA SıvnJv l?ÛO 1500'ŞOC ? ROBERTREDFOfiD LENA OLIN Yön Sydney POLLACK Seınsbr 1130 1430 (730 ?l 00 SİSLİ İSTANBUL TEL 141 62 03 Ankara lurn*si nedentyl* Son 3H«tt. NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TÎYATROSU ELİ SAGHİ'nın BENİM MATRAK AİLEM Komedı fan 2 Böiûm Yön: ALEV SEZER Cuma 21 15 C l««i 15 30 p«xar (Indlrtmll) 11 30 BEYOĞLU KARACA TIYATPOSU nrin ODAKULE KABSISI Tpl 152 28 23 L - JS E H I R T İ Y A T R O L A R I 1-7 NİSAN 1991 EkrenR SEr'CnulH WY O<ın t^T LÜKÜSHAYAT TELEFON —.«.— KİMİN İÇİN KBALLEAR ÇAUYORMHI »HMM$ |ll K«SAP06LU 145-6 «ıaıı| CıAun tUKTtl. THEOPE njın ULUSAG !2 3-4-S6 7 Nıun) n «II TtYBUN |7 Kium UHtr KOKSAt. BİR GARİP OYUNrMMt» Nadrst DEMZHAH 12 3-7 Nıaıt| Ert» AKtM DEÜ EDER İNSANI ••ı SIMOM İLK GENCÜGİMT«rt««i CHN IUYUKUIKU Y i M M Engin ULU8AG |2 3 »ınnl M FAİK/Sam MfÇtU. MERAKUSI İÇİN0YLE BİRİ HİKAYE 1Y«M«l Mtcl KOPEB I (4-5 Mixm) I Hfmtnt FITZSMONS I BÜDÛNYA AKTORKEAMVtmln MtcM KOPER SlUtıittîn Klldrct AKSAL TurtÇKl Sngi SAKİ.I YtMtn: Twı( YALMAN |( »'Hdl wwy «ussaı BAYHİC- B.'BMPJN S U N S U b L U K BIUTLER mtrm ctmEMM run sıu . _ ^ _ _ _ ı KJUlKO'f «E1ICE2 CftE VAKKtM»» TAKSIM |f ITA DEIfl SUAVTE « * " MYMTTEK I f KLP* l\l I H DC WI •«•H«ET n MTUUKTMM rootltlt S>|» SABUDCU DYUM CLWIERI S * 2 0 X Çar İ3(X? » JC Poınesı ?030 Per CulHi I50O Peı Cuma 2030 Ciesı 1500 2030 »azar 1S0O 1830 Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜKK KÜLTÖR MERKEZİ'NOE SPnttfln ROMEO VE JULİET ' b)le3|Mr(M K0CMgr.1i AlkHİ RMrıjoo SakMyı Koyw E»ınt Sunı4 SuruStr») Ortestrı S«lı £I»J lıtırM 7 »aın m.0Ht EVerı). MASKELİ BALO •mn3nrit Orkalrı $ıltfteıuuF Sılmtyt Kayan. «llan SMtaı 4 « I S M 2000* Z7«isın. 15 30'm KONSER Bıigc GargM Innrual Islınsul Bırtk Muz* TtpMngı 8 Nisan. !9.D0«a KAMozın DON GİOVANNİ •pırı 2 psrıte Ortolrı Selr Stanaı «aa Salncn Koran Yıtta Karı 3 »tu» a «Oıle • GPncmı LA BOHEME ogtra 4 pvıte Orknara Jefl Ruıato PılmU Smmre H>»ın YeUa Kara 6 »ıtan. I53CIİ1 • lalı İKtSİ Kantgraft S<bd «ca»glu ZtYARETÇt Karngralı Hatdun rrtıcan DtNO İLE CEREN ı Ywu2 Gzdcl KADIN K»rMonB llıl tarkaa S-2SIUM 20.00* BilelttH lemsılden Ua nafla Ance A.K.M gıtotoındc Suadlye- Jaksım VokkOfama tongalfı G«nçt«r Mogoaakınnda v« Gollaf« AJokAv danı^ma buro»uncM3 sohfo çıkmalciaclu GtfS »I 151 10 23/151 56 00 (7 hot) 254 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Ankara Devlet Tiyatrosu Turnesi K Kesey D VVasserman KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU Çevlren Bılge Kolo^lu Yönelen Baatt Colaman D«kor Rog«f Andrewı Koıtum Gul Emrc Oynayanter Işık Fahrettln ö « r Mutik Ketnal Günüç Fte)l Yrd Lil« G « g « YALNIZ 1 HAFTA Bozkurt Ku uç Kaya Akarsu Faruk Gunjgur Hayredm Engın Sema Aybafs Ayşe Başer Erdal Kuçukkamurcu-Guven Besımojlu Can Ozlopcu-Tansu Aytar Turgul Sarıgöl Adsız Karaduman Aktan Gjnalp Oınan Aral Ernar Gokgucu Fıkret Ergın Mustafa ŞekeıcıoOlu Yıldıray Akıncı Nılgun Tan Sıbel Ozet Cahıi Çagıran Gulsefn Devor TAKSİM SAHNESİ 9-10-11-12-13-14 Nlun Suaröer 20 30 Pazar 15 00 Blletler eatıştadır Tel. 1496944 CBALİESÎİEY mm SALONU 1 Nisan Pazartesi Saat 19.00 MERAL GÜNEYMAN Piyano Resitali SCHl MANM Sonat op 22 Sol mınör HAYD\ Andante t'p Çesıtlemeler Fa mınor ShRlYABlV Sonat Fantazı op 19 no 2 Sol dıyet mınir BRAHMS3 Inttrmezzo op 119 PROKOF1YEF Çonat op 83 no 7 7 Nisan Pazar Saat 16.00 HÜSEYÎN SERMET Piyano Resitali SCHL'BERT Sonat, op 42. La mınbr RAVEI Sonatın 'Jeux d'eau" BARTOK Suıte en pleın aır" • 15 Klflnln üslûndek! grupton Indlrim jrapAr Bttat Saks Ytrtcrl Konaer Salonu 148 53 92-Galler.a Danışma Burosu 569 95 60 Vakkorama Takstm 151 15 71 vaKkorama Suaöıye 360 90 90 ı e - * • « - * İSTANBUL DEVLET TİYATROSUDCTLCT mniOLUI BUDALA üyîdjyan Sıngn Grly yoneteıt; Engın Cezzar Cmırtn 0»ı Mıfflev 6.7 «oar Lırry Selbari Seo S k n ü n f DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Çevm ve Riji Naldufl Otrntn Mıcıt. SleiSCT Smı«mm Z 3.4 5 6.7 «iıaa KKtsıe» DWaı KUŞ UÇTU Yeadcn- Kenaa l»k «L."k T mur Selajk 13 14 Nı»n (nlrm >«|t Kd^K 9 10II 12.13.14 MtrM »liTJTt» IMASALBAHCES SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Cevicen Sevgı Sanlı 6 7 13 14 Nıun «ecalı Cunalı AHMETLERİM Imttn Ktw Itık ZJ4&67HISM Anton CelB> ÎTTT HAPŞIRIK r r Yomten Eıtn irnn Jenune Kılty SEVGİLİ SOYTARI Yrnin: Kartal TIM Cımnc TıM Mmn 345.10.11 I2Ü1U11 m M«MI»r 143 U J> B—lfıııım Hd uftakft oonk n^lıaıı UyarlıyM Mıclutl fııyn YsnüBi- Cnnı Harru (mıraıt Lalı Ertn 9.10 II 12.1314 Nisan YılAz Sara/ Tıyairosu Barbaro Yokuşu Yıidız Sarayı fçındedır Sinema • Tiyatro Gösterİ DUYUMIUUUMZ İÇİN M« 97 3S • 132 64 M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog