Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

' 1NÎSAN1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Afganistan'da çatışmalar • İSLAMABAD (AA) — Afganlı mücabitler, Afganistan'ın doğusundaki Host kentini ele geçirdiklerini öne surduler. Mücahitlerin sözcusü Celalettin Hakkani, Pakistan sımrı yakınlarında bulunan, Afgan hukümet birliklerinin önemli bir garnizonu niteliğindeki kehtin iki haftahk çatışmalardan sonra ellerine geçtiğinı iddia etti. Afgan hükumeti ise bu iddiaları yalanladı. Esad Mısır'da • KAHtRE (AA) — Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, Mısır Devlet Başkanı Husnü Mübarek'le görüşmek üzere Kahire'ye geldi. tki liderin, bölgedeki savaş sonrası güvenlik düzenlemelerini ve Irak'taki isyancıların durumunu göruşecekleri kaydediliyor. Papa ve Kitrtler • VATtKAN (AA) — Papa 2. John Paul, paskalya yortusu nedeniyle dün yapuğı konuşmada, tüm dünyayı Filistinlilerin, Kürtlerin ve Lubnanlıların özgürluk içinde yaşama yönündeki uzun süredir devam eden isteklerine kulak vermeye çağırdı. Papa, buyük bir kalabalığa yaptığı konuşmada, insanhk üzerine çöken bir karanhk olarak nitelediği Körfez krizi ile sonrasındaki savaşı ve silah ticaretini kınadı. Bağdatyönetimi, Ku^Inık'tacfadenetimielegeçiriyor Kerkiik^te Saddamhâkiııır. Irak'a girmelerine izin verilen Batılı gazeteciler dün Kerkük'egötürüldüler. Gazeteciler, kentte Saddam yanlısı birliklerin etkin olduğunu ve çatışmaya rastlanmadığını büdiriyorlar. Bağdat radyosu, Erbil ve Duhok kentlerinin de Saddam yanhlarının eline geçtiğini öne sürdü. TALABANİ ÇARPIŞMALARI LZLİYOR— Könlistan Yurtse- ver Birtifi Uderi Celal Talabani, Zaho'da çarpışmalan yakından izttyor. Talabui, Irak'ın yogun karşı sakbnsuıa karşın, mücade- leyi kazaaacsklanndaıı emin oMugnna söyiüyor. (Fotograf: AFP) Dış Haberier Servisi — Irak- ta Kerkük kentinin Saddam yanlısı ordu birliklerinin dene- timinde olduğu bildirildi. Irak tarafından Kerkuk'e götürulen yabancı gazeteciler, kentin Kurt isyancılardan temızlendiğini be- lirttiler. Bağdat Radyosu da Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Du- hok kentlerinin de hükumete bağlı guçler tarafından ele geçi- rildiğını duyurdu. Reuter'ın haberine göre geçen perşembe gunü Irak'a girmele- rine izin verilen batılı gazeteci- ler, dun Kerkuk'e götürulduler. Gazeteciler, haberlerinde, Ker- kük'un tamamen Saddam yan- lısı güclerin denetiminde oldu- ğunu bildirdiler. Gazeteciler, Kerkuk sokaklarında Saddam Huseyin'e bağlı askerlerin görul- duğunü, kentte çatışma olmadı- ğını belirttiler. Bağdat Radyosu da dun ak- şam verdiği haberlerinde, huku- mete bağlı ordu birliklerinin, Erbil kentinde de denetimi ele geçirdığıni duyurdu. Bağdat Radyosu'nun bu haberi, Kürt kaynaklarca da doğrulandı. AFP'nin haberine göre Kürt kaynaklar, ordu birliklerinin Er- bil kentini ele geçırdıkten sonra Duhok'a yoğun bir saldırı du- zenlediğini kaydettiler. Irak Haber Ajansı INA da Kürt isyancılann, Kuzey Irak'tan temizlendiğini ve temizlik hare- kâtı'nın, bölgedeki dağlarda sürduğunu bildirdı. Bağdat'a ulaşan Batılı gaze- tecilerden bazılarını bakanlıkta kabul eden Hammadi, Ameri- kan basınında yer alan ve Irak Devlet Başkanı Saddam Hiise- yin'in petrol gelirlerinden mil- yarlarca dolan yurtdışına kaçır- dığı yolundaki haberlerle ilgili olarak da "Bu haberier, devlet başkanını lekelemeye yönelik bir kampanvanın parçası" dedi. İran'ı suçladı Hammadi, ulkenin önce gü- neyinde, ardından da kuzeyin- de patlak veren ayaklanmaya İran'ın kanştığını iddia ederek "Bu ayaklanmava ilişkin plan- lar, isyanın müttefik kuvvetle- rin 24 şubatta başlattıklan ka- ra saldınsından dört giın sonra başlamasına yönelikti. Bu isbir- liginin varlığını kanıtlayan bel- geler var elinıizde" diye konuş- tu. Irak'ın BM Büyükelçisi Ab- dülemir El Anbari, BM Güven- lik Konseyi'nin Irak ile ilgili ka- rar tasansının Irak halkıru yok- sullaştıracağını, köleliğe mah- kûm edeceğini ve istikrarsızlığa neden olacağını söyledi. Söz konusu tasan, Irak'ın butün kimyasal ve biyolojik si- lahları ile uzun menzilli füzele- rini imha etmesini içeren bir di- zi şartı kabul etmesi sonucunda kesin bir ateşkes imzalanması- nı içeriyor. Irak'ın en yüksek karar orga- nı Devrim Komuta Konseyi'nin, ulkenin kuzeyinde gelişen isya- nın bastırılmasma yonelik ola- rak, görev yerlerine dönecek as- kerler için af ilan etti^i haber ve- rildi. Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), BM Genel Sek- reteri Perez de Cueüar'a gönder- diği *acü' mesajda, Irak'ta sivil- lerin katliamının durdurulması- nı istedi. Şam'da AFP muhabiriyle gö- ruşen Mesut Barzani başkanlı- ğındaki KDP'nin sözcüsu, Kur- distan Cephesi'nin, Genel Sek- reter, BM Güvenlik Konseyi ile Müsluman ulke hükümetlerin- den "binlerce sivilin yaşamını tehdil eden kıy ımlara son veril- mesi için derhal mudahale et- melerini" ıstediğini bildirdi. Sözcü, uluslararası topluluktan, Kürdistan'a yiyecek ve ilaç yar- dımı yapmasını istediklerini de kaydetti. Sözcü, üç milyon kadar Kür- dün, evlerini terk etmek, dağla- ra çıkmak zorunda bırakıldığı- nı ifade etti. KDP'nin Londra'daki temsil- cisi de ordu birliklerinin Erbil Dohuk ve Süleymaniye kentle- rine saldınlar duzenlediğini bil- dirdi. • "Bilgi her gün bir çığ gibi çoğalsın, İnsanların yaşamı ışısın, aydınlansın." Her yaştan, her eğitim düzeyinden insan için yeni bilgi kaynağı, Britannica COMPTON'S fasiküllerini alanlar neler kazanıyor? Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en yeni genel kültür ansiklopedisi Yepyeni bir sistem, yepyeni bir yaklaşım. Görsel anlatımın ön planda tutulduğu, kolay ve keyıfle okunma özelliği ile farklılaşan, yalnızca ABD'de 1,5 milyon adet satılan ansiklopedı. • 20 cılt. 9.000 sayfa (20. ciltte, 30.000'ı kısa ve özlü maddeden oluşan, 70.000 girişli BılgıDızıni) • Tamamı renkli. haftalıkfasikülter • 9.500 fotoğraf, 4.500 çizım, 1.300 harıta • 600'ün üstünde uzman danışman ve yazar tarafından hazırlanan, dünyanın en yeni genel kültür ansiklopedisi ADAM Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük Her fasikülle birlikte 16 sayfalık formalar halinde ücretsiz verilen, bugüne kadar hazırlanmış en büyük, en geniş kapsamlı, 1.080 sayfalık Türkçe-İngilizce Sözlük. • 80.000'in üstünde sözcük-ve deyım • Bilım, teknik, sanat, ekonomı, tıcaret ve bankacılık terimleri • Halk deyimleri, atasözlerı ve Osmanlıca sözcüklerin ingilizce karşılıkları Ozel "Ana Yayıncılık Çekleri" Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi'nın 3. fasikülü de çıktı' Önceki fasikülleri alamadıysanız, henüz gecikmediniz. 3. fasikülle birlikte, diğer fasikülleri de Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz. Bayinize uğrayın, Britannica COMPTON'S fasiküllerini inceleyin... Özel kâğıda ofset baskılı, pırıl pırıl renkli sayfalarını, sunduğu genış kapsamlı bilgilerin ve görsel malzemelerin zenginliğini görûn. Dilerseniz erken abonelık imkânlarından yararlanın, hemen abone olun. 3.fasikül de çıktı! Ana Yayıncılık'ın diğer ürünleri AnaBritannica'yı, Temel Britannica'yı ya da İngilizce Encyclopaedia Britannica'yı takım halinde alırken para yerine geçen; • 16 fasikül kuponu gönderen herkese 100.000 TL • 32 fasikül kuponu gönderen herkese 200.000 TL • 48 fasikül kuponu gönderen herkese 300.000 TL değerinde özel "Ana Yayıncılık Çekleri" 15 Nısan'a kadar abone olun. % 15 indirimden yararlanın! BRİTANNİCA COMPTON'S GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ I5î*sanis< Sepn*» Pa«n 'H»9« SaıBUH 12 a» «»3» • JVSAiat» 3fcaV«a MvnSorırk U M - Pnanooı J J 3 fftt | | Britannka COMPTON'S Abone istok Kuponu a g^Kt % 15 UBI ntnr* attm kotuiar 347 000 200000 152093 1 1 1 MBOfel »»»»Tjn» ToW>r •265 9 » 347000 13U00O aooooo ısooooo 152 000 1C4000 20 U^nsi99i*k«lvg^ert<«ıniıa J J «'3000 3 235 0OC 3 f^SOO Odemyi nml yapmak isttyonunuz? i**Çurac»tf "»a TLUuyonjıu 1 [ 1 1 1 | | | 1 1 1 SmlUnnTarln .*»«.«.». U P r*T*u 410 000 235 000 171000 MMlFoM OP i«aooo 1640000 inoooo 2.136 OOC C ıırt yenı ö ^ BüyüMereCaJ UçyolMevtâNo 57 Kat 2 Mast* 80725 «antjj Telebn i769680|4hae Fasikülleri hemen alın, "Türkiye'nin yeni bilgi kaynağfna siz de sahip olmaya başlayın! Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır. POLİTİKADA SORUINLAR ERGUNBALg ABD'de İlginç Bir Tartışma... ABD'de şu sıralarda ilginç bir tartışma yapılıyor. Amerikan basınında çeşitli yorumlara da yol açan tartışma, Körfez'de- ki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Norman Schvrarzkopf'un geçen hafta televizyona verdiği bir demeç üzerine başladı. Schvvarzkopf, Irak'la savaşın daha uzun sür- mesinden yana olduğunu söyledi. Schvvarzkopf şöyle dedi: "Eğer savaş birkaç gün daha sürse idi, Irak ordusunun çev- resindeki çemberi kapatır, hiçbir kaçacak yol bırakmazdık. Böylece tüm Irak ordusu imha edilebilirdi. Ben bu yoida gö- rüş bildirmiştim." Schvvarzkopf un bu demeci, tahmin edileceği gibi Beyaz Saray'ı karıştırdı. Savunma Bakanı Dick Cheney ile Başkan Bush, yaptıkları açıklamalarda ateşkes konusunda Schvvarz- kopf'la tam bir uyum içinde olduklarını, generalle görüştük- ten sonra ateşkes kararını aldıklarını, Schvvarzkopf'un ken- dilerine savaşa devam yolunda bir tavsıyede bulunmadığını belirttiler. Amerikan basınında yapılan tahminler, Schvvarz- kopf'un savaşa devam edılmesine ılişkın tavsiyeyi Genelkur- may Başkanı General Colin Povvell'a yaptığı, ancak Povvell1 ın bu tavsiyeyi Bush'a iletmediğı yolunda. Basında son zamanlarda çıkan haberier, konunun dal bu- dak sarmasına yol açtı. 26 mart tarihli, International Herald Trıbune' gazetesi, VVashington'un Irak ordusuna savaşta ver- dirilen kayıplar konusunda fazla iyimser tahminlerde bulun- duğunu bildiriyordu. Gazetenin Amerikan haberalma ve ordu kaynaklannın yaptıkları son çalışmalara dayanarak bildirdi- ğıne göre Başkan Bush'un ilan ettiğı ateşkesten yararlanan yüzlerce Irak tankı ile zırhlı personel taşıyıcısı, Kuveyt'ten Irak'a kaçmayı başardı. CIA, Savunma Haberalma Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajan- sı'nın ortaklaşa hazırladıkları rapora göre ateşkesten sonra Kuveyt ve Güney Irak'ta bulunan 4500 Irak tankından 700'ü Amerikan çemberinden kurtulmayı başardı. Oysa VVashıng- ton tarafından yapılan ilk tahminierde sadece 600 dolayın- da Irak tankının kaçabildiği bildirılmiştı. Rapora göre kuşat- madan kurtulan tankfarın yarıya yakın bölümü Sovyet yapı- mı, modern T-72'ler. T-72'ler, Körfez savaşından önce Irak'ın en korkulan silahlan arasında yer alıyordu. Yine rapora göre Irak'ın 2880 zırhlı personel taşıyıcısın- dan 1430'u Amerikan çemberi kapanmadan kaçmayı başardı. Washington'un ilk tahminlerinde ise yalnızca 500 zırhlı per- sonel taşıyıcısının kuşatmadan kurtulabildiği belirtilmişti. Ra- por, savaşta en az 100 bin Irak askerinin öldüğünü de belir- tiyor. Bu yenı bilgilerin ışığmda ABD'de Başkan Bush'un ateş- kes kararının askerı çevrelerde eleştırılmeye başlandığı göz- leniyor. Bu çevrelere göre Bush, Irak ordusunun çevresin- deki çember tam kapanmadan ateşkes ilan etmekle hata etti. Ateşkesten yararlanan birçok Irak tankı ile zırhlı personel ta- şıyıcısı kaçmayı başardı. Basında bazı yazarlar da Saddam Hüseyin'in kaçırmayı ba- şardığı ağır silahlarla güneyde Şiilerin isyanını bastırdığını, kuzeyde ise Kürtlerı zorladığını belirterek Bush'un kararını eleştiriyorlar. Bu yorumculara göre Bush, erken ateşkes ka- rarı ile Irak ordusunun tümüyle imha edilmesi fırsatını kaçır- mıştır. Ama Bush, ya da Suudi Arabıstan ve Mısır gibi müttefik- İeri, Irak ordusunun tümüyle imha edilmesini istiyorlar mıydı? Yoksa Irak'ın İran ve Sunye'den gelebılecek tehlikelerie içe- ride ulkenin parçalanmasına yol açabılecek ayaklanmalara karşı koyabilecek bir askeri gücünün kalmasından mı yana idiler? Işte soru bu. TALABANİ 32. GÜN'DE Bağuıısızlık gerçekçi olmaz ANKARA (AA) — Irak'ta merkezi hukümete karşı silahlı mücadele veren örgutlerden "Yurtseverler Bırliği"nin lideri Celal Talabani, Irak'ta bağım- sızhk ilan etmeyi duşunmedik- lerini, 'federatif ve demokratik bir rejim' için mücadele ettık- lerini söyledi. Suriye Dışışleri Bakanı Şara ise ulkesınm Turkiye'ye yonelik şiddet olay- larını desteklemediğıni belirtti. Mehmet Ali Birand'ın hazır- layıp sunduğu ve bu akşam TV'nin 1. kanalında yayımlana- cak olan 32. Gün programının bu ayki konuklan, Kurdistan Yurtseverler Birliği'nin lideri Celal Talabani ve Suriye Dışiş- leri Bakanı Faruk El Şara, böl- gedeki son duruma ilişkin so- ru ları cevaplandırdılar. Kuzey Irak'ın buyuk bolü- munu ellerinde tuttuklarmı ve 90.000 Irakh askeri esir aldık- larını öne suren Talabani, ba- ğımsızlık ilan etmeyi duşünme- diklerini, hedeflerinin Araplar, Türkmenler ve Kurtler tarafın- dan oluşturulacak bir federas- yon kurmak olduğunu söyledi. Talabani, "Özerkliğimizi ka- zanmak, temel haklanmızı el- de etmek istiyoruz, bu çerçeve- de geçici bir hukümet karaca- gız. Bütiın bunlan da Irak'ı bölmeden yapacağız" dedi. Ba- ğımsızlık ılanının kendileri için gerçekçi bir hedef olmadığım vurgulayan Talabani, Turkiye 1 nin büyuk bir ülke olduğunu ve Ankara ile ilişkilerini normal- leştirmek ve geliştirmek istedik- lerini söyledi. Ankara'ya ziyareti sırasında Türk yetkiülere Türkiye'nin gü- venliğini hiçbir şekilde tehdit etmediklerini anlattıklannı söy- leyen Talabani, "Türk huküme- ti ile Kuzey Irak'taki Kürt ha- reketi arasında bir dostluk ze- mıni oluşturulduğunu sandı- ğını" söyledi. Talabani, PKK ile ilişkileri konusunda ise şunları söyledi: "Ne taktiklerimiz ne de sloganlarımız benziyor. Biz Irak'ta daima barışçı ve siyasi bir çözüm peşinde koştuk." HlRVATÎSTAN Sırp-Hırvat çatışması: 2 ölü Dış Haberier Servisi — Yu- goslavya'nın Hırvatistan Cum- huriyeti'nde güvenlik güçleriy- le Sırp azınlık grupları arasın- da dun çıkan çatışmalarda, bi- ri Hırvat polis olmak üzere iki kişi oldu, 7 kişi de yaralandı. Olaylann uzerıne, Yugoslav or- dusuna bağlı bazı birliklerin Hırvatistan'a yerleştirildiği bil- dirildi. Aralarında polisler de bulu- nan Sırp azınlık gruplarının, Plitvice kentindeki milli parkı ele geçirmesinin üzerine cuma gunu patlak veren olaylar, Hır- vat polisinin dun sabah parkı yeniden kontrol altına almak için harekete geçmesiyle alev- lendı. Hırvat polısıyle Sırplar arasında, "şimdiye dek raeyda- na gelen en kanlı çatışma" ola- rak nıtelendırilen çarpışma sı- rasında bir Hırvat polıs ile bir Sırp oldu. Hırvatistan Içişleri Bakanlığı tarafından olaylar üzerine yayımlanan bildirıde, çatışmanın sonunda Hırvat po- lisinin parkın kontrolunu ele geçırdiği ve 9 Sırp "teröristin" tutuklandığı duyuruldu. Hırvatistan televizyonunda dun yayımlanan haberlerde parkı iki gün önce işgal eden Sırplann, dün sabah saatlerin- de parka doğru ilerlemekte olan Hırvat polis konvoyuna ateş açtıkları ve olaylann bu- nun üzerine başladığı bildirildi. Sırplar tarafından daha son- ra yapılan açıklamalarda ise ça- tışma sırasında bir Sırpın oldu- ğu ve çok sayıda sivilin yaralan- dığı bildirildi. Hırvatistan'da yaşayan Sırp azınlığın kurduğu Sırp Ulusal Konseyi'nin liderle- ri, "polisin bölgeden tamamen çekilmemesi durumunda Hır- vatistan'da yaşayan tüm Sırpla- nn ayaklanacağını" söylediler. Cumhuriyette uzun zaman- dır gergin olan Sırp - Hırvat ilişkilerinin yeniden gerginleş- mesi, Yugoslav yönetiminde alarm çanlarının calmasına ne- den oldu. Devlet başkanlığmın emriyle bolgeye derhal ordu birlıideri gönderilirken, Devlet Başkanlığı Konseyi, olağanüs- tu toplandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog