Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 1NÎSANI991 Baü Şeria'da yasak kalktı • KUDÜS (AA)— lşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde perşembe günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Gazze Şeridi'nde tamamen, Batı Şeria'da ise kısmen kaldırıldı. İsrail ordusu, Yahudilerin yortusu ve 30 Mart 1976 tarihinde Galile kentindeki Araplara ait topraklann İsrailliler tarafından istimlakı sırasında meydana gelen kanh olayları anma günü nedeniyle Batı Şeria ve Gazze şeridinde perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Askeri yetkililer, cuma ve cumartesi günleri herhangi bir olaym meydana gelmediğini belirttiler. Filistinlilere uygulanan Kudüs'e girme yasağı ise hâlâ sürüyor. Muhalifliderler, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki atılımını olumlu karşılıyor KKTC muhalefeti, Ankaradan memnun GÜNSELİ KARTAY LEFKOŞA — Kıbrıs sorunu- nun çözümü için Ankara ve Bir- leşmiş Milletler'de çabaların yo- ğunlaştığının gözlendiği bugün- lerde, KKTC'de iktidar ile mu- halefet arasındaki görüş aynlık- lan, keskinliğini koruyor. Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş'ın muhalefete yönelttiği, 'Rumla- nn oyununa alet olma' suçlama- sına muhalefet, 'Denktaş >6ne- timinin Kıbns sonınuna gercek- ten çözüm istemedigi' iddiasıy- la karşılık veriyor. Başından be- ri Türkiye'yi 'KKTC'nin icişle- rine müdahale etmekle' suçla- yan muhalefet partileri, Anka- ra'nın son zamanlarda izlediği tutumla, Denktaş yönetiminin politikasından uzaklaşarak mu- halefetin çizgisine yaklaştığı go- rüşündeler. özker özgür Ankara'nın izlediği son politikalar, bizim yıllardır savunduğumuz görüşlenn doğralanmasıdır. Denktaş yönetimi statükocudur ve federal bir çözüme inanmamaktadır. Rumlarla görüşerek Türklerle Rumlar bir arada olamaz, anlaşamaz' tezini çürüttük. Itfustafa Akıncı Türkiye, Kıbns'ta çözüme ulaşmaya ve federasyonun kurulmasına kesinlikle karar verdj. Şimdiye kadar KKTC'nin iç işlerine müdahalede bulunan ve Denktaş yönetimini 'seçtiren' Ankara, artık bizimle paralel bir çizgi izliyor. Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş ve iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin, sorunun çözümü için üst düzeyli çabaların yoğun- laştınldığı bir sırada "Çözüm- siizlük de bir çözümdür. Kıb- ns'ta şu anki durum da bizi memnun eder. Rumlarla ortak bir yönetim kurma konusunda tsrarlı değiliz" sözlerini sıkça te- laffuz etmeleri, muhalefetin sert tepkisini çekivor. Ana muhalefet partisi Cum- huriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Özker Öz- gür, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın muhalefeti 'Rum ke- simiyle temaslarda bulunarak, onlann oyununa geliyorlar' şek- linde suçlamasını, Denktaş yo- netiminin 'statükoculuğuyla' açıkhyor. Özgür, Ankara yöne- timinin Kıbrıs konusunda taviz venneye hazır olduğu yolunda- Bir otomobilden ne bekliyorsunuz?Türkiye yolve iklim şartlarına u p n mu, hangi ülke için üretilmiş? Yaygmbayi, servisveyedekparçası var mı? Fıyatıvepakelaksesuarlanarasındanasılbir mantıkvar? Bölgenizde son biryıl içinde ençoktercih edilen otomobil hangisi? Hangi marka otomobilde 16 ayrı model var? Güven, konforve çevikiikögeleri size ne hatniatıyor? Dünya markaları teknolojive konlûr savaşı verirken siz neredesiniz? Şimdi kararverin... Türkıye'de 105bayive servis istasyonuna sahip, 16 ayrı modelinde de 34 ayrı aksesuarı oian, Son biryıl içinde, satışıylalider, Begenisi ile önderotomobil Mazda Sizin için sizinle birlikte. Türkiye genelinde uğrayacağırrfzsize enyakın bir Mazda Bayi'nde 16 degişik modeli, • Degişmeyen fiyalları, çokseçenekve uygun ödeme koşulları ile Dûnyadaolduğu gibi Türkiye'de de denenmiş olomobil Mazda'yı Denemeyegerekyok. Mutlakabir Mazda. Türkiye Genelinde Mazda Yetkili Bayileri ADANAPsmirOtomotivTK:. VeSan. *.Ş. SıtoYok.Cevat'---â)<u.Câd No34Ada-ıa A F Y O N Potas Otomotıv San. Ve TK. A.Ş. Dumlıpmar 2 Cad No »BAryon A K S A R A Y Saiım Etkil BankaörCad No.23 A Aksaray A N K A I I A Upay Ith.fhr TarDem Çnn Tlc A.Ş. Plevie Cad No 125 GübarervAnkara KAVAKUO£RE BAYİ Öz-EI Uotoriu Araçav Yatınm V* Pazarlama Ltd.Stl.aa- ten Sk Ne 13 Kaw*lıder&Ar*ara HALTEPE BAYİ Befier Olomotıv San Ve Tıc A.Ş. Gaa Muslala Kfimai Paşa Bulvan No. 53.A MaHepa'Ankara GAZtOSMANPAŞA BAYİ Karim Otomotiv San. V» Tic. LK ŞU. Körağiu Cad NO.40.A GanosmanpaşaAnkaıa GIMAT BAYİ Kayan Tıcaret Gımat Topiancıiar SHeS 6 Bk* No 191 Macunkoy, Ankara YEM SANAYİ BAYİ Kıynvli Otomolrv San. V« Ticltd. ş t Kazım Kaıabe^r Cad. OrtaMarişnanı Nc 12O'19 V ndatjAnka-a A N T A L Y A llıkanOlomottv TicaratKenan Evren Buvan Yalı Apt No 66 Anlarya KUMLUCA BAYİ AkkoyunluTkara)Ba- ğlık Mah Godene Cad No 30 Kumluca/Antalya ALANYA BAYİ Dadaslar Inş. Tur. Ttt. A.Ş. Vayta Yo.u Cad nc 21B Alanya, Antalya A Y O 1 H Karamano$u Udohu Araçlar San. Ve Tlc. A.Ş. Gûzelhsar Mar Mm Menderes Buıvan No 3 7 B Aydın NA21LLI BAYİ Naz-Tur Tur. Yat. Ve P u . Ltd. ŞU. Hümyet Cad Mo 391 A Nazıi Aydın SÖKE BAYİ ÇcMdar Olomo«tv tnf. Taahut Tlc. Ve San. Ltd.Sti.Ko- nakMai fydmCad.No H&SSake Ayd'nBALIKESlR DânelEMrtıildlEv AMIerirıc. VeSan. A4.AnafartalarCad No 86 Baı tes,r EDREMtT BAYİ Küçakkftipoğlu Tıc Ve Otomotiv Ltd Şü. z n»r votı iac Arxası Ec»emı-.3a'ıkesır B O L U Çijmectter OKmıollv Tur. Tlc S » . A.Ş. B « o y e Meydanı No S C fiolu DU2CE BAYİ âıtûrk Uotoriu Anctar ¥M. ŞL Gizıareep Cao Na 13.15 Düıc» 1 BoıuBUISASeskırOtomotivSan.VeTıc.Lubatı 4asa- B.-a-ı No 9 Bursa INEGÖL BAYİ Koşarer Hotorlu AraçlarTlc.Osmani(elıten IstıkUCad Taner Aptınegol-BursaBURDURSoytuiar Motofkı Aaçtef Tlc. A.Ş OazıCad No iC2BacucÇAHAr«KALE « w y Motortu Ançlar AtatjrkCad t to477-SÇanaKltaleÇORUM Vıh«Bendertl OtomotıvTlt S«ı. A. ş. Inönû Cad No24Ço- wm D E H S L İ Kumrato Ltd. ŞU. Istasyon Cad Mo.21 Denızk O İ Y A R B A K I R Meftmetoğlu Otomotıv San. Ve Tic. Ltd. Şti. Aiı E~m ' Cad Me'--e':çlu C-es Altı Mo 4 DıyaDalıırEOİRNE »tevsim Tekltil Tant IMinleri Tic. San. A.Ş. Saraçlar Cad Ozet ktare Işhanı Mc 2C6 Edıme E L A Z I Ö M u M n Aytaç isasyor Cad No 7aC Elaz.c E R Z U R U M Rıza Çakır Ve Ogulları Ko)l. Şti. Hacıiar Har Cıvan istasmn Cad No ' Eaurum E R Z İ N C A N Topraklar Otomotıv San. tnş. Ve Tic. A.Ş. Hatn Paşa Cad Nc33 E r r ^ : = - E S K İ Ş E H İ R Imıak Otomotıv San. Ve Tlc Ltd. ŞU. Atatert Cad Noi24 Estuşetııt « A I İ A N T E P Wtm Otomotiv San. Ve T K . Ltd. Şti. f « ; Çakmak Cad. No24.B Gaoantep HATAYISKENOERUN BAYI Alakaa Tıc. Ve Nak. Ud. Şti. 12 Eyiûı Cad E-5 Karayoki Uren Is- kende'ü^atay I S P A R T A Has Petrol Ürunleri Tlc San. Ltd. Şti. Venı Sanayı Sıtes 36 Btok No 10 Ispata lcd Öztûrtler Otomotıv Tur Tıc. San. A.Ş. 'srnet Inonj Bulvan Ahmet Kadı Apt. Mersın İSTAHBILBALMUMCU BAYİ MerbU Otomotiv «tanûllerl Tic.w San. A.Ş. BatarosBulvan No 127B Beşıktaş ıstanou Mer Oto «hatal Ihracat Ve OtunctivTk. Lld. Ş«. Barbaros Bulvan No 127/ B BeşMş,ıstaiouı Kır^etıtr Hotdinj A.Ş.Batbaros Sutvaı No 127-B Beşkta^lstanbul Bartan»Petrol Adi Komandit Şt> Ba-ta'os Bolvan No 127B FATIH BAYİ Acem Iç Ve DısTlcaret Lld.Şti FevnPaaCad No22i Fatıhıstanbui FINOIKZADE BAYt AçıKgöz Otomothr Oğu2han Cad No 3 Fındteadeisanbul GOZTEPE BAYİ Ada Otomotıv San Ve Tıc. Ltd Şti. KayışdağıCad No 18&' Göztepetenbul KAZASKER BAYİ Ba-0 Uotodu Araçlar Yat Ve Paz. Şemsettm Gûnalay Cad No 1461 Kazask« ıstarbui SIUVRI BAfl Çelik Ziraat Makinalan Paz. Ve San? Ltd Şti. Pın Paşa Mah Yenı Sana« Çar^ısı Kayıuk Sk. No 18 S*.Ms:artx, AKSARAY BAYİ Çtç«W«f OtomorJv San. Ve Tlc. A.Ş. Mıilet Cad Nc 13 Aksa-a, tstanbul ESENTEPE BAYİ E n u Tur Ve Otomotıv SanTıc.LM. Şti. (G&enÇtjrt BuyûkdereCad Keskın Kaleffl Sk No lOEsentepanstanUÜMRANİYEBAYİ Er Bu Motorhı Vasıtalar Tıc. Ve San. A.Ş. Alemdağ Cad Sanıral Durat No &? Jmranıye.ıslar*ul LALEU BAYİ Erdıganlar Motortu Araçlar Ttc. Ve San. Ltd. Şti. Kemal Paşa Mah Gençtürk Cad No 25 A LaM ıstanbul KARAKÖY BAYİ Ertıat Oem* Çelik Oto Yedek Psrçaları nhaiat Ve TK. Ltd. Şti. Te-- sane Cat. BuğuKı Sk No 7 KaH/40 Karakoyistanbut BEŞIKTAŞ BAYİ Erjen Otomotiv TK. Ltd. şti. Barbaros Bulvan Akdojan Sk No 127 Beşıkta^ ıstanbul TEPEBAŞI BAYt Falul Dış Tıc. Ve Paz. A £ ReftSaydam Cad EleMnk Sk No 11 Tepebaşi'istancıjl CAĞALOGLU BAYİ Gûnayctn Paz. A.Ş. Nuruosmanye Cad Karde^er Han Kat 1 Cağaloo uıstarbü! BAK1RKOY BAYİ Guroi Otomotiv San. V« Tlc.bd. şti. Londra Asfaltı Uzen No 48 Yentıosna-Bakırköy stanou ŞIŞU BAYİ Hu Pa Paz A ş Bovjkoere Cad No 15'A Şjşlıisianbul ERENKOY BAYİ Kamak Motortu Arsçlar Ltd. Şti. Haiboyu Cad. Nunîey Apt No 21 23 Erenköy/islanlıui KURUCEŞME BAYİ Kuzanlar Otomotıv San. Ve Tıc. Ltd. Şti. T-a-.ay Cad No 66 Kuruçeşme'istanbul BEŞYÛZEVLER BAYİ Mercansoy Otomotıv San. Ve Tfc. AŞ. Hûmyet Mah Eskı Londra Aslaltı No 154 BeşyOzeviM/tstartul KIZU.TOPRAK BAYİ Minan Oto Lastik San. Ve Tte. A.Ş. Kayşdag- Cad No 42 KızıJtoprak/ıstanDul ÇAĞLAYAN BAYİ Öney Yat Ve P t Vatan Cad Levent Sk No 6 Çağiayan'aanou KÛÇÛKYAU BAYİ özay Otomotıv Tic Ve San Ltd. Şti. Bağdat Cac No 132 Kûçûkyalıistanrjul KÜÇÜKÇEKMECE BAYİ Atak Olomotiv San. CennetM? AlpaslanCad No 1/4 Kûçûkoekmecalstartbul SUADIYE BAYİ Sempati OtomorJv Lld. Şti BağdalCad No4UASuadıy»stanoulRAMIBAYI Sonünlar Oto Pa*. A ^ . Topçular KışlaCad No 8412- Rarofetanbul ACIBA06M BAYt Damtat Otomotiv San. ve Tlc. A.Ş.. Acıbadem Sarayaraı C ad No 501 K.acköy Istanbui NİŞAHTAŞ) BAYİ San IMortu Tasıt VacJsn Tic A.Ş. Valtkonağ: Cad No» Ses Apt ValkonağıAstanbU OÛZTEPE BAYİ Tayca Tekjtü ÛnMeri Khalat tıracat San. Ve TK. A.Ş. Bağdat Cad No 275 Göziepeıistanbut SİRKECI BAYIUnrvcks Oif Tlc.Ltd.şti. O r - anvi Cad Hahm Bey işham No.25 r O M Sı^ea'lstanrjui ALTUNtZADE BAYİ Gdan Otamorjv San. ve T k Ltd. Şti. Bağlamaşı. TophaneuoğİL Cad 15,1 A Blok Atumzade-Ûsküdar istanbui BAHÇELBLER BAYİ TurKa OtaBobHc» San. Ve T K . Lld. ŞM. Talal Paşa Cad NO.Z1 Bahçelıevter.'ıstanoul MİŞAHTAŞI BAYİ UKo Uhatararast Drç Tlc. Ve Tastvjt Ltd Şti. Hao Emn Ef erw Sk Fe- rik Apt »t2&4 Nşantaşı/ıstanbul FMDIKZADE BAYİ Yıldu Motortu Araçlar San. Ve Tk. A.Ş. MıUet Cad. No 80 Fırtdıuade ıstanbui BEŞIKTAŞ BAYİ Yimer Otomotiv San. Ve Tic Ltd. Şti. Şar Nedkn Cad No£B<ş*taş,lstanbul I Z M İ R KARSIYAKA BAYİ Güneş Motorlu Araçiar San. Tk. A.Ş. Yalı Cad No 374.A Karşıyaka/ızmi' BORNOVA BAYİ Pekosan Otomotiv San. Ve Tk. A.Ş. Ankara Aslaltı Üzen 2K1 Sk No 14 Bomovafe™ ALSANCAK BAYİ V m Otomotiv San. Ve T k Ltd. Şti. Şehrto Cad No 121 A S k * Msancak.izm K AR A H A N Tunçlar Otomotiv San. Tk. Ltd.Şti. Eskı Odun- pazanCMIBasüstûApLKaramanKASTAMONU Yûcebryık KardeslerKoll Şti. SanaySıtes InebotuCad No.56KagamonuKAYSERİ AhmatÖzarOtomotivlnş.Sin.VeTic. Ltd.Şti. Istasyon Cad. » « A K a y s e n K I R I K K A L E Kadlroglu OtomoHv T k San Ltd. Şti. Koprulukir Cad No 8 Kınkkale K O C A E L İ Kurt-El Tkaret Leyla Atakan Cad No25 Kocaet K I R Ş E H İ R Mermerter Motortu Ka^ar Tic. San.KoH.Sti. Ankara Cad t n - ı ^ - i K O M Y A Seçkinter Otomotiv San. VeTfc. A^.Nalçao Cad Musalla Bağları Meviu 2 Evkur Işhanı No 1 U « Konya K Ü T A H Y A O r t » » OtomotrY3pıGerecleriTıc.l.td.Şli.FattiSultanMehnietCacl Hatız Mehr^et Erm Efend Apt No3 Kütal-yaMAMlSAMe-Oa Motorlu Araçlaf Koll. ŞlLLaıeft Mah lzm.r-ıstanbt.1 SuratVoluNo 1 ManısalUGLAMehmetGonnKurşunkjCad No.25 Muğla BOORUM BAYİ Kortan Motortu Araçlar San. Ve Tıc. Ltd Şti Kumkjoaftçe Mah <ız Mestek Lısesı Yanı No 243 BodrumMLgla U Ş A K OtoCeytnl>r-FarukCeytanEvrenaulvatıNo3üşakllALATYA Aksoğanoğullan Petrol Otomotiv Mamülien Nak. Tıc. San A.Ş. Ino-u Cad N01OI MalatyallUŞ Akl»r Tkaret Ve Otomotiv Aı- a W B . - a H a :.•.;• No e H 5 9 M U Ş O R D U Taademlr Otomotiv Ve Tur. Yat.Tic. Ltd. Şti YenMan SahılCad FurtunaApt Ordu$AKARYABûfcullar Tfcaret Adnan Menderes Cad. No234Sa- luryaUMSUNArotoOtonMbilcllkTk.KoCŞJi.CumhunyetMeydarıKaptar.agaCad Ortaxlar ışhanı Samsun tİMOPOnurlar Koll. Şti.KurluiuşCad NoS&nopŞANLIURFA Armojlu Otomotn'karet Ipekyol Cad 3 Izgördü Apt No 105/A Şanlıuria T R A I Z O N Ali Kemal Hatipoğtu Sahıl Cad Fuar Karşıs Hlatıpoğiu Sıtes, No 141 Trabzon T E K İ R D A O Ahmet Yüncûler Eskı Camı Mah -.KumetCad No 56 Tehrdağ Çortu Bayi OrtaMar Tearet Omurtak Cad Eratarran Işhanı No 1 ÇortuJelomağ V A N Mehmet Besk Gül Cumhunyet Cad 5 Sk Nci4Van Z O N G U L D A K KARA&IK BAYİ Kamrt Cepni Hümyet Cad No 84 KarabCk/2onguldak KARAOENE EREĞÜ BAYİ AKspos Oto Emlak Alım Satm Multu Mah Ertfemıt Cad No 17OB Karaoenız EreğuZonguldak Türkiye Genel Dislribütörij Memerier Yatirım ve Pazarlama A.Ş. Barbaros Bulvan No.127 Balmumcu-lstanbul ki haberleri, 'CTP'nin yıllardır savunduğu politikalann doğru- lanması' şeklinde değerlendiri- yor. Cumhurbaşkanı Denktaş ve Ulusal Birlik Partisi yöneti- minin self determinasyon hak- kı ve Maraş konusundaki ısra- rıııın anlamsız olduğunu savu- nan Özgür, Ankara'da gözlenen tutum değişiklığini olumlu bu- luyor. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın federal bir çozum ıstemediğini altıru çizerek belirten ana muha- lefet liderı Özgur, Kıbrıs Rum kesimiyle kurdukları temaslar- da neyi hedefledikleri sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Kıbns'ta fe- deral bir çözüme ulaşılması bunca vaktnlaşmışken iki toplu- mun birbirinden ayrı lululmava çalışılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Eğer Kıbrıs Türk ve Rum toplumları bir federasyon catısı altında birleşecek ve bu ada iizerinde barış içinde yaşa- yacaklarsa, birbirlerini tanıma- ları, birbirlerine alışmaları ge- reklidir. Bizim Rum partileri)- le bir araya gelerek göriişme- miz, Türklerle Rumların pekâ- lâ bir arada otabileceklerini gös- terdi. Boylelikle, Cumhurbaş- kanı Denktaş'ın 'Türklerle Rumlar henüz bir arada olma- ya, birlikte yaşamaya hazır GüRCİSTAN 'ASt CUMHURtYET— Dön hagımaTİık referandumu yapılan Gürcistan, Sovyetler Biriigi'nin cumhuriyetleri' arasında yer akyor. Cumhuriyette sık s»k Moskova aleyhinde gosteriler yapdıyor. Bağımsızhk oylandı Moskova'nın muhalefetine rağmen yapılan bağımsızhk referandumuna 3 milyonu aşkın seçmen katıldı. Dış Haberler Servisi— SSCB'nin Gürcistan Cumhuri- yeti'nde, Moskova'nın muhale- fetine rağmen, dün bağımsızhk oylaması yapıldı. Üç milyonu aşkın seçmen ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasını oyla- mak üzere sandık başına gitti. Gürcistan 17 martta Gorbaçov tarafından düzenlenen birlik oy- lamasına katılmayı reddetmiş ve bağımsızhk oylamasına karşı çı- kan Moskova'nın baskılarına göğüs germişti. Gürcistan'ın ayrılıkçı devlet başkanı Zviad Gamsakurdiya tarafından, cumhuriyetin ba- ğımsızhğına giden yolda "yasal bir belge" olarak nitelendirilen oylama, geçen ekim ayındaki se- çimlerde meclise hâkim olan milüyetçi çoğunluğun aynlıkçı politikalarınm son halkası ola- rak görüluyor. t Yerel seçimlerle birlikle yapı- lan halkoylamasında, seçmen- lerden "1918 tarihinde kurulan Demokratik Gürcistan Cumhu- riyeti temelinde, Gürcistan'ın bağunsızlıgnun yeniden kurul- masını destekliyor musunuz" sorusuna cevap vermeleri isten- di. Ajanslar Gürcü yetkililerin halkoylamasuıa yüksek bir ka- tılım beklediklerini ve katılanla- nn % 75-85'inin bağımsızhk yö- nünde oy kulanacaklarını san- dıklannı belirtiyorlar. Resmi Gürcü sayılarına göre Gürcistan nüfusunun ^o 70'in- den fazlasını Gürcüler oluştunı- yorlar. Ermeniler ve Ruslar, baş- lıca azınhklar konumundalar. Gürcü Devlet Başkanı Gam- sakurdiya "bağunsızhğa karşı oy kullananlara Gürcistan yurttaş- hğının tanmmayacağını" ısrarla duyurdu. Bu kış aylarında Sovyet par- tisi ile ilişkilerini resmen kesen Gürcistan Komünist Partisi'nin de bağım&ızlığı desteklediği açıklandı. Halkoylamasından sonra Moskova ile görüşmelere başla- yacağını açıklayan Gürcistan Devlet Başkanı, oylamayı "her- kesin Gürcistan haUunın bağım- sızhk istedigini görmesi için", düzenlediklerini ve böylece "Sovyetler Birliği'nin yalan yo- luna başvuramayacağını" söyledi. Ayiardan beri Gürcü milliyet- çiler ile Osetyah aynlıkçılar ara- sında kanh çatışmalara sahne olan Osetya'da, halkın oylama- ya katılmayacağı bildirildi. Osetyahlar 17 martta Mosko- va tarafından düzenlenen birlik oylamasına katılmış ve '"o 99'u Sovyetler'le birliğin sürdürühne- si yolunda oy kullanmıştı. Osetyahlar Gürcistan'dan ay- nlarak Sovyetler Birliği'ne bağ- lanmak istiyorlar. değil' tezini çürüttük biz." Cumhurbaşkanı Denktaş'ın, "Rumların bu temaslarda sami- mi olmadıkları ve görüşlerinde hâlâ en ufak bir degişiklik olmadığı" şeklindeki sözleri ha- tırlatıldığında şöyle yanıt veri- yor Özgur: "Biz, Rumların görüşlerindc önemli değişiklikler olduğunu düşünüyoruz. Rum parlamen- terler, artık ENOSİS'ten vaz- geçtiklerini açıkça ilan ettiler. Aramızda elbette hâlâ farklıbk- lar var. Ancak bu göriişmekr, karşılıklı güven tesisini hedefle- mekte ve en azından sorunlann ortaya koyulmasında yararlı ol- maktadır." Cumhuriyetçi Türk Partisi li- deri özgür, Rum kesiminde şo- venist hareketlerin bulunduğu- nu kabul etmekle birlikte, ma- yıs ayında yapılacak seçimler sı- rasmda şovenist eğilimlerin güç- lenebileceği ve Rum parlamen- terlerin tavır değiştirebileceği görüşüne katılmıyor. özgür, geçmişte Rum kesiminde Türk- lerle uzlaşmaz görünmenin par- tilere puan kazandırdığını belir- terek şöyle diyor: "Ancak jim- di Kıbns Rum kesiminde egilim- ler degişmiş ve Rum halkı, Türklerle uilaşma istcr olmuş- lardır. Bu nedenle Rum parla- menterler gecmiştekinin tersine, artık bizimle temas kunnak için birbirleriyle yanşmakta ve bu göriışmelerden yarar ummaktv- dırlar. Rum halkı bunu istiyo< çünkü. Bizim yönetimimizin dt bu gerçegi bir an önce görmesi ve Rumlarla temas kurmaktan kaçınmaması gereklidir." Mustafa Akıncı 18 Mart tarihindeki kuruluş yıldönümü kokteyline Rum li- derleri davet ederek, bu 'ac»k' havanın yaratılmasına ön ayak olan Toplumcu Kurtuluş Parti- si'nin (TKP) Genel Başkanı Mustafa Akıncı ise Turkiye'nin artık Kıbns sorununu çözmek- te kararlı olduğunu savunarak, Ankara yönetiminin, KKTC muhalefetinin çizgisine yaklaş- makta olduğuna ınandığını söy- lüyor. TKP hderi Akıncı, federal bir çözümü yıllardır savunmakla birlikte Kıbrıs'ın kuzey kesimin- de 17 yıldır federal bir yapı için- de yaşayabilecek ve ekonomisiy- le, demokrasisiyle diğer toplum- larla yarışabilecek bir toplum yapısı oluşturulamadığını savu- nuyor. Federal bir Kıbrıs'ın AT'ye girme şansının büyük ol- duğunu söyleyen Akıncı, "Ya- zık ki Kıbns Türk toplumu, kendini bu duruma şimdiye dek hazıriayamadı. Bunda, sürekii olarak KKTC'nin içişlerine mü- dahale eden AN AP yönetiminin de payı büyüktür" diyor. Akıncı, Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş'ın, 'Rum kesimiyle görüşmeler' konusunda muha- lefete yönelttiği suçlamalan da şöyle yanıtlıyor; "Cumhurbaşkanı Denktaş, Kıbns somnunu valmzca kendi- sinin çözümleyebileceğine inanı- yor. Ve berkesi çok kolaylıkla suçlayabiliyor. Bizim Rumlarla temas kurerken güttüğümüz amaç,Kıbns sorununu çözmek değil, görüşmeler yoluyla iki toplum arasında yumuşamayı saglamaktır. Bizim şimdiye dek katettiğimiz mesafe azımsana- maz" İsrailParlamentosu'nun Filistinli üyesiHaşim Muhammid: V ASILIU Barış için iyimserimFilistinliler arasinda UmutSUZİuk yÜZÜnden mek istiyorum: Hiçbir Filistinli radikal İslam yayılıyor. Radikal dinci HAMAS örgütüne Suudi Arabistan para gönderiyor. CUNEYT AKALIN Mülkiyehler Birhği Ue Helsin- ki Yurttaşlar Meclisi Türkiye Komitesi'nin ortaklaşa düzenle- dikleri "Ortadoğu'da Barış" toplantısına katılanlardan bü-i de İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Filistinli üyesi Haşim Muhammid idi. Knesset'in 6 Fi- listinli üyesinden biri olan, Fi- listinli Arap ve Musevilerin or- tak örgütü "Barış, ve Eşitlik için Demokratik Cephe" temsilcisi sıfatıyla Knesset'e katılan Haşim Muhammid ile Filistinlilerin so- runlarını göriiştük: — Körfez savaşından sonra işgal altındaki toprakiarda >aşa- yan Filistinlilerin dunımu nasıl? HAŞİM MUHAMMİD — Tek kelimeyle feci. Savaş önce- sinde İsrail, işgal alündaki top- raklarda yaşayan Filistinlileri ucuz işgücü olarak değerlendi- riyordu. Füistinüler inşaatlarda, tarlalarda v.b. işlerde çalışıyor- larclı. Filistinlilerin dunımu kö- tüydü, ama kısıtlarnajar çok da- ha azdı. Şimdi İsrailli yetkililer, ancak işverenden kâğıt getiren Filistinhlere çahşma izni veriyor. Çalışma izni ouinayanlar yollar- da engelleniyor. Savaşın başla- dığı 15 ocaktan itibarcn Filistin- lilere sokağa çıkma yasağı uygu- landığı, yani bu insanlann çaiış- uıJ.^r:r.m engellendiği hatırla- nırsa, durumun kötülüğü daha iyi anlaşıhr. Şu anda Filistinli- lerin yüzde 10'u açlıktan kırılma noktasına geldi. Dahası; İsrail, Tayland'dan, Filistin'den işçi getiriyor. Rusya- dan gelen Musevi göçmenler de bunlara eklenince, Filistinhlerin bütün çalışma olanakları elle- rinden almıyor. Filistinliler kit- le halinde topraklanndan göçe zorlanıyor. — FKÖ'nün savaştaki Sad- dam yanlısı tntumu, sizce Filis- tin davasını zayıflattı mı? HAŞtM MUHAMMİD — Aslında FKÖ'nün tutumu yan- lış yansıtıldı. FKÖ, Kuveyt'in iş- galine karşıydı. Kendisi de işgal altında yaşayan bir halk, bir başka işgali nasıl haklı görebi- lir? FKÖ'nün tutumu yeteri ka- dar iyi anlatılamadı. Ancak her Filistinlinin doğası gereği anti- Amerikan olduğu unutulmama- hdır. Saddam'ın Fih'stin somnu- nu gündeme getirmesi, kuşku- suz Filistinlileri sevindirdi. Ve Filistinliler arasında bir Saddam sempatisi yarattı. Buna rağmen FKÖ savaşta tarafsız kaldı. Hiç- bir askeri eyleme girişmedi. îs- teseydi, eylemlere girişebilirdi. — Baker'ın Filistinlilerle gö- rüşmesini nasıl karşıladınız? HAŞİM MUHAMMİD — Şimdi yeni dünya düzeni diye bir şey tartışılıyor. Bu duzen içinde bizim yerimiz ne olacak? Filis- tin devleti tanınacak mı? Ulus- lararası toplum, Filistinlileri eşit, saygm üyeleri olarak bünyesine kabul edecek mi? Eğer yeni dünya düzeni bizim haklarımı- zı tanıyacaksa, biz buna yalnız- ca seviniriz. Ancak şunu ekle- risinde kalan bir çözümü kabul etmez. Körfez savaşı bir gerçeği apa- cık gözler önüne serdi: İsrail hü- kümetinin bel bağladığı "güven- lik bölgesi" kavramınm, modern silahlar karşısında hiçbir işe ya- ramadığı ortaya çıktı. Öte yan- dan İsrail, Mısır, Suriye v.b. gi- bi Arap ülkeleri ile banş yapa- rak sorunu çözmeye çahşıyor. Çok yanılıyor. Arap ülkeleri ile barış yapmak, sorunun esasını çözmez. Sorunun esası Filistin- dir. — Filistinliler arasında radi- kal İslamcılık hızla gelişiyor. Neden? HAŞİM MUHAMMİD — Umutsuzluk insanlan radikal arayışlara itiyor. Umutsuzluk ve İsrail baskısı HAMAS'ı (radikal dinci Filistin örgütü) yarattı. HAMAS'ı yaratan bir başka et- ken daha var: Suudi parası. Şu anda îsrail'e dışandan giren tek para, HAMAS'a yollanan Suu- di parası. Şu anda Gazze Şeri- di'nde de HAMAS'ın esas etkin örgüt olduğunu söylemek gerek. — Banş konusunda iyimser misiniz? HAŞİM MUHAMMİD — Evet, iyimserim. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da kahcı bir barışın sağlanamayacağı ger- çeği bir kez daha bilinçlere yan- sıdı. israil, banş ve güvenliğin sağlanmasının guvenlik bölgele- rinden değil, Filistin sorununun çözümünden geçtiğini gördü. Ve nihayet intifada bütün gü- cüyle sürüyor. Daha güçlü, da- ha kararlı bir biçimde... Türkiye ? nin Avrupa'ya yönelmesini onayhyorum ATİNA (AA) — Kıbns Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu, Kıbrıs sorununun çözütanesi ya da çözühnemesi olasıhğının eşit olduğunu söyledi. Vasiliu, Yunanistan'da ya- yımlanan haftahk To Vima ga- zetesine verdiği demeçte, Birleş- miş Milletler Genel Sekreteri Pereı De Cuellar'm Guvenlik Konseyi'ne sunduğu raporun yanı sıra ABD ve AT'nin ilgile- rinin Kıbns konusuna bir hare- ketlentne getirdiğini belirterek "Ancak sorunun çözülmemesi kadar çözüm şansı bulunuyor. Her şey, Turkiye'nin bu sonınu çözme karan alıp almamasına bağlı" dedi. Kıbns sorununun çözülüp çö- zülmeyeceğinin anlaşıhnası için Turkiye'nin bu konuda atacağı yeni adımları beklemek gerekti- ğini kaydeden Vaşihu, Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın Türki- ye'yi Avrupa'ya doğru yönlen- dirme politikasını "onayiadıgı- nı ve yardım etmek istedigini" ileri sürdü. "Bir Kıbnslı olarak Türkiye'- nin Avrupa'ya dogru yöneune- sine yardım etmek isterdim. Eğer Türkiye, Avnıpai yaşam tarzına girerse bu, bütün bölge- nin çıkanna olacaktır" diyen Vasiliu, şunları söyledi: "Turkiye'nin Batı dunyasına yaklaşımı ABD ve AT Ue iyi iliş- kiler gerektirir. Turkiye'nin amacı budur-"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog