Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu işlem tamam! Cumhuriyet Türkiye'deki banka kâr sadece Bank24 Kartı'nıı "son kullanma tarihi: ör arasında üzerinde tx)yu" yazar! BANK24I Ş L E » . T » y A» I 67. Yıl; Sayı: 23927 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDV dahm 1 Nisan 1991 Pazartesi Çjzre'de 'Ozel tim'e pıısıı: 4şehit Teröristler tarafından yayhm ateşine tutulan özel tim aracı yol kenannda park eden kamyonun altına girdi, araçta bulunan 4 polis öldü,biri ağır yaralandı. DtYARBAKIR (Cumhuri- yet) — özel time ait bir araç, Şınıak'ın Cizre ilçesinde, terö- ristlerce, otomaük silahlarla yayhm ateşine tutuldu. Saldırı sırasında hareket halinde olan özel tim aracı, daha sonra yol üzerinde park eden kamyonun altına girdi, olayda dört polis memuru öldü, biri de yaralan- dı. Edinilen bilgiye göre, Şırnak yöresindeki çatışmada yarala- nan bir korucuyu taşıyan ambii- lans, önceki gece 20.00 sıralann- da iki özel tim aracı eşliğinde Cizre sınırlan dışına çıkanldı. Daha sonra ilçe merkezine dö- nen iki özel tim aracı, şehirlera- rası otobüs terminali yakınında bir grup terörist tarafından yay- hm ateşine tutuldu. 1.30 sırala- rında meydana gelen olay sıra- sında öndeki özel tim otosu isa- bet almadan kurtulurken, arka- daki araç, yol kenarında park eden bir kamyonun altına girdi. Araçta bulunan özel tim görev- lilerinden Işık Küınç, Ayhan Dcmir, Oktay Özçeiik, Sadık Şen olay yerinde öldü, yarala- nan Mehmet Akgiil ise Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırüdı. Dört polis memurunun öldü- ğünü doğrulayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yetkilileri, "Olayın trafık kazası sonucu meydana geldiğini" savundular. AKBULUT, SINIR ÖTESİ OPERASYONU DOĞRULAMADI 16. Sayfada Mııtfak romazanla yükseldi Ramazan ayı nedeniyle gıda maddelerine talebin artması, geçcn ay mutfaktaki fıyaüan yüzde 3.5 yükseltti. Şubat ayı fiyat artışı yüzde 3.2 olmuştu. Mutfakta üç ayhk enflasyon yüzde 10"u aşü. Dört kişüik bir ailenin, sağlıkiı beslenmek için 897 bin 71 lira harcadığı mart ayında fiyatı en çok yükselen gıda maddeleri patates, soğan ve likit yağ oldu. 1990'da büyüme hızı9.2 1990 yüında kişi başına düşen milli gelir yüzde 30.5'luk bir artışla 1783.4 dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelir artışının, büyüme hızının çok üzerinde olması 1990'da dolar kurundaki artışın enflasyonun çok gerisinde olmasından da kaynaklandı. Ekonoıııide Beşiktaş 24hafta sonra Iig lideri Beşiktaş, 25. haftada yenilmezük unvanını yitirdi. Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Siyah-Beyazlı ekip ile en yakın takipçisi Galatasaray arasında puan farkı l'e indi. Sporda Yazdöneminin ilkyarısından umutyok. Avrupa reklam kampanyası bugün başlıyor Tıırizmağır yaralı1991 yüını en az zararla kapatmak için umutlannı sonbahara bağlayan turizmciler, THY grevini 'facia' olarak nitelendirdiler CEM HAMULOĞLU Turizmde 1991'in "rengi" belli ol- du. Tüm umutlannı yılın ikinci yan- sına, özellikle sonbahara bağlayan tu- rizmciler, 1991'in hiç de "tath" geç- meyeceğini söyluyorlar. Savaş yüzün- den yitirilen ocak ve şubat aylannda- ki rezervasyonlarda aranın kapatılma- smın "olanaksız" olduğunu belirten turizmciler, "mutlu sona", >ılı başa- baş bitirerek ulaşmayı umuyorlar. 1991 yılını en az zararla kapatmak için vazgeçilmez olan reklam atağın- da, bakanlığın "çok geç kaldıgı" gö- rüşü sektörde ağır basıyor. Bugün başlayacağı açıklanan reklam kam- panyası üe ilgili olarak sektöre bil- gi verilmemesi ve Körfez krizinden "ağır yaralı" olarak çıkan turizm sek- törünün devletten yeterli desteği "hâlâ" alamamış olması da eleştiri- liyor. Türk turizminin en önemli alıcısı olan Almanya'da, Türkiye'ye yönelik talep hiç de iç açıcı bir seyir izlemi- yor. Alman tur operatörü TUl'nin Türkiye'deki ortağı Tantur'un yöne- ticisi Tuna Hetman, durumu, "Çok (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) THY bugünuçmuyorTHYde 8 bin, HAVAŞ'ta 2 bin 500 işçirtin greve başlamasıyfoyer hizmetleri de dumcak tş-Sendika Ser- visi — Turk Ha- va Yo1ları AO (THY) ve Havaa- lanları Yer Hiz- metleri AŞ'de ça- lışan Hava-İş Sendikası'na üye toplam 10 bin 500 işçi, taraflar arasında yapılan son topİu sözleşme görüşmelerin- den de sonuç alınamaması üzeri- ne dün gece saat 24.00'ten itibaren greve çıktı. Atatürk Havalimanı'n- da grev uygulamasım başlatan Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atillm Ayçin, "Grev bizim için amaç degi). Ama bizi silahımızı kullanmaya mecbur ederlerse, en iyi biçimde kullanınz demiştik. Bu insanlara, söke söke emeğe saygılı olmayı ögretecegiz"dedi.THY'nin beş uçağı, pilot ve hostesleriyle bir- likte Antalya ve KKTC'ye gönder- diğini öne süren Ayçin, "Hani bu insanlar emeğe saygılıydı, çağdaş- tı? Bunlar emeğin uzerine oturma- ya alışmışlar. Ama karşılarında, onlara diz çöktürene kadar müca- dele etmeye kararh bir sendika ve üyeleri var" şeklinde konuştu. Atatürk Havalimam'nda çalışan 15.00-23.00 ve 23.0O-O7.0O vardiya- sı işçileri daha sonra alkışlarla, teknik B kapısından başlayarak havaalanının çeşitli yerlerine grev pankartlarını astılar. Ankara Esenboğa Havaalanı'nda da, saat 24.00'te pankartlar asılarak grev başlatıldı. Hava-İş Sendikası Merkez Yö- neüm Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada grev nedeniyle THY'nin iç hatlarda 14, dış hatlar- da 49 merkeze yaptığı uçuşlann ve HAVAŞ'ın 35 yerli ve yabancı şir- kete verdiği yer hizmetlerinin du- racağı bildirildi. Hava-İş yönetici- leri toplusözleşme uyuşmazhğı ne- deniyle Devlet Bakanı Cemil Çi- çek'i eleştirdiler. THY Haber Bülteni'nde ise "ya- sal olan grevin saygı ile karşüandığı" belirtildi ve THY yö- netiminin konuya "yapıcı olarak yaklaşüğı", yapılan son teklifle (Arkası Sa. 19, Sü. 4'le) 430 BİN İŞÇt 'BAHARI BEKLtYOR' Ekonomide CumhurbaşkanıHouston'da basın toplantısı düzenledi Ozal: Genel af yerine tecil Mesaj The Washington Post'ta yayımlanan Saddam'dan Bush'a mesaj getirdiğim haberi doğru değil. Stratejik işbirligi Uzun dönemli bir şey. Askeri işbirligi kücük bir bölümü. İşbirligi dünya banşına yarayacaktır. tneirlik tncirlik Üssü savaş sırasında kendini kanıtladı. S.Arabistan'daki, diğer ülkelerdeki üslere bedeldir. Af Genel af yerine geçecek tecil düşünülüyor. Bu Güneydoğu'daki eylemlerinden içeri girenleri de kapsayabilir. ŞEBNEM ATİYAS HOUSTON — Cumhur- başkanı Turgut Özal, "Irak- taki ayaklanmayı destekleme- mesi" konusunda Saddam'- dan Bush'a mesaj getirdiği yo- lunda The Washington Post- ta yer alan haberi yalanladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, son günlerde tartışılan af ko- nusuyla ilgili olarak da "genel af yerine geçebilecek bir tecil mekanizması duşündiiğünü" açıkladı. özal, mekanizmanın Güneydoğu Anadolu'daki ey- lemlerden dolayı cezaevinde bulunanlan da kapsayabilece- ğini söyledi. Bush'la görüşme- sinde İndrlik Üssü'nü de gün- deme getirdiğini belirten özal, üssün savaş sırasında kendini kanıtladığını, ABD ile strate- jik işbirliğinin geliştirilmesin- de önemli olduğunu vurgula- dı. Bu arada Methodist hasta- nesinde kontrolden geçen Özal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Özal'ın New York Üniversitesi'nce verilecek f ahri doktoriuk diploması- nı almak amacıyla mayıs (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) ABD Taner, seçimiçin para istedi mi? Devlet Bakanı Taner'in 1992 seçimi için ABD'den 1 milyar dolar istemediğini açıklaması üzerine, olayı köşelerinde yazan Sabah ve Hürriyet gazetesi yazarları dün iki bürokratı şahit göstererek Taner'in para istediğini kendilerine söylediğinde ısrar etti. İç Politika Servisi — Dev- let Bakanı Giineş Taner'in, Türkiye'nin ABD'den 1 mil- yar dolar acil yardım istediği ve buna 1992 secimleri için ge- reksinimi olduğu haberleri, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ve Taner'in açıklama- larıyla yeni boyut kazandı. Devlet Bakanı Taner, "seçimle bağlantılı acil yardım talebi" haberlerinin doğru olmadığı- nı ileri surerken, Cumhurbaş- kanı Özal, "Giineş Taner, ekonomi ile ilgili devlet baka- nıdır, o şekilde göriişü olabi- lir. Herkes parasını mümkiin olduğu kadar peşin almak is- ter, zannediyonım mesele bi- raz da bu" dedi. Cumhurbaşkanı Özal'ın ABD gezisi sırasında Türki- ye'nin, Körfez krizi nedeniyle ödenmesini beklediği 2.7 mil- yar doları gündeme getirerek 1 milyar dolarhk acil yardım talebinde bulunduğu, Devlet Bakanı Taner tarafından Hür- riyet gazetesinden Ertuğnıl Özkök ile Sabah gazetesinden Güneri Civaoğluna anlatıl- mış, bu iki yazar kendi sütun- larında Taner'in sözlerine yer \ermişlerdi. Söz konusu yazı- larda acil yardımın "1992 (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) SÜLEYMANİYE— Fuarda yer alan "Süleymaniye maketi" yoğun ilgi göriiyor. (Fotograf: Mubarrem Aydın) 3 milyona cami maketi Haber Merkezi— Bu yıl 9îsu gerçekleştirilen "Dini Yayınlar Fuan" 12 nisan tarihine kadar Sultanahmet Camii'nin avlusunda sürecek. Her yaştan ziyaretçinin akınına uğrayan 9. Dini Yayınlar Fuarı'nda indirimli Kuran'ı Kerim'lerden, tslam ansiklopedilerine kadar her türlü dini yayın mevcut. Sultanahmet Camü'nin dev avlusu oldukça kalabalık. Namazhklar, seccadeler, hurmalar kapışdıyor. Fuann en ilgi çeken bölümü ise Süleymaniye Camii'nin maketi. Istanbul Valiliği'nde memurluk yapan Recep Aralık 11 ayda 55 bin adet kibrit çöpü kullanarak tamamladığı "Süleymaniye Camii'nin dev maketine 3 milyon lira değer biçmiş. Ziyaretçiler makete yoğun ilgi gösteriyorlar. Avluya yayılan losyon kokulannı ise Fettullah Hoca'nm vaazlan ile Said-i Nursi'nin kasetleri tamamhyor. 2020 YIL.INDA T U R K İ Y E İ K İ N C İ B Ö L Ü M ŞERİATÇILAR KAZANABİLİRMİ? Laikliğin er geç kazanacağı bir temenniden ibaret mi? Yoksa güçlü temelleri mı var? Islamcı akımlar gerçekte miniyetçiliğin acemi bir ifadelenişi mi? Şeriatçılık 'can mı çekişiyor?' Yoksa güç mü topluyor? Komünizmin yerini şeriatçılık mı alıyor? Şeriatçı tehlike baskıyla rrıı. yoksa demokrasiyle mi önlenecek? TÜRKİYE'NİN EKONOMİDE S İ Y A S E T T E , K Ü L T Ü R V E B İ L İ M D E Ö N D E G E L E N K İ Ş İ L E R İ LAİKLİĞİN ÛLKEMIZDEKÎ UZUN V A D E L İ G E L E C E Ğ İ KONUSUNDA NE DÛŞÜNÛYOR? ŞAHİN A1PAY TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ARAŞTIRDI YARIN CUMHURİYET'TE 1944'ten bu yana ilk kez ArnavuÜar sancbkla taıııstı 250 üyeli parlarnentoyu belirlemek için yapılan sejime katıhm oranı yüksek oldu. Uç turlu seçimi yaklaşık 200 gazeteci ile 100 Batıh gözlemci izliyor. SİNAN GÖKÇEN TİRAıN — Arnavutluk'ta İkinci Dünya Sava- şı'ndan bu yana ilk serbest seçimler dün yapıl- dı. Olaysız geçen seçimlere katıhm yüksek ol- du. Ülİceyi aralıksız olarak 46 yıldır yönetmek- te olan komünist Arnavutluk Emek Partisi'nin yanı sıra dört muhalefet partisinin katıldığı se- çimlerde oy verme işlemi, sabah yerel saatle 06.00'da başladı ve 20.00'de sona erdi. Kesin seçim sonuçlarmın çarşamba gününe kadar bel- li olması bekleniyor. Seçimlerin dün yapılan ilk turunda, 1.9 milyon seçmen, parlamentonun ye- ni 250 üyesini belirlemek için sandık başına git- ti. Seçmen yaşının 18 olduğu Arnavutluk'ta, as- kerler de oy kullanabiliyor. Seçimlere Emek Par- tisi 243 bolgede katıldı. Emek Partisi 7 millet- vekili çıkaran Kavaya seçim bölgesinde aday bu- lamadı. En büyük muhalefet partisi olan De- mokratik Parti tüm bölgelerde seçime katılırken, Cumhuriyetçi Parti 165, Tanm Par- tisi 37, Çevreci Parti 2 adayla seçimlere katıldı. Partilerin yanı sıra 6 örgüt ve 17 bağımsız aday (Arkası Sa. 19, Sü. }'te) KKTC Muhalefet Ankaradan memnun KKTC'de muhalefet Ankara'dan memnun. Muhalif liderler Türkiye'nin Kıbrıs konusunda son zamanlarda izlediği tutumu olumlu karşılıyorlar. Özker Özgür ve Mustafa Akıncı'ya göre Ankara, muhalefetin çizgisine yaklaşıyor. GÜNSELİ KARTAY'ın haberi 10. Sayfada Yumurta... Vjumhurbaşkanı Özal'ın New York'ta uğ- radığı yumurtalı protestonun yakışıksızlığı ve çirkinliği bir kez daha düşündürdü bizi: Aca- ba, Rum ve Yunan tarafı Kıbrıs'ta bir çözü- mü gerçekten istiyor mu diye... ÇCınkü şu günlerde Kıbrıs sorununun çev- resinde, ölçülü de olsa iyimserlik verici bir havanın oluştuğu dikkati çekiyor: BM Genel Sekreteri Perez de Cueilar'ın olumlu açıklaması... Cumhurbaşkanı Özal'- ın Sovyetler Birliği gezisinden başlayarak ABD'de de sürdürdüğü iiginç, esnek yakla- şım... Son olarak, 1978den bu yana ilk kez bir ABD dışişleri bakanının KKTC Cumhur- başkanı Denktaş'la VVashington'da resmen görüşme olasılıgının belirmesi... Bu gelişmeler'ın tümü, bir bakıma, diplo- masi sahnesinde tarafların hareketlenmesi (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Kalp ameliyatı Prof. Bozer, "Hacettepe'de günde sekiz açık kalp ameliyatı yapılmasma rağmen Türhiye sağlıkta çağ atlayamadı" dedi. 3. Sayfada • Kültürlü dadı htanbul'da yeni faaliyete geçen dadı kulübünde çocuklara birkaç saat bakacak üniversiteli gençler çahşıyor. Saat iicreti 15 bin lira. 3. Sayfada • Rüzgâr Gibi Ekrem Ergüder'ın hazırladığı Rüzgâr Gibi'de bu akşam pop müziğinde isim yapmış Stewie Wonder, The Cure gibi gruplar var. 6. Sayfada • Talabani ekranda 32. Gün programında Mehmet Ali Birand'ın konuğu Kürt lideri Celal Talabani. 6. Sayfada • Yeni dizi TV4'te Kelebek Adası adlı 22 bölümliik yeni bir dizi başlıyor. 6. Sayfada • Kerkük'te Saddam hâkim Bağdat yönetimi, Kuzey Irak 'ta da denetimi ele geçiriyor. Bağdat radyosuna göre Erbil ve Duhok kentlerinin Saddam yanlılarının eline geçtiği öne sürülüyor 11. Sayfada • Sanattaki devletliler Devletin resmen devlet sanatçısı kabul ettiği kisilere tanıdığı en geniş olanak yurtiçi ve yurtdışı temsillerde öncelik ve yaşamı boyunca sanatı icra hakkı. Arka Sayfada • Kurşunsuz benzin Devlet Bakanı Keçeciler bütün Türkiye'de kurşunsuz benzin kullanımı için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Arka Sayfada GÖZLEM UGUR MUMCU Şovenizm ve Militarizm... Bugünlerde toplum olarak bir büyük tehlike sürecine gi- riyoruz. Sözü dolaştırmadan açıkça yazmakta yarar var: Bu tehlike, şovenizm ve şovenizmin doğuracağı milita- rizrndir. Böyle bir sürece girıyoruz. (Arkası Sa. IV, Sü. 7'de) f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog