Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLERİN DEVAMI 8 MART 1991 Irak'ta kaos (Baştarafı I. Sayfada) merkezınden kenar mahallelere kadar yerleştıklennı yazdı Cumhurıyet Muhafızları'nın, hoparlörlerle ısyancılan silahla- nnı bırakmaya çağırdıklannı be- lırten gazete, tanklann genış caddelerde kurulan barıkatlan kırarak ılerledığını kaydettı. Na- sınye kentınde ıse, Kalaşnıkov tıpı sılahlar taşıyan ısyancıların, lcent merkezınde durumu kont- rol altına aldıklarını bıldıren ga- zete, kener mahallelerden sılah seslerinın duyulduğunu behrttı Gazete, dırenışçılere dayanarak, yerel hukumet ve RAAS Partısı yerel yönetıcılennin ıdam edıldı- ğini, Fırat Nehn kıyısında bulu- nan Necef ve Kerbela kentlerı- nin de ısyancıların elınde oldu- gunu kaydettı. Bu arada, tran'da yayımlanan Tehran Times gazetesı, Irak Devlet Başkanı Saddam Huse- yın'ın doğum yerı olan Tıkrıt kentınde kanlı çatışmalar mey- dana geldığını yazdı Hardal gazı Edip Emil Oymen'ın haberı ne gore Basra'dakı çatışmalar konusunda bılgı \eren Londra' dakı Kurt kaynakları, tumhu rıyet Muhafızları nın hardal gazı kullanmıs oldueunu ıddıa ettı- ler Bu haberler BBC ve ITV te levızyonları tarafından da verıl- dı Kurt kaynakları, geçen pa- zartesıden bu yana Suleymanı- ye, Erbıl, Ranıya gıbı yerlerde çatışmaların surduğunu belırtı- yor Ancak geüşmeler hakkında aynntılı bılgı veremnorlar Bun- da başhca nedenin, Kurdıstan Yurtsever Cephe ıle Kurdıstan Demokratık Partısı arasında, ız- lenecek stratejı konusundakı go ruş farklılığının rol oynadığı, uz- man kaynaklar tarafından one suruldu Irak Kurdıstanı'nda daha çok Iran sınırı vakınlarında uslenen Celal Talabani önderlığındckı Kurdıstan Yurtsever Cephe'nın, Bağdat hukumetıne karşı bır avaklanma başlatma zamanı geldığını duşunduğu, buna kar- şılık, Turkıye sınınnda yoğunla- şan ve Mesut Barzanı onderlı- ğındekı Kurdıstan Demokratık Partısı'nın, askerı bır harekâta gmşmeyı bu aşamada benımse- medığı one suruluvor Gerılla gucu daha fazla olan Barzanf nın. Bağdat'ın "hışmını" uzerı- ne çekmek ıstemedığı, "daha uygun" bır zamanı bekledığı sa vunuluyor Aynı kaynaklar, Halepçe'de Kurtlen katleden Ali Hasan el- Mecid'ın şımdı Basra Valılığı'ne atanmış olduğunu behrterek, Basra'dakı avaklanmavı haldal gazı kullanarak bastırmış olabı- leceğini kaydedıyorlar. Ingılız kavnaklan ıse kuzevde Erbıl ve Sulevmanıye ıle gunev- de Kerbela, Necef ve Nasırıye' de hâlâ çatışmalann surduğunu belırtıyorlar ABD Dışijlerı Bakanlığı'ndan yapılan bır açıklamada da, Gu- nev Irak'takı Kerbela, Necef ve Hıllah kentlerı ıle Kuzev Irak1 takı Kerkuk, Suleymanıye ve Ranva kentlennde kargaşanın surmekte olduğu bıldırıldı Dış- ışlerı Bakanhğı Sozcu Yardımcısı Rıchard Boucher, yaptığı açık- lamada, "En ciddı çalışmalar Şiilerın kutsal kentleri Kerbela ve Necefte suruvor, bu kentler- de denetim buyuk olçude huku- met karşıtı guçtenn elınde" dedı Aralarında Cumhurıyet Mu- hafızları'nın da bulunduğu hu- kumet guçlennın Guney Irak'- ta denetımı venıden ele geçırmek ıçın uğraştıklarını soyleyen Bo- ucher, "Durum hâlâ muğlak. Hukumetin, Gunev Irak'taki çe- şitli kentlerde denedmı ele geçir- mekte olduğu goruluyor. Ancak bu kentlerde bıle durum henuz çozulmedi" dedı Muhalefetin iddiaları Irak'ta Saddam rejımıne kâr- şı dırenış hareketlerı gıderek ya- yılırken, en buyuk muhalefet grubu "Irak Islam Devrimi Vuk- sek Meclisi", hukumet kuvvetle- rının guneydekı Basra'vı ele ge- çırdıklen yolundakı haberlerı yalanladı Muhammed Bekır Hakim yo- netımındekı orgutun bır sozcu- su, Tahran'da AFP've verdığı de- meçte, "Saddam'a baglı birlıkler. Basra'yı ele geçiremedi" dedı lraklı muhalefet gnıplanndan Islamı Eylem'ın başkanı Mu- hammed Taghi Muderrisı de, Surıve'nın başkentı Şam'da vap- tığı açıklamada, "Isyanın Bag- dat'a sıçradığını ve rejime bağlı askerlerle şiddetli çarpı^malar olduğunu" sovledı. Ote yandan, Kurdıstan Yurt se\er Bırlığı Başkanı Celal Tala- bani. çarpışmalarda, bın gene- ral 43 subayı tutsak aldıklarını açıkladı AFP muhabırıyle go- ruşen Talabani, başhca Kurt gruplarını toplayan ve aralık ayındakı otekı muhalefet grup- larıyla evlem bırlığı yapmaya başlavan Irak Kurdıstan Cephe- sı'nın, 24'uncu tumenle gırışılen çarpışmalarda, Tumgeneral Ab- dul Mecid Abbas Vahil ıle bır- hkte 43 subayı tutsak aldığını kavdettı Irak karşıtı çokuluslu koalıs- vonda yer alan sekız Arap ulke- sının, Korfez'de guvenlığı sağla mak ıçın bır Arap barış gucu kurma kararı, Avrupa taratın- dan destek gorurken. İran'ın r eüenz Voıti ithalatla gerçeklesHrilen ek kontenjandan yararlanın... DÜNYANIN TEK 3 BOYUTLU ANCALI .-4- YUNUArtık sız de dunyanın coşkuyla, heyecanla oynadığı TV oyunlarıyla eğlenın SEGA TV oyun makınenizi TV anten ginşirle bağiayın TV kanal ayarınızı yapın. Kasetınızı takın Geçın karşısına maceradan maceraya koşun. Istersenız, ozel uç boyutlu gozlüğunuzu takın, —rtetevızyon ekranından odanıza attayan duşmanınıza ateş edın Rambo olup balta gırmemış ormanlarda ozel tabanoanızla duşmanla savaşın. Ya da Mıchael Jackson olup en son dans fıgurlerını sız yapın SEGA TV oyununun sunduğu 45 ayrı oyun kasetinden istediğinızı seçerek dünya ıle bırlikte yeni heyecanlar t yaşamaya başlayın ÜRÜNLER ÜRETIM HATALARJNA KARS11 YIL CARANTİLİDİR. 4 5 D E Ğ İ Ş İ K _OYUM KASETİ Hürpa* SEGA TV OYUN SETİNİ ve değişik oyun kasetlerini görüp, peşin veya vadeli H Ü R P A YETKİLİ SATICILARİ'ndan satın alabilirsiniz. KATILMA VE TESLİM ALMA İŞLEMLERİ: A)HÜRPA Y*tkili Satıcısı Bulunan Yerlerden Katılanlar Istek beyan formunu doldurarak ıkametgah senedınız ve nufus cuzdanınızın önlu arkalı fotokopısıyle bırlikte Yetkılı Satıcımıza teslım edınız Şeçtığınız ürünun peşınatını Yetkılı Satıcımıza makbuz karşılığında yatırarak ürununüzü hemen teslım alınız B)HÜRPA Y»tklli Satıcısı Bulunmayan Yerlerden Katılanlar: Seçtığınız urunun peşınatını sıze en yakın PTT şubesınden HURPA'nın 256943 no lu posta çekı hesabına yatırınız Dolduracağınız ıstek beyan formuna ıkametgah senedını ve nufus cuzdanınızın onlu arkalı totokopısını ekleyerek taahhutlu olarak Kuruluşumuza gonderınız Belgelenntz Kuruluşumuza ulaştığında ışlemlennız derhal tamamlanacak ve urununuz adresınıze en yakın kargo veya naklıye ambarı buroları kanalıyla teslım edılecektır PEŞİNA TINIZI YA TIRA RA K HEMEN TESLİM ALABİLİRSİNİZ Hürpa Buyukdere Cad Hur Han 15/A Şışlı 80260 Istanbul Tel 132 32 00/12 Hat Telex 27789 Huho Tr Fax 147 98 94 [ Hürpa ISTEK BEYAN FORMU KOD 16854 ORONON CINSI SEGA TV OYUN MAJdNESİSETİ (AdapMıCı TV ara KoMoju 2(Oyrtc* hotaoda 1 oyun mcvcuttur) KDVÜ VADELİ SATIŞ FİYATI PEŞİNAT 195 000 TAKSİTLER 12x67 000 TOPLAM FİYAT 999 000- «ça_ YeHdlSo)Kn2_ Hurpa taahhutlenrv yenne getrrmesıne rağmen ıştırakten vazgeçtığ»n lakdrde yatırdığım peştnatın cezaı şart olarak mahsub edılmesını kabul edıyorum ı 1LAR1M1Z İSTANBUL/Şişli BûyükdereCad Hûrhan15/A Tei-1323200-12Hat Mecidiyeköy EsentepeCad No 9/1 Tel 1727551 Bâkırköy istanbti Cad A n f Bey iş Mejtezı Tel^4226 56Ütt Bostancı Camı Sok No 28 içerenköy Tel380 05 47 Erenköy Ayşe Kadın Şemsettr Günaltay Cad No 102 Tei 372 98 75 Kadıköy Kurtaöaiıdere Cad Otağ Han No14 Hasanpaşa Tel:348 00 00 Pendik 12 Eylûl Cad No 27/A Tel354 70 08 BURSA /Ç«klrge Çeİurge Cad întam 101 İş Merkezı K1 Tel35 50 54 Altıparmak Çekırge Cad Küttûrparh Karşa 5W4 Tel 33 39 67 M.Ktmalpaşa Bursa Cad No 101 Tel 140 04 DÖZCE Bolu Cad Np:40 Tel201 93 EDİRNE Talaipaşa Asfaltı SSK Pasajı Uo 8 Tel 110 37 ESKİŞEHIR Kınkakh Cad Nq 12/A Tel 11 09 64 GOLCUK Turgut Sayın Sok. No:if/A Tel.126 96 IZMİT Hûrrıyet Cad No 13/A Tel 129 15 KUTAHYA Cumfıuryet Cad No 142 Tel 112 46 SAKARYA Ankara Cad Pasai67 No 17 Tel 174 24JEKIRDAĞ Atatûrk Bulvan Aslıer *fUÜffîL Te»:13650 YALOVA Fatıh Cad Şefıka Sok Şaıfc 2 Apt Noi/1 Tel 145 96 GEBZE Hacı Halıl Mah Yenıçarşı No£/A-B Tel 119 01 KARABUK Hûrrıyet Cad Ustgeçrt Dûkkanları No4 Tel 164 07 E E U E Q ANKARA/Asaâı Ayrancı Gûvenfik Cad No42/C Tel 167 23 25 Kurtulus Kıbrıs Cad No-60-A Tel 134 18 74 ANTALYA Hızır Reıs Cad Gencoğlu Apt No.20 Tel 12 02 63 ERZURUM Gezköy e Sanayı Bölgesı Tel 144 18 KAYSERİ Istasyon Cad No«0VB Tel283 49 KONYA Sutensah Cad No24/A Tel259 25SAMSUN Cumhurıyet Cad Istasyon Mah No59 Tel 13 14 09 SIVAS Kepenek No:28 Te) 13398 TRABZON Gazıpaşa Cad 2 No'lu Gazıpaşa Sok No 7 Tel 111 20 m ^ l f r ^ T H J f f l İZMIR/Alsancak 1379 Sok No57 Efes işhar» B Blok Zemın Kat Tel25 88 10 Karşıyaka Cemal GûrselCad (Yalı Cad) No16 1/B Tel«6 67 68 AFYON Kurtuluş Cad Na51/A Tel 124 97DENIZU Atatûrk Cad No43Tel377 62 fjiı»».»:ı«wq*W ADANA Cumhurıyet Cad Reşatoey Mah Cam Apt No 47/B Tel.14 44 96 ANTAKYA Hûrrıyet Cad No15 Tel 118 99 DİYARBAKIR Gevran Cad Koopefatıf Mah Kıta Apt Aftı 28/ATel391 19 GAZIANTEP iştasyon Cad Sacif Sok No19/A Tel 12 07 15 İSKENDERUN İnönü Cad Ordu Pazarı Karştsı Karaalı Apt 249 Te)331 43 MERSİN Istıklal Cad No54 Tel 130 17 TARSUS Merstn Cad NoH-13 İş Bankas Karşıs Tel.193 24 İthalatçı Fınma METİN TEKSTİL SANAYİ A.Ş. : Bahçekapı, Aşirefendi Cad. 89 Faal Han Kat:6 İstanbul Tel:(90-1)511 54 42/43 Fax: (90-1)511 54 35 tepkısıne neden oldu Ingıltere, Fransa, Lüksembıırg, Hollanda ve halva dışışL-rı bakanlan, Arap barış gucu kurulması ka- rarının olumlu bırgırışım oldu- ğunu soyledıler Iran ıse, bu paktın bolge ul- kelerıne zarar vereceğını savuna- rak, bolge guvenli"!nın valnızta Korfez ulkelerı tarafından sağ- lanması gerektığını ılerı surdu» Mısır, Surı>e ve Korfez Işbırlığı Konseyı'nde >er alan 6 Arap ul- kesının barış gucu oluşturma yolunda oncekı akşam aldıkla- n karardan sonra Tahran radyo- sunda yapılan vorumlarda, "El- raflıca duşunulmeden ortava çı- kanlan planlar, son kertede bol- gedeki bulun ulkelerin çıkarla- rına zarar verecektir" dendı Kuveytliler serbest Irak, esır aldığı yuzlerce Ku- veytlıyı dun gece serbest bırak- tı. Irak'ın guneyındekı muttefik kuvvetlere aıt hava ussunden uy- duyla alınan ve Amerıkan CNN televızyonunca yayımlanan go- runtulerde, 17 Irak kamyonuna bınen yuzlerce kışmın Kuveyt sı- nınna doğru gıttıklen gosteril- dı. Kuveythlerı taşıyan kamyon- ların önunde uluslararası Kızıl- haç örgutu'ne aıt araçlar bulun- duğu ve konvoya ABD askerle- nnın eşlık ettıği bıldırıldı. Yet- kılıler konuya ılışkın aynntıb bılgı vermedüer Irak, daha once yaptığı açık- lamada, 2 bın savaş esınnın ser- best bırakılacağını bıldırmişti. Bu arada, muttefik komutan- lar ıle Iraklı askerı yetkilılenn, savaş esırlennın en kısa surede ulkelerıne ıadesını sağlamak uzere Rıyad'da Uluslararası Kı- zılhaç Komıtesi'nin gözetimınde bır araya gelerek bır memoran- dum ımzaladıklan bıldınldı. YAM1Z T.C MEKKEZ IANKASININ IIGIIİIEİLIĞINE UYGUN OLAKAK VS ITHALATO FI*MA GARANtlSI ILE YUtUTUlMEKTEDIR DİYARBAKIRDAN AHMET TAN olan "açıklıgın benimsenmesi" demek. Bu yeni donemin toplumsal ve siyasal gelışmelerle butunleş- mesı halinde demokrasi surecin- de onemlı bır asamaya ulaşılmış olacak. Siirt'ten Isviçre'ye... Siirt'teki Iraklı sığınmacılar kampındavız. Savaşın dramını gozlerinizin onune getiren yaş- ları 25 dolayında tam 851 genç insan. Olmemek ıçın sınınn ote- sine atmışlar kendılerını. Venıden "cehenneme donme korkusundan" olacak, hepsi de uzakiara gıtmek için formlar doldurmuşlar. Turkiye'de kal- mak isteyen yok gibi... Yeni vatan olarak Kanada 324 başvuruyla bınncı sırada. 99 kişi ise "resmi" duşman ABD'ye sı- gınmak için belge doldurmuş. Aralarında Isviçre, Luksem- burg, tzlandalı olmak ısteyenler bile var. Ama "din kardeşi", "dil kardeşı" Sunve'de yaşamak için başvuran yalnızca 1 kişi. 6 subay, 11 astsubay var kampta. 22 vaşındaki Tegmen Ekrem Muhammed ile konuşuyoruz. Kuveyt sınınnda gorevliymiş. "Kafava şehit olmamayı" tak- mış. Cepheden cepheve kavarak bır grup erle 4 şubat gunu sınırı geçerek Turk jandarmalara tes- lim olmuş. Baglı bulunduğu tu- gayın 400 şehit verdıgini an- latıyor. Bahçede otobusumuzun çev- resinı sarıyorlar. Hepsının genç yuzlerı adeta bır savaş belgese- lı. Korku, yılgınlık, umutsuztuk, ofke bırbırıne kanşmış. Arala- nndan bin. usulcacık kayıp oto- busun açık kapısından elini içe- riye uz*iıyor, bir pusula sıkısû- nyor. Pusulada karısık bir İngi- lizceyle şunlar yazılı: "Biz savaş esiri değiliz. Bura- da mutsuzuz. Bırakın bizi, ken- dimize başka ulkelerde yeni bir hayat kuralım. Bizim için bir şeyler yapın, ama acele edin." Komutan, sığınmacıların maddi yukunun giderek arttıgı- nı anlatıyor. 850 kışiye yemek iç- mek, sigara sağlamak giderek guçleşivor. "Ankara'dan siyasi karar"ın bır an once çıkmasını betlivorlar. Iraklı sıgınmacılaria burun buruna gelirken Amerika'nın Saddam siyaseti bir kez daha konuşuluyor. Komutanlardan birisi. Amerika'nın Saddam'ın bu aşamadan sonra gitmesini artık islemeyeceğini anlatıyor Çunku Saddam sonrası için VVashington herhangi bir senar- yo geliştiremedi. Irak'ın siyasi boşluğa duşmesindense, kolu kanadı kesılmiş Saddam'ın bu işi bir sure daha goturmesi iste- niyor gibi. Çunku Saddam'ı halledelim derken İran'ın hortlaması gun- deme gelebilecek. Irak'ta mille- tin çogu Şii. Saddam'dan sonra bir Şiı iktidarı kurulursa, İran 1 la butunleşraesi, hiç olasılık dı- şı degil. Aynca Kurtler konusun- da da buyuk kargaşa çıkacak. En iyı durum, bu aşamada Sad- dam'ın başıa kalması... Ordunun halka açümasıyla il- gılı gezının ikıncı gunundeki iz- lenımler. godemJer boyle.™ Ayıavı yasak ERZURUM (AA) — Doğu Anadolu Bolgesı'nde nesh hız- la tukenen bazı hayvanların av- lanmasının suresız yasaklandığı bıldırıldı Orman Bölge Muduru Mus- tafa Gokçe, sayıları giderek aza- lan geyık, dağkeçısı, karaca ve ayı avının suresız yasaklandığı- nı soyledı Gokçe, bazı hayvanlann av- lanmasına ıse belırlı aralıklarla ızın verıldığını, şahın, atmaca. keklık, bıldırcın ve dağhorozu- nun yıl sonuna kadar avlanama- yacağını kaydettı Doğu Anadolu Bolgesı'nde' tatlı sularda bır zamanlar bol mıktarda bulunan alabalığın yoklara kanştığını kasdeden Gokçe şunları soyledı "Akarsularımız ve gollerimiz- de bol mıklarda bulunan alaba- lık, bilinçsiz avlanma yuzvnden tukenme noktasına geldi. Ala- balık uretiminin arzıı edilen du- zeye ulaşması için avlanması ya- saklandı. Bilhassa ureme do- nemlerinde avlanmaması için ba/ı tedbırler aldık." (Baitaru/ı I Korfez savaşı sırasında Turk Silahlı Ku>vetleri. muttefiklerin- den bazılarını tanıma ve gerçek >uzlennı gorme fırsatı buldu. Savaştan çıkanlacak dersler derken biraz da bu ulkelerin da>ranışlan kastedili>or. Almanlar bu konuda en baş- ta. Turkije'ye "kerhen" destek >ermeleri bir yana. uslerde go- re\ yaparken sergiledikleri dav- ranışlar da Arman diplonıasisiv- le tutarlı. 2. Dunya Savaşı'nın vılgınlıgı, savunmalannı 40 yıl Amerika ve rnuttefiklerine ihale etmiş olma- lan, belki de uvumsuzluklannın baş nedenı. Ama bunlar oyunu kuralına gore o\namamalannın ozuru olamaz. Getirdiklen Hawk fuzelerini beklerken konforsuzluktan, so- ğuktan vakınarak istifa edenler, alkole sıgınanlar, intihara teşeb- bus edenler olmuş. "Silahlı kuvvetler savaştan çı- karılması gerekli dersleri tartı- şırken avnı şevi Dışişlen Bakan- lıgı da yapıvor rau?" Bu soruyu da bır komutan yoneltiyor. NATO, savaş ıçin gonderdiği Patriot, Hawk, Roland fu/elerı gibi "emaneılen" geri isteyecek mi? Ankara'da Cumhurbaşkanı- nın, "Emanetlerın bır bolumu bize kalabilir" dıye verdıgı muj- deje buradakı komutanlann ço- ğu o gozle bakmıvorlar. Amenkalılar. Batman Hava Ussu'nden fuzelennı, uçakları- 01 toplayıp goturmeye hazırlanı- yorlar. Geride ne bırakıyorlar dersiniz? Kum torbalarını. Belkı o da bir şe>... İnşallah çuval bedelle- rinı FMS kredflerine eklemezJer. Komutanlar, Patnotlar dışın- da kalan sılahların >e ucaklann (Vlırage, Alpha jetler gibi) artık omrunu doldunmakla olduğunu belirlı\orlar. Ozellıkle hava savunma siste- mımızın A'dan Z'ye gozden ge- çinlmesını, gelen emanetlerin sıstematık bır savunma ustunlu- gu saglayamayacagını anlatı- yorlar. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yavu/ ıle 2. Taktik Hava Kuvvetlen Komutanı Hava Kor- general Sadi Lrguvenç avnı şe>i anlatıvorlar "Savaşı artık teknolojinin ka- zandıgı ortaya çıktı. Ama barış zamamnda da egemenlık hakla- nnın konınması yine teknolojiv- le mumkun." Komutanlar, savunmaya artık dar açıdan bakmıyorlar. Ulke- nin demokratikleşmesini, gele- ceğı ve dunyadaki uygar konu- mu bakımından ele aiı.vorlar. Umut ışığı Korfez savaşının gostermelik gerekçelerinden bırısı de Irak'a, Kuvevt'e "demokrasi" ge- tirmekli. Binlerce tonluk bombardıma- nın, on binlerce olunun bu ul- kelere hangı dozda "demokrasi" getırecegı beilı degıl. Ama "ordunun halka açılması" Turkıye'nın demokra- tikleşme surecinde degışik bir umut ışığı. Ulkenin en onemlı kurumla- rından birı olan silahlı kuvvet- lere halkın aktif ılgısı bu açıl- mayla saglanacak. Halk verdi- ği vergilerin nereye harcandıgı- nı, yurt savuıunasının hangi ko- şullarda ve nasıl gerçekleştiğine tanık olacak. Bu "açılma"nın nasıl bir çer- çevede gelişeceğini zaman gos- terecek. \ncak ılk adımlar her zaman onemlidir. Ornegin bir us komutanının gazetecilere "katalog bilgileri" vermesi bile olacak ış değilken şimdi aynı ko- mutanın emrındeki yuzbaşılar, bınbaşılar bıle savaştan çıkarıl- ması gerekli dersleri gazeteciler- le tartışıyorlar. Denecek ki bu Genelkurtnay Başkanı'nın izni.vle gerçekleşi- yor. Dogru. Ama bu izin once- kı gun Orgeneral Dogan Gureş- in resmen açıkladıgına gore "su- rekli ve genel bır uvgulama" ni- teliginde. Genelkurmav'da. Malatya 2. Ordu'da ve Dıyarbakır Hava Us- su'nde ve baglı bırliklerde yap- tıgımız ikı gunluk gezi, silahlı kuvvetlerin bu yeni doneme ha- zırlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Genelkurmay'dan en kuçuk birlıklere kadar ordunun halka açılmasmın, vurekren benımsen- mış olduğu goruluvor. "Ordunun halka açılması" demokrasınin en onemlı kuralı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog