Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

\ 6 MAKT 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/7 SİNEMA Depardieıı ile küçük oyuncıı • NEW YORK (Reuter) — Fransız sinema oyuncusu Gerard D£pardieu ile ülkemizde de gösterime giren "Evde Tek Başına" fılrainin kiiçük oyuncusu Macaulay Culkin, D.W. Griffith Sinema ödülleri töreninde bir araya geldiler. Culkin ile Depardieu bir süre sohbet ettiler. "Evde Tek Başına" filminde Macaulay Culkin ile birlikte rol alan Joe Pesci, bu yılın D.W. Griffith En lyi Yardımcı Oyuncu ödülü'nü alırken Gerard D^pardieu'nun son rdmi "Cyrano de Bergerac" da En lyi Yabancı Film ödülü'nü kazandı. "Cyrano de Bergerac" bu yılın yabancı film Oscar adayları arasında da bulunuyor. Ingiliz Kültür'de fîlmler • Kültür Servisi — Türk-lngiliz Kültür Derneği, Harbiye Adlı Han'daki yerinde film gösterilerini sürdürüyor. Dernekte bu hafta "Edebiyattan Sinemaya" başbğı altında dört film gösterilecek. david Lean'in 1946 yapımı "Great Expectations"ı bugun saat 13.0O'te izlenebilir. Filmin oyunculan: John Mills, Martita Hunt ve Alec Guinnes. 1984 yapunı, Caroline Amies'in yönettiği "1919" bugun 19.00, yann 13.00'te görülebilir. Joseph Losey'in yönettiği, Alan Bates ve Julie Christie'nin rol aldığı "The Go-Between" cuma 19.00'da, 1%9 yapımı "Women in Love" ise cumartesi 19.00'da görülebilir. Filmin yönetmeni Ken Russell, oyunculan Glenda Jackson, Alan Bates, Oliver Reed. Dernekte ayrıca bugün 17.00, cuma ve cumartesi 13.00'te Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nin 5 kısa filmi gösteriliyor. Genç yapımcılann ürünlerinden derlenen bu fılmler "Carnival", "Strangers in Paradise", "Up on the Roof", "St. Valentine"s Day Imperial Old Time" ve "The Sluggard" adlarını taşıyor. SERGÎ Agop Arad'ın son sergisi • Kültür Servisi — Geçen yıl yitirdiğimiz ressam - gazeteci Agop Arad'ın ölümünden önce gerçekleştirdiği son tablolan ile dostlarmın özel koleksiyonlarından derlenen tablolardan oluşan sergisi dün Beyoğlu Garanti Sanat Galerisi'nde açüdı. Galerinin sanat danışmanı •fieriha Btiytikünai'ın düzenlediği sergide Nadir Nadi, llhan Selçuk, Oktay Akbal, Ali Sirmen, Melih Cevdet Anday, Hüsamettin Bozok, Orhan Erinç, Recep Bilginer, Bülent Tanla gibı isimlerin koleksiyonlannda yer alan tablolar çoğunlukta. 1955 yıhndan ölümüne dek çeşitli karma sergilere katılan ve yaklaşık 45 kişisel sergi açan Arad'ın bu sergisi 26 mart tarihine kadar sürecek. (Fotoğraf: lbrahim Günel) DERGİ Taria dergisi 25 yaşında • Ktiltür Servisi — Aylık kültür sanat dergisi Tarla, 25 yaşına gırdi. Ilk sayısı 1966 yıl başında çıkan derginin 25. yılının çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bildirildi. Dr. Tahsin Kutsi Makal yönetiminde yayımlanan Tarla dergisi, bu yıl içinde Yunus Emre ile ilgili yazılara ağırlık verecek. Tarla'nın son sayısına Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, M.Rauf Alanyalı, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan, Ayhan tnal, Ahmet özdemir, tsmail Bengi, Doç. Dr. Zeki Kuşoğlu, Suat Engüllü, Ahmet Tufan, Şentürk, Ayşe Makal, Ayşe Morgül, Murat Çobanoğlu, Refik Zekâ Handan, Nedim Uçar, Veli Avcı, Nuri Mehmet, Halil Karabulut, Hasan Mercan, Kul Hikmeti ve Ahmet Z.Özdemir şiir ve yazılarıyla katkıda bulunan isimler. Tarla dergısinin ilk kutlama şöleni 9 mart cumartesi günü Pera Palas Oteii'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 'Tarla 25. Yıl Büyük ödülleri' verilecek. Tarla dergisi PK. 21 Basınköy-îstanbul adresinden edinilebilir. MUZIK FHJZ ALİ Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın solisti AyşegülKuş Durakoğlu 'ydu Yüreğimiz ağzımızda dinledikOrkestralarla, şeflerle kaynaşmak sanıldığı kadar kolay olmuyor. Ama A.K. Durakoğlu elinden geleni yaptı. Beethoven yorumuyla övünebileceğimiz Türk piyanistleri arasında yerini aldı. 1984 yıhndan bu yana New York'ta, önce Juilliard Muzik Okulu'nda Adele Marcus ve Gjörgy Sandor'un yanında mas- ter derecesı kazanan, sonra da New York Üniversitesi Müzik Bölümü'nde Gregory Hai- mowsky yönetiminde doktora çalışmalannı sürdüren Ayşegül Kuş Durakoğlu, 23 Arahk 1990'da epey bir aradan sonra tstanbul'da CRR Konser Salo- nu'nun Genç Yetenekler Serisi kapsamında başanlı bir piyano resitali vermişti. Sanatçı, 1-2 Mart 1991 günlerinde bu kez Hikmet Şimşek yönetimindeki Istanbul Devlet Senfoni Orkest- rası eşliğinde Beethoven'in No. 4, op. 58 Sol Major Piyano Kon- certosu'nu yorumladı. Orkestralarla, şeflerle kaynaş- mak, birlikte güzel müzik yap- mak sanıldığı kadar kolay olmu- yor çoğu kez. Bir soliste eşlik et- mek, ona destek olmak, onu müzikal yönden izlemek belki iyi bir müzisyen için zor değil, ama şefler ve solistler her zaman istendıği kadar iyi anlaşamıyor- lar. Hele çok deneyimli, tabir ca- izse kaşarlanmış, yani uzun yıl- lar boyu her türlü şefle ve her türlü koşulda çalarak, başına ne gelirse gelsin hiç istifini bozma- dan eserin bir ucundan girip rHAFTA SONUNUN SOLİSTİ — Geçen hafta sonu Istanbul Devlet Senfoni Orkeslrası'nı devlet sanatçısı Hikmet Şimşek yonetti. Konserlerin solisti DurakoğJu'ydu. (Fotoğraf: İbrahim Gunel) öteki ucundan cıkabilen solist- lerden değilseniz ve daha çiçegi burnunda genç bir solist adayı iseniz yandınız demektir. Ayşegül de her ne kadar mü- ziğe ve esere hâkimdiyse de biz, kadınların bitimindeki trillerde orkestra zamanında girecek mi girmeyecek mi; pasajlann so- nunda piyano ile orkestra birlik- te düşecek mi düşmeyecek mi; orkestra ile piyano arasındaki o güzelim diyaloglarda, orkestra, piyanonun aldığı tempoyu be- nimseyecek mi yoksa kendi ba- şına buyruk, piyanoyu hiç kaa- le almadan biidiğini mi okuya- cak kaygılan içinde kıvranan bir dinleyici olarak eseri biraz da yüreğimiz ağzımızda dinledik. Bu koşuliarda, Ayşegül elin- den geleni yaptı Allah için. An- cak, tuşlann dennine inerek, ye- terince tınlatmadı kimi cümle ve pasajları. Ne var ki çok duyar- h, üzerinde düşunülmuş, özel- likle ikinci bölümdeki lirizm ile Beethoven'a azıcık Chopin'vari boyutlar getiren yorumuyla Ay- şegul Kuş Durakoğlu, kendısıy- le övünebileceğimiz Turk piya- nistleri arasında yerini aldı. İDSO hafta sonu konserleri- nin ilk eseri Azerbaycanlı besteci Arif Melikov'un "Ferhat ile Şirin" balesinden alınmış dört parçadan oluşan süiti idi. Meli- kov, ne de olsa Şostakoviç'lerin, Prokofiyev'leriıı, Haçaturyan'Ia- nn geleneğinden ışık almış bir besteci. Çalgılar arası ilişkiyi, başka bir deyişle orkestrasyonu, ses, ritm ve polifonik dokuyu kullanma sırlannı çok iyi biliyor Melikov. Muziğindeki etnik oğe- leri bu geleneğin temeli üzerine yerleştirerek sağlamlaştırıyor. Arif Melikov; Fikret Amiroff, Kara Karayrv gibı Azerbaycan müzığinin önde gelen bestecile- rinden kuşkusuz. Bu hafta sonunun senfonik Konserleri Mendelssohn'un op. 90, No. 4 La majör "llalyan" Senfonisi ile sona eriyordu. Mendelssohn'un "Italyan" sen- fonisi ne kadar kötü çalınırsa çahnsın, güzelliğinden, çekicili- ğinden pek bir şey yitirmeyen ender eserlerden. Aslında Sayın Hikmet Şimşek yönetimindeki IDSO, ltalyan Senfonisi'ni "kö- tu çaldı" denemez, ama 'iyi çaldı" hiç denemez. Mendels- sohn'un muziğini "zım- çak"laşürmak gibi bir haksızlık yaptılar besteciye örneğin. Bir de hepimiz biliyoruz ki yaylı çal- gılar dörde aynlır, oysa bu kon- serde yaylılar bana sanki binbir parçaya ayrılmış gibi geldi. Bir- likte çalmak için gösterdikleri çaba da gözyasarucıydı kuşku- suz. Neyse ki aynı orkestradan geçen haftalarda Şostakoviç ve Mahler senfonileri gibi sınav parçalan dinlediğimizden, ica- bında ne kadar profesyonel ol- duklannın da bilincınde olduğu- muzu söyleyelim. Gravür-resim sergisi • Kültür Servisi — Dilek Aydemir'in gra.% ar-rcsim sergisi Tanak Sanat Galerisi'nde açıldı tzmir doğumlu Aydemir, MSÜ'de Prof. Adnan Çoker'in öğrencisi oldu. 1970'te Prof. Neşet Gunal Atölyesi'nden mezun olan sanatçı, çalışmalannı 1974-78 yılları arasında çeşitli reklam ajanslannda sürdürdu. Halen Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan Aydemir, bugüne dek altı kişisel sergi açtı. Ağçiçek'ten yaglıboyalar • Kültür Servisi — Özden Sanat Galerisi, Murat Ağçiçek'in ilk kişisel sergisine yer veriyor. Ağçiçek, 1984-88 yıllan arasında Marmara Üniversitesi Ataturk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde öğrenim gördü, 1988-91 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dah'nda Doç. Zekâi Ormancı danışmanlığında yüksek lısansını tamamladı. UGÜN Çellist Maria Kliegel'in imdadınapiyanist Perim Köknareryetişti Resitalini dünya barışına adadı • Söyleşi Yazar Metin Kaçan, saat 14.00'te Vezneciler'deki Istanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi'nde "Edebiyatta Kent Kültüru, Popüler Kültür ve Ait Kültür" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. • Çocuk kitaphğı Hakkı özkan saat 14.00'te Taksim Ataturk Kitaplığı'nda çocuklarla baş başa olacak. bugün bilsak Kliegel'e eşlik etmesi beklenen piyanist Merscher savaş yüzünden İstanbul'a gelmekten vazgeçti. Kliegel, Perim Köknarer eşliğinde verdiği resitalini dünya barışına ve insanlığa adayarak duyarlı bir jest yaptı. Çellist Maria Kliegel, geçen pazartesi akşamı (16 Şubat 1991) CRR Konser Salonu'nda bir re- sital verdi. Piyanist Kerstin Merscher'le çalmayı planladık- ları programda Schumann'ın Adagio ve Allegrosu, Şostako- viç'in Re Minör Sonatı, Castetnııovo-Tadesco'nun "Figa- ro Çeşitlemeleri" ve Brahms'ın Fa Minör Sonatı yer alıyordu. Konserden bir hafta önce pi- yanist Merscher, savaş dolayısıy- la paniğe kapılıp İstanbul'a gel- mekten vazgeçince Maria Klie- gel'in programı altust oldu tabii. Tümüyle değişik bir program çalmak zorunda kalan sanatçı- nın imdadına bu aşamada piya- nist Perim Köknarer yetişti ve hiç olmazsa konserin ikinci bö- lümunün piyano eşliğinde ger- çekleşmesini sağladı. Maria Kliegel, resitaline JJS. Bach'ın do minör, solo, çello için süiti ile başladı. Sert ve kö- şeli bir Bach yorumuydu bu. Sa- natçı daha sonra çaldığı, üniü İspanyol çellist Gaspar Cassa- do'nun "İspanyol Süiti" ile mü- zisyen kişilığine daha uygun bir mecrada yol açmayı başladı. İkinci bölümde Perin Kökna- rer'le birlikte yorumladığı Scfcu- bert "Arpeggione" sonatında ise üstün kaliteleri, tertemiz güç- lü tonu, ritmik şaşmazhğı artık kanıtlanmıştı. Konser Johannes Brahms'ın Mi Minör Çello- Piyano Sonatı ile sona erdi. Böylece Kliegel savaş dolayı- sıyla programmı aksatmamak pahasına değişik bir program ile seyirci karşısına çıkma yürekli- liğini göstererek ne denli cesur bir kadın olduğunu da göster- miş oldu dınleyiciye. Sanatçı, alkışlar üzerine çal- dığı Bach'ın "Arya"sını da dün- ya barışına ve insanlığa adaya- rak duyarlı bir jest yaptı ve gö- nülleri bir kez daha fethetmeyi başardı. 6 MART ÇARŞAMBA : 19.00 BıbmDızısi: "Körfez Savası vc Çcvrc" Orhan YENtGÜN, Nuzhcı DALFES 19.00 Dcncyscl Sanaılar Mcrkczı : "Anistai^'hore" Dcsing :StuartBrislcy71-72 RcpliklcrıEnulcAjar Oyuncu: Ali AYTUĞ Cafe-Fo.\er-Bar(Ciriş) 1100-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kaı) 15.00-18.00 HcavyMctal 18.00-24.00 Rock 15.00 Poscidon 21.30 ErkinKORAY bilsak, sırasclvilcr cad.# soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99 MÜZİSYENİN CESARETİ — ÇeUist Maria Kliegel, savaş do- layısıyla programı değişmesine karsın seyirci karşısına çıkma yu- rekliliğini gosterdi. TOSHIBAFAX TOSHIBA teleibn, fax ve telesekreıen ıçeren mükemmel bir üetijim paketi sunuyor size. TOSHIBA-FAX 172-. lelesekreterüı enakıllısı Tûm mesajlan lcaydeden, Szel sinyal kodunuz|a-nerede olursann olun. mesajlannıza uiaşmiam saglavan, 60 daldkalık özel mikro kuetlı Fotokopinin ençalışkanı İşııuzin yogun lemposunda - gerektıginde -fotokopınızıen iyi şekilde çekecek. Fa\m en hızlısı ÜKün âzcllikleriylc gûn boyu süren fax trafıgınden yorulmayan.. In Touch wıth Tomorrou- TOSHIBATurtıve PısınbutORj ELEKTR0^4AK A.Ş. Buyukdete Cad Basman Han Nc 4 Kat-2 80J60 şış'ı Istanbul TeH'33 01 00.4 Hat Fax 140 ?3 0? Tetex 27362 bnkn tr M k ı r a U I ( m 4 0 a 9 00(2Hao tam B«g«ı 2t 30 3»-22 5i 78 Adaıa »ölgco n « i ı» 14 «i <s TnbzonBölg» 23SOO lursa Bo!g«ı 15 i* 60 Q rtao 15 08 80 «1 çanafckai» Bölftsı M8 07 Analyl İOft» '6 >4 V> Brunjm Bölge» ?34 « RenkTurizmDURU TURİSTJK A.Ş. ŞEKER BAYRAMINDA UçaklaSOVYETLER BİRÜĞİ Gezileri TRABZON-BATUM-LENİNGRAD- MOSKOVA( Batum)-TRABZON 9Gün 1.950.000 O (Tamamı Törk Parası) Tarihi İPEK YOLU Cezisi İSTANBUl^BAKU (Gence -ŞekihTAŞKENT SAMARKAND (Buhara)-BAKU-İSTANBUL 15 Gûn 6 0 0 . 0 0 0 TL + 8 0 0 DOLAR O : ISTANBUL-BAKU (Gence şeki) ISTANBUL § 8 Gün 6 0 0 . 0 0 0 TL + 4 5 0 DOLAR l NOT: Bu gezder 21 Marfdan ilfcaten her 15 günde bir tekrarlanacaktır l Gezl Ocrettedne.Trabzon-Batum gıdış-dönüş otobCs, d^er şerır-* Jer arasında uçaMa sevahaller.l Sınıi OieJler, tum yemekJer, şehirf tuten, geoe eğtenceleri verahbertfcrnzmetlen dahldk. I BEYOÖLUı Istıklai Cad. 365 Tel 151 59 60 (5 Hat) HARBİYE: 131 47 24 KADIKÖY: 345 47 10 (6 Hat) UERI TOURISm CEflTER AVRUPA AMERİKA VE UZAK DOĞU'YA EKONOMİK UÇUŞLAR LONDRA 242 USD MİLANO 549 USD AMSTERDAM 337 USD ROME 486 USD FRANKFURT 287 USD MAORtT 607 USD HANNOVER 299 USD BARCELONA 559 USD STUTGARD 275 USD HONGKONG 1250 USD BERLİN 293 USD BANGKOK 1035 USD DÛSSELDORF 293 USD SYDNEY 1705 USD BRUSSELS 343 USD MELBORNE 1705 USD PARİS 315 USD NEVVYORK 598 USD Halaskargazl Cad. No: 85/1 Harblya Tel: 132 74 78 - 147 62 80 -146 80 34 • 140 88 84 TÜRK DİLİ DERGİSİ Mart-Nısan sayısı Ahmet Miskioğlu, Sami Karaören, Arslan Kaynardağ. Muzaffer Uyguner, Ali Yüce, Rutger Kopland, Ramazan EKınci, Asım Bezırcı, Tahır özçelık, Mustafa Durak, Zehra Ipşıroğlu, Korhan Kaya, Halım Uğurlu, Ali Dundar, Bahadır Gülmez, Şahap Sıtkı, Osman Bolulu, Sabahattin Yalkın, Mehrizat Nevzat Odyakmaz, llker Akçay, Ihsan Topçu, Mahir Ünlü, Ertuğrul Efeoğlu, Zeynep Alıye, Behzat Ay, Ziya Somar, Eray Canberk, Nurten Altay ve Arat Ovalının yazılan. Şiir, öykû, eleştın ve gunlüklenyle çıktı. ÜLJŞ E H İ R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI s.ye M E-togrul Sar-rtesı (140 77 20) Ergun SAV BARIŞ KERVANI IMuzikal Cocuk Oyunuj Muzık Esın ENGİN Yoneten Cın DûGAN Stefan REISNER KUTUDA RAHAT DUR Turkcesı Ayşe BUGAY Muzık Reyman ERAY Yoneten Ekıp Çalısması Salıh YAKIN MAVİ MASAL Muzık Ali OTYAM Yoneten Zuhal ERGEN Robın SHORT KIRMIZI PABUÇLAR IMuzikal Çocuk Oyunu] Turkcesı Esın Alsar ARAL Mu2ik- Selım ATAKAN Yonelen Taner BARLAS İHER CUMARTESİ PAZAR 11 OfJDEİ Bıleller Tıyıtro Gıselerınde SJlıja C)kaniiTiı$t>r KURS DERSANE ECİTİM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 K A D I K Ö Y İNGİLİZCE ^ : ü ' ^ u ' I AU-PAIR-LİK 1 1 1 1 ' 1 ^ ^ 1 L I S K U R I İNGİLTERE'DE• Geneive mesleki ingtlizce Toefl-Proficiency ÛYS Ingilizce hazıriık • Orta-üse takviye kursları BO(xA23ÇI INGİLİZCE KURSLARI MECİOİYEKÖY Hak Bar*» Yanı 174 20 70 • 174 14 65 SÜRÜCU KURSU Devreler: Halta Sonu. 16 Mart Hafta Içi: 18 Mart KADKÛY (SöğûDûçeşme Camıı yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 / 1 7 2 7 yaş aosndalu bayanöı • Seçkın INGtLtZ A)«ler yannda AU-PAH'lfc yaparak 6 ay, 1 yıl, 2 yıl kabn* İNGLİ2CE fijrene- bıltr Haftada £30-£35 pound kazanabirsnz , • ISTANBUL ÜSAN MERKE2İ KURSİYERLERİNİ bu eftom hc metınden ÛCRETSİZ yarar- tanbnyor GençtûrkCd. No.SOLALELl Tel : 520 81 99 Fax : 511 90 69 İLMTJE JNGİÜZCE CAMBBIOGE ÜNlVERSrTESl SINAVLARI PET (CAMBHDGE PREUMMMY) CFE (CANSRIDGE FRST CERTRCATE) GENEL İNGİLJZCE • Yoğun, Yarı Yoğun • Yüksek Standart • Ekonomik Fıyat İ5TANBUI UMN MERKEZİ Gençtûrk Cd No 50 LALELİ 520 81 99 İNGİLIZCE En uygun şartlarla ingiltere'de LJsan Okullan ve Gûvenilir İngiliz Aileler yanında Au-Pair'lik ımkanian SADAY Eğitim Hlzmetleri Tel: 143 20 78 Fax: 149 70 37
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog