Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 6 MART 1991 Akış içerisinde 24.00'e kadar her saat başında beş dakikalık haber bülteni yer alacak. 05.28 Açılış-Açıkögretim 06.30 Gün Doğarken Köy nüfuslanmn azalması konu ediliyor. 07.05 Gün Başlıyor • 09.05 Susam Sokagı - 09.35 Kadın Saati 10.15 Arkası Yann: Kugu 11.05 Okul Televizyonu 15.05 Çocuk Kuşaği AUı Kannca, Çizgi film "Dag Gülu", Elifin Rüyalan. 17.20 Arkası Yann: Hayat Ağacı 18.10 Yörelerimiz Türkülerimiz 18.40 A Stüdyosundan 19.20 Gönfll Sohbetleri 19.25 Alışük Artık 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 Tele Çarşamba 22.20 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Fİnalİ İlk Maçi: Milan-Marsilya (Bant) 01.30 Kapanış 07.58 Açılış-Okul Televizyonu 10.45 AçikÖğretİm 1. Iktisada Giriş: Milli gelirin hesaplanması, 1. Genel Matematik: İntegral alma yöntemlen, 2. Maliyet Muhasebesi: Bir arada üretilen de&isik tür •namullerio raaliyetinin hesaplanması. 18.00 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rtizgân 19.03 Haberler 19.18 Fragman . 19.20 Çevre (Bugun, kösesindel 19.50 Bilim Gündemi 20.35 Dizi: Alf 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Caz 22.00 Haberier ve İngiüzce Haberier 22.30 Haber Program (Bugun köşesinde) 23.05 Bir Film, Bir Yönetmen: Üçüncü Göz (Aynntüı bilgi yandaki sutunlarda) 00.40 Kapanış 19.59 Açılış-TV'de Sinema: Hollywood'dan Seçmeler 21.30 Mini Dizi: Gazeteci 22.30 Bir Solist (Pop) 22.30 Kapanış 13.59 Açılış - Okul Televizyonu 19.00 Arkası Yann: Hayat Agacı 19.40 Müzik: Klipler 20.00 Açıkögretim Birinci sınıflar için davranış büımlerine giriş: Güduler ve duygular. Birinci sınıflar için tngüizce: I some times vvork late? 20.40 Müzik 2 0 . 4 5 AçikÖğretİm tkinci sınıflar için Ingilizce: You'H be III 4. sınıflar için Atatürk llkeleri ve tnkılâp Tarihi: AtatürkçiilUk ldeolojisinin Dofmaıik Ideolojilere üstüniüğü 3. sınıflar için Işletme Finansmanı: Kâr dagıtım Politikası, Otofinansman. 21.25 Müzik İ21.30 AçikÖğretİm Üçüncü sınıflar için Para ve Banka: Para Politikası Uygulama Problemleri 2. sınıflar için Atatürk llkeleri ve İnkılâp Tarihi: Atatürk llkeleri Cumhuriyetçilik. 22.10 Dizi: Kızım ve Ben 22.35 Belgesel: VVİngs Over the VVorld. 23.25 Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.20 S u s a m S o k a ğ l Bu programın hedefleri; başarısızlık karşısında yılmama.. 19.50 Türkçe Dil Dersi 20.15 Açıkögretim: Davranış Bilimleri 20.40 Arkası Yann: Küçük Hanım 21.15 Gençler 22.00 Haberler-İngilizce ve Almanca Haberier 22.35 Dizi: Bizimkiler 23.20 Yörelerimiz Türkülerimiz 23.50 Magazin: Dogu Ekspresi 00.40 Belgesel: Köprüçay Seriiveni-2 01.15 Dizi: Sıcak Bir Yuva 02.00 Kapanış Akış içerisinde 07.00, 07.55, 08.55 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19,50, 20.55 ve 21.55'te haber bülteni yer alacak. 13.00 Açılış ve Haberier 13.05 Dizi: Santa Barbara 14.00 Dizi: Bütün Çocuklanm 15.00 Dizi: Hastane Günlügü 16.00 Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberier 17.05 Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Karate Kit 18.00 Taş Devri 18.30 Dizi: Charles İş Başında 19.00 Dizi: Jefferson Ailcsi 19.50 Haber 20.05 DİZİ: Benİ Rahat Birak Kansmı kaybejükten sonra üç ktzıyla yalnız vaşayan polis memuru Carl Kanisky'nin yaşamı sevımli tombul zenci NelTio eve yerleşmesiyle renklenir. 20.35 Dizi: İkiz Tepeler 21.35 DİZİ: Avcilar Suçluların, psikopaılann, hırsızlann dunyasında geçen dizide kahramanımız Dedektif Hunler, korkusuz, güçlu ve sert yapısıyla duşmanlaruıa göz açtırmamaktadır. Artık Hunter, kendi hesabına çaLşmaktadır ve ortağı da bir kadındır. 2235 Haberier 22.40 Dizi: Simon ve Simon 23.40 Komedi Dizisi: Komşular Görmesin 00.10 Korku Dizisi: Yaratıklar 00.40 Müzik 01.00 Haberler-Kapanış TV1 AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 05.30 İkinci sınıflara: İş ıdaresı dersinde "Işgoren Seçimı", lsıatistık dersinde "örnekkme Dagılımlan" ve licaret hukuku dersinde "Limned Ortaklıklar" konuları işieniyor. GEÇMÎŞLE GELECEK Sabahattin Kudret Aksal 2. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. TV2 BİR FİLM BİR YÖNETMEN: ÜÇÜNCÜ GÖZ 23.05 Orhan ve Nuray Oğuz işbirliği Üçüneü Göz /Yönetmen-Görüntü yönetmeni: Orhan Oğuz / Senaryo: Nuray Oğuz / Müzik: Onay Oğuz, Önder Focan / Oyuncular: Tank Akan, Meral Konrad, Selçuk Özer, Aliye Rona, Yaman Okay, Ferda Ferdağ, Yavuzer Çetinkaya, Orhan Çağman, Fehmi Yaşar, Savaş Ay, Devrim Sümer / 1988 Yol Film yapımı / Süresi: 87 dakika. TURHAN GÜRKAN Görüntü yönetmenliği dene- yiminden sonra dış ülkelerde dt yankılar uyandırmış bol ödülli: "Herşeye Ragmen" filmiyle yö- netmenliğe geçen Orhan Oğuz ! un ikinci yapıtı "ÜÇÜDCÜ GÖZ'1 , Erman Şener'in sunduğu TV 2'nin "Bir Film Bir Yönetmen" kuşağında yeniden yayımlanı- yor. İlk filminde olduğu gibi "Üçüncü Göz"ün senaryosunu da yine yönetmenin eşi Nuray Oğuz yazmış. Orhan-Nuray Oğuz işbirliğinin üçüncü ürünıi ise "îki Başlı Dev" adını taşıyor. Sinemamızda benzeri yapıl- mamış, oldukça farkü, soyut bir yapıt olan "Üçün.cü Göz"de Or- han Oğuz, tanıdık bir çevreyi fon olarak almış. Çok yakından bildiği bir kişinin, bir film yö- netmeninin bunalımlannı anlat- mak istemiş. Film içinde film çekmiş. Filmde baştan sona köy kökenli ünlü bir yönetmenin ye- ni çekeceği feodal toplumu yan- sıtmayı amaçladığı filmi için se- naryo çalışmalan sırasında ya- rattığı kişıyle eatışmaya girişi ve bu sancılı döneminin üçüncü bir göz tarafından izlenişi sergileni- yor. Filmin kahramanı olan yö- netmenin yarattığı adam, aslın- da kendisiyle olan iç çelişkisini simgelemektedir. Kırsal kesime ilişkin bir takım modası geçmiş, çağın dışında kalmış değer yargıları, törelerin etkisi altında gelişmiş olan ada- mın kendisini yaratan yönet- menle çatışması, olaylann da yön değiştirmesine neden ola- caktır. Yarattığı kişilere kendi il- kel benliğini veren, onlan biçim- lendirmeye çalışan yönetmen, gerçekle düş arasında sıkışıp kalmakta, yaratış sancılan da gi- derek doğum sancısına dönüş- mektedir. Ancak filmin baş ki- şisi düşten sıyrüıp yaşama geçin- ce yaratıcısının buyruklarını dinkmez hale geiecek ve verilen rolü üstlenmeyerek kendi isteği doğrultusunda bir finale doğru yüruyecektir. Yönetmen Orhan Oğuz'la bir- lıkte filmin iki yapımcısından bi- ri olan Tank Akan "Üçüncü Göz"de o güne dek içinde bas- tırdığı ikinci kişiliği ortaya çıkan köy kökenli film yönetmenini canlandırıyoı Bu yönetmenin yarattığı kahramanı ise Selçuk Özer oynuyor. Mankenlikten ge- len ve ilk kez Cüneyt Arkın'ın "Doktorlar" dizisinde oynayan Meral Konrad "ÜçUncü Göz" deki rolüyle Ankara Film Şen- liği'nde özel bir ödül kazandı. "Üçüncü Göz"ün kahramanı olan Tunç (Tank Akan) ünlü bir yönetmendir. Yeni çekeceği fil- min senaryosunu yazarken, do- ğum sancıları çekmektedir. Ya- rattığı kahraman Kır Mehmel (Selçuk Özer) adb bir sabıkalı- dır. On yıl hapis yatmış ve bu sü- re içinde kansına (Meral Oğuz) tecavüz edilmiştir. Deliren kadın kollannda bebeğiyle kasabada dolaşıp durmakta, onun baba- sını aramaktadır. Hapisten çı- kan adamın, kansının öcünü alıp alamayacağı ise belli değil- dir. 1unç*un yarattığı kahraman, yönetmenine karşıdır ve şiddet yoluyla bir çözüme ulaşılamaya- cağı inancındadır. FİLM tÇtNDE FİLM— Nuray Oğuz'un senaryosunu yazıp eşi Orhan Oguz'un yönettiği "Üçüncü Göz"de köy kökenli ünltt bir yönetmenin yeni filminin senaryo aşamasında yaşadıgı kişilik çelişkisi konu ediliyor. Ankara'ya çanak antenANKARA (Cumhuriyel Bürosu)— Ankara Anakent Belediyesi, Ankara'ya çanak anten ku- nılmasını kabul etti. Konuya ilişkin karar, bele- diye meclisi tarafından alındı. Bir süredir ön çaüşmalan yapılan çanak anten yayını için belediye hukuki gerekçelerini hazırla- dıktan sonra başkan Murat Karayalçın'ın "olumlu" görüşü ile konu belediye meclisine git- ti. Meclis, çanak antenin Ankara'ya kurulmasını yaptığı toplantıda kabul etti. Yaklaşık 3,5 milyar liraya mal olacak anten 12 ayn programı yayım- lamayı hedefliyor. Ancak belediye bu konuyla il- gili karannı antenin kurulmasına ilişkin actığı iha- lenin sonuçlanmasından sonra açıklayacak. 24 mart tarihinde uydu yayına geçmeyi planlayan be- lediye, bu tarihin çok kısa olması ve projenin iha- leye verilmesi nedeniyle "açılışı" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirmeye çahşıyor. Anakent belediyesi, Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun (RTYK) yayını durdurması yönünde bir hareketine karşı tedbirlerini de aldı. Buna eöre konuyla ilgüi idare mahkemelerinin verdiği yürüt- meyi durdurma kakarlannı örnek gösterecek bel- geleri hazırladı. Magic Box vayınlannı veren be- lediyelerin artması nedeniyle RTYK'nm bir süre- dir olayı "yavaştan" aldığı yalnızca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmakla yetin- diği belirtiliyor. RTYK Başkanvekili Ali Baran- sel ise "belediyelerin bizmet gerekcesi ile yaptık- lan, var olan yasalara aykın" görüşünü yineliyor. Baransel bu konuda suç duyurusunda bulun- maya devam edeceklerini belirtiyor. Baransel, so- runun iletişim teknolojisindeki hızlı değişmeye yü- rürlükteki yasaların uyum sağlayamamasından kaynaklandığını vurguluyor. Belediyenin çözüme kavuşturmadığı bir konu var. Magic Box bu yayın yelpazesinde yer alacak mı? Belediyenin bu konuda kararsız olduğu be- lirtiliyor. Buna neden olarak da SHP'nin Magic Box'ı "korsan yayın" olarak nitelemesi, bu kuru- luşun yayınlarını partili belediyelerin vermesinin çelişki yaratacağı düşüncesinin ağırhk taşıdığı kay- dediliyor. Fransa iki haftada stüdyo kuracak Kuveyt'le ilk anlaşma TV için PARİS (AP) — Fransa'nın en büyük elektronik şirketlerinden Thomson-CSF'nin, en kısa za- manda bir televizyon yayın sis- temi kurmak üzere Kuveyt hü- kümeti ile bir anlaşma imzala- dığı açıklandı. İki hafta içinde yayına başla- ması öngörülen sistemle ilgili anlaşmanın, müttefik kuvvetle- rin Kuveyt City'e ilk girdikleri gün olan geçen salı günü imza- landığı bildirildi. Anlaşmaya^ göre Thomson CSF, bir stüdyo, 5 kilovatlık bir aktarıcı ile bir naklen yayın ara- cından olusan sistemi, gerekli donanım Kuveyt'e ulaştıktan sonra iki hafta içinde yayına ha- zır duruma getirecek. Şirket yet- kilileri, olağan durumlarda bu tür sistemlerin kuruunasının en az üç ay aldıgını ancak Kuveyt- teki dunımun acilliği nedeniyle çalışmaların hızlandmlarak bu sistemin iki haftada kurulacağj- nı belirttiter. ThomsoH, 1970'li yıllarda da Kuveyt'teki televizyon sistemi için teknik yardım sağlamıştı. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış. program. 05.00 Haberler. 05.05 Türkaler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şe> bızler için. 07JO Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- leriniz, seçtiklenmiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ier. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gıinü yaşarken. 12^5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13 J 0 BOlgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 ^4e^e>e? Kirne? Nasıl? 17O5 Türkuler. 17^*0 Çocuk bahçesi. YIJ5S Haftanın çocuk şarkısı. 18JM Haberler 1%M Ha>atın içinden. 1&55 Bol- gesel yayın ve reklamlar. 19.00Haberler. 19J0 Şarkılar ve oyun havaları. 20.00 lyi uykular ço- cukJaı. 20.10 Türkaler ve oyun havaları. 20.40 Bir anı bir şarkı. 21.00 Haberler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkuler geçidi. 22JOSolistler geçidi (TSM). 23i» Haberier. 23.15 Gecenin için- den (2). 00.55 Günun haberlerinden özaler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 • 04.55 Gece yayını. H A U T U £ 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07JO Ha- berler. 07^441 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09JW Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09JO Çag- daş Türk aydınian. 09J5 Çcşitli müzik. 10.00 Nağmeleri yaratanlar. 10.20 tllerimiz ve edebı- yat. 10.40 Türkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Ha- berler. 11.05 Okul radyosu 11.35 Hafif müzik. 12.00 Bir efsanedir Anadolu. 12.45 Aysun Ko- catepe söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif mü- zik. 13.30 Günun birinde. 13.45 Şarkılar 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Sanat sozlügü. 15^0 Şarkılar. 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul radyosu. 1630 İki solistten türkuler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe sozlü hafif müzik. 17.30 Çocukların köşesi. 18.00 Ses ve saz dünyamız- dan. 1*JO Duygu ve duşünce mimarları. 19.00 Haberler. 19.30 Hafif müzik. 20.00 Yabana dil dersi. 21.00 Açıkögretim. 21.40 Hafif müzik. 22.00 Solistler geçidi (TSM). 22J« Turküler. 22.45 Bir roman/Bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar 23.40 Hafif mü- zik. 23.55 Çalgılann dili. 00.55 Günun haberle- rinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzıkiı dakikalar. 11.00 Öğfeye do£- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Stüdyo - 91. 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarşam- badan çar>amba>n. 15.00 Konser saati. 16J0 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Muzik dünyasından. 20.00 Müzik damlalan. 20.30 Bir konser (IDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdiklen. 23.00 L'nutamadığımız eserler. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günun haberlerinden ozet- ler (Türkçe). 00Sİ Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Soüstler geçidi (TSM). 13JO Yurdun dört bucagından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14J0 Türkuler. 14.45 Hafif Turk müziği. 15.00 Sizin için seçtiklenmiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türkuler ve oyun havalan. 16.30 Kimler geldi kimler geçti. 17J» Haberler. 17.05 Turküler ve oyun havaları. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 SoUstler geçidi. 1838 kapnış. POLİS İSTANBUL »rs* A( .I,S ve Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Saba- hın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayaun İçinden. ll.OOKayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz İşte Söz. Solist: thsan Özturk. 11-30 Bir Solist: Thomas Doiby. 12.00 Jstekler. IİM Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: 5 Yıl ön- ce 10 Yıl Sonra. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Chıo Players. 14.45 Bir Sanat- çıyla Beraber Solist: Ayşe Tunalı. 15.10 Ke- mal Caner'den Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Dünden Bugüne 17.00 Müzik Dağarcı- ğı. 17J0 Gun Biterken. 19.00 Kapanış. POLİS TÜRKİYE <,.,« ^ , Program. 01M Güne Başlarken. 07.45 Ens- trümantal Müzik. 0S.00 Sabahın Konuklan. •8J0 Yol Durumu. 08.35 İşte Saz İşte Söz. Solist: Ihsan Öaürk. 09.00 Solistler Geçidi. 09.3» Yol Durumu. 09J5 Zühtü Gencer'den Şarkılar. 0935 Hava Durumu 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Ayşe Tunalı. 11.25 Muzaffer Akgün'den Turk- üler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Sec- tikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafif Müzik SolisüenCumhur. 13.15 Ögleden Sonra. 14.15 Türkuler geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Ca- vit Tanürek ve Melda Ayan'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Sümer Ezgü'den Turküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Kapanış. SSCB'de Türk kaltürti • ANKARA (Mak Ajau) — Altyapı çauşmalanna 1988 yılında başlanan Sovyet cumhuriyetlerinde Türk kültürünün ikinci seri çekimleri 10 mart - 10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kez Leningrad,(Hermiuge Müzesi), Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Özbekistan'da yapılacak. İlk serinin çekimleri 20 eylül - 20 kasım arasında yapılmış ve Özbekistan, Kırgız'Stan ve Azerbaycan'a gidilmişti. 1991 yılı sonunda yayına girecek 8 bölümlük kültür belgeselinde SSCB'de Türklerin yoğun olduğu cumhuriyetlerdeki kültürlerden kesitlere yer verilecek. PFPden yeni sistenı • ANKARA (AA) — FTT Genel Müdürlüğü'nün kurulacak yeni bir sistemle Türkiye, ABD ve Avrupa arasında uydu aracılığıyla özel ve ticari telefon, data ve faks benzeri haberleşme olanağı sağlayacağı bildirildi. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şubat ayı içerisinde ABD resmi uydu haberleşme kuruluşu Comsat firmasıyla bu konuda sözleşme imzalandıgı belirtildi. PTTnin bu sözleşmeye dayanarak Intelsat Businnes Service (IBS) hizmetini Istanbul Acıbadem'de kurulacak bir yer istasyonu aracılığıyla sağlayacağı bildirildi. Starl haber bülteni • TV Servisi — Starl geçen günden başlavarak 19.50'de yayımlanan ana haber büİteninin arasına reklam almaya başladı. tstanbul'dan canlı yayına başlayan Starl ana haber bülteni ile birlikte Türkiye'de ilk defa haberleri n içine reklam uygulamasına başladı. Canlı haber yayın sırasında her biri birer dakikalık iki reklam kuşaği yer alacak. BuGÜıTV • Çevre TV2 19.20 : Hüseyin Kaya'nın hazırlayıp Puna Erdem'in sunduğu programın bu bölümünde şehircilik ve çevre : sorunlannın yarattığı engeller nedeniyle itfaiye ) ünitelerinin karşılaştıklan zorluklar ve av ] hayvanlannın korunması * konu ediliyor. Programın konuklan arasında tstanbul İtfaiye İl Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Kılıç, av konusunda ise Raif Ertem, . Şahika Ertan, Asaf Ertan yer alıyorlar. • Haber Program TV2 22.30 Haber programda bu hafta Körfez savasının .' iç pazara etkisi ele alıruyor. Programda savaş nedeniyle ülkemize gelemeyen turistlerin turizmi nasıl etkilediği ve iç pazann nasıl canlanabileceği tartışılacak. Bu bölümde aynca vatandaşlarla yapılan röportajların yanı sıra seyahat acenteleri yetkilileri, otekiler ve . turizmcilere bu konu ; hakkında sorular i sorulacak. i Müzisyenler, müzikseverler ATARIShowİleri teknoloji iiriinü benzersiz Atari Bilgisayarlar'latanışmanız, amatör/profesyonel müzik dünyasına sunduğu olanakları görmeniz ve diğer bilgisayarlarla kıyaslamanız için Bûkoma Fuan'na gelin! Selmi ANDAK ve ünlü sanatçdar müzik konusunda dünya lideri Atari'yi tanıtmak içinsizleribekliyor! Gelin, görün, kullanın! Kıyaslaym... A ATARI şlıyor Türkive'de Atari'vi Metakom Sunar M e ş r u t ı v c t c a d . . \ o . 1 « 4 Ş ı ş h a n e 8 0 0 5 0 I s t a n b u l T e l : 1 5 1 5 0 3 4 ( 8 h a t ) F a » : 1 5 1 2 5 1 0 M E T A K O M B i r M E T A Ş ı r k e ı l c r G r u b u K u r u l u , « d u r . ÇAGRI Sermaye piyasasının önde gelen bir kuruluşu, dinamik bir iş ortamında çalışacak elemanlar arıyon YATIRIM UZMANI YATIRIM UZMAN YARDIMCILARI SANTRAL SEKRETERİ (DENEYİMLİ) Adayların yüksek öğrenim görmüş ve 30 yaşını aşmamış olmaları zorunludur. Askerlikle ilişiği bulunmamak, erkek adaylar için tercih nedenidir. Başvuruların en geç 15 Mart 1991 tarihine kadar, fotoğraflı özgeçmiş içeren bir mektupla PK. 639 Şişli/İSTANBUL adresine yapılması gerekmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog