Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 6 MART 1991 DÖVİZ KURLARI 6 MART 1991 DMan Cinsl 1 ABODoUn 1 Alman Maric 1 Avustralya DoUn IBelctaFnn» 1 FransBFmvgı 1 Hobnda Ftocini 1 Isveç Kromı 1 tevtçrt Frmoı 100 Italyaı üreti 1 JaponYeni 1 Stolin 1S Arabistan Hyrii Dftvn AIış 3363.26 2201.81 2609.55 107.01 547.03 1955.38 592.85 2533.53 295.02 24 92 6420.46 89675 Dövu Satıs 3370 00 2206 22 2614 78 107.22 648.33 1959 30 594 04 2538.61 296.61 24 97 6433.33 898 55 Efektif 3359 90 2199 61 256519 10519 646.38 1953.42 586 92 253100 290.00 24 67 6414.04 874.33 Efektjf SaUş çAnuznm 338011 2212 84 2622 62 107.54 650 27 1965 18 595 82 2546 23 296.50 25 04 6452.63 90125 S 1 5274Alman Marfc $ 5 1979 Fr Frangı $ 1 7200 Hol Ftonnı S 1 3274 Isv. Frangı $1140 01 hal Liretı $ 134 98 Japon Yeni $ 3 7504 S Arab Ftiyalı £19090$ Türk bankaları kredi avındaKörfez krizi süresince dış kredi alamayan bankalar, şimdi Dünya bankacıkğının içinde bulunduğu kriz, kredi yurtdışında kredi avma çıkmaya hazırlanıyor. Ancak hacmini büyük ölçüde daralttı. Bu arada Suudi Arabistan uluslararası finans piyasasının bankalara geçmişte olduğu başta olmak üzere Körfez ülkelerinin de kredi aramaya gibi rahatlıkla kredi vermeyeceği belirtiliyor. başlaması, Türk bankalarının işini zorlaştıracak. b BORSADA ••*i«H KJPMM. MMJI ı MMK İMltl İ M H 44S4JIIH «M (Onceti) Bileşik endeks 4738 95 Mali (Önceki) Bilesik M n Q « (A) Mtitt Çom (C) tt* TltaS (BU) Mtfbmk N g m M o M a MMoHoUhl M a M ı C a m Aıcrtc AHban ManCkn (BU) Ayjaz Bagf* Briu ÇnMohPmM çSî"t4sr"""CMna ç. Etfoft OnMCn DMHoMng DoOusm Mfctav EBa»V«ınm EcaoMşıİK tjteEîci* EgtEmtûan EyGûtm ErakSqortı EMaHojttn EıiA D£- FM| MûnAMJin flMatank Gnuı «Hft» Hl*dSQ k»s«F M m Intam I.MotorPMon bocMn Kırt»an K» K M M UoMın KrrlGrt KoçHoldng KoçYltmm Konyı Çfcanto Konfca KonmTtf. İttMıyı Pomtofl Mvom Camnto İ H r t M. BM Manlıaa Mtn S M M taa*Nrtank NMHoMng NHTurtm OanTtkstl Otntoı O M Pnan rra PTOHB PMMm PınarSM Pnar EMtgra Et Pmv Su PnaıUn £2L tabtfc Sotatı Ytynahk S M M N o U h g SökM T a K * T«3M T.6HMIB. TİHtd T.i^ BMk. tC) ToprA KİM TnjMCm iSTSm 7 Sıuı K Bmk. TO DMflffl TuncaTtksH TT5M TMnb«* Ut*Smn* VtsM Y B » YapKraoı Yünsa endeks 4838 81 Mali Anofc »• ans «3D»n «cooo 96000 5800 75O0 6800 21000 »500 6700 29000 4200 30500 24000 12500 21900 5000 8000 1AYW) nuuuu 9500 7N0 15000 7500 4900 12250 1B0C 1»M J600C 21500 4400 52OO0 12000 1100 2000 12000 12500 4500 75O0 4900 6900 5100 7000 1350 20600 9600 1900 22000 11000 2800 13500 5200 13600 117SO 33500 17500 19000 23500 37000 4900 10000 2B00 14000 4450 110000 3*50 1Mİ 13000 9100 925 1250 2000 2100 7900 1350 '3100 12250 2750 «000 1950 7400 850 1700 «500 6800 6M0 8000 2400 54000 61000 14250 4550 • w3500 6000 4100 4750 4(000 8MO0O 1S0O0 •000 5300 IİM 19250 4250 13000 4201 4500 4200 noo8100 2300 6800 4600 eal: 1S7.Tt1.73t.1H M » 10.K7.52f MrcMM endeks: 4262.27 M MitkK 409 endeks 4381 51 Buounku BuSkıiikL tn duşük 400000 »5000 5300 7200 6400 19500 30500 6200 26000 3750 27000 22000 11750 19500 4500 6900 8700 7300 14000 4500 11250 1600 M M 24000 19500 47000 10500 1000 1900 110OO 11000 4150 7500 4400 5900 4700 6900 1250 19500 7900 1900 20000 2550 12000 4900 13000 10250 32000 16500 18000 22000 34000 4600 8900 2750 13000 3900 100000 3600 1SM 117508400 350 1150 1M0 1950 7100 1350 2700 11500 2550 5400 1800 6300 750 1550 4050 6000 5900 7200 2200 51000 55000 12500 4200 4800 5900 3150 5400 4200 44500 790000 14000 7600 5000 «m• ( M 172503750 12O00 4100 4350 3700 1700 7400 2060 6200 4300 en yukse. «30000 850K 5500 7300 6900 20000 33000 6600 280O0 3800 27000 23500 12500 20600 4600 7500 9300 8000 14750 4600 12000 1750 İ M H 25600 22500 49000 12000 1100 1900 11250 11500 4400 7500 4700 6000 5000 6900 1350 20500 8400 2000 21000 2650 12750 5200 13500 10500 32000 17500 19500 24000 36000 4800 9200 2850 140O0 4200 110000 3900 12500 8800 900 1300 1850 2000 7100 1400 2900 12250 2700 6100 1900 6500 800 1800 4300 6400 6100 7500 2500 53000 59000 13500 4200 5100 5900 3150 5800 4500 47000 790000 15000 7600 5500 18000 3900 12750 4100 4350 4100 1850 7700 2200 6700 4800 Bugunku ttpaıış 420000 8S000 5400 7300 6800 20000 315» 6600 27500 3750 27000 23000 12000 19600 4500 7200 8800 7600 14250 4500 11250 16» 1«M 25000 19500 48000 11000 1100 19O0 11000 11250 4150 7500 4700 5900 5000 6900 1350 1950C 8000 1900 21000 2650 12250 5100 13500 1O250 32000 16500 19000 2250C 34000 4700 8900 2800 13000 3900 105000 36500 MM 120008400 875 1150 1800 1950 7100 1350 2700 11500 2700 5500 1900 6500 800 1600 40S0 6400 6000 7400 2350 51000 56OO0 13500 4200 4900 5900 3150 S500 4400 44500 790000 14000 7600 5 1 » 17250 3800 125» 4 1 » 4350 «100 1700 7 7 » 2050 6300 4 3 » 13 &Mİ M * Sınaı endeks. Sınai endeks' mtlrtan 57394 12515 39600 128» 214095 600 445» 13135 414880 31700 1400 52» 118689 S9262 31525 92» 2B21» 99570 532152 214» 1088» 46500 5215» 198005 754950 89404 17500 112500 8» 24801 99» 821606 76» 473» 27» 367» 12» 230342 54340 52250 406» 50750 122027 63000 1194» 329» 134O0 4 » 29490 193459 130160 106425 33850 29902 3901» 150» 529» 53300 12800 1248» 38150 6909» 182459 100» 232» 1 8 » 2 4 » 172» 778» 412» 174150 1350» 120» 822» 407» 106» 123» 42» 107475 96» 58901 14O870 224» 24» 52600 22» 30» 56233 1564» 1632» 318 2828» 1400 178900 57700 34100 61188 4000 56» 124» 2160» 81150 96960 639100 343» •fcc 4729.03 5031 45 ttks; 471* 7* 5119 66 £n çok sûz yaofcn fy 4200» 850» 54» 73» 6700 200» 31000 63» 270» 3750 Z7O00 23000 12OO0 195» 4500 74» 8700 73» 14250 45» 11250 1650 M7M 245» 20000 480» 105» 1050 1 9 » 110» 11000 4150 75» 4 4 » 59» 48» 69» 1250 200» 7900 19» 200» 2550 12250 49» 13250 10250 32000 170» 18000 22500 340» 4700 89» 2750 1300 3900 105000 3650 11750 84» 875 1150 1800 1950 7 1 » 1350 28» 115» 2550 55» 1800 6400 750 1550 4050 60» 6» 73» 2300 51000 57000 125» 4 2 » 5 0 » 5900 3150 5 4 » 4 4 » 445» 7900» 14000 7800 51» 17MB 17250 3600 120» 4 1 » 4350 37» 1700 7500 21» 63» 46» Afcrtık! 01 fi> 515526 85000 5364 7266 G624 19633 31093 6356 26871 3756 27000 23040 12000 19623 «540 7246 8805 7420 14309 4502 11415 1650 14M4 24667 20071 47978 10617 1042 19» 11012 11163 4182 7500 4490 5942 4839 69» 1269 19929 79S7 1934 20322 2570 12261 5003 13226 10363 320» 16996 18249 22747 34126 «681 8910 2770 13040 3931 104491 3715 11862 8462 866 1167 1805 1950 71» 1361 2762 11618 2582 5531 1B4S 6422 767 1611 4067 6052 6010 7304 2326 51201 56775 12716 4200 «61 SM0 3150 547B 4356 44771 790O» 14047 7600 5161 17322 3802 12179 41» 4350 3800 1712 7538 2120 6312 4484 ABDURRAHMAN YILDIRIM AVŞEN GÜR Tttrk bankalan yeniden yurt- dışında kredi avına çıkmaya ha- zırlanıyor. Ancak uluslararası finans piyasasmın, gecmiş yıl- larda olduğu gibi Türk banka- lartna rahatlıkla kredi vermeye- cekleri belirtiliyor. Hem ulusla- rarası piyasalarda kredi hacmi- nin daralması hem de S. Arabis- tan, Kuveyt, rauhtemelen Irak gibi savaştan zarar görmüş ül- kelerin piyasada yoğun borç arayışına girmesi Türk bankala- rının işini zorlaştıracak. Körfez savaşının bitmesiyle "Türkiye riskinin ortadan kalkması" dış kredi kullanımı- nı yeniden gündeme getirdi. Bankalann Körfez krizi nede- niyle zorunlu olarak ara verdik- leri dış kredi kullanımı için sa- vaşın biteceğinin kesinlik kazan- maya başladığı günlerden itiba- ren hazırbk yapmaya başladık- lan öğrenildi. Mali analizleriy- le tanınan Ibar Grubu'nun sa- hibi Prof. Dr. Selçnk Abaç, sa- vaş sonrası mali değerlendirme isteyen banka sayısmda patlama kaydedildiğini söyledi. Kriz ön- cesinde bu değerlendirmeleri yaptıklarını, ama 2 ağustostan sonra bunun kesildiğini belirten Selçuk Abaç, "Bugünlerde ban- kalar büyük bir hazırlık içinde. 1990 performanslarını ileri sü- rerek yeniden yabancı bankacı- lann kapışını çalma\a hazırla- nıyoriar. Önümüzdeki günlerde birçok bankanın piyasalara gi- receğini görecegiz" dedi. Selçuk Abaç, dış kredi arayı- şında olan bankaların, normal- leşme sağlandıktan sonra kur ayarlamalannın yine enflasyo- nun gerisinde kalacağını düşün- düklerini belirtti. Bu durumda dış kredi kullammının avantaj- h olacağına işaret eden Abaç, "Ancak uluslararası finans pi- yasası, geçmiş yıllarda olduğu gibi rahatlıkla kredi vermeye- cektir. Bankalann performansı- nı sıkı bir incelemeden geçireceklerdir" diye konuştu. 1990 bilançolannı açıklayan 12 bankanın aldıklan yurtdışı kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde 17-60 arasmda ger- çekleşti. Büyük bankalarda dü- şük oranlarda kalan dış kredi kuUanımı, yatırım bankalanyla orta boy ve küçük bankalarda yüksek oranlara çıkıyor. Banka- lann Körfez krizi öncesinde sa|- ladıklan dış krediler yanında, 2 ağustostan bu yana sadece Pa- mukbank kasım ayında 20 mil- yon dolarbk, Interbank da ocak ayında 40 milyon dolarlık birer sendikasyon kredisi sağladılar. Uluslararası piyasa Savaş sonrası yeniden kredi aramaya başlayan Türk banka- ları, uluslararası piyasalardaki tıkanıklıktan da etkilenecek. 1990'da çok zor bir yıl geçiren dünya bankactlığı, 1991'e bir kredi kriziyle girdi. ABD başta olmak üzere Almanya hariç, bütün Batı ülkelerinde banka kredilerindeki daralma eğilimi, başta gelen sorunlardan biri. Bunu aşmak için faizlerini indir- mek zorunda olan merkez ban- kalan, petrol fiyatlarının düş- mesi üzerine bir şans yakaladı- lar. Artık faiz indiriminin yara- tacağı enflasyonist etkiden eski- si kadar korkmayan ABD ve In- giltere Merkez Bankalan rahat- layarak faizlerini indirdiler. 1 şubatta ABD Merkez Bankası FED, iskonto faizini yüzde 6.5'ten 6'ya indirdi. tngiltere Merkez Bankası da faizini yüz- de 14'ten yüzde 13.5'e çekti. Iki merkez bankası da bankalara böylece kredilerde rahatlayabi- lecekleri sinyalini verdiler. Ancak ABD Merkez Banka- sı'nın aldıği faiz indirim karan henüz bankalara olduğu gibi yansımadı. ABD'de Merkez Bankası faizlerinin 1 ağustostan bu yana yüzde 8'den yüzde 6'ya kadar düşürülmesine karşın bankalann uyguladıklan taban faiz (prime rate) yalnızca 1 pu- an azaldı ve yüzde 9'a indi. Ingiltere'de de Merkez Ban- kası'nın faizlerini 1 puan indir- mesine karşın bankalar ocakta sadece 3.1 milyar sterlinlik kre- di verdiler. Halbuki bu rakamın 4.5 milyar sterlin olması bekle- niyordu. Japonya'da da aralık ve ocakta paıa arzındaki artış hızı azaldı. Japon Merkez Bankası Başkanı Yasushi Mieno, bu du- nımu bankalann özellikle gayri- menkulle bağlantüı krediler ko- nusundaki korkulanna ve ulus- lararası sermaye piyasasındaki daralmayabağiadı. Japon Mer- kez Bankası'nın da önümüzde- ki aylarda faizini yüzde 6'dan daha da asağıya cekmesi bekle- nıyor. Uluslararası kredi krizinin ar- dında Körfez krizinden önce başlayan gayri menkul krizi ya- tıyor. 1980'in ikinci yansında bütün dünyada gayri menkul büyük patlama yaptı. Bankalar bu alandaki kredilerini arttırdı- lar. Gayri menkul piyasasının (birleşmeden ötürü Almanya hariç) geçen yıl bütün dünyada çökmesi, bankalan bir yığm ba- tık krediyle baş başa bıraktı. Bu durum, bankalann kredi politikalarını büyük ölçüde ka- tüaştırmalanna yol açtı. öte yandan krizden sonra Suudi Arabistan ve Kuveyt başta ol- mak üzere Körfez ülkeleri, ulus- lararası piyasalarda kredi avma çıktılar. Bunlara Irak'ın da ka- tılması mümkün. Uluslararası kredi piyasası, borç arayanlann çok, borç verenlerin az olduğu kanlı bir arenaya dönüşmek üzere. 1 8 % Gecen yıla gore 14% 10% 1 L 6% 1 2% 1980İ81 1 artış V 1 '82 '83 A ABDde 11 banka Mkredileri I •84 x '85 :n ,ı. 86 i. r\ '87 l i ! y f 88 ll ! ı 1 i V \\ }i i ' 8 9 ••90 ! , , Bankalar ne kadar dış kredi buldu? (1990) takiM Akbank Yapı Kredi Garantı Bankası T.S.K.B. Esbank OışbanK Ikn&at Bankası Tütûnbank Oermrbank Körfezbank Teksölbank Netbank 133 798 165 249 202 601 232 448 38 070 280 001 107 588 61 054 60 922 26 366 10 680 75 432 - 635 305 619.170 450 564 334 240 399 158 414169 116 231 195 419 123 820 101 740 34 555 T«*MI 133 798 800.554 821.771 682 917 372 310 679159 521.757 177 285 256 341 150186 112 420 109 987 MbMMntaa Tn kra«tf ahıi 4 312 908 3.600 579 2.815 408 1.075.149 1.073 922 996 423 979.842 556140 526.589 255.510 171.398 168.556 tttmkra*. •ptaıkre- - 17.64 21.99 50 27 32.12 40 06 42.26 20.89 3711 48.45 59.35 20.50 Kocaeli bölgesinde Hoplu kıyıırf MESS üe Türk Metal arasındaki grup sözleşmesinden sonra Kocaeli bölgesinde özellikle yüksek ücretli işçilerin işten çıkarılmalarında büyük artış oldu. Y«TİRIM F0NURI lşYdmm-1 lş'fttınfn-2 işVMnm^ IşVttnrM İş\toınv6 lntaton-1 lntnibn'2 mlBrfOCV-3 InlertoH htadbn-5 bdisatYU-1 IMJSa<Yal-2 İMisartJ-3 «cdsatVaM JMisat AHlım Fon 6 a r r t Yatınm-1 QmnlYteiTv2 GnnS Y3bnnv3 G3ian6 \^Dnnv4 Esbank Fbn-1 Esbank ftn-2 Esbank Foo-3 YKB y* Fonu YKB Sektöf Fbn YKBHeseFon YKB Kamu Fon YKBükit Fbn YKB Kamıa Fon YKB Döviz Fon YKBKapttalF YKBAMrfF Vatoifort-1 VakıtFon-2 Vakrf Fon-3 Vaaf Hisse Vakrf Dünya Fon Vakrf Pon-6 OsbankMavi Fon DçbankBeyaz D^bankPembe Tütün Fon 1 TûtünFon2 MbuiFon-i MfcuiFon-2 FmansFon-1 Rnansüon-2 Hrans Fon-3 fînans Foo-4 Rmns Fon-5 Ziraat Fon-1 Zlraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Sraat Fon-4 HakFoo-1 Hah Fon-2 PsmukFon PamA rSssc Eırtak Fon-1 Emtak Fon-2 lmpex Fon-1 Impot Htes6 TöbankFon SOmer Fon Deniz Fon Ege Fon Katkınma Fon Oemir Fon lariş Fon OrtakFon TûıMıankFon Netfon Eötor iaO7S7 14J03S9 09.1089 17.0130 04.0650 19.0&87 14.1257 2702 £9 07.0689 oaoi^o 16.1H87 mO2«9 080249 28.02.89 11.12» 22.10JS7 1003» 12D250 300550 mi1JB7 31.1039 11.0730 02.1İJ87 0703JB8 07JB3â8 0703B8 0703,88 07.0388 020159 190650 19.0650 09J05JB8 24.0459 iaiO89 220350 260350 140650 2806.88 10.0489 28.0650 04.0758 101250 1507B8 2Û10B9 200389 2O07S9 18.12A9 20.0330 05.1150 09.1089 14 0250 140250 200)650 011139 08JÎ130 020150 28.0630 220150 18.0730 02.0250 040550 28X1350 12.0250 16,0450 04X1550 . 08.0550 070550 110650 270850 03.0950 051150 01.11.90 ç** «•frri 10J900 20LOOO 10X100 10.000 1O000 10661 9560 9559 11.200 10.000 9764 9.806 9596 9590 10.000 9576 1731 10.437 9536 10319 10.000 10000 10477 9.785 9.713 9795 9693 9328 9294 10.000 9542 10000 48.279 10444 9594 9374 1O000 10.057 20558 10.011 11.021 10000 4O000 10000 9546 9956 10428 9958 10.000 1O100 mooo 1O000 1O000 11397 10357 10724 10469 10000 mooo 10.086 9962 10.000 10405 10308 mooo 10X100 10006 10000 1O000 mooo 1000 10000 DMd 70395 46574 m657 15386 13528 53687 46348 24147 21563 11592 44380 36307 17.290 17.461 13369 54472 26023 14472 13625 55345 18331 11132 51349 40315 75355 39.653 34X571 40434 18.192 13320 11366 40.034 102321 18326 12541 15360 12331 35.706 47342 13259 39353 10598 142502 17373 24102 20,794 17.440 13784 11529 20587 15786 16344 15.000 20469 16XJ79 20390 14358 16389 13538 15345 12117 14529 16406 16354 14169 14566 13687 13335 12339 12.123 11675 11.385 5 MART *+* 70.450 46367 18686 15506 13547 51749 46.403 24043 21555 11605 44441 36356 17315 14.487 13318 54542 25577 14 408 13496 55560 18.404 11181 51566 40356 71309 39390 34.656 40388 18.209 13321 11396 40079 102534 18351 12546 15414 12344 35383 47STO 11256 39.400 11.012 142311 17380 24.128 20318 17460 13£68 11542 20969 15.792 16371 15.018 20454 16049 20592 14338 16530 13556 15364 12.142 14544 16423 16371 14185 14581 13701 13352 12352 12.141 11697 11399 1991 0.06 -023 016 013 014 0.12 012 -043 -034 011 014 013 014 015 -037 013 -018 -044 -035 039 040 037 -055 010 -501 0.09 •004 -011 0.09 001 026 011 011 013 004 035 011 -O04 006 -002 012 013 008 004 011 012 011 -034 011 -O09 004 0.17 012 -007 -019 001 -014 024 013 012 021 010 010 010 011 010 010 012 011 015 019 012 İs-Sendika Servisi — Metal iş- kolunda MESS ile Türk Metal arasında grup toplu iş sözleşme- sinin imzalanması sonrasında Kocaeli bölgesinde işten çıkar- malarda büyük artış olduğu ve işverenlerin "özellikle yüksek ücretli işcileri" işten çıkardıkla- n bildirildi. Pendik'te kurulu Conti Tek Fabrikası'ndan, top- lusözleşme görüşmeleri sürer- ken, 102'si Petrol-lş üyesi 122 iş- çinin tazminatlan ödenmeden işten çıkanlması üzerine işçiler fabrikada bekleme eylemi baş- lattılar. Kocaeli bölgesinde işten çı- karmalann büyük kaygı yarat- tığı bildirildi. İşverenlerin işten çıkarmalar sırasında İş Yasası ile toplusözleşmenin ilgüi maddele- rine aykın davrandıklan, özel- likle yüksek ücretli işcileri işten çıkararak işçilik maliyetini dü- Puanlama, sözleşmeli sistemini karıştırdı şürmeye çalıştıklan öne sürüldü. Türk Metal Sendikası Gebze Şube Başkanı Mahmut Taşde- mir, 1991 >ıhnın "işçi tayun yıh" olarak başladığını söyledi. Özçelik-İş Kocaeli Şube Sekre- teri Metin Kocaağa, örgütlü ol- duklan Uzunçiftlik mevkiinde kurulu Çelik Halat Tel Sanayi- i'nden önceki gün 11 sendika üyesinin işten çıkanldığını belir- terek "Bu işci kıyımıdır. Ifveren- lerin emeğe duyduklan saygı bu kadar" dedi. Kocaeli bölgesinde yılbaşm- dan bu yana çeşitli işkollannda işten çıkanlanlann işyerlerine göre dağılımı şöyle: Goodyear (167), AEG Eti (137), Türk Kablo (47), Çelik Halat (117), Bastaş (32), Maga Deri (535), Kordsa (30), Beksa (35), Anadolu Doküm (17), Pi- reUi (26), Vüeel Born (5). Hisar Çelik (21), Çolakoğlu (148), Ra- bak (240), Akkardansa (40), Makina Takım (11), Sarkuysan (50), Hamaş (11), Ferro Dökttm (127), Konıma Tanm (115), Kap- san (5), Eternit (64), Mamsan (12), Arcelik (140 geçici işçi.) İşten çıkarmaya protesto Pendik Dolayoba'da kurulu Alman Continental fıraıasına bağh olduğu bildirüen Conti-Tek (Çizmeci Kauçuk) işyerinde Petrol-lş Sendikası'nca toplu- sözleşme görüşmeleri sürdürü- lürken işten çıkartılan 122 işçi fabrikayı terk etmeme eylemine başladılar. Önceki gün tazmi- natlan ödenmeden işten çıkar- tılan işçiler geceyi fabrikanın önünde geçirirken, dün sabah- tan itibaren bekleyişlerini fabri- ka içinde sürdürdüler. İşyerinde çalışan 88 işçinin de toplusözleş- me görüşmelerinin uyuşmazlık- la sonuçlandığı ve iş güvencele- rinin olmadığı gerekçesiyle üre- timi durdurduklan bildirildi. İş- ten cıkartılan iscfler tazminaüan ödeninceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. Petrol-lş Sendikası yetkilüeri de, işverenin işten çıkartmalar önce- sinde yüzde 160 ücret zammı önerirken, çıkartmalar sonrasın- da yüzde 40 zam teklif ettiğini belirterek, işten çıkartılan işçile- rin sorunu çözümlenmeden top- lusözleşmenin bağıüanamayaca- ğını söylediler. Conti-Tek işvere- ni göriişme Ulebimizi, "teîefon- la bilgi vermelerinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle geri çe- virdi. Maaş tepkisi Aktaş Elektrik AŞ'de çalışan yaklaşık 700 işçinin bu ayki ma- aşlannın ödenmediğı bildirildi. lşçiler, işverenin kendilerine iş- yeri yetkililerinin maaşlann öde- melerindeki gecikme ve ödeme- nin ne zaman yapılacağı konu- sunda bilgi vermemesinden ya- kındüar. Şirket yetkilüeri ise tek- nik bir gecikme nedeniyle maaş ödemesinin aksadığını, işçilerin bu cuma günü maaşlaıını alabi- leceklerini söylediler. Petrol-lş Sendikası ile işveren sendikası KİPLAS arasında 52 işyerinde 6 bin 500 işçi adma sürdürülen toplusözleşme gö- rüşmelerinin uyuşmazlıkla so- nuçlanması üzerine başlayan p*rotesto eylemleri dün de sürdü. Petrol-lş Sendikası yöneticileri, işyerlerinin tümünde yemek boykotu, servislerden eTken inip işyerlerine topluca yürüme, fazla mesaiyç kalniama eylemlerinden bir ikisinin ya da tümünün uy- gulandığını bildirdiler. Sendika yöneticileri, işverenin toplusözleşme görüşmelerinde- ki tutumunu protesto için Iz- mir'de Petkim'in Aliaga Rafine- risi'nde çalışan 2 bin dolayında üyelerinin dün de servis otobüs- lerinden erken inerek işyerlerine slogan atarak yürüdüklerini be- lirttiler. öte yandan Eczacıbaşı tlaç ve Hastane Ürünleri işyerin- de de 883 sendika üyesi de fazla mesaiye kalmama, yemek boy- kotu ve çay boykotu eylemleri- ni sürdürerek toplusözleşme uyuşmazhğı nedeniyle işvereni protesto ettiler. tütûnbank TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Ücret grupla- ması ve puanlama, sözleşmeıl personelin canını yakıyor. Puan- lama sisteminin uygulanmasının haksızlıklara neden olduğu, bu- nun da çalışanlar arasında hu- zursuzluğa yol açtığı ileri sürü- lüyor. Çeşitli KİT ve kamu ku- ruluşlannda sözleşmeli statüde çalışanlar, puanlama sisteminin hangi kıstaslara göre yapıldığı- nı bilmediklerini savunuyorlar. Geçen yılın başlannda çıkan- lan 399 sayılı kanun hükmünde kararname ve ardından bu yıl- başında yayımlanan Devlet Per- sonel Başkanlığı'nın tebliği ge- reğince sözleşme pozisyonu ve ücret gruplan her kurumun yö- netim kurulunca belirleniyor. PTT, puanlama sistemini üçe bölerek A, B, C sistemi getirdi. Büroda çalışanlar A, nöbetli ça- lışanlar B, 6 gûnden fazla çalı- şanlar C grubunda yer alıyor. Çalışma saatleri ise her ay belir- leniyor. Bu yıkn başmdan itibaren ge- çerli olan sisteme göre bir yük- sekokul mezunu milletlerarası santralda görev yapan bir me- mur, ocak ayında 216.5 saatten az, şubat ayında da 192 saatten az çalışmamışsa ve 8 puan al- mışsa, 2 milyon 759 bin lira brüt maaş aldı. Eğer bu memurun puanı 4 ise maaşı brüt 2 milyon 550 bine düşüyor. Ancak aybk belirlenen saatlerin altında çâlış- mamak şartıyla sözleşmeliler belirlenen saatler için "Bn saat- leri doldurmamız çok zor. Ge- ce gündiiz nöbette kalmamız gerekiyor" diyorlar. PTT yöneticileri ise memurla- rın aksine, "Çalışmayan insan da 'Bana az puan verdin' diye yakınıyor. Veya 'Ben bu kadar çahşabiliyorum' diyor. Uygula- ma henüz oturmadıgı için anlaş- tnazlıklar oluyor" dediler. ASIL OLAN GELECEGINIZ ARADIĞINIZ GÜVENDİR TUTUNBANK'TAN YILLIK MEVDUATINIZA SIMDI 1 3 6 A A A Y Y Y V V V A A A D D D E E. E L L L 1 /O ^^"^M« -^^F i «31 Tütûnbank, hem gelecek, hem güvendir. tütûnbank Kuveyt'ten 200milyon dolarlık mal talebi MERSLN (AA) — Ku- veyt'in, Türkiye'den 200 milyon dolarlık çeşitli mal almak için bir ABD şirketi aracılığıyla görüşmelere baş- ladığı bildirildi. AA muhabirinin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Uyar'dan aldığı bilgiye göre Odaya bağh 21 Fırma temsilcisi ile Kuveyt hükümeti temsilcisi Raşit El Müteharri ve ABD aracı şirket temsilcisi Ali Rı- za Bozkun bugûn bir araya geldiler. Metko adlı ABD şirketi temsilcisi Ali Rıza Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşma- da, bağlı olduğu şirketin, Türkiye'den mal almasının daha cazip olduğuna karar verdiğini belirtti. Ali Rıza Bozkurt, "Akla gelebDecek her türtü malı alabilecegiz. 3 ay içerisinde 200 milyon dolar değerinde mal süımı için bağlantı yapmak istiyo- ruz. Bu. çividen gıda mad- desine kadar her şey olabi- lir" dedi. Bozkurt, Metko'nun Pı- oarsu ile 10 milyon kolilik su bağlantısı yaptığıru kay- dederek " 1 milyon 300 bin kolilik Uk parti Mısır Ban- dıralı bir gemi ile dün Mer- sin limanından Suudi Ara- bistan a gönderildi. Oradan da karayoluyla Kuveyt'e götüriilecek" diye konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Uyar da konuşmasında, Kuveyt'e gönderilecek mallarla ilgili ön anlaşmanm yapıldığını, anlaşmanın uzun süredir sı- kıntı içinde olan Mersinli işadamlanyla esnafı rahatla- tacağını söyledi. Uyar, gelecekte Mersin Limam'nın, Ortadoğu'nun en önemli limanlanndan biri olacağını sözlerine ekledi. KISA KISA • GENEL SİGORTA, planlannı, hedeflerini ve sektörel durumu tartışmak amacı ile bir dizi seminer düzenledi. Bunlann ilki 23-24 şubat tarihlerinde Genel Sigorta acentelerine, ikincisi 2-3 mart tarihlerinde Pamukbank yetkililerine yönelik olarak Klasis Oteli'nde yapıldı. n ^ • MARSHALL Boya ve Vernik Sanayii AŞ'nin 1990 yılı ola|an genel kurul toplantısı, 4 Mart 1991 tarihinde şirketin genel merkezi olan Kabataş Ekemen Han'da yapıldı. Toplantıda, sermayenin 18 milyar TL arttınlarak kayıtlı sermaye tavanı olan 36 milyar TL'ye çıkartılmasına karar verildiği belirtildi. • Avni Demirci, DEİK (Dış Ekonomik tlişkiler Kurulu) basın danışmaru oldu. Daha önce TÜSİAD basın danışmanhğmı yürüten Demirci, ODTÜ Ekonomi Bölümü'nde lisans ve üst lisans öğrenimi gördü. • Osmanlı Bankası Ticari ve bireysel bankacılık grubu koordinatörlük görevine E. Bener Turan getirildi. • Yapı Kredi'nin telebanklanndan bir günlük para çekme limiti 1.5 milyon liraya yükseldi. • Deva Holdlng iştiraklerinden Devsan Gıda Sanayi AŞ'nin ismi Şayat Sağlık Yatınmlan ve Ticaret AŞ olarak değiştirildi. • Tekfenbank 13 milyon dolarlık döviz kredisi aldı. Kredi, OECD ülkelerine yapılacak olan ihracatın finansmanında kullandınlacak. • Sanlpak'ın Gebze tesisi eylül ayında üretime geçecek. Yeni tesislerde Prima, Ultra Prima ve Yumak çocuk bezleriyle Orkid, Orkid Aktiva, Orkid Yaprak kadın bağlan ve bazı yeni ürünler üretilecek. • Mercedes-Benz Türk AŞ'nin genel koordinatörlük bölümü Yapı Kredi Plaza'daki yeni bürosuna taşındı. • Pres Bilgisayar sermayesıni İ0 milyon liradan 600 milyon liraya çıkardı. Olivetti, Epson ürünlerini pazarlayan ve 1990'ın en iyi Logo yetkili satıcısı seçilen şirket, mart ayı boyunca sürecek yeni kampanyayla her Logo programı alana bir Olivetti • yazıcı ya da bilgisayar hediye ediyor. • Eka Etektronik Kontral Aletleri Sanayi, yeni ürettiği kesintisiz güç kaynaklarını bu ay içinde piyasaya sunacak. Yeni ürün, 2000 serisi adını alacak. ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog