Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 31 MART 1991 Sinenta • Tiyatro • Gesteri 1991 EN İYİ FİLM OSCARI DALDA OSCAR ÖDÜLÜ • EN İYİ FİLM • EN İYİ YONETMEN • EN İYİ UYARLAMA SENARYO • EN İYİ KUKGU • EN İYİ GÖKUNTU • EN İYİ OZGUN MUZİK • EN İYİ SES KKV1N C OSTNF.R «3 DALDA 1«1 ALTIN KUHEÖDÛLU » l » f l IEHLİN GUMUS AYI ODULU Stf* SITE Bcrofl*u LALE B*yo#u DUNVA Hafta Kt 21 00 *mn*> BJkırhöy RENK K*d*öy KADIKOY KMkUf OCAK Anfcan KIZU.IRMAK 147 M 47) 14«2S 24) 1*9*3 İ1> yafcivr 572 11 U> 337 74 W) 336 17 71) ^_ I 00-1 00 M 00-1 30-1 30- 45- ıs- 15- 15- 000-2 30 $ 1 8 00-2 30 V İ 7 30-2 00 ^ 1 7 30-2100 5 1 7 30 2115 Wn 800-2145 £ ZOR 0LUM2 -DIEHARDER- c ns"u ı 00 - > KATHLEEN TURNER Ç İ M ŞAFAK 4 (S18 26 60) 1 00 14 3C-16 00 18 45 21 15 HERYL STREEP SHIRLEY M A C L A I N E DENNIS OIMID «t »»1 EN İYİ AKTRlS OSCAR* ADAH- MERYl STCEEP 1M18AFTAIhgta Fitm w TV Santbn tiafanı Odtt) ADAYI •Eı ljı Uirıs-SfflRLEY MACLAM •EıİjıÖıjiıMuıkCyiLA SMON •Eı Ijı StıırTotjırluısı-CAIUUE RSHER ,Ankarı »KUM 1127 76 56112 15-14 30 16 45 19 00 2115 jlmırBMlR 121 42 611 12 15-14 30 16 45 19 00 21 ' - J M M I H E T R O |I4 69 961 12 00-14 15 16 45 19 00 2 1 l ı 11 MSM PAZAIITESI NOEK ITIBMEN j ^ y o g ı u EMEKI144 8-4 39 Kaiıkoy HEKS 1336 01 12 f --5 STANDARDFİLMCİLİK JVEREKjN CİNEMA PARADİSOnun ımlu yonetmeni GILJSEPPE TORNATORF HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TLTTI BENE" M\RCELLO MASTROIANNI "1 Nlsan'dar Itibaren Şlşli Kent Sineması'nda" 146 97 38 • 132 64 26 İSTANBUL UN EN BUYUK VE EN MOOERN SİNEMASI S I S L I KEV1N COSTNER DANCES VVITH WOLVES • \w\\\\ DALDA OSCAR ÖDÜLÜ 3 DALDA 1991 ALTIN KUR£ ODULU 1991 BERLIN GUMUS »Yl ODULU Sîsli SİTE (147 69 47) 1 1 aü-'-î 30-18 1X1-21 20 Tıyam^tudyosu KAN KARDEŞLERİ Muzıkal 2 Bolum Oyun ve Muzık. Willy Russell Yoneten YucelErten Zuhal Olcay. Haluk Bılgıner Ahmet Levendoglu Mahır Gunşıray Derya Alabora. Oktay Kaynarca, Julıde Kural aeoer OunyaSmerası 14993 6ı 15201 621 /aMıorama TaKsm <151 157lı VaMmrama Suaayeoe 360 90 901 satılmakoar CumartK» Pazar ^ r v her guı2l 15 Ounya5ın«fnası YAPlNTKREDi P ı e r r e t t e BRU NO DORMEN* TIYATROSU R a y C o o n e y HRMJUURISIKKOMEOI 2 BOL.0M Yoneten H A L D U N D O B M E N C tosi 1» 00-21 15 S O N Pazar- 14 30-18.00 H A F T * Ctrartesı TOtms 10 00 tndınır>>ıdtr Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 İ4TI KENT OYUNCULARI ) KOMEOI 2 BÖLÜM Yoneten GENCAY GURUN Çarşarnba. 15.00 n 2115 Par*.-Cuna21 15 C t * O Çars.1500 Perş 21 15 ı SON 3 HAFTA Genel istek Uzerine Müffik Kenter Gösterisi Yazan Murathan Mungan Yalnız 4 Oyun 5DınnCna21İIO 6 Msan CJm 15JKt 1BD0 7 Ntsan "UM 1 5 X BİR GARİP VELİ Kenter Tiyatrosu 146 35 89 İBIR ATIFYILMAZFILMİI -GoodFettas' SıkıDostlarBRMARTHSCORSESEFIM 1991 EN ÎYİ Y ARDIMCI \KTOR OSCAR * I Ayrıca • EN tYI FİLM • EN İYİ YONETMEN dahıl 5 DALDA OSCAR'ADAYI En h Fıbn • Eo 1yı Yonttmen dahıl. 5 DaMa İNGİLİZ AKADEM1 O D L L l NEW \ ORK. FİLM ELEŞTİRMENLERİ O D l l l : Ea 1yı Film • EB lyı YoMtmen • Ea Iıı \ktor LOS ANGELES FİLM ELEŞTİRMEMERİ0D11U: • En lyı Film • Ea Ivi Yonetmeıı • Ea lyı Yantımcı Utor • Ea hi Yardımcı Utns 096t ın dunyov1 alfust eden tsyancı ve ozguıtukçu aıhuna agıt) HA1İ SOYSAZI AYTAÇ ABMAN • CUNEYT ÇAUŞKUR MET1N BELGIN 1 Nisan d a n ıtibaran B»yoğlu BEYOĞLU S m t n o s m d o CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU Muzıklı Guıouru 2 Bolum İNSAN SURETLERİTVLt ÇtZGE> Yotuo Itttk uzertM Ka&tty te Yazan AZİ2 NESt> Son dılı yahııı 2 gan Ovunun Hokig ONK I AJANSton Alınmıştı 5NISANCUMA 15 30 ı ! 21 6NISANC IESI2115 GIŞE AÇIlHHŞTlfl KADIKOY HALK EĞIT1M MERKEZINDE I s t i k l a l C a d N o 1 4 0 T e l 1 5 1 1 8 6 5 6 6 Cıhan Öksuz/Perhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ HNDIK KABUfiU Cumartesı 15.30 ve 18.30 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Perşembe - Cuma 21 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21.00 Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞImıW»Vill.'l Pazar 15.30 - 18.30 B E Y O G L U K U Ç U K SAHNE 1 4 4 4 3 27-1 4 3 64 T Ferhan Şensoy'un İSTANBUL'U SATIYORUI Munır Ozkul - Erol Gunaydın Sah 21.00 HADİ ÇAMAN YEDİTEPE OYUNCULAR! ÖLÜMÜ Ank»r« tum«*l nedtnlyK son 3 n.tu Darto Fo Yön: Macrt Kapar | Konwdl İ MHOm V S R Yljlt TUnoy 15.30 - 2115 P B » 15 JO E HartMye AS 1 (14" 63 15) 11 30 14 00 16 30 19 00 21-15, (336 00 50) 11 30 14 CV 6 3D 15 (XI •>" 3 BEYOGLU DUNYA SİNEMASI'NDA KKV1N C-OS1MKR. DANCF.S VVITH VVOLVES HHfH MASAL GERÇEK T I Y A T R O S U | Çlff. 211S C tMİ 15 00 - 21.15 585 52 63 NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TIYATPOSU ELI SAGHI nın BENİM MATRAK AİLEM Komedi Fars 2 Bâlüm Yön. ALEV SE2ER Cuma 21 15 C tMi 15 30 Pazar (Indlrlmli) 1BJ0 BEYOĞLU KARACA TIYATROSU nda ODAKULE KARSISI Tfi 1 es2 2R ?3 I0IL »BU ÇOCUK TİYATROSU I o l * Y »»«*T»M MUZIK»! ÇEKİRGE y BİR SIÇRAR Yazan-Ybneten.lDlL YAZGAN KMutahpaıa (ntı liy «a C-tMfc 1 3.30 5*5 52 63 Batırtyt Hatık*| Tnf» Mmba T İMm 338 2103 P t n n 13.3O ZEKİALASYA METİNAKPINAR DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU YENI OYUN M İ t l M I | ! İ 4 İ f İ Ifdpm- KanrJemır KONDUK Pazor-Pazoriesı hanç her gece saat 21 3O'da Motıne Cumartesı 17 00 % 50 hdk-imlı Bıleîler 40.000 TL ve 30 000 TL dır BHet satış yerten Tryatro(l6l 148 82 83) Vakkorama-Suadrye (W 360 90 90) VaKkoramo-Taksım ael 151 15 71) YENİ SALONUMUZ t:nnadoğı nda Dolapdere Yolunda eskı Şon Tıvatrosu orfcosınaoaır tT DALDA OSCAR ODULÜ 3 DALOA 1991 ALTIN KÜRE ODÜLÜ 1991 BERLIN GÜMÜŞ AYI ÖDÜLÜ Beyoğlu Dünya (149 93 61 • 152 0162) 11.00 14 15 17.30 21.00 100 OYUN I AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o B u r u n a... O d u j k u r a n h e r k c s ı n d u ş l e r ı n ı d u > l u v o r d u D Ü Ş L E R » Turkıye'dc sadect Hartaye AS Sıneraası nda. Harbiyt AS 2 |147 63 151 11 30 14 00 16 30 '9 00 21 45 FAUSTOSS KENTI fy SABA-IIL UNDA BLAIR LESUENIELSEN "Ç.plak Sikıh'da! silahını cıkaran Leslıe Nielsen, bu keı ÇOCUK OYUNLARI trgun SAV ÂŞ Yön: BOBİOGAN I Nisan'da Osmonbey GA2I 5 Nl$an da BevoaL SINEPOP • Kad koy MODA B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T I Y A T R O L A R I ADİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ |Y A L N 1 Z 5 0 Y U N «^^..,. '.„ r*rATi n I M A I ı USKÜPHALKLARTIYATROSU BEDAVA M I w.V,.r RECEP BÎLGİNER SANDIN? ZFTKARFRKSOY YUNUS EMRE Vonelen OĞCZ ARAL Yoneten ZELJHA BERKSOY Yoneten RAİK ALNIAÇIK 28^!9J0 il \(art 2 Nısar " 14^1 Naan 3 4J rtej,, 21 00 Suare 2100 Maıne 15 00 S»» 15 00 6 Nsan oOQ21 00 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NESİN G E M İ S İ GULHAN 2J.4.5.6.7 Nısan Suare2100'Matmc 15 00 Sllel Salıı Veflol A Nafıt Kulhjr Merkez 572 64 39 Azız Nes n Sannes 502 08 53 S56 25 38 • Gaı'ena Dam^ma 559 95 60 OSFOROGLU TIY»TPOSl <OYHalk Eg t m Merkezı 345 29 45 KANLI NtGAR'90Muzıklı Guldurü \az iiı *•) ıdık "^**ndıl E N I S F O S F O R O Û L U Çarf 15 30-2100 C t»ai 15 30 / Pazar 2100 IMİAIM KİRLİIİ TİYAİIIOSI 143 68 83 EROL TOY ZEKI GÖKER A L pA ?INO-DIANE KEATON ^NDY GARCIA Yörc Franc1 * F o f d COPPOLA ScMSlar 110b '5JB-I8JOO-Î130 KENTH HAVAT ROBERTREDFORO-LENA OLIN Y8n Sydney POLLACK Seııahr. 11 30 1430 1730 2100 ŞİŞLI/İSTANBUL/TEL. 141 62 03 GEL CENNETİ GÖR 'Savaşın çırltınlı^ıne ve ır aşka taaık olacakeınız" |BİR P\RKERFtLMll Beyo#uSİNEPOP(1«70 71) H 30 M 00 16X '900 21 3C Kadt»ıöy MOOA (337 01 28) 11 30 1 a 00 16 30 19 00 21 30 Çta»ŞAFAK2 (516 26 60) H 30 M 00 16 3C 18 45 2ı 15 ' x PtvıçıttıİNCİ (140*5 95) 11 30 M00 1630 19 15-21 30 7 ^ İ J Ş E H İ R T I Y A T R O L A R I Uskııdar Musah!p;ade Ce Sahr>»sı (333 03 »71 Salıh YAKIN KERVANI iMuzıkal Çocuk Oyunul Muzık Esın ENGIN Yoneten Can DOfiAN Stefan REISNER KUTUPA 11 RAHAT DUR Turkçtsı Ayşe BUGAY Muzık Reymın ERAY Muzık Alı OTYAM Yoneten Zuhal ERGEN Kadıköy Haldun Tane SahntsM34» 04 S3\ Robtn SHORT KIRMIZI PABUÇLAR[Jluzık3İ Çncak Oyunul lurkcesı Esın Atşar ARAL Muzık Selım ATAKAN Yoneten Taner BARLAS Yonelen Ekıp Calışması JHER CUMARTESI PAZAR 11 OO'uEİ MMtcr Tıyııro Gışeltnmlc Satıu Cıkamınııtır PtR SUbTANABDAb 8. Mahkeme kararı Ile 200. OYUN BEYOCLU'NOA K»RAC» TIYATROSU NW 1*3 17 63 Puır 21 00 Sılı 1B 30 ve 21 OC «ı BAMMOT'DE BELEDIYE SEHIS TIYATROSU »0» 572 64 39 Ptnl 1 8 J 0 « 2IÜ0DI KARTAL SANAT İŞLİGI TIYATROSU İsmaıl Işılsoy VUR BİR MASTİK/V Yön: Çetin Etili 26 27 2t 29 30 Man 18 00 n 21 00 31 Mırl 15.00 «ZIZNES'H SAHNESİ 502 0 8 î Bizim Tiyatro Oostiar Tıyalrosu Salonu nda Tunel 144 81 37 14$ 24 90 Cam 15J0 Pz 15J0 FALLACCI-mr BİR İNSAN yapıtından es>nlen«rsk yazan HaHI BTYTAŞ yönelen Zaitr DİPCR LfıVl İ JC KÜITİJR BAKANL<Ğl Kaflıkoy SUHtYYI ı336O662l JO- 4 3Ö-'6 3-21 1M Şışlı KMT 14162031 200 150D--8IB-211 Bakukoy 7« S720444I 100-14 5-17 30-21 ANKAAA KTMPIL 12S'478112 00-15 (D-1800-21 0C| EMIfl tBIA 1391001 1200-1500-U«-21 C IZMIR OEIIİZ 11646 1200-15 00 18*71 a | AOANA METRO 1*6996 11 15 14 15-- AKIL HOCASI"Tht Freshman MARLOJ BHANOO MATTHE* BOCCtHJCK Bakllttsy KARYA 542 11 72 12 00 14 15 16.30 1845 21 00 MONTREAL'Lİ İSA JESUS OF MONTREAL LOTHAMC M.U1EAU CATHEMHE WILKOaHG O K M Dereboyu Cad 110 156 6987 13 00-15 3O-1B.0O-2O 30 Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE G Verdı MASKELİ BALO apefi 3 nerdî Drkatrı Şdı RcnıM Pılunbg Sıh»r< Koysır Alîın GnRbıv 27 «Urt. 20J» 4 Nian. 20Ü0 d* 27 »İUP I5JC 4ı • GPuccını LA BOHEME opera 4 pcrde Drtnlrı Şth Reraıo PMuitıte Stlıney* Koym Vetta Karı 30 Mırl 15 30 dl 6 Nııın I S M d ı • KEMAN VİYOLONSEL PİYANO KONSERİ Oktay Kenınol Ikeiun Şjllk En(kin |»i»HoraHI Nurttn Kal«ık Tızntn ||n»ıı»l I Nmn I 9 J » « J IKonsn SIIHU rMii ROMEO VE JULİET t>le 3 perdı Korngrıli: AHred Rodrıguts Sahneye Koyan Evınc Sunai Sıma Senel Orktılrı Jifi- Elllll Bagınıv 28 Man 2(UXrnt 2 »ısan ÜO MTSe • . DON . GIOVANNI 2opera 2 Orkntra Setı. Selnan A4s Sakneye Kıyan rskü Kara 3 Nmn 20 00 de • Bak IKISI Koreagrah SıM Kasıpegiu ZİYARETÇI KofKigrîd Haldun Yedıcan DİNO ILE CEREN KoreMir8( Yavu; (böel KADIN KamtnH Hl Btrkao 29 Man 200lık 5-2JHUM 2 0 0 0 * BıteHeı temsıiaen llo rıatio 6nce A.K.M gıtelsrınde Suadlye- lafatm Vokkorama Pangaltı Gençler Mogazalot nda ve Gall«rK3-Alokûy danıtmo burotunda sotışo çıkmoktadır Glte le< 451 10 23 151 54 00 (7 haf) 254 CEMALRESİTRPT mm SALONU 31 Mart Pazar Saat 16.00 REGIS PASQUIER Keman ABDEL RAHMAN EL BACHA Pıyano Resital BEETHOVEV Sonat tlkhahar up 24 no S Fa major SCHUBERT Fantazı ap 1S9 D 914 Da major FRAı\CK Sonal La major 1 Nisan Pazartesi Saat 19.00 MERAL GÜNEYMAN Piyano Resitali SCHUMAMK Sonat op 22 Sot mınör HAYON Andante ve Çeşıllemeler Fa mmo, SKRlYABtS Sonal Fantazı op 19 no2 Sol dıvez mmor BRAHMS 3 lntermezzo op 119 PROKOFIYEF Sonal op 83. no 7 • 1S Klflnln ültürtdtki gruplart Indllim ympiır Bılel S«ti3 Yerleri Konser Sa onu 148 53 92-Galler a Dantsma B^rosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 Ş j Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 25-31 Mart 1991 urtul 02AKMA1I IMüiıkal Komdıl Hatrlk IBSEH RESİMLİ HORTLAKLAR OSMANLI n u n ı U M I X | - H n TARİHİYoaelM: Ergın OflBEY [26-27 2S-29 30-31 Mart) Ulker KOKSAL BİR GARİP OYUN T«l NtdrM O€NQ|MM 126-27» Mari) Lugı PIRkNOELLO İNSAN.HAYVAN veERDEM Turkçut Sarra TILMAZ Ymnltır ZıKni KUCUMEN 129 30-31 Mırl SafeahaMn Kndnl »KS»L RAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ TuıtçBİ Sena ENGIH Ymalır Çctlaı IPEKKAYA 121-27 2B-2M0 M«1| Nnalı CUMALI RİR SARAH GÜLEREK UYAN Ytatlm Enıa eURMEN 131 Mart Pazarl Neıl SINOh İLK GENÇLİĞİM ymetn En|» ULUOU 126-27 28 29 30 31 Martl ramtnt Ba»r S«8U«CU Plati aUO/P» Cuaa. 15-00 BlLETlfR TİYATRO GİŞELERMIN YANI Slfl» HAOIKOY MEDKEZ CI$E VAKKORAM* TAKSIM SUAOIYE VE APS GAVRETTEPE ILE BELPA HİPEHMARKET TE SATH.MAKTA01R OYJN GUNLERI Sal 20 30'Cat 5 00 20 30 PerCuma 2O3O'C esı 15 00 2030/ Pa2a< 15 00 1830 DEVLET TİYATROSU Eaarg BucHnır DANTON'UN ÖLÜMÜ BUDALA Uyırlayan SimnCray Yiarln: Engin Cezıır Çaviraıt Oyı Mnttıt 38J1 Mart. 6 7 «Isan Necafl Cumal AHMETLERİM Cavtrı i# Muzk. Sanlh Ftrmoıtkı 1t21îtnXİ\ M Yortttn IMM lıık 30J1 Larry Bclhari Bcn Sdnılrv» DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Çtvın «t tejt HHdun h a ı M E * - Sttılm Sındkttaı SALINCAKTA İKİ KİŞI Ctvırtıt Stvga Saolı 6.7 »uan AltUander Gdman YÜZYÜZE rgniUn (ttm loakkaya Çıyırtn Belgı PıUoy 2S.2728.29.30 31 Mart Necatı Cumılı AHMETLERİM YMMUO Knıaiî t|ik 23456.7 «ıtm Ali Taygn MASALBAHCES YOMttıt Esm Ozman 31 Mart 7 Nîıan |M 001 Jtrtm Kllty SEVGİLİ SOYTARI YinfteıtKami T M Çwır«L TıM HM 7nn*us 551 M 6*1153 Dtw**t 14JUN HtfMkgtr MdrHI htHlammı b>Mt«rt Yttdız Saray< Tıyatrosu Barbaros Yokuşu Yilaız Sarayı ıçındedır YILMAZ GUNEY KA.N Sü GİBİ AKACAK PİYADE OSMAN VİDEO KLÜBLBJİNİZDE REKLAM FİLMI DAJtTIMIHDft FÎBfl Fîim149 50 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog