Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 31 MART 1991 07.05 Açılış-Açikoğretim (Akış ıçensinde 08.00 ve 09.00da haber bülleni yer aiacak) 09.35 DİZİ: Alf Albert amca bir kaç günlüğüne nıiN.ıllrlığe gıdınce Alf çadırda kalmak zorunda kalır. »0.00 Haberier 10.10 İşitme Engellilere Haberler 10.35 Sohbet: Bugün Pazar (Bugün köşesmde) 11.05 Haberier 11.15 Pazar Sineması: Ortaklar (Bugün köşesmde. Akış içerısınde 12.00de haber bultenı ya\ımlanacak) 13.00 Cumhurbaşkanlığı Kupası Bayanlar Voleybol Karşilaşmasi Emlakbank-Eczacıbaşı karşılaşması naklen 14.30 7'den 77'ye Akış ıçensinde 15.00 ve l6.00"da haber bülleni yayımlanacak 16.05 Pazar Konseri 16.25 Yarışma: Bir Kelime Bir tşlem 17.25 Pop 100 {Ayrıntılı bilgı yandakı sütunlarda) 17.55 N BA Basketbol 18.36 İftara Doğru 19.21 Fasıl 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor StÜd\OSU Lıg maçları ve haftanın spor olayları. 21.40 Ramazan Özel Programı: Geçmiş Zaman Olur ki. 1918lı yıllarda tstanbul'da bır mahalle kahvesi anlatılıyor. 22.30 DİZİ: Beybaba (Akış içerisınde saat 23.00'te haber bultenı \cralacak) 23.30 TRT Koroları 00.00 Haberler 00.15 Kabare: Güler misin ağlar mısın ?. (Akış ıçensinde 17 00de haber bülleni yayımlanacak) 01.30 Belgesel:Anadolu Sanatı 02.00 Haberler 02.05 Eğlence Dive Diye 02.45 Bir Solist 03.00 Haberler 03.05 Toplu Müzik Programı 13.58 Açılış -Pazar 91 16.00 Belgesel: Ülkeler Coğrafyası I979yılında Çın'c yerleşen bır Amerıkalı gazetecının serüveni. 17.00 Dizi: Adadaki Dost 17.50 Gençlerle 18.35 Dizi Inamlmaz Olaylar Inanılmaz hayvanlara aynlan bu bölümde. insan hayvan arasındakı yanşlar. bebek palığıyle dolaşan kazhıkayeler kpnu edılmektedır. 19.00 Haberier 19.15 TeleFutbol 20.10 DİZİ: Saracetl tspanya'da bır limanda verilen yat partisınde general Dilke öldürülür. 21.00 Müzik \eBiz 21.25 Belgesel: Marmara Adalannda Marmara Adalan'nda lunzmın gelışmesı ele alınmaktadır. 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 TV Oyunları: Vişne Babçesi (Aynntılı bilgı yandakı sulunlarda) 23.15 Çeşitleme-Kapanış (Bugün köşesmde) 19.59 Açılış - TV'de Sinema: Montana Tuzağı (Bugun köşeMnde) 21.30 Dizi: Murphy Brown Murphy önemli bir yolsuzlukla ilgıli bır haber hazırlarken Mıles'a bu konuyla ilgıli bır ölüm tehdıdı gelır. 22.00 DİZİ: Kasirga Herkes tekrar şehn inşa etmeye çahşmakta ve bulüıı ülkeden >ardım gelmektedır. 22.45 Gece Konseri 23.45 DİZİ: Baroi) Asano ailesine aıt çok degerlı bır kıltcı Baroe'a Baro ewne geldığinde Slirling'le karşılaşır. 00.35Kapanış 17.58 Açılış - Dizi: Aile Dramalan Joe ile Toni *>ku.ldnnın tatıle gırmesınden sonra yakındakj kayalığa tırmanırlar. 18.25 Gençlik Tekrar 19.00 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.40 Gitar'a Başlarken 20.00 Belgesel: Giineş Sisteminde Seyahat Jûpıter ıle ilgıli vapılan ara^tırmalardan elde edıien sonuçlar sunuluyor 20.30 Mûzik 20.55 DİZİ: Dostluk Çıfiikte bûyük bır su sorunu vardır. Kuyu açacak şırket çok fazla para istemektedir. 21.20 Mûzik ~ 21.30 TVde Sinema: Sancılı Yıllar (Bugün köşesmde) 23.00 Gençlerle - Kapanış 17.58 Açılış - 7'den 77'ye TVIde yayımlanan programın tekrarı 18.45 Tarihte Bu Hafta ~ 19.00 Haberler 19.15 Pazar 91 20.40 tftar Programı 20.55 Belgesel: Zamanı Durduranlar ve Diğerleri 1.20 Arkası Yarın: Küçük Hanım 55 Mûzik Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberler isan ve Ahlak •r Stüdyosu ska Gece - Kapanış 10.00 Açılış - Haberler 05 Çizgi Film: Küçük Canavarlar 1 Dizi: Hayat Devam Ediyor Ç ç ğ ılarda) Bir hastanede çalışan stajyer hemşırelenn anma i Hammer ılgın Ferris İngHİZ Usülû Bakanlardan birinın adı e dolayısıyla azledılır. _ (Bugün köşesmde) r redd\'nin Kabusları Kuanış YARIN 05.30 Gırı^lslıhdam). Genel Muhascbe in Envanlcr Işleri). tngılızcc (What You TV1 POP 100 17.25 Rockhn gitar ustası ekranda TV Servisi — Pop 100 bu hafta dünyanın en iyi gitarcı- larından birini konuk edecek: Chris Rca. Kimilerine göre Mark Knopfler'ın yerini alan isim olarak yorumlanan Rea, adını "The Road To Hdl" ile duyur- du. "Gitar teknigim benim kalbimde" diyen Rea, bugün ekranda son albümü ile ekran- da. 12. albümü ile aynı adı la- şıyan parçası Auberge. Pop 100'un ilk konuğu Lon- donbeat Parçası "No VVoman No Cry." Grammy'lerde "en iyi kadın şarkıcı" seçilen Marian Carey, ekrana gelecek. Parça- sı "Someday." Programın il- ginç isimlerinden biri Clash. 80'li yıllarda İngiltere'de pun- kun önculerinden olan, daha sonra sessızliğe bürünen grup, bir reklam müziği ile adını tek- rar duyurmaya başladı. Levis 501 için yaptıklan müzik, lis- telerde hatırlanmalan için iyi bir ürun oldu. Parçaları "Sho- uld I Stay Or Should I Go." Pop 100'ün diğer parçaları Gloria Estefan "Corning Out Of The Dark", Pet Shop Boys "How Can You Expect To Be", EMF "I Believe", Wilson Phil- lips "You're In Love" ve The Black Crows "Twice As Hard." STAR1 SİNEMA; KAKTÜS ÇİÇEĞİ 11.30 tkinci defa ekrana gelecek filmin başrollerini Ingrid Bergman ve VValter Mattheau paylaşıyor. Bergman ve Mattheau TV Servisi — Dişçi çapkındır. Kızlann peşinden koşarken ya- nında çalışan "içi geçmiş" hem- şireye aşık olur. TV'lerin "vazgeçilmez filmlerinden" biri. Hem TRT hem de Star'ın Fılm portföyün- de "gözde" filmlerden biri. lkinci defa ekrana gelen filmde güçlü bir kadro var. Hemşire rolünde yakışmış bir Ingrid Bergman, bol bol döktüren VValter Mattheau. Bu Brodvvay güldürüsünU yu- karıdaki iddialı kadro ile sine- malaştıran yönetmen Gene Saks. BBC CMV'e rakip oluyor EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — BBC Dış Yayınlar Servisi, 60 yıla yakm bir suredir her gün yaklaşık 120 milyon dinleyiciye İngilizce olarak 24 saat aralıksız yaptığı radyo yayınlarına şim- di de televizyonu eklemeye hazırlanıyor. Adı, "BBC Dunya Servisi Televizyon Haberleri" (WSTN) olacak yeni kuruluş, ni- san sonlarında yayına başlayacak. Şimdilik Avrupa'da 26 ülkeyi hedef aiacak yayınlar, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ve Yu- goslavya'dan da izlenebilecek. Amaç, Ame- rikan "Cable News Network" (CNN) dışın- da haber, guncel olaylar ve yorum yayını ya- pacak yeni bir sisrem kurmak ve 24 saat sü- rekli habercilikte CNN tekelini kırmak. An- cak bu tekelin kınlabilmesinin 1993'ten ön- ce olamayacağı hesaplanıyor. BBC'nin dünya televizyonu, yayın haya- tma "mülevazT koşullarda başladı bile. Ge- çen hafta ilk haber-güncel olaylar progra- mı, BBC'nin Avrupa'ya yönelik "BBC TV Europe" kanalında yayımlandı. Şimdilik günde sadece yarım saatlik ve Londra saa- tiyle 19.00'da yayımlanacak olan haber programına, yıl sonuna kadar ikinci bir haber-güncel olaylar programı daha ekle- necek. Gelecek yıl ise haber programlannın arttırılması öngörülüyor. İlk planlara göre her gün üç kez yarımşar saatlik haber- yorum programı yayımlanması düşünül- müştü. Ancak BBC ile mali işleri diizenle- yen "Henry Schroder W»gg Bankası" ara- sındaki göruşmeler yayına "daha miitevazı" hedeflerle başlamak gerektiğini gösterdi. Girişime, özel sektör de paraca katılmaya davet ediliyor. Bütçe, ilk aşamada 10 mil- yon sterlin olarak düşünüldü. WSTN için finansman, BBC programlannın dünya ça- puıda satışı ve BBC'nin tüm pazarlamasın- dan sorumlu yan kuruluşu olan "BBC Enterprises" tarafından ve "BBC TV Euro- pe"un abone geliri ile sağlanacak. WSTN, bir süre için halen uydu ve kablo ile Avru- pa'da 22 ülkede 1 milyon alıcıya her gün 18 saat yayın yapan ve BBC Televizyonu'nun "en secme" programlarım sunan "BBC TV Europe" çerçevesinde çalışacak. Daha sonra yapılacak bir düzenleme üe "BBC TV Europe" yerini WSTN'ye bırakacak. Bu aşamada Avrupa'da alıcı ulke sayısı 26'ya çıkacak. WSTN Genel Müdürii "Christopher Er- win", yayınlan Avrupa sınırlarından çıkar- tarak Uzakdoğu ve Kuzey Amerika'ya da yayabilmek için ek finansman gerektiğini söyledi. Programların yapımında BBC Te- levizyonu'nun haber-güncel olaylar bölümü ile dış yayınlar (radyo) servisi arasında iş- birliği yapılacak. TV2 TV OYUNLARI; VİŞNE BAHÇESİ 22.30 ' Vîşne BahçesF Şehir Tiyatroları'ndaki kadrosuyla ş ç (Vişnyoviy Sad) / Yapıt: Anton Çehov / Yönetmen: Tunca Yönder / Yapımcı: Bülent Özdural / Müzik: Selim Atakan / Dekor: Refik Eren / Oyuncular: Arsen Gürzap, Cüneyt Türel, Savaş Dinçel, Atacan Arseven, Neşe Altıner, Ismet Ay, Funda Postacı, Erhan Yazıcıoğlu, Aydan Burhan, Mehmet Gürhan, Necdet Yakın, Ayça Telırmak, Tuncer Sevi, Can Doğan, Dilek Ttırgut, Radife Baltaoğlu, Volkan Severcan, Tahir Tahiroğlu / 1991 yapımı / Süresi: 4 bölüm, 45'er dakika. TV Servia— Ünlü Rus yaza- rı Anton Pavloviç Çehov'un (1860-1904) ölümsuz yapıtı dört perdelik "Vişne Bahçesi", dört bölüm olarak ekrana geliyor. Yönetmenliğini Tunca Yonder- in, yapımcılığını Bülent Özdıı- ral'ın üstlendiği, Belgi Paksoy- un çevirdiği "Vişne Bahçesi"ni, 1986'da Leonid Heifetz yöneti- rninde lstanbul Şehir Tiyatrolan Muhsin Ertutrul Sahnesi'nde görev alan oyunculann yoru- muyla izleyeceğiz. Çehov'un 1903'te yazdığı, 19O4'te Moskova Sanat Tiyatro- su'nda Stanislavski tarafından sahneye konulan "Vişne Bahçe- si", birçok kez dilimize çevrilip Cehov'ün ünlü eseri 'Vişne Bahçesi 1 4 bölüm olarak ekrana geliyor. çeşitli tiyatrolarda oynandı. 1943'te Vahdet Gültekin-Vâlâ Karabnğa, 1944'te Erol Güney- Şabap Sıtkı tlter'in çevirileriyle, 1943'te tstanbul Şehir Tiyatro- su'nda, 1962'de EVevlet Tiyatro- su'nda oynandı. 1973'te Melih Vassaf bir çeviri daha yaptı. Ay- nı yıl Şehir Tiyatrosu'nda sah- nelenen oyunu Hüseyin Kemal Gnnnen sahneye koydu. Atıf Avcı, Oulçin Aksoy, Haldun tr- güvenc, Tijen Par, Şener Şen oy- nadılar. Ataol Behramoglu'nun da ayrı bir çevirisi bulunuyor. Gerçek, sade, ışıl ışıl detaylar- la dolu olan ve Çehov'un şiirsel havasmı yansıtan "Vişne Bahçe- si"nde yok olmaya yüz tutan bir dünya anlatılıyor. Çökmekte olan Çarlık Rusyası'ndan yeni düzene geçiş döneminde yoksul düşmüş taşralı Rus soylularının yerini alan çalışkan, hareketh' halk sınıfının öyküsü var. Ku- şaklann çatışmalarıyla birlikte bireyler arasında değisen değer yargıları ve çelişkiler de sergile- niyor. Yüzyıl başmdaki Rusya- run toplumsaJ durumu, yüksek tabakanın mal ve rnülkünün alt- takilerin eline geçişiyle kent soy- luluğunun da sona erişi vurgu- lanıyor. Bir çagdan başka bir ça- ğa geçişin köprüsünU andıran bir yapıt. Çarhk Rusyası'nı bek- leyen yakın gelecekteki devrime giden değişikliklerin de haberi- ni veriyor. Paris'te âşığırun >'anına giden Lyubov Andreyevna (Arsen Gürzap), uzun süre ilgilenmedi- ği için kentsoylu aüenin geçmişle sonuncu bağlantısı olan malikâ- ne ve güzelim "Vişne Bahçesi" satılmak uzeredir. Andreyevna, kıa Anya (Neşe Alüner), kardeşi işsiz takımından bilardocu Ga- ev (Cüneyt Türel) ile beş yıldır ayrı olduğu, çocukluğunun am- larıyla dolu olan evine döner. Uşakları First (İsmet Ay), dost- lan Simyanov Pişcik Atacan Ar- seven), eski bir mujiğin oğlu olan yeni zengin Alekseyeviç Lo- pahin (S«vaş Dinçel) ve kıdemli öğrenci Petya Trofimov (Meh- met Gürhan), Varya (Funda Postacı), Yura (Erhan Yazıcıoğ- lu), Dunyaşka (Aydan Burhan) ile beraberdir. Anya ve Petya geçmişe bağhlığın anlamı olma- dığını söyleyip gelecek umudu- nun güzelliğini anlatmaya çah- şırlar. Lopahin kiraya veriknez- se borçlardan dolayı Vişne Bah- çesi'nin satılmak üzere olduğu- nu açıklayarak gerçekçi öneriler ortaya atıp aileyi uyarır. Roman- tik duygularla eskiye sımsıkı bağlı olan aile gerçekleri görmek istemez ve Vişne Bahçesi satılır. Bu, geçmişin bir daha geri gel- memek üzere gidişidir. RADYOLAR R A D Y O 104^5 Açılış, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. OSJOSabah şarkıla- n. 06.00 Deniz hava raporu. 06.05 Günaydın. 0730 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk saati. 09.50 TRT dışı malı destekle hazırlanan program. 10.00 Haberler. 10.05 Tatil sabahı. 11.55 Radyo tiyatrosu. 12-55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Sazlarla Türk sanat muziği. 1330 Böl- gesel yayın ve reklamlar (l).15.00 Haberler. 15.05 Solistler geçidi. 1530 Hafif müzik. 16.00 Ha- berler. 16.05 Türkulerden bir demet. 1630 Ha- Tıf muzık. 17.00 Haberler. 17.05 Ocak başı. 17.25-20.00 Bölgesel yayın, iftar programı ve rek- lamlar. 20.00Haberler.2030 Parlamentoda bu hafta. 21.00 Solistler geçidi. 2130 Spor dergisi. 22.00 Küçük konser. 2230 Beraber ve solo turk- üler. 23.00 Haberler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00^5 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 0435 Gece yayını. 03.00 - 0430 Sahur programı. R A D Y O 2 07.00 Açıüş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. »730 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo şarkjlar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Türküler geçidi. 0930 Armoni. 10.00 fUenmiz folklorumuz. 10.20 Hayaı bır ge- mi. 11.00 Haberler. 11.05 Çocugun dunyası. 11.40 Türkçe sozlu hafif muzik. 12.00 Pazar ne- şesi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 1330 Çocuk ve kitap. 13.45 Türküler. 14.00 Sanatın inanümaz öykusü. 1430 Hafif müzik. 15.00 Ha- berler. 15.05 Türk sinemasında müzikaller. 15.25 Türküler geçidi. 15.45 Şarkılar. 16.00 Stüdyo C.1630 Türküler ve oyun havaları. 17.00 Haber- ler. 17.05 Çağda$ Türk sanat muzigi. 17.50 Türk halk çalgılarından ezgıler. 18.00 Bayati faslı. 1830 Beraber ve solo türküler. 19.00 Haberler. 19.10 Hafif muzık. 1930 Beraber ve solo şarkı- lar. 20.00 Haberler. 2030 Parlamerıtodo bu haf- ta. 22.00 Beraber ve solo turkuler. 2230 Türkçe sözlü hafif muzik. 22.45 Bır roman / bir hikâ- ye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo türk- üler. 23.40 Hafif muzik. 23.55 Unutamadıgımız eserler. 00.55 Gunun haberlerinden özetkr. W£» Program \e kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dinletisi. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavi nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten günumuze. 13.00 Yeni plaklar, yeni yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dunyasından. 16.00Müzik panoraması. 1630 Bir bestecinin gençliği. 17.00 Haberler. 17.15 Tangolarla yaşa- dılar. 17.45 Gençlik koroları. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Rock dunyasından. 20.00 Diskotekten mikrofona. 21.0i Müzik ekspre- siJ2.00 Haberler. 22.15 Tatil müziği. 23.60 Dün- ya radyolanndan, müzik festivallerinden. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş. program ve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 0730 So- lıstler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 0930 Turkuler geçi- di. HJ.00 Haberler. 10.05 Solistler geçidı.1035 Turkuler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 Istekle- riniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bir so- list.1235 Küçük koro. 13.05 Türküler ve oyun . havaları. 1330 Solistlerden seçmeler. 14.00 Ha- berler. 14.05 Türküler geçidi. 1430 Bir solist. 15.00 Duygu demetı. 16.00 Haberler. 16.05 ls- tanbul devlet klasik Türk müziği korosu konse- ri. 16.45 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkulerden bir demet. 1730 Fa- sıl. 18.00 Erkekler topluluğundan türküler. 183» Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİSİSTANBULçşpg ram. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- lan. 09.15 Sevılen Melodüer. 10.00 Müzik Dun- yası. 11.00 Kayıp Haberieri. UJBS Işte Saz tşte Söz. Solist: Belkıs Akkale. 1130 Bir Solist: Bob Dylan. 12.00 lstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Erdem Alkın. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı: 25/2.13^45 Bir Topluluk: Genesis. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Eda Şimşek. 15.10 Enver Daniş- den Şarkılar. 15^5 Kayıp Haberieri. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 FM Stereo Programı. 17.00 Müzik Dağarağı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapa- nış. POLİS TÜRKİYE K,* v ram. 07.00 Göne Başlarken. 07.45 Enstrüman- taJ Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz tşte Söz. Solist: Belkıs Akkale. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yoı Duru- mu. 0935 Zekai Tunca'dan Şarkılar. 09.55 Ha- va Durumu. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Eda Şimşek. 11.25 11- han Ertem'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberie- ri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12J5 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Coşkun Demir. 13.15 Oğ- leden Sonra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14^5 Yol durumu. 14.50 Ali Şenozan'dan Şarkılar. 15.10 Muzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberieri. 16.15 Müzik Dağarağı. 16.45 Aysema Çağlayan'dan Türkuler. 17.05 Türkçe Sözlu Hafif Müzik. 1725 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Yüzytl Amavutluk yttküUyt* goniatü: Enw«r Hocayı Stvu- Mnlar Demcği'mn 700 bm üyMİ yar • MCımr Ceylar "Ma- yıs'ta ÜH taşıa ıkı KUŞ' • Babtatfd* cin«*y»t aynn. Kadm muhabiıtor • lşte vergı yasaiarı Patrona yCzde 8. ûcref^e yûzde 25 • ötyvnd giMUrttind* btçıkk po«*Wr • Ça nakkale Cezaevı'nde yasafiışı protoMol • AB0 h*g*monya- Mnm ton durunu. YütyU araşsırdı • Hazır yıye-cek)eroekı Bfılıte B*r pakeı apsten sızlere ömûr • Haaan YaJcın'm bafyazMi: Zutnun Miaın! • ûzaTa ABO bayrağı suç dağıl • Bmkm Oran Buyûk Adem'ı yazdı H A F T ANAP Hakkâri Milletvekili Naim Geylani a(ikli(or "ÖZAL FEDERASYON DÜSİINÜYOR'1Cumhurbaşhanı, G^tanry* "PKK MÇİIT» I U M M yüzd* 1 oy ahr" dtyor.fcurm dtğrnflidrtari:"PKK zayıflayınca a( çtkaracağo_. Gün gatir zorta afcrtar... l«t«a«oU ö* tat*fn«*«ntz d* okuHannı kuracaklar, radyo v* TV yaymı yapacaktar..." G*ylanl: "PKK üzerin* düa«nl yaptı". ANAP Otyarbakır MHIotvekM OtMc "Şerialçıtar a«çfcn* katılıyor da PKK nly« katılma»4n". öıafm tetoraayona gkton 4 asamalı pUm. Fcdataayon İçin rnotM ABO «yalal »Istoml. PKK, özarıo "Fadaraayon" ptanına I M dlyor? ANAP grubunda Ordu tedirginltğl. Yüzyıtm yorumu: Kürt aorununun naroslndeyiz. BarzanTnln tamallclal Dızai geçen hafta yln« Ankara'daydı... • SEÇKİN BİRLİKIİR KAYDILIYOR. KUZEY IRAK'A MÜDAHAti Mİ CAYDIRMA Ml? • ECEVİTİN YÜZYILJK DEMECİ: "DARBE TERS TEPER"... • ŞEMSİ DENİZER PUAN KAYBEDİYOR. ZONGULDAK'TA MALİ KOHGRE • TÜRK, KÜRT, KUVEYTLİ, IRAKLITARTIŞTI. HELSİNKİ YURTTAŞLAR ASAMBLESİ İSTANBUL'DATOPLANDI. TEL: 513 83 52-513 83 53-513 96 78 FAX: 513 96 76 Kablo TV'ye başvuru • ANKARA (AA) — Kablo televizyon için başvuru süresi 31 mayısa kadar uzatıldı. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ankara, tstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, AntaJya, tzmit, Konya ve Kayseri gibi büyük şehirlerde yoğun talep üzerine, dün sona eren başvuru süresinin 31 Mayıs 1991 günü mesai bitimine kadar uzatıldığı bildirildi. PTT açıklamasında, 31 mayısa kadar kablo TV tesis ücretinin tamamını yatıranların muhtemel tarife değişikliklerinden etkilenme>r ecekleri de açıklandı. IJsans tanıanılanıa • ANKARA (Mak Ajans) — İki ya da üç yıllık eğitim enstitüsü mezunları TV2 ve TV4'teki "lisans tamamlama programları" sayesinde 4 yıllık fakülte eşdeğerinde diploma sahibi olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi, Açıköğretim Fakültesi ve TRT arasında imzalanan ortak bir protokolle eğitim enstitüsü çıkışhlara yeni bir lisans kazandınlacak. İKİ nın turizm atağı • ANTALYA (AA) — Antalya'nm Lara kıyısında bir yıl önce deneme yayınına başlayan, turizm amaçh Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun resmi açılışı mayıs ayının ilk haftasında yapılacak. AA muhabirinin TRT yetkililerinden aldığı bilgiye göre Turizm Radyosu yeni yayın döneminde birtakım yeniliklerle zenginleştirilecek. Halen Antalya, Denizli, Kuşadası ve Göreme gibi turizm bölgelerinde net olarak dinlenen Turizm Radyosu, yeni yayın döneminde İstanbul ve Adana'ya kadar sesini duyuracak. Turizm Radyosu'nda halen İngilizce olarak verilen tarihi, kültürel ve turistik amaçlı programlar, yeni yayın döneminde İngilizcenin yanı sıra Almanca ve Fransızca olarak da yapılacak. Turizm Radyosu'nda deneme yayını süresince yalnızca İngilizce yapılan röportajlar da bundan böyle üç dilde gerçekleştirilecek. BUGÜN • Bugün Pazar TV1 10.35 Halit Kıvanç'm sunduğu sohbette konuklar Defne Yanlız ve Rıza Silahhpoda. • Pazar Sineması: Ortaklar TV1 11.15 TV'de yine Dean Martin-Jerry Lewis ikilisinin filmi yer alıyor. Bu sefer ikili "Vahşi Batı'da" olmadık serüvenler yaşıyorlar. Tabii Dean Martin'in güzel sesini bir kez daha dinleme fırsatımız olacak. • Çeşitleme TV2 23.15 Aykut Sporel'in sunduğu program. Katılanlar, Mory Kante "Bankiero", Anne Dudley "Jaz Coleman", Beethowen "Opus 62 Carloran Uvertürü", Marshall Royal "Touch Me Tonight", Anniver Status Quo "Anniversary Waltz". • TV'de Sinema: Montana Tuzağı TV3 20.00 Bir Alman westerni Peter Schamoni'nin \ yönettiği filmde Hardy Kruger, Stephen Boyd başroldeler. • TV'de Sinema: Sancılı Yıllar TV4 21.30 Ailenin sorunları üzerine bir TV yapımı. Pete Coyote ile Dormat Mullroney başrollerde. • Kırmızı Koltuk StaM 22.40 Bu hafta bir milletvekilini konuk ediyor: DYP Genel Sekreteri Gökberk Ergenekon. Ergenekon ile yapılacak söyleşide yer aiacak konu başlıkları şöyle: Kenan Evren, Hüsamettin Cindoruk'un genel başkan olasıhğı, Roma'da ASALA tarafından kendisine yapılan suikast, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi konusu, DYP'nin oylarının düşmesi konusu. B e k l e n e n K i t a p ÇIKTI Kelebek Kanadında Özgürlük G ü n a y A s l a n Koral Yayınlan NaJuloent Sok No 49 D 2 Sulunıhmet-İSTANBU. Tel 517 1 6 4 i -517 31 35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog