Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 MART 1991 KENTYAŞAM SMNAR CUMHURÎYEA 1320 NİSAN 1421 NİSAN KAŞKALKAN 745000 900000 İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANUĞEVDAN İHALE tLANI 1. Beyazıi Meydanı'nda bulunan 18 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhaınmen bedelle bir yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştırak Teminatı: 1.400.000. TL 2. Beyazıı Meydanı'nda bulunan 19 noıu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl sürc ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 3. Beyazıt Meydanı'nda bulunan 20 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. MUHAMMEN BEDELLE 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminalı: 1.400.000. TL 4. Beyazıt meydanı'nda bulunan 21 nolu hediyelik e$ya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000 TL thale Ijtirak Teminatı: 1.400.000. TL 5. Beyazıt meydanı'nda bulunan 22 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 6. Beyazıt meydanı'nda bulunan 23 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminaıı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 7. Beyazıt meydanı'nda bulunan 24 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 8. Beyazıt meydanı'nda bulunan 25 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl sure ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 9. Beyazıt meydanı'nda bulunan 26 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 10. Beyazıt meydanı'nda bulunan 27 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale Iştirak Teminatı: 1.400.000. TL II Beyazıt meydanı'nda bulunan 28 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 12 Beyazıt meydanı'nda bulunan 29 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl stlre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000, TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 13 Beyazıt meydanı'nda bulunan 30 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 14. Beyazıt meydanı'nda bulunan 31 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 15 Beyazıt meydanı'nda bulunan 32 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 16 Beyazıt meydanı'nda bulunan 33 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale tştirak Teminatı: 1.400.000. T L Şartnameleri Emlak Müdürlüğü'nden gorülebilir. Yukarıda yazılı işler 9 Nisan 1991 günü saat 11.OO'de tstanbul BUyUk Şehir Belediye EncUmeni'nde 2886/45'inci maddesine göre açık arltırma usulü ile şartnamaleri vcchile ayrı ayrı ihale olacaktır. Ihalelere katılmak ısteyenlcrin ihale tarihinden en az 1 (bir) işgünü önce bclediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup, şartnamalerinde yazılı belgelerle birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde İstanbul BUyUk Şehir Belediye EncUmeni'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. tlan olunur. F E T H İ YE Sarıgerme İBERTK CIUBLETOONU ÖLUOCNİZTK GARDENBEACH MALHUN 1355000 1045000 785000 1200000 615000 VADE FARKSIZ Fornulitvsiz TAKSİTLE ORAND PRESTİGE KAYA TEflRACE İBER SİDE PALACE TAYYARBEY SÜRAL BEÜNDA ÜNDA BELLA 1190000 915000 745 000 1 125 000 675 000 850 000 715 000 715 000 685000 GRANTAZUR ALTINYUNUS T K MARTITK PARK İBER T K EMREOTEL MARMARIS 1200 000 1 120 000 825000 925 000 490 000 745 000 910 000 550 000 950000 445 000 725000 725 000 700000 675000 645000 645000 795 000 840 000 1075 000 960 000 725 000 575 000 945 000 645 000 590 000 630000 BODRUM CLUB M CLUBARMONİA DUYGULU CLUB KAMKALE GARDENİA . ÇOMÇA MANZARA GLORİA PEDESAGARDEN CLUB PETUNYA CLUB BOOflUM Bir grup memur HEP Fatih ilçe merkezinde 2 giinlük açlık grevlne başladı. (Fotoğraf: AA) ALANYA Ö2KAYMAK SERAPSU JASMtN JASMtN PALACE CLUB ALANTUR ALAADOM OEHA MESUT KARABURUN T K LONİSERA SUNSHİNE S V.S. OTEL Memurun eylemi İSTANBUL (AA) Kam halesini protesto ederek, kamu Sen, BemSen ve SaglıkSen'li sendikaları uzerindeki baskılamemurlar, sendikalarının kapa rın kaldırılması için iki günlük tılmasını ve eylemlerine polisin açlık grevine başladıklarını açıkmüdahalesini protesto etmek ladılar. için, iki günlük açlık grevine Bu arada, Kadıköy Postahabaşladılar. nesi önünde toplanan 100 kişiHalkın Emek Partisi (HEP), lik bir grup, memurlara sendiFatih ilçe merkezinde toplanan ka hakkı isteğiyle pankart açabir grup memur, düzenledikleri rak, Karaköy iskelesi önüne kabasın toplantısında, BUyükşehir dar yürüdüler. Polisin müdahale Belediye binası önündeki me 'etmediği yürüyüş olaysız sona mur eylemlerine polisin müda erdi. İki giinlük açlık gnevi yapıyorlar 001/ 590000 SOLFULYA 825 000 CENNET OTEL 695 000 EXCELSİORCOftİNTHU 840 000 PARADİSE APARTOTEL 735 000 AÜ BEY T.K. 1 300 000 INCEKUM HAMDULLAHPAŞA T K ASPERA 970000 650000 940 000 875000 825 000 630 000 825 000 475 000 600000 525 000 725 000 600 000 845 000 555 000 970 000 1075000 990 000 1850 000 1540000 1345000 1100 000 595000 695 000 OİOİM KUŞADASI DtMM MAY OTEL ONUROTEL KORUMAR FANTASİA ADAKULE SURTEL RSABOLUABANT KEMER CtUB SULTANSARAY ŞJMPIYONTK a U B ALDA RAMADA RENAISSANCE SMENATK BEBART HOUDAYaUB H0U.YVW>00 SPORT ÇEŞME ALTINYUNUS T.K. TURBAN ÇEŞME CLUBKARUA AYVALIK WASHINOTONOTH. ssssssr ASENATUR 338293*336 77 25337 46 15 ÜON TURIZM 338 87 76338 31 91347 2S 15 BELEDİYELER VE İLETİŞİM PANELÎ ANTALYA SHERATON VOYACER FALEZ DEDEMAN CLUBSERA 0FO MARİNA TRT'ye eleştiri İstanbul Haber Servisi İLAD (lletişim Araştırmaları Derneği) tarafından düzenlenen, "Belediyeler ve tletişim" konu lu panel, dün yapıldı. Panele katılan belediye başkanları, TRT'nin, çalışmalarını yeterince yansıtmadığından yakmarak bunun TRT ile yerel yönetimlerin siyasi eğilimlerinin farklı olmasından kaynaklandığını savundular. Toplantıyı açan Nurettin Sözen, Dalan gelmeden salondan ayrıldı. Bedrettin Dalan da toplantıya 2.5 saat geç geldi ve Sözen'le karşılasmadı. iLAD Başkanı Hıfzı Topuz da Hetişimin önemini anlayan Avrupalı belediyelerin iletişim harcamalarına bütçeden yüzde bir gibi önemli bir pay ayırdıklarını bildirerek şöyle dedi: "Parls Belediyesi iletişime biiyiik pay ayırıyor. Bu hesaba göre tstanbul Belediyesi'nin 6 mllyar 700 milyon lira ayırması gerekir ki bu da miimkün defiil." 1750 000 1225000 1360 000 1400000 T«l: 131 50 1»19 147 M 11 134 21 «8 1075 000 F«I: 140 60 03 V«l*on»fr C*J. B*şm Apt 1260 000 33/1 HarMyHST |E*I Kmt Stamı r») Jolly Tou. TEŞEKKUR Taahhüdümüz altında bulunan KAĞITHANE DERESİ ISLAH İNŞAATI'nm 29 Mart 1991 günü saat 11.00'de yapılan temel atma töreninde hazır bulunarak bizleri onurlandıran Anakent Belediye Başkanı, Prof. Dr. Iı I İ L A D ' ı n düzenledigi panelde belediye başkanları, TRT'nin İstanbul Gazeteciler Cemiye çalışmalarını yeterince ti Burhan Felek Konferans Sa yansıtmadığından lonu'nda yapılan toplantıya yakındılar. Toplantıya Necdet Ugur başkanlık etti, ko davetli olan Dalan ve nuşmacı olarak da İLAD BaşSözen birbirlerini kanı Hıfzı Topuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mu görmediler. rat Karayalçın, Bakırköy Belediye Başkanı Yıldırım Aktuna, Sağlıklı iletişimin olmadığı Prof. Mesut önen ile DMP Ge yerde kavga olacağını, ban; ve nel Başkanı BedretUn Dalan ka üretimin olamayacağını söyleyen tıldı. 10.30'da başlayan panele Dr. Yıldırım Aktuna da şöyle 12.30'da gelen Dalan, başka bir konuştu: "Radyo kurmamız entoplantıya katılacağını belirterek gellenlyor. TRT biıe yer vermlkonuşmasının bitiminden sonra yor. Bakırkoy'de 1.5 milyon intoplantıyı terk etti. san yaşıyor. Herbirine 1 dakika Panelin açılış konuşmasını ayırıp da onlara bu şekilde ıılaşyapan tstanbul Büyükşehir Be sam diye düşündiim, bu tam 16 lediye Başkanı Nurettin Sözen yıl tutuyor." "lletişimin ön plana çıktığı bir Belediye hizmetlerinin dünyaçağda yaşıyoruz, ancak yerel yö nın "en nankor" hizmeti oldunetimler, iletişim araçlarından ğunu belirten Dalan da, "Su yeterince yararlanamıyorlar. En akarken kinıse bunun ne zoriuketkili iletişim aracı olan TRT, larla saglandıgını düşünmez, bir partizanca ve tek yanlı yayınlar giin akmasa tüm suç belediyenin la bizi dışlıyor" dedi. olur" dedi. NURETTİN SÖZEN tstanbul Milletvekili ve SHP Gn. Say. s. YÜKSEL ÇENGEL Sn MAHMUT ÖZDEMİR Sn Kağıthane Belediye Başkanı HÜSEYİNASLAN Fatih Belediye Başkanı SHP 11 Yön. Kur. Üyesi Beyoğlu Belediye Başkanı İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞEVDAN İHALE İLANI 1. Beyazıt Meydanı'nda bulunan I nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle bir yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 2. Beyazıt Meydanı'nda bulunan 2 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre İle kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 3. Beyazıt Meydanı'nda bulunan 3 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. MUHAMMEN BEDELLE 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 4. Beyazıt meydanı'nda bulunan 4 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 5. Beyazıt meydanı'nda bulunan 5 nolu hedıyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 6. Beyazıt meydanı'nda bulunan 6 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale tştirak Teminatı: 1.JO0.000. TL 7. Beyazıt meydanı'nda bulunan 7 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl sure ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 8. Beyazıt meydanı'nda bulunan 8 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL İhale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 9. Beyazıt meydanı'nda bulunan 9 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl sure ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 10. Beyazıt meydanı'nda bulunan 10 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 11. Beyazıt meydanı'nda bulunan 11 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl siire ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 12. Beyazıt meydanı'nda bulunan 12 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 13. Beyazıt meydanı'nda bulunan 13 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000 TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 14. Beyazıt meydanı'nda bulunan 14 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 15. Beyazıt meydanı'nda bulunan 15 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL 16. Beyazıt meydanı'nda bulunan 16 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL thale tştirak Teminatı: 1.400.000. TL 17. Beyazıt meydanı'nda bulunan 17 nolu hediyelik eşya stand yeri aylık 350.000. TL muhammen bedelle I yıl süre ile kiraya verilecektir. Geçici Teminatı : 126.000. TL Ihale lştirak Teminatı: 1.400.000. TL Şartnameleri Emlak MudürlUğü'nden gorülebilir. Yukarıda yazılı işler 9 Nisan 1991 günü saat 11.00'de İstanbul BUyUk Şehir Belediye Encümeni'nde 2886/45'inci maddesine göre açık arttırma usulü ile şartnamaleri vechile ayrı ayrı ihale olacaktır. Ihalelere katılmak isteyenlerin ihale tarihinden en a/ 1 (bir) işgünü önce belediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup, şartnamalerinde yazılı belgelerle birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde tstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenı'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. llan olunur. s n YUSUF GÜNAYDIN sn MEHMETTİMAŞ SHP Kağıthane İlçe Başkanı sn ZEYNELÖZTÜRK SHP Eyüp İlçe Başkanı sn MUHİTTİN AKELLER İSKİ Genel Md. Dr. Kültür Bakanı'ndan Ayasofya'nın 4 minaresinden ezan okunmasına açıklama: sn t. ERGUN GÖKNEL İETT Genel Md. Bir minareden duyıılmuyordu MERSİN (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Ayasofya'nın dört minaresinden de ezan okunması taümatını tek minareden okunan ezanın yeterince duyulmaması nedeniyle verdiğini söyledi. önceki gece Mersin'e gelen Bakan Zeybek, Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sanat Galerisi, Mersin Kültür Merkezi, Içel Müzesi'nin açılışlarını yaptı. Eski Halkevi binasının restore edildikten sonra Kültür Merkezi olarak hizmete açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Zeybek, "Bazan dilimin ucıına geliyor, söylemeden edemiyorum. Konuşunca ziilfii yare dokunuyor. Halkevlerinin kültiirü sn VURALAKARÇAY Sayın Meciis üyeleri ile sayın İSKİ mensuplarına ve MUHTEREM KAĞITHANE HALKINA SAYGI VE ŞÜKRANLARIM1Z1 SUNARIZ. miize açık katkdan oldu. Ancak ne yuııV. ki yaptıgımız güzel şeyleri daha sonra yıkıyoruz. Gönliimden geçeni söylüyorum, keşke şu halkevleri yaşasaydı. Gelenler neyinl begenmiyorsa dUzeltselerdi" dedi. Bir gazetecinin, "Ayasofya'nın dört minaresinden ezan okunmasına ilişkin vcrdigi talimatın ne gibi yankılara yol açacagı" yolundaki bir sorusunu yanıtlayan Zeybek, "Bir tek minareden okunan ezanın duytılntadıgını söyledller. Ben de bunun ü/erlne dört minareden de ezan okunması talimalını verdim. Bir minaresinden zatcn okunuyordu. Tabii dört minareden okunan ezanın yankısı da çok olacaktır" diye konuştu. ŞETAT SONDAJ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "KADIN" KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI iımir Büyükşehir Belediyesı tarafından ya/ın sanatını özendırmek amacıyla "KADIN" konulu düzenlenmlstır YARIŞMA KURALLARI Yarışma Izmır Buyukşehir Belediyesi mensupları dışında amatör, profesyonel herke» Yarışmacıların, öykulerini çizgisiz kâğıda, çıft aralıklı maklne yazısı İle yazacak ve he' yecektır Yarışmacıların, öykulerini 6 nusha olarak göndermeleri gerekmektedir. Her v ce bir öyku ile katılabılır Yarısmaya katılacak öyküler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve ' Yarışmacılar, yapıtları İle birlikte ayrı bir zarf ıçlnde iki adet fotograflarını ger maralarını, kısa yaşam öykulerini göndermelidırler Yarışmacıların, yapıtlarını 30 Haziran 1991 tarıhıne kadar "Izmır BuyukseF metler Dalre Baskanlığı Konakizmır" adresine elden teslim etmeleri ya da dermeleri gerekmektedir DEâERLENDİRMEÖOÜLLENDİRME Yarısmaya katılan eserler, 15 Ağustos 1991 tarihınde toplanacak ola cek ve yayımlanmaya deger bulunan eserler bellrlenecektır Birıncılık Odulu 4.000.000 Ikincılık ödulu 3.000.000.Üçuncülük udulu 2 000.000.3 Adet Mansiyofı Toplam 3 000.00 Yapılın ödül alması halınde, kullanma ve yayın hakları Izmır Büyı1 tır. Yarışma sonuçları 1 Eylül 1991 tarlhinde açıklanacak ve sonuçlr rlne yazı ile blldirilecektır ödüller 9 Eylül 1991 tanhınde düze" 1 SEÇİCİ KURUL Seçıcı Kurul Uyelerl kendi aralarında bir Seçıcı Kurul Başk; Pınar KÜR Füsun AKATLI Nezıhe MERİÇ Sevgı ÖZEL Feyza HEPÇİLİNGİRLER GERE,KLİ KISA KISA • ÜSS Aşama Dergisi'nce "gençlerin matematiğe olan ilgi ve sevgilerini arttırmak, kaybetme stresi ve endişesi olmaksızın sınav havası yaşatabilmek, öğrencilerin sosyal ilişkiler bakımından olgunlaşmalarına yardımcı olmak" amaçlarıyla liselerarası matematik yarışması düzenlendi. Yarışma, 28 nisan pazar günü, derginin Kadıköy'deki binasında yapılacak. • İSKİ, Ümraniye bolgesi 2. grup içmesuyu şebeke inşaatı kapsamında gerçekleştirilen, Çekmeköy isale hattı ve içmesuyu şebekesine, törenle su verilmeye başlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, iki yıl önce verdikleri sözleri yeıine gctirmekten mutlu olduğunu belirterek dünya standartlarına görc rekor sayılabilecek bir hızla, tstanbul'da ayda 100 kilometre şebeke borusu döşediklerini söyledi. TELEFONLAR m Pollı Imdat: 055 • htılya: 000 • Jmdaıma: 056 • Zabrta MAdflıUOA: 527 57 00 B Mszsrfıklsr Mttdttfttoftî 172 13 73 7475 ve 088 Hızır Acll: 077 SafhkMM«fMtfl:511 89 18 CmrahMM Tıp: 588 48 00 Çapı Tıp: 525 92 30 Marman Tıp: 340 01 00 Haydarpap Numuna: 345 46 80 ŞlşH Etfal: 131 22 09 Taktln llkyanhm: 152 43 00 SSK Samatyı: 588 44 00 SSK Oknnydam: 132 30 00 SSK M l t * t : 358 67 60 • TRAFİK: Tnrflk $uba Md.: 176 24 14 (Ist). 356 04 8586 (Kadıkoy) Ulga Traflk: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şehınçı), 314 36 (B Çekmece) • THY: Iç Nattar: 573 13 31, Dıs Hattar: 574 23 00 (25 hat), Santral: 574 73 00, (Uztnratyon: 574 82 00 (45hat) • SU ARIZA: ItUnbul: 522 97 03, Bayoilu: 147 51 10, Kadıkfty: 333 02 20, İLAN Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Hayriye Hatice Dedeajaçlı, Emine Dedeağaçlı, Fatma Dedeağaçl dfağaçlı aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz dava Nazilli Kadastro Mahkemesi'nin 16.1.1991 tarih 1 1991/1 Karar saytlı ilamı ile davanın kabulüne ve Nazi yü 225 parselin Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline harcmın davalılardan alınarak Hazine'ye gelir kaydır li için 30.000 TL vekâlet Ucreti ile davacının yaptıj mahkeme masrafının davalılardan eşit olarak alııu rilmiş olup adı geçenlerin i$ bu ılaııın yayın tarihiı gün içerisinde temyiz yoluna başvurabileceğı, aksi nın kesinleştirilerek Tapu Stcil Müdürlüğü'ne devret' rine geçerli olmak Uzere ilan olunur. Basın: 22071
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog