Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 30 MART 1991 Sinema • Tiyatro • Gösteri 1991 EN İYİ FİLIV. OSCAR'I -, t î t t t t t r «nt*Jt********* DALDAOSCARÖDÜLÜ EN İYİ FIIM • EN İYİ YONETMEN • EN m UYAKLAMA SENAHYO • EN İYİ KUKGU JEN İYİ GÖIIUNTU • EN İYİ OZGUN MUZİK - EN İYİ S » KEVIN COSTNF.R ' » 3 DAIDA J 1»»1 ALTIN { KUKE ODÜLU . »1»»1 tEKLlN GUMUS AYI - ODUIU $t*M SİTE Beyo<>u LALE Scyoğlu OUNVA **O» tçj 21 00 m*nm Baktftfty RENK K*4(fc6y KAOIKOY Kadffcâf OCAK Ankara KIZILIMİAK (147 «» 47) 1 (14«25 24) i (14* $3 «1) 1 (572 11 S3) (337 74 00) (US37 71) 00-14. 30-16 00-21 30 30-1445- 800-2 30 00-14 15 1T30-2 X 00-14 15-17 30*2100 00-14 15- 7 30-21 15 30-14 45-T800-?1 45 -iltîfcl 3J ZOR 0LUM2- D I E H A R D E R - cusvuı »ıla oo ıx 6C« ı ı ' KATHLEEN TURNER C I M SAFAK 4 (S16 26 60] 1 00 T4 30-16 00-18 45-Î1 15 KRTLSTItEEP SHIRLEY MACLAINE OENNIS OUAID •P0STCARD5 FROM THE EDGE - ftrfa wdrit geçrtyonan-. Ktşfct ben de burada obaydım! • 1M1 ENİYl AKTRİS OSCAR* ADAYI- MERYL STREff • 1M1KAFTA.İBçön F3mw TV Sufen Akıta OdMı) ADAY1 •Eı Ijı Akins-SflRLEV MACLAM • Eıi;ıOi{iıMııık-CARüSIMON •Eı Ijı SturjıÜTirluaı-CARME FTSHER J Aakarı AKUN |IZ7 76 56i 12 15 14 30 16 45 1^ 00 21 15 Izoıır İZMIR |Z142 6I| '2 15 14 30 16 45 19 00 21 1. • MlMMETRO |!4 69 96i 12 00 14 15 16 45 19 0 11 MSM PAZARTESI «OE» ITI6AREM IjJeyoglu EMtK 144 w 39 Kaiıkoy HEKSı336 01 12ı f CİNEMA PARADİSO'nım unlıı vonetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKESÎN KEYFÎ YERİNDE "STANNO TUTTI BENE" M\RCELLO MASTROIANNI "1 Nlsan'dan Itibaren Şişll Kent Shneması'nda" 146 97 38 • 132 64 26 I S T A N B U L U N E N B U Y U K V E E N M 0 D E R N S I N E M A S I ı « i i KEV1N COSTNER _ DANCES WITH WOLVES DALDA OSCAR ÖDÜLÜ J DALOA 1991 ÛLTIN KURE ODUIU 1991 IERLIN GUMUS ATI OOULU Şisli SİTE (147 69 «7) ı• 0C-M 30-18 00-21 30 KAN KARDEŞLERl Muzıkal 2 Bolum Oyun ve MuBk. Willy Russetl Yoneten YucelErten Zuhal Olcay Haluk Blgıner Ahmet Levendoğlu Mahır Gunşıray Derya Alabora. Oktay Kaynarca Julıde Kural 520162 vaKKorar\aT*s»T 115! 1571) C "~ates Pazar "- 2115 Ounya S YAPI^CKREDi Pıerrette BRUNO DORMEN'S TIYATROSU R a y C o o n e y KARMAKARKIKKOMEDİ 2 BÖLOir YSneten HALOUN DOBMEN C tnl 18 00-21 15 SOM Pazar 14 30-1100 H Cuıarttsırotnes 1100 -lönn.»: Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 SON 3 HAFTA KENT OYUNCULARI G«nel istttk üzerin* Muşfik Kenter Gösterisi Murathan Mungan B I R G A R I P ORHAN VELİ Kenter Tiyatrosu 146 35 89 BIR ATIFYILMAZFİLMİİ "GoodFellas" SıkıDostlarBRMARTOSCÜRSESEFIMI 1991EÎS IVt YARDIMCIAKTOR OSCAR* \ynca • EN tYl FtLM • EN İYİ YONETMEN dahıl 5 DALDA OSCAR'ADAYI Ea Ijı Fılm • En In YOMÜDÖI dakl 5 Dttdı ISGİLIZ \KA0EMİ O D l l l NEW YORK FILM ELEŞTİRMEMERİODULÛ Ea IYI Fıtaı • Fn \\\ Yoaetmea • Ea ttı Aklor LOS ANGELES FİİM ELEŞTİRMENLERİOÖULU • En tyı Hlm • En iyı Voortmen • En IYI \ vtoma Aklor • Eı Iyi Yattana Utns (1966 ın dunyoyı altust «d«n syoncı ve ozgulukçu ruhuna agıl) HAU SOYGAZJ AYTAÇ ASMAN CUNEYT ÇAUŞKUR MET1N KLGIN 1 Nisan dan ıtıbaıan toyoğhı BEYOĞLU Smamannda CİHAT TAMEft • ERCAN YAZGAN TİYATROSU Muzk Gu duru 2 Bolum İNSAN STJRETLERİ TU1.C ÇİZGE> Yazan AZİZ NEStN Ytjun Isiek uztrıne Kad USy de Son Mı yalon î f t a Q | H 2so. • M İ H o*w GIŞE AÇHtllŞTIH. C3yur»un Hoklu ONK AİANS lon Alnmftır i NİSAN CUM» 15 2 b N l S A M C T£S' KADIKÖY HALK ffyjm MEHKEZHIOE I s t i k l a l C a ü N a : M O T e l 1 5 1 1 8 6 5 6 6 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEIYIİSİ RNDIK KABUÛU Cumartesı 15 30 ve 18 30 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR B 3 B 3 Perşembe - Cuma 21 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Ferhan Şensoy un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI•rKiı»»nıı.'l Pazar 15 30 - 18 30 BEYOGLU KUÇUKSAHNE 1444327 143 64 1 Ferhan Şensoy un İSTANBUL'U SATIYORUI Munır Ozkul - Erol Gunaydın Salı 21J00 ÖLÜMÜ Dario Fo Y6K Mactt Kopw KonMdl 2 böJüm Duyguul ^OMOrO Y»re YIJJI Tuneay NİSA SEREZU-TOIGA AŞKINER TIYATROSU Ankara tumcıi ncdenıyt« Son 3 H»N« I0IL »BL» ÇOCUK TİYATROSU ÇEKİRGE RtY BİR SIÇRAR Yazan YönetealDlL •.MulllaMH ÇIYM TVy la CMk 13 30 SUU63 Muzık nan Erıy YAZGAN Balnrlyı KadıUy TnMI Sattaa Pazar M«*«T 33i 21 03 • 13 30 |Hart*ye AS 1 İKddıkoy AS 114 63 15) 11 30-1400-16 30 1900 21 4' 336 00 50) 1i 30-1400 16 3" 1000 21 3C BEYOGLU DUNYA SINEMASINDA KF.MN COSI'NF.R. DANCF.S WITH VVOLVES DALDA OSCAR ÖDÜLÜ 3 OALDA 1991 ALTIN KÜRE ÛDÜLÜ »991 IERLİN GÜMÜŞ AYI ÖDÜLÜ Beyoğlu Dünya(1499361 «152 0162) 11.00 14.15 17.30-21.00 AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... O. d u ; k u r a n h e r k c s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u L) U R « TırUycde sadea Harbıye AS Sinemasi ndı Hırtlie K 2 (147 63 15| 11 30 14 00 16 30 19 00 21 45 KENTJ BABA-IIIAL PACINO-DIANE KEATON ANDY GARCIA Yön Francis Ford COPPOLA SeıtoUr 1200 15.0018J» 2130 Sunbr 1IJ0-I4J0 17JO-21JO ŞİŞLİ/İSTANBUL.TEL 141 62 03 KENTII HAVANA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yön Sydney POLLACK MASALGERÇEK TİYATROSU Fazıl Hösnü Dağlarca MâNOâLiNâ ( m J z k ç o e u k o y u 100 OYHNİADİLE DARİO FO BEDAVAMI SANDIN? YölKto, OCUZ ARAL BUel S«M YerWrt A Na«ıl Kultur Merkezı 572 64 39 ELI SAGHI'nın BENİM MATRAK AİLEM Komodi Fars 2 &6)um Yön ALEV SEZER CuıM 21 15 C.l«i 15.30 Puar (IndirlniH) 18 30 BEYOĞLU KARACA TİYATROSU ndn ODAKULE KARSISI Te! 1 52 28 23 TEMIKAP1 SAHll TOIU HURMTET COSTtRI MERKEZİ ZEKİA1ASYA METİN AKPINAR DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU § S İ C V f î Hapm- Konöemir KONDUK Pazor-Pozartesı honç hef gece soat 2l 30 da Motıne Cumartesı 17 00 %50«ndwmiı Bileîler 40 000 TL ve 30 000 TL'dir Bılet sottş yerien Tıyortro (TiB« 148 82 83) Vakkorama-Suadıye (Tel 360 90 90) VakKoramo-Taksım (Tel 151 15 71) YENİ SALONUMUZ Elmoöaüindo DotapdereYolundoeskı ŞonTiyütrosu arvosınaanif B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E TIYATROLARI NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ MFrATf C\ IMAI IhECATTCUMAU Y A L M I Z 5 O Y U N ^S^"- P H A L K L M ? TİYATROSU RECEP BtLGİNER YUNUSEMRE Yöneten RAİK ALNIAÇ1K 345N»an2100 6 Nsan 15 00 tlOO AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NEStN G E M İ S İ GÜLHAN 2 3 4 5 6 7 Nisan Suıre 21 00 Matıne 15 00 Az z Nesın Sahne» 502 08 53 556 25 38 • Gslleru Oanışma 558 95 60 aU ITATROSl KADt KOY Ha h Eg Tım Merkei 345 29 45 KANLI NÎGAR'90 Muziklı Gulduru >azan *5adık î?endıl ^ ineten ENİS FOSFOBOĞLU Çarş. 15.30 - 21 00 C !•* 15 30 / Pmzaf 2100 \MİAH \ Itlltl.Ili TİYA1 ll«SI! 143 68 83 EROL TOY ZEKI GOKER GEL CENNETİ GÖR Savaşın çırkınlı^ine ve ölOmsâz bır a^ka tanık olacaksınız" |BIR PARKER HLMl | B^rojhi SIN€POP(t« 70 71) 11 30-14 00 16 30 19 OO 21 30 KadıUy HOOA (337 0 1 a ) 1130-1400 16 30 900 2130 Ç-tatŞAFAK! (516 2 6 » ) 11 30 14 00 16 30 1845 21 15 PngaliıİHCİ (140 45 H ) 11 30-14 00 1630 19 1S-21 30 kJŞ E H I R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI Ergun SAV Salıh YAKIN KERVIPNI MAVlMflSAL F*tıh «esat Nurı Sahnesı(S26 53 10) Muzık Alı OTYAM |Muı*ıl Çocuk OYunu) Y o n e l e n Z u h " E B G E M Muzık Esın ENGİN Yoneten Can ÜOGAN Robın SHORT StelanREISNER KIRMIZI KUTUDA RAHAT DUR Turkçesı Ayse BUGAY Muzık Reyman ERAY . , Yoneten Ekıp Çalumısı İHER CUMARTESI PAZAfl 11 00 DEİ PABUÇLAR (Muzıkai ÇocoV Oyunul Turkçoı Esın Alsır ARAL Muzık Selım ATAKAN Yoneten Taner BARLAS Bıletler Tıyatro GiMlerınd» Satıp Çıkardnııtır PtR SUbTAN ABDAb 8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN' BfYOSLU ND« ICUACA TIYATR0S4J HOA 143 17 63 Pazar Zl 00 Sllı 18.30 ve U M R K 0 T DE BELEDIYE ŞcHlS TIV»TROSU NO* 572 M 39 Plesı 1130 « 2 1 0 0 ı» MRTAL SANAT IŞLİÖI TİYATROSU ismoil Ifilsoy VUR BİR ( MASTİKA K a b a r e ) Yon Çetın Etıli 26 2728 29 30 Mjr; 18 00 v« 21 00 31 Mart 1500 'NES.IN5AHNESI502 0853 Bizim Tiyatro Dostlar Tıyatroau Salonu nda Tunal 144 81 37 145 24 90 CJBH 1S30PZ 1&30 FAlLACa nin 8tR İNSAN yazan HalH BtYTAŞ yOneten ZM>r O(PEB Kalıko, SUKTTt (3360682)11 00- 4 30-1815-21 5 şl KENT (1416203)12001505-18 00-^ 5 kırkoj 74 (5720444} 11 00- 4 5- '0-21 5 ANKARA K T K 0 M H 257471) 1201 SS180O-21O0 IZMIR SE«» 13100 12 00-15 00-16 OC-21 00 IZMIH DENIZ 116461 1200- 500- 80U21 00 MMNA ttETN 1146996ı 11 15-14 15-"30-21 1 AK1L HOCAS1"Tht Freshman MAMONBKANOO BaknkSy KARYA 542 1173 12 00 14 15 16J0 18 46-2100 MONTREAL'Lİ İSA JESUS OF MONTREAL LOTHAME BLUTEAU CATHCfMNC mLKENMG O K M Oereboyu Caü 110 158 69 87 13 00-15 30-18 00-20 30 İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI'NPE 6 Vtrdl MASKEÜ BALO W«rı 3 P«rıl« Orktıln $4lfc RınHo P ı l a k ı Sıhmye Koyııt Alttn Gfinbıy 27 Mırl XX 4NIIM ZOJKıt* 27 » a n l5.Mdj • ILPuccını LA BOHEME m't 4 ptrft Orkestn Ştlr R«K« Pılnııln SıhiKyt Ktyın VıkU Kva 30 Mırl 15 30*1 6«u»n ISJOdı • KEMAN VİYOLONSEL PİYANO KONSERİ Oklıy KerlMİ |tnm) talak Enrtin |yıyrimul| Kvtu Koitrt Teznra l I «lan 1900<ı IKHUT Salnnı mU| S PrsM tv ROMEO VE JULİET ball 3 plr4l Ktreoçrılı muu Rodrıgut! Sahnyt Koyın Evia< Sııntt SunıSenı) OrkMn $4fL OtH Bagını* 28H M O T * . DON . GIOVANNI W Orteon $4ft Salmyı t»r» Yıkta Kırı 3 litın 20Ar*t Bılt İKISI Kormgrılı Sıtel «ajpdçlu ZİYARETÇI Ktnogrtlî Haltfun TnNcm DINO ILE CEREN Ktrto^rlt Xıvuz OüUI KADIN mn»|r>8 MH Btrtın nMtri 20İ10 «t S-ZtNıua 20.MM tlleder lems<M«n ito hdla 6nce A.K.M gışelefinde Suodlye- Taksım \/akkorama Pongaltı G«nçl^ Magazakınnda ve Gall«ıo-A}afcOy donıfma burosundo ıctıfa çıkmokladıf Gltelel 151 10 23 1S1 56 00 (7 hal) » 4 CEMALRESTREY 31 Mart Pazar Saat 16.00 REGIS PASQUIER Keman ABDEL RAHMAN EL BACHA Pı\ano Resital BEETHOVEt* Sorıat likbahar op 24 no S Fa major SCHLBERT Fantazı op Io9 D 934 Do majör FRAVCK Sonat La major 1 Nisan Pazartesı Saat 19.00 MERAL GÜNEYMAN Piyano Resitali SCHC »MAİV Sonat op 22 fol mınör HAYDS Andante LV Çefitlemeler Fa mmvr SKRtYABt\ Sona( Fantazı op 19 no 2 So/ dlvez mmör BRAHMS 1 Intermezzo op 119 PROKOFIYEFSonat op 83 no 7 ' 15 Klflnln Ottûndekl grupltn Indlrtm ytplhr Bllet Salıs Yerterl Konser Salonu 1^€ 53 92-Galler a Dan şma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadiye 360 90 90 T I Y A T R O L A R I 25-31 Mart 1991 RESİMLİ OSMANU TARİHİ Ytnehn Ergtn «BEY 126-27 28-2M0 31 Marll Hmrit I8M» HORTLAKLAR (abll tPEKMTA NKtHCUIULI BİR GARİP OYUN on Nnlrn DENJZHM [26-27 28 Marll BİR SABAH GÜLEREK UYAN YMttırv Engin 6URME» |31 Mırl Pızır NSAN.HAYVANİ veERDEM lurkçuc Strn TILMU Ycrentı Z hnı KÜCUMED [29 30-31 Mırtl PtoıSKDN SabMaHn Kudn! AKS»L BAY HİÇ- ONSUZLUI KİTABEVİ İLK GENCLİĞİM TurkçBİ d W •tlvUKUTKU Ytotmt EaHn Uiuue 126-27 2t2t30 31 »Kl| BILETLER TIYATIIO SIŞELERMM YMII Stfl» 5 n U C I I 7 l l l l f *-^ltO-< MEMEZ SISE VHKKOIMIA TAKSİM. 3UHQUaVLUI\ İ S SUAIMYE VE krt MTSETTEK İLE BELP» HIPEMARKEr TE SIJlLMAKTUffl OYUN GUNLERI Sal 20 X Çar 15 00 20 30 Yonatn Bıjar SABUKCU Per Cuma 20 30 C tesı 15 00 20 30 PİBİ 2t)M/Par Cum 1500 Pazar 15 00-1830 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Dotbymkı BUDALA Uyırllyjn Sırmn Grıy Yonettır Enfiı Ctzar tnınt Oyı %rttje 30JI Man. 6 7 »ısjn «KJti Cmaiı AHMETLERİM Ylofltır Ktun l»t 30JI Marl Gaxg luclMr DANTONUN ÖLÜMÜ Çevın lk|! Muık. SanHi Fırıncıo)kı 72I79J0J1 Mırt Lvry S«lbaîl«l Skmlım DÜN GECE YOLDA GİDERKENÇ«vir: n m HHtfM h r ı m Mu;* SHphtn S«adM« 23.4İA7MUD AJiTirVın Yenrtn Çıtın Ipıkkıyı Çnnrcrt 8«lgl Pakssy 2t.27.2B.2930.3l Mırt Ntcail Canılı AHMETLERİMKık 2J.4İ6.7 Nıw Y td z Sarayı T yatrosu Barbaros Y Idız Strayı ıçtnûeoır YILMAZ GUNEY KAN SU GİBİ AKACAK PİYADE OSMAN İVİD€OKLÖBL£RINIZDEİ I*144 30 25-U3 71 85 REKLAM FILMİ D*filTIIMNM FIDfl Fîim149 50 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog