Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 30 MART 1991 DÖVlZ KURLARI 30 MART 1991 Dövmn Cmsı ' ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Belçıka Frangı 1 Fransu Frangı 1 HoAanda Fkmm 1 Isveç Kronu 1 tevıcre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japofl Yenı 1 Stertm 1 S Aratustan Rıyalı DÖVB Alış 3700 58 2181 95 2867 95 105 88 643 58 1926 3İ 599 29 2560 07 29311 26 36 6477 87 986 74 Mvız Satış 3708 00 2186 32 2873 70 106 09 644 87 1930 24 600 49 2565 20 293 70 26 41 6490 85 988 72 Elektıf Alış 3696 88 2179 77 2819 19 104 08 642 94 1924 45 593 30 2557 51 288 13 26 09 6471 39 962 07 EfeMıt Satış ÇAPMZRHI 371912 2192 88 2882 32 106 41 646 30 1936 03 602 29 2572 90 294 58 26 49 6510 32 99169 $ 1 6960 Alman Mariu t 5 7499 Fr Frangı î 1 9210 Hol Flonnı $ 1 4455 Isv Frangı $1262 51 Ital Uetı t140 40 Japon Yenı S 3 7503 S Arab Rıyalı £ 1 7 5 0 4 $ BORSADA ıdtks: 4519.95ftbNtattki. 3925.91 : (Öncekı) Bıleşık eriiens 4534 ÖYMalı endeks 3979 86 Sınâi endeks 4873 51 t: 4493.99 Mafl H M K 3907.15 Snai enMu: 4852.71 (Öncekı) Bıleşık endeks 4527 94 Malı endeks 3935 86 Sınaı endeks 4890 39 UttaÇm (0 Atyon Cımentc AKMTeteS Mtank Nçmnto Arçtik Asrism 8c*ıömaılo M OB'iMbsnk DenstCam Dojusa- OOcas U Ecacoa» luc Eıtpipl* g EoeEndustn EgeGubn Emek&gotta Ftnj Mümnpım FVanslar* Gtnt» Good-Ye» GoıHon Işn MkftHfc. Suney Bncil* IF Knlant I MMor PistDn bncDÇ ttcvn Kartoman Kav KenlGıda MpnBMMk KoçVatnm to|>PMM Kortsa HıUhya PtnMıı IfaUnaTMm ttantn Onemo 0M Men Meus N«b»ı* MTntaı OBt» Panw PE6 ProSo PnarSM PnrEMegnEt PrarSu PnrUn Svfaıys» Sitta TaatH«tı Tetedtat* Tcsan TGaraıtB TfeBank |B) T k Bar* |A) TUBjr» (C) TKB Toçfj. KİJ.t TnkrıCıa TSemens T Smaı K Rmk T.I. I Tuıtt H M Yolan T Tuborg TütMıa* YapıKredı Yunsa Ûnceta se- ans «oan 105000 35500 4700 6600 7000 19000 35500 6300 29000 3750 27000 33000 nm 18750 120000 3200 7500 5200 1 1 M 2SO0 16500 20001 4150 51000 11000 1100 2000 4050 7600 4000 7500 5800 7000 14M 225O0 S2M 1900 1MM 96CC 2550 12500 5000 13000 MM 33500 2*500 4650 4090 14500 3200 130000 vm 2300 in» 5600 1000 9200 1150 1050 3150 7Mİ 12ta 2900 13000 2500 5400 1950 72O0 850 2300 4100 6800 41500 GOOOO irrsi 8500 4IM tm 3600 71M 4600 2800 40000 82O0O0 13500 2700 7500 17SO0 5200 3250 2300 3900 4300 6200 4500 100000 32500 4400 6200 6700 18000 35O00 6000 28500 3500 32500 1MM 17000 6500 3000 75» 1429* 7500 4800 iım 2350 16250 19500 50000 11000 1050 2000 3950 7600 3850 71X 5400 1JS» 22000 ttM 1&50 1MM 8500 2500 12500 4800 12500 iM*a 24500 4400 HM 3750 14000 2800 125000 MM 2250 U M * 5500 950 9100 1150 1800 2750 7MI 135» 2B00 12500 2400 5200 1900 7000 625 2250 6600 40500 59000 1M50 8100 44M 27M 71M 2650 39500 12750 2550 17250 5000 3150 117M 2300 3900 4100 M00 6000 4350 105000 34500 4700 65OD 6900 18000 3S500 6200 29000 3700 33000 18» 18500 71X 9500 7MI K7M 7500 5000 12SM 2500 16750 20000 510000 110» 1100 2000 1UM 1MM 4100 7600 3900 7300 5500 23000 1900 8500 2700 12500 4900 12750 1UM 26000 MSM 4650 40DO 14500 3200 130000 MM 2300 UZM 5800 1050 9300 1200 1900 3250 2900 13000 2500 5500 2000 7200 850 2300 6900 71M MM 41500 61000 1MS0 8300 2800 40000 13250 2600 17500 5300 3250 1MN 4<M 2350 3900 4300 HM t1M 22M 6200 440C kapanış 105000 340O0 4550 6200 6800 18000 35000 6200 29000 3650 32500 122» 18250 6500 9200 TM« 147M 7500 4900 18M 2400 16500 27M 20OO0 50000 11000 1100 2000 11MI mm 4050 7600 3900 7300 5500 14S» 22000 SJM 1850 1MM 8500 2500 12500 4600 12500 24500 MM* 4600 MM 3850 14250 3150 130000 MM 2300 1MM 5500 1000 9200 1150 18O0 2750 2850 13000 2500 5200 1950 7000 825 2300 6700 71M M M 41500 60000 1JM0 8100 2800 40000 13000 2600 17500 5000 3150 2300 3900 4300 1tt» 91N 22M 6100 4400 is*m 3ZM3 31283 91125 95072 5000 183900 1800 20950 10200 133340 26850 38550 66121 5200 205190 2000 73400 245510 15400 301590 16100 12300 64800 1000 S1M 1865335 4000 9800 1750 15250 26480 20700 1MM 3000 49700 4150 79025 12599 5 5J74» 72942 4t17S 48050 twn 367030 8600 231978 19095 nm 24000 S57M 33850 741290 107100 132690 30100 145600 14M 11M0 19400 37320 29700 104750 96750 2400 123400 45500 600 4Mt 15650 64250 30328 36200 MM 3100 130059 56240 5 283400 23900 1000 4200 54580 87116 4000 4400 14300 171M 11151 575200 15600 Efl C0« SÖZ yapılanfiy 105000 34000 4600 6200 6800 18000 35900 6100 29000 3650 32500 122M 18250 7000 9200 7500 2400 16500 vm 19750 50000 11000 1100 2000 4050 7600 3900 7300 5500 22500 tm 1900 3500 2500 12500 4850 12500 24500 4500 «M 3900 14250 3000 130000 vm 2300 1MM 5500 1000 9200 1200 1800 2800 nm 1J5» 2800 13000 2400 5200 1950 7000 850 2250 6700 41000 60000 1BM 8100 71M 2700 40000 13000 2600 17500 5100 3150 1MM 2300 3900 4200 6000 4400 104300 338S5 4589 6290 6783 18000 35079 6115 26767 3609 3250S 121M 18225 MM 6800 9214 7*M 14511 7500 4877 imj 2386 16580 tm» 19881 50378 11000 1085 2000 4028 7200 5464 «71 22411 (121 1885 1MM 8500 2578 12500 4860 12520 1M» 1(421 24577 4507 «49t 3962 14282 2979 127613 M M 2280 12(22 5588 1000 9185 1186 1812 2851 7Mt 1J54 2810 12907 2422 5310 1957 7050 843 2266 6721 7M3 1919 41120 60033 112M 8176 4911 71» 2711 38761 13005 2577 «77 17452 5124 3171 11tW 4*M 2316 3900 4178 1W 2192 6032 4382 YATIRIM FONLARI 29 MART 1991 Çfat Çrios D M M Iş Ysonnvi Iş Iş Iş Yannm-4 Iş Yatfinv6 lnterion-1 lntertoo-2 lnterion-3 lnterton-4 lnterion-5 Iktısat Yat-1 Ikfisat Yat-2 lkteatYat-3 iktsatYaM Ik&sat Atıtım Fon Garantı Yannm-1 3aranlı Yaîınm-2 3aranh Yatınm-3 ^.^ranlı Yatınnv4 a van& Yat S ^ Fon-1 Fon-2 Fon-3 Y K B Y A J Î O B U 5Wrf«ı Ee Fon YKB k ? YKB LiKrt fon YKB Kamra Forti YKBOoıizFon YKB Kaprtal F YKB Aktf F Vakrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vatof Fon-3 Vataf Htsse Vakıf DOnya Fon Vakıl Fon-6 Dışbank Mavi Fon Oışbank Beyaz Oışbank Pembe Tûtûn Fon-1 Tuttn Fon-2 MKsuı Fon-1 Mltsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Rnans Fon-3 Fınans Fon-4 Finanş Fon-5 Zvaat Fon-1 Ziaat Fon-2 araat Başak Fon ZiraatFoM Hak Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse EnHak Fon-1 Eınlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon Sûmer Fon Oenu Fon Ege Fon Kafcmma Fon Oemır Fon lanş Fon Onak Fon Tûrkbank Fon NBtfon Elrion 130757 140X89 091089 170130 040650 19.09.87 141287 270259 070859 090130 1002 89 080239 280259 111289 221087 100359 12 0230 300530 29.0331 16.1157 311059 110730 021157 070358 070358 070388 070388 070358 02 0189 190690 190690 090558 2404B9 18-1089 22.0330 260090 14.0690 100459 28X1630 04.0758 1111230 20.1059 20.0759 181289 200330 06.1130 091059 140290 140230 200630 011159 08.01.90 02 0190 280690 220190 180790 020290 040590 280390 120290 iaO430 04.0550 08.0590 07X6.90 110690 270890 030990 051190 011190 10500 2O000 10.000 10.000 10000 10661 9360 9359 11200 10000 9764 9506 9596 9590 10000 9376 9731 10437 9936 9209 10319 1O000 1O0O0 10477 9785 9713 9795 9693 9528 9294 10000 9542 10000 48279 10444 9994 9874 10.000 10057 20558 10011 11021 10000 40000 1O000 9356 10.428 9958 10000 10100 10000 10000 10000 11397 10357 10724 104S9 10000 10000 10086 9962 10000 10405 10806 1O0O0 10.000 1OO06 10000 10000 10000 10000 10000 72480 48125 19197 10323 13315 55.452 47364 24 759 22 229 11894 45837 37494 17352 18033 14171 56203 26418 14699 13 236 57165 18364 13538 52367 41396 71336 40736 35182 41367 17314 13683 12658 41173 105539 19358 13189 15364 12659 36669 49112 13302 40502 11324 146365 17798 21424 18050 13241 11393 21786 16207 16360 15467 21055 16448 21610 14.757 17437 13349 16336 12 477 14322 16320 17439 14569 15040 14 027 14 250 12575 12411 12055 11716 72564 480B6 19219 16341 13330 55525 47328 24792 22 258 11341 45398 37545 17376 iaO57 14032 56282 26439 14524 13066 9209Bugün çıkn 57231 012 18385 011 13503 51018 41446 70697 40786 35.226 41388 17353 13689 Belîrsız 41220 105J643 19383 13195 16130 12672 36676 49183 13336 40550 11338 146494 17314 21452 18075 13257 11910 21350 16224 16397 15497 21049 16445 21619 14 765 17446 13362 16352 12 426 14938 16838 17471 14587 15048 14041 14 267 12 689 12 413 12071 11730 012 -aoe 011 011 011 013 013 013 013 -Û45 013 014 013 013 -038 014 O0B -051 -113 -026 O10 012 -172 012 013 005 022 004 011 010 013 005 104 O10 002 014 Û25 012 012 009 009 013 014 012 014 029 010 022 019 -003 -002 004 005 005 009 010 041 011 011 018 012 005 010 012 011 002 013 012 THY, yüksek gerilinı altındaTürk Hava Yolları'nda greve iki gün kala gerilim en üst noktada. Çok Cemil Çiçek, Hava-İş Sendikası'nın yüzde 735'e varan ücret artışı değişik işler yapan 10 bin 500 işçi toplusözleşmeden farklı beklentiler istediğini belirterek "Bunun gerekçesini anlamak mümkün değildir" içinde. Sözleşmeyle ilgili olarak Devlet Bakanı Çiçek de devreye girdi. dedi. Hava-İş Çiçek'in getirdiği teklifin yeni olmadığınısavundu. DENİZ TOPALOĞLÜ THY ve HAVAŞ'ta greve iki gün kala, taraflar arasında gö- riişme trafıği ve kamuoyunu et- kileme girişimleri hızlandı. Ha\a-Iş Sendikası yöneticileri Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dun yeni teklifler olarak1 basın toplantısında gündeme getirdi- ği rakamları, daha önce kamu işveren sendikasınca verilen, im- zalanmış sözleşmelerin gerisin- de rakamlar olarak nitelendirdi. THY Genel Müdürü Cem Koziu ise halen anlaşma umu- dunu yitirmediklerini, greve çı- kılması halinı dilşunmek dahi istemedığını belirterek özetle şöyle dedi: "THY en son 1980 yılında grev vaşamıştı. Grev oncesi yol- cu kapasitesini veniden kazana- bilmesi için aradan 4 yıl geçme- si gerekmişti. Önümuzde pas- kalya, bayram, hac var. Grevin tahribatı çok büyük olacak. Grevden sonra toparlanmamız çok güçleşir." Cemil Çiçek, dün TUHİS ve Hava-İş sendikaları arasında yapılacak toplu iş sözleşmesı go- rüşmelerine katılmak üzere gel- diği Istanbul'da bir basın top- lantısı düzenledi. Çiçek, tabarv ücretin birina altı ayda brüt 880 bin lira, ikinci altı ay için 1 mil- yon 426 biri- lira olacağını söy- ledi. Cemil Çiçek, Hava-Iş Sen- dikası'run yuzde 735'e varan uc- ret artışı isteğini belirterek"Bu- nun gerekçesini anlamak müm- kün değildir'1 dedi. Basın top- lantısının ardından, taraflar, toplu iş sözleşmesi göruşmesine oturdular. Cemil Çiçek, görüş- meye katılmadan geri dönerken işveren tarafının ikinci altı ay için tekliflerine 100 bin lira brüt artış getırdiklerini, bir kereye mahsus olmak üzere 3 milyon li- ra vermeyi teklif ettikleri öğre- nildi. Hava-İş Sendikası yöne- ticileri, bu teklifleri kabul ede- meyeceklerini belirtti; görüşme- de anlaşma sağlanamadı. Haya yollarında gerilim THY ve HAVAŞ'ta çalışan işçilerin gerilimi son noktaya geldi. Işçiler, her gun pasif ey- lemler yaparak protestolarını di- le getiriyorlar. THY ve HAVAŞ'ta çalışan toplam 10 bin 500 işçinin yap- tıklan işler yüz değişik gruba ay- rılabilir bir nitelik gosteriyor. Her bir işi yapan işçi, toplusöz- leşmeden çok şey bekliyor. 15 yıllık bir teknısyen, "tşe yeni girdigimde maasımla 6 ta- ne Cumhuriyel Altını alırken bu gun 4 tane alabiliyorum" der- ken bir diğer teknisyen başka bir kıyaslama getiriyor: "9 yıl önce THY'ye girdigimde 32 bin lira aylık alırken oğretmenlik yapan eşim 19 bin lira abyordu. Bugiin eşim 1 milyon 200 bin li- ra alıyor ben 720 bin lira" 15 se- nelik bir ikmal memuru 750 bin lira, 22 yıllık bir teknisyen 1 mil- yon 750 bin lira aldığını anlatı- yor. Teknisyenler, "THY Avru- pa havayollan şirketleri ile ay- nı fiyattan bilet satıyor. Ancak yabancı şirketler çalışanlarına bizden en az beş misli fazla pa- ra ödüyorlar. Zarar da etmivor- Maga Deri işçileri tam 33 gttndnr fabrikada y^tıyor, fabrikada yemek ylyor.İşçiler onıçlannı.'Mücadeleınizde bizleri başanh kıl Tannm" duayjia açıyorlar. Fabrikalannı mesken tuttıüarAHMET KURT tZMtT — Maga Deri Fabrikası'ndan, yürürlükte bir sözleşme olmadan, yasa- dışı, yasal ucret ve tazminat alacakları da odenmeden çıkanlan 558 işçinin, fab- rikada yaşayarak işvereni protesto ey- lemlen 33. gunünu doldurdu. Fabrikadan çıkmadan yaşamlarını sürdüren işçiler, işverenin yasadışı uygu- lamasına karşı harekete geçmeyen dev- let güçlerinin işçileri en küçük bir hare- ketlerinde cezalandırmasının büyük hak- sızlık olduğuna ışaret ettiler.De\letin gö- revini yapmamasından yakındılar. Yatak yorganlarını evlennden getire- rek fabrika yemekhanesinde direnişlerini sürdüren işçiler, "özellikle duyarlı lz- mit halkına teşekkür ediyoruz. Onların katkıları ve destekleri olmasa bizler bu- rada açhktan olurü2. Onlann sayesinde mucadelemizde başanh olacağız" diyor- lar. Maga Deri Fabrikası işçilerinin tu- mü oruç tutuyor. Kendileri gelen yardım erzaklarından yemekler pişiriyorlar. tf- tar saati yaklaşmca herkes görev inin bi- linci içinde gruplar halinde yemek hazır- lıklanm yapıyor. Daha sonra yemekha- nenin tam orta noktasında yerinı alan gur seslı bir Maga işçisi, iftar anımn gel- mesiyle ezan okuyor. Kadınlı, erkekh., çocuklu işçiler, hep birlikte oruçlarını açıyorlar. Daha sonra birlikte kıldıkla- n namazlarda duaları hepsinin aynı: "Bizleri mucadelemizde başanh kıl tan- rım." Maga işçilerinin direnişinin üzerinden 31 gün geçtikten sonra ilk kez fabrika- nın sahibi Ali Şen'le bir araya gelen Deri-tş Sendikası yöneticileri, Maga iş- çilerinin durumunu görüştüler. Ali Şen, eylem yapan işçilerinin haklı olduğunu, her zaman onlan düşündüğünu söyledi. SSCB'den buyuk bir sipariş aldığını, önümüzdeki 15 gün içerisinde bu anlaş- manın kesinleşmesini beklediğini söyle- yen Şen, işçilerinin haklannı vereceğini belirtti. Şen, "Ben işçilerimi çok seviyo- rum. Ekonomik krizi atlattığım an söz- leşme taslagını aynen kabul edecegim" dedi. Ali Şen, gerekirse işçi çıkartılma- sınm durdurulacağını kaydederek "Iş- çilerimle tek tek konuşarak yine birlik- te çalışmayı isteyebilirim. Veyahut da hakları olan tazminatları ödeyeceğim" diye konuştu. lar. Türkiye'de özel bir sahada çalışan teknisyen 7 milyon lira aylık ahr" yakınmalannı getirir- ken THY'de her kademe işin özel uzmanlık ve eihtim istedi- ğini anlatıyorlar.THY'nin mut- tak görevlıleri ıse "Biz emekli olduktan iki yıl sonra mezan boylanz. Bütttn gün buharlar içinde çalışıyoruz, elimize 400 bin lira ücret geçiyor, sosyal haklann hepsini toplasak 94 bin lira yapar"diyorlar. THY'de yeni işe başlayan mühendislerin yakınması ise dışarıda 2 milyo- na varan ucreîler ödenirken, 900 bin lira düzeyinde ucret al- malan "Yoksulluk sının 800 bin lira, yani THY'deki mühendis- ler yoksulluk sınınndalar" di- yorlar. Sozleşmeli personelken bu- yuk çoğunluğu son yıl içinde sendika uyesi olan HAVAŞ ça- lışanları, bu dönem ilk kez top- lusözleşme görecekler. Yükse- kokul mezunu bir HAVAŞ ça- lışanı, "Ben, 406 bin lira ücret alıyorum, eğer bizi magduredip grevimizi ertelemezlerse, bu grevle taleplerimizi elde edece- ğimize inanıyorum" derken 15 yıldır Hava Yollan'nda çalışan bir şoför, "510 arkadaşımız as- gari ücretin altında maaş alıyor, 81 saati aşan fazla ınesai ücret- leri ödenmiyor" diye konuşu- yor. THY'de çalışan sendika üye- si 700 kadar hostes de iş kanun- ları olmadığı ve büyük ölçude uçuş işletme yönetmelikleri ile çalışma koşulları belirlendiği için bu toplusözleşmeden çok şey bekliyorlar. 15 yılhk bir hos- tes ayda 1,5 milyon lira maaş alatnldiğini belirterek "Biz hos- tesleri kolay yönlendirilebilir, örgütsuz insanlar olarak göru- yorlar, ama biz o kadar kolay teslim olmayacagız. Biz katı yö- netmeliklerin, toplusözleşme ile degiştirilmesini istiyoruz. Çun- kü ne hak kazanabilirsek, bu bi- zim iki yıllık güvencemiz olacak" diye konuşuyor. Greve ıkı gün kala THY ve HAVAŞ'ta çahşan işçiler her kademede, değişik beklentilerle sorunlarının çözümlenmesini bekliyorlar. Etibank^ta usulsüz kredi iddiasıKÎT komisyonu, başta Etibank olmak üzere, kamu bankalarının hesaplarını didik didik edecek ANKARA (Cumhuriyet Biı- rosu) — TBMM KİT Komisyo- nu'nun 1988 yılı hesaplarını gö- ruştüğü Etibank'ın, bu yıl için- de kuruluş amacına ters bir bi- çimde "ibtisası ile ilgili tek bir kredi vermediği", verdiği özel kredilerin bir bölumünun de usulsüz olduğunun ortaya ko- nulması ile hesaplarının "ibra edilemeyecegi" bildirildi. Ko- misyon Başkanı ANAP'h Ya- vuz Koymen, "57 milyona so- rumlulugumuz var, banka he- saplannı dikkatle inceleyeceğiz. Detayına kadar ineceğiz. tbra edilmeyecekse ibra edilmez" di- ye konuştu. Başbakanhk Yüksek Denetle- me Kurulu'nca hazırlanan Eti- bank'ın 1988 yılı hesaplarını içe- ren ve KİT Komisyonu'na sunu- lan raporda özetle şu noktalar dikkati çekiyor: "Zararda olan ve programla- nan hedeflerinin çok gerisinde kalan banka, kişi başına düşen me\duat sıralamasında da diger kamu bankalanna göre geride. 1988 yılında Halkbank ve De- nizcilik Bankası'nın onünde, sondan 3. sırada. Kamu banka- lannın kişi başına düşen mevdır- at ortalaması, milyon TL olarak 211.8 olarak belirirken, özel ser- mayeli bankalarda bu oran 298.7 ile oldukça yüksek. Ya- bancı bankalarda ise bu oran 525.3'e ulaşmış durumda." Bankanın ihtisas dışı olarak verdiği toplam 299 milyar 352 milyon 177 bin 439 liralık kre- dilerin 191 milyar liralık bölu- mu kısa vadeli, kalanı orta ve uzun vadeli. Bankanın özel ta- kipteki alacaklannın net topla- mı 40 milyan aşarken, idarı ta- kiptekiler 5, kanuni takiptekiler 29 milyar TL. dolayında. Raporda neler var? Etibank'a borçlu olan Sagra Gıda, Maga Den, Vızan Vezi- roğlu, Nevzat Köse, Bakırsan (Yaşar Keçeli), Bastaş (Erkan Bali), Perşembeler ve Süleyman öztürk gibi şirket ve kişilere açı- lan krediler için şöyle deniyor: " — Şube bazında menfı istih- barat tespitine rağmen uygula- yıcı bu birim aşılarak genel mü- dürlük, kredi komitesi veya yö- netim kunılu kademelerinde fir- malara kredi tahsisi veya tezyi- di yapılmaması, — T.C. Merkez Bankası'nın reeskont mutabakatı verebilece- ği firmalarda aradığı vasıf ve şartlar belli olduğuna göre kre- di tahsislerinde bu hususun te- reddüte yer verilmeyecek şekil- de önceden tespiti suretiyle re- eskont kaynaklannın banka kaynağına dönüşmesi şeklinde yaygın olarak tekrarlanan ve banka kaynaklannı bağlayıcı bu tür hatalı uygulamalann ön- lenmesi. — Kredi işlemlerinin ilk ince- leme ve yüriıtülmesinden so- rumlu birim olan banka şubesi aşılarak firmaların doğrudan genel müdurluğe vaptığı talep- lerie kredi şartlarında değişikli- ğe gitmek veya kredi tezyidi sağ- lamak şeklindeki yanlış >e nor- mal proseduru aşan işlemlerin kesinlikle (ekrarlanmaması, Yönetim kurulu kararlanyla tespit edilen kredi şartlannın de- ğiştirilmesi ancak bu kurulun yeni bir karanyla mümkun ola- bilecegi halde, yetki tecavüzu yapılarak genel mûdurlük 'olur'lan ile şubeiere talimat ve- rilmesi ve bilahare yönetim ku- ruluna bilgi sunulması şeklinde- ki yetkisiz uygulamalann tashi- hine matuf riskli işlemlerin tek- rarlanmaması. — Değişik ticari unvanlara sahip olmakla beraber, aynı şahsın söz sahibi olduğu ve bir- birinin tamponu durumundaki firmalara ayrı ayn krediler tes- piti suretiyle banka riskinin art- masma yol açan işlemlerden ka- cınılması temenni olunur". Sagra Gıda Sanayi (130 mil- yar), Maga Deri (Ali Şen - 70 milyar), Vizan Veziroğlu (1.6 milyar), Nevzat Kose (3 milyar 116 milyon), Bakırsan (Yaşar Keçeli - 70 milyar), Bastaş (5.8 milyar), Perşembeler Kollektif Şirketi (1.2 milyar), Süleyman Öztürk (1.4 milyar) borç ile bek- lerken, raporda çeşitli kod nu- maralan ile yer alan bu firma- lardan UM Denizcilik, Göktürk Tankercilik ve Ömer Galip Gen- çoglu gibi adların borçlarını odediklen öğrenildi. önceki günkü komisyonda muhalefet milletvekilleri ile bir- likte ANAP Konya Milletvekili Abdurrahman Bozkır'ın tepki- lerine yol açan görüşmelerde, fırma adlannın açıklanmaması- nın kapalı oturuma yol açmaya- cağı, komisyonun, önümüzdeki toplantı tarihini hafta içinde saptayarak nisan ayının ilk haf- tası içinde yeniden toplanacağı bildirildi. Onceki gunkü tartış- malarda ANAP'h Bozkır, DYP Genel Başkanı Süleyman Demi- rel'i kastederek "Bir muhalefet lideri bir konuşmasında gerine gerine 'Bu iktidar iki şeyi başar- mıştır, biri enflasyonu yükselt- mek, diğeri kendi yandaşlarına kredi sağlamak' dedi. Biz ikti- dar partisiyiz. Bu firmalann isimlerini açıklamazsak üzeri- mizde kalır" diye konuşmuştu. Etibank Genel Mudüru Süha Nizamoğlu ise "Olumsuz istih- barat alınan firmalara kredi açılmaması için talimat yayımladığını" belirtmiş, ancak komisyon uyeleri "buna rağ- men neden kredi açıldığı sonı- suna Nizamoğlu'nun vanıt ver- mediğini" belirterek tepki gös- termişlerdi. Tüfkîye 9. D'mi Yaymlar Fuan ANKARA TURKIYE DIYANET VAKFI V A \ I N MATBAAC ILIK vv TIC ARET IŞLETMFSI Meşrutıyet Cad Bayındır Sk No 55 Kızılay ANKARA Tel -1859 49-12527 75-1170904 Fax 117 CO 09 • Telex 43433 Id^ktr 29Mart-12Nisan 1991 Kocatepe Camii Avlusu İSTANBUL 29Mart- 12 Nisan 1991 Sultanahmet Camii Avlusu KÜLTÜR ve SANAT GÜNLERİ Ziyaret Saatleri: 10.00-24.00 aps'tan inanılmaz sezon başı armağa'nları: Pardösüler... Gabardin ceketler... Etekler... Pantolonlar... Tişörtler... Çocuk' giysileri... 1 N i s a n 1 a kadar her 200.000 liralık alışverişiniz Şimdi sıkı durun! için, özel bölümümüzde bu armağanlardan dilediğinizi seçin! (Yeni bahar ve yaz koleksiyonlarımızı beğeneceğinizi sanıyoruz.) aps Bostanct Ankara asfaltı, Bostancı Kavşagı Yeşilvadı Sok. No:6 tçerenköy Tel- 384 08 74 aps Gayrettepe Büyuk Surmelı Otelı karşısı Mevlut Pehhvan Sok. No.2^ Tel: 174 41 09 Pazar günleri açık Salı ve Perşembe geceleri 22 00'^e kadar hızmetinizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog