Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 29 MART 1991 Sinema • Tiyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 26 BEYOGLU DUNYA SİNEMASI'NDA KEVIN COSTNER. DANCF.S W1TH \VOLVES \w\\\\ DALDA OSCAR ÖDÜLÜ 3 DALDA 1991 ALTIN KÜRE DOÜLÜ 1991 BERLIN GÜIYlUS AYI ÖDÜLÜ Beyoğlu Dünya(1499361 »152 0162) 11.00 14.15 17.30 21.00 AS Sineması'nın a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... O , d u $ k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ^ l u y o r d u D U Ş L E R HAFTA o! Turtıyede sadece Harbıye AS Sınemasında. Harbryc AS 2 (147 63 15| 1130 1400 1630 1900 2145 KAN KARDEŞLERİ Muzıkal 2 Bolum Oyun ve Muak. Willy Russell Yoneten Yucel Erten Zuhal Okay HaluK Bılgıner Ahmet Levendoglu Matnr Ounşıray. Derya Alabora. Oktay Kaynarca. Juftde Kurai B * « r 0uıyaSner-.ası«9936l 15201 62j vakkora™ Taksm 151 1571 VakKararra Sjaotye oe (360 90 90) saalmalaaar Cdrrw~«ı Pazarter^ r g j n 2 1 15 >ar>a Sıneras YAPI^CKREDi P ı e r r e t t e B R U N O DORMENZ TIYATROSU R a y C o o n e y HRMAHRISIKKOMEDI 2 BÖLÜl/ Yoneten HALDUN DORMEN C t*sl 1« 00-21 15 SON Puar 14 30-18.00 HAFTA Cumanes matmes B ^ ORTAOVl^Cl L4K KOMEOİ 2 BÖLÛM Yöneten GENCAY G'JRUN Çata^fli^Dft^ 15.UU VG 2 I ID Pars.-Cuma21 1S C kart'KJO Çai5İ5 00 Perş2i 15 «tama* SON 3 HAFTA Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 4Fİ KENT OYUNCULARI Cenel istek Uzerine Müsfik Kenter Gösterisi Murathan Mungan BIR G A R I P Yalnıı4Oyun ORHAM VPI I Kenter Tiyalrosu 146 35 89 MERYL STREEP SHIRLEY MACLAINE DENNIS OUAID • 1H1 ENİYİAKTRİS OSCAR* ADAYI- MERYL STCEEP • 19 91BAFTA ( İ ^ & F i k ı v« TV Sanatbn Akaden Od&ta) ADA^I •Eı Ijı Aktriı-SHKLEY MACLAHE •Eı İ71 Oıgıı Muık-CARLY SIMON •Eı Ijı StnnoUjırlııiisı-C4RRIE FTSHHt AnkjrıAKUK I127 76 56H2 15 14 30 1645 19 00 21 15 Izmtr I2MIR (2142611 12 15 14 30 1645-1900 2115 Adını METBO 114 69 » I 12 00 14 15-16 45-19 00 21 1- mSAa* PAZARTESI KOEK ITIBAREK J 3 1 FMEK 144 84 39 *** »3v REKS 1336 01 12 W ı . . J ROBERT DH NIRO RAY LIOTTA JOE PESCI BIR ATIFYILMA2FİLMİİ •'İtirafçr Henry Hill"in gerçck yaşam öykûsü. 'GoodFellas" SıkıDosdarBRMARTMSCORSESERLMI 1991 EN İYÎ YARDIMa AKTÖR OSCAR Ayrıca • EN lYt FÎLM • EN ÎYİYÖNETMEN dahfl 5 D\LDA OSCAR* ADAYI En l)i FDm • En lji Y6wtnen dahi). 5 ftüda İNGİLlZ AKADEMİ ODL1U NEVV YORK FtLM ELEŞTİRMENLERİODÜLU: Ea lyi Fılm • En Iyi Yomtnen • En lyı Aktör LOS ANGELES FILM ELEŞTİRMENLERİ O D I U •EnljıFtlın-Entyı^oKtRiaı • En tjı V ardımcı Aklör • En lyı Yardmct Aktns (1964 ın dûnyayı attüsf «d«n syanci ve oıgûtükçu ruhuna ağıt) HAIİ SOYGAZI AYTAÇ AfiMAN CUNEVT ÇAUŞKUR MEÎ1N BEL6IN 1 Nısan dan ıhbaren B*yofllu BEYOĞIU Sınemasındo CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU Muztklı Gulduru2 Bolum INSAN SURETLERİ TITC ÇtZGE.N Yazan AZİZ NEStN Yojun ıstek uzenne Kidıkiy it Son dela yakın 2 Jin Oyunun HoKto ONK I AjANSton Aiınmıştı» î NIS»NCUM« 15 30 ı e SN!SANCTES!211 GIJE AÇILMIŞTIR 250 KADIKÖY HALK EĞIT1M «RKE21HDE I s t i k l ı l C a d N o 1 4 0 T e l 1 5 1 1 8 6 5 6 6 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ RNDIK KABU6U Cumartesı 15.30 ve 18.30 Pıerre Henrı C a m ı / F e r h a n Ş e n s o y GUNMATADOR Perşembe - Cuma 21 00 F e r h a n Ş e n s o y FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21.00 F e r h a n Ş e n s o y ' u n KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Pazar 15.30 - 18.30 BEYOGLU KUÇUK SAHNE 1 44 43 27 1 43 6J Ferhan Şensoy'un HSTANBUL U SAT1Y0RUI M u n ı r O z k u l - Erol G u n a y d ı n j n r m sah 21.00 HADİ Ç A M A N | NISA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TIYATROSU YEDİTEPE OYUNCULARI BİRANARŞİSTİNİ KAZA SONUCU I ÖLÜMÜ D m Fo Yöo. Hadt Kopar Komadi 2 MHOm P»rş. 15.30 - 21.15 Pazar 15.30 KAÇAUIJad * 1OO OwAMo Meolai •* 1OO Oyun Duygusal gûtdOrfi Yöo: YijH Tuncay Çarf 21.15 C tasl 1S.OO - 21.15 Ankara turnesı nedaniyl« Son 3 HaH* YENİ OYUN ÎKadıkoy AS (14 63 15) 11 30-1400-1630 19Ö0 21 (336 00 50) 11 30 1400-1630 1O0C 2i 1991 EN IYI FILM OSCAR I _ DALDA OSCAR ÖDÜLÜ • EN IYI FIIM • EN IYI YÖNETMEN • EN IYI UYARLAMA SENAHYO EN İYİ KUKGU • EN IYI GOmiNTU - €N (Yl OZGUN MUZİK • ENİYİ SES KE\1\ C OSTNF.R • 3 DALOA . 19»1 AITIN KU«f ÖDÜIU . «1991 1EKUN GUMUS AYI ODUIU -rtör RENK KADIKOY OCA.K [14" 69 4T] (1« Ii 21) (144 93 fii) (57S U U) {337 M gO) I3M 37 71) 3O-1445 180O-Z' 30 00-14 15-17 30-21 00 ı 00-1515-17 30-2 1 00-14 15-1 30-2' 30-14 45-1800-2' -= STANDARDFİLMCİLİK S U N A R CINFMA PARADİSOnun ünlü yonetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERÎNDE "STANNO TUTT1 BENE" MARCELLO MASTROIANNI B A K I R K Ö Y B E L E D İ Y E T İ Y A T R O L A R I NAŞİT KÜLTÜR MERKE2İ Y A L N I O U USKUP HALKUVR TİYATROSU BtLGİNER "1 Nlsan'dan itibaren Şişli Kent Slneması'nda" Eser: Orban Kemal ESKİCt ve OĞULLARI Fikret Hakan - Kadir Inanır Yön: Şahin Gök B«yoğlu I A U (149 25 24) 1200 14)5 16 X 18 45 2115 KENTI BABAIIIAL PACINO-DIANE KEATON ANDY GARCIA Yün Franas Fofd COPPOLA SMBlar 1200 15.001BX» 2130 Semlır 11X1430 1730 2100 ŞİŞLİ 1STANBUL/TEL 141 62 03 KENTH HAVANA2 HAFTA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yoo Sydney POLLACK YILMAZ GUfMEY KAN SU GİBİ AKACAK PİYADE OSMAN VİDEO KLOBL£RİNİZDE 144 30 25-143 71 85 AKIL HOCASI"The Freshmar" MARJ>* »ANDO MATTHfWa<OOBUa< B«kırt«y KARYA 542 11 72 12J0-14 1S-16J0 18 45-21.00 GEL CENNETİ GÖR **SavB9in çırklnh&ıııe ve öldmsâz bır a»ka tanılt olacaksınız' |R1R ALAN P-VRKER FILMIİ SINEPOP(1»3TO71) 1 30 H 00 '6 30 19 00 21 30 MODA 1)37 01 2 » 11 3C M W 1« 30 1900 21 30 Ç t M S A F A K I 1516 26 60) 1130 14 00 1 6 X 1 8 4 5 2115 Pangal! İNCİ (140 15 95) '130-14 00 16 30 19 15 21 30 KttıkOi SUHErT» Şşlı KENT Bakırkoy 74 ANKARA IZMIR SEI« IZMIR DEHİZ ADAN/S »ET«O 13360662) 11 0D-"4 30-1» 15-2 4 62031 200-150D-1SOC 21 15 15 ?M44l • OC-14 5-17 C2S747ai 1200- 3GD-16OO210O '39100 12 00-15 00-18 CC 21 00 , 16*1 1 2 00-15 QD- 1 8 00-21 OC 1146996i 11'5-4 15-17 30-21 " Istanbul devlet opera ve baiesi ATATÜRK KÜLTİTR MERKEZİ'NDE MONTREAL'LI İSA JESUS OF MONTREAL LOTHAIRE BLUTEAU CATHEfMNt «nLKENMC 0 K M Dereboyu Cad 110 158 69 87 130O-15 3O-18OO-2O 30 REKLAM FILMI OAGITIMINDA FÎOfi Fîim149 50 33 MASKELİ BALOMirı Ortcıtn Sdı R<nSt Palyoto Sılmeyt Koyın Htın Gunbjy 27 Man»)00 4 Nısın 2C00öe 2/Num ISJOiı • G Puccım LA BOHEME opera 4 pcrde Orfcestra $efı Renaia Pılunıbo Sahneye Kı»» Itkta K>n 6Nıım l530dl • KEMAN VİYOLONSEL PİYANO KONSERİ Ok;j( Ktrınul |kuı»| Salık Enskın |»ıyKo<nel| Nurlen Kolcık Tuncn Ipıyanol I Nısın 1900 t)ı IKnnsef Salsnu nüıl S Prokıfıev ROMEO VE JÜLİET KKMçrilf Alired nodngueı Sjlıneyt Koyan E»ın( SUIHI Sımı $«1Eİ Orketlrı $«lı ELşıtj Sjgırjv 2t Mırt 20 00 tjt 2 »ısın 2B OCıtf • WA.Muın . DON . GIOVANNI mıera 2 perıte Orktsln Se!i- Selıun Adı Sahntyt Koyan VekU Karı 3 NJun 20 00 de İKİSt Kofetçrîfı Sıbet Kısıpoglu ZİYARETÇİ Ktmgralı Haldun Yedıcan DINO İLE CEREN Koresgrati Yavuz Ozdel KADIN Korngralı Nıl Bertan 29Man 2000 de 5 26 K.ıan ?B.X de ÇEKIRGE 'ReymanEray BİR SIÇRAR Yazan-YonetenılDlL YAZGAN tatanyt Kıdtkty Tnilt BtltnlM T SHMUI 336 2I 03 Pazar: 13.30 MASAL GERÇEK T I Y A T R O S U i F o ı ı l Hüsnü Ooğlarca [ m j z ^ 1 ç o c u k o y u n u t DAR1O FO BEDAVA MI SAND1N? Yorctcn OGUZ ARAL 2o_'7 28.2")JO î! Mar! 2 NİMn Suare 2100 Malıne 15 00 NFrATİ TIIMA1 I Y^ienZEUHABERKSOY 7U21Nsan S«l 15 00 BHei Sal» Yerlcrl A Maşıl C I » ŞAFAK 4 (516 26 60) 11 OO 14 30-16 00 18 45 21 15 ELI SAGHI'nin BENİM MATRAK AİLEM Komedı Fora 2 Bâlum Yön- ALEV SEZER Cuma 21 15 C te»l 15 30 Pazar (Indırlmll) 18 30 BEYOĞLU KAHACA TIYATROSU nda ODAKULE KARSISI Tel 1 52 28 23 ZEKİALASYA METİNAKPINAR DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU § C İ f l l f 8 */*9M' Kondemır KONOUK Pazaf-Pazartes» hanç her gece saat 21 30'da Matıne Cumartesı 17 00 %50lndirimH Biletier 40 000 TL ve 30.000 TL'dir. Biiet satış yerlen Tiyatro (fel 148 82 83) VahkorarmhSüoörye (Tel. 360 90 90) Vakkoramo-Toksım (Tel 151 15 71) YENi SALONUMuZ. Elmaaağı nöa Dolopdere Yolundo esKİ Şan Tiyatrosu arKasınoadır YALNIZ5OYUN İ 3«Nısan 2! 00 6 Nısan 15 00 2100 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NEStN DEMOKRASİ • GEMİSİ G'ÜMN 2 3 4 5 b •> Nisan Suare 21 00 Matıne 15 00 Kuliur Mernea 57 2 64 39 Azız Nes n Sahnest 502 08 53 556 25 38 • Gallena Danışma 559 95 60 ENIS İFOSFOROGLU TIYATROSL KACHKOvHalk Eg -n Mertıezı 345 29 4-) KANLI NİGAR'90 Muzikli Guldurü ^37 m ^adık Şentlll >(.m eı ENIS FOSFOROĞLU Çarş 1530-2100 C tasi 15.30 / Pazar 2100 AMİAIU liİRLİU TİYAIHOSII 143 68 83 li'< EROL TOY Yoneien ZEKİ GÖKER PİRSUOTANABDftfe 8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN ' K Y 0 6 L U NBA K»R«C» TIYATROSU N M 143 ) 7 53 Pazar 21 OC Salı 1810 « 2 ' 0 0 ı l e BâKIRKOY'DE BELEDİYE SEMİR TlYMTflOSU »DA 572 64 39 Plcsı 18.30 « 2IOOd< İ J Ş E H I R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI E r 9 u n SAV S a | l h y A K 1 N S ı MAVİMASflL |Mu2ikal Çocuk Oyunul Mujık Esın EN6IN Yoneten Can DOfiAN Muzık Alı OTYAM Yoneien Zuhal ERGEN Fatıh Beşat Nuri •SM526S3 10) Roblfi SHORT Stelan REISNER KIRMIZI KUTUDA RAHAT DUR Turkcesı Ay$e BUGAY Muzık Reyman ERAY . Yoneien Ekıp Çahşması İHER CUMARTESI PAZAR H OCDEİ •%IIIIIIIaUI PABUÇLAR [Muzıkal CocuV Oyunul Turkcesı Esın Alsar ARAL Mıcık Selım ATAKAN Yoneten Taner BARLAS Bıletler Tıyatro Gışelerınıle Satışı Çıkarıtmıstır KARTAL SANAT İ5LİGI TIYATROSU Ismail Işılsoy V U R B İ R (Tersln. MASTİKA K l M r e ) Yön: Çetin Etıli 26 27 2B 29 30 ttırt 18 00 v> 21 00 31 Mart 15 00 »ZI7 NESİN SAHNESİ 502 08 53 Bizim Tiyatro Dostlar Tiyatrosu Salonu nda Tunel 144 81 37 145 24 90 FALLACCl'nın BİR INSAN yapıttTHlan esınlenerek yazan HaMI BEYTAŞ yoneten Zafer DİPER Bılellet 1er sıiden ı<ı hdto once A.K.M gı^«nncle Suadıve- Tadsım vakkoıama Pangadı Gençteı Mağaza4armda ve Go wıa Aiakov don w a burosunda satıça çıhmoktodır Gselel '51 10 23 151 56 00 (7 hat) 254 ımeııırl İKONSERSALONU 31 Mart Pazar Saat 16.00 REGIS PASQUIER Keman ABDEL RAHMAN EL BACHA Pıyano Resital BEETHOVES btmat tlhhahar up 24 na 5 Fa majnr SCHLBERT Fantazı up 159 D 934 Do majör FRAMCK Sunol La ma/ör 1 Nisan Pazartesi Saat 19.00 MERAL GÜNEYMAN Piyano Resitali SCHL'MAM So/ınt ı,p 22 W mınor • HAİ Ü V Andante le Çpşttlemeler Fa mınu SKRİİABİ\ Wi(il Fanlazı up 19 no 2 Sol dnez mınor BRAHMS 1 Intermezzn vp 119 PROKOFlYEF'nmat opS3 no 7 • 1S Ki(inin Otlundeki gruplan Indlrlm jrapıhr Bılet Satıs Yerlerı Konser Sa onu 1J8 o3 92 Gallera Oanışma Byrosu 5^9 ^ 60 Vaktıorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suad ye 3&0 90 90 ı S T A l\ı B U L B E L E D I Y E S I İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 25-31 Mart 1991 Hnrık BSEKTargııt OZAKMAN IMuzıkal KaamH) RESİMLİ HORTLAKLAR OSMANLI n u n ı l - H I % | - H n TARİHİ ç Sanı EIKM ranatm- (ttın IPEKKAYA I2B-Z7 28-29 30 Mlrtl Toneleır Erjın OfiBEY 126-27 28-29 30 3! Mani UiftCl nunonL BİR GARİP OYUN Nrtret OEIIIZHAII 126-27 28 Martl Luıgı P1RAİDELL0 NSAN.HAYVAN veERDEM Turtçtsı- Sarrı YILMM roMtnc Zihnı KUCUMEN 129-30 31 Mmı Ketm CUMALI BİR SABAH GÜLEREK UYAN Tinmıt Engın BURMEN 131 M n Pl29f| Nal StMOtl Sabıhaıtn Kudnt AKSAl BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ İLK GENÇLİĞİM TiKkçoi » ı i l HJYÜKUTKU rmettn Ençın ULUOAC (26-27 2829 30 31 Klrtl Tondın Bı«ar SABUNCU Plesı 2 0 » / P n CUIM. 15 00 BlLETLEfl TIVITRO GlŞEU^HİN YAIII SIBA KAOIKOV MEAKEZ GlSf VAKKOBAMA TAKSIM SUAOIVE VI «PS GAIKTTtn İLE SELfA HIPEBMABKET TE SATIIHAKTAOIR OVUN GJNLERI Sa 20 X/Çar 15 00 20 30 PerCuma 20 30 'C 1esı 15 OC 20 30 Pazaı 15 00 18 30 DEVLET ^ i c s TIYATROSU Dostoynskı BUDALA U»>rllyın Sıaoo Gny Y«n««n Enjın Cenır Çıvıren- Oyı Mıntofi 3031 Marl 6 7DİSU IU Cumılı AHMETLERİM VaMtn Ktıan l»ık XJI »ın Wlllnu 66M11 SALINCAKTA İKİ KİŞİ Vonatn Alev Scer Ccvıren: Sevgı Sınlı 6 7 Mııın AMuoUr Otlman YÜZYÜZE Yooelen Ç«lm Iptkkıyı ÇmrHi Bılgı P>kınr 2S27 2879.X 31 Man Gnrg Bııclmer DANTONUN ÖLÜMÜ Cevın Reıı Muık. Samın Fffna«|lıı 26.2728.2930.31 Mırt Lrry BtllaTBvi SJnvıtort DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Çnlrı ve Bt|t Hlloun OoclMH Muzık Sttshen SfnUlnım 2 34.567 »ıtın Alı Tıyjun MASALBAHCESİY O C YnnckHt E«n Oznun3i Jcrtme Kitty SEVGİLİ SOYTARI Yoneten- Kırüt Tibfit Çevıren Taiai Hıtmın e7?8?g Mjrt. 34.5 Nısan Necjt) Zumdtı AHMETLERİM firmm Kmar Isn 2.3 « 6 7 Nıun Mt«t S«tı* VakkCkrvM* Takavp 151 15 71 *ı«or,nı &.*drf« M9C9O CMtftt D*m.n>t Buro»u: 5» M 6*1153 O»»a*t Tiystrarian MatkİK h.fk»*r 143 94 * Y dız Saray Tîyatrosj Barbaros Yokuşu Yıidı; Sarayı ıçmdedır 1^ Sinema • Tiyatro Gösteri DUTUKU 146 97 38 • 13a 64 36
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog