Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 29 MART 1991 DÖVİZ KURLARI DAvtzın Onsı 1 ABCDotarı 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Belçta Frang 1 Fransız Frangı 1 HoOanfla Ftormı 1 bvipo Frangı 100 tnlyan Liretı 1 Japcn Yera 1 Stertm 1 SArabıstan Rıyai DOVE Alış 3715 55 2165 87 288142 105 41 638 91 1921 18 60170 2547 51 29108 26 32 6439 06 990 73 Dftviz Sabş 3723 00 2170 21 288719 105 62 64019 1925 03 602 91 2552 62 29166 26 37 6451 96 992 72 Efektrf Ahş 371183 2163 70 2832 44 103 61 638 27 1919 26 596 68 2544 96 28613 26 06 6432 62 965 96 EfekM Satrş Ç 3734 17 2176 72 2895 85 105 93 642 11 1930 81 604 72 256028 292 53 26 45 647132 995 70 29 MART Anutm 1991 S 1 7155 Mrron Markj t 5 8154 Fr Frangı S 1 9339 Hd Ftonr,, 114585 tev I 1276 48 Ital frangı Lıret i 141 19 Japon Yeni S 3 7503 S An* Rıyalı [ 1 7 3 3 0 $ BORSADA a» Mooı iacai: 13t.M6.040.7M Me» Hktan: 12.756.223 (Ûncekı) Bileşık endeks 4596 56 Malı endeks 3925 38 Sınaı endeks 5007 12 (Ûncekı) Bıleşık endeks 4593 13 Malı endeks 3947 AdanaÇm (A) M m Ç k n <Q MfaoDnmn M t f M o S m*k Mıjintnto Amtokı C«m Arçaft Asetsan AstonÇm (BU) Aygu BoT(knMo Bria §E*H*t C Elektrtk OenMCım DroHKfcg OOfMOl DDUas E B a n V M m EgıBncM EotEndü*! »Ww MoHoHho Eıa)«aaatt En«DC F4nş AWiHwnyuoTi 6maş fiood-Yur Gortjon ls« awwFıt H*ta« Matf Kntam InılnıııiLi. E*M. boc»n Kanonsuı K» KdetekMoMp KemGıda KeMjEHto* KbcHoMıg Koç YıDnm £&*"•*NsnmıTır RHotiyı Pofîrtifl IhnftıÇinm» okm •aaaholOM MarslUİ Mn SMnllBU) MMi Mgros Nas» Nenenk MIMkı OMTartm OtaTltltl OHnrtsa Otton P n » KBPraflo PMttm P M T S Û I P B B Eniegre Eı P M T S U PMrUn *••» PoVteı Mo* S l b * YaymcM Santra! Hotfng S#ksa Tan Sgofta TOtsbınk TeteSbank M M * Teaan TSmt B iJto«k.mîfcBjnk (A) TKB ToprakKİJıt TrakyaCam TScmens T Sçe Cam T J M I L O M L TD Mkâm TımaTOafl Tûrk Km Votpı T TaDore T M M n ı * UjakSefm* VBSIM Yaa; Yünsa Ûnce msk * se 20an 580000 110000 39000 4800 6600 71X 19600 6300 3OX0 3600 27000 37000 12500 1875C 5000 6900 120000 9500 7900 15000 7500 55OD 12000 aoo17500 2700 20000 4150 51000 12250 1100 10750 11000 4300 7800 7500 6000 7000 1409 8300 1900 19000 12750 5000 13000 9750 33500 16500 18750 25000 40500 4700 9700 17» 14750 130000 toso t t a 13250 6000 1050 9500 1200 1900 M00 7100 1100 3050 13000 2600 5500 1950 7200 850 2300 4300 6000 6900 7200 2350 44500 rnojoj «300 4600 2700 3600 7000 4600 2500 0M0 820000 I2M0 2050 7500 5000 13000 5200 M M 122SO 4)00 2350 4000 4400 1850 9100 2200 6200 4350 Bugu n «u Bugunfo. Bugjnku en ausuk 550000 1000O0 31500 4700 6500 6600 18500 19000 6100 28500 3650 27000 33000 12000 18500 4800 6900 9100 7300 14500 7500 5000 11750 ooo16500 255O0 19500 50X0 11000 1100 10000 9750 4000 7600 7400 5700 7000 1350 22000 8000 1900 19000 2400 12500 4850 12500 9000 16250 18500 24000 39000 4650 9400 3000 14250 125000 M M 22S0 12 7 50 5500 1000 8900 1150 1800 aoo7000 1200 2800 12500 2500 5400 1900 7200 800 2200 4100 5500 6800 6900 2350 41500 1H00 »100 4200 2700 0000 2400 10900 13010 2550 7500 4800 17250 5000 3190 11750 4800 2300 3900 4100 1050 8703 2100 6100 «50 en yûksekj upms 570O0C 1050» 36000 4900 6600 7000 19500 6300 29500 3800 27000 41000 12500 19000 5000 7000 9500 8000 15000 7500 5900 12000 aoo1T500 26500 20500 51 OOO 12250 1150 10750 9750 4450 7B0C 7500 5800 7000 1400 2M00 8300 1950 19000 2000 13000 5000 13000 9800 16500 19000 24500 40000 4800 9500 4100 14750 32M 130000 570000 105000 35500 4700 6600 7000 19000 6300 29000 3750 2 7 000 33000 12000 18750 4900 6900 9200 7500 14500 7500 5200 120» aoo16500 26500 20000 51000 11000 1100 10500 9750 4050 7600 7500 5800 7000 1400 M*JoW ZZSBol 8200 1900 19000 1990 12500 50000 13000 9000 t6500 10500 24500 39000 4650 9500 4000 14500 32H 130000 3750 3700 241)1 23O0 13500 12750 5900 1050 9400 1200 1950 3290 75» 1300 3000 13000 2600 5500 2000 72O0 850 2300 4300 57O0 7000 7200 2400 4500 MOM 12790 8800 4500 2700 7100 2800 42000 14000 2700 7500 5000 17500 5400 34S0 12500 4800 2350 4050 4400 1950 9000 2200 6300 4500 5600 1000 92» 1150 1850 » 9 0 7908 1200 29O0 13000 2500 5400 1950 7200 850 2300 41» 5500 68» 69» 2400 415» 12790 8500 4300 27» 7100 28» 40000 13000 2700 7500 4900 175» 52» j a o 11750 4800 2 3 » 3 9 » 43» 1900 8 9 » 2150 6200 4500 YATIRIM FOHLARI K O M O M İş Yafinm-1 İş Vfcünm-2 lş\aınm-3 iş YatmrrM İş VSBnm-6 lnterton-1 lnlBrton-2 lnterton-3 lrtterton-4 lrHBrfon-5 Ikteat Yat-1 Iknsat Yat-2 ikteat Yat-3 Iknsat Yat-4 Iknsat ABIım Fon Gsrantı Yatınm-1 Garanti Yatınn>2 Garantı Yatmm-3 Garanti Yatmm-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKBYat Fotnı YKBSektöf Fon YKB Hısse Fon YKBKamuFon YKBLMtFon YKB Karma Fon YKBOövızFon YKB Kaprtal F YKB Aktjf F Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Vakıf Oûnya Fon Vakıf Fon-6 Osbank Mavı Fon DışoankBeyaz Dışbank Pembe Tûtûn Fon-1 Tûtun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 TöbankFon Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Derrir Fon Tans Fon Ortak Fon Tûrkbank Fon Netton Etjfon M H riofjofi 110737 10.800 141089 20.000 091089 10.000 170130 1Q0OO 04.0650 mooo 19.0957 10.661 141257 9560 270239 9959 070B89 11200 09.0190 10.000 1609.87 9764 10.02.89 9306 08.0239 9396 280238 9890 111239 10.000 221037 9976 10.0339 9731 12.02.90 10437 3O0530 9936 16.1187 10319 3i 1039 mooo 110790 mooo 021187 10.477 070338 9785 070338 9713 070338 9795 070338 9693 070338 9328 02.0139 9294 190690 mooo 19.0630 9542 090538 mOOO 240439 48279 181039 10444 22.0390 9994 26.03.90 9874 14.06.90 mooo 28.0638 10.057 100439 20558 280690 10011 04 0738 11.021 10.1230 mooo 13 Sınaı endeks 4988 20 ISfc" mkOn 50054 53590 100669 43240 102» 299255 37» fftftJBimı 40» 286760 361» 8 » 1165» 91490 50960 19596 2030 131447 21000 311005 20» 1641» 55680 300009 271» 80865 269395 16510 20310 71400 14600 500 2686690 75» 12SM 23100 18376 10» 210480 12750 18010 6 9 » 115» 55625 351» 188» 26240 80148 43600 49335 63150 39550 492000 12600 22290 1MM 21900 884» 272» 8286» 197B00 116213 596» S03400 1114000 7000 82» 217» 335» 1133» 100400 1630 2494» 38500 55» 42» 8029 64600 3000 70650 Nm 9080 90350 186» 12» 3» M204 378» 107008 900040 45» 28» 968» 40» 87580 20200 47SO1 100» 3 4 » 75» 34500 2033» 13250 63350 4911» 209» DMf *4ori 72315 48.052 19173 16304 13300 55378 47300 24 727 22 201 11385 45776 37445 17328 18.009 14 244 56125 26378 14331 13388 57095 18340 13529 52302 41346 71019 40686 35139 41356 17796 13668 12 397 41126 05434 19331 13172 15799 12354 36568 49.047 13573 40453 11310 15.0738 40000 146.206 201039 mooo 200739 9.956 181239 10428 200390 9.958 051190 mooo 091089 10100 14 0290 10000 140290 mooo 200690 mooo 011139 11397 080190 10357 020130 10.724 280630 10469 220130 mooo 18.0790 mooo 020290 10.086 040590 9962 28.03.90 10000 120290 10405 160490 10306 0405.90 10000 06.05.90 10000 070530 1O006 110630 10000 270830 10000 030990 10000 051190 10000 011190 100O0 17789 21398 18002 13371 11377 21721 16175 16319 15435 21042 16422 21598 14 744 17423 13935 16313 12 476 14905 16803 17402 14551 15026 14 013 14 232 12660 12398 12 039 11 7 02 Eiçok^to yapteıAy 560000 1000» 35000 4750 66» 69» 190» 63» 290» 37» 27000 330» 120» 18750 50» 7000 92» 75» 14750 75» 50» 120» 2900 165» 260» 19500 50000 110» 11» 105» 9750 4050 7600 75» 5800 7000 14» 81» 1950 190» 2100 12750 49» 125» 95» 16500 18750 245» 39000 47» 9500 4000 145» JtW 1250»«00 2100 3000 57» 100» 90» 1150 1850 J100 7000 1M0 2900 12750 25» 55» 1950 72» 825 23» 4 1 » 55» 7TO0 70» 2350 42» 12790 85» 42» 27» 7100 24» «MM 1MM 27» 75» 4900 175» 53» 32M 120» 48» 2350 3950 4 4 » 1050 89» 2150 6100 43» 28 MART ohiort 72480 48.125 19197 16323 13315 55452 47364 24 759 22 229 11394 45337 37494 17352 181X33 14171 56.203 26.418 14699 13.236 57165 18364 13538 52357 41396 71336 40.736 35182 41367 17314 13.683 12658 41173 105539 19358 U189 15364 12359 36.669 49112 13602 40502 11324 146365 f.798 21424 18050 13241 - 11393 21786 16.207 16360 15467 21055 16448 21610 14 757 17437 11949 16336 12 477 14 922 16820 17439 14 569 15.040 14.027 14 250 12675 12411 12 055 11716 AgırMdı ortftır 557333 101683 35088 4754 6550 6855 18996 19999 6214 29018 3708 270» 36391 12089 18689 4967 696E 9241 7647 14809 7S00 5353 11939 2472 16835 26013 19701 50455 11162 1113 10464 9750 4121 7600 an 1H/ 7468 5774 70» 1394 CZJM 8127 1930 190» »21 12686 4925 12635 9310 16496 18649 24487 39201 4702 9496 «100 14454 3121 126845 M70 2204 12946 5686 1004 9071 1165 1855 1071 72M 1291 2913 12779 2506 5455 1949 7200 830 2273 4154 5575 6933 7019 2360 42009 00011 12004 8370 4340 27» 7021 2515 40490 UJ01 2650 75» 4898 17434 5190 1211 12040 48» 2340 3957 4392 1873 8870 2151 6133 4347 1991 loMoa 023 a15 0.13 0.12 011 0.13 013 013 0.13 0.08 013 a13 0.13 0.13 -051 014 0.15 -039 -114 012 013 0.07 012 0.12 129 0.12 012 0.03 0.10 011 211 011 010 014 013 104 004 028 013 0.21 012 012 011 005 012 027 -097 013 030 0.20 024 021 006 016 006 009 008 010 014 001 011 010 021 012 0.09 010 C13 012 C10 013 012 Döviz sanayiciyi çîleden çıkardı ABPURRAHMAN YILDIRIM Kur ve faiz politikalanndan dolayı sanayici büyiik bir öfke içinde. Istan- bul Sanayi Odası'nm meclis toplantı- sında hükümetin ve Merkez Bankası'- nın para politikalannı 'zehir zemberek' bir dille eleştiren sanayiciler, Merkez Bankası'ndan 'Kara Cuma'nın hesabını sordular. lSO'nun mart ayı olağan meclis top- lantısı, hükümet yanlısı sanayicilerin bile, yekvticut olarak, son yıllarda ik- tidara en ağır eleştiri yönelttikleri top- lantı oldu. Yönetim Kurulu Başkaru Memduh Hacıoğlu, devletin neden olduğu yük- sek faiz politikasıyla bir 'rant kesimi' yaratıldığını ve bu kesimin elindeki fon- larla bir gün dövizde, bir gün borsada, bir gün gaynmenkulde oynadığını be- Iirttı. Haaoğlu, şöyle devam etti: "Devletin arük bir kamu reformu ile para piyasalaruıdan çekilmesi lazundır. Faizlerin dıişünilmesi ekonomik akti- viteyi arttırmak için de gereklidir. Fa- iz oranlannın iilkenin iıretim yapacak düzeylere indirilmesi zorunludur." Üretim yerine, ithalata gidildiğıne, çok çeşitli tüketim malı ithal edildiği- ne ve tüketilmeye başlandığına dikkat çeken İSO Başkanı Hacıoğlu, "Her apartmanın altını dükkân haline getir- dik. Kedilerimize köpeklerimize mama ithal ettik. Saglıklı buyuduler. Ama in- sanlanmızı aynı oranda saglıklı büyii- temedik. Bu işin zapürapt altına alın- Haooğln: Merkez Bankası hangi ihtiyaç nedeniyle doları arttırdı, sonra da düşürdü? masının zamanı gelmiş geçmektedir" dedi. İSO Başkanı Hacıoğlu, dövizde önemli oranlara varan kur değişimle- rinin sanayi kesimine çeşitli yerlerden 'darbe vurduğuna', bu olaylann birile- rine kaybettirırken birilerine de kazan- dırdığına işaret ederek "Bu hesabın gö- riılmesi lazun" dedi. Haaoğlu şdyle de- vam etti: "Geçen hafta Merkez Bankası dolan 3400 lira civanndan 4 bin liraya çıkar- dı ve daha sonra 3500 lirava indirdi. Şimdi soruyorum: Merkez Bankası hangi ihtiyaç nedeniyle bu dolan art- tırmıştır ve yine hangi ihtiyaç nedeniyle duşürmuştür? Bunun gerekçesi nedir? Döviz tarlası mı bnlundu ki böyle bir indirime gidildi. Bununla kimlere ne hizmet götürüldügüniin açıklanması gereklidir." Hacıoğlu, bu hafta içinde, dolann ahş ve saüş kuru arasındaki farkm yuz- de 8'e çıkanldığına işaret ederek, "Böy- GeaEgin: Buradaki hadise, serbest piyasa ekonomisi değildir. Kör tuttuğunu beceriyor. le bir kazancı bu dönemde hiçbirimiz kazanamıvoraz. Böyle bir kân serbest piyasa ekonomisiyle açıklayamayız. Burada bir keyfiyet vardır. Arada biri- leri kazamyor. tthalat ile ihracat ara- sında yıizde 8lik fark olmamalıdır" di- ye konuştu. Hacıoğlu'nun konuşmasıru aynen te- yit ettiğini belirterek sözlerine başlayan eski Başkan.Nurullah Gezgin, kuru hü- kumetin tayin ettiğini ve bu kurda bir günde yüzde 10 fark meydana geldiği- ni hatırlattı. Gezgin, "Türkiye'de bir yutturmacadır gidiyor. Buradaki hadise serbest piyasa ekonomisi değildir. Kör tuttuğunu beceriyor" dedi. Sanayi bölgesi Gebze'de saat 17.30'dan sonra artık ışıkların yanma- dığını, tekstil ve konfeksiyon bölgesi Sefaköy'de tırlara rastlanmadığını kay- deden Gezgin, "Sanayi miithiş bir dur- gunluk içinde. tsçi çıkartılıyor, sendi- kalanndan ses yok. Greve çıkan işçi- Narin: Yanhşhk sanayici olmakta. Dönem, fırsatçmın dönemi. Yatırım heyecanı gerekli. ler grev pankartını otobüsttn arkasına saklıyor. Toplusozleşme donemi gelen boya sektoründe işçiler zonınlu izne çı- kartılıyor. Sanayi kesimini zor gunler bekliyor. Çarnura batıyoruz, yeniden 1988 yılına dönüyoruz. 88'i yaşarsak kötiı olur" dedi. Hajit Narin ise "Eski «e yeni baskan- lann söylediklerinin lamamiyle doğru" olduğunu, "Yanlışhğın sanajici olmak- ta yattığmı" s»undu. "Dönem fırsat- çııun dönemi" dıyen Narin, hiçkimse- nin yatırun yapacak gücü kendinde bu- lamadığını, artık "tthalat beyecanının yatınm heyecanına döniıstürülmesi" gerektığini söyledi. Hükumet yanbsı konuşmalar yap- makla tarunan Şaban Ça\uşoglu ise bu kez tersini yaptı ve eleştirüere tamamiy- le katıldığını ifade etti. Çavuşoğlu söz- lerini şöyle sürdürdu: "Biz susmuyoruz ama anlayan yok. Ortada bir yang» vmr. Hem işsizlik ar- Çavaşogla: Hem işsizlik artıyor hem faizler yükseliyor. Bankalar zaptedilsin. tıyor, bem faizler yükseliyor. Hüküme- tin mudahale etmesi lazım. Kara Cu- ma'nın tokadını sanayici şak diye ye- di. Hem ense kokünden yedi. Biz kay- bederken birileri de kazandı. Acaba bu Bankalar Birligi. sanayicinin iliğini ku- rutma birligi midir? Bankalann zapü- rapt altına alınması lazım." Çavuşoğlu'nun AT konusundaki sa- taşmalanna cevap verdikten sonra gün- cel ekonomik konulara değinen IKV Başkanı Jak Kamhi ise "Sanayici çok zor bir dönemden geçiyor. Dolar, dö- viz hareketlerinde bizim suçumuz yok. mudur? Sorunu sadece devlette degil, biraz da kendimizde arayalım" dedi. Toplantıda son sozü alan Üzeyir Ga- rih ise somnlann çözürnü içın 'kısa va- deli bir plan yapdmasını' önerdi. Ga- rih sözlerini, "Yangın çıktı, söndürelim diye bağıracağına böyle bir plan yapa- lım ve bu planın kabul görmesini de saglayalım" diye noktaladı. Banka memuruna,çok iş az paraTürkiye'de banka memurlan haftada 52 saat ile Avrupa'da en çok çalışan banka personeli. Aylık kazançta ise en alt stradalar. YAVUZ ŞtMŞEK Türkiye'de banka çahşanları Avrupa ülkelerindeki meslek- daşlanna göre "en çok çahşıp en az kazamyor". 1988 yılına üişkin istatisük verilerine göre ülkemiz- de banka çalışanlan haftada 52 saatli çalışma süresi ile 19 Avru- pa ülkesini kapsayan sıralama- da "en başta" yer alıyor. 10 yıl kıdemi olan evli, 2 çocuklu, 35 yaşında bir banka çalışanının aylık kazana esas alınarak bu 19 ülke için 1988 verileriyle yapılan sıralamada da TUrkiye "en altta" yer alıyor. Türk-lş'e bağb Banka veSi- gorta Işçjleri Sendikası (Basisen) ile üyesi olduğu Uluslararası Banka - Sigorta Büro Çalışan- lan Federasyonu bu durumun Türkiye'de bankaalık sektörün- deki grev yasağından kaynak- landığını savunarak kampanya başlattılar. Ülkemızde banka ve sigorta işkoluna en büyük sen- dika olan bin uyeli Basisen'in 1988 yılı itibarıyla banka memurunun geliri (*)(Bin TL) Oiketer tsviçra Lûkserntmrg B Almanya Belçıka IpgBtara Avusturya Danımarka Italya Fransa Norveç w-on.«. • . ,| o L^£4 A _ THımf«ynK Brüı uc* ret (tkr.v.s. dahil) 84.000/7 000 57.000/4.750 51.600/4 300 50 760'4 230 47.160/3.930 44.8SV3.740 44 640/3 720 43 200/3 600 40.800/3.400 37.800/3 150 isviçre: 100 100 67 8 614 604 S6.1 534 532 514 48.6 ı 44.9 KesMHtrH "ver./sos. kts." 18.8 22.5 31.3 551 30.0 33.3 j 41 8 27 6 201 43.5 Net gefir 68.280/5.690 44 160/3 680 35 400/2 950 22 800/1 900 33.00CV2.750 29.880/2.490 T«u. kafH* çalısma saati 43 40 40 37 35 40 25 920/2 160 38 31 320/2.610 32 640/2 720 21 360/1.780 Hollanda 37 560/3 130 , 4 - 1 7 33 8 24 840/2 070 Irlanda 32 640/2 720 Isveç Finlantfiya Yunanıstan Kıbrıs ispanya Portekiz 31.320/2.610 31 320/2.610 20 760/1 730 18 720/1 560 15.960/1 330 14 880/1.240 38 9 28 4 37.3 37.3 24.8 22.2 19.0 17 7 31.9 27.0 101 16 5 13.2 11.1 Turkıye 9 000,750 13 ~" 31 1 (*) 10 yıllık. 3 5 yaşımJa, evti, 2 çocutdu Kaynak Union Swfes Bar* ' 23.160/1.930 22 920/1 910 18 720/1 560 15 600/1 300 13 920/1 160 13.200/1.100 6 240/520 ~w 38 39 38 40 38 i 38 38 — 38 40 35 52 Y*ık icra« tzm "iş gûni ottrak" 20 28 30 31 20 30 25 25 25 21 35 23 25 - 34 - 21 2S 22 25 yonetıcılerı tum mılletve- killerine birer mektup gönderdı- ler. Mektupta bankaalık sekto- ründe 12 Eylül 1980 sonrasmda getirilen grev yasağının kaldınl- ması için gerekli yasal değişik- liklerin yapılması istendi. "Bankacılık i>kolu \e toplurn yaşamını felce uğratacak >e et- kfleri uzun zamanda giderileme- yecek işler arasında sayılarak grev yasağı getirildiğine" dikkat çekilen mektupta şu gönlşlere yer verildi: "Ülkemizde 60 civarında ka- mu özel ve yabancı bankanın hizmet ürettiği işkolunda bir bankada uygulamaya konulacak grevin toplum yaşamını felce uğ- ratacağını düşünmek mttmkün değildir. TÜSÎAD, '21. Yüzyıl Planı'nı fotoroman yapıp ilkokullara dağıtacak Kalkınma için fotoromanEkonomi Servisi — TUSIAD, ülke stratejisı raporunu topluma benimsetebılmek için 'fotoro- man' haline getirip ilkokullara kadar yaymayı düşünuyor. TÜSİAD'ın hazırlattığı "21. Yiızyıia Doğru Turkiye: Gelece- ğe Dönük Bir Atılım Slralejisi" raporu gazetecilerle tartışıldı. TÜSİAD Genel Sekreteri Ertng- nıl thsan Özol, raporun ulusal bir konsensüsü gerektirdiğini, bunun için de bir zamanlar Ja- ponya'da olduğu gibi "ilkokul- larda okutulmak fizere raporun fotoromanlara dökülebiiecefi- ni" söyledi. Özol, parlamento- dan, yasal değişikliklerle rapor yönünde adım atılmasmı; hukü- met ve burokrasıden, 'diyalog' ile kurulacak konseylere katıl- masını beklediklerinı aktardı. Ihsan özol, öncelikli sektör- lerin belirlenmesinin zorunlulu- ğuna değinirken, ohmpiyat ör- neğıni verdi ve "Önce kazana- cak atlan sececeksiniz, sonra bu atlara özel yem vereceksiniz. Yoksa olimpiyatlarda geri kalır. Herkes için teşvik olmaz" dedi. Özol, ulke stratejisi raporunun bir fantezi olmadığmı, Pasifik ülkelenndeki gelişmelerin bunu doğruladığını kaydederek "Olaj", Pasifik'teki yüksek kalkınmanın Türkiye'ye uyarlanması mesele- sidir. Zaten bunun arnegi ihra- catçı sermaye şirketlerinde var. Olay bir kamu-ozel sektör işbir- liğinden geçiyor. Bir hayli yön- den ulkenin yeniden yapılanma- sı projesi içine girmesini gerek- tiriyor" dedi. Özol, Körfez sa- v'aşı sırasında DPT ile özel sek- tör arasında kurulan 'kriz ma- sası'nın bu konuda umut verdi- ğini sözlerine ekledi. Proje yöneticisi Dr. Ruhi Gnrdal da, raporun, kıt olan kaynaklann en iyi şekilde kul- lanılmasıyla hızh kalkınmayı he- deflediğini sovledi. Gurdal, ulu- sal konsensusun "stratejik yak- laşımda aranması gerektiğini" kaydetti. Proje Başdanışmanı Partha Ghosh ise bilgi toplumuna doğ- ru ilerlerken ülke ve şirketler içın 'yeni bir ekonomik model gere- ği'nın ortaya çıküğını söyledi. Küreselleşme ve uzmanlaşmanın bu modelin temel faktörlerini oluşturduğunu belirten Ghosh, toplumsal uzlaşmanın sosyo- ekonomik gelişmedeki öneminı vurguladı. 12 Eylül öncesinin bunalım ortamı da dahil olmak uzere 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun yürürlü- ğe girdiği 1963 yılrndan 12 Ey- lul 1980'e degin bankacüık işko- lunda uygulamaya konulan grev sayısı son derece az olduğu ka- dar grev karan alınan işyerierin- de bile gre\ uygulamasına baş- lanmadan uzlaşmaya vanldıgı bir gerçektir." Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu grev yasağına karşı mucadeleyi giderek yoğunlaştı- racaklarını FlET'le surdürdük- leri kampanya sonucu konunun Uluslararası Çalışma örgütü (ILO), Avrupa Topluluğu, Dün- ya Bankası ve IMF gibi kuruluş- iarın gundemine sokulmasını hedeflediklerini sö>ledi. Sürdü- rülen kampanya doğrultusunda FtET Başkanı ve ust düzey yö- neticilennden oluşan bir heyet 4 nısanda Türkıye'ye gelerek Ça- lışma ve Sosyal Güvenlık Baka- nı Jmren Aykut ile ışçi ve ışve- ren kuruluşları yetkilileriyle gö- rüşecek. Basisen yöneticileri Türkiye 1 de bankaâılık işkolunda uygu- lanmakta olan grev yasağınm ül- kede bankalar arasında haksız rekabete yol açmasının yartı sı- ra Avnıpa Topluluğu çevrelerin- ce de "sosyal damping" olarak değerlendirildiğini vurguladılar. "Sosyal damping" konusunda Avrupa sendikalannın genel ka- bul gören tezi şöyle özetleniyor: "AT, entegrasyon hedefinin 'olmazsa olmaz' koşulu olarak her tiirlö dampingi yasaklamış- ür. Bir ülkede işçi ücretlerinin ve sosyal haklann geri olması da o ulkenin diğer ülkelere karşı damping yapması ve sosyal şart- lar açısından haksu rekabet ya- ratmasıdır. Şu halde Avrupa'nın ortalama örf âdet ve uygulama- sının gerisinde kalan sosyal şart- lara ve düşük ücretlere engel olunmalıdır. Türkiye'de ise banka sektö- ründeki yüksek kfirlara karşın sırf grev yasağı nedeniyle sendi- kal mucadelenin kınlması sonu- cunda ücretler düşük seviyede seyretmektedir." Petkim işçisinineylemi aîle boyulş-Sendika Servisi — Petkim işçilerinm grev yasağı nedeniyle toplusozleşme uyuşmazlığmın "Yüksek Hakem Kurolu"na gö- türülmek istenmesine karşı baş- lattıklan protesto eylemleri, dün eş ve çocuklannın da katılımıy- la sürdu. öte yandan Birleşik Alman tlaç Fabrikası işçilerinin ortalama ücretleri, imzalanan toplusozleşme ile bu yü için 4 milyon 75 bin, ikinci yıl 7 mil- yon 342 bin liraya yükseldi. Cumhuriyet muhabiri Şahap Avcı'nın haberine göre Izmir, Manisa, Menemen, Bergama ile çeNTe ilçelerden gelen Petkim iş- çilerinin eş ve çocuklan, sabah saat O8.3O'dan itibaren tzmir Aliağa tesisleri dışında toplan- maya başladı. Işyerinden çıkan işçilerle birleşen eş ve çocuklar, oluşturduklan yaklaşık 4 bin ki- şilik bir toplulukla SSK Aliağa Hastanesi'ne doğru yola çıktılar. 2 kilometrelik hastane yo- lunu disıplinli bir biçimde kate- den işçiler ile eş ve çocuklan SSK Aliağa Hastanesi'nin önün- de bir süre oturarak protestola- rını sürdurdüler. Petrol-lş Sendikası Aliağa Şu- be Başkanı Mustafa Öztaşkın, "vlucadeletniz, şalter indirmeye kadar varacaktır" dedi. Işçilerın vızneyecıkmasından sonra işçi eş ve çocuklan araç- larla geldikleri yerlere gönderil- dı. İşçiler de toplu halde tekrar işyerine donduler. Petkim işçileri protestolarını eş ve çocuklannın da katılımıyla sürdurdüler. (Fotoğraf: Şahap Avcı) Birleşik Alman tlaç Petrol-Iş Sendikası, Istanbul- da kurulu Birleşik Alman İlaç Fabrikası'nda çalışan 400 üyesi adına sürdurdugu toplusozleşme göruşmelerini anlaşmayla so- nuçlandırdı. Ortalama ucretin 1 milyon 350 bin lira olduğu ışye- rinde imzalanan sözleşme ile uc- retlere birinci yıl 2 milyon 725 bin, ikinci yıl 3 milyon 268 bin lira zam yapddı. 1.1.1991 tarihin- den başlayarak iki yıl geçerli ola- cak sozleşmede yakacak parası birinci yıl 2 milyon 300 bin, ikin- ci yıl 3 milyon; bayram ödentisi birinci yıl 2,5 milyon, ikinci yıl 2,5 milyon; giyim ödentisi birın- ci yıl 1,5 milyon, ikinci yıl 1 mil- yon 750 bin liraya yükseltilirken, diğer sosyal yardımlar da önemli miktarda arttınldı. Pendik Beledivesi Pendik Beledıyesı'nde son bir ay içinde ışten çıkarılanların sa- yısının 52'yı bulduğu bildirildi. Belediye-lş Anadolu Şubesi'n- den y'apılan açıklamada, bir hafta önce işten çıkarılan 35 iş- çinın dun Pendik eski beledıye binası önunde açlık grevine baş- ladıkları belırtildi. Açlık grevi- nin ışten atılanlar geri alımnca- ya kadar süreceğı kaydedildi. Isveç tekstilde kotayı kaldınyor ANKARA (UBÂ) — îs- veç Türkıye'ye konfeksiyon- da 5 kategoride uyguladığı kotanın tamammı 15 mayıs tarihinden itibaren kaldıra- cağını, Hazine ve Dış Tica- ret Müsteşarhğı'na bildirdi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Isveç Turkiye'ye 1975 yılından bu >*ana uyguladığı kısıtlamala- rı parlamentosunda aldığı bır karar gereği kaldırmayı kararlaştırdı. Isveç kotalann kaldınlacağına ilişkin kara- rı Ankara Büyükelçiliği ara- alığı ile Hazine ve Dış Tica- ret Müsteşarhğı'na bildirdi. Hazine yetkililen lsveç'in al- dığı bu kararın Türkiye ta- rafından memnunlukla kar- şılandığını kaydettiler. tsveç'm Turkiye'ye uygu- ladığı kotalar şu kategoriler- de bulunuyordu: "Kategori 4: tç çamaşın, Kategori 5: Örme Süveter, Tişört ve Pullover, Katego- ri 8: Pantolon, Kategori 9: Bayan elbisesi ve etek, Kate- gori 13: Yatak takımlan." HDTM yetkilileri lsveç'in Turkiye'ye uyguladığı kota- ları kaldırmasının ardından Türkiye'nin bu ülkeye yapa- çağı konfeksiyon ürünleri ihracatında önemli artış meydana gelmesinin beklen- diğini kaydettiler. Vakıfbank'ın 1990 kân 242 milyar ANKARA (AA) — Va, kıflar Bankası (Vakıfbank) Genel Müdürü Isrnet Alver, bankanın 1990 yılı net kârı- nın, bir önceki yıla göre >Hz- de 62 oranmda artarak 242 milyar lira olarak gerçekleş- tiğini açıkladı. Alver, Vakıfbank'ın yann yapılacak 37. genel kurulu öncesi duzenlediği basm toplantısmda, 1990 yılını bankacılık sektörü açısından değerlendirdi ve bankasının faaliyetlerini anlattı.a "1990, 1989 yıhna göre bankacılık sektorii açısından daha başarılı bir yıl olmuştur" diyen Alver, bu- nun sebepleri konusunda şunlan söyledi: "Mevduat faiz oranlannın 1990 yılı başından itibaren aşağrya çekilmesinin kaynak maliyetini düşürmesi, Kör- fez krizine kadar yurtdışı fi- nansman kaynaklanndan el- verişli fiy^Ilarla kredi temin edilebilmesi ve nihayet eko- nominin canlanmasıyla bir- likle, bankalann rahat plas- man yapabilmeleri, sektöriin başanlı bir yıl geçirmesini sağlayan unsnriar olmuş- tur.' Alver'in verdiği bilgiye göre geçen yıl Vakıfbank'm aktif toplamlan yüzde 65 oranında artarak 9.6 trilyon lira, mevduat yüzde 60 ora- nında artarak 7 trilyon lira- ya, plase edilen krediler tu- tarı yuzde 95 artarak 7 tril- yon liraya, özkaynaklar yüz- de 45 artışla 577 milyar lira- ya yükseldi. ŞAYEJ GÜNLER Muzaffer Buynıkçu 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğtu-lstanbul Ödemeli gonderUmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog