Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Cebinizdeki paraya otomatik faiz! PAMUKBANK Cumhuriyel Bank24 Kartı'yla hesabınızdakı parayı hem cebınizde tutar, hem otomatik faiz alırsınız! BANK24I Ş L E,« T A H A M ! 67. Yü; Sayı: 23922 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dahü, 11 Mart 1991 Çarşamba ABD'den istenen 1 milyar dolann da yetmeyeceği, hazirana kadar2 milyar dolann gerekli olduğu belirtiliyor Kamuaeığı urkutııyorHaziran ayına kadar en az 2 milyar dolarlık taze kaynak girişi sağlanmazsa iç ve dış ödemelerde tıkanmalar olabileceği kaydedildi. 1991 yılında 32 trilyon lira öngörülen finansman açığının 45 trilyon liraya çıkması bekleniyor. Faiz zengini oldular Bankalar bankacılığa döndü 1989'da yüksek faiz yükü nedeniyle faiz dışı gelirlerle bilançolannı toparlayan bankalar, 1990'da "faiz zengini" oldular. Faiz geliri artışı yüzde 300'leri buldu. Faiz gelirinde en önemli artışı yüzde 1067 ile Yapı ve Kredi Bankası sağladı. ABOURRAHMAN YILDIRIM'ın haberi EkonomMe BİLAL ÇETİN ANKARA— Dış yardım akı- şındaki gecikme olasılığı ekono- mı yonunden kaygılandırıyor. Dış yardım nakit gırışlerinin ge- cikmesının yaşanan ekonomik sorunları daha da ağırlaştırabi- leceğı belirtıliyor. "Haziran ayı- na kadar en az 2 milyar dolar- lık taze kaynak girişi saglana- mazsa iç ve dış ödemelerde tı- kanmalar olabileceği" one su- ruluyor. Dış mali yardımlara mahsu- ben "köpni kredi" bıçiminde duşunulen 1 milyar dolann sa- dece nisan ayı ödemelerınde bir rahatlama sağlayabileceğı, bu rakamın 2 milyar dolara çıkarü- masının da uzun sureli bir çö- zum olmadığı bildirildı. Yetkililerin verdiği bilgıye gö- re, vergi tahsılatlanndakı artış tahminlerıne karşın Hazine'nin nakit sıkışıklığı nisan ayında da- ha buyuk boyutlara çıkabilecek. (Arkası Sa. 16, Sü. Tde) ABD beklemedeWashington, 'stratejik işbirliğV için nabız yoklayacak UFUK GÜLDEMtR mSHINGTON — Cumhurbaşkanı Turgut OzaJ'ın Camp David göruşmeleri- nin en ilginç gelişmelerinden birismi oluş- turan "stratejik işbirliği" önerısınden Ame- rikan makamlarının ne anladığına bakıl- dığında ilk dıkkatı çeken olgu, bu onerı- nin Washıngton'da genel olarak olumlu karşılandığı oluyor. ABD, Turkıye'nın uzun yıllardan sonra "niha>et çıkarının nerede olduğunu gördugünu" ve bunu sağlamak ıçın ılk kez ABD'den "daha ileri" adımlar attığını du- şunuyor. Bu izlenım de Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın ABD'ye, ABD'nın ıstedığin- den daha fazla "yoneldigi" iddıalannı pe- kiştirıyor. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın bu one- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) STRATEJİK tŞBtRLİĞtNE SERT TEPKİ YASEMfN ÇONSAR'ın habwi 11. Sayfada DEMIREL: STRATEJÎK İŞBİRLİĞİ KURT SOFRASIDIR HlKMET ÇETİN: TÜRKİYE, EMANETÇİ OLAMAZ 11. Sayfafe 4 ^^^^OTOMOBİLE BOMBA— Kavaklıdere Alabaş Sokak'taki evinden 4 çocuğu ile çıkan Iraklı Ataşe Huseyin otomobiline bin- diği tnda bomba patladı. Faysal Huseyin ayaklarından yaralanırken, çocuklarına bir şey olmadı. (Fotograf: Barış BU) Terör kol geziyorIstianbul Türk-Metal Sendikası Packard işytri baştemsilcisi İnci öldürüldü. Olayı "Tirkiye Komünist İşçi Hareketi" adlı örgit üstlendi. Aritara Irak Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Faysal, arabasına konan bombanın paiamasıyla ağır yaralandı. Olayı 'İslami Cilat' örgütü üstlendi. Haber Merkezi — Irak Buyu- kelçiliğı Ticari Ataşesi Koes Ali Faysal Huseyin Ankara'da oto- mobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaralanırken Istanbul'da Türk-Metal Sendi- kası Packard işyeri Baştemsilcisi Mustafa tnci uğradığı silahlı sal- dırı sonucu yaşamını yitırdı. Irak Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Huseyın'e yonelik eylemi "tsla- mi Cihat", Inci'ye yapılan silah- lı saldırıyı da "Türkiye Komü- nist İşçi Hareketi" adlı örgüt üstlendi. Kavaklıdere Alabaş sokakta dun saat 08.30 dolaylarında oturduğu evinden 4 çocuğu ile bırlikte çıkan Faysal Huseyin, park halindeki otomobiline yö- neldı Yetkililerin ve görgü ta- (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) Yine müdahale yine düşüş Dövîzde savaş sürüyor Hem bankalararası piyasada hem de serbest piyasada önceki gün 100 lira artış gösteren ABD Dolan, yukselme eğilımini dün sabah da sürdürerek her iki piyasada da 3900 lira sınınna yaklaştı. Merkez Bankası'run öğleden sonra piyasaya müdahale etmesiyle serbest piyasada 3720 liraya kadar gerileyen dolar, akşam saatlerinde 3820 liraya çıktı. Merkez Bankası işlemlerden sonra doların efektif satış kurunu 47 lira yükselterek 3658.94 liraya çıkarttı. Dış pıyasalarda da yukselme eğilimini sürdüren dolar 1.70 mark sımnnı zorluyor. Ekonoaide BAŞKENTTEN AHMET TAN Bahar TBMM'ye vurmadı ANKARA — Parlamenter demokrasiye bahar yansır mı? Yansırsa nasıl yansır? Bu iki sonı üe Meclis nizami- yesinden girdik. Bahar bahçenin her köşcsin- de çoktan fink atmaya başlamış. Çimenlerin rcngi yol boyunca ekiJen menekşelerin yapraklany- la, tomurcuklanan dallann gol- gesi çiçeklerin koknsu ile yanşa kalkmış adeta. Yol kenarlanna bırakdmış "milletvekili levhalı" ithal oto- mobiller mart güneşi altında pı- rıl pınl. Oysa ki, S yıl öncenin parası ile 2 milyar Kradan fazla para barcanank babçeye >eralü gara- jı yapılmıştı. Garajın bir amacı da milletvekillerinin luks otola- nnı Meclis'e gelen delegelerin, yurttaşlann nazarlanndan ko- rumaktı. (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Terörle mücadele yasa îaslağı Özal'a hakaret terör suçu Terörle mücadele yasa taslağı cumhurbaşkanına hakaret edenlerin 'darbe suçlusu' olarak DGM'de yargılanmalarını öngörüyor. TURAN YILMAZ ~ ANKARA — Terörle müca- dele yasa taslağının yasalaşma- sı halinde, Cumhurbaşkanı liır- gut Özal'a hakaret edenler "te- ror suçlusu" olarak devlet gu- venlik mahkemelerinde (DGM) yargılanacaklar. Taslak, bu su- çu işleyenlere, TCK'da ongoru- len 3 yıllık ağır hapis cezasımn yansı oranında arttınlarak uy- gulanmasını öngörüyor. ANAP- ın bir baska yasa önerisiyle de Cumhurbaşkanı'na hakaret edenlere hapis cezasımn yanı sı- ra 2-5 milyon lira ağır para ce- zası verilmesi hedefleniyor. MGK Genel Sekreteri Orge- neral Nezihi Çakar başkarhğın- daki bir komisyon tarafından hazırlanan terörle mücadele ya- sa taslağı ile Cumhurbaşkanı'- na karşı işlenen suçlar "terör suçu" kapsamı içine alınıyor. TCK'nın 156, 157 ve 158. mad- delerinde belirtilen bu suçlara ilişkın yargılamanın DGM'lerde yapılması ve sanıklarına da ya- sada ongorulen cezanın yarı oranında arttırılarak uygulan- ması hedefleniyor. TCK'daki bu (Arkası Sa. 16, Su. l'de) (Û2 ÖDÜLLER DAĞITILDI YABANCI OSCAR ÖDÜLLÜ FİLM— Isviçreli jonetmen \avier Köller'in senar>o^unu \az- dıgı ve >onettigi "Umut Yolculugu", En İyi Yabancı Film Oscan'yla odullendirildi. 1988 vılın- da yaşanmış ve gazetelere yansımış bir olaydan >ola çıkılarak gerçekleştirilen filmin senaryo danışmanlıgım Feride Çiçekoglu yapti. Başrollerde ise Nur Surer, Necmettin Çobanoglu, Emin Sı>as, Vaman Oka>, Erdinç Akbaş gibi Turk oyuncular rol aldı. Anadolu'dan göçe Oscarİsviçre adına yarışan ve Yabancı Oscar Ödülü'ne değer görülen 'Umut Yolculugu' adlı film, ekonomik nedenlerle Avrupa'ya giden Mardinli bir ailenin yolculuğunu anlatıyor. Gecenin flaş filmi, aday gösterildiği 12 daldan 7'sini kazanan 'Dances With Wolves' oldu. En İyi Yönetmen Kevin jCostner, En İyi Erkek Oyuncu Jeremy Irons, En İyi Kadın Oyuncu da Kathy Bates seçildi. Oscar'ı kazananların tam listesi 19. Sayfada OSCARLIFİLME KATKİDA BULUNAN TÜRK SANATÇILAR Feride Çiçekoğlıu Senaryo gazete haberinden ÇtÇEKOĞLU- Birçok senaryo ödulu sabibi SÜRER— İnsanlar her koşulda anlaşabilivor' Kultur Senisi — "En Jyi Ya- bancı Film Oscar"ı odulunu alan "Umut Yolculugu" fılmı- nın senaryosu Yönetmen Xavi- er Koller ve Feride Çiçekoglu- nun ortak bir çalışmasının ürunu. Yönetmen Koller'e senaryo (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) NurSürer: İnsanlar sınır tanımıyor Kultiır Servisi — Umut Yol- culugu'nda sekiz çocuklu bir ka- dını canlandıran Nur Surer'in Derman'dan sonra çalıştığı ikin- ci 'kar' filmi bu. Tabii bu film- de Derman'dakı gibi uşumemiş: Davos-St.Moritz arası 'çetin bir bolge*de gerçekleştırdikleri o (Arkası Sa. 19, Su. l'de) OnatKutlar Sanatsal filmeödül sevdndirici Kultur Servisi — "Umut Yolculugu" filmınin danışman- lıgım yapan Onat Kutlar, yapı- mın Oscar odülu almasından buyuk mutluluk duyduğunu be- lirttı. "Bu çorbada bir tuzum bulundugu için çok sevinçiiyim" diyen Onat Kutlar, şunları söy- (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) Güneydoğu Dalga dalga gözaltı CEZAL BAŞLANGIÇ r^.'SAYBİN — Guneydoğu'- dalac'gozaltı dalgası'ndan Nu- say Tn 'nasibini', kırk dokuz 'sı- radB.ı vatandaş'ın yanı sıra uç dofc-or, uç gazeteci ve iki de il enc=nen uyesiyle aldı. EZktor Cemal Kahraman, il encumen uyeleri Şuknı Emen ve Muhiyettin Teze Anter ile gaze- teciler Mehmet Baysal. Suley- man Balan, Macit Akgun on gundur, doktorlar Mehmet Tanhan ile Sadık Danışman da bir haftadır gozaltında Gorgu tanıklannın, gozaltına alınanlann yakınlarının 'aman ha, sakın adımızı yazma, sonra bizi de gozaltına alırlar' dıyerek verdıkleri bılgılere gore bir dok- tor, ıkı encumen uyesı ve uç ga- zetecınin gozaltına alınmalarına ilişkin olay şoyle gelıştı: 15 mart perşembe gunu Omerli ılçesinin Ikıtepe koyun- (Arkası Sa. 16, Su. 4'de) YARIN CUMA CUMARTESİ PAZAR BIUMTEKNIK imrtm Mtf MIH , GÖZLEM UGUR MUMCU 4 G Û N 4 D E R G İ C U M H U R İ Y E T ' L E Stratejik Işbiriiği... 'Stratejik ısbırltği' ne demektır? ABD'nın Ortadoğu sıyasetının Turkıye tarafından benim- senmesı ve bundan sonra da uygulanması demektır. Bu sıyasetın kararını cumhurbaşkanları mı verir? Hayır. Bu gibi kararları, parlamento ve hükümetler verır. Demok- ratık ulkelerde de bu kararlar kamuoyunda tartışılır. Dışış- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog