Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

[MHURİYET/8 KENT-YAŞAM 26 MART 1991 CJEREKLÎ TELEFONLAR'UGUN • Milli Eğitım Bakanhğı, MESS Eğitım Vakfı Gebze Eğı- üm Merkezı'ıun açılışı saat 11.00'de yapılacak. MEKTUP ~ Suda ayncalık var • Mecidi>ekoy'de uygulanan programa gore uç gunde bır venlen su ancak saat 24.00'te ulaşıyor, sabah 07.00'de gidjyor. Öte yandan çevremızde saat 14.00'ten ıtibaren sularına kavuşanlar var. Telefonla yaptığımız basvurulardan hıçbir sonuç alamıyoruz. Yine de umudumuzu yitırraıyor, ayrıcalıksız uygulama beklıyoruz SAMİ ALTINEL 3.Kalp Haftası başladı, Edip Kürklü Tıp Ödülü, Prvf. SiyamiErsek*e verildi 'KaJbfanneler yoğururİstanbul Haber Servisi — Turk Kalp Vakfı'nca düzenlenen ve 31 mart tarihine kadar sure- cek olan "3. Kalp Haftası" et- kinhkleri başladı. Sağhk Bakanhğı Musteşarı Prof. Ferhan Ozmen yaptığı ko- nuşmada, Turkiye'de ıkı mılyo- nun uzerinde ınsanın doğuştan kalp hastası olduğunu belırte- rek, "Dun>ada olum nedenleri arasında ilk sırayı alan kalp- damar hastalıklartnın, ledavisi ve ameliyab için bakanlık olarak açacağımız yeni kalp merkezle- rioi, bu yıl içinde hizmete soka- cagız. Aynca bekimlerimiz, baş- latacagımız doner sermaye uy- gulamasından ucretlerini alarak, mesai saati bitiminde, kalp has- lalannın tedavi >e ameliyatları- nı yapacaklar" dedı. Turk Kalp Vakfı Başkanı Ç«- lin Yıldırımakın, kalp haftasını tum halka mal etmeyı amaçla- dıklarını vurgulayarak, bundan boyle devlet ve özel kuruluşla- rın kalp haftasına sahıp çıkma- lannı, kalp hastalıklanyla mu- cadelenin, toplumun hiçbır ke- simınde ayrım gözetmeksizın, surdunilmesi gereküğını soyledı. Toplantıda söz alan Milli Eğıtim Bakanı Avni Akyol da yaptığı konuşmada, sağhk konusunda temel eğitimin ailede başlaması gerektığmi ıfade ederek, "Kalbi anneler, kafayı babalar yoğu- rur" dedi. Daha sonra "Edip Kürklü Tıp Ödülu" Prof. Dr. Si- yami Ersek'e verildi. Vakıf baş- kanı Çetin Yıldınmakın, Turk Kalp Vakfı'na yaptıklan hizmet- le, Milh Eğitım Bakanı Avnı Ak- yol, îstanbul Mılh Eğitim Mu- duru Turgut Akan ve istanbul îl Sağhk Muduru Temel Dagoglu- na birer plaket verdı. öte yandan, Tıirk Kalp Vak- fı ve TRT İstanbul Televizyonu işbirliğiyle hafta boyunca surdu- rülecek olan ucretsız kalp tara- masına bugun başlanacak. Ay- nca vakfın Şişli ve Nişantaşı sağhk raerkezlerinde de halka açık, ücretsiz tnuayeneler yapı- lacak. Etkınliklehn yarınki bo- lumunde ise Milli Eğitim Mü- durluğü tarafından belırlenen okullarda konferanslar düzenJe- necek ve 7 yaşındaki bir kız ço- cuğunun İstanbul Tıp Fakultesi- nde açık kalp ameliyatı yaptı- rılacak. Hafta etkinlikleri • TUrk Kalp Vakfı-TRT İstanbul Televizyonu işbirliğı ile gerçekleş- lirilen "Ücretsiz Kalp Saglıgı Kaınpanyası" 10.00-18.00 saatlen arasında istanbul Televizyonu Ortaköy bınasında başlatılacak. Kampanya hafta sonuna kadar devam edecek. • Türk Kaıp Vakfı'nın Şişli ve Nişantaşı sağhk merkezlerinde 09.30-17.00 saatlen arasında hal- ka açık ücretsiz muayeneler ya- pılacak. • "Koroner Arter Hastalığında Teşhis Yöntemleri" konulu pa- nel, saat 10.30'da "Kadınlarda Menopoz Sonrast Koroner Arter Hastalığı İnsidansı" konulu kon- ferans saat 14.00'te The Marma- ra Oteli'nde başlayacak. • fiH M a t 055 • İttaiyt: 000 • JaMaım: 056 • ZaMa Hâürtiii: 527 57 00 • MBİ.JIİIHHI HMMraHJB. 172 13 73 74 75 ve 088 • İSKİ anza: 088 • SAĞUK: Hın? Adh 077 Satfcfc H U i r i i p : 511 89 18 C m t p a t ı Tıa: 588 48 00 Çap Tış: 525 92 30 Mamara T*: 340 01 00 $ M Ettafc 131 22 09 Tafcska hkyartfa: 152 43 00 SSK Saaatya: 588 44 00 SSK Okmıitm: 132 30 00 SSK MltcpK 358 67 60 • TMFk: TraOk S « * IM_- 176 24 14 (Isl) 3S6 04 85-86 (KadıKoy) tttt» TnOc 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Ştftnçı), 314 36 (B Çtkmece) • THT: k Mlar 573 13 31 Dı$ Hatlar. 574 23 00 (25 hat) Saatnl: 574 73 00 Rerenrasyon: 574 82 00 (45fıat) • DDT: Siıfceci Daaqaıa: 527 00 50. HSwf PlM|Ml. 336 20 63 H.P«»i S M M 348 80 20 • VAPOR: SeMr Hatlan: 526 40 20 144 42 33 D M İ I Tollan (Acttrte): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 Deaiz Otobfeâ: 149 15 38 • METEOROLOJİ: (Hava tahmmı ötjrenme) 573 89 80 • EUKTHbC AMZ/L b t M M : 528 62 74 Faüb-TaMakate 526 62 74 l«y«tkı: 150 83 50 Ka*k*r. 348 71 40 • TEK: 069 • İETT GML m.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: 011 (Bılınmeyen numaralar ve nobetcı eczane sorma) 021 (anza), 031 (şehırterarası) Oti (sıra sorma) Siıtema • Tiyatro • Göstori 146 97 38 • 132 64 BİRATIFYILMAZFİLMİI (1968indûnyavioKsf «dan syoncı v* 6tgüıttkçu rrtuna o&) HAU SOYGAZI - AVTAÇ ABMAN - CÜNEYT ÇAUŞKUR - METIN BELGIN 1 Nisan don ıtibarsn Bcyoğlu BEYOĞLU Sinfnoundo B R L J C E V V I L L I S ZOR ÖLÜM 2-OIEHAROER- ÇU» ŞAf*X (516MM) 11 0O-13 3O-16 0O-18 3O-21 15 C les ve Pazar 11 00 16 00 seais an yohtur KadıkSf KSM(34<01 42) 11 00-13 30-16 00-18 30-2115 FımfckzaıtoNİt.aOL<5M12M) 11 00-1300-15 00-17 00-19 00-21 STANDARDFİLMCİLİK SüNAR CİNEMA PARADİSOnun önlii yöoetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKPŞİN KEYFİ YERÎNDE "STANNO TUTTI BENE" MARCELLO MASTROIANNI YAKINDA SİNEMALARDA 29 martta Sinemalarda CHARLOTTE GA1NSBOURG S1MON DE LA BROSSE Senarvo FRANÇOIS TRUFFAÜT CLAUDEDEGIVRAY Harbiye AS (147 63 15) AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... — 4. HAFTA — Bnikl»» MISTIK II8D 11 561 il*>r« Kıiık*» Smıt Mtrkcı nda" KARDEŞLERİ Mıcıkal 2 Bolum Oyun ve Muzık. VVHIy Russell Yöneten Yucel Erten Zuhal Olcay. Haluk BUglner Ahmet Levendoğlu. Mahır Cunşıray. Derya Alabora Oktay Kaynarca. Julıde Kural Bıncr 0ı>iy9S«>aıus(t49936t 1520152 VaKKofamaTaksıır(15ı 1571) 360909G Cuınartesı Pazarnanchergun2l 15 Dunya Smona&ı YAPI^KREDI DORMEN^ TİYATROSU R a y C o o n e y UUMAURBIKKOMEDİ 2 BÛLÜKf Y&netan HALDUN OORMEN iı m«M •OH9MAPT* Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel: 141 27 37 DALDA OSCAR ADAYI 3 DALOA 1991 ALTIN KURE OOULU 1991 BERLIN GUMUS AYI OOULU KEVINCOSTNER 1Tİ KENT OYUNCULARI O«n«l Istok (U*rln« M0«flk K«ntor Otet*risi Yazan: n | D Murathan Mungan O İ H ORHAN VELİ Kenter Tlyıtrosu 146 35 89 FAUS KURTLARLA DANS Ştfli SİTE (147 9» 47) 11 00-14 30-18 00-21 30 29 » « 1 Cunu'di IMb—n Beyogiu LALE • Beyoglu DUNYA . KMıkûy KADlKOY Bakırtoy RENK ve Ankara KIZILIRMAK tınemalarında 0RTA0VIHL4H I f t i k l a l C a d . N o : 1 4 0 T B I 1 5 1 1 8 6 5 - 6 6 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU Cumarteri Pıerre Henrı Cami/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çaı^amba 21 00 Ferhan Şensoy'un Pazar is.âo - 18.3O KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KAI B E Y O G L U K Ü C U K S A H N E 144 4 3 2 7 - 1 4 3 5 4 17 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SATIYORUM Münir Özkul - Erol Gunaydın Sak 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon. Rasim öztekin Çar». 21.00 Muzık. Arıf Erkın SON OYUN B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T I Y A T R O L A R I 100. OYUN I ADİLE NAŞİT KÜLTÜR M E R K E Z İ İ Y A L N | ; : 5 O Y U N PARJOFO BEDAVAMI SANDIN? Yöoctcn OCUZARAL 26,27 28.29J0.31 MarVÎ N«»n S ı m 21 M M a n 15.00 NECATlCUMAU MİNE YOnrten ZHjHA BERKSOY '.14-21 Nsan SHt 1S.M OSKÜP HALKLAR TİVATROSU RECEP BtLGİNER YUNUS EMBE Yöneten RAİK AUN1AÇIK iNun 15 00 2100 AZİZ NESİN SAHNESİ AZÎZNESIN DEMOKRASt - GEMİSİ 2 3 4 5 6 7 Nısan Suare 21 00/Matme 15 00 M * ftfrt: A NMH Kutlur Mark«2> 572 «4 39 A71Z Neun Sannssı 502 08 53 556 25 38 • Gar'en. OmflM 559 95 60 AMİA11 \ HİM.İIİ IİVVIHOM 143 es 83 ZEKI GOKER PtR SUbTAN ABDAb ÜJkemizin ve Avrupa'ntn en mubteşem sinemalan KENTI KENT II BABA- AL PACINO-DIANE KEATON ANDY GARCIA Yön: Francis Ford COPPOLA Snnsbr: 12Ü0-15.00-18D0-21J0 HAVANA2. HAFTA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yön: Sydney POLLACK Seanslar: 11J0-14.M-17J0-21JM ŞİŞLİ/fSTANBUL/TEL: 141 62 03 1 NISAN'DA 1 İSTANBUL UN EN BUYUK VE EN MOOERN SINEMASI BİRSABAH BİRGARİP GÜLEREK OYUN JİTÜ O , d t i ; k u r a n h e ı k e s ı n d u ş l e r ı n i d O ş l u y o r d u Kadıkoy-SÜREYYA (3360682) 11 00-14 30-18 15-21 15 Şışlı - KENT (141 62 03) 12 00-15 00-18 00-21 15 Bakırkoy - 74 (5720444) 11 00-14 15-17 30-21 15 AMKARA - METmroU1257478} 12 00-15 00-18 00-21 00 İ2MİR - SEMA (139100) 12 00-15 00-18 00-21 00 ADANA - METRO (146996) 11 15-14 15-17 30-21 15 Bahırhsv KARM54?!! 72 D Ü Ş L E R Tırtıye'de sadece Hartıiye AS Sınemı'ndt. sg* Hjrtıy» *S |147 63 15| 11 30-14 00-16 30-1900-21 45 ^ MONTREAL1İ İSA JESUSOFMOMTREAL LOTHJUIK BLUTEAU CATHEMME WILKEMMG Û K M Derebeyu Cad. 110 158 69 87 13.OO-1S.3Q-ia.OO-2O.30 RÛBERT REDFORD • LENA OLIN Yonelmen: SYDNEY POLLACK H A V A N ABeyoğlu OUNYA ]149 93 61) 12 00-15 00-13 00-21 00 MARION BRANDO MATTHEWBRODERICK AKILHOCASI I^O«kı FITAS ÇlM ««#AK 1 "The Freshman* 30 6«4-l»00-î1 30 ıe«5-»too-;i 00 1BJP 21 X NSAN.HAYVAN veERDEM tETOtlUHO* KARAC» TIYtTMSU «DA 1*3 17 63 Pı;if 2100 Sılı 1830 »ı 210Dl)« UUMAT'DE BELEOİYE SEHIR HYA'ROSU ND« 572 M M Plnı 1&30 vl 21i»ıH Bizim Tiyatro DoaHar Tıyatroeu Salonu'nda TOnel 144 81 37 • 145 24. 90 ismgil VUR BİR YÖnGRAEMECLIFFORD JESSICA LANGE SAM SHEPARD FMJLACa'nm BİR INSAN MASTİKA Yön: Çetin Etili iıoamım 31 Mırt 15.08Y*ıa FiuıtttUMnnıriı l« gi M 12JX)-1S.0O-18X)O-21 15 K K U M nml o«erriMiNDA Sinema Tiyatro Gösteri 146 97 36 132 64 26 U TİMMC EJ*« fiİMMEII (31 MvtPınr! İLK GENÇÜGJMOr bqtn ULUUt s3e3i M lUTia TtT»TM CtfaEttM TMI mk «MTMacE7ei|ErMa(MurMSM »«fflTt n m vmmn u KLM mğ | x a D cif I ıttEflMUKrnt t*TKMMaMm I V I I A D C V I 0YUN60NLEM S*c»30'O 15 00-2030 T M » UfK SAMMCU P«-Cuma 20 30 'C tesı 15 00-20 30/ Ptttl 2U0/hr t w 1U0 Pa2ar 1S0O-18J» KONSER SALONU 26 Mart Sab Saat 19.00 PETER SHEPPARD PÎYANO: AARON SHORR Keman Resitali Mozart Sonat KV 402 "Constame Sonata" Sıdika özdil Keman vepıyanoıçinsonat-sûU "Kış Seramıkleri" Ravel Sonat Mozart Sonat.Sı bemol majör KV 378 Schumann Sonat, no. 2, Re mınör 27 Mart Çarşamba Saat 19.00 REGINA SHAMVILI Piyano Resitali Beethoven Sonat, op. 101, no. 28 Chopin Mazurka, op. 17, La minör Etud, op. 10, no. 1, Do majör Fantazı, op. 49, Fa mınör Schumann Kreisleriana, op. 16 Konser Salonu 148 53 92 - Gallerıa Oanıfma Burosu 559 95 60 Vfekkorama T«k»ım 151 15 71 - Vfckkorama Suadıye 300 90 90 İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK MASKELİ BALO MMln m U ROMEOVE JULİET 27 Naa. İSJC* •rtan Ştft B|M hfin* n*iîam •k HJMatn LABOHEME « n 4 p M ı •rtttn S*: »um Pıluata GtOVANNİ 30 M»115J0* o mtm lisr* • _KEMAN VtYOLONSEL PtYANO KONSERİ mma OrtMin i*t Mmuı Ut U Yıktt Kıra txtsl DtNO tLE CEREN bmtnl-M Ivkm »•mmao-* 5-amt» auırrm U « w lanuikMn llo h<«a anca A.ICM. fli|ilırJ --'T. Suodly»- k*nm Voktoıoma Pongolti Smçlaı Mo$au*>ındo v» Co«w<oWc*ö» donı«me Mko«Mo ad< M 10 2V1S1 56 00(7hcO2&< TİİŞ E H İ R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI BARIŞ KERVANI IMûzlkal Çocuk Oyunu) Müzik Esın ENGİN Yöneten Can OOCAN Muzık AlıOTYAM Yöneten Zutııl ERGEN Stelan REISNER KUTUDA RAHAT DUR Turkçesı Ayşe BUGAY Muzık. Reyman ERAY Yöneten Ekıp Çalısması İHER CUMARTES) PAZAR 11 OLTDEI Bıletler Tıyaro Gifaterınde Satifa Ç*arıfaı#ır Robın SHOJT PABUÇLAR(Muzikal ÇociJV Oyunu) Tûrkçaı Esın Af$ar AftAL Müzik Selım ATAKAN Yöneten Taner BARLAS İSTANBUL DEVLET TİYATROSU BUDALA Unrbyat Slom Gny T t üçit CO2V O DANTONUN ÖLÜMÜ HatCmttı AHMETLERİM Yi K Urri Mkart-ftrt Skmtont DÜN 6ECE YOLDA GİDERKEN 30JI I «nııüâTâkuı Mtalk.1 2J.4İJ.JI SAUNCAKTA M A S Î İ ! İ H L 0 E S l İKİ KİSİYİMn: Alt> Mbr Cnfmt S>v|l Saalı 6.7«l»ın YÜZYÜZE rtMlnt CtUn Ipâkkayı JvtM KIH) SEVGİLİ SOYTARI YkMtn: K«rtıl T M (nlnc TıM U w 37İ828 Mıtt 3.43 «ı«M NaiCıiMİı AHMETLERİM r*mn Kmnlnt J345.B.7 »uw Yıldız Sarayı Tiyatrosu. BartMfos Yokuşu. Yıldız SArayı tçındedır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog