Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 26 MART 1991 Ü7.00 Haberler 05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 GÜn Doğarken NadasTahıl Sisteminde Hububat Yetişlirme Tekniğı konulu birsöyleşi yapilıyor. 07.05 GÜn Başliyor Akış içerisınde 08.00de haberler izlenebilr. 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Hedeflergeometrik şekiller. problem çözme 09.35 Kadin Saati ProgramdaHer Çocuk Bir Can' yayımlanıyor 10.00 Haberler 10.15 ArkaSI Yarin: Kuğu Beatriz. Aguilera'nın adamlarının saldınsına uğrar. Victor onu şikayet etmekte kararlıdır. 10.40 Okul TV'si ve Teleyizyon Dersanesi Akış içerisinde 11.00. 12.00 ve 13.00 saatlerinde hâber bülteni yer alacak. 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşagl Atlı Karınca. Dağ Gülü. Elifın Rüyaları. Susam Sokağı ve 'Yok Yok Televizyonu' yayımlanacak. 16.05 Haberler 16.15 Arkası Varın: Hayat Ağacı 17.00 Haberler 17.15 Bir Solist 17.31 Iftara Doğru Ali Çelik Ali Imran Suresi 102-109 ayetleri okuvor Türkçe açıklamasından sonra Ibrahim Ateş'in sohbeti var. 18.16 Haberler 18.26 A Stüdyosundan 19.25 Dizi: Sayill Başkan Meg'in yeğenleri Howard ve Willis beyaz saraya halalanm ziyarete gelirler. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Dizi: Kasirga Kasırga sonunda hastaneler yaralılarla dolup taşmakta. bir salgın hastalıktarı korkulmaktadır. 21.50 Ramazan Özel Eğlence Programı 1920 tstanbul'unda bırçalgılı kahvede ozanların doğaçlama atışmalan başlıca konu. 23.35 Belgesel: Dünyada Türk Vakıf Medeniyetleri (Bugün köşesınde) VbkriBmk BELGESEL "DÜNYAOA TÜRK VAKIF MEDENİYETİ" BÖLÜMIV "Kaderin Güne» SaaMeri" VatofBank'ın bir kator hunMi oBrak gerçeMe»w - dıçibelgesel dizinn bu lululo 4 bâlümürvtt Bjıga- nslan ve AmavuUA ağırtrtd' ottna* ûZBre Türk es«f- l«n. geçmışieto öMrntenyl* birtikla tftenıyor Ozellilcle Amavutiuk'jn tanhı, sosyal. lartûrel ve ekonomık yaptsı eıe aknarak Türk koıtür ve (nMeni- yetine olan eücııefı anlatjlmakladır. Bulganstan ma- kamlan çstome ızın vermediMefıncJen, görüntülor (toğiştk kaynaUardan sağlanrnıştır Çekimtennın 8 ay sünfcjğu dizınn yaptmo» ve yö- netmem Şenoi Demıröz.-sunucusu Çeon TaMndor Tran Ethen> Bey Carm 23.05 Haberler 23.15 Kabare: Karşı Karşıya 24.00 Haberler 00.10 Konser: Seçil Heper 01.00 Haberler 01.15 İslam Sanatı 1 01.30 Kabare: Başlar Mısın Başlayalım Mı? Akış içerisinde 02.00de 5 dakikalık haber bülteni vavımlanacak. 18.00 AçillŞ - Açıköğretim Birinci sınıf: tş Idaresine Ginş. Genel Muhasebe,Tngilizce. Genel Matematik. 18.00 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı tlaçlara hangı tarihte başladığını öğrenen Nıkki. bu kez erteleme tanhinı öğrenir. 19.03 Haberler 19.20 Ekonomiye Bakış 19.50 DİZİ: Benson Vali konağındaki büyük bir ziyafet öncesinde persone! grev karan alır. Benson bu karan ertesi güne erteletir. 20.15 Yarım Elma Aysun Kocatepe İfJparça seslendiriyor. 21.00GünlerleGelen 21.30 CNN Dünya Rapom (Onjinal sesi Radyo 4"te verilecek.) 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 1991 Oscar Odülleri Töreni (Bugün köşesinde) 19.59 Açılış - Müzikal: Şarkıcılar Kralı (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.50 DİZİ: Girdap (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 22.45 Klasik Müzik 23.25 Belgesel: Nil Nehri'nin Türküsü II Ramses için inşa edılmiş oian Ebu Sımbel tapmağı tanıtılıyor. 23.50 Kapanış II 13.59 Açılış - Okul TV ve TV Dersanesi .05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Açıköğretim Ikincı sınıf dersleri: Kamu Maliyesı. Atatürk llkeleri ve Inkilap Tarihi. Iktisadi Analiz, Tiearet Hukuku. Istatıstık. Ingilizce: Bınnci sınıf dersı: Davranış Bilimlerine Giriş. 22.25 Beigesel: Yarının Dünyası 22.50 Komedi Dizisi: Farklı Dünyalar Bayan Huxtable küçük kızı ve arkadaşını alarak Hilmın'a gelır. 23.15 NBA Basketbol - Kapanış 19.00 Açılış - Haberler 19.20 İftar Programı 19.35 Susam Sokağl Programın hedefleri; insan yapısı, çevre. duygular-sevgı. sebze ve meyvenin tanıtımı. hatırlama 20.05 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.30 Kadin Saati Programda "Her Çocuk Bir Can' yayımlanıyor 20.55 Görüntülerle Müzik 20.40 Arkası Yarın: Küçük Hanım 21.35 İki Solistten Türküler 22.00 Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberler 22.35 Yarışma: Hedef Türkiye Hamza Ekrem Ya$ar Akdenız. Metin Yıldız. tdriz Çakır yarışıyorlar. 23.15 Türk Sineması: Gazeteci (Bugün köşesınde) 00.45 Yarım Elma Tekrar program. 13.00 Açılış - Haberler 13.05 Çizgi Film: Transformers 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20Pembe Dizi: Bütiin Çocuklanm 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Zıpzıplar 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Eşek ŞakaSI Gizli kamera şakalan konulu yabancı dizi. 19.00 Komedi Dizisi: Muhteşem tkili 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar Kızlarölmek üzere olan AIDS'li bir genç ile tanışırlar. 20.35 Haftanın Dizisi: Pearl Harbour Son bölüm 21.35 Sall Pazari (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 23.35 Haberler 24.40 DİZİ: Stüdyo 5 Douglas sağlığımn bozulmasıyla haslaneye kaldırılır Carla. programla konularında söz sahrbi olmak ister. 00.40 Konser (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) TV1 AÇIKÖĞRETİIVrDE YARIN 05.30 Ikinci sınıf dersleri: Kamu Maliyesi. Atatürk ilkeleri ve Inkilap Tarihi ; Birinci sınıf dersi: Davranış Bilimlerine Giriş. STAR1 LEE RITENOÜR KONSERİ 00.40 Akustik gitar şöleniTV Servisi — Magic Box caz sanatçılarının konserlerini sun- maya devam ediyor. Geçen Pop-Caz'ın 'uçuk saksafoncusu' Kenny G.'nin San Diago Konseri Starrin konser kuşağında yayımlanmış- ıı. Özel televizyonun bu geceki 'Bve' kuşağında ise, otoriteler ta- rafından dünyanın en iyi 'akustik' gitarcılanndan biri ka- bul edilen Le Ritenour'un Mia- mi Coconut Grove'daki konse- rinin ilk bölümü var. 1990 son- baharında gerçekleşen konsere cazın sayüı isimlerinden Bob Ja- mes, Ernie VVatts, Harvey Ma- son ve Paulinho Da Costa da katılmıştı. Gitar çalmaya 6 ya$ında baş- layan 39 yaşındaki Lee Riteno- ur Wes Montgomery, George Benson, B.B.King, John McLa- ughlin, Howard Roberts, Joe Pass ve Barney Kessel gibi us- talardan etkilenmiş. Üniversite yıllannda klasik gitar eğjtimi de alan sanatçı 1974 yılında Sergio Mendes orkestrasıyla çıktığı Brezilya turnesinde gelecekteki performans ve kompozisyonla- rını etkileyecek birikimler edin- di. Aynı yıl Montreux'te yapı- lan caz festivalinin gitar zirve- sinde gösterdiği solo perfor- mansı ise Rit'e ilk olarak ulus- LEE RITENOL R — Miami Coconut Grove'de gerçekleştirilen Lee Ritenour konserinin ilk bölümü ekrana gelecek. Iararası duzeyde tanıtım imkâ- nı sağladı. Sanatçı solo kariyerini bas gi- tarcı Abraham Laboriel, klav- yede Don Gnısin, vurmalı çal- gılarda Alex Acuna ve partisyo- nist Steve Forman'la yaptığı ça- lışmalarla sağlamlaştırdı. Gib- son gitarı tercih eden ve bu gi- tarla geliştirdiği 'The Gibson 335' stiliyle yaptığı The Captin's Joumey, Feel the Night ve Rit isimJerini taşıyan albümleriyle de Ritenour üne kavuştu. Pop-Caz'a yakın olan tarzın- da zaman zaman Brezilya mü- ziğinin etkilerinin de görüldüğü bu 'akustik gitar'ı kaçırmayın. TV3 MÜZİKAL; ŞARKICILAR KRALI 20.00 Ovis Presley müzikaliŞarkıcılar Kralı (Jailhouse Rock) / Yönetmen: Richard Thorpe / Oyuncular: Elvis Presley, Judy Tyler, Mickey Shaughnessy, Vaughan Taylor, Dean Jones / 1957 ABD yapımı / Süresi 96 dakika. TV Servisi — İçeri düşen genç cılar Kralı" Richard Thorpe im- bir adamın ünlü rock yıldıa olu- zası taşıyor. 196O'lı yıllarda tüm şunun öyküsü. dünya gençliğinin gözdesi olan 1977 yıhnda ölen ünlü rock Presley'in sinema yaşamının yıldızı Elvis Presley'in ilk ve de başlangıcında çekilen filmde en iyi filmlerinden olan "Şarkı- Judy Tyler, Dean Jones ve Mic- key Shaughnessy da rol almışlar. Yıllar önce TV'de yer alan bu siyah-beyaz film, ölümsüz şarkı- cıyı gençlik yıllannda, tam for- munda küçük ekrana getirecek. Ayrıca Elvis'in 'Jailhouse Rock", "Treat me Nice" ve "Don't Leave me Now" adh şar- kılarının da yer aldığı bu yapım önemli bir sinema olayı değilse de Elvis hayranlan için. TRT'NEV IONDEN MAHMUT T. ONGOREIN Nasıl İzlemeli? Ankara Anakent Belediyesı çok sayıda uydu kanalını evle- rin damındaki antenlere yansıtacak bir büyük çanak anten dikmeye hazırlanıyor. Böylece başlangıçta beş, daha sonra da 30'un üzerindeki yabancı TV kanalının Ankara'dan izle- nebileceği ileri sürülmektedir. Hem de damınızdaki anteni de- ğiştirmeden, ek masrafa girmeden... PTT'nin de aynı amacı güden bir girişimi var. TRT Televiz- yonu'nun kanallarını ve uydularla Türkiye'den alınabilen ya- bancı TV yayınlannı kablo ile evlere iletmek... Eğer Ankara Anakent Belediyesi'nin kuracağı çanak antenle bu TV yayın- lannı denetimsiz almayı yeğlerseniz hiç para harcamayacak- sınız. Ama PTT'nin "kablolu TV" yöntemini seçerseniz, önce 500 bin lira ödeyerek evinize kablo çektirmeniz, her ay da bu hizmet karşılığında 15 bin lira ödemeniz ve PTT'nin ya- yınlar üzerinde yapabileceği denetime katlanmanız gereki- yor. Bu iki ücretin içinde bulunduğumuz mart ayının sonunda yükseltilmesı beklenmektedir. Şimdi vatandaş hangi hizmeti seçmeli? Elbette "parasız hizmeti" diye düşünebilirsiniz. Ama acaba bir büyük çanak anten dikerek Ankara Anakent Belediyesi özellikle yabancı TV yayınlarının başkentin her yanından aynı rahatlıkla izlen- mesini sağlayabilir mi? Uydular yön değiştirirse, belediyenin çanak anteni bu gibi değişikliklere hemen uyabilir mi? Bu gibi sorular Ankara'da kimilerinin aklını kurcalarken, kentin üç yerine (Ulus'a, Türkiye İş Bankası'nın merkez bi- nasının üzerine ve Dikmen'e) koyulan çanak antenlerle belli bölgelerde oturanlar birden "Magic Box"ın Star 1 adlı kana- lını izlemeye başladılar. Ama diğer bölgelerde oturanlar da bu yayını alamadıkları için çırpınıp duruyorlar. Yoksa büyük çanak anten koyarak uydu yayınlannı her zaman aynı seçik- likle almak olanaklı değil mi? Öte yandan "kablolu TV" için PTT'ye belli bir ücret öde- mek gerekiyor. Hatta bu ücret çok yakında artacak da... Ama kentin neresinde oturursanız oturun, kablonun çekildiği evı- nizde alacağınız tüm TV yayınları pırıl pırıl olacak. Eğer kimi yabancı TV yayınları Türkiye'ye "şifreli" olarak gelirse PTT bu "şifre"yi çözümledikten sonra yayınları kabloyla evinize gönderecektir. Öte yandan bu TV yayınlannı çanak antenle alan kimselerin "şifre"yi çözümlemek için evdeki TV alıcıla- rına özel aygıtlar taktırmaları gerekebilir. Dahası da var. PTT'nin bugün "kablolu TV" ile verdiği tüm kanallara iki yeni kanalın eklendiği ve "özel band"daki S ban- dı bu iki yeni kanalın, evindeki alıcısında gerekli aygıtı bu- lunmayanlarca izlenemediği ve onların da ancak para karşılığında bu diğer aygıtı taktırabilecekleri söyleniyor. Anlaşılıyor ki teknoloji geliştikçe vatandaşın önüne TV iz- leme konusunda da çeşıtli seçenekler çıkmaktadır. Bu se- çenekler karşısında ne yapmak gerekir? En doğru izleme yönteminin hangisi olduğuna kim karar vermelidir? Eğer An- kara Anakent Belediyesi ya da PTT yanlış yöntemi seçmiş- se onlara kim "dur" diyebilir? Vatandası bu konudaki gereksiz masrafiardan kim korumalıdır? Bu gibi konuların üzerinde hiç durulmuyor ve konuyla ilişkili olsun ya da olmasın her ku- rum kendi başına buyruk davranıyor. Oysa kimi ülkelerde gerekli araştırmaları yaptıktan sonra TV yayınlannı alma konusuna en uygun düzenlemeyi getır- meye çalışan, öneriler yapan, yanlış ve yersiz uygulamaları engelleyen, TV izleyicilerinin gereksiz masrafiardan kaçın- ması için onlara yol gösteren radyo ve TV yüksek kurulları vardır. Bizde de bir "Radyo ve TV Yüksek Kurulu" arada sı- rada ortalıkta görülür. Hatta geçen hafta bizim "Radyo ve TV Yüksek Kurulu"muz çanak antenlerin özgürce kurulabilece- ğine de karar vermiştir. Ama aynı kurul, belki de doğru dü- rüst bir yetkiye sahip olmadığından ötürü TV izleme konusunda vatandaşa yol gösteremiyor. Uydu TV yayınlarının izlettirilmesi de kapanın elinde kalı- yor. STAR 1 SALI PAZARI 21.35 Festival karikatürü TV Servisi — Star l'ın hatta içi "eğlence programı" Salı Pa- zan'nda bu hafta Faruk Tınaz, Belkıs Akkale ve Cem Karaca var. "İstek sanatçı" bölümünde Mine Koşan yer alacak. Komedi bölümünde Ateşbö- ceği Ercan "fıkralar" anlatırken bu kuşakta Melek Kanm yeni bir skeç ile ekrana gelecek. İşte Onlar bu hafta Postacı, Kuynık, Tuzluk, Papaz, Fermuar, Yemek Kitabı V'azan adlı skeçleri suna- caklar. İstanbul Film Festivali 1 nin karikatürize edileceği bu bö- lüm Janti Gençler, Ramazan Esprileri ile sona erecek. TV3 DİZİ: GtRDAP 21.50 İşadamının romanını yazmakGirdap (\Vhirlpool) / Yönetmen: Ken Leach / Oyuncular: Todd Jensen, Michael McGovern, Billy Second / Süre: 50 dakika / TV Servisi — TV'de yeni bir dizi başliyor. Özgün adı "Whirlpool" olan yeni dizinin yönet- meni ken Leach. Başlıca rollerde Todd Jensen, Michael McGovern, Billy Second gibi tanınma- mış oyuncular yer alıyor. Dizide önemli bir işa- damının özyaşamöyküsünü yazması önerilen bir yazarın önce onu geri çevirmesi, sonra da olay- larda gördüğü bazı karanlık noktalar nedeniyle işi almasından sonra yaşadığı serüven anlatılı- yor. "Girdap" karmaşık olaylarla süslü ,hare- ketli, sürükleyici ama fazla önemi olmayan bir serüven dizisi. RADYOLAR R A D Y O 1 0435 AçıJış, program 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07_J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istekleriniz, seçtikjerimiz. 09J5Reklamlar. 09.40 Arkası ya- rın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberier. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. \2J05 RekJamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1İ55 Reklam- lar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 -19.00 Bölgesel yayın. iftar programı ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19J0 Beraber ve»solo şarkılar. 20.00 İyi uyku- lar çocuklar. 20.10 Beraber ve solo türküler. 20.40 Türkçe sözlü hafif müzik. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserleri.21.15 Türk ve İslam dünyasından. 21J0 Türküler geçidi. 22.00 Küçük konser. 22J0 Solistler geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04.30 Sahur programı. R A D Y O 2 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07-30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Konumuz eko- nomi. 09.35 Çeşitli muzik. 10.00 Deyişlerden ez- gilere. 10JO Bir yazı adamı Haidun Taner. 10.40 Türkçe sözlü hafif muzik 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif muzik. 12.00 Sizin için seçtiklerımiz. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Türk kültürü hizmetinde batılılar. 13.45 Hafif müzik. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Anado- iu'da Türk beylikleri. 15.20 Türküler geçidi. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyosu. 16_}0 Yurt- tan sesler. 17.00 Haberier. 17.05 Günıimüzde caz. 18.05 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. 18-30 Din ve ahlâk. 19.00 Haberler. 19.30 Türküler geçi- di. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Melodiden me- lodiye. 21J0 Klasik Türk Musikîsi Erkekler Ko- rosu. 22M Beraber ve solo türküler. 22J0 Türkçe sözlü hafif müzik. 22.45 Bir roman ' bir hikâ- ye. 23.00 Haberler. 23.15 Solistlerden birer şar- kı. 23.40 Hafif müzik. 2355 Gece konseri. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. t i A U T U w 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye dogru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Fransa'dan müzik. 12.45 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik tüneli. 15.00 Perde açılıyor. 15J0 Çalgıların dili. 16J0 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okyanus. \SJDO Vfercek. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik Dergisi. 20.00 .Almanya'dan muzikMJO Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Müzik yelpazesi. 23.00 Wolfgang Amadeus Mozart: 1791'den 1991'e. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş. program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07J0 Türk- üler ve oyun havaları. 08.00 Türküler. 08.15 Şar- kılar. 08J0 Turkülerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09J0 Türk- üler ve oyun havaları. 10.00 Haberler. 10.05 Sa- bahm getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türk- üler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türk- üler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi. 14.30 İs- tanbul Üni. Devlet Konservatuarı THM topiu- luğu. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16,00 Haber- ler. 16.05 Erkekler topluluğundan türküler. 16J0 Çeşitli Türk müziği. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 1&58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL n-* v,v . Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Seviien Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz tşte Söz. Solist: Süleyman Yıldız. 11J0 Bir Solist: Donna Summer. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Hasan Hü- seyin Önal ve Yasemin Altınbaşlıer.. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Vıolent Pemmes. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gönül Yazar. 15.10 Metin Milli'den Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Ha- fif Müzik. 16.00 Meridyen 17.00 Müzik Dağar- cığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE.06.58 Açıhş ve Prog- ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08JO Yol Durumu. 08J5 İşte Saz İşte Söz. Solist: SUley- man Yüdız. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Du- rumu. 09J5 Necati Yılmazkaya'dan Şarkılar. 09SS Hava Durumu 10.00 Hayatın İçinden. II.90 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Emel Sa- >in. 11J5 Nursal Zeren'den Türkuler. 11.45 Ka- yıp Haberleri. 11.50 Sizin Sectikleriniz. 11SS Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Özdemir Er- doğan. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Türküler ge- çidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Ibrahim Köker'den Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Ha- berleri. 16.15 Müzik Dagarcığı. 16.45 Selahat- tin Erorhan'dan Türküler 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Prog- ram ve Kapanış. CFI'den TRT'ye program • ANKARA (AA) — TRT ile Canal France International (CFI) arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre CFI, TRT'ye hiçbir ücret talep etmeden ayda 180 saat program geçecek. TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem ve Canal France International Genel Müdürü Found Benhalla'nın imza koyduğu protokole göre, CFI, TRT'ye hiçbir ücret talep etmeden ayda 180 saat program geçmeyi taahhüt ediyor. Yayını almak, kaydetmek, alt yazı, dublaj yapmak için gerekli teçhizatı da TRT'ye hibe eden CFI, buna karşılık TRT kaydı yapılan programlardan uygun gördüklerini kendi kurallarına göre denetlemek, istediği şekilde montaj yapabilmek ve dilediği kanalda yararlanmak kaydıyla yılda 600 saat süre yayın yapmayı kabul ediyor. Iskoçya Ulusal TV'si • tSTANBUL (tÜHA)— İskoçya Ulusal TV kanalı kâr etmediği gerekçesiyle satışa çıkarıldı. lskoçlann yüzde 80'inin izlediği TV kanalına Avrupalı yayıncılar talip oldu. The Indipendent gazetesinde yer alan habere göre ulusal kanalın yönetimini üstlenen Hambro Black konsorsiyumu tutucu bir seyirci olan lskoçlann yeni kablolu yayınları ve istek dizilerine itibar etmemeleri üzerine zarar eden TV kanalının satılmasına karar verdi. YeniTV aktancısı • ANKARA (AA)— Kütahya'nın Gediz ilçesi TV2 ve Eskigediz TV1 televizyon aktarıcıları ile Ankara'nın Haymana ilçesindeki Burunsuz TV2 aktarıcıları bugün hizmete girdi. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Gediz TV2 prgram aktarıcısı UHF bandı 5!. kanaldan, ^ Eskigediz TV1 aktarıcısı VHF bandı 6. kanaldan yayın yapıyor. Burunsuz TV2 aktarıcısının da UHD bandı 22 kanaldan yayın yapacağı bildirildi. UGUN • Türk Sineması: Gazeteci TV5 23.15 Yücel Uçanoğlu'nun yönetip Kadir Inanır ve Sevda Karaca'nın başrol oynadıkları fılrnde mafyanın buyruğuna giren genç bir kabadayı görev sırasında tanıştığı gazeteci kıza âşık olur. Aşk uğruna amacından saptığı için de bağışlanmayıp kurban edilir. 1979 yılında çekilen filmin diğer oyuncuları arasında Hüseyin Peyda, Turgut Özatay ve Aliye Rona da yer alıyorlar. • 1991 Oscar Odülleri Töreni 22.30 TV2 TVl'de canlı olarak Gün Başliyor kuşağı içerisinde yayımlanacak Oscar odülleri töreni TV2'de ise kesintisiz olarak alt yazılı ekrana gelecek. • Belgesel TV1 22.35 Dünyada Türk Vakıf Medeniyetleri adlı belgeselin bu bölümünde Bulgaristan ve Arnavutluk'un Türk tarihi içindeki konumlan ve buradaki Türk eserleri konu ediliyor. Arnavutluk'a ağırlık verilen belgeselde tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik işlevler üzerinde dumluyor. Galeri • Atelye 146 97 38 • 132 64 26 TESVİKİVE SANAT GALERİSİ DOĞAN PAKSOY Resim Sergisı 8-30 Mart'91 Abdl ipokçl C*d. Ho 4«/i T«f«tkiy« 141 M 58-14* 67 68 >^L ÜMİTYAŞAH ^ B S&N&T GâLESİSİ ZUHAL K. KÖSELER SON 3 GÜN Tarkoı Çıkmuı, Ylpıkur Han K: 1 No: 77-34 B^yojlu 144 M 33 CANAN TOLON GaJeri Nev Macka Caıl 33. B 131 6^ 63 ESİN UMAY Reslm Sergisl 4-29 Mart Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerisi Istiklâl Cad Beyoğlu 145 90 80 "22 RESSAMDAN « • 14 Mart-3« Mart j £ Vtdıkuyulaf (ıkmuı 6/7 (0 |$an Tiyafrosu Arkjsı! O) 1325959 TEM SANAT GALERÎSJ FEVZI KARAKOC Resim Sergisi WHtart-13Ni$aıı1991 M t a t CJ UA.(Ma fn« M. UTİ NvMw|l»Vln><MM.ıll 147 « W lanak* UNAICALEMSI » ERDİNÇ GÜDER "Kapılar" Resim Sergisi 27 Mart-13 Nisan Mıpetlyt Cad. 44. 2 EHIer 165 19 35 \ tvent sanat \/galefis( DEMET YERSEL Resim Sergisi 14 Mart-21 Nisan 1 Ltvcnl Sülün Sofc No:1< Tet 170 03 62 ZAMANIN DAYANILMAZ GÜZELLIGI "GÜRHAN ORHAN'IN SAATLERl." 23 MART/12 NISAN'91 l/piçKiA ŞAKAYIK SOKAK 49/1 Nr\lDlN/\ NİŞANTAŞI 130 33 17 @KlLEâ\N«rQ\LECfâ CİHAT BURAK Resim Sergisi • 23 Mart-10 Nisan Cevdet Paşa Cad. No: 384 Bebek 165 74 96 galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 r • ı AEDPA MMTekstilbank Sanal Galerisi SEMİH BALCIOGLU Gravür-Karikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan Hüm> Q«nd* Cad.126 T«f»lkl»« Tat136 12 79 SPOR TOTO - SPOR LOTO OYNAYANLARA DUYURU En son Alman bilgisayar tekniği ile geliştirilen Spor Toto, Spor Loto formüllerı, Spor Toto'da, 3 banko ile dereceyi 32 kolonda 13+1'i garantı ediyoruz. Spor Loto'da 2 banko ile dereceyi 28 kolonda 8'i garantı ediyo- ruz. Toto 65 sayfa, Loto 60 sayfadır. isteğıniz kitapödemeli gönde- rilir. İsteme adresi: Halil Çakmak: PK. 949 Ulus/ANKARA Telefonumuz yoktur KIRIKKALE 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN tLAN Dosya No: 1990/633 Esas Davaa Muharrem Yaşar Özcan Vekili Av. Hasan Akbay tarafın- dan davalılar Rabiya Özdemir ve arkadaşları aleyhine mahkemerai- ze açılan ortakhğın giderilmesi davasının yapılan dunışmasında; Dava dilekçesinde Kınkkale ili Beyobası Köyü, Eski Kjşla mevki- inde bulunan tapunun 2 pafta 152 parselinde kayıtlı 35.300 m; mık- tanndaki taşınmazdaki ortaklığın öncelikle taksim suretiyle. bu müm- kün olmadığı takdirde satış suretiyle giderilmesini istemiştir. Davalılar Rabiya Özdemir, Özdemir Özdemir, Özkaya özdemir, Afiye özdemir ve Nazlı özdemir'in Kınkkale ili Beyobası Köyü'nde oturduğu bildirildiğirtden, yapılan adres tahkiki ve tebligatlara rağ- men davalılar bulunamamıştır. Duruşma 1.5.1991 günü saat 9.30'da Kınkkale I. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır. Belli gün ve saatte davalıların hazır bulunması veya kendılerini bir vekille temsil etlirmeleri aksi halde gıyaplarında yargılama yapılacağı ilanen teb- liğ olunur. 14.3.1991 Basm: 22358
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog