Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 SPOR 26 MART 1991 Takımlarını kurtanyorlarHtni ATT*vr\rt hCini 77 rrr r\rr\T> wBiRİATIYOR BiRİ TUTUYOR TaniuG. Saray'm 20 golünde imzası var HtLMİ TÜRKAY "Tanju... Tanju... Tanju..." Koseçki'ye verilen milyarlara karşın tribünle- rimiz yine golcüyle inleyip duruyor. Evet Tanju'y- la yürüyor Galatasaray... Tanju'yla Beşiktaş'ın ensesinde. lspanya'nın dört önemli kulübttnün menajer- liğini üstlenen "Govansports" şirketinin temsil- cisi Belçikalı Coyvarts, pazar günü Bakırköyspor- Galatasaray maçında konuktu. Coyvarts, Tanju'- dan bir an olsun gözlerini ayıramadı, Tanju'nun her hareketini dikkatle izledi ve notlar aldı. Evet, "kral" Bakırköyspor'a attığı iki golle gol sayısını 20'ye çıkardı. Tanju'yu gol krallığı yarış ' masında 15 golle en yakın Ankaragücü'nden S» botiç izliyor. Galatasaray'ın 24 maçta attığı gol sayısına bakıyoruz toplam "43" olarak k* gözüküyor. Işte bu "43" golden tam " Tanju'ya ait. Oysa Tanju'ya ligin ikınci sıile beraber "bitti" diyenler çoğunluktaydı. Ama o, söylenenlerin hiçbirine önem verrm yor, çıkıyor topunu oynuyor, gerektiğinde alkışlanıyor, gerektiğinde ise tepki görüyor- du diğer arkadaşları gibi. Denizli sürekli kendisine "moral" depoladı. Tanju çalış- * malannı hiç aksatmadı. fşte bunun so- nucunda da "kral" yine zirveye çıktı. Evet, kral artık forvette oynamakla da kalmıyor, orta alana dönüyor, top alıyor, top dağıtıyor hatta hatta kendisine toplar çıkmadığında sinir lenerek ta en geriye kadar gelip toplan aldığı da oluyor. Evet Tanju z'rvede. Tanju'nun gönlunde yine "altın ayakkabı" var. Anımsayacağınız gibi 1987-88 döneminde Galatasaray şampiyonluğu- nu ilan ederken Tanju da attığı "39" golle "Av- rupa Gol Kralı" unvanını elde etmişti. "Altın Ayakkabı" yarışmasında bu yıl da iddialı duru- ma gelen Galatasaray'ın golcüsü Tanju Çolak, üç ayakkabıdan birini mutlaka Türkiye'ye getir- mekte kararlı olduğunu söyluyor. 24. haftasını geride bıraktığımız ligde Sarı- Kırmızılı takımın gol krallığındaki iddialı ismi Tanju, şu ana kadar Zeytinburnuspor'a (2), Sa- nyer'e (4), Karşıyaka'ya (3), Bursaspor'a (1), Ba- kırköyspor'a (3), Gençlerbiriigi'ne (1), Beşiktaş'a (1), Fenerbançe'ye (2), Trabzonspor'a (3) gol at- tı. ToniRBahçe'de kurtanşlan ile hezimeti önlüyor MURAT YlGCI GÖZÜ AVRUPA'DA — Gol denilince akla hemen Tanju geliyor. Tanju'nun işi gol atmak. Takımının yengilerinde buyük pa>ı olan San-Kırmmlılann gol kralı futbolcusunun goziı artık Avnıpa'da JÜBİLE YAPACAK — Fenerbahçe'vi Bursaspor karşısmda farklı yenilgiden kurtaran Alman kalecinin sezon sonunda jubile >a- pmaya karar vermesi, yöneticileri kara kara duşiindiıriiyor Fenerbahçe'ye gelişi büyük yanküar uyandıran ve San-Lacivertli formayı giydiği andan itibaren gerçek bir profesyonel olduğunu kanıtlayan ka- leci Toni Schumacber, Fenerbahçe'nin kurtancısı olarak dikkati çekti. Tüm oyunculann "takımın sigortası" olarak tanımladığı Schumacher, maç şüresince, oyunu okuması ve oyuna katılımı ile gâlibiyetlerde bü- yük rol oynarken kurtardığı gollerle de spor ba- sınında "en iyiler" içinde gösterildi. Fenerbahçe'nin lige kötü başlangıç yaptığı Ay- dınspor ve deplasmanda galip geldiği Boluspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda yer alan Schumacher, forma giydiği 22 maçta yüksek not toplayarak beğeni kazandı. Schumacher, Cum- huriyet'e göre 22 maçta 132 puana ulaştı ve maç başına ortalama (6) puan ile iyiler içinde yer al- dı. Fenerbahçe'nin puan cetvelindeki konumu in- celendiğinde kaleci Schumacher'in bugüne kadar 37 gol yediği gözleniyor. Ancak kurtardığı gol- lerle Fenerbahçe'nin belki de çok daha kötü du- ruma düşmesini önleyen Alman kaleci, bu gol- lerin çoğunda hatasız. Genellikle rakip forvetlerle karşı karşıya kaldığı ve çaresizliği yaşadığı du- rumlarda gol yiyen Schumacher'in hata grafiği de değişken değil. Schumacher'in 22 maç içinde en fazla puan al- dığı 2 karşılaşma Istanbul'da oynanan Boluspor ve Bursa'daki Bursaspor maçları. Alman kaleci bu iki maçta da 9 puan topladı. Daha sonra 3-3'lük Ankaragücü maçında 8 puan alan Schumacher, ilk yarıdaki Ankara- Bursaspor, Adanaspor ve ikin- ci yarıdaki Sanyer maçlannda da 7 puan ile dikkati çekti. Kaptanın vasatın altında oyun sergilediği 4 maç bulunuyor. Bun- lardan ilki İstanbul'da oynanan ve Fenerbahçe 1 nin 5-3 yitirdifi Trabzon maçı. Daha sonra Iz- mir'de 6-2 galip gelmelerine karşın 4 pûan top- layan Schumacher, Bakırköyspor ve Galatasaray maçlannda da bu notu aşamadı. Bunun dışın- daki tüm maçlarda vasatın üzerinde bir oyun çı- karan ve takımın kaderini belirleyici özellikte gö- rünen Alman kaleci, futbolun dışındaki davra- nışlan ile de Türk futbolcularına örnek olacak bir tavrı sergiliyor. Özbek ve Yılmaz aynı görüşte EBahçe'de tek çözütn tophı istifa Genel Sekreter Aziz Yılmaz, başarısızlığın nedeninin yönetimdeki huzursuzluktan kaynaklandığını belirtirken, yönetici Mehmet Özbek de 'Kongreye daha bir yıl var. Bu şekilde devam etmek F.Bahçe'yi daha kötü noktalara getirir' dedi. Spor Servisi — Fenerbahçe 1 nin lig ve kupadaki başarısızlık- larını değerlendiren Asbaşkan Mehmet Özbek ve Genel Sek- reter Aziz Yılmaz, "Yönetim içindeki siirtuşmeler, futbolcu- lan etkiledi. Başarısızlığın ne- deni budur" dedi. Fenerbahçe'nin devamlı ola- rak düşen başan grafığinin dü-- şündürucü olduğunu vurgula- yan Asbaşkan Mehmet Özbek, inancı yitirdiklerini belirtirken şunları soyledi: "Takımın Bursaspor karşı- sındaki perişan halini izledikten sonra Başkan Metin Aşık ile birlikte büyük ıstırap çektik. Oysa biz Fenerbahçe'yi mutlu edebilmek için yonetime gel- miştik. Secildiğimiz gunden bu yana yönetim içindeki sürtuş- melerden herkes etkilendi. Fut- bolçular ise en çok etkilenenler- di. Ö>le bir duruma geldi ki ar- tık taraftaıiarla futbolcular bir- birine güvenmiyor. Yani tüm inancımızı yitirdik. Normal kongreye daha bir yıl var. Bu şekilde devam etmek, Fener- bahçe'yi daha kötü noktalara getirir. Kişisel düşünceme göre F.Bahçe Tırpan'la görüşüyor Spor Servisi — Hiddink'- in Valencia ile anlaşıp ülke- sine dönmesinin ardından teknik direktör bunalımı çe- ken Fenerbahçe, Milli Ta- kımlar eski Teknik Direktö- rü Tınaz Tırpan ile bugun masaya oturacak. Tırpan ile sezon sonuna kadar anlaş- ma imzalamayı hedefledik- lerini söyleyen yöneticiler, yeni sezon için de Osim, Iviç, Hidalgo, Piontek ya da Carlos Bilardo ile temasa geçeceklerini belirttiler. Basketbol takımının per- şembe gunü Tofaş ile oyna- yacağı final maçını toplu olarak seyretme kararı da alan yöneticiler, ayrıca fut- bolculann da cuma günu uyarılacağını açıkladılar. Bu arada Futbol Şubesi- nin başına getirilecek isim dün akşamki toplantıda da belirlenemedi. bu yonetimin istifa edip olağa- nüstü bir kongreye gitmesi ge- rekir. Bu surtüşmeler devam ederse klas futbolcular çökün- tüye ugrayacak. Yazık değil mi?" Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Aziz Yılmaz, başarı- sızlığı yorumlarken yönetim olarak istifa etmenin yararlı olacağını söyledi. Aziz Yılmaz'ın konu ile ilgili gorüşü şöyle: "Fenerbahçe Yönelim Kuru- lu'ndaki huzursuzluklar yüziın- den futbolcuların dizlerinin ba- ğı çozuldü. Yalnız tek sorumlu onlar değildir. Bu hastalığa el birliği ile bir çözüm hulmak ge- rekir. Bu, aynı zamanda eski futbolculann ve de üyelerin de sorunudur. Yönetim içinde Erol Pars diye bir arkadaşımız var, yaptığı dedikodularla ve ikili konuşmalarla butün yone- timi birbirine duşürdu. Bugün- kü toplantıda bir kez daha hu- zur ve banş için teklif getirece- ğiz. Bunda da başanlı olamaz- sak, tek çözüm olağanustü bir kongreye gitmektir. Başkan kendi çalışacağı listeyi hazırla- yıp genel kurulun huzuruna çıkmalıdır. Bu yöntemi birleşik grup iktidara getirmiştir. Gru- bun başını Muhittin Bulgurlu ile ben çekiyordum. \e var ki yönetim seçildikten sonra Bul- gurlu'nun samimijetsizliği or- taya çıktı. Her karann yönetim kurulundan değil de dışarıdan çıkarılmasım istiyordu. Anlaşı- lan eskiden çalıştıgı Semih Ba- yülken'i taklit etmek istiyordu. Oysa yönetim kurulu karar al- makla yetkilidir. En demokra- tik olayda onlann karar alma- sıdır. Şimdi bakıyorum da Bul- gurlu, Erol Pars ile el ele ver- miş, Kadıköy grubunda çalışı- yoriar. Bunlar, Fenerbahçe'yi yıkmaya neden olan olaylardır." Yılmaz Öztürk öldii Spor Servisi — Kasımpaşa ve Sarıyer'de uzun yıllar top koşturan eski futbolculardan Yılmaz Öztürk (54) öldu. Öz- turk'ün cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınacak oğle na- mazından sonra toprağa veri- lecek. EBahçe, Adanada şov yaptı San-Ladverüiler, basketbol ligi fînalinin 3. maçında Tofaş SAS'a fark attı Fenerbahçe: 99 - Tofaş SAS: 65 SALON: Adnan Menderes HAKEMLER. Aydemir Ekti (5), Fatih Söylemezoğlu (5) FENERBAHÇE: Cart (7) 13, Ferhat (4) 2, Leveni (7) 13, Hüsnü (8) 35, Larry (7) 21, Gttray (6) 4, Kemal (5) 5, Hakan (5) 2, Aliço (6), Bülent (5) TOFAŞ SAS: Cihangir (6) 7, Tolga (5) 7, Nihat (7) 17, Williams (6) 10, Murat (5) 4, Fatih (6) 12, Efe (5) 5, Levent (5), Cihan (4), Suat (4) 5 FAUL: Dakıka 36.26 Levent (Fenerbahçe) ENGİN GÜL ADANA — Fenerbahçe final grubunun üçüncü ayağında ra- hat kazandı: 99-65. Karşılaşma öncesinde Adnan Menderes Spor Salonu'nda büyük hazır- lıklar yapılmıştı. Soyunma oda- MAÇIN ELEŞTİRİSİ ları, skor-board'un teknik bakı- mı, hıdrolik potaların montajı, 30 saniye cihazlannın bakım ve onanmlan yanında parkelere te- miziik ve cila yapıldı. Bilet fiyat- Iarının 10 bin lira olması, ayrı- ca TltTnin maçı vermesine kar- şın ilginin büyük olduğu gözlen- di. Karşılaşma öncesinde Fener- bahçeli yöneticilerin "Hakemler bu maçı kaldıramaz" gibi söz- leri hakemleri etkilemiş olacak ki maçın ilk 10 dakikasında ha- kemlerin bocaladıklan gorüldü. Daha sonraki dakikalarda to- parlanarak hata yapmadan zor maçı Fenerbahçelilerin söyledi- ğinin aksine kavgasız bitirdiler. Elbette bunda Fenerbahçe'nin maç boyunca farklı skorla sür- dürmesinin rahatlığı vardı. Hüsnü ve Güray'ın Adanalı olmasından dolayı karşılaşma boyunca büyuk sevgi gösterile- ri dikkati çekti. Aynca özellik- le Hüsnü 3 sayılık atışlanyla be- ğeni kazanırken Güray da oyu- nun son dakikalarında oyuna girmesine karşın görevini yapa- rak alkış topladı. Fenerbahçe oyuna Can, Fer- hat, Levent, Hüsnü ve Larry ilk beşiyle, Tofaş SAS ise Cihangir, Suat, Tolga, Nihat ve Williams ilk beşiyle başladı. Fenerbahçe 5. dakikada 15-8 önde geçerken taraftarların büyük desteği et- ken oldu. Her iki takım da adam adama savunmayla başla- dı. 10. dakika da Fenerbahçe'- nin üstünlüğüyle 25-10 onde ge- çildi. Bu dakikalarda Hüsnu, Can ve Levent'in akılcı oyunla- n, savunma ve hücumları ken- disini hissettirdi. İlk yarı 49-34 Fenerbahçe lehine kapandı. İkinci yarıda Tofaş SAS, Mu- rat, Tolga, Efe, Fatih ve Willi- ams ile başlarken Fenerbahçe klasik beşiyle çıktı. 25. dakika- da Levent, dördüncü faulünü gördu. 30. dakikada Hüsnü'nün üç sayılık isabetli atışlan tribün- leri harekete geçirdi. 32. dakika- da Levent 5 faulünü görerek oyun dışı kalıyor. Son 5 dakika- ya 86-60 gibi 26 sayılık net bir farkla giren Fenerbahçe oyuna yedeklerle devam etti. Tofaş SAS ise oyunu kaybettiğini anladığı için Levent, Cihan, Murat gibi genç oyunculara yer verdi. SPOR-TOTO TAHMİNİ Ortalama şaşmaz AHMET KURT ADANA — Bu maçın İstanbul maçının tek- rarı olmayacağı belliydi. Fenerbahçe bir daha alan savunmasına karşı 60 sayıda kalmazdı ve o maçtaki düşük yüzde ile oynamazdı. Istatistik ve- riler böyle diyordu ve maç da bunu doğruladı. Fenerbahçe tstanbul'daki kötü yüzdelerini bu maçtaki iyi yüzdeler ile dengeledi ve sezon orta- lamasını yakaladı. Tofaş ikinci maçta çok kötü bir yüzde ile oynayan Hüsnü'nün aynı şekilde oy- nayacağmı düşünmek yerine büyük bir yuzde ile oynayabileceğini hesaplamalrydı. Istikrarlı bir şu- tör, ortalamasını tutturur. Tofaş'ın ikinci yanılgısı da üç kısa oynatarak tempoyu yüksek tutmaya çahşması idi. Fenerbah- çe yüksek tempo ile uzerindeki yenilgi baskısını çok kısa bir sürede attı ve oyuna başından hâ- kim oldu. Levent coştu, Hüsnü coştu, ardından Can geldi ve bir Fenerbahçe klasiği sergilendi. To- faş, dördüncü maç için başka şeyler düşünme- li... Hakemler iyi değildi, ama Tofaş'ın Bursa'da yapamadığını Adana'da yapmaya kalkışmasını anlayamadık. Bursa'daki kuzu gibi kenar yöne- tim bu kez hakemin tüm kararlanna itiraz etmeyi görev edinmiş gibiydi ve bu da oyunculann den- gesini bozdu... Bu maçtaki büyük farkı gören basketbolun uzaktan izleyicüeri Fenerbahçe'nin kaybettiği ikinci maçtaki "hasılat için" düşüncesinde hak- lı olduklarını sanabilirler, ama yanılıyorlar. Fe- nerbahçe o gun çok kötü bir günündeydi, hepsi bu! Seyirci baskısı ellerini titretmiş olabilir, ama basketbolda "hasılat için" maç kaybedilmez. 2 milyon gişe geliri için özel helikopter ve otele 100 milyon harcayarak bir maç fazla oynamanın an- lamı olabilir mi? Fenerbahçe bu işi çarşamba günü Isparta'da bitirmek isteyecektir. İlk spor defilesinde ünlüler Spor Servisi — İlk spor de- filesi Dünyaca ünlü Van Bas- ten, Baggio, Zenga, Cannig- gia, Schifo, Barnes gibi fut- bolculann Boris Becker, Jen- nifer Capriati gibi tenisçilerin kullandığı Italyan Diadora ayakkabı ve spor malzemele- rinin Türkiye tanıtım toplan- tısı dün yapıldı. Bu toplantıda yapılan defilede Galatasaray- lı futbolculardan Ce\at Preka- zi, Hasan Vezir, Mustafa Yu- cedağ ile Beşiktaş'lı Zeki Önatlı, tanınmış mankenler- den Merve lldeniz, Burcu Bur- kut, Esin Moralıoğlu, Ipek Te- nolcay ile birlikte yeni kreas- yonları tanıttılar. İlk manken- lik sınavında sahada olduğu kadar başanlı olan 4 futbolcu izleyenlerden de alkış aldı. (Fotoğraf: Levent Yücelman) Not: Sinop Köy Hizmetleri - Görelespor maçı Ayancık'ta oyna- nacak SPOR LOTO TAHMİNİ 9-16-19-27-29-30-32-33 3- 9- 6-11-13-20-24-27-31-35 4- 8- 8- 9-17-20-29-30-32-35 17-20- 11-15-17-29-30-35 10-14-18-23-26-32 26-30-32-33-35-36 ÖZEL MAÇ Milliler Timus'ta Spor Servisi — (A) milli fut- bol takımı, yarın Tunus ile oy- nayacağı özel karşılaşma için dün Tunus'a gitti. Milli fakım- lar Teknik Direktörü Sepp Pi- ontek, Atatürk Havaalanı'nda yaptığı açıklamada Tunus ma- çınm sistemi oturtmalan ve ta- kımdaki oyunculann birbirle- rini daha iyi tanımalan açısın- dan yararlı olacağını söyledi. Bu arada milli takımın Tu- nus maçı için açıklanan kad- rosundan Beşiktaşh Metin, sa- katlığı nedeniyle çıkartılırken kafıleye takım arkadaşı Ali alındı. Trabzonsporlu Ogün- ün yerine kadroya çağnlan Fe- nerbahçeli Turhan'ın da Bur- saspor maçında sakatlanması üzerine bu futbolcunun yerine Nuri kadroya dahil edildi. Başkanlığını Futbol Fede- rasyonu Yönetim Kurulu üye- si Erdal Karadoğan'ın yaptığı A milli takımın Tunus kafile- sinde şu futbolcular bulunu- yor: Engin, Rıza, Gökhao, Mehmet, Feyyaz, Ali (Beşik- taş), Hayrettin, Yusuf, Bülent, Muhammet, Tanju, Uğur (Ga- latasaray), Oğuz (Fenerbahçe), Faruk (Boluspor), Ülken (Kar- şıyaka), Nuri (Bakırköyspor). GUREŞ Serbestçiler şampiyon ANKARA (Cumhuryet Bü- rosu) — Macaristan'ın başken- ti Budapeşte"de yapılan Ulus- lararası Dunapack Serbest Gü- reş Turnuvası'nda Türkiye ta- kım halinde birinci olurken güreşçiler 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar. Turnuvada Almanya ikinci, Macaristan üçüncü, SSCB de dördüncü sırada yer aldı. Finalde 6 güreşçi ile müca- dele eden Türk milli takımına, 90 kiloda Kenan Şimşek ile 68'de Behçet Selimoğlu altın, aynı kiloda Selimoğlu'nun ra- kibi Kamil Ocakoğlu, 57'de Metin Topaktaş, 82'de Meh- met Turkaya, 100'de Ah' Kaya- h, 130'da Sezgin Ayık gümüş madalya kazandırırken 82'de Sabahattin öztürk ve 100'de Mahmut Demir bronz madal- ya kazandılar. VOLEYBOL Takımlar son dönemeçte Spor Servisi — Türkiye Er- kekler Voleybol Ligi Final Grubu ikinci devresi Adana'da klasman grubu ise Ankara'da bugün başlıyor. Günün programı şöyle: hi- nal Grubu (Adnan Menderes): 13.00 F. Bahçe - Ziraat Ban- kası, 14.30 Eczacıbaşı - Sön- mez Filament, 16.00 Emlak Bankası - G. Saray. Klasman Grubu Ankara (S. Sırn): 13.00 Halk Bankası - Mako, 14.30 Arçelik - Paşa- bahçe, 16.00 Petrolofisi - Kolej. Beşiktaş'a para dopingi Spor Servisi — Beşiktaş Yö- netim Kurulu, futbolcular ve antrenörlere birikmiş bütün taksitlerin ödenmesini karar- laştırdı. Bu amaçla futbolcu- lara 1 milyar 100 milyon lira, antrenör ve teknik adamlara da 400 milyon liralık ödeme yapılacak. Beşiktaş As Başkanı ve Ba- sın Sözcüsü Arif Ertunga, dün akşamki yönetim kurulu top- lantısından sonra yaptığı açık- lamada, futbolcular ve teknik adamlara yapılacak 1,5 milyar liralık odemeden sonra, öden- meyen mevcut taksit ve prim kalmayacağını bildirdi. Vefa'da sevınç Spor Servisi — Vefa Kulü- bü ve Eminönü Belediye Baş- kanı Ahmet Naci Akgün, Ve- fa'mn düşme potasında olan Erdekspor'dan aldığı bir pua- nı başan olarak değerlendirdi ve lstanbul'un köklü kulüple- rinden Vefa'nın eski başanh günlerine yeniden döndürül- mesi için gelecek sezon hazır- lıklarına şiradiden başladıkla- nni belirtti. Bu hafta lider Kü- çukçekmece ile zorlu bir maç yapacak olan Yeşil-Beyazhlar bu maça da iddialı biçimde ha- zırlanıyorlar. İzmir altılısı 6.9 milyon verdi Spor Servisi — 24.3.1991 tarihli İzmir at yanşlan neti- cesinde. 6'lı ganyan: 6-1-8-3/5-9-8 kombinesini bi- lenler: 6.990.165.- TL. ka- zandılar. TV'de spor TV-l 20.40 Gunün spor haberlerin- den özetler. TV-4 23.15 NBA liginden göruntüler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog