Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/8 KENT3AŞAM 25 MART 1991 GEREKLÎ TELEFONLAR Bu lıafta kalbiııizi çok iyi dinleyîn İstanbul Haber Servisi — Kalp sağhğının onemı ve kalp- damar hastalıklarının teşhıs ve tedavısi konusunda halkın bı- linçlendirilmesini amaçlayan "Kalp Haftası" bugun başüyor. 25-31 mart tanhlerı arasında gerçekleştirilecek olan hafta su- resınce duzenlenecek panel ve konferansların yanı sıra halka açık ucretsız tedavi ve kalp ta- ramaları gibı etkinlıkler yapıla- cak. Kalp Haftası, bugun saat 10.30'da Taksim Anıtı'na çe- lenk konulması ve saygı duru- şuyla başlayacak. Haftanın açı- lışı. The Marmara Oteli'nde Sağlık Bakanı, Millı Eğıtım Ba- kanı ve Adalet Bakanı'nın ka- tılımıyla yapılacak toplantıyla ve Edip Kurklu Tıp Ödulu"nün verılmesıyle gerçekleştirilecek. Ucretsrç: taramaların devam edeceğı haftanın uçuncu gu- nunde Selda Yıldırım adlı 7 ya- şındakı kız çocuğu, İstanbul Tıp Fakultesi'nde vakıf tarafın- dan gerçekleştirilecek organi- zasyonla açık kalp ameliyatı olacak. Aynı gun Milli Eğitim Mudurluğu'nce belırlenen okullarda konferanslar duzen- lenecek. Geleceğin mankenleri İstanbul Haber Servisi — Geleceğin manken adayları, "Vizon Show çoctık manken" seçiminde yeteneklerini sergilediler. Aralarında 1990 Turkiye Ikıncı Guzelı Eyşan Özhim'in de yer aldığı, çocuklara yonelık çahşmalar yapan moda ve yayın kuruluşlannın temsilcilerinden oluşan 17 kişilik jurinin seçim yapmakta oldukça zorlandığı çocuk manken seçiminde başvumda bulunan 400 çocuğun arasından 60 kuçuk manken belırlendı. The Marmara Oteh Balo Salonu'nda çocuklar muzik eşliğinde podyuma yaptıkları figurlerle geleceğin manken adayları olduklarını kanıtladılar. Geleceğin mankeni olabilmek için 400 çocuk ter doktu. (Fotoğraf: Sabahattin Boslancıogia) • Pofls Imdat: 055 • ttfaıye: 000 • Jandarma: 056 • Zabıta MûdûrtûğH: 527 57 00 • Mezariıklar Müdüıttt)!: 172 13 73 74 75 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SAĞLIK: Huır AeH: 077 Sa0*MMwttjü:511 89 18 Cerrafcpaşa Tıp: 588 48 00 Capa T«: 525 92 30 Manura Tıp: 340 01 00 Ibyıtarpaşa MamuBe: 345 46 80 Şi^i Etfal: 131 22 09 Takstaa kkyanta: 152 43 00 SSK Santva: 588 44 00 SSK Ofcneydam: 132 30 00 SSK Gfetape: 358 67 60 • TMFİK: Traflk * * e Md.: 176 24 14 (Ist) 356 04 85-86 (Kadıkoy) •iltjt Tnflk: 377 22 07 (E-5) 356 04 86 (Şehınçı) 314 36(BÇekmece) • THY: iç Hatlar. 573 13 31 Dı; Hatlar 574 23 00 (25 hat), Sartral: 574 73 00 Rezenasyan: 574 82 00 (45hat) • DDY: Siftecl Dauışaıa: 527 00 50 H.Paşa Danrsna: 336 20 63 H.raşa Santnl 348 80 20 • VAPUR: $eMr Hatlan: 526 40 20 144 42 33 Deniz Yollan (Acmte): 145 53 66 144 25 02 M9 18 96 Deniz Otobûsi: 149 15 38 • HETE0MR0Jİ: (Hava tahmını ojrenme) 573 89 80 • E U m d K M E A : btanbul: 526 62 74 Fatih-TaMakaie 526 62 74 Beyoğlu: 150 83 50 Kadıköy: 348 71 40 • SU AR1ZA: istaabul: 522 97 03. Berofta: 147 51 10, Ka*k6r: 333 02 20. Sinema • Tiyatro • Gösteri 146 97 3* • 132 64 BİR ATIFYILMAZFİLMİİ (1964 m dûnyoyi oBüjt «dan ayona v* Szgüriükçu ruhuna ogıt! HAlf SOYGAB • AYTAÇ AMAN - CÛNEYT ÇAUŞKUS - METIN MIQN | 1 Nisan dan Jttbaan »•yoğhı BEYOĞIU Sinemçgındo KAN KARDEŞLERİ Muzıkal 2 Bolum Oyun ve Muzık. Willy RusseU Yoneten Yucel Erten Zuhal Oteay Haluk Bıtgıner Ahmet Levendoğlu Mahır Gunşıray. Derya Alabora. Oktay Kaynarca. JulKJe Kural ftww IXTaSm«m«(lâ99361 15?01 62ı l/ü*oraroTaks>n (151 15711 VaMuyama Suadıye de (360 90 90) MDttmkuOr Cumancs PazjrrvnciergurZ! 15 Ounya &r«nıası YAPI^KREDi DORMEN % TİYATROSU R a y C o o n e y KOMEDİ 2 BÖLÜI Yflneten HALDUN DORMEN C.İMİ' 1t.0O-21.15 * O N Pazar 14 30-1« 00 C«nar*esı rnat nesı Ift 00 Tdnmlıdt KOMEOİ 2 BÖLÜM Ydnetan. GENCAY GORÛN Çsş.15.00 Paj.21 15 nfcrniA •ow*H*rr* Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 İ4f I KENT OYUNCULARI B R U C E V V I L L I S ZOR ÖLÜM 2-DIEHARDER- _ . H Ç.la» ŞAFAKISU2» 60) 11 00-13 30-16 00-1830-21 15 H C t e ı . e Pazar 11 00-16 00 seansları yoktur w K.dıkSf KSM (346 01 42) 1100-13 30-16 00 18 30 21 15 Fındıkzjd. NİLGUL (5(6 12 M) 11 00-13 00-15 00 17 00 19 00 21 Q0 \\\\\\\\\\\\ DALDA OSCAR ADAYI 3 DALDA 1991 ALTIN KURE ODULU 1991 BERLIN GUMUS AYI ODÜLU CHARLOTTE GAINSBOURG SIMON DE LA BROSSE Seuryo FRANÇOIS TRUFFAUT CLAUDE DE GIVRAY Y6wtnwa CLAUDE MILLER Hartiye AS (147 63 15) 12.00-14.15-16 30-1900-2130 SPVEÇOÇN CİNEMA PARADİSO'nun iinKı yonetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TUTTI BENE" MARCELLO MASTROIANNI YAKINDA SİNEMALARDA KEVIN COSTNER KURTLARLA DANS ŞisII SİTE (147 69 47) 11 00-14 30-18 00-21 30 29 Mart Cum» dan Hlbaraja^srn 8 )(l8R BeyoğlU LALE • Beyoğlu DUNYA • Kadıköy KADIKÖY Bakırkoy RENK ve Ankara KIZILIRMAK sınemalarında G*n*l Istok üzarin* MUşflk K*ntor Gtetorlsi Yazan: Murathan Mungan v m ^ n ORHAN VELİe K t a " , » " Kenter Tiyatrosu 146 35 89 FAUSTOUUMCA nvmnu «M 0RTA0YIIM1LAR J t t i k l a l Cad. No: 1 40 Tel. 151 1865-66 Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUÖU Cum .rle . Pıerre Henrı Cami/Ferhan Şensoy MATAD0R Perfembe-Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çaifamba 21.00 Ferhan Şensoy'un Paz»r 15.30 -18.30 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLU KUÇUK SAHNE l 44 43 Z7-l 43 64 i ; Ferhan Şensoy'un İSTANBUL'U SAT1Y0RUM Munir özkul - Erol Gunaydın Sah 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Öztekin ç«rş. 21.00 Muzık Arıf Erkın SON OYUN B A K I R K O Y B E L E D I Y E T1YATROLARI 100. OYUN I ADİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ l y A L N I 2 5 O Y U H DARIO FO »^-^.^ „ , , . . . , , OSKÜP HALKLAR TtYATROSLİ BEDAVA MI SANDIN? Yönelen OGUZ ARAL 26^7 28^9 30 31 Man 1 rfean Suarc 21 00 Maon. 15.00 NECATt CUMALI MÎNE Yaneten ZEIİHA BERKSOY RECEP BLGtNER YUNUSEMRE Y6neten RAİK ALNIAÇIK 3.4SNsan210O 6Hsan 15 00 2100 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NEStN G E M İ S İ GÜLHAN 2 3 43 5,7 Nsar Suare 21 00/Matınc 15 00 BH>I Sabt YtrtHl. A Najıt Kultur Merkeı 572 64 39 Aztz Nesrn Sainesı 502 08 53 556 25 38 « Gallena tHnıjm» 559 95 80 \Mt\H\ulıuİİ4 ıhvınosı 143 68 83 EROL TOY ZEKI GOKER |B1R ALAN PARKER FILM1 GEL CENNETl GÖRtoı^k SJKr«r]l43 70 J1IH30-U»16 30 1900-21 30 1137 01 3 1 " »K0O-16 30-1900-?1 30 CBttMU? I5UÎI»"»HO<H630-»)«S-2MS Ülkemizin ve Avrupa'nın en mubteşem sinemalan KENTI V> KENT II BABA-I AL PACINO-DIANE KEATON ANDY GARCIA Yön: Francis Ford COPPOLA Seanslar: 12.00-15.00-18D0-2130 HAVANA2. HAFTA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yön: Sydney POLLACK Seanslar 1l.3O-14.3O 17.30 21.00 ŞİŞLİ/İSTANBUL/TEL: 141 62 03 YörcGRAEME CLIFFORD JESSICA LANGE SAM SHEPARD Tdna Fiü» CEP StMinıındı I49 01 H 12OO-19OO-18C»-21 15 PİRSUbTANABDAb •8. Mahkeme kararı ile 200 OYUN K T O t U r M A K M U * T|Y»TIW»U NB» 143 17 63 PuırZIOO Sılı 18 3O«?IOCdı M M M O T ' D E BELEOin ŞEHtR TİYATHOSU »OA 572 64 38 PMs! 18.30 ve ZIJKtda Bizim Tiyatro Oostlar Tıyatıosu Salonu'nda Tûnel 144 81 37 145 24 90 C M i 1&30 Pz. 1&30 FVU.LACCI'nın BİR İNSAN yapıtından esıntenerek yazan Halil BEY1AŞ y<yneten Zatar DİPER Lfi İ KARTAL SANAT ISLİGI TtYATROSU ismgll Ifilıoy VUR BİR MASTİKA Yön: Çetln Etili 20 27.78 ?9.30 Kırt I U 0 vt Î1J0 31 *lr1 1500 NESİN SW«SI 502 0Bb3 1991 YILININ / DALDA OSCAR* ADAYI FRANCIS FORD COPPOLADAN OadFaHier f PflRTIII BABAIII AL PACINO ANDY GARCIA DIANE KEATONKadıköy -SOBEYYA (3360682) 11 00-14 30-18 15-21 15 Şışh - KENT (141 62 03) 12 00-15 00-18 00-21 15 Bakırkoy - 74 (5720444) 11 00-14 15-17 30-21 15 ANKAtiA - MFmOPOL (1257478) 12 00-15 00-18 00-21 00 İZMİR - SEMA (139100) 12 00-15 00-18 00-21 00 AOANA - METRO (146996ı 11 15-14 15-17 30-21 15 Şt\ ankara sanat tiyatrosu Maksim Gorki'nrn AYAK TAKIMI ARASINDA Rutkay Azız'ın Katılımıyla 27 Mart Çarşamba Saat 19.00-21.30 Kartal HaMft Ali Yücel KUItür Morfcczi Tel: 353 37 78 NİKİTA— 4. HAFTA — Bayojkl LALE (149 25 24) 12 00-14 15-16 30-1845-21 15 Bctiktaa MISTIK (160 11 56) Robert Redford Lona Olin Yön: Sydney Pollack ırkcv K««Y« 54? I AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... •**?• O , d d ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u D Ü Ş L E R T u r k i y e * sadece HartHye AS Sınemasında. ^ Harftiyt AS (147 63 15| 11 30 14 00 16 30-19 00 21 45 W MONTREAL'Ü İSA JESUS OF MONTREAL LOTMAME BLUTEAU CATHEMNC WILKENMG 0 K M Dereboyu Cad. 110 158 69 87 13.OO-15.3O-1B.OO-2O.30 ROBERT REDFORD • LENA OLIN Yonetmen: SYDNEY POLLACK H A V A N ABeyoğlu OUNYA |I49 93 61) S O N 4 0 0 ^ 0 : 0 0 MARLONBRANDO MATTHEW BBODERJCK AKILHOCASI"The Freshman" * 0 M 2 00 &-i«X i6 46-2< b * M 1 <X> 19 30 Jl * i 330 1S00 1130-31 00 • •I) 12 15-14 M 1«4^1( ZXl 3 30 18 00-18 30 ? CEMALRESÎTREY 25 Mart Pazartesi Saat 19.00 JUDITH ULUĞ Piyano Resitali Sostakoviç Sonat, op 12, no 1 Rahmaninof Sonat, op. 36, no 2, Sı bemol mınör Skriyabin Sonat, op 30, no 4, Fa dıyez majör Sçedrin "Basso ostınato" Prokofiyef Sonat, op 83, no 7, Sı bemol major 26 Mart Sah Saat 19.00 PETER SHEPPARD Keman Resitali Mozart Sonat KV 402 "Constanze Sonata" Sıdıka özdil Keman vepiyano ıçtn sonat-süit "Ktş Seramiklen" Ravel Sonat Mozart Sonat,Sı bemol majör KV 378 Schumann Sonat, no. 2, Re minör 27 Mart Çarşamba Saat 19.00 REGINA SHAMVILI Piyano Resitali Beethoven Sonat, op 101, no 28 Chopin Mazurka, op. 17, La mınör Etüd, op 10, no. 1, Do majör Fantazı. op. 49, Fa mınör Schumann Kreıslerıana, op. 16 BJttt Sataı Y.rtati Konser Salonu 148 53 92 - Gallena Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksim 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 I Ş E H I R T İ Y A T R O L A R I 25-31 Mart 1991 KltUtKKAII IMU2İUK»**] Hanrlk ISSEN RESİMLİ HORTLAKLAR 0SMANU ^5RS«B. TADİUİ RM7-IMH1 Marq iHnını TARİHİ V M I n t Erffe ORBEY 126-27 28-28-30-31 Mlfi) NKia CUMALI UlkerKI BİR GARİP OYUN H M MMmUR 128-27 a MarD Lutfl P1RAIMELL0 İNSAN.HAYVAN veERDEM Türtçtif Sarn fiLMAZ Yüoitıı: Zlhni KUCUMEN 129-30-31 Mırtl SaMıMn KuDnt »KSAl BİR SABAH GÜLEREK UYAN M a t Eagln eüMEI UYA TIMat Eagln 131 Mai Pızvl MI SIMON İLK GENÇLİGİM BAY HİÇ- limm Engln ULUDAG 126-27 28-29-30-31 MKI| BİLETLER TIYHTM SIŞaE»*» YM M A C n i l C I I 7 l 11 I f KAOIKOT MEIKE2 IKE VMUUIIMIA TAKSİM. O U I l O U a L L U I V SUADİYE « »PS 6AYRETTEPE İLE BELP» •# İ T A D Clf İ MPEMAiiKErrE SATILMAKTADIR M I A I S C V I OYUNGÛNLER! Salı 20X/Çar 1S00-20J0 Tüntlm- 8n»r SAIUNCU Per-Cuma. 20 M / C lesı 15 00 20JO/ rOJOP C U M 15.00 Pazar 1500-1830 REKUM FİLMİ IA6ITIMIIIDA FlDfl nımU9 50 33 Sinema Tiyatro Gösteri 146 97 38 132 «4 26 KULTUR »AKANIIĞ ROMEO VE JULİET Karaaprt U n ı Rt*iaMi SıMtya Ktyac Evmç Saral/ İstanbul devlet opera ve baiesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE EVerdı MASKELİ BALO oatn 3 panlt Ortntrı Ş«ft- Rtnalı hlaatja Safmyı Koyııc Mtan ttaktr 27 Mart 20.00 27 mun 15jr/da „ ^ ^ j^g^ + 2 Msaa. ZOÜITd* t h ı c c ' " WA««an LA BOHEME . DON . apara4aınla G İ O V A N N I Orkaatrı Ştlk Rnala Pıiynba VJTA\/ » <U1 N A Sahnayı Kayan Y * b Kara 30 «Un ISJOia 6 Hııan ISJCıta • KEMAN VİYOLONSEL PİYANO KONSERİ Ortmn S « Sriaan Ada SakMyt K»na YtkU Kjrı 3 Mksa*. MJM-d. Btkı tKİSİ ZİYARETÇİ KorM|n(i HıMın Yttfctn DİNO tLE CEREN r l 8alık Eriıkla (vlr^aaaaO Kuntn KaKak T r a m |piyına| I Hıun 19.00 dl [Konser Saloflundıl KADIN Krnaınl. MI UıUn a Mtrt 2oar»t 5-26 Mun 20aTıh Ulattst tsnuıldan ıkı hcrta ânca A.K.M. gı(*»ina« Suadly«- Tckskn Uakkofama. Pangallı e«nçla< UcjaııioırOa v* Gall«rk>Atak»r danışma bOtouaıda tatıta çtonaktodK GI*»HX !S1 10 23/191 M 00 (7 hot) 2S4 r J Ş E H I R T I Y A T R O L A R İ ÇOCUK OYUNLARI Salıh YAKIN KERVÎPNI M A V İ M A S A L IMûzikal Çocuk Oyunu| Muzık Esin ENGİN Yoneteıt Can DOfiAN UDA RAHAT DUR Tûrkçesi »yşe BUGAY Muzık Reyman ERAY ,. Yoneten Ekıp Çalıçmuı İHER CUMARTESI PAZAR 11 OffDEİ Bllttltr Tıyıtr» Giwterin*t Satıp Çıkarılmifttr Muzik Ali OTYAM Yoneten- Zuhal ERGEN ıkcy Haidun Tanç hnesi (34S 04 63) KIRMIZI PABUÇLAR IMuzıkal ÇocüV Oyunu| Turkçesı Esın Alsar ARAL Muzık SehmATAKAN Yoneten Taner BARLAS İSTANBUL DEVLfT TİYATROSU BUDALA Uyulıpıt Slaan 6ny Yfcırtıt EnalaCrmr ÇcvtrM: 0yi Mtfteft 30JI Mırt 6 7 W»a •ata« Cıanalı AHMETLERİM rsnarm Kanan etık 30.3! Narl «niltaTÖktaa SAUNCAKTA (Ki KİŞİ GaarjUçtMr DANTÛNUN ÖLÜMÜ ÇMlri. Rıll Minifc S a k Firana 2627İSJ9J0J1 Marl lanr Mbvtürl Skmkm DÜN GECE YOLDA («ririn 2.3.4A17 UÎTma MASALBAHCESİ Ttmtııt üaa b»aa 31 Mart 7 İUa» (11 O0t ThaMıt Mcv t b r tniraıt Sava> Sanlı a.7 «hın YÜZYÜZE TıMmt: Ç«rt liaktın Çninıt Bllgi Paksa) 2&27AİS.30J1 Mırt NacHCmalı AHMETLERİM Jaraw IUIt| SEveluSOYTARITüMHt Kartal TIM (mhmt TaM Mhm Vnn Mart IM Maw >M« H i * M/11S3 Dvvtot IMkklUkrKIH» • la* Z34JJ.7 Mıw Yıldız Sarayı Tıyairosu Barbaro* Yokuşu Yıldız Sarayı Içlndedir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog