Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 MAFT 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 ANMA Halit Ziya gecesi • Kiiltür Servisi — "Mai ve Siyah", "Aşk-ı Memnu" ve "Kırık Hayatlar" gibi romanlann yazarı Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945) anısına bir gece düzenlendi. Türkiye Yazarlar Sendikası'nca düzenlenen Halit Ziya Uşaklıgil gecesi bugün saat 18.00'den başlayarak Beyoğlu'ndaki Karaca Tiyatro'da yapılacak. Gecenin açılış konuşmasını TYS Genel Başkanı ve gazetemiz yazarlarından Oktay Akbal yapacak. Akbal, Halit Ziya Uşakhgil'in torunu ve Müessese Müdürümüz Emine Uşakhgil'e bir plaket verecek. Geceye konuşmacı olarak Cahit Tanyol, Sami Karaören, Şükran Kurdakul, Halit Refîğ ve Gülper Refiğ katılacaklar. Candan Sabuncu tarafından sunulacak etkinlikte Halit Ziya'nın yapıtlanndan bölümleri tiyatro sanatçıları Şukran Güngör ve Bora Seçkin seslendirecekler. İsa Çelik de Halit Ziya'nın fotoğraflarından oluşan bir dia gösterisi sunacak. Gecenin davetiyeleri TYS'nin "Galip Dede Cad. 48/5, Tünel" adresindeki merkezi, Cumhuriyet Kitap Kulübü, Nişantaşı Akademi Kitabevi, Yazarlar Evi, Mülkiyeliler Birliği Kuruçeşme lokali, Kadıköy Gençlik Kitabevi ve Karaca Tiyatro'dan edinilebilecek. SERGİ Mehmet Deri'nin resimleri • Kiiltür Servisi — Resim çalışmalarını Paris'te sürdüren Mehmet Ileri son çahşmalarını Erenköy'deki Mutlu Sanat Odası'nda sergiliyor. 1957 Istanbul doğumlu olan 1leri 1976 yılında Paris'e gitti ve 2 yıl ekonomi öğrenimi gördükten sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ni tercih ederek burada Hsans ve lisansüstü eğitimini tamamladı. Mehmet İleri, 1982 yılından bu yana tstanbul, Ankara ve Paris'te çeşitli sergiler gerçekleştirdi. KİTAP Kütüphane Haftası başhyor • Kiiltür Servisi — Kütüphane Haftası etkinlikleri bugün 10.30'da ll Halk Kütüphanesi'nde Istanbul Valisi R Cahit Bavar, Istanbul Kültur Müdürü Rahmi Çubukçu, İU Edebiyat Fakültesi Kütuphanecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jale Baysal, Yard. Doç. Dr. Hasan Keseroğlu, emekli kütüphaneci Celaleddin Kişmir ve Kütuphanecilik Bölümıi öğrencisi Osman Torun'un konuşmalarıyla açılacak. İl Halk Kütüphanesi'nde ayrıca "Kitap ve Kütüphaneyle İlgili Karikatürler" sergisi yer alacak. Bugün 15.OO'te Bakırköy Halk Kütüphanesi'nde Nail Bayraktar'ın "Şehir Kütüphaneleri" konulu söyleşisi var. Aynı yerde Bayraktar'ın koleksiyonundan derlenen "Kütüphanelerle İlgili Kitap ve Fotoğraflar" sergisi açılacak. Yann Türker Acaroğlu Beyazıt Devlet kütüphanesi'nde 11.00'de "Dokümantasyonun Dünü Bugünü Yarını" konulu bir konuşma yapacak. Yine yann Necdet Sakaoğlu 14.30'da Edirnekapı Halk Kütüphanesi'nde "Eğitimci Gözüyle Kitap ve Kütüphane" konusunda konuşacak. Prof. Stanford Shaw'un "Yabancı Gözüyle Türk Kütüphaneleri" konulu konferansı ise carşamba günü 16.00'da Atatürk Kitaplığı'nda. TİYATBO Üsküplü oyuncular • Kiiltür Servisi — Bakırköy Belediyesi Eğitim Kültur ve Sosyal Işler Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Sevgi Yılı Kutlamalan çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden, Recep Bilginer'in yazıp Raik Alnıaçık'm yönettiği "Yunus Emre" adlı oyun Yugoslavya Üsküp Halklar Tiyatrosu'nun 35 kişilik kadrosunca Istanbul'da Türkçe olarak oynanacak. Bakırköy Belediye Tıyatroları'mn Adile Naşit Kültur Merkezi'nde 3,4,5 ve 6 nisan tarihlerinde saat 21.00'de ve 6 nisanda 15.0O'te sergilenecek olan "Yunus Emre" de Yugoslavya'nın Türk asıllı oyuncuları da rol alıyor. "Yunus Emre"nin dekorlannı tbrahim Bedi, kostümlerini Elena Donçeva, müziklerini Zlatko Origanski-Garan Taraykovski ve koregrafisini Yugoda Slanova gerçekleştirmiştir. AST sezonu kapatıyor • ANKARA (AA) — Ankara Sanat Tiyatrosu "Ayak Takımı Arasında" adlı oyunla sezonu Ankara'da tamamlayarak uzun bir Anadolu turnesine çıkacak. İki hafta daha gösterilerini sürdürecek olan topluluk, nisan ayının Uk haftasından itibaren perdelerini Izmir'de açacak. Anadolu'nun çeşitli kentlerini kapsayan bir turneye çıkacak olan topluluk, daha sonra İstanbul'da 18 mayısta başlayacak "Istanbul Uluslararası Tiyatro Festivali"ne katılacak. Maksim Gorki'nin "Ayak Takımı Arasında" adlı eserini, Devlet Tiyatrosu'ndan konuk yönetmen Kâzım Akşar sahneye koydu. Topluluğun genel sanat yönetmeni Rutkay Aziz'in uzun bir aradan sonra "aktör" rolü ile tiyatroya döndüğü oyunda geniş bir sanatçı kadrosu rol alııyor. MÜZİK 'Bulutların Boyutları' • ANKARA (AA) — Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi tnci Özdil, uzun bir aradan sonra Türkiye'de vereceği konşerde Duygu Aykal için özel olarak bestelenen bir eseri seslendirecek. Edinilen bilgiye göre Sovyet hükümetinin davetlisi olarak 2 yıldır Leningrad'da bulunan sanatçı, 29-30 martta Istanbul'da seyirci karşısına çıkacak. tstanbul Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yapacak olan Inci özdil, programda Duygu Aykal'ın anısına bestelenen 'Bulutlann Boyutlan' adlı eseri Türkiye'de ilk kez yönetecek. Eserin bestesi de Royal Acâdemy kompozisyon bölümünü birincilikle bitiren ve çalışmalanm lngiltere'de sürdüren Sıdıka özdil'e ait. Eser daha önce Londra ve Italya'nın çeşitli kentlerinde seslendirilmişti. Devlet ÇoksesU Korosu'nun kuruluşundan itibaren sefliğini ve yöneticiliğini yapan Inci özdil, Türkiye'de verdiği konserler sonrası 1989 yılında gittiği Leningrad'da ünlü şef Prof. Mousin ile çalışmalar yapmıştı. HEYKEL Anıt yanşması • ADANA (1ÜHA) — Adana Seyhan Belediyesi'nce, Yaşar Kemal, Abidin Dino ve Yılmaz Güney başta olmak üzere Adanaü sanatçılar için "Sanatçılar Parkı"na yapılacak bir anıt yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılacak sanatçıların şartnameyi ve diğer bilgileri almak için Adana Seyhan Belediyesi Eğitim ve Kültur Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri bildirildi. Adana Seyhan Belediyesi yetkilileri eserlerin, 23 mayıs günü saat 17.00*ye kadar kabul edilebileceğini belirttiler. Yarışmada birinciye 5 milyon lira ve onur plaketi, ikinciye 3 milyon lira ve onur plaketi, üçuncüye de 2 milyon lira ve onur plaketi verileceğini bildirdiler. I S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T C I Z E L G E S I M Ü Z İ K • İstanbul Devlet Ope- ra ve Balesi'nin bu ak- şam Atatürk Kiiltür Mer- kezi'nde vereceği konser tspanyol Bestecileriyle Bir Akşam başhğını taşıyor. Saat 19.00'daki konserin solistleri Süzen Kızıklı- oğlu ve Zuhal Dinçer, gi- tarcı Hüsrev İsfandiyar ve piyanist Jan Salay'ın eşliğinde eserler seslendi- recekler. (151 56 00) • İstanbul Oda Toplulu- ğu bugün saat 19.00'da Kadıköy Kültur Merke- zi'nde bir konser veriyor. Kemancı Saim Akçıl'ın solist olarak yer alacağı bu konşerde flütçü Gü- ney Yetiz de tümüyle Mozart'a ayrılan prog- ramda bestecinin bir kon- çertosunu seslendiriyor. (360 90 95) • tki konservatuvar öğ- rencisi, Selim Giray (ke- man) ve Çiçek Ayralı (pi- yano) bugun 16.00'da fTÜ Taşkışla'da, perşembe 18.30^3 Avusturya Kültür O/Isi'nde iki resital vere- cekler. (143 31 00 -13615 81) • Ingiliz kemancı Peter Sheppard yann saat 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda vere- ceği resitalde lngiltere'de yaşayan Türk besteci Sı- dıka Özdil'in Kış Sera- mikleri adlı yapıtının dün- yadaki ilk yorumunu ger- çekleştiriyor. Sanatçıya pi- yanosuyla eşlik eden: Aa- MARLON BRANDO AKIL HOCASI — Andrew Bergman'ın yönettiği 'Akıl Hocası' adlı film Beyoglu Fitaş, Şişli Nova Baran, Çemberlitaş Şafak 3.. Kadıkö) Yıldız'da gösleriliyor. 'Akıl Hocası'nda Maıion Brando'yla birlikte genç oyunCu Matthevv Broderick de oynulor. O P E R A / B A L E • Istanbul Devlet Ope- ra ve Balesi Carl Orff- un Carmina Burana ora- toryosunu yann, Verdi'- nin Maskeli Balo operası- nı carşamba, Prokofief'- in Romeo ve Juliet bale- sini perşembe, dört genç sanatçının koregrafılerini gerçekleştirdiği Kadın, Zi- yaretçi, Dino ile Ceren ve İkisi adlı birer perdelik baleleri cuma günü 20.00'de, Thomass'ın Si- hirbaz Oz adlı çocuk mü- zikalıni cumartesi 11.00, Puccini'nin La Boheme operasını aynı gün 15.30'da Atatürk Kültur Merkezi'nde sergileyecek. (151 56 00) • Şehir Tiyatrosu yann- dan başlayarak Kadıköy Haldun Taner'de yeni bir oyun sahneliyor: Neil Si- mon'ın tlk Gençliğim'i Engin Uludağ tarafından sahneye konmuş. İlk Gençliğim, çocukluktan gençliğe geçmekte olan oyun kahramanının gö- züyle 1929 ekonomik kri- zi ortamında, bir kuşak önce ABD'ye gelmiş bir göçmen ailenin öyküsünü anlatıyor. (349 04 63) • Zuhal Olcay, Haluk Bilginer ve Ahmet Leven- doğlu'ndan kurulu Tryat- ro Stüdyosu İngiliz yazar Willy Russell'ın ol- dukça populer bir müzi- kalini, Kan Kardeşleri'ni Dünya Sineması'nda ser- Merkezi ile Kadıköy Fila- telistler Derneği'nin bir- likte düzenledikleri posta pulları sergisi carşamba günu Kadıköy Kültur ve Sanat Merkezi'nde açıla- cak. (Tel: 360 90 95) • Alev Ermiş Mavitan'- m resimleri çarşambadan itibaren Atatürk Kültur Merkezi Küçük Salon 'da sergilenecek. (Tel: 151 56 00) • Yok olma sırasını bek- leyen evler... KocaÇeşme Sokağı'ndaki kapı... Car- şamba günü Tanak Sanat Galerisı 'nde açılacak Er- dinç Güder'in sergisinde Odemış ve Birgi yoresi es- ki kapılarından oluşan re- simleri yer alıyor. (Tel: 165 19 35) ULUSLARARASI ISTANBUL FILM FESTIVALI Polonya afişleriFestivalde gösterilen filmlerin yanı sıra iki de sergi yer alıyor. Biri şenliğin 10 yılından görüntüler sunan bir fotoğraf sergisi. ötekiyse Polonya sinemasının en ünlü grafik sanatçılarının imzalarını taşıyan Polonya film afişleri sergisi (yanda). İki sergi de Beyoğlu Atlas'ın içindeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde. öte yandan bugün festivalde Beyoğlu Emek'te 'Aralık GeHni 1 (12.00, 18.30) ve Kurşun Yılla»' (15.00; ^ 21.30); Atlas'ta 'Dali' (12.00, 18.30); 'Bir Katil Kiraladım' (15.00, 21.30); Beyoğlu Sineması'nda 'Yardımcı Roller' (12.00); 'Ayn Kalpler' (15.00); Bekle Dedim Gölgeye' (18.30) ve Xenia (21.30); Gazi'de 'Oyun Vakti' (12.00, 18.30) ve 'Margaril ve Margarita' (15.00, 21.30); Reks'te 'Kibritçi Kız' (12.00), Glissando' (15.00), BeUenme.ven Vals' (18.30) ve 'Gizli Dosya' (21.30) gösteriliyor. Atıf Yılmaz'ın söyleşisi de 11.30'da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde. ron Shorr. (148 53 92) • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakülte- si Müzik Eğitim Bölümü Orkestrası yann saat 17.00'de Istanbul Üniver- sitesi Öğrenci Kültur Mer- kezi'nde bir konser veri- yor. (527 41 39) • Sovyetler Birliği'nden Batı'ya göç ettikten sonra ünü tüm dünyaya yayılan Rus piyanist Regina Shamvili carşamba günü 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir re- sital veriyor. (148 53 92) • İstanbul Devlet Sen- foni Orkestrası'nı, bu hafta sonu Atatürk Kül- tur Merkezi'nde cuma 19.00, cumartesi 11.00'de vereceği konserlerde kadın şef İnci Özdil yönetecek. Bu konserlerde de Sıdıka Özdil'in Duygu Aykal'a ithaf ettiği Bulutlann Bo- yutları adlı yapıt seslendi- rilecek. Konserlerin iki so- listi ise İngiliz kemancı Peter Sheppard ile piya- nist Ender Aksoy. (15156 00) • Regis Pasquier (ke- man) ve Lübnan asıllı Ab- del El Becha (piyano) iküisi pazar günü 16.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda izlenebilir. (148 53 92) • Nilüfer'in tlkyaz kon- serleri 27-31 mart tarihle- ri arasında Hilton Con- vention Exhibition Cen- ter'da. (131 46 46) • Ayangil Türk Müziği Orkestrası ve Korosu yann 20.30'da, cumarte- si 19.00'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde Ba- har Konserleri dizisini sürdurüyor. (34) 29 45) • Türkuaz Modern Dans Topluluğu koreg- rafilerini Aysun Aslan, Aydın Teker ve Dilek Evgin'in gerçekleştirdiği Ayın Raksı, Sa:3 Sü:8, Bi Rüya Gördüm ve Nokta- sa adlı yapıtları bugün sa- at 21.00'de Taksim Sah- nesi'nde bir kez daha ser- gileyecek. (149 69 44) • Çağdaş Bale Toplu- luğu Brankos, Equinoxe ve Piaf Suite adlı balele- ri bugun saat 21.00'de Karaca Tiyatro 'da sahne- liyor. Koregrafi Cem Er- tekin'e ait. (152 44 56) TİYATRO • Tevfik Gelenbe Ti- yatrosu bu kez yeni bir güldürüyle izleyici karşı- sında. Fransız vodvil ya- zarı Jean de Letraz'nm Tevfik Gelenbe tarafın- dan uyarlanıp sahneye konulan oyunu Sevda Sa- latası adını taşıyor. Zen- gin ve gösteriş meraklısı yaşh koca, karısı, jigolo konukları ve bir uşak ara- sında gelişen tipik bir bul- var komedisi (336.21.03) • Ankara Sanat Tiyat- rosu Gorki'nin A>ak Ta- kımı Arasında adlı oyununu 27 mart carşam- ba günü Kartal Hasan Ali Yücel A ültür Merkezi 'nde sergiliyor. Yönetmen Kâzım Akşar'ın tanımıy- la, 19O5'e hazırlanan Rus- ya'da küçük yalanları ve büyük korkularıyla dipte kalmaya mahkûm insan- ları, gülümseyen birer kertenkeleyi andıran ka- rakterleri ile "kaneviçe gi- bi işlenmiş" bir oyun. (353 37 78) giliyor. Çok çocuklu yok- sul bir annenin yeni doğan ikizlerinden birini yanında çalıştırdığı kadı- na vermesiyle başlayan bir öykü. (149 93 61) • Şehir Tiyatrolan Salih Yakın'm yazıp Zuhal Er- gen'in yönettiği Mavi Ma- sal'ı her cumartesi ve pazar Fatih Reşit Nuri'de sergilemeyi sürdurüyor. Oyun deniz ve çevre kir- liliği konusunda çocukları uyarıyor. Peki ya büyük- ler? (526 53 80) S E R G İ • 1918-1975 yıllan ara- sında yaşamış Ragıp Gökcan'ın resimleri ya- rından başlayarak Galeri Mühurdar'da sergilene- cek. İnsan, hayvan ve ger- çeğe dayanan konulan renkli lekeler halinde tu- vale yansıtan Gökcan'ın resimlerinde nostaljik bir hava var. tstanbul ve Pa- ris'ten esintiler... (Tel: 346 27 27) • Resim çalışmalarının yanı sıra şiir de yazan \e bugüne dek 10 şiir kitabı yayımlanan Habib Ge- rez'in resimleri yarından itibaren tş Bankası Sanat Galerisi'nde sergilenecek. (Tel: 144 20 21) • İstanbul'un her köşesi- ni resimlerine yansıtan mimar Bülent Çetinor'- un resimleri carşamba gu- nünden itibaren Iş Bankası Erenköy Sanat Galerisi'nde görülebilir. Sanatçının 35. sergisi. (Tel: 356 01 68) • Pul meraklıları için iyi bir fırsat. Kadıköy Bele- diyesi Kültur ve Sanat • İlk resim derslerini Ma- lik Aksel'den alan, daha sonra Prof. Sabri Berkel ile çalışan ve çalışmaları- nı bugün ressam Mahir Guven ile sürdüren GÜI- deren Bayraktar'ın re- sim sergisi cuma günü Ümit Yaşar Sanat Galeri- si'nde açılacak. Bayrak- tar'ın resimlerinde ağaçlar var; yalnız ağaç, mavi ağaçlar, üçlu ağaç- lar... (Tel: 144 96 33) • Cumartesi günü Uran Kültur ve Sanat Merkezi'nde iki ayn ser- gi açılıyor: M. Sabri Eri- mel ve Ergüven Altun. tki sergi de 23 nisana dek izlenebilecek. Ressamlar- dan Ergüven Altun'a gö- re resim, "Zarnana, ölüme ve geleneksel tek- rara başkaldıran, dinme- yen huzursuzluk filojofik yapısıyla bir cadı kaza- nı." (Tel: 343 10 00) • Nuyan, Berna Erkün ve Can Maden'in resim- lerini bir araya getiren sergi cumartesi günü Ka- dın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgı Merkezi'nde açı- lacak. (Tel: 523 74 08) • Galata'dan, Ayazpa- şa'dan, Taksim Meyda- nı'ndan görüntüler... Cihat Burak'ın resimle- rinde yabancı olmadığı- mız daha çok "yer" resmi var. Bunun yanı sıra dan- sörler, kediler, baükçılar. Sanatçının sergisi Kile Sa- nat Galerisi'nde sürüyor. (Tel: 165 74 96) GÖSTERİ / SÖYLEŞİ • Cezmi Ersoz'un Istan- bul'da Kavbolan Yiizler ve Yeni Kimlikler başlık- lı konuşması bugün saat 16.00'da Atatürk Kitaplı- ğı'nda yapılacak. • Ersin Alok'un Nil Nehri Boyunca başlrklı dia gösterisi bugun saat 16.00'da İstanbul Tıp Fa- kültesi Behçet Kütüpha- nesi Konferans Salonu 'n- da izlenebilir. » • Aramis Kalay'm dia gösterisi ve siyah beyazla- rı üzerine diişiincelerini konu alan söyleşisi bugün saat 19.00'da İFSAK Sa- lonu 'nda,/7e/; 143 14 01) • Sanat tarihçisi Cengiz Köseoğlu'nun Surre-i Huma>un başlıklı konfe- ransı bugün saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. • Hilmi Yavuz yann sa- at 16.00'da Taksim Ata- türk Kitaplığı 'nda kitap- lanndan bölümler okuya- cak ve okurlarıyla söy- leşecek. • Sinema yazarı Giovan- ni Scognamillo carşam- ba günü saat 16.00 ile 19.00 arası Pan Yayına- lık'ıa bir söyleşi gerçek- leştirecek. (Tel: 16180 72) • Otomobil Iş Sendikası Ruhi Su Kültur Salonu 'n- da yann saat 19.00'da BUFSAD üyesi Kuvvet Lordoğlu'nun Daglar başlıklı dia gösterisi izle- nebilir. (Tel: 345 47 03) • Faruk Akbaş'ın Ana- dolu>unı Ben başlıklı dia gösterisi carşamba günü saat 18.00 ve 19.00'da Fransız Kultür Merke- zi'nde izlenebilir. • Kütüphane Haftası kapsamında carşamba günü üç konferans ger- çekleştirilecek: Prof. Dr. Meral Alpay saat 11.00'de Aziz Berker Halk Kütüphanesi'nde Kütüphanelerden Yarar- lanma Hakkı, Doç. Dr. Aysel Yontar saat Tl RK İNGİ1İZ İLİŞKİLERİ — İngiliz Kullur He- yeıi'nin düzenledigi "Türk-İngiliz İlişkilerinin Miza- hi Yorumu" konulu karikalür yanşması sergisi bugıin- den başlayarak Karikatür ve Mizah Müzesi'nde. 13.30'da Bilgi Çağında Halk Kütüphanelerinde Enformasyon Hizmetleri ve Prof. Dr. Stanford Shaw Atatürk Kitaplığı'nda Yabancı Gözüyle Türk Kütüpha- neleri başlıklı konferans- ları verecekler. • Faruk Akbaş. Şirin Küçüktabak ve Birol Üz- mez'in Madenci başlıklı dia gösterisi perşembe gü- nü saat 16.00'da tstanbul Tıp Fakültesi Behçet Kü- tüphanesi Konferans Sa- lonu'nda izlenebilir. • Prof. Dr. Suphi Fu- rat'ın Eserlerimizle İlgili Olarak Avrupa'da Yayın- lanan Kataloglar başlıklı konferansı saat 11.00'de Süleymaniye Kütüphane- si'nde. • İsmet Ay, Nurseli İdiz, Ahmet Levendoğ- lu ve Ayşe Sarıkaya cu- martesi gunu saat 15.00'te Kadıköy Kültur ve Sanat Merkezi'nde bir araya ge- lerek Türk tiyatrosunu tartışacaklar. • Prof. Dr. Günay Kut'- un İngiliz Bodlian Kütüp- hanesi Şark Yazmaları konulu konferansı saat 10.00'da Millet Kütüpha- nesi'nde, Dr. Orhan Ko- loğlu'nun Arnavutluk'- tan Amerika'ya Kilaplık- lardan İzlenimlerini anla- tacağı konferansı saat 14.30'da Basın Müzesi'n- de cuma günü izlenebilir. • Necati Cumalı cumar- tesi günü saat 14.00 ile 18.00 arası Opera Sanat Galerisi'nde kitaplannı imzalayacak ve okurlan- nın sorulannı yanıt- layacak. • Günümüz Türkiyesi'n- de Aydın Kesimin Müzi- ğe Bakış Açısı başlıklı pa- nel cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Kitaplı- ğı'nda yapılacak. Gönül Paçacı'nın yöneteceği panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Afşar Timuçin ve Prof. Dr. Tolga Yarman katılacak. »Erenköy Istasyon Sa- nat Evi'nde pazar gunü saat 17.30'da Tınılar... Yansıyan fmgeler başlık- lı bir gösteri gerçekleştiri- lecek. ipek Topgur'un arp, Aydın Büke'nin flüt çalacağı canlı gösteride Hülya Düzenli Koç'un tasarladığı imgelerinden oluşuyor. • Gazetemizin kültur bö- lümü şefi Celal Üster perşembe günü saat 16.00'da Faruk Şüyun'- un yöneteceği Yüzyüze başlıklı bir söyleşiye katı- lacak. Taksim Atatürk Kitaplığı'nda. • Deniz Şengel'in Post Modemizm ve Teori baş- lıklı konferansı cuma gü- nü saat 16.00'da Atattirk Kitaplığt 'nda. S İ N E M A • Kurtlarla Dans Ameri- kan tarihinin derinlikleri- ne inen bu filmde Kızılderililerle dostluk ku- ran bir askerin öyküsü anlatılıyor. 12 dalda Os- car'a aday olan filmin başrol oyuncusu ve yönet- meni Kevin Costner, (Şişli, Srte, cumadan iti- baren Beyoğlu Lale, Beyoğlu Dünya, Kadı- köy Kadıköy, Bakırköy Renk). • Baba 3 7 dalda Oscar adayı olan film, mafya ef- sanesinin devamı... Fran- cis Ford Coppola'nın 'son numarası.' Al Paci- no, Andy Garcia ve Di- ane Keaton başrollerde. Filmde tartışma konusu olan bir oyuncu da Cop- pola'nın kızı Sofia Cop- pola. (Kadıköy Süreyya, Şişli Kent, Bakırköy 74). • Gel Cenneti Gör Alan Parker, Pearl Harbour baskınına götürüyor izle- yiciyi. Bu çerçevede geçen film aslında tutkulu bir aşk öyküsünü konu alı- yor. Filmde Dennis Qu- aid ve Tamily Tomita başrollerde. (Beyoğlu Si- nepop, Kadıköy Moda, ÇemberMaş Şafak 2). • Havana Hâlâ izleme- miş olanlar için son dört gün... ABD sinemasının usta yönetmenlerinden Sydney Pollack'ın bu filmi 1950'li yıllarda Kü- ba'da geçiyor. Zengin ol- mayı amaçlayan bir kumarbazın öyküsü... Başrollerde Robert Red- ford, Lena Olin, Alan Arkin \e Raul Julia var. (Beyoğlu Dünya). • Hırsız Kız Claude Mil- ler'ın François Trutfaut ve Claude de Givray'ın senar>'osundan uyarladığı filmde Charlotte Gains- bourg ve Simon de la Brosse başrolleri payla- şıyorlar. Amerikan film- leri arasında bir soluk. (Harbiye As 2). Madenci fotoğraflan • Kültür Servisi — İFSAK üyesi Fanık Akbaş, Şirin Küçüktabak ve Birol Üzmez'in "Madenci" başlıklı saydam gösterisi, 28 mart perşembe günü saat 16.00'da İSTFOK Fotoğraf Günleri kapsamında tstanbul Tıp Fakültesi Behçet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Bu gösteri ile birlikte ayrıca AFSAD uyesi Emine Kart, Aynur Köymen, Zonguldak Fotoğraf Grubu üyesi Mustafa Eğriboyun, Ersin Güngör, Birol Üzmez, İsmail Ofluoğlu, İFSAK üyesi Faruk Akbaş, tbrahim Akyürek, Yusuf Danyerli, Gül ûerbent, Süha Derbent, Celal Deniz, Şirin Küçüktabak, Hatice Tuncer, Sevil Üzrek ve Günsel Yıldınm'ın fotoğraflanndan oluşan "Zonguldak Grevi" konulu belgesel saydam gösterisi izleyicilere sunulacak. Sevgi şarkılan • Kültür Servisi — 1991'in Yunus Emre yüı olması nedeniyle esin Afşar ve grubunca bugün 21.30'da Atatürk Kültur Merkezi'nde Yunus Emre ve sevgi şarkılanndan oluşan bir konser düzenlendi. Konser Kültür Bakanhğı'nın desteğiyle ve Cüzzamla Savaş Vakfı yaranna olacak. Şensoy, Theatre Texts'te • Kiiltür Servisi — Çağdaş tngiliz şair ve oyun yazarı Deborsh Levy tarafından hazırlanan "Theatre Texts" (Tiyatro Metinleri) isimli antolojide Heiner Müller, Guillermo Gomez, Annie Griffin, David Gale, Augustoa Boal gibi günümüz ti> t atro yazariannın yanında Ferhan Şensoy'a da yer verildi. Methuen Yaymlan tarafından tngilizce olarak basılacak antolojide Şensoy'un İstanbul'u Satıyorum oyunu yer alacak. Oyunu dilimizden tngilizceye Tomris Uyar çevirdi. "Geleneksele Çağdaş Çizgi" • Kaltür Servisi — Ortaköy El Sanatlan Pazan sanatçılanndan oluşan yaklaşık 25 kadar sanatçının katıldığı "Geleneksele Çağdaş Çizgi" önsözlü kanna sergi 18 nisana dek Galeri Galleria'da yer alacak. Deri (oyma-bezeme-biçim venne) seramik, çini, batik, takı (doğal objelerden), heykel, çiçek düzenleme, ağaç oyma ve resim konulannın yer aldığı kanna sergide, aynca her gün 10.00-12.00 / 14.00-16.00 saatleri arasmda uygulama ve 18.00-19.00 saatleri arasında İFSAK üyeleri tarafından hazırlanan dia gösterilen yer alacak. bugün bilsak 25 ARALIK PAZARTESÎ: 19.00 Dia Gösterisi: "KUŞLAR" Kamü FIRAT Fotoğraf ye Sinema Atölyesi M. Ziya ÜLKENCİLER yönctiminde (P.tesi.-Çarş.-C.tcsL) Yoga Zcrrin AKGÜN (P.tesi 18.30-1930) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 12.00-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 15.00-18.00 HcavyMcial 18.00-24.00 Rock D.J Barboros bilsak, sıraselvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog